Guide till att ställa ut din katt

En förutsättning få anmäla katt till utställning är att du är huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-ansluten kattklubb – när du anmäler och när du ställer ut. 

Rasringar, exempelvis Aby och Somaliringen och Bengalkatten är enbart intresseföreringar för en eller flera kattraser så det räcker inte att endast vara medlem där.

 
Inbjudan

I inbjudan kan du bland annat se när och var utställningen ska ske, när anmälan ska göras, vilka anmälningsavgifter som gäller och vart den ska betalas, om den är begränsad till ett visst antal katter och så vidare. Läs alltid inbjudan noggrant innan du anmäler till utställning och betalar in – anmälan är bindande.

På inbjudan anges första och sista inbetalnings och anmälningsdatum. Det händer emellanåt att utställningar är begränsade till ett visst antal katter och/eller blir fulla (det vill säga fler anmälda katter än vad klubben kan ta emot) och för att vara säker på att komma med bör du anmäla och betala in avgiften i början av anmälningsperioden.

Anmälan

Det finns idag två alternativ att göra anmälan beroende på vad den arrangerande klubben skriver i sin inbjudan.

1. De flesta SVERAK-utställningar har numera onlineanmälan via MinaKatter. Har du inte skapat konto – läs mer på denna sida.

2. Anmälan kan även ske genom att fylla i en utställningsanmälan  – har du ingen skrivare – kontakta din klubbs utställningssekreterare).

Tips: Ha stamtavlan tillgänglig när du anmäler – i den hittar du de flesta uppgifter som behövs när det gäller uppgifter om katten, kattens föräldrar och uppfödare.

Följande uppgifter fylls i:

 • Vilken utställning du anmäler till, det vill säga arrangerande klubb, ort samt vilken dag din katt ska vara med.
 • Kattens namn med eventuellt tagen titel
 • Utställningsklass som katten ska tävla i
 • Kattens kön, födelsedatum, registreringsnummer SVERAK LO eller RX [reg.nr i stamtavlan], ras och färg enligt EMS-kod (se stamtavla). Även färggrupp ska anges för de raser som tävlar i grupp; (gäller om du har exempelvis american curl, maine coon, neva masquerade, norsk skogkatt, sibirisk katt, turkisk angora, burmilla, cornish rex, devon rex, german rex, manx, sphynx, don sphynx och peterbald).
 • Namnen på din katts föräldrar (inklusive eventuell titel), färg och registreringsnummer.
 • Det finns plats att fylla i om katten ska dela en dubbelbur med annan katt.
  Det får endast vara en katt per enkelbur och maximalt tre katter per dubbelbur.
  Undantag görs för kull tills de är sju månader (=klass 12 och kullklass) i en dubbelbur – eventuellt tillsammans med en vuxen katt.
 • Vem som är uppfödare till katten.
 • Slutligen fyller du i eget namn, adress, telefonnummer, e-postadress och vilken klubb du tillhör samt undertecknar anmälan med ort och datum samt namnteckning.

Det är viktigt att fylla i alla uppgifterna och att texta tydligt. Den ifyllda anmälan skickar du så snart som möjligt till din utställningssekreterare, som kontrollerar att du är medlem och att anmälan är rätt ifylld. Sedan skickas anmälan vidare till arrangören..

Utställarbekräftelse

Har katten fått plats på utställningen får du utställarbekräftelse från den utställningsarrangerande klubben – via e-post eller i MinaKatter.

Kontrollera uppgifterna i bekräftelsen; till exempel kattens färg och den klass den ska tävla i. Om någon uppgift inte stämmer kontakta snarast den arrangerande klubben, oftast den som är mottagare av anmälningarna (om inget annat anges). Får du ingen bekräftelse ska du kontakta arrangerande klubb – klubben kan inte ta ansvar för att e-post inte kommer fram. Om katten inte får plats bör du få besked – i god tid – från klubben.

Förhinder? Har du fått förhinder att delta vid utställningen och måste lämna återbud?

Återbetalning kan endast komma ifråga när det gäller katt – sjuk ägare eller andra förhinder räcker inte. Oavsett skäl till förhinder ska du alltid kontakta utställningsarrangerande klubb snarast möjligt – och före utställningen äger rum. Självklart ska en katt som är sjuk eller skadad – eller som har en sjukdom som kan smitta andra katter – inte delta vid utställning! Om det är smittsam sjukdom – och du anmält fler än en katt – då ska ingen av dina katter ställas ut!

