Rapport från FIFe GA

Rapporter från FIFe Generalförsamling 2021 (skriftliga och videointervjuer). Det går även att följa (samt gilla & kommentera) rapporteringen via Facebook och det event som är upplagt på vår officiella Facebook-sida (direktlänk till eventet >>).

Skriftlig rapporter

NYHET ny titel from 1/1 2022 DSW
Nr 66 från SC ”Distinguished Senior Winner (DSW)” (GODKÄND)
Följande text föreslås: This title is only available at International Shows to cats of fully recognized breeds and to house cats. In order to obtain the title, the cat must win Best in Show (BIS) or Best In Show opposite Sex (BOS) a minimum of 5 times, after 1.1.2022, in classes 1-10 or 14 at age of minimum 7 years. The shortest qualifying period possible is one year and one day between the first Best in Show or Best in Show Opposite Sex and the fifth.
29 Ja-röster 6 nej-röster och – avstod.
 
Dag 3 Rapport nr 8
Behandling av motionerna (proposals) fortsättning
JSC = Judge & Standard Commission, BRC = Breeding & registrations commissions, HWC = Health & Welfare Commission, SC= Show commission, BC = Breed Council (for each breed)
 
Nr 7 SVERAKs (DRAGEN till förmån att JSC ska se över hela regeln)
 
Nr 21 från Finland ”Application for a FIFe cattery name ” (AVSLAG)
Nytt justerat förslag ”are REKOMMENDED to pass a breeder’s course or test before requesting the registration of a cattery name” 
BRC är för. HWC är för och är beredda att bistå med framtagande av ett test. Övriga kommissioner har inte röstat.
KAKÖ anser att det kommer vara svårt att införa och det finns en risk att vi tappar nya uppfödare till andra förbund.
Styrelsen undrar vem som ska ansvara för framtagandet av testet, då det inte finns med i förslaget.
6 Ja-röster 26 nej-röster och 3 avstod.
 
Nr 23 från LI ”Addition of national needs ” (AVSLAG)
10 Ja-röster 23 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 24 från LI (DRAGEN)
 
Nr 25 från Mundikat ”Dormant cattery names” (AVSLAG)
4 Ja-röster 30 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 26 från BRC Cats not allowed for breeding – cats with albino eyes (AVSLAG)
13 Ja-röster 20 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 27 från BRC ”Cats not allowed for breeding – cats with one or two blue eyes” (AVSLAG)
13 Ja-röster 21 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 28 från BRC Definition of the pedigree book – clarification (GODKÄND)
32 Ja-röster 2 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 29 från BRC ”Description of the pedigree book “LO” (Livre d’Origine) – clarification” (GODKÄND)
33 Ja-röster 1 nej-röster och – avstod.
 
Nr 30 från BRC Special codes for registration – the use of brackets and their meaning (GODKÄND)
26 Ja-röster 9 nej-röster och – avstod.
 
Nr 31 från BRC Sister breeds (GODKÄND)
32 Ja-röster 3 nej-röster och – avstod.
 
Nr 32 från ”Selkirk Rex (SRL/SRS) – removing Exotic/Persian (EXO/PER) as permitted outcross” (GODKÄND)
31 Ja-röster 4 nej-röster och – avstod.
 
Nr 33 från BRC Bombay (BOM non) (DRAGEN)
Införande av regler för registrering av Bombay, trots att de inte är preliminärt godkänd.
 
Nr 34 från BRC Lykoi (LYO non) – new article (DRAGEN)
Införande av regler för registrering av Lykoy, trots att de inte är preliminärt godkänd.
 
Nr 35 från BRC Crossbreeding (GODKÄND)
Ny text ”In order to obtain re-registration in the target breed, one or more cats participating in a breeding programme can be shown in the Control class (class 13b, → § 9.1.3) at any generation after the F1 generation after the crossbreeding. Cats of F1-generation resulting from an individual case of any allowed crossbreeding cannot be presented in class 13b for re-registration; this does not apply to breeds with permitted outcross: PEB and SRL/SRS (→ § 6).
It is the National FIFe Members’ responsibility to check and confirm that all requirements as laid down in § 9 are fulfilled prior to permitting cats to be shown in the Control class (class 13b). ”
SC är för förslaget.
24 Ja-röster 11 nej-röster och – avstod.
 
