Kategorier, Klasser och Titlar

Kategorier

De tävlande raskatterna delas upp i fyra kategorier.

Varje kategori delas upp i raser och färgvarianter och inom vissa raser slås färgvarianterna ihop till grupper. Vilken grupp rasen/färgen tävlar i framgår i FIFes EMS-lista (läs mer på FIFes hemsida).

Utställningsklasser

FIFes utställningsklasser 1-14

Klass 1-14 ska vara med på alla internationella utställningar.

Nationella utställningsklasser

De nationella klasserna 15-18 är endast öppna för enskilda medlemmar i FIFe och det är arrangerande klubb som väljer om de vill ha med dessa klasser eller inte.

Utställningstermer
Utställningstitlar

Det finns flera olika utställningstitlar och gemensamt för alla är att de visar att katten – och i vissa fall kattens avkommor – deltagit vid utställning och där uppnått vissa resultat.