Beställningsavtal

Allmänt utställningsmaterial & material från samarbetspartners undertecknande av samarbetsavtal.


  LördagSöndag
  I samband med att ni skickar iväg detta beställningsavtal förbinder sig arrangerande klubb att följa samtliga avtalspunkter enligt ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal”. Klubben är införstådd med att det är avtalsbrott att ”välja bort” del och/eller delar av detsamma.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Avel/uppfödning bedömningssedel finns inte längre att beställa. Klubben skriver ut dessa själv – gå till blanketter

  Tänk på att…
  Royal Canins helsidesannons ska alltid placeras på utställningskatalogens baksidespärm – utan kostnad för Royal Canin.
  Agrias helsidesannons ska placeras på utställningskatalogens omslag (första insida) om klubben är ”utvald”.

  Material från Royal Canin
  Övrigt material/priser sändes direkt från till klubben från Royal Canin strax innan utställningen.

  Annonsering 
  Vid annonsering i exempelvis tidningsannons, ljudfil, bild på annonstavla, banner och liknande, får inga andra kommersiella logotyper eller kommersