Kategorier, Klasser och Titlar

Kategorier

De tävlande raskatterna delas upp i fyra kategorier.

Varje kategori delas upp i raser och färgvarianter och inom vissa raser slås färgvarianterna ihop till grupper. Vilken grupp rasen/färgen tävlar i framgår i FIFes EMS-lista (läs mer på FIFes hemsida).

Exotic, perser, ragdoll, helig birma och turkisk van.

American curl, la perm, maine coon, neva masquerade, norsk skogkatt, sibirisk katt och turkisk angora.

Samtliga raser i kategori 2 är gruppindelade raser.

Bengal, burmilla, brittiskt korthår, brittiskt långhår, burma, chartreux, cymric, europé, kurilean bobtail, korat, manx, egyptian mau, ocicat, selkirk rex, singapura, snowshoe och sokoke.

Burmilla, kurilean bobtail, selkirk rex och manx är gruppindelade raser (manx bedöms efter svanslängd).

Abessiner, balines, cornish rex, devon rex, don sphynx, german rex, japanese bobtail, orientaliskt korthår och långhår, peterbald, russian blue, siames, somali, sphynx och thai.

Cornish rex, devon rex, german rex, sphynx, don sphynx och peterbald är gruppindelade raser.

Utställningsklasser

FIFes utställningsklasser 1-14

Klass 1-14 ska vara med på alla internationella utställningar.

Raskatt – 4-10 månader – okastrerad eller kastrerad

Klarläggande rörande klass och ålder: Ålder för klass – exempelvis klass 11 Junior och klass 12 Ungdjur – beräknas utifrån det datum som katten är född (inte antal räknade veckor). (TUK 2012-04 – konf styr.möte 2012-10)

Klass 12 – Ungdjur 4-7 månader
Katten ska vara minst fyra månader gammal men ska inte ha fyllt sju månader (under aktuell utställningsdag).

Klass 11 – Junior 7-10 månader
Katten ska vara minst sju månader gammal men ska inte ha fyllt tio månader (under aktuell utställningsdag).

Okastrerad raskatt

Klass 9 – Öppen klass
Katten – som ännu inte har någon titel – ska ska vara minst 10 månader gammal under aktuell utställningsdag. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

Klass 7 – Champion
Katten har redan uppnått titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.
Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln International Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

Klass 5 – International Champion
Katten har redan uppnått titeln International Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand International Champion och tävla vidare i klass 3 gäller:
Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller
åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 3 – Grand International Champion
Katten har redan uppnått titeln Grand International Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller:
Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder  eller
elva CACS från minst sex olika domare i två olika länder.

Klass 1 – Supreme Champion
Katten har redan uppnått titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat.
Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 1 rangordnas inte.
Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Champion (EC).

Kastrerad raskatt

Klass 10 – Kastratklass
Katten – som ännu inte har någon titel – ska ska vara minst 10 månader gammal under aktuell utställningsdag. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.
Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

Klass 8 – Premier
Katten har redan uppnått titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.
Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln International Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

Klass 6 – International Premier
Katten har redan uppnått titeln International Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand International Premier och tävla vidare i klass 4 gäller:
Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller
åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder.

Klass 4 – Grand International Premier
Katten har redan uppnått titeln Grand International Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller:
Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller 
elva CAPS från sex olika domare i två olika länder.

Klass 2 – Supreme Premier
Katten har redan uppnått titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price). Katt i klass 2 rangordnas inte.
Fram till 2009 var namnet på titeln Europa Premier (EP).

Klass 13 a, b och c

Klass 13 a – Novisklass
FIFes regler säger: En novis är en katt vars föräldrar är okända eller en katt utan stamtavla. En katt kan endast ställas ut i novisklassen:

  • en gång
  • på internationell utställning i sitt hemland
  • när den har uppnått 10 månaders ålder
  • som XLH/XSH * följt av EMS-koden för målrasen inom parenteser och
  • efter att ha blivit kontrollerad av det nationella FIFe-förbundet med hänsyn till FIFes regler för uppfödning och stambokföring, 9.2.

För att ansöka om tillstånd att stambokföras som novis, ska en välmotiverad skriftlig ansökan sändas till SVERAK om varför katten bör beviljas tillstånd. Då gärna med bilder och så utförlig information som möjligt om katten, och syftet. Ju bättre underbyggd ansökan, ju större chans att få den beviljad.

SVERAK är mycket restriktiv med novisgodkännande!

Klass 13 b – Kontrollklass
Kontrollklassen är för de raser som är under framavling eller för raskorsning under förutsättning att SVERAK i förväg gett tillstånd till parningen (kontrollavelstillstånd), att katten ställs ut på en SVERAK-utställning och att den uppnått minst fyra månaders ålder. Läs mer om kontrollklass i FIFes och SVERAKs regler för utställning.

