Domare & assistenter

”Domare utbildade och godkända av FIFe är – förutom katterna själva – de viktigaste representanterna för kattsporten och har därmed stort ansvar gentemot organisationen och dess värderingar och principer” ”Domare är representanterna för FIFe och skall verka i den andan”
(text hämtad från FIFes regler för domare och elever)

KLICKA HÄR och öppna fönster mot FIFes hemsida där du hittar regler, blanketter med mera” Bläddra nedåt på sidan och hitta blanketten ”Judges Yearly Activities” under rubriken ”Forms”.

Medlemskap i SVERAK-klubb

För att kunna agera som FIFe-domare krävs medlemskap i ett FIFe-förbund och inom SVERAK är det SVERAK-klubb som gäller.

Tänk på att betala din medlemsavgift i god tid så du inte blir noterad som ”icke-medlem”. 

Domaraktivitet

Domare ska årligen – dock senast den 30 november – sända aktivitetsrapporten ”Judges Yearly Activities” till FIFes Generalsekreterare. Det är lämpligt att sända rapporten så snart aktivitet uppnåtts. Glöm inte att skicka kopia till SVERAKs kansli.

Om du redan nu vet att du inte kommer att uppnå aktivitet – meddela detta till FIFe.

Årlig domaravgift

Den årliga domaravgiften till FIFe betalas till SVERAK – som sedan vidarebefordrar den till FIFe.

Fakturering sker omkring den 1 december varje år – med förfallodatum den 15 januari nästkommande år. Om betalning ej inkommit den 15 januari utgår dubbel avgift. Är inte avgiften betald i tid så kommer ev ansökan om deltagande på domarseminarium i samband med FIFes GF att strykas.

Om betalning ej inkommit SVERAK den 31 mars kommer SVERAK inte att betala domaravgift till FIFe vilket innebär att domaren ej längre kommer att inkluderas i FIFes domarlista. (beslut SVERAKs styrelsemöte nr 3/12)

Försäkring

Som medlem i en SVERAK-klubb är du som domare försäkrade mot olycksfall genom SVERAK – denna försäkring gäller även vid utställning som arrangeras utomlands.

» Läs mer om försäkring vid utställning

Domarseminarium FIFes Generalförsamling

Mer information om hantering, gällande traktamente med mera kommer när det är dags för nästa seminarium.
Planerade – och avhållna – seminarier ser du på FIFes hemsida


Program
Program för seminarium publiceras på FIFes hemsida när det är klart (brukar ske under januari/februari).


Betald närvaro
SVERAKs stadgar § 5.7 om domarkonferens vid GF
”Fortbildning av svenska internationella FIFe-domare som är medlemmar i SVERAK-klubb
Resa, uppehälle och deltagande vid den av FIFe, i samband med FIFe Generalförsamling, arrangerade domarkonferensen betalas årligen av SVERAK för en tredjedel av de i Sverige bosatta svenska internationella FIFe-domare.
Ordningsregel: Domarkonferens: Urvalet för deltagande vid FIFe domarkonferens bland domarna, som har anmält sitt intresse, sker med lottdragning.
Deltagande för i Sverige bosatta svenska domarelever delfinansieras av SVERAK – för senioreleverna med 50 %, för de andra eleverna med 25 %. De elever som deltagit under de senaste två åren undantas från finansieringen.”

De domare som inte deltagit på seminarium under de två senaste åren på förbundets bekostnad, har företräde.

SVERAKs styrelse har fastställt följande kriterier för domares eventuella deltagande på förbundets bekostnad;

  • Du ska vara bosatt i Sverige
  • Aktivitetsrapport ska vara FIFe tillhanda och kopia ska vara sänd till SVERAKs kansli
  • Du ska vara aktiv domare

Intresseanmälan
Information om när och hur intresseanmälan för deltagande på FIFe-seminarium sänds från SVERAKs kansli e.u. SVERAKs styrelse.
Din intresseanmälan är bindande och vid avbokning efter angivet datum får du själv betala faktiska kostnader.

De som har kommit med kommer att erhålla viktig information om tex hålltider för bokning/begäran om förskott/summor för traktamente med mera.


Bokning av resa och hotell – och transport
Du ansvarar själv för att boka din resa samt att hålla nere resekostnaden. Kom ihåg att kvitto är en förutsättning för att kunna få ut reseersättning. Resekostnader överstigande 4 000 kr skall godkännas av styrelsens AU, innan bokning.