Nr 36 från BRC ”Full recognition of silver varieties in Bengal (BEN ns *)” (GODKÄND)
Förslaget handlar om att godkänna silver hos Bengal
HWC är för, JSC är för, SC är för, BC är för.
34 Ja-röster 1 nej-röster och – avstod.
Frågan ställdes om att det gick att börja tillämpa regeln redan nu, svaret är från 1 januari.
 
Nr 37 från BRC ”Restrictions of origin for MCO in novice class” (GODKÄND)
Justerad text ” The novice class is only open to longhair cats born in the Northeast America. Their origin must be proved officially by documentation. Any crossing with other breeds is prohibited”
25 Ja-röster 8 nej-röster och – avstod.
 
Nr 38 från BRC Prohibition of blue eyed non-white MCO (GODKÄND)
21 Ja-röster 12 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 39 från HWC/BC DNA test for A31P mutation of MyBPC3 gene for MCO (AVSLAG)
Förslaget innebär införande av krav på DNA-test.
14 Ja-röster 19 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 40 från Belgien ”Breed Council Administrator” (AVSLAG)
Förslag till ny text: The Breed Council Administrator, and must be a member of a National FIFe Member and shall be elected among the Breed Council Secretaries and by the Breed Councils Secretaries.
The elections will be held in the same year as the election of the General Secretary and will be held in October by electronic ballots. The position is effective from the 1st of January the following year for a period of three years.
The incumbent Breed Council Administrator is responsible for conducting the elections
15 Ja-röster 20 nej-röster och – avstod.
 
Nr 41 från Belgien ”Temporary Breed Training – General Principles” (GODKÄND)
Förslag är justerat till att texten ska ändras till …13. Temporary breed training is effective between 01.01.17 and 31.12.26
JSC är för det justerade förslaget.
28 Ja-röster 5 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 42 från Finland ”Amount and period of stewarding” (GODKÄND)
Förslag till att lägga till texten: A prerequisite for an approved steward certificate is that the steward has presented cats in the Best in Show panel for that show. The categories in which the steward has presented cats are indicated on the steward certificate.”
JSC är för, SC är för.
28 Ja-röster 5 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 43 från Finland ”Venue for the judge’s examination & Theoretical examination” (GODKÄND)
Förslaget går ut på att ändra texten till : The judges’ examination can be taken either
– during an international one day show or
– during an international two days show where at least 50 cats of the category concerned are
entered. An examination can only be taken on the first day of a two-certificate show.
Ta bort texten
In all cases with at least two examiners, members of the Judges and Standard Commission or appointed by the Board.
Lägga till texten
2.3.7.1 Theoretical examination
The following phrase needs to be added:
– The examination may be taken the day before the show commencing no later than 7.00 pm or commence before the official judging starts, but no later than at 9.00 am (except in case of technical difficulties).
JSC är tudelade i frågan. SC menar att det finns en liknande motion från styrelsen som de tycker är bättre, varför de är emot denna motion.
18 Ja-röster 16 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 44 från JSC Code of Ethics (AVSLAG)
Förslaget är att lägga till fem ord, så nya meningen blir: Judges shall make every reasonable effort to keep travel costs, meals and other incidental expenses as low as possible for the hosting club AND SHALL NEVER SOLICIT INIVITATIONS.
SC är emot.
SVERAK menar att det är ett onödigt tillägg.
12 Ja-röster 18 nej-röster och 4 avstod.
 
Nr 45 från JSC ”Student Judge Certificates” (GODKÄND)
Förslag att förtydliga att de certifikat som är ”not acceptable” ska skickas till måste skicka det till FIFe medlemmen inom en månad.
29 Ja-röster 4 nej-röster och – avstod.
 
Nr 46 från JSC ”Application for the examination: requirements” (DRAGEN)
JSC justerar sitt förslag till att endast lägga till texten ”An application to take the theoretical exam part may be made separately from the practical exam part. The theoretical part can be taken after the Student Judge has examined at least 75% of the cats required”.
SC undrar vem som ska kontrollera. JSC svarar att det är medlemmen som gör det, så sker redan idag menar de.
Finland anser att man ska ha sett alla katter och avstryker detta.
 
