Stambokföring av kull online

OBS! Betalning i samband med att man stambokför en kull online MÅSTE göras inne i MinaKatter via den knapp – “Betala & skicka in” – som blir tillgänglig när ansökan är klar för att skickas in. Via knappen får man valen att betala med Swish eller via Svea ekonomi. Man kan alltså inte förbetala via Swish och sedan logga in och stambokföra sin kull online.

Kattförbundet SVERAK har under en längre tid och på olika sätt försökt att underlätta för dig som är enskild medlem i någon av våra ca 40 klubbar.

År 2019 införde vi egen online-registrering av chipnr på din stambokförda katt. Det innebär att du själv loggar in på www.sverak.se/minasidor (MinaKatter) med mobilt BankID. Väl inloggad väljer berörd katt och sedan ”ändra uppgifter” och sedan ”Lägg till/ändr idnr.”

År 2020 skapade vi möjligheten att göra ägarbyte online. På samma sätt som ovan väljer du ”ändra uppgifter” och sedan ”byt ägare”.

År 2021 har vi gjort flera förbättringar och förenklingar. Du kan numera göra adressändring själv. Du väljer ”Min sida” och sedan. ”ändra uppgifter” sedan är det bara att ändra de uppgifter som är felaktiga och sedan väljer du att ”spara ändringar”.

Du kan sedan 1 februari 2021 online ladda upp hälsointyg och avelsintyg. Vi har gjort denna utveckling för att förenkla för dig som kattägare/ uppfödare. Det är särskilt viktigt för att du har alla nödvändiga avelsintyg är klara redan INNAN parning (i enlighet med reglerna). Du lägger till intyg genom att välja berörd katt och sedan längst ner finns ”hälsa +”, klicka på + och sedan laddar du upp inskannat/fotograferat intyg.

Stambokföring av kull online lanserades 19 maj 2021, på dagen 66 år efter att SVERAK bildades.

För att kunna använda stambokföring online, krävs att du
– är medlem i SVERAK-ansluten klubb
– att din avelshona har en SVERAK-stamtavla
– att honan har alla sina nödvändig avelsintyg uppladdade (eller sparade sedan tidigare) och att dom är godkända

Vidare krävs att avelshanen
– finns i FindUs (stamboken)
– att avelshanen har alla sina nödvändiga avelsintyg uppladdade (eller sparade sedan tidigare) och att dom är godkända
– att ägaren till avelshanen har svenskt mobilt BankID för att denne ska kunna godkänna stambokföringen av din kull

Om hanen inte finns i FindUs (stamboken) måste du göra som tidigare, dvs använda vanlig blankett och skicka till din avelssekreterare.

Gör INTE en ägarändring på honkatten innan kullen är stambokförd. Ska honkatten ägarändras så vänta tills du ser avkommorna i FindUs med regnr. Annars kan vi inte utfärda stamtavlorna.

Tips till dig som gör stambokföring av kull online via mobilen. Vrid mobilen till liggande format, så fungerar det lite smidigare.

Mobil - horisontell

Video som visar en stambokföring av kull online

I flikarna nedan hittar ni dels webbmanualer men även övrig information gällande funktionen “stambokföring av kull online”.

Introduktion flöde

Snabbsteg

Här följer mer detaljerade steg för steg enligt flödet ovan när uppfödaren är ägare av hankatten.

————————————


Stambokföring online - startknapp

1. Klicka in på honkatten och använd knappen ”Stambokför ny kull”
Alla honkatter som tidigare är använda i avel, eller har godkända intyg sparade i stamboken har nu fått denna knapp som startknapp för denna nya funktion.

————————————


Välj hankatt till kullen

2. Via sökrutan kan du via regnr söka fram och ange hankatten
Har hankatten inte godkända intyg sparade i stamboken är han heller inte valbar och då kommer en varningstext om det upp. Då kan hankattägaren komplettera, t ex genom att ladda upp intyg online via MinaKatter.