SVERAKs kansli bokar hotellrum. SVERAK betalar hotellrum för två nätter (fredag-söndag) men behöver du ytterligare nätter så meddelar du detta till kansliet. Tänk på att betalning för eventuellt extra nätter betalar du själv, direkt på plats, till hotellet.

Kommunicera med varandra, och försök att i möjligaste mån samordna era resor. Taxi kan vanligtvis bokas via internet och detta är något ni själva åtgärdar, taxiresor ersätts endast mot uppvisande av kvitto. Blanketten ”reseräkning” skickas till kansliet efter seminariet – för att reglera eventuellt förskott eller reglera utlägg. Behöver du ett förskott för att betala resan kan detta ordnas.


Traktamente
Skattefritt traktamente utbetalas för 2 dagar (fredag & söndag)

  • fredag – (15% avgår, frukost hemma)
  • lördag – inget traktamente då frukost, lunch samt galamiddagen ingår
  • söndag – (15% avgår, då frukost ingår i hotellet)

Läs mer om traktamente på Skatteverkets hemsida.

Då resan sker med traktamente innebär detta att du själv får se till att du har pengar/rätt valuta(euro)/kort med dig för dina utlägg. SVERAK betalar hotellet samt lördagens supé – resterande utlägg (fika, lunch, mat fredag kväll etc) – får du själv ordna/betala.


Deltagare vid FIFes domarseminarium…

Under årens gång har ett antal svenska FIFe-domare deltagit vid FIFes domarseminarier. Utöver svenska domare som närvarat på FIFes GF i annan roll exempelvis FIFe-president och SVERAK-delegat.

1 juni 2019 – Slovakien, Bratislava
Michael Edström, Jörgen Frithiof, Lena Nordström, Eva Porat, Malin Sundqvist samt alla elever; Linnea Höglund, Conny Jansson, Britta Kjellin och Päivi Palokangas.

26 maj 2018 – Portugal, Monte Gordo
Mats Askett, Ulrika Eriksson och Eva Porat samt alla elever; Linnea Höglund, Conny Jansson, Britta Kjellin och Päivi Palokangas.

27 maj 2017 – Slovakien, Bratislava
Lena Björkander, Ulrika Eriksson, Eva Porat och Conny Jansson (som elev) samt Britta Kjellin (egen bekostnad).

28 maj 2016 – Portugal, Lissabon
Mats Askett, Michael Edström, Iréne Eek Magnusson, Martti Peltonen och Annelie Persson.

30 maj 2015 – Portugal, Monte Gordo
Eiwor Andersson, Mats Askett, Sirpa Lindelöf, Helene Lis, Martti Peltonen och Marie Westerlund.

31 maj 2014 – Lettland, Riga
Michael Edström, Ulrika Eriksson, Heléne Lis, Lena Nordström, Annelie Persson och Malin Sundqvist

1 juni 2013 – Spanien, Madrid
Eiwor Andersson, Mats Askett, Lena Björkander, Iréne Eek Magnusson, Anette Engvall, Ulrika Eriksson, Barbro Helmer, Conny Jansson (elev), Heléne Lis, Zvezdan Memedov, Martti Peltonen och Malin Sundqvist

26 maj 2012 – Portugal, Albufeira
Lena Chapman, Michael Edström, Ulrika Olsson, Britt-Maria Pedersen, Annelie Persson och Aliosha Romero

28 maj 2011 – Rumänien, Bukarest
Eiwor Andersson, Mats Askett (som elev), Monica Bokström, Iréne Eek Magnusson, Ulrika Eriksson (som elev), Barbro Helmer, Helene Lis och Malin Sundqvist (som elev)

29 maj 2010 – Portugal, Albufeira
Eiwor Andersson, Anette Engvall, Lena Nordström och Martti Peltonen

Vill du också bli kattdomare inom FIFe?

Att bli domare är ett stort steg att ta och kräver ett stort engagemang och intresse från dig som elev. Speciellt då dagens utställningar i allmänhet endast sträcker sig över en dag och inte som tidigare två dagar. Idag dömer domaren 40 katter på en dag, vilket innebär att domarna har mindre och mindre tid att bedriva kreativ och instruktiv utbildning. Viljan finns, men tiden är knapp.

Detta har gjort att mer och mer ansvar läggs över på dig som elev, att du har goda förkunskaper innan du ”är på plats vid domarbordet”. Tänk på att din domarutbildning blir vad du gör den till. Förbered dig noga, planera din utbildning, var öppen för att lära dig. Mycket av din utbildning kommer du att få utföra på egen hand och på eget initiativ vid sidan av dina elevgångar. Detta för att ha en bred kunskapsbas att stå på när du väl är färdig och skall avhålla din examen.

