Karenslista vid utställning

Karenstid för läkemedel 

För registrerade läkemedel gäller en generell karenstid på 6 månader. Det finns dock undantag, vilket framgår av listan nedan. Det är tillåtet att ställa ut en katt som har behandlats med ett visst preparat när karenstiden har passerats.

Det är förbjudet att ställa ut en katt som i direkt anslutning till eller under utställning har behandlats med alkohol.

Karensdagar räknas inklusive den dagen som åtgärden utfördes.

Om katten exempelvis vaccineras en fredag har katten tillträde till utställning femton dagar senare – alltså lördagen två veckor senare.

Det är tillåtet att ställa ut en katt som behandlas med syntetiska feromoner som t ex Feliway™ och Felifriend™ . Det är även tillåtet att ställa ut en katt som fått Zylkène.

Det är däremot inte tillåtet att ställa ut en katt som fått Postafen®, alkohol eller läkemedel, naturläkemedel eller kosttillskott lösta i alkohol.