SVERAKS uppfödardiplomering

Diplomerade uppfödare

Information

SVERAKs uppfödardiplomering upphörde 2021-12-31 och ersätts nu under 2022 med den nya uppfödarcertifieringen.

De uppfödare som är diplomerade behåller sina förmåner t o m 2024-12-31.

Varje SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig att följa, och hålla sig kontinuerligt uppdaterad om förändringar rörande

SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig även att till avel endast använda katter som

Samt att…

Tänk på

Du kan söka på stamnamn bland våra aktiva medlemmar och se vilka som är diplomerade.

Annonser