Lär från domare, uppfödare och utställare. Be att få titta på kattungar för att följa utvecklingar hos raser/färger som du kanske inte själv har tillgång till. Var ödmjuk inför din uppgift och ta dig tid att lära dig hantera djuren på ett fint sätt. Idag finns det väldigt lite tid på plats hos din domare under pågående utställning, men man kan praktisera på fritiden.

Om du sedan väl tar dig fram till examen så väntar en oerhört stimulerande uppgift som domare.

Om du känner att detta är något för dig
-välkommen som domarelev önskar SVERAKs styrelse!!


Nedanstående ”latkatt” är för att ge lite hjälp och råd på vägen. I övrigt hänvisas till aktuell utgåva av FIFes ”Rules for Judges & Student Judges”.

Viktig information om och för domarelev på FIFes hemsida

Läs information till SVERAK-klubbar om ”Elev, examen eller stadiedomare under utställning

KLICKA HÄR och öppna fönster mot FIFes hemsida där du hittar regler, blanketter med Bläddra nedåt på sidan och hitta blanketten ”Student Judge Admission”, ”Student Judge’s Certificate” med flera under rubriken ”Forms”.

Grundkrav för att ansöka om att bli domarelev

Medlemskap
Du ska vara medlem i en SVERAK-klubb och ha varit aktiv i minst 5 år.

Uppfödning
Du ska ha fött upp minst tre kullar under eget stamnamn i ”din” kategori under minst 3 år

Utställare
Du ska ha erfarenhet som utställare vid minst 20 utställningar

GIC/GIP
Minst en katt från egen uppfödning ska ha uppnått titeln GIC/GIP under de senaste 5 åren

Erfarenhet
Du ska ha erfarenhet som utställningsarrangör (kommissarie, sekretariat, prisrum eller liknande)

Assistent
Du ska ha tjänstgjort som assistent minst 10 gånger (assistentburna utställningar) respektive 20 gånger vid ”bära själv”-utställningar under en period av minst 2 år.

En assistent måste ha erfarenhet av att hantera katter från alla kategorier.

Det är även att rekommendera att du har varit assistentansvarig och/eller ringsekreterare för olika domare.

Du måste även ha genomgått förbundets assistentutbildning.

Du ska välja en mentordomare om det är din första kategori. Du bestämmer själv vilken mentor du vill ha och frågar domaren om denne är villig att åta sig mentorskapet.

FIFes webbsida kan du hitta domare som kan agera mentorer. Det är bra/önskvärt att ha en mentor från sitt ”eget” land.

När och om du uppfyller grundkraven för att kunna bli domarelev kan du ansöka om att erlägga elevprov.

Ansök i god tid – SVERAK måste ha din ansökan senast tre månader innan provtillfället. Har du frågor? Då är det SVERAK du kontaktar – du får aldrig kontakta FIFe direkt! Domarelever är det nationella förbundets ansvar.

Ansökan om elevprov

Blankett
Blankett för ansökan finns på FIFes webbplats  (”Student Judge Admission”).

Skriftlig ansökan
Ansökan görs skriftligt och sänds via egen kattklubb – som ska bekräfta aktivitet och lämna rekommendation.

Klubben sänder ansökan till SVERAKs kansli fvb till SVERAKs styrelse som behandlar din ansökan. Ansökan ska vara SVERAK tillhanda senast tre månader före provtillfället.

Inom kort kommer blankett – för ifyllnad av klubben – att publiceras här.

Du kontaktar ”övervakare”
Det är du som sökande som ska kontakta två personer som kan agera ”övervakare” när du ska avlägga provet. Du bestämmer själv vilka ”övervakare” du vill ha och frågar dessa om den är villiga att åta sig att agera som sådana. I första hand ska detta vara funktionär i SVERAKs styrelse  och i andra hand svensk FIFe domare.

Provet kan antingen göras i samband med internationell utställning, SVERAKs årsmöte eller vid liknande arrangemang.

Ytterligare kategorier…
Du kan gå elev på flera kategorier men du måste avlägga examen på din först sökta kategori först. För att påbörja elevgång på ytterligare kategori meddelar du SVERAKs kansli detta. SVERAK vidarebefordrar din ansökan till FIFe och när FIFe har godkänt din ansökan får du bekräftelse om detta via kansliet.

Du kan inte gå elev på en kategori som du inte har ett godkännande för.