För att kunna begära återbetalning, efter anmälningstidens slut, gäller SVERAKs blankett blnr 3020 Veterinärintyg för katt anmäld till utställning

Packa inför resan

Bortsett från katten, som ska vara frisk, välvårdad och i bästa kondition, finns det en del för utställare att tänka på och att ta med;

 • stamtavla eller huskattbevis. OBS! Har du ännu inte fått den beställda SVERAK-stamtavlan/huskattbeviset? Då ska intyget ”Intyg under registrering”, utfärdat av uppfödarens klubb (avelssekreterare), tas med. Intyg, som är giltigt två månader från datum för utfärdandet, ska visas upp vid incheckningen istället för stamtavlan. Vid import/överföring utfärdas intyg av SVERAKs stambokförare.
 • intyg på att katten är vaccinerad och ID-märkt, eventuellt kastreringsintyg och eventuellt hörselintyg
 • ta även med burskynke och underlägg, kattlåda, kattspade och kattsand (om inte sand erbjuds utställarna), plastpåsar till använd kattsand, eventuella pälsvårdsartiklar (oavsett vilken sorts katt du har, kan det vara bra att ha med en kam/borste eller ett sämskskinn för den sista finishen), mat samt vatten- och matskålar.

  Tips 1: Tänk på att kattlådan får inte vara för stor i buren – katten själv måste få så stor plats som möjligt. På vissa utställningar finns kattsand för de utställda katterna men tag för säkerhets skull med egen kattsand.

  Tips 2: Det är speciellt viktigt att ha en vattenskål i buren. Välj gärna en sådan som kan fästas på burens galler, annars är det lätt hänt att katten trampar i vattnet eller stjälper ut det. Mata helst inte katten alldeles innan den ska fram till domaren.

 

Det finns olika typer av utställning, exempelvis 2-certifikat och kategoriutställning – det står på utställningsinbjudan vilken som gäller. En internationell kattutställning är den vanligaste typen av utställning. Den är öppen för alla godkända raser och huskatter och man kan tävla i samtliga officiella FIFe-klasser.


2-certifikatsutställning innebär att det är två separata (endags)utställningar – där katten kan delta en av dagarna – eller båda. Varje dag är alltså en separat utställning med klassbedömning, nominering och BIS-panel. En katt kan alltså erhålla ett certifikat per dag – två certifikat under utställningshelgen.

1-certifikatsutställning. Det förekommer – även det inte är så ofta – att en klubb arrangerar utställning endast en dag och det är då en endagsutställning. Då deltager samtliga raser under en dag med klassbedömning, nominering och BIS-panel.

Kategoriutställning – 1 certifikat. Vid en kategoriutställning deltager de olika kategorierna (rasindelning) varsin dag, till exempel semilånghår och oriental ena dagen och kategori långhår och korthår samt huskatter andra dagen.

Tvådagarsutställning – 1 certifikat. En tvådagarsutställning håller på i två dagar. Klassbedömning sker oftast under utställningens första dag, eventuellt med fortsättning morgonen efter. Den andra dagen används dock vanligtvis enbart till nomineringar och Best in Show-paneler.
Tvådagarsutställning var under en lång tid den enda utställningsformen – numera är den dock ovanlig.


Nationell kattutställning. Vid en nationell kattutställning kan inte katter som erhållit titel deltaga.
Undantag: om katten tävlat som fertil och erhållit någon championtitel, och därefter kastrerats, får katten deltaga på nationell utställning ända tills den erhåller en premiertitel. Det är idag ovanligt att nationella utställningar arrangeras inom FIFe.

Klubbmästerskap / propagandautställning: Avsikten med propagandautställning är att göra reklam och propagera för kattsporten. Det gör det även möjligt för ovana kattutställare att prova på hur en kattutställning går till. Vid propagandaarrangemang ska katterna vara vaccinerade i enlighet med gällande regler. Inga titlar eller certifikat delas ut och det står arrangören fritt att bestämma klassindelning.

Rasutställning: Rasutställning är vanligtvis endast öppen för en eller några enstaka raser och utställningen sker oftast i samarrangemang mellan SVERAK-ansluten kattklubb och en rasring.

Datum när utställningar arrangeras finns på sidan Utställningskalender och på den arrangerande klubbens hemsida finns inbjudan till utställningen. Inbjudan publiceras också i förbundstidningen Våra Katter (som du får hem i din brevlåda om du är huvudmedlem).

Du kan anmäla till vilken FIFe-utställning du vill; i Sverige, i Norge, i Danmark och många fler.