För hankatter med stamtavla i SVERAK söker du utan LO eller RX. Har hankatten stamtavla från annat förbund kan sökningen t ex se ut så här:

TICA: “SBT 021220 068”
SNRF: “RAG 14959”
FHK: “SL 2019-057”

————————————


Datum och antal ungar

3. Välj datum för parning och födelse samt antal kattungar
Använd pilarna för att navigera i kalendern. Det skrivs automatiskt ut antal dagar honan var dräktig och vid onormalt antal dagar blir det en röd text som varnar, om man t ex fyllt i fel datum för någon av händelserna.

OBS! Om det är du som var ägare till hankatten vid parningstillfället men inte står som ägare idag, behöver du innan du kommer till nästa steg (4) fylla i ditt personnummer för verifiering.

————————————


Detaljer kull

4. Ange namn, kön, ras och färg för alla kattungar
Namn ska fyllas i utan stamnamnet och med max 35 tecken (inkl mellanslag och stamnamnet). För dig utan stamnamn är det 16 tecken i namnet som gäller (mellanslag ej tillåtet). Var nog med stavningen och angående er med syskonraser i kullen så var extra noga så att det blir rätt. Förvalet är baserat på mammans ras. Färgerna som går att välja är de som är godkända för rasen och det sker här ingen kontroll på om de är genetiskt möjliga.

————————————


Sammanställning

Sammanställning
Nu har vi kommit till sista steget när det gäller att förbereda och spara kullen inför betalningen. Här finns nu möjligheten att via dropdownmenyn välja eventuellt antal hälso-/vaccinationsfoldrar vi ska skicka med stamtavlorna. Obs! Du måste göra ett val här, även om du inte ska ha några foldrar. Välj då “0”. Det finns också utskrivet information angående datumgränsen för 3 månader och när priset därmed ändras, så att man får en liten vänlig påminnelse om det om man inte ska betala direkt efter att man sparat.

————————————


Betala

Betalning sker via Swish eller Svea Ekonomi och deras checkout (kassa).

Swish

5. Betalning och inskickande av ansökan
Efter att du fyllt i detaljer för kullen och sparat sammanställningen hamnar nu din kull under rubriken ”Pågående stambokföringar av kull” som du hittar via menyvalet ”Mina katter”.

Innan du gjort betalningen kan du här redigera information för kattungar samt även radera kull/kattungar (blå knapp).

Betalning sker via knappen ”Betala & skicka in” (grön knapp). Då öppnas ett nytt fönster och man väljer här antingen Swish eller Svea. När betalningen är genomförd så skickas sedan din kull till admin i MinaKatter som då gör en första granskning.

————————————


Åtgärd från admin

6. Admin granskar i MinaKatter
Är det några frågetecken eller felaktigheter kan admin (stambokförare) skicka en kommentar i form av en åtgärd som då dyker upp som en avisering på sidan ”Mina katter”. Du har nu möjlighet att t ex åtgärda info om kullen och därefter svara admin med en kommentar när det är gjort, så att admin kan fortsätta med din stambokförda kull.

Är allting okej med din ansökan sparas nu kullen över till stamboken för att färdigställas och försvinner då också från ”Pågående stambokföringar”. Kullen blir nu också synlig i FindUs och där kan du se när regnr är tilldelade, vilket innebär att stamtavlorna är utskrivna och på gång via posten.

Introduktion flöde

Snabbsteg

Här följer mer detaljerade steg för steg enligt flödet ovan när uppfödaren inte är ägare av hankatten.

————————————

Stambokföring online - startknapp

1. Klicka in på honkatten och använd knappen ”Stambokför ny kull”
Alla honkatter som tidigare är använda i avel, eller har godkända intyg sparade i stamboken har nu fått denna knapp som startknapp för denna nya funktion.

————————————


Hankatt - ej ägare

2. Via sökrutan kan du med regnr söka fram och ange hankatten
Har hankatten inte godkända intyg sparade i stamboken är han heller inte valbar. Be då hankattägaren komplettera med det, t ex genom att ladda upp intyg online via MinaKatter.