Elevprov/examen

Ansökan till FIFe
Om din ansökan beviljas av SVERAK skickas den vidare till FIFe som sätter samman en så kallad preliminär examen; elevexamen.

Elevfrågor
I samband med att du får datum godkänt för att erlägga elevprov erhåller du FIFes elevfrågor, dels ”generella frågor” samt ”kategorifrågor” via SVERAKs kansli.

Elevexamen – ett skriftligt prov
Elevexamen är ett skriftligt prov – består av 40 frågor varav minst 25 från ”General Part” – som avläggs på det språk som du har valt som ditt FIFe språk.

Del 1 består av generella frågor hämtade från:

– FIFe Statutes and Rules (finns på engelska, franska och tyska – ej översatt till svenska)
– EMS-listan
– FIFe-standard

Del 2 består av frågor rörande den kategori du tar elevexamen för. För att kunna besvara frågorna, behöver du studera standarden för “din” kategori.

Efter avslutat prov

För att bli godkänd krävs 80 % rätt och maximal tid för provet är 120 minuter.

Dina ”övervarakare” är med för att kontrollera att allt går rätt till.

Efter avslutat prov skickas det till SVERAKs kansli av dina ”övervakare” f.v.b. till SVERAKs styrelse som ska granska och – förhoppningsvis – godkänna det för skick till FIFe.

Grattis domarelev!

Även FIFe kontrollerar ditt prov och det är FIFe som avgör om du är godkänd som ny elev. Du får förstås besked om detta.

FIFe publicerar ditt namn och din e-postadress på FIFes webbplats, elevlistan, och det är först nu som du är anse som godkänd elev så grattis – du kan nu börja ansöka om elevgång!

Lite att tänka på som domarelev; etik, moral mm.

– Förbered dig noga, planera din utbildning och var öppen för att lära. Mycket av din utbildning kommer du att få utföra på egen hand och på eget initiativ vid sidan av dina elevgångar. Detta för att ha en bred kunskapsbas att stå på när du väl är färdig och ska avhålla din examen.

– Lär från domare, uppfödare och utställare. Be att få titta på kattungar för att följa utvecklingar hos raser/färger som du kanske inte själv har tillgång till. Var ödmjuk inför din uppgift och ta dig tid att lära dig hantera djuren på ett fint sätt. Idag finns det väldigt lite tid på plats hos din domare under pågående utställning, men man kan praktisera på fritiden.

– Ge ett bra intryck och var ödmjuk. Det ger klubben ett gott intryck av dig, både som elev vid kommande utställningar och även för eventuellt framtida uppdrag som domare.

– Som elev får du själv stå för alla dina kostnader. Det är kutym inom FIFe att arrangörerna bjuder på fika/lunch men det är inte självklart att de gör det och du kan inte heller ställa det kravet. Du kan inte utgå från att få samåka (med domarna) till och från hotellet/utställningshallen. Fråga utställningsarrangör om det finns plats för dig också (i god tid innan) och om så är fallet; vänta – var inte först in i bilen/bilarna.

– Som domarelev är du även en representant för FIFe och ska uppträda som en sådan. Du ska agera på ett professionellt sätt genom att visa en hänsynsfull och omtänksam attityd och tillmötesgående beteende oavsett om det är muntligt, skriftligt och/eller genom agerande.

Ansökan om elevgång

Ansök hos klubb

När du ansöker om elevgång, ska detta göras med kopia till SVERAKs kansli. Observera! Denna regel gäller alla elevgångar och även för de elever som redan är FIFe-domare för annan kategori.

Om du blir erbjuden en elevplats på en utställning du inte ansökt om plats, skicka kopia på det erbjudandet till SVERAKs kansli.

Ansökan ska innehålla…

Din ansökan om elevgång ska innehålla:

– information om vem som är din mentor
– om du önskar parallellgång
– om du ansöker om elevgång utomlands ska du meddela att du tillhör SVERAK.

För att vara aktiv elev krävs minst två genomförda elevgångar varje år.

Har du inte uppfyllt detta kan dispensansökan göras i enlighet med FIFes regler domare och domarelever. Dispensansökan ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast 30 november innevarande år. Finns ingen godkänd aktivitet per 31 december så kommer inaktiv elev att strykas från FIFes aktuella elevlista.

Elevintyg

Aktuell blankett gäller!

Det är ditt ansvar att aktuell blankett används – skriv ut och ta med.

På FIFes webbplats finns elevintyg (Student Judge Certificate).

