Utställningskalender

Länken ”till inbjudan” går till klubbens hemsida där du hittar mer information om utställningen; lokal, öppettider med mera. Har du frågor om utställningen – kontakta arrangerande klubb.

Pågående resultat finns under utställningsresultat

februari 2020
mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Se fler kommande utställningar och evenemang i kalendern ”på gång …”

Bombay – föreslagen standard (nytt 191216)
Utställningsanmälan

Anmälningsblankett
– FIFe-blankett översatt till svenska


Du som är medlem i SVERAK-klubb och vill anmäla online till SVERAK-utställning: Läs hur du kan skapa konto med mera i MinaKatter

Anmäl via Minakatter

Fr.o.m. 2017 ska inte längre de romerska siffrorna användas på utställningsinbjudningar– nu är det bara arabiska siffror som gäller (d.v.s. 1, 2, 3 och 4). Detta gör att klubbarna nu måste ange domarnas behörigheter annorlunda. Det finns (och kommer kanske alltid att finnas) domare som inte har full behörighet för en kategori och detta ska framgå på ett tydligt och enkelt sätt. För att göra detta har det som ett komplement skapats fyra s.k. ”rasgrupper”.

RasgruppRaser
AEXO, PER
BRAG, SBI, TUV
CABY, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, RUS, SOM, SPH
DBAL, OLH, OSH, PEB, SIA

Dessa ska användas som tillägg för de domare som inte har behörigheter för alla raser i kategori 1 och 4.

Några exempel:

”gamla sättet””nya sättet”
IA
IIB, 2
I, II1, 2
I, IIIA, 3, C
II, IIIB, 2, 3, C
II, IVB, 2, D
I, II, IV1, 2, D

Vad som också är viktigt att tänka på är att det fortfarande krävs full behörighet för en kategori för att få rösta i panel även om domaren i fråga har behörighet att döma raserna i en ”ras-grupp”.

Mer information – se FIFes hemsida