Nr 47 från JSC ”Final judges exams in English language” (AVSLAG)
Förslaget innebär att alla examina ska ske på engelska, det betyder att det kommer vara möjligt att ta sin examen på tyska eller franska.
Förslaget innebär att ta bort 2.3.5 där det står att man får välja på vilket av de tre officiella språken.
17 Ja-röster 17 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 48 från JSC ”Theoretical examination” (GODKÄND)
Ett mindre tillägg till texten så att både generella delen och kategoridelen ska ha minst 80% rätt.
28 Ja-röster 5 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 49 från SC ”Theoretical exam questions” (GODKÄND)
Förslaget innebär att ändra antalet frågor så att det finns 5 frågor angående Show-rules även för de som redan har blivit internationella domare, alltså redan är domare i en annan kategori.
JSC är emot förslaget, anledning är att då vi borde även ta med frågor avseende ex domar-reglerna mm.
21 Ja-röster 14 nej-röster och – avstod.
 
Nr 50 från SC ”Stages – only 1 stage of at least 30 cats in first category (also for non-Europe)” (GODKÄND)
Förslaget innebär man minskar antalet döma katter under stadie-delen från 75 katter till 30 katter mm.
JSC är emot förslaget och hade uppskattat om SC hade pratat med JSC kring detta.
Finland tillstyrker förslaget.
25 Ja-röster 10 nej-röster och – avstod.
 
Nr 51 från SC ”Examination in further categories” (GODKÄND)
Förslag till ny text:
2.4.4 Examination in further categories
A Judge intending to sit an exam in his second category must meet the following requirements:
– he must have passed a stage in accordance with § 2.3.13
– he must have judged a minimum of 4 times after his appointment date as an International
Judge in the previous category for which he qualified
-he must have been an active Judge in the previous 12 months prior to the planned exam date.
A Judge intending to sit an examination in a further category (3rd and last) must meet the following requirements:
he must have judged a minimum of 10 times as an International Judge in the previous category for which he qualified
he must have been an active Judge in the previous 12 months prior to
the planned examination date.
4.3.2 Examination in a further category (non-Europe)
§ 2.4.4 apply.
(all existing text of the article to be deleted)
JSC delar inte uppfattning om 10 gånger att döma när man redan är domare i två kategorier.
Danmark undrar varför det står ”han” och inte har genusneutral text.
SVERAK anser att vi går för fort fram och minskar antalet gånger man dömer. Det är väl bra att man blir mer erfaren innan man tar examen i en ny kategori.
27 Ja-röster 4 nej-röster och 4 avstod.
 
Nr 52 från styrelsen ”Application for the examination: requirements” (GODKÄND)
Mindre förslag till ändringar för att öka flexibiliteten.
27 Ja-röster 4 nej-röster och 4 avstod.
 
Nr 53 från styrelsen ”Venue for the Judge’s examination – theoretical examinations” (Dragen)
 
Nr 54 från Argentina ”No foreign judges needed at International Shows for two years” (AVSLAG)
SC är emot.
9 Ja-röster 25 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 55 från Argentina ”Reduced nr of cats required for International Shows in Asia, Iceland, & Latin America” (DRAGEN)
Ja-röster nej-röster och – avstod.
 
Nr 56 från Argentina ”Number of certificates, countries and judges required for titles in Asia and Latin America” (DRAGEN)
Ja-röster nej-röster och – avstod.
 
Nr 57 från Belgien ”The official show classes” ändring av ålder i klasserna 9/10, 11 och 12. (AVSLAG)
Förslaget går ut på att höja åldern i klass 12 till att vara mellan 4-8 månader samt klass 11 mellan 8-12 månader och klass 10 och klass 9 startar från 12 månader.
SC är tudelade. JSC är för till denna ändring. HWC är för denna ändring.
Mundikat är emot detta på grund av den konkurrens som de har med IDP-klubbar.
14 Ja-röster 21 nej-röster och – avstod.
 
Nr 58 från Spain/Portugal ”Number of certificates , countries and judges for the title IC/IP” (GODKÄND)
En begäran om förlängning av undantaget för IC/IP till 31 december 2026.
SC är för förslaget.
26 Ja-röster 8 nej-röster och – avstod.
 
Nr 59 från Danmark ”Addition Denmark to Scandinavian Winner Show” (GODKÄND)
SC är för.
33 Ja-röster 2 nej-röster och – avstod.
 
Nr 60 från Mexico ”Reduction number of cats for international shows från 100 till 80 (GODKÄND)
SC är emot.
22 Ja-röster 12 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 61 från Mexico ”Deletion of end date avseende undantag Latinamerica och Asien” (GODKÄND)
SC vill inte att ta bort datumet.
21 Ja-röster 13 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 62 från Malaysia Junior Winner – inclusion of Malaysia (GODKÄND)
SC är för.
35 Ja-röster – nej-röster och – avstod.
 