Skriv ut och ta med dig egna intyg – som är av aktuellt datum – till utställningen. Det är enligt reglerna ditt ansvar att aktuell blankett används.

Tänk på…

Omfattar samma elevgång flera kategorier gäller ett intyg för varje kategori.

Kom ihåg att elevintygen ska vara signerade av ”din” domare och detta gäller även eventuella justeringar i intyget.

Efter avhållen elevgång ska kopia på elevintyg  ”Student Judge’s Certificate” skickas till SVERAKs kansli senast 14 dagar efter utställningen per post eller via e-post som scannat dokument.

Elevintyget ska överenstämma med den ansökan du tidigare skickat till SVERAKs kansli (ingen ansökan = ogiltigt elevintyg).

Mid-stream assessment

Halvvägs…

Är du elev på din första kategori så ska du när du gjort minst hälften av stipulerat antal elevgångar genomgå en så kallad ”Mid-stream assessment”.

Detta innebär att du ska skriva egna bedömningssedlar, bedöma katter på egen hand inklusive en större klass, BIV och BIS.

Seniorelev

Du kommer också att få ett antal muntliga frågor rörande både standards och regler. Det finns en speciellt framtagen blankett/intyg för ”Mid-stream assessment” på FIFes webbplats. Det är ditt ansvar att aktuell blankett används – skriv ut och ta med.

När denna del är avklarad kallas du för ”seniorelev” inom SVERAK.

Parallell elevgång

Parallell

I domarutbildningen ingår att du ska göra så kallad parallell elevgång och det innebär att du ska döma ”din” domares katter, helt på egen hand (inklusive skriva bedömningar). Detta är lämpligt att göra under den senare delen av din domarutbildning.

Informera klubb om parallell

Meddela att du önskar göra parallell samtidigt som du ansöker om elevgång – det innebär ju att klubben behöver bygga en extra domarring och dessutom engagera fler assistenter.

Seminarium – Compulsory training Seminar for Student Judges

Obligatorisk närvaro

Som elev (i din första kategori) måste du närvara på ett så kallat ”Compulsory training Seminar for Student Judges”.

Dessa seminarier arrangeras av av FIFe-medlemmar i samarbete med FIFes domarkommitté och finns listade i FIFes utställningslista > FIFe special events (publiceras senast tre månader innan själva eventet).

Motsvarar ett visst antal katter

Deltagande vid ett obligatoriskt utbildningsseminarium kommer att motsvara ett visst antal bedömda katter inom din första kategori (räknas en gång oavsett om du deltager vid ytterligare seminarier).

Läs mer i ”Rules for Judges and Student Judges”.

Ansökan om domarexamen

När du kommit så långt fram i din utbildning att du kan ansöka om examen gäller följande:

Avgift

Betala in examensavgiften 1 500 kr till SVERAKs bankgiro 630-2962 – ange tydligt att det gäller examen.

SVERAK vidarebefordrar examensavgiften till FIFe.

Skicka till SVERAKs kansli

  • Alla elevintyg insändas i original. Finns inga underlag för ansökt elevgång kommer inte elevintyget att godkännas (inte medräknas i totala antalet katter).
  • Ansökan med sammanställning, dvs det ifyllbara excel-dokument som finns att hämta på FIFe-webben. Detta ska fyllas i av dig som elev och sedan vidarebefordras till SVERAKs kansli via e-post. Observera, spara inte om dokumentet i annat format, pdf eller liknande – det ska mailas i samma öppna format som det ligger i.
  • Kvitto på erlagd examensavgift
  • Eventuella dispensansökningar

Ansök i god tid – SVERAK måste ha din betalning, ansökan och samtliga handlingar senast tre månader innan planerat datum för examen.

Stadie – stadiedomare

Stadiedomare

När du klarat din examen blir du så kallad stadiedomare (är ännu inte Internationell FIFe-domare).

”Övervakningsdomare”

En stadiedomare behöver en ”övervakningsdomare”, som övervakar, godkänner och som är ansvarig för bedömningar som är gjorda av dig. En ”övervakningsdomare” kan ändra resultat utdelade av en stadiedomare (mycket ovanligt men dock …).

Det räcker med en ”övervakningsdomare” och denne ska ha varit aktiv domare på aktuell kategori sedan minst fem år och ska ha deltagit på ett av FIFe arrangerat/godkänt domarseminarium (under de senaste tre åren).

Paneler

Som stadiedomare dömer du katterna på sedvanligt sätt och gör nomineringar men röstar inte i panelen.

