Siames

Godkänd som ras…
Siames har varit en godkänd ras sedan bildandet av den första kattklubben 1946.

Seychellois korthår (SYS) – som var godkänd som “egen” ras i FIFe sedan 2006 – blev från den 1 januari 2016 vitfläckssiames (SIA * 01/02/03).

EMS raskod: SIA  Engelskt namn: Siamese

Syskonraser: Balines, orientaliskt korthår och orientaliskt långhår

© Foto: Eivor Rasehorn

Historia och ursprung
Siamesen anses härstamma från Siam, nuvarande Thailand, och finns omnämnd i skrifter redan från mitten av 1300-talet. Den ansågs av munkarna vara en helig katt och hölls som sällskap, inte råttfångare alltså, i många kloster.

Den finns omnämnd och avbildad i litteraturen redan i slutet av 1700-talet och på det som brukar kallas ‘den första moderna’ kattutställningen i London 1871 fanns siamesen representerad, om än inte som egen ras.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet förekom det en hel del import av siameser bland högreståndsfamiljer i Europa, främst Storbritannien. De flesta av dessa klarade sig dock inte någon längre tid men av dem som överlevde parades en del med andra raser. Dessa kunde därmed föra anlagen vidare och så småningom uppstod en verklig siamesavel.

Inom SVERAK var siamesen fram till 1960-talet den mest  registrerade raskatten.

Den vitfläckiga siamesen (tidigare seychellois korthår) uppstod som ras i USA på 1970-talet, från början efter parning mellan en maskad siames och vitfläckig amerikanskt korthår.

Siames är en utåtriktad, mycket sällskaplig och talför ras, som med sitt karaktäristiska djupa röstläge ”talar” med bestämd stämma. Den trivs bäst om den, utöver människan, har andra katter omkring sig.

Päls
Pälsen är kort, silkig och tätliggande och saknar nästan helt underull.


Storlek och utseende
Det är en elegant formad katt, med slank tubformad kropp och höga ben. Svansen är lång och pisliknande, smal vid roten och avsmalnande till en tunn spets.

Huvudet är medelstort och trekantigt med raka linjer och de mandelformade ögonen är intensivt mörkblå och snett placerade i linje med huvudformen. Nosen är lång och rak. Öronen är mycket stora och följer huvudets trekantsform.

Siamesen är ”maskad”, det vill säga ansiktet, öronen, benen och svansen har en mörkare färg. Kroppsfärgen är generellt ljus.

Hälsa
Hälsoprogram finns inom SVERAK för att förebygga PRA hos siames. Genom hälsoprogrammen minskar antalet katter som bär på genen för PRA.

PRA (progressiv retinal atrofi) är en ärftlig degeneration (förtvining) av näthinnan som leder till att katten så småningom blir blind. 

Notering i stamtavlan sker enligt följande:

  • PRA-normal enligt DNA-test
  • PRA-normal enligt DNA-test på föräldradjur
  • PRA-normal enligt DNA-test på föräldrar eller föregående generationer
  • PRA-bärare enligt DNA-test
  • PRA-affekterad enligt DNA-test