FIFes och SVERAKs regler för utställning gäller vid alla utställningar som arrangeras av en SVERAK-klubb. Anmäler du till utställning i annat land eller hos annat förbund gäller även arrangörens regler (exempelvis NRRs regler i Norge).

På plats vid utställningen

Är du osäker på vad som gäller när du kommer fram? En del utställningsarrangörer har mentorer eller nybörjarservice som tar hand och guidar på plats. Är du ny – tveka inte att ”anmäla” dig till detta.

Du kan även höra med din kattklubb om det är fler som är anmälda till just den utställningen du ska till – kanske samåkning och hjälp?

Veterinärbesiktning och incheckning

Vid ankomsten ska katten veterinärbesiktigas. Tiden när veterinärbesiktningen äger rum finns oftast angiven på inbjudan och på bekräftelsen. Tänk på att passa tiden.

Veterinären kontrollerar att katten är frisk och ser fräsch ut.

I samband med besiktningen ska även stamtavla och vaccinationsintyg och eventuellt övriga intyg visas. Efter veterinärbesiktningen – om allt är i sin ordning – är det dags för incheckning. Om det finns flera bord brukar de vara märkta med bokstäver och i flesta fall anger bokstäverna första bokstaven i efternamnet. Gå till ”ditt” bord och visa upp din bekräftelse. Då får du reda på vilket nummer katten har på sin bur (samma nummer som står i utställningskatalogen) – och burarna står redan uppradade och väntar. Det brukar finnas en burplaceringslista där du ser i vilken burrad kattens bur finns. Då är det bara att gå dit och göra iordning (sätta upp burskynke, sätta in toalettlåda, vatten- och matskål – och sätta in katten förstås).

Bära-själv eller assistent…

Det står i inbjudan om vilken typ av utställning det är; antingen visar du själv upp din katt för domaren (bära-själv) eller så gör assistenter det.

Ta reda på vilken domare som ska döma din katt. Har du inte fått reda på det genom utställarbekräftelsen kan du se detta i utställningskatalogen. Är det en ”bära-själv”utställning – och du inte vill eller kan visa upp katten själv – meddelar du detta vid incheckningen eller på en lista som brukar finnas vid domarbordet. På buren finns en nummerlapp som består av två delar med samma nummer. Den övre halvan ska sitta kvar på kattens bur och den nedre delen ska du ha synligt fäst (med säkerhetsnål, gem eller liknande) på dig när du tar katten till bedömningen. Ska assistenten visa katten är det han/hon som ska ha den på sig.

Är det en assistentutställning – eller om du har bett att en assistent ska bära din katt – då är den nedre delen av nummerlappen åt assistenten. Då får du inte vara i domarringen och inte prata med domaren.

Domarring

Domarna har anvisade platser och bakom domarborden står det tomma burar. Ovanpå dessa brukar det vara skyltar med siffror – dessa siffror är katalognummer (=burnummer). Det gäller att hålla koll för när det börjar bli dags för din (din katts) tur visas ert nummer upp på burarna. Vid bära-själv-utställning gäller:

 • domaren meddelar om denne vill att katten ska sitta i buren eller om det är ok att du håller i den tills det är dags för bedömning
 • när det är din tur ska du ”lämna över katten” till domaren vid domarbordet och lyssna på vad domaren säger. Du ska inte kommentera eller ha synpunkter på domarens uppfattning om din katt – domaren bestämmer!
 • efter bedömningen bär du tillbaka katten till buren och beroende på resultatet kan utställningen vara över – även om det inte innebär att du får packa ihop och gå hem.

Bedömningssedel hämtar du på anvisad plats (kan vara informationen, sekretariatet eller på annat ställe).

Så bedöms katten

I utställningskatalogen står katterna oftast i nummerordning, sortering utgår från vilken ras och färg (grupp) katten tillhör samt vilken klass katten tävlar i. De olika klasserna beror på hur gammal katten är och vilka tidigare utställningsmeriter (titlar) den har.

Katterna bedöms oftast i katalogordning men ibland väljer utställningsarrangören att ta till exempel alla kastrater inom en ras eller färg först. Detta är för att undvika att katterna ska tas fram och tillbaka till domaren flera gånger. Varje domare dömer ungefär fyrtio katter per dag, det vill säga cirka åttio katter under en tvådagarsutställning.

