Förebyggande av smitta

RÅD FÖR FÖREBYGGANDE AV SMITTA I SAMBAND MED UTSTÄLLNING

Kattutställning innebär en viss risk för överföring av smittämnen (virus, bakterier, parasiter), dels i samband med direkt fysisk hantering (veterinär, domare, assistent, andra utställare, publik), dels genom att katten kommer i kontakt med ytor där andra katter vistats. Luftburen smitta mellan katter i burarna bredvid varandra kan också förekomma. Här är några tips om hur du som utställare kan förebygga smitta i samband med utställning:

Under utställningen

 • Ta med handsprit eller liknande desinfektionsmedel. Hantera inte andras katter utan att desinficera händerna före och efter.

 • Se till att besökare eller andra utställare som vill klappa/hantera din katt har desinficerat händerna innan de tar i katten.
 • Numera används engångsvippor på många utställningar, men ta för säkerhets skull med dig en egen vippa.
 • Sätt upp en liten skylt på buren: ”Rör ej katten”.

Efter hemkomsten från utställningen

 • Ta in all utrustning, väskor osv i ett begränsat utrymme i väntan på att du hinner omhänderta allt. Låt inte hemmavarande katter komma i kontakt med sakerna.

 • Byt kläder och rengör/desinficera dina skor. Duscha.

 • Bada helst katten som varit på utställning.

 • Om möjligt, håll den utställda katten skild från övriga katter i hushållet under en vecka; alternativt ha den tillsammans med en enstaka annan katt i eget rum.

 • Låt aldrig en utställd katt komma i kontakt med en hona med ungar. Avstå helst från att ställa ut om du har kull hemma.

 • Tvätta burskynken och andra textilier i 60 grader; alternativt placera dem i bastu vid 80 grader i minst en halvtimme.

 • Rengör och desinficera sandlåda, kammar, matskålar etc som använts på utställningen.
 • Rengör och desinficera transportburen.
 • Var extra uppmärksam på den utställda katten de närmaste veckorna efter utställningen: vid diarré, nysningar eller andra tecken på sjukdom, kontakta veterinär!