Att ställa ut huskatt

En huskatt är en katt som inte är stambokförd (utan stamtavla) oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har.

 
Huskatt på utställning

Huskatt (inte stambokförd – utan stamtavla) kan tävla på utställning i huskattklass under förutsättning att den har ett huskattbevis utfärdat av SVERAK. Dessutom gäller bland annat att den är lägst uppskattningsvis fyra månader och vaccinerad och är den över tio månader ska den vara kastrerad och ID-märkt.

Vill du också ställa ut din huskatt – välkommen att ansöka om huskattbevis

Huskattbeviset

Huskattbevis liknar till viss del raskattens stamtavla i det avseendet att beviset består av ett kraftigare gulaktigt, bigat, dokument som är präglat och attesterat. I beviset finns bland annat uppgift om kattens namn, kön, födelsedatum, hårlag och färg, ID-nummer samt ägare. Varje huskattbevis erhåller ett unikt bevisnummer.

Du som ansöker om huskattbevis ska vara huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-klubb.

Ansökan och betalning
Ansökan sker skriftligt genom att du fyller i blankett blnr 2010 ”Ansökan om huskattbevis”, som du hittar inne i MinaKatter på blankettsidan.

Förskottsbetala 150 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller till Swish 1232228294

Skicka
Skicka den undertecknade blanketten tillsammans med kvittokopia till din kattklubb (fvb till SVERAK).

Fyll i ansökningsblankett

På blanketten fylls i:

 • Kattens namn – som ska vara ett sammanhängande ord (inga bindestreck, mellanslag  och liknande) och får inte överstiga 19 tecken.
 • Födelsedatum eller närmast möjligt om exakt födelsedatum är okänt.
 • Hårlag. Här anges om katten är lång- eller korthårig.
  På huskattbeviset kommer långhårig huskatt att anges som HCL (housecat longhair) och korthårig huskatt som HCS (housecat shorthair).
 • Kön – hane eller hona.
 • Färg och eventuellt mönster (EMS-kod) – det finns en mängd färger och mönster på katter – skriv kattens färg och eventuellt mönster i korthet. Är du osäker på färg – kontakta din kattklubb.
 • ID-nummer. Här klistrar du ID-remsa med chipnummer eller tatueringsnummer alternativt bifogar veterinärintyg eller SKKs s.k. ägarintyg där ID-numret framgår. Om katten redan är registrerad i SVERAKs ID-register räcker det att du skriver ID-numret och kryssar i rutan ”ID-numret finns redan registrerat”.
 • Ägare – ange ditt för- och efternamn, fullständig adress och övriga kontaktuppgifter. Vi ser gärna att du anger hela ditt personnummer. Denna uppgift hanteras internt – personnumret blir aldrig synligt för utomstående. Tänk på att kryssa i om du vill att ditt namn och övriga kontaktuppgifter ska publiceras synliga i SVERAKs ID-register tillsammans med den anmälda katten: Om du kryssar i ”JA”-rutan innebär det att du tillåter publicering av personuppgift (namn, adress, telefonnummer, e-post).

Frågor eller funderingar – kontakta utställningssekreteraren i din kattklubb för hjälp och information.

Har du erhållit ett huskattbevis från SVERAK som du av någon anledning vill ändra – eller har det förkommit och du vill ha ett nytt?

Vid ändring skickas det gamla huskattbeviset in för att ersättas med ett nytt. Har du ett bevis av äldre typ och det finns veterinära anteckningar och liknande på huskattbevisets omslag ”återanvänds” det och du får tillbaka det insända omslaget men med en ny inlaga.

 • Om fel kön angivits får ändring ske – och det är den enda gången kattens namn kan/får ändras.
 • Om fel födelsedatum angivits är det viktigt att uppdatera detta i beviset så det blir korrekt vid utställning.
 • Om fel EMSkod angivits på katt ska färgändring begäras. Om fel färg angivits på katt, kan färgändring göras efter att domare eller ägaren skrivit intyg om att katten ska färgändras.
 • FIFe-titeln registreras utan kostnad men vill du ha den inskriven i ditt originalbevis gäller ändring enligt sedvanlig rutin/kostnad för ersättningsbevis. En huskatt kan erhålla titlarna World Winner (WW), Scandinavian Winner (SW), National Winner (NW) samt övriga ”winner-titlar” de kan även erhålla titeln Distinguished Show Merit (DSM).
 • Om ändring av ägare sker samtidigt ska både tidigare och ny ägare underteckna ansökan om ersättning av huskattbevis. Huskattbeviset sänds då till kattens nya ägare.

Ansök om ändring så här:

1. Hämta blnr 2011 ”Ändring av huskattbevis” här – fyll noga i uppgifterna.
2. Förskottsbetala 100 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 eller Swish 1232228294
3. Skicka undertecknad blankett och det huskattbevis som ska ändras (om det inte förkommit) tillsammans med kvittokopia direkt till SVERAK.