Nr 63 från SC ”Definition of show types” (GODKÄND)
Förslag till ny text: Each FIFe Member can organize once per year a combination of shows where a cat could obtain three certificates during two consecutive days. Such a show type must appear clearly at least 6 months prior to its date in the official FIFe show calendar.
SVERAKs Eva Porat är emot detta och anser att det inte är en bra utveckling. Dessutom är det svårt för SVERAK att hantera, om detta gå genom. Flera länder består bara av en klubb, men SVERAK har 40 klubbar, hur ska vi på ett rättvist hantera detta att vi bara får göra det en gång per år.
21 Ja-röster 14 nej-röster och – avstod.
 
Nr 64 från SC ”Date of the World Show” (GODKÄND)
Föreslagen text som de vill lägga till: All granted applications shall be listed, the restriction in § 1.2 does not apply to World Shows.
32 Ja-röster 1 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 65 från SC ”Specific rules for World Show and Winner Shows” (GODKÄND)
Följande text tas bort
Judges’ participation in the Best in Show panel
Följande text föreslås
Specific rules for World Show and Winners shows
Add in the article:
During the World Show and Winner Shows a judge shall judge the maximum number of 60 cats.
(the rest of the text remains unchanged: FIFe Members conducting shows as … … … beyond control.)
JSC delar uppfattningen med SC.
32 Ja-röster 3 nej-röster och – avstod.
………………………………………….
 
Dag 2 Rapport nr 7
Behandling av motionerna (proposals) fortsättning
JSC = Judge & Standard Commission, BRC = Breeding & registrations commissions, HWC = Health & Welfare Commission, SC= Show commission, BC = Breed Council (for each breed)
 
Nr 18 från Belgien ”MCO (Maine Coon)” (DRAGEN)
 
Nr 19 från Danmark ”Test Programmes – addition” (GODKÄND)
Föreslagen justerad text är ”Any proposal to implement a mandatory test in paragraph 6 of the Breeding and Registration rules must be accompanied by scientifically validated data , as well as a scientifically motivated test program and breeding program”.
Inga kommentarer från kommissionerna.
21 Ja-röster 10 nej-röster och 4 avstod.
 
Nr 20 från Danmark ”Restrictions of origin for MCO in novice class” (DRAGEN)
 
Nr 21 från Finland ”Application for a FIFe cattery name ” (BORDLAGD till FREDAG)
 
Nr 22 från Finland ”MCO (Maine Coon) (GODKÄND)
Förslaget innebär att man tar BORT TEXTEN ”When breeding Maine Coons:
* Maine Coon cats used in breeding must have radiographic evaluation test of HD (hip dysplasia). 
Official breeding programme based on HD estimation must be developed
* Cats that need testing according to this rule must be identifiable by microchip or tattoo, and the 
microchip or tattoo ID numbers hall follow the test documentation to the laboratory and be clearly 
stated on the test result certificate
* Test results must be registered and published in accordance with § 3.5.1. 
Remark: The FIFe Health & Welfare Commission shall develop a uniform official breeding programme based on HD estimation for a period of the first 5 (five) years.
BC är alla för att man tar bort denna text.
29 Ja-röster 6 nej-röster och – avstod.
 
………………………………………….
 
Dag 2 Rapport nr 6
Behandling av motionerna (proposals)
JSC = Judge & Standard Commission, BRC = Breeding & registrations commissions, HWC = Health & Welfare Commission, SC= Show commission, BC = Breed Council (for each breed)
 
Nr 1 Från Argentina ”Hold a virtual General Assembly in 2022” (AVSLAG)
SVERAK framförde att de inte uppfattade att förslaget var en korrekt förslag och endast avser GA år 2022.
Röstning utföll 5 Ja-röster 24 nej-röster och 6 avstod.
 
Nr 2 från HWC ”Health programmes” (AVSLAG)
The Members of FIFe must submit the health programmes implemented locally in their respective countries. The overview of health programs including the methodology must be send to the General Secretary yearly by the end of January.
The Health and Welfare Commission shall forward a report to the General Assembly regarding the health programmes implemented by FIFe Members based on the data received.
Inga kommentaren golvet.
14 Ja-röster 19 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 3 JSC ”Breed Council proposal directly submitted to the General Assembly” (AVSLAG)
A Breed Council may submit one (1) proposal regarding it’s breed directly to the General Assembly once every 2 years through the Breed Council Administrator, provided all the requirements in Art. 8 of the FIFe Breed Council Rules have been fulfilled.

