Kattförbundet SVERAKs nationella ID-register

Bli medlem i SVERAK

Bryr du dig om katt?
Vill du att din katt ska hitta hem igen om den springer eller kommer bort?

Om svaret är ja på dessa frågor är svaret enkelt:
1. ID-märk katten
2. Registrera katten i SVERAKs nationella ID-register

Att göra dessa två val innebär att chansen ökar att din katt ska hitta hem
– genom kattens ID-nummer och dina kontaktuppgifter.

SVERAKs nationella ID-register skapades som en konsekvens av att staten inte ville tillskapa ett obligatoriskt register för katt. SVERAKs ID-register startades upp år 2009 och har idag ca 500.000 ID-märkta katter i sitt register.

Kattförbundet SVERAKs nationella ID-register används dagligen både för att hitta ägaren till en upphittade katt men även för vår egen verksamhet i avel och utställning.

ID-registret.se

Besök då vårt nationella ID-register som ligger på en egen hemsida – www.id-registret.se

Chipmärkning

Chipmärkning går till på ungefär samma sätt som en vaccination. Märkningen utförs av veterinär eller av någon som genomgått en godkänd utbildning.

Så här brukar det gå till:

1. Innan märkning brukar kontroll ske att katten inte redan är chipmärkt – detta sker med en avläsare.

2. Det nya chipet testas genom avläsning innan det injiceras för att man ska vara säker på att det fungerar och är läsbart.

3. Chipet – som inte är större än en pennspets – injiceras under kattens hud – oftast mellan skulderbladen.

4. Därefter avläses chipet en gång till för att kontrollera numret. Be veterinären läsa av chipet med jämna mellanrum för att säkerställa att det fungerar.


Tatuering

Tatuering av ID-nummer sker oftast i kattens vänstra öra. Vanligtvis består det tatuerade ID-numret av fyra till sex tecken – bokstäver och siffror i kombination. Tatuering av ID-nummer endast utföras av veterinär och under förutsättning att katten är sövd, har fått bedövning eller sedering (lugnande medel).

Plus och minus En fördel med tatuering är att alla lätt kan se att katten är ID-märkt – en nackdel är att koden kan bli svårtolkad när tatueringen blir gammal. En fördel med chipmärkning är att ID-numret går att läsa med en speciell avläsare medan en nackdel är att en lekman inte kan se att katten är ID-märkt bara genom att titta på katten.


Avläsare

Microchip avläses med en speciell avläsare. Veterinär, utbildad chipmärkare, polisstation – detta är några av de ställen som har tillgång till chipläsare. Dessutom har samtliga SVERAK-klubbar avläsare eftersom en sådan används vid kattutställningar.

De personuppgifter som lämnas till Kattförbundet SVERAK vid ID-registrering av katt behövs för att vi ska kunna administrera och ge god service till djurägaren och när katten eventuellt blir upphittad.

Vid registrering i vårt register godkänner personer att dennes personuppgifterna också kan komma att användas för utskick av information och erbjudanden relaterade till Kattförbundet SVERAK.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med för tillfället gällande lagstiftning. Utförlig information gällande Kattförbundet SVERAKs behandling av personuppgifter finns på www.sverak.se/sekretessinformation

Tänk på

1 januari 2023 träder nya lagen i kraft, som innebär att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade i jordbruksverkets register för hund och katt.

Annonser