Första kategorin – tre stadier

En stadiedomare (på sin första kategori) måste göra tre stadier (minst tre utställningar) varav ett angivet antal katter måste bedömas. Läs mer i ”Rules for Judges & Student Judges”.

Redan domare i annan kategori?

Om en stadiedomare redan är domare för en annan kategori så räcker det med ett stadie (och en utställning) omfattande ett enligt reglerna angivet antal katter (oavsett ålder/klass). I detta fall kan ”övervakningsdomaren”, efter godkänt stadie ”utse” stadiedomaren till Internationell domare och tillåta att den ”nya” domarens röst räknas i BIS-panelen.

Inbjudan och ersättning

En stadiedomare bjuds in på sedvanligt sätt och med samma ersättning som Internationella domare.

FIFe-seminarium

FIFe-seminarium under GF

Även elever kan få delta.
Information finns under fliken ”du som är FIFe domare”.

Försäkring

Försäkring mot olycksfall

Försäkring mot olycksfall genom SVERAK – för medlemmar i SVERAK-klubb. Denna försäkring gäller även om du har uppdrag utomlands.

» Gå till sida om försäkring

Assistenten (steward) fyller en viktig uppgift: att serva domare, utställare, domare och arrangerande klubb. Att vara ”steward” är också ett krav för den som vill påbörja domarutbildning. Vem som helst med intresse för katter och service kan vara assistent – enda kravet från FIFe är att personen ska ha fyllt 15 år. Inom SVERAK gäller att det vid varje utställning ska finnas en assistentansvarig (chief steward).

Lite om assistentens uppgifter

– På de utställningar där ägarna själva presenterar sina katter för domaren är det tillräckligt med en assistent annars ska domaren ska ha minst två assistenter till sitt förfogande. I panel får endast assistenter visa katterna – inte ägarna själva.

– Klubben ansvarar att förse domaren med nödvändiga handlingar innan bedömningarna startar och det rekommenderas att använda de assistentintyg som finns på FIFes hemsida (dessa kan vid behov anpassas). Blankett finns på denna sida – under rubriken ”Steward Certificate”.

– Klubben avgör om ersättning utgår – och så fall i vilken form och nivå – till utställningens assistenter.

– Assistenten ska var klädd så att det framgår att personen är assistent. Läs om assistentskjortor inom SVERAK under fliken ”materialbeställning”.

– Assistenten ska i möjligaste mån undvika att presentera sin egen katt för domaren, förutom på de utställningar där ägarna själva får presentera sina egna katter

– Assistenten är länken mellan domare och sekretariat och ska informera utställningssekretariatet om en bur är tom.

      – vara kapabel att korrekt ta ut och sätta tillbaka en katt i en bur

      – se till att rätt katt är på bordet och att domaren inte behöver vänta på katter i onödan

– torka av bord och burar med desinficerande medel efter varje katt

– hålla ordning på domarens papper i samråd med domaren

– inte kommentera eller uttala sig om en utställd katt

– inte lämna domaren förrän bedömningarna är slutförda.Assistenten hjälper domaren i arbetet under dagen. Detta innebär bland annat att assistenten ska:

Om domaren ger assistenten tillstånd kan denne meddela resultat till utställarna.

Du som är assistent

Välj bekväma skor.

Gör en tur i utställningslokalen för att se hur den är disponerad, hur burplacering är gjord, var domarna ska sitta och så vidare.

Domaren ska skriva ett assistentintyg och lämna det i original direkt till dig.

Anmälningsformulär assistentlista (lösenordsskyddad)

Inför examen, undantagen studera alla raser; ACS, SOK, KBS och GRX är borttagna.

Compulsory Elevseminarie, även förbund kan numer arrangera sådant.

Domarexamen, teori kan numer endast ske på förutbestämda tillfällen/platser (gruppexamen).

Examensfrågor ska ha mer fokus på färg/mönster när man redan har två kategorier.

Vid ansökan om examen i ytterligare kategori, måste man ha dömt minst 10 gånger (tidigare 3) i den senaste kategorin man erlade examen för.

Man kan inte gå elev samma dag som man dömer.

Silverbengaler är preliminärt godkända (kan tävla till PIC/PIP), kan erhålla BIV men inte NOM. Det innebär även att de inte heller ska ha ”x” i EMS-koden på bedömningssedlar. Obs, Charcoal är fortfarande inte preliminärt godkänd – så de har ”x” (tex BEN x nts 24).

Ersättningar, i € om inget annat överenskommits.