As a consequence Art. 8.2.4 of the FIFE Breed Council Rules skall be deleted .
BRC är emot, HWC är emot.
Styrelsen menar att förslaget är felaktigt föreslagen och ska inte finnas med i General Rules. JSC menar styrelsen gör en felaktig tolkning och att General Rules definierar vilka som får lägga förslag varför deras förslag är korrekt.
16 Ja-röster 15 nej-röster och 4 avstod.
 
Nr 4 Från Belgien ”Standard Persian and Exotic – Scale of points” (AVSLAG)
Förslaget innebär att minska antal poäng på huvudet från 25 till 20 poäng och öka Färg och mönster från 20 till 25 poäng.
JCS emot, HWC emot, BRC avstod, SC avstod, Breed Council är emot.
SVERAK menar att man borde öka antalet poäng där man vill få till en ändring, varför de är emot förslaget.
Finland delar SVERAKs uppfattning och ser inte behovet av att ändra.
6 Ja-röster 28 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 5 Från Mundikat ”Separation BLH / BSH tipped pointed and tabby pointed” (AVSLAG)
Vill separera TIPPED POINT för silver och golden.
JSC är emot. BRC har inget att invända, SC är för, HWC avstod, BC är för.
17 Ja-röster 14 nej-röster och 4 avstod.
 
Nr 6 från Mundikat ”Registration of tabby pattern for van (01) and harlequin (02)” (AVSLAG)
Förslaget är enligt följande: For Tabby Van/Tabby Harlequin (01/02) only, the following applies: If the tabby pattern is known or can be clearly defined either as shaded, shell, tabby blotched, mackerel, spotted or ticked, the patterns are registered with the appropriate EMS code for tabby pattern (11, 12, 22, 23, 24 or 25). If the tabby pattern cannot be clearly defined, cats will be registered with EMS Code 01 21 (van) or 02 21 (harlequin).
All other varieties where code 21 must always be used will remain unchanged.
JSC avstod. HWC avstod. SC är för förslaget. BC är för.
BRC menar att det inte går att behandla då de uppfattar att det är en ny variant och därför har inte följt reglerna för införande av en ny variant. De är alltså helt emot. Och vill ha till protokollet att de menar att motionen inte borde vara tillåten att avhandlas på GA.
Styrelsen vill tydliggöra att det gälla alla raser.
Lettland ser positivt på förslaget.
14 Ja-röster 18 nej-röster och 3 avstod.
 
Nr 7 från SVERAK ”Change in remarks of tabby patterns in General Parts” BORDLAGD TILL FREDAG
Förslaget innebär att ta bort White och ersätta med ”Lighter colour/appering white. Samt. Cats without lighter coloured chin are preferred. 

JSC är för men vill ta bort ordet ”shade” . övriga kommissioner avstod.
Efter ärendet bordlades.
Yrkar SVERAK på att förslaget ska vara oförändrat förutom ordet ”Shade”. Samt den blåa texten i det andra stycket tas bort.
Ja-röster nej-röster och avstod.
 
Nr 8 från SVERAK ”Standard Neva Masquerade – new group division” (DRAGEN)
Nr 9 från SVERAK ”Standard British Longhair/Shorthair – outlining of eyes and nose leather in tipped cats (11)” (AVSLAG)
SVERAK vill lägga till ”Eyes and nose leather outlined with the colour of the tipping. Unbroken nose liner is preferred.”
JSC är emot då de anser att det finns i general parts. BC är för förslaget. Övriga kommissioner avstod.
17 Ja-röster 17 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 10 från SVERAK ”Standard Don Sphynx – recognition of brush varieties (83)” (DRAGEN)
 
Nr 11 från BRC ”Japanese Bobtail – change of EMS code” (GODKÄND)
Inga kommentarer från övriga kommissioner.
29 Ja-röster 1 nej-röster och 5 avstod.
 
Nr 12 från HWC ”List of faults” (AVSLAG)
Går ut på att de önskar att fler fel ska vara diskvalificerande. 2.3, 3.2, 3.3 och 3.4 föreslås alltså vara diskvalificerande.
JSC är för 2.3 avseende Narrow nostrils övriga är de emot.
SC är emot.
Finland menar att det är för hårt att diska för dessa fel.
7 Ja-röster 27 nej-röster och 1 avstod.
 