För hankatter med stamtavla i SVERAK söker du utan LO eller RX. Har hankatten stamtavla från annat förbund kan sökningen t ex se ut så här:

TICA: “SBT 021220 068”
SNRF: “RAG 14959”
FHK: “SL 2019-057”

————————————


3. Välj datum för parning och födelse samt antal kattungar
Använd pilarna för att navigera i kalendern och klicka på respektive datum som ska sparas för kullen. Det skrivs automatiskt ut antal dagar honan var dräktig och vid onormalt antal dagar blir det en röd text som varnar, om man t ex fyllt i fel datum för någon av händelserna. Använd dropdownmenyn för att ange antal kattungar i kullen.

————————————


Godkännande från hankattägaren

Nu är det dags att skicka kullen till hankattägarens för ett godkännande och du får nu två alternativ när det gäller att gå vidare. Antingen kan du skicka kullen för godkännande direkt (se 4A-5A), utan att ange några detaljer om kattungarna (bara datum och antalet kattungar) eller så går du först vidare och fyller i detaljerna för kullen.  Namn, kön, ras och färg (se 4B-5B) innan du skickar kullen för godkännande.

————————————


Personnummer hankattägare

4A. Ange personnummer för hankattägaren
Sök fram hankattägaren genom att ange personnummer i formatet 19XXXXXX-XXXX.
Kontrollera att namnet stämmer och klicka på ”Fortsätt” för att spara och skicka kullen till
hankattägaren för godkännande.

————————————


Sammanställning

Kontroll och val av eventuellt medskick
Innan kullen skickas till hankattägaren för godkännande får du i nästa steg välja om du vill att vi ska skicka med hälso-/vaccinationsfoldrar i utskicket av stamtavlorna och i så fall antalet. Obs! Du måste göra ett val här, även om du inte ska ha några foldrar. Välj då “0”. Spara och skicka för godkännande.

Kullen hamnar nu i listan ”Pågående stambokföringar av kull” med statusen ”väntar” och du kan nu fylla i detaljer för kullen och när sedan hankattägaren godkänt kullen kan du gå vidare med och slutföra din ansökan genom att betala via knappen ”Betala” som dyker upp när hankattägaren godkänt och kullens detaljer är sparade.

————————————


Detaljer kull

5A. Ange namn, kön, ras och färg för alla kattungar
Namn ska fyllas i utan stamnamnet och med max 35 tecken (inkl mellanslag och stamnamn). För dig utan stamnamn är det 16 tecken i namnet som gäller (mellanslag ej tillåtet). Var nog med stavningen och angående er med syskonraser i kullen så var extra noga så att det blir rätt. Förvalet är baserat på mammans ras. Färgerna som går att välja är de som är godkända för rasen och det sker här ingen kontroll på om de är genetiskt möjliga.

————————————


Detaljer kull

4B. Ange namn, kön, ras och färg för alla kattungar
Namn ska fyllas i utan stamnamnet och med max 35 tecken (inkl mellanslag). För dig utan stamnamn är det 16 tecken i namnet som gäller (mellanslag ej tillåtet). Var nog med stavningen och angående er med syskonraser i kullen så var extra noga så att det blir rätt. Förvalet är baserat på mammans ras. Färgerna som går att välja är de som är godkända för rasen och det sker här ingen kontroll på om de är genetiskt möjliga.

————————————


Personnummer hankattägare

5B. Ange personnummer för hankattägaren
Sök fram hankattägaren genom att ange personnummer i formatet 19XXXXXX-XXXX.
Kontroller att namnet stämmer och klicka på ”Fortsätt” för att spara och skicka kullen till
hankattägaren för godkännande.

————————————


Sammanställning

Kontroll och val av eventuellt medskick
Innan kullen skickas till hankattägaren för godkännande får du i nästa steg välja om du vill att vi ska skicka med vaccinationsfoldrar och/eller ägarändringsblanketter i utskicket av stamtavlorna och i så fall ange antalet. Spara och skicka för godkännande.

