Utställningskalender

Länken “till inbjudan” går till klubbens hemsida där du hittar mer information om utställningen; lokal, öppettider med mera. Har du frågor om utställningen – kontakta arrangerande klubb.

Pågående resultat finns under utställningsresultat

februari 2023
mars 2023
april 2023
maj 2023
juni 2023
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Se fler kommande utställningar och evenemang i kalendern “på gång …”

Undantag utställningsregler 2023

SVERAK och NRR har sökt och fått dispens av FIFe ang utställningsregler för 4.3 gällande titeln Internationell Champion/Internationell Premier

Det innebär att till 31/12 2023 kan svenska och norska katter få tävla i klass 7 och 8 utan att behöva åka utomlands för att få cert.

Man kan alltså få ta titeln Internationell Champion/Internationell Premier genom att få 5 st CACIB/CAPIB, av tre olika domare i ett enda land istället som för nu behöva tävla i två länder. Minst ett av certen måste vara taget efter 2023-01-22 då dispensen började gälla.

För titlarna Grand Internationell Champion/Premier (klass 5 & 6) gäller våra gamla regler dvs,

6 CAGCIB/CAGPIB i 3 olika länder av 3 olika domare

ELLER

8 CAGCIB/CAGPIB i 2 olika länder av 4 olika domare

För titlarna Supreme Champion/Premier (klass 3 & 4) gäller

9 CACS/CAPS i 3 olika länder för 3 olika domare

ELLER

11 CACS/CAPS i 2 olika länder för 6 olika domare

Klicka på den utställning som du vill vara med på och då får du bla upp 2 fält där det står dag 1 respektive dag 2 på.
Om du vill tävla med din katt båda dagarna så skriver du din katts klass eller klasser i både dag 1 och i dag 2 fältet.
Om din katt endast ska tävla på lördagen (här utgår vi från att utställningen oftast är på en lördag eller söndag) så skriver du in din katts klass/klasser i dag 1 fältet. 

Ska den endast tävla på söndagen skriver du in din katts klass/klasser i dag 2 fältet

Hur vet du vilken dag på utställningen du ska anmäla till?

Jo, om klubben skrivit att på dag ett av utställningen tävlar kategori 1,3,4 och din katt tävlar i kategori 1, ska du fylla i din katts klass i första fältet som kallas för dag 1 i MinaKatter. Katter som ska tävla på söndagen, i detta fall kategori 2 och huskatt, ska anmälas i dag 2 fältet i MinaKatter

Om du skriver klass i båda fälten på utställningen, får tyvärr klubben städa det fältet där du inte kan tävla pga fel kategori. Det genererar onödigt merarbete.

Vi säger att en klubb har 2 utställningar som visas i MinaKatter t.ex. 

Utställning A 

Utställning B 

Om du vill tävla på båda utställningarna ska du anmäla din katt till båda utställningarna. 

Hur vet du då vilken dag på respektive utställning du ska anmäla till? 

Jo, om klubben skrivit att ”på dag ett av utställningen tävlar kategori 1,3,4” och din katt tävlar i kategori 1, så ska du fylla i din katts klass i det första fältet som kallas för dag 1 i MinaKatter. Katter som ska tävla på söndagen, i detta fall kategori 2 och huskatt, ska anmälas i fältet dag 2 i MinaKatter

Detta måste du göra 2 gånger, en gång på utställning A och en gång på utställning B om du vill tävla på båda utställningarna. 

Om du endast vill tävla på en utställning, så väljer du vilken. Det kan vara bra att i notisfältet skriva ”tävlar bara på en utställning” för att klubben ska slippa bli orolig för att du anmält fel. Tydlighet och kommunikation är viktigt för att undvika missförstånd och fel. 

Om du skriver klass i båda fälten på utställning A, får tyvärr klubben städa det fältet där du inte kan tävla pga fel kategori. Det genererar onödigt merarbete. 

Utställningsanmälan

Anmälningsblankett
– FIFe-blankett översatt till svenska


Du som är medlem i SVERAK-klubb och vill anmäla online till SVERAK-utställning: Läs hur du kan skapa konto med mera i MinaKatter