Nr 12 från HWC ”Standard Persian and Exotic – disqualification and scale of points” (AVSLAG)
Innebär att nosen ska ha 5 poäng och att man lägger till i texten open nostrils så texten blir ”Breadth and length of the nosa, OPEN NOSTRILS, stop.
JSC är för. SC är emot. Övriga kommissioner avstod.
Finland menar att det inte finns anledning att ändra i standarden.
12 Ja-röster 23 nej-röster och 0 avstod.
 
Nr 13 från JSC ”Faults leading to disqualification and general faults in all breeds” (DRAGEN)
Förtydligande av 1.5 där man vill lägga till ”or cow-hock legs” så att texten lyder ”Deformities of the feet or legs, for example poly-
or oligodactylism (too many or too few toes) or  cow-hock legs ”
De föreslår vidare att man tar bort 8.4 ovh 8.5 samt 8.10 och lägger till en ny 8.x ”Cats showing obvious signs of bad health and/or those which the veterinarian determines to be ill during the show ” de vill att detta ska vara diskvalificerande
med kommentaren
”Such cats must be removed immediately from the show hall together with all other cats belonging to the same exhibitor (art. 3.😎
SC är emot. HWC är för förlaget.
SVERAK önskar att man lägger till ordet ”Severe” före cow-hock legs.
JSC drag motionen.
 
Nr 14 från JSC ”Description of Homozygote Ticked Tabby (25)” (AVSLAG)
Innebär en ändring av texten till ”Body and extremities show pronounced ticking. The body is free from any markings. Face and forehead with or without tabby markings.
Thumb prints on the ears.
The chest shows one or two unbroken or broken necklaces.
Darker colour along the spine.
Legs with or without fine, distinct stripes.
The back of the feet coloured in the ”dark” colour. The tail is may be evenly ringed – except on longhair cats – and ends in a solid tip.
8 Ja-röster 25 nej-röster och 2 avstod.
 
Nr 15 från JSC ”Unspecified amount of white (09)” (GODKÄND)
Förslag om en mindre ändring, tillägg
The colors can be with any about of white, UP TO A MAXIMUM OF 1/4 I.e. a white blaze, white locket
29 Ja-röster 6 nej-röster och – avstod.
 
Nr 16 från ”Standard Korat – nose” (GODKÄND)
Förslag om en mindre ändring avseende Nosen. Ny text ”Length in proportion to the face with a slight indentation in the profile.
There is a slight downward curve at the tip of the nose and nose leather (lion-like)”.
HWC är för.
33 Ja-röster 2 nej-röster och – avstod.
 
Nr 17 från Belgien ”Cattery names” (GODKÄND)
Ber om att få ett dispens eller undantag på grund av Belgisk lag som innebär att namnet måste officiellt registreras. Förslaget innebär också att de ber om att få registrera namn som annars kanske inte skulle accepteras. Det gäller 5.2.2 och 2a punkten som börjar ”An EMS code…”
BRC är för.
18 Ja-röster 17 nej-röster och – avstod.
 
………………………………………….
 
Dag 2 Rapport nr 5
Efter alla valärenden gick GA över till beslut om avgifter och budget för FIFe och GA valde att följa styrelsens förslag.
FIFes styrelse valde att föreslå en tillfällig sänkning av domaravgiften till 50 Euro, för år 2022. Det innebär att SVERAK kommer skicka ut en faktura i december till alla domare som motsvarar värdet för 50 Euro vid fakturan utfärdande.
 
Nästa ärende på dagordningen var en ansökan om patronage membership från Cats of San Marino international club (för att GA ska godkänna en sådan ansökan krävs det kvalificerad majoritet alltså 24 röster).
 
Italien var förvånade över deras ansökan och hade inte fått någon information och inte heller blivit tillfrågade.
 
Efter röstning utför det som så att 23 röstade ja-röster, 12 nej-röster, det innebar att deras ansökan INTE gick genom.
 
………………………………………….
 
Dag 2 Rapport nr 4
Efter ledamöter till FIFe styrelse vidtog val av ledamöter till hälsokommissionen (Health & Welfare commission), 3 platser.
Det fanns 6 kandidater till de 3 platserna i kommissionen.
 