Godkännande från hankattägaren

Kullen hamnar nu i listan ”Pågående stambokföringar av kull” med statusen ”väntar” och du kan nu fylla i detaljer för kullen och när sedan hankattägaren godkänt kullen kan du gå vidare med och slutföra din ansökan genom att betala via knappen ”Betala & skicka in” som dyker upp när hankattägaren godkänt och kullens detaljer är sparade.

————————————


Betalning

6. Betalning och inskickande av ansökan
Efter att du fyllt i detaljer för kullen och sparat sammanställningen hamnar nu din kull under rubriken ”Pågående stambokföringar av kull” som du hittar via menyvalet ”Mina katter”.

Innan du gjort betalningen kan du här redigera information för kattungar samt även radera kull/kattungar (blå knapp).

Betalning sker via knappen ”Betala & skicka in” (grön knapp). Då öppnas ett nytt fönster och man väljer här betalsättet Swish, eller Svea. När betalningen är genomförd så skickas sedan din kull till admin i MinaKatter som då gör en första granskning.

Swish

————————————


Åtgärd från admin

7. Admin granskar i MinaKatter
Är det några frågetecken eller felaktigheter kan admin (stambokförare) skicka en kommentar i form av en åtgärd som då dyker upp som en avisering på sidan ”Mina katter”. Du har nu möjlighet att t ex åtgärda info om kullen och därefter svara admin med en kommentar när det är gjort, så att admin kan fortsätta med din stambokförda kull.

Är allting okej med din ansökan sparas nu kullen över till stamboken för att färdigställas och försvinner då också från ”Pågående stambokföringar”. Kullen blir nu också synlig i FindUs och där kan du se när regnr är tilldelade, vilket innebär att stamtavlorna är utskrivna och på gång via posten.

OBS! När du väljer att stambokföra kull online SKA DU INTE BETALA I FÖRVÄG MED SWISH utan betalningen gör du som en avslutning av stambokföring av kull INNE i MinaKatter genom att klicka på knappen “Betala & skicka in” som dyker upp när hankattägare godkänt och katternas info är ifylld. Betalar du i förväg med t ex Swish så måste du istället använda den vanliga blanketten och skicka till din avelssekreterare. Väljer du ändå att göra stambokföringen online och betala en gång till, så tas en administrationsavgift (100 kr) ut i samband med återbetalning. 

När du klickar på “Betala & skicka in”.

Betala & skicka in

Så dyker en ruta upp där Swish finns som alternativ som betalsätt.

Swish

Klickar du då på Swishknappen kommer du till nästa läge, där du ser beloppet som ska betalas och här fyller du nu i det mobilnummer som ska användas för betalningen (ditt mobilnummer).

Swish

Följ anvisningarna och godkänn nu betalningen i Swish-appen.

Swish

När betalningen är genomförd skickas kullen in till admin (stambokförare) i MinaKatter som gör en första granskning. Ser allt okej ut så förs kullen över till stamboken för att slutföras med bl a regnr och utskrift av stamtavlor. Det är också nu man kan se sin kull i FindUs. Skulle admin ha några frågor använder den sig av åtgärdssystemet och skickar ett notis i MinaKatter till uppfödaren. Logga därför gärna in efter några dagar för att se så att ni inte har notiser liggandes angående ansökan om stambokföring av kull.

OBS! När du väljer att stambokföra kull online kan du INTE betala i förväg utan betalningen gör du som en avslutning av stambokföring av kull INNE i MinaKatter. Betalar du i förväg med t ex Swish så måste du istället använda den vanliga blanketten och skicka till din avelssekreterare. Hela processen med att stambokföra online sker alltså inne i MinaKatter, inklusive betalningen som sker till Svea. Och har man sedan tidigare använt Svea mot andra betalningar online kan det vara förvalt andra uppgifter. Uppgifterna hos Svea har dock inget med stamtavlorna att göra, mer än att det efteråt blir markerat hos oss ATT det är betalt. Så skiljer sig e-post eller annan information i samband med betalningen hos Svea är det ingen information som följer med  på stamtavlor.