Tänk på att alltid använda aktuella blanketter, de finns publicerade på FIFe-webben!

Axplock av nyheter som börjar gälla 1 januari 2019

– Domare måste vara enskild medlem hos ett FIFe förbund
– Minst sex elevgångar måste vara gjorda utomlands
– Preliminär elevexamen kan endast skrivas på engelska
– Elevgång på annat ställe än utställning, max 5% av totalantalet katter är tillåtet att medräkna
– Examen, teori och praktiska kan göras vid olika tillfällen
– Examen, godkänd teoretisk del är giltig 12 månader (även om man skulle missa den praktiska delen)
– Endast internationella utställningar kan medräknas rörande att vara en aktiv domare
– Uppdatering av domare (§3.12) är borttagen
– Omformulering rörande skiljedomare; ”A referee judge is a judge officiating at the show who is qualified to judge the presented breeds but who did not participate in voting in the particular panel”
– Tabell – Diskvalificering och allmänna fel, 9.2 tillägg av PEB

Axplock av nyheter som börjar gälla 1 januari 2018

– Fel 1.9, flyttad till disq, Fel 6.1 flyttad till no ex, Fel 7.2 klarläggande ålder (general part)
– Bengal, charcoal ”t” som ny EMS (x-färg) (general part – BEN)
– Döma på non-FIFe max 3 gånger/år (efter ok från FIFe) (regler)
– Elev måste sända kopia av alla aktivitetsansökningar till kansliet (regler)
– Examen, omformulering av text (regler)
– FIFe domare får inte utfärda ”avelsgodkännande” (regler)
– Elev, omformulering av text §§2.1.8, 2.4.1, 2.3.7.4 & 2.3.7.5 (regler)
– Bedömningssedlar på preliminärt godkända raser skall vara skriven på ett av de officiella FIFe språken (regler)
– Domare kan maximalt döma på två utställningar per dag (dock måste maxantal katter respekteras) (regler)
– Skiljedomare vid panel, tillägg ”behörig för närvarande raser” (regler)

Axplock av nyheter som börjar gälla 30 september 2017

– Brittisk Långår, Selkirk rex samt Thai blir fullt ut godkända (EMS / standard)

Axplock av nyheter som börjar gälla 1 januari 2017

– Birma, silver blir godkänd färg på alla nuvarande färgvarianter (EMS / standard)
– LaPerm, ögonformen ändras (standard)
– Annex 3 (ny), temporärt utbildningsprogram för saknade raser för befintliga domare (regler)
– §2 och §4, uppdaterat elevprogram (regler)
– Sökandes minimiålder för examen höjs till 25 år (regler)

För utställningsarrangerande klubbar och assistentansvariga

Assistenter på SVERAKs assistentlista har antingen genomgått SVERAKs assistentutbildning, genomfört test eller kvalificerat sig på annat sätt som erfaren assistent med möjlighet att beställa egen assistentskjorta. 

Är det några frågor om assistenter, kontakta Conny Jansson conny.jansson@yahoo.se.

