Karenslista vid utställning

Karenstid för läkemedel 

För registrerade läkemedel gäller en generell karenstid på 6 månader. Det finns dock undantag, vilket framgår av listan nedan. Det är tillåtet att ställa ut en katt som har behandlats med ett visst preparat när karenstiden har passerats.

Det är förbjudet att ställa ut en katt som i direkt anslutning till eller under utställning har behandlats med alkohol.

Karensdagar räknas inklusive den dagen som åtgärden utfördes.

Om katten exempelvis vaccineras en fredag har katten tillträde till utställning femton dagar senare – alltså lördagen två veckor senare.

Det är tillåtet att ställa ut en katt som behandlas med syntetiska feromoner som t ex Feliway™ och Felifriend™ . Det är även tillåtet att ställa ut en katt som fått Zylkène.

Det är däremot inte tillåtet att ställa ut en katt som fått Postafen®, alkohol eller läkemedel, naturläkemedel eller kosttillskott lösta i alkohol.

 • Fullständig lista med ATC-gruppering
 • 5 dagar karens
  -chipmärkning eller blodprovstagning
  För chipmärkning och blodprovstagning är karensperioden fem dagar.
 • 15 dagar karens
  - vaccination, hormonchip eller veterinärmedicinska ingrepp
  En karensperiod på 15 dagar gäller för samtliga typer av vaccinationer, insättning av hormonchip eller andra veterinärmedicinska ingrepp (gäller ej chipmärkning eller blodprovstagning). Vid veterinärmedicinska ingrepp gäller karens för utställning på 15 dagar om inte veterinär ordinerar längre karenstid. Som veterinärmedicinskt ingrepp avses här behandling som bryter hudbarriären (vaccinering, operation och dylikt) eller slemhinnebarriären (tandsten eller annat som får det att blöda). Karensperioden har tillkommit på grund av den stress ingreppet innebär för immunförsvar

  -Naturläkemedel och liknande
  15 dagar karens gäller vid behandling med naturläkemedel, naturmedel och homeopatmedel.