Vid domarbordet bedöms katten efter rasens standard. Domaren skriver en bedömningssedel för varje katt och anger omdömet, vanligast är Excellent (Ex) samt ett certifikat till klassvinnaren (ej ungdjur och junior). I varje klass rangordnas katterna med 1-4 – finns det fler blir de oplacerade. Utställaren får originalet av bedömningssedeln efter att sekretariatet och prisrummet har hanterat den. På originalbedömningssedel ska kattens namn vara påfört av utställningssekretariatet (gäller alla klassvinnare).

Rasstandard

Varje ras har en standard som beskriver ”idealkatten” även om en katt som uppfyller standardens alla krav knappast finns. Enligt standarden fördelas 100 poäng för varje katt, men poängen fördelas olika beroende på ras. Exempelvis poängbedöms:

 • huvudets form
 • kroppens storlek och form
 • ögonens form och färg
 • svansens längd och form
 • kondition med mera.

Huskatter bedöms efter en huskattstandard och domaren tittar främst på kattens kondition, kroppsbyggnad och temperament.

På FIFes hemsida finns rasstandard för respektive ras.

Tävlingsmomentet

De tävlande raskatterna delas upp kategorier och tävlingsmomentet för raskatter kan delas upp i olika nivåer; steg 1-3 sker hos den första domaren medan steg 4 görs av alla domare i finalen, även kallad ”panelen”.

Även om det är flera olika steg får du en bedömningssedel som skrivs i samband med klassbedömningen.

Nivå 1 – Klassbedömning

Raskatt
Raskatter grundbedöms i sina respektive klasser. Klassvinnare kan tävla vidare mot BIV eller NOM.

De vuxna raskatterna tävlar för att erhålla certifikat, ofta används bara ordet ”cert”. Katterna i samma klass rangordnas och certifikat ges till klassvinnaren. Ju högre klass katten tävlar i desto högre poäng krävs för att den ska erhålla certifikat. Om en katt får bedömningen ”draget certifikat” innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå få bedömningen ”excellent”.

Huskatt
Huskatter grundbedöms i sina respektive klasser. Vinnaren i respektive klass blir även NOM.

Nivå 2 – Bäst i Variant (BIV)

Variant används som ett begrepp som omfattar en katts pälsfärg eller någon annan egenskap.

Raskatter
Klassvinnande raskatter (från nivå 1) tävlar vidare i nivå 2. För att erhålla resultatet BIV måste utställd katt uppnå minst 95 poäng.

BIV-vuxen, BIV-junior och BIV-ungdjur utses under förutsättning att det finns minst tre katter närvarande i varje ”åldersgrupp”. Om det inte gör det slås grupperna ihop och bästa totalt utses. Kastrater tävlar alltså för sig (förutom kastrater yngre än 10 månader som tävlar som ungdjur eller junior). Finns det exempelvis endast två okastrerade och en kastrat närvarande tas inget BIV ut.

Huskatter
Huskatter tävlar inte om BIV.

Nivå 3 – Nominering (NOM)

Raskatter
Nu är det dags för domaren att ta ut sina bästa katter! Detta kallas emellanåt ”domarens bästa” även om det enligt regelverket heter Nominerad (NOM) – det vill säga katt som är nominerad till panel.

Varje domare kan utse bästa ungdjur, bästa junior, bästa vuxen hane, bästa vuxen hona, bästa kastrat hane och bästa kastrat hona. Detta görs inom varje kategori som domaren har dömt. Har domaren dömt mer än en kategori så görs det fler nomineringar. Domaren kan välja att inte nominera inom vissa områden, om domaren anser att de katter som finns att välja på inte håller måttet. NOM utges till katt som uppnår minst 97 poäng.

Huskatter
Domarna som dömt huskatter nominerar en hane korthår respektive långhår samt en hona korthår respektive långhår. De vinnande ras- och huskatter går vidare och tävlar i en panel tillsammans med de andra domarnas nominerade Bästa katter.

Steg 4 – Bästa Paneler / Best in Show

Best in Show kan utses på något av följande sätt:

 • total: Kategori I, II, III och IV tillsammans eller
 • enskild: Kategori I, II, III och IV

När Best in Show är TOTAL, ska domarpanelen bestå av minst en internationell allround domare; när Best in Show är ENSKILD, kan internationella domare inom respektive kategori inkallas.

Vid Best in Show presenteras katterna för domarna av assistenter – inte av ägarna själva.

Panelen går ut på att samtliga domare som dömt inom samma kategori, tittar på sin och de andras nominerade katter och jämför dessa med varandra. Därefter röstar domarna på den katt de tycker är bäst. Domarnas röster räknas och vinnande katt blir Best in Show (BIS).