FörnamnEfternamnBostadsortKlubbE-postadress
DaniellaAllardStenkullenGRKdaniella.allard@gmail.com
Angela AnderssonSolnaSC
spotless.crx@gmail.com
MatsAskettÖstervålaÖSTK
matsaskett@gmail.com
JohanBennelövÅngeNERKVoxBauers@telia.com
Ann-Kathrine BernerLundSYDK
curls.etc@gmail.com
CharlieBjurénGöteborgSPINCharlieb_92@hotmail.com
ChristelChristensenKinnarpBIKchristel4841@icloud.com
IréneEek MagnussonVästeråsFRÄStammee@tammee.se
JoakimEkströmVetlandaGRK joakim@headturners.se
JanEricsonVallstaSKjanericer@telia.com
DarrenFieldhouseKvicksundMSK
darrenfieldhouse@yahoo.com
Jenny FrölénStockholmFRÄScupcakes@peterbaldcats.se
Sofia FifiGranlidFlyingeSYDK
sofia.granlid@gmail.com
ArneGrundbergStockholmJKKinfracats@telia.com
AnnieGyllingAplaredELKanniegylling@hotmail.com
LarsHammarLeksandDÄKlars.hammar.hak@gmail.com
JonathanHammarLeksandlars.hammar@transportstyrelsen.se
LinaHanssonEkebySYDKlina.figge.hansson@gmail.com
EvelinaHellenbergFarsta/StockholmJKKpussels@comhem.se
MalinHelmkerHässleholmNERKburmesia_91@hotmail.com
JennieHärsjö LundhStenungsundÄKjennie@strandkarr.com
LinneaHöglundVästeråsVRKninims@ninims.se
ConnyJanssonVegaJKKconny.jansson@yahoo.se
EvaJohanssonTäbySUKeva@alohapopoki.se
MargaretaJonssonKöpmanholmenMEKmargareta.jonsson1@hotmail.com
LenaKarlssonKarlstadVÄKjukenox70@hotmail.com
Berit KarlssonVästerhaningeBIRKAbellan@bellodolls.se
Birgitta KarlssonMålsrydSYDK
birgitta_karlsson123@hotmail.com
BrittaKjellinCharlottenbergVÄKburmese@trymheims.se
ElisabethKristenssomSolnaHÄK
elisabeth.kristensson@yahoo.se
EtaKvarnbergsVallentunaDÄKeta_k@hotmail.com
AnnaKällströmUmeåFRÄSanna.kallstrom@skimmerdals.se
JensLindgrenEskilstunaMSKmalaxis@hotmail.com
Marie-HelenLindholmStockholmTCCmarie-helen@live.se
PernillaLindquistLindome (Göteborg)SPINpernilla_lindquist@hotmail.com
MimmiLovénKatrineholmNERKpearlymoons@hotmail.com
MariaMadsenMalmöFRÄS
labolinas@hotmail.com
Veronica ViviNilssonKrokslättFMKnilssonveronica@yahoo.com
ÅsaOlovssonNolÄKasa.olovsson@gmail.com
PäiviPalokangasSjöboELKpaivi@tiddlywinks.se
Britt-MariaPedersenÖrebroNERK
britt.maria@telia.com
Lars-ErikPedersenÖrebroNERK
britt.maria@telia.com
GabriellaPirklbauerTibroBIKgabriellap@live.se
JohanRemmertÖsmoSKjohan.remmerth@hotmail.se
IzabellaRemmertMölnlyckeSKizabella.remmert@gmail.com
ÅsaRemmertÖsmoSKhallonglantans@hotmail.com
Birgitta SchmidtGöteborgVK
birgittaschmidt@telia.com
Marina SigfridssonNorrtäljeMSK
myrnan67@yahoo.se
MaddeStumsnerÖrebroNERKinfo@dustanddawn.se
AnglicaWeiglKatrineholmMSKaftonlotens@gmail.com
CamillaWesterFjäråsELKwester@comhem.se
LovisaWesterFjäråsELKloviisawester@hotmail.com
ÅsaWidhMalmöSYDKasa.widh@gmail.com
Kenneth WikströmUppsalaUK
kezze26@gmail.com
YwonneWildtbergGöteborgSPINwildtbergs@wildtbergs.se
LinaWilundLeksandDÄKlina@nonimonos.se
KatarinaWolfframGöteborgSPINkatarina@katteriet.se
Anne-Marie ZetterqvistStockholmASKmarie.zetterqvist@hotmail.com

Regler angående assistentskjortors användning på utställning:

Regelverket säger:

6.2 Assistenter

6.2.1 Assistentens uppgifter
Assistenten måste bistå domaren och rätta sig efter följande:

* i domarringen vara klädd så att det framgår att det är en assistent.

* vara kapabel att korrekt ta ut och sätta tillbaka en katt i en bur.

* inte lämna domaren förrän bedömningarna är slutförda.

* att i möjligaste mån undvika att presentera sin egen katt för domaren, förutom på de utställningar där ägarna själva får presentera sina egna katter.

* inte kommentera eller uttala sig om utställd katt.

* med domarens tillstånd meddela bedömningsresultat till utställarna.

* informera utställningssekretariatet om en bur är tom.

* vara minst 15 år gammal.

Nationellt SVERAK-tillägg: Vid varje utställning ska finnas en assistentansvarig (Chief Steward).

6.2.2 Assistenter till förfogande.

* Domaren ska ha minst två assistenter till sitt förfogande och kan även ha en, av utställningsarrangören utsedd, sekreterare.

* På de utställningar där ägarna själva presenterar sina katter för domaren är det tillräckligt med en assistent.

Med anledning av reglernas utformande anser vi att:

– Assistenten i den domarring den är tilldelad alltid har sin skjorta på.

– Om assistenten byter domarring att arbeta i för att kunna visa sin katt där så har assistenten skjortan på.

– Om assistent har ersättare i den tilldelade domarringen och visar katt i annan domarring så tas skjortan av, då assistenten inte för tillfället är arbetande.