SVEA betallösning

SVEA betalsätt

När betalningen är genomförd skickas kullen in till admin (stambokförare) i MinaKatter som gör en första granskning. Ser allt okej ut så förs kullen över till stamboken för att slutföras med bl a regnr och utskrift av stamtavlor. Det är också nu man kan se sin kull i FindUs. Skulle admin ha några frågor använder den sig av åtgärdssystemet och skickar ett notis i MinaKatter till uppfödaren. Logga därför gärna in efter några dagar för att se så att ni inte har notiser liggandes angående ansökan om stambokföring av kull.

Kvitto

För dig som stambokfört kull online finns det nu möjlighet att få ett kvitto i din mejl. Via knappen kvitto på “Min sida” kommer du åt att söka fram tidigare stambokförda onlinekullar. Som standard visas kullar som stambokförts de senaste 6 månaderna men det finns möjlighet att via kalender söka fram alla kullar (eller kullar från ett visst datum). 

När uppfödaren meddelat dig som hankattägare att en kull är skickad för godkännande så loggar du in på MinaKatter. Där finner du detaljer om kullen, samt knappen för att godkänna den, på sidan “Mina katter” under rubriken “Stambokföringar av kullar att godkänna”.. 

Är ni flera innehavare av ett stamnamn? Är du som ska stambokföra kull online INTE huvudinnehavaren av stamnamnet? Då behöver också huvudinnehavaren logga in med BankID på MinaKatter och godkänna stambokföringen av kullen för att du ska kunna gå vidare med “Betala & skicka in”

Så här ser det ut för huvudinnehavaren av stamnamnet när den loggat in på MinaKatter och klickat in på menyfliken “Mina katter”. 

Huvudinnehavare av stamnamn

Status pågående stambokföring av kull

  1. Kullen är klar för betalning och skickas därefter till stambokförare i MinaKatter.
  2. Här är allt godkänt men det återstår att fylla i kullens detaljer (klicka på blå rutan med pennan).
  3. Här har hankattägaren godkänt och det är huvudinnehavaren av stamnamnet som återstår för att man ska kunna gå vidare med betalning och skicka in till stambokförare. Detta gäller endast för de som är flera innehavare på ett stamnamn och den som stambokför kullen ej är huvudinnehavare av stamnamnet.

När kullen är betald skickas den till admin i MinaKatter för en första granskning. Här finns nu möjligheten för admin att skicka åtgärdskommentar om det är någon felaktighet eller frågetecken i stambokföringen. Meddelandet om åtgärd dyker upp som en ny rubrik på sidan “Mina katter”.

Åtgärd från admin

Uppfödaren har då möjlighet att ändra detaljer om kattungar samt/eller förtydliga eventuella frågetecken med ett svar tillbaka till admin. Observera att kommunikationen sker inne i MinaKatter och att man måste svara på åtgärden för att stambokförare ska kunna gå vidare med stambokföringen av kullen.

Det finns inget system inbyggt som känner av att färgerna blir rätt för kattungarna, beroende på föräldrarnas genetik. Är du osäker på färg så vänta med att slutföra (betala) din stambokföring online till dess att du vet korrekt färg.  

För de lite “nyare” raserna  (brittisk långhår & selkirk t ex) kan det saknas valbara färger i listan när du ska fylla i detaljerna för kullen. Meddela då våra stambokförare detta med ett mejl sverak@sverak.se, UTAN att du slutför (betalar) din ansökan online, så att de kan komplettera med färgen som saknas hos oss. Därefter kan du uppdatera med rätt färg och slutföra din ansökan online.

Tänk på att:
Från och med 1 januari 2012 så anges alltid höggradigt vita katter (EMS 01/02) även med ögonfärg.

Facebook
Twitter
Email