Första röstningen utföll
18 st Jurgita Gustaitiene (veterinär, Lettland), vald
21 st Vladimir Isakov (veterinär, Ungern), vald
10 st Vanja Knez (veterinär, SIovenien)
15 st Sara Moroni (Italien)
11 st Carin Sahlberg (Finland)
8 st Kaisa Savolainen (Finland)
 
En andra röstning skedde då det krävs majoritet av rösterna för att bli vald, dvs minst 18 röster. Röstningen skedde mellan
11 st Vanja Knez (veterinär, SIovenien)
15 st Sara Moroni (Italien)
5 st Carin Sahlberg (Finland)
4 st Kaisa Savolainen (Finland)
 
En tredje röstning skedde då ingen fick en majoritet av rösterna för att bli vald, dvs minst 18 röster mellan. Vanja Knez valde då att dra tillbaka sin kandidatur.
24 st Sara Moroni (Italien), vald
7 st Carin Sahlberg (Finland)
1 st Kaisa Savolainen (Finland)
 
Det innebär att Jurgita Gustaitiene, Vladimir Isakov och Sara Moroni valdes till ledamöter i HWC för en period om 2 år.
 
Därefter övergick församlingen val av en ledamot i BRC (Breeding & registration Commission) där det fanns en kandidat, Sarah Johnson (Storbritannien) som också valdes, hon ersätter Ole som varit ledamot i BRC i ca 20 år. Sarah valdes för en period om 3 år.
 
Till 2 platser som revisor (period om 3 år) fanns 5 kandidater
7 st Ole Amstrup (Danmark)
7 st George Dorgiakis (Grekland)
6 st Jaan Heikanen (Finland)
27 st Jûrg Keller-Friskovec (Schweiz), vald
17 st Marie-France Pohl (Luxemburg)
 
En andra röstning skedde då det krävs majoritet av rösterna för att bli vald, dvs minst 18 röster. Röstningen skedde mellan
2 st Ole Amstrup (Danmark)
3 st George Dorgiakis (Grekland)
5 st Jaan Heikanen (Finland)
24 st Marie-France Pohl (Luxemburg)
 
Det innebär att Jûrg Keller-Friskovec och Marie-France Pohl omvaldes till revisorer för en period om 3 år.
 
Till 2 platser som revisorsersättare (en period om 3 år) fanns endast en kandidat och George Dorgiakis (Grekland) valdes som revisorsersättare, den andra plats är då vakant på grund av att reglerna inte tillåter att nominera från golvet till den tomma platsen till nästa generalförsamling.
 
Dag 2 Rapport nr 3
Efter rapporterna från respektive kommission lades till handlingarna (och godkändes) övergick generalförsamlingen till att avhandla valärenden.
 
Till vice sekreterare omvaldes Charles Spiker för en ny period om 2 år.
 
Till vice kassör omvaldes Karl Preiss för en period om 2 år, mot honom stod Mia Tuomivirta (förbundsekonom för finska förbundet) som fick 6 röster (Karl fick 24 röster).
 
Till Kassör omvaldes Leopold van de Haterd för en period om 3 år.
 
Till ***NY*** Vice President valdes Veikko Saarela (förbundsordförande för finska förbundet) med 19 röster, mot honom stod nuvarande vice presidenten som fick 14 röster, 2 avstod att rösta.
 
………………………………………….
 
Dag 2 Rapport nr 2
Generalförsamlingen första dag för sammanträde. Idag är alltså den första dagen då mötet går efter den formella dagordningen. Föregående dag hade som syfte att se om det gick att underlätta diskussionen kring de olika motionerna och se om det gick att justera i förslagen, eller om någon motionär vill dra tillbaka motionen utifrån vad som har framkommit på det öppna mötet. Annette hälsade alla välkomna till och hoppades på ett respektfullt möte. Efter parentation för de avlidna domare sedan föregående generalförsamling hölls.
 
Det är 28 medlemmar närvarande. 7 medlemmar har givit sin röst genom fullmakt till någon annan medlem. Det innebär att det finns 35 röster. 18 krävs för majoritet och 24 kvalificerad majoritet. Stadgarna säger att minst hälften av medlemmarna måste finns med för att röstningarna ska vara giltiga, vilket alltså är fallet.
 
Angående ansvarsfrihet skedde en röstning efter att INGEN hade yttrat sig och rösterna utföll 29 ja-röster och 1 nej-röster, 3 avstod-röster och 2 röster saknades, vilket innebar att styrelsen fick ansvarsfrihet för 2019 och 2020.
 