Raskatter

Varje kategori kan ha BIS-titlar för; vuxen hane, vuxen hona, vuxen kastrat hane, vuxen kastrat hona, junior och ungdjur. BOS – Best opposite sex (Bäst i motsatt kön) innebär att BIS vuxen hane jämförs med BIS vuxen hona liksom BIS kastrat hane med BIS kastrat hona. BOS är den ”förlorande” katten. I sällsynta fall utses Best of Best (BOB), det vill säga de katter som blivit BIS tävlar mot varandra.

Huskatter

I panel jämför domarna honan och hanen i respektive hårlag (korthår och långhår), rösterna räknas och vinnande katt blir Best in Show. Det blir alltså två BIS på huskatt; en för korthår och en för långhår.

Sy ett eget burskynke

Visning av två st. burar

SVERAKs utställningsburar har måtten bredd 75 cm enkelbur (150 cm dubbelbur) x djup 60 cm x höjd 60 cm.

Burskynket ska täcka tre av de fyra väggarna i buren. Framsidan ska vara öppen. Du väljer själv vilket slags burskynke du vill ha och vilket du tycker passar din katt bäst. Tänk på att att ett skynke ska framhäva katten och inte kamouflera. Du ska ju även visa upp katten för utställningens besökare och övriga utställare…

Vill du inte sy själv finns det många som säljer färdiga skynken – tips: googla på ”burskynke”.

Enligt regelverket får man ha ”endast en katt/enkelbur, max tre katter/dubbelbur. Undantag görs för kullar.”


Tyg och tygåtgång

Välj ett tyg som klarar många tvättar eftersom det bör tvättas, gärna i 60oC, efter varje utställning.

Längden bör vara minst två meter samt eventuell rynkmån för en enkelbur. Vill du ha ett skynke som fungerar både för enkel- och dubbelbur ska du ha tre meter tyg. Bredd cirka 90 cm.


Sömnadsbeskrivning

Sicksacka kanterna och fålla burskynket runt om.

Sy en kanal för ett resårband eller en gardinspiral i överkanten. Bestäm hur du vill att burskynket ska fästas i buren – det finns olika metoder för detta. Nedan får du två alternativ fast kanske finns det fler (klubbkamrater kan säkert ge tips):

Alternativ gardinspiral är en fjäder som är klädd med plast och i vardera änden skruvar man i en krok (som brukar följa med när du köper ett set).

Ett enkelt alternativ är att för en enkelbur dela upp fjädern i tre bitar – en till baksidan av buren och två till sidorna (se burmått). Ska du ha skynke för en dubbelbur klipper du i fyra delar – två delar är till burens baksida där du även fäster i mitten. Trä igenom gardinspiralen genom kanalen och fäst i varje burhörn.

Alternativ knytband: Använd bomullsband som du klipper i ca 40 cm längder och viker  dubbelt så att det blir två ca 20 cm  ”knytändor”. Sy fast banden med ca 30 cm mellanrum.

Tänk på att inte sy igen kanalen eftersom du med fördel kan komplettera knytbanden med resårband – det gör det lättare att få burskynket att hänga slätt mot bursidorna. Gör så här: Klipp resårbandet – anpassat till burens längd + sidor (195 cm enkelbur – 270 cm dubbelbur). Du kan gärna klippa något kortare eftersom det ska bli i spänn. Är du osäker – låt bli att klippa hellre än att klippa för kort – du kan justera längden på plats när du sätter upp skynket. Sätt en säkerhetsnål, ett gem eller liknande i vardera ända av resårbandet Fäst ena säkerhetsnålen i ena ändan av kanalen och dra igenom resårbandet – med hjälp av den andra säkerhetsnålen. När du kommit igenom hela kanalen – fäst säkerhetsnålen i tyget eftersom nålarna ska vara kvar och användas för att fästas i de yttre hörnen på framsidan av buren. Sätt upp burskynket genom att först fästa säkerhetsnålarna (ordentligt! de får inte går upp!) högst upp i vardera ytterhörne, fördela tyget och knyt fast banden jämnt fördelade i burens överkant.


Tak och golv

Får du en bit tyg över, kan det vara en god idé att sy en takduk som du lägger över burtaket. Katten känner sig då mer skyddad och lugnare i buren. Detta gäller alla katter och särskilt de som är ovana vid utställning.

Burgolvet är hårt och kallt så du ska ha något i botten på buren. Du kan sy ett matchande, kanske vadderat underlag till katten men en handduk, liten matta eller kattens favoritfilt duger oftast gott!