Klass 13 c – Färgbestämning
För att fastställa korrekt EMS-kod, kan katt i denna klass få pälsfärg eller annan egenskap kontrollerad på begäran av det nationella förbundet, det nationella avelsrådet eller på begäran av utställaren.
I denna klass kontrolleras katten av två internationella FIFe-domare och det kan ske innan den officiella bedömningen börjar. Katten erhåller ingen skriftlig bedömning, ej heller poänggradering eller rangordning, utan endast intyg om fullständig EMS-kod, undertecknat av båda domarna.

Har din katt blivit färgändrad vid utställning? Läs viktig information om hur du ska göra (pdf-dokument).

Klass 14 – Huskatt

Klass för huskatt (utan stamtavla) äldre än uppskattningsvis fyra månader. Klassen är indelad i långhåriga respektive korthåriga huskatter som i sin tur delas upp i hanar och honor.
Huskatt ska ha av SVERAK utfärdat huskattbevis för att få delta på utställning.

Nationella utställningsklasser

De nationella klasserna 15-18 är endast öppna för enskilda medlemmar i FIFe och det är arrangerande klubb som väljer om de vill ha med dessa klasser eller inte.

Klass 15 a – Senior

Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, mellan 7 och 10 år. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

Klass 15 b – Veteran

Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, från 10 år och äldre. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.

Klass 16 – Avel

Klass för okastrerad raskatt med minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12. Klassen är uppdelad i hanar och honor inom respektive kategori.
Klarläggande: Vid tävlande i avelsklass måste inte katten tävla i internationell klass. Det som gäller är att katten måste vara närvarande på utställning och vara fertil. Det räcker alltså att katten tävlar enbart i klass 16. Det är upp till klubben att avgöra om denna klass ska avgiftsbeläggas eller inte – detta ska framgå på inbjudan.
Katt registrerad som XSH/XLH eller non kan inte tävla i avelsklass. (TUK – 2012-04 – konf styr.möte 2012-10. SVERAKs styrelsemöte nr 5/14 & 2/15)

Klass 17 – Uppfödning

Klass för uppfödare och uppfödaren måste vara utställare på utställningen. Minst fem katter med uppfödarens FIFe-stamnamn ska delta i klass 1-12. Minst en av katterna måste vara yngre än tio månader (dvs. klass 11-12).

Klass 18 – Kullklass

I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är fyra-sju månader. Minst tre kattungar ska vara med vid bedömningen men hela kullen behöver inte deltaga. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.
Det är upp till arrangerande klubb att besluta om kattungarna måste ställas ut i klass 12 för att få tävla i kullklass. Detta ska anges på inbjudan.
Klarläggande klass 18: Uppfödaren ska anmäla kullen till klass 18 (nationell klass) men uppfödaren behöver inte vara ägare till någon av kattungarna. Det är upp till arrangerande klubb att besluta om kattungarna måste ställas ut i klass 12 för att få tävla i kullklass. Detta ska anges på inbjudan. (TUK – 2010-08 – konf styr.möte 2012-10)

Utställningstermer

Certifikat – eller cert som man brukar säga i dagligt tal – kan ges till klassvinnare (ej till ungdjur och juniorer).

Beroende på vilken klass katten tävlar får den olika certifikat exempelvis CAC i öppen klass. Olika antal cert behövs för olika titlar och ju högre titlar ju fler cert – och då finns även krav att några cert ska ta utomlands. Om en katt får bedömningen ”draget certifikat” innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan ändå få bedömningen ”excellent”. Om katten har fått ”draget certifikat” kan det anges som ”Ex 1 – no cert” på bedömningssedeln.

För varje utställningsklass står det angivet hur många domare som ska utdela certifikat – exempelvis ”tre olika domare”. Om behovet av antal olika domare inte kan uppfyllas, kan utställaren tillfråga domare, som vid ett tidigare tillfälle tilldelat, och på nytt ska tilldela samma katt certifikat, att få det nya certifikatet kontrasignerat. Detta sker av en annan, vid utställningen tjänstgörande och för kategorin behörig, domare. Meddela sekretariatet direkt på utställningens morgon om du kan tänkas behöva detta. Kontrasignering sker av en annan, vid utställningen tjänstgörande och för kategorin behörig, domare som skriver sitt namn på bedömningssedeln. Certifikatet räknas då som om det vore tilldelat av domare nr 2.

Tänk på att det är olika antal domare som är nödvändiga beroende på vilken klass som det gäller. I klass 10 till 7 ska alla cert inom respektive klass vara tilldelat av olika domare. Det är inte nödvändigt i de högre klasserna. Det kan alltså i vissa lägen vara OK att i samma klass ha flera certifikat från samma domare. Se SVERAKs och FIFes utställningsregler punkt 4 för komplett lista över vad som gäller.

Ibland talas det om att man är ”stoppad att ställa ut i ett land” tills man tar certifikat i ett annat land. Katten får alltså inte enligt reglerna tävla i ett land om den har fått maximalt antal certifikat i klassen i det landet. I t ex klass 7 krävs tre CACIB från minst två olika länder för att bli International Champion.