I FIFe har ”kassören” särskilt ansvar varför det frågan behandlas separat och rösterna utföll 28 ja och 2 nej 5 avstod, vilket innebär att ”kassören” fick ansvarsfrihet.
 
Till mötet lades intressant stamboks-statistik på bordet, detta utifrån ett beslut på GA 2018. För år 2019 registrerades/stambokfördes knappt 100.000 katter och för år 2020 var det 105.000 katter som tillkom i ländernas stamböcker. Det innebär att 12,5 % av alla katter skedde i SVERAKs stambok. Den största rasen att bli registrerad (båda åren) är utan tvekan Maine Coon vilket utgör ca 25% av alla katter för både år 2019 och år 2020, näst störst i FIFe är Brittiskt korthår och därefter på tredjeplats Ragdoll. Om vi tittar på hur många katter som registrerades per kategori har kategori 1 ca 22 %, kategori 2 ca 37 %, kategori 3 ca 26 % och kategori 4 ca 15 %.
 
Största rasen inom respektive kategori (år 2020) är:
Kategori 1
Ragdoll ca 13.500 st
Helig Birma ca 4.000 st
Perser ca 3.700 st
..
Turisk van var det endast 84 st
Kategori 2
Maine coon ca 25.000 st
Norsk skogkatt ca 5.500 st
Sibirisk katt ca 5.000 st
La Perm korthår endast 10 st
Kategori 3
Brittiskt korthår ca 17.500 st
Bengal ca 4.500 st
Burma ca 2.000 st
Cymrik endast 5 st
Kategori 4
Devon Rex ca 4.000 st
Spynx ca 2.500 st
Russian Blue ca 2.500 st
….
Japanes bobtail endast 5 st
 
………………………………………….
 
Dag 1 (av 3 dagar) Rapport nr 1
FIFes generalförsamling (GA=general assembly) består av tre dagar där dag 1 är en dag med öppna möten där de olika FIFe kommissionerna och delegater får möjligheter att ge sina synpunkter på de 67 inkomna proposals/motionerna.
 
Det innebär att det under onsdagen finns ca 6 minuter per proposal/motion att förklara syftet med motionen och ge inspel vad man tycker är bra och vad som är mindre bra i innehållet eller förslaget.
SVERAK har lämnat 4 motioner/proposals och här kommer några kommentarer som sas vid det öppna mötet (Behandling av motionerna kommer att ske under torsdagen/fredagen).
 
SVERAKs proposal 1 General parts page 22 (White/light color som vi föreslår ska ersättas med ”Lighter colour / shade appearing white)
Kommissionerna och deltagarna hade inget att invända emot förslaget, vi får därmed hoppas på att det borde kunna gå genom under GA.
 
SVERAKs proposal 2 gruppindelning av NEM
Flera kommissioner och delegater gav uttryck för att tycker att 8 st grupper är för många. Flera förstår behovet av att göra om skapa flera grupper men att 4 st grupper borde vara lämpligt på en maskad katt. Deras kommentar till vårt proposal/motion är att gruppindelningen borde vara indelad i rött och icke rött med och utan rött.
Mot bakgrund av detta kommer Eva och Britta att dra tillbaka motionen och istället återkomma till vårt årsmöte med en motion som går ut på 4 grupper i enlighet med förslaget .
 
SVERAKs proposal 3 Outlining of eyes and nose…
En ledamot från e nav kommissionerna var emot detta förslag med hänvisning till att det finns i general parts.
Breed Council ställde sig bakom förslaget.
En annan kommissions-ledamot framförde att det är en konsekvens när man inte följer general parts utan har begärt och fått slår ihop 11 och 12.
Utifrån diskussionerna tror Eva och Britta att denna motion ändå kommer gå i genom.
 
SVERAKs proposal 4 recognition of brush varieties – DSP
BRC menar att i våra regler finns en utarbetad procedur för att lägga till nya varianter till en ras. I detta fallet har det inte skett för den föreslagna varianten på DSP, de vill därför avslå motionen, även om det förstår och tanken bakom förslaget/motionen. BC-admin uppmuntrar att fler ska ingå i DSPs BC och delta, just nu finns det bara en person i deras BC.
Mot bakgrund av synpunkterna kommer Eva och Britta att dra tillbaka motionen och uppmana de som vill skapa denna förändring att följa procedure för hur man godkänner en ny variant.
FIFe GA 2021