Brittiskt korthår

Godkänd som ras…
Brittiskt korthår har varit en godkänd ras sedan bildandet av den första kattklubben 1946 – fast då inte som “britt”.

Från början hade europé och brittiskt korthår en gemensam standard. Efter en del diskussioner beslutade FIFes GF (1981) att  europeiskt korthår och brittiskt korthår skulle dömas var för sig – och då blev brittiskt korthår en “egen ras”. Fram till dess registrerades blå europé som brittish blue (och ibland chartreux) – dessa katter är numera registrerade som brittiskt korthår (blå) i SVERAKs stambok.

EMS raskod: BSH (tom 2015: BRI)  Engelskt namn: British shorthair

Syskonras: Brittiskt långhår

Historia och ursprung
Den brittiska korthårskatten “british blue” utvecklades på 1880-talet av det bästa av vanliga huskatter. Vid det förra sekelskiftet var den en av de mest visade katterna på utställningar i Storbritannien och då endast i den klassiska blå färgvarianten.

Under första och andra världskrigen förde uppfödningen av brittiskt korthår en tynande tillvaro. På 1950-talet fanns det endast ett fåtal individer kvar men efter ett idogt avelsarbete som drevs under många år av hängivna uppfödare ledde till att stammen ökade i antal.

Separeringen (se mer under “Godkänd som ras”) av europé och brittiskt korthår var en lång och omdiskuterad process som trädde i kraft under slutet av 1982 och gällde fram till 1985.

Hälsa
Det finns inget särskilt hälsoprogram för brittiskt korthår inom SVERAK.

Hypertrofisk cardiomyopati, HCM är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt – inte specifikt för brittiskt korthår – även om många uppfödare väljer att testa. Samma gäller för sjukdomarna PKD och HD.

Brittiskt korthår, ofta kallad “britt”, är en stillsam och tystlåten ras. Den är vänlig, tillgiven och lättskött.

Päls
Brittens korta och täta plyschliknande päls med underull och knubbiga kropp gör att den ofta liknas vid en nallebjörn och den kan ha en mängd olika färger och mönster.


Storlek och utseende
Den är medelstor till stor, med muskulös och knubbig (cobby) kropp med korta, kraftiga ben och runda och fasta tassar. Svansen är kort och tjock med rundad svanstipp.

Huvudet är brett och runt med fylliga kinder, särskilt hos hanar. Hakan är välutvecklad och nosen kort och bred. Öronen är små och rundade och sitter brett isär. Ögonen är stora, runda och brett placerade.

Britten är ganska stor och tung och utvecklas därför långsamt. Den är färdigutvecklad först vid 3 – 4 års ålder.