När katten har fått två CACIB i samma land är den alltså ”stoppad” där och får inte tävla mer förrän den har fått ett CACIB i ett annat land och därmed byter klass. Om den får exempelvis två svenska certifikat och ett norskt eller tvärtom spelar ingen roll. Inte heller spelar ordningsföljden för tagande av certifikat någon roll.

Alla certifikat på Världsutställningen och Vinnarutställningar räknas som internationella – dvs utländska (från 160101).

Utställningstitlar

Det finns flera olika utställningstitlar och gemensamt för alla är att de visar att katten – och i vissa fall kattens avkommor – deltagit vid utställning och där uppnått vissa resultat.

FIFe-titlar CH/PR, IC/IP, GIC/GIP, SC/SP

En okastrerad raskatt, som har fyllt 10 månader börjar tävla i klass 9 och kan erhålla titel Champion. En kastrerad raskatt börjar tävla i klass 10 och kan erhålla titeln Premier. Katten tävlar kvar i sin klass tills den erhållit det antal certifikat, och den titel, som krävs för att gå upp i nästa klass och tävla mot nästa titel.

För att uppnå titel gäller följande certifikat (erhållna vid en internationell FIFe-utställning)

Champion (CH)/ Premier (PR)
Tre certifikat CAC/CAP av 3 olika domare.
Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls.
När katten är CH/PR börjar den tävla i klass 7 respektive 8.

International Champion (IC) / International Premier (IP)
Tre certifikat CACIB/CAPIB tagna i minst två länder av tre olika domare.
När katten är IC/IP börjar den tävla i klass 5 respektive 6.

Grand International Champion (GIC) / Grand International Premier (GIP)
enligt ett av följande alternativ
alt 1: Sex certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Åtta certifikat CAGCIB/CAGPIB tagna i två olika länder av minst fyra olika domare
När katten är GIC/GIP börjar den tävla i klass 3 respektive 4.

 Supreme Champion (SC) / Supreme Premier (SP)
enligt ett av följande alternativ
alt 1: Nio certifikat CACS/CAPS tagna i tre olika länder av minst tre olika domare
alt 2: Elva certifikat CACS/CAPS tagna i två olika länder av minst sex olika domare.
När katten är SC/SP börjar den tävla i klass 1 respektive 2. Detta är den högsta titeln och den tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP (Honorary Price).

Ovanstående titlar placeras framför kattens fullständiga namn.

För att uppnå JW, DSM, DVM, DM…

Grattis du som har en katt med tillräckliga resultat för att kunna ansöka om titeln JW (Junior Winner), DSM (Distinguished Show Merit), DVM (Distinguished Variety Merit) eller DM (Distinguished Merit)

Ansökan sker på blnr 1051 som du kan hämta här.

 Junior Winner (JW)

Gäller för katter av fullt godkänd ras
Fem gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar i klass 11 och/eller 12
JW-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

OBS! FIFe har gett dispens angående JW-titeln pga covid-19 att katter födda 2019-05-16 eller senare som har vunnit Best In Show 3 gånger i klass 11 och/eller 12.

Distinguished Show Merit (DSM)
Gäller för alla vuxna katter av fullt godkänd ras (klass 1-10) och huskatter (klass 14)
Minst tio gånger Best in Show (BIS) på internationella utställningar
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DSM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

Distinguished Variety Merit (DVM)
Gäller för katter av fullt godkänd eller preliminärt godkänd ras
Minst tio gånger Bäst i Variant (BIV) på nationella eller internationella utställningar i klass 1-12
Kvalificeringsperiod minst 2 år + 1 dag
DVM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.

Distinguished Merit (DM)
Endast FIFe-titlar gäller
DM-hane; minst tio avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre
eller
DM-hona; fem avkommor med titeln IC/IP, JW, DSM eller högre
DM-titeln placeras efter kattens fullständiga namn.
Finns avkommornas titlar registrerade i FindUs (=Sesam) behöver du inte sända kopior av underlag.

”Winner”-titlar

World Winner (WW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid World Show (Världsutställning) erhåller titeln WW med tillägg av det år utställningen ägde rum.
WW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

Scandinavian Winner (SW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Scandinavian Winner Show erhåller titeln SW.
SW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

North Sea Winner (NSW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid North Sea Winner Show erhåller titeln NSW.
NSW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

Mediterranean Winner (MW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Mediterranean Winner Show erhåller titeln MW.
MW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

Baltic Winner (BW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid Baltic Winner Show erhåller titeln BW.
BW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

American Winner (AW)
Varje katt som blir Best in Show (BIS) vid  American Winner Show erhåller titeln AW.
AW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.

National Winner (NW)
Titeln NW ”delas ut” till den katt som fått flest poäng till Årets Katt, enligt slutliga BIV-listan, i respektive kategori I-IV samt huskatter.
NW-titeln placeras före kattens fullständiga namn och före kattens eventuella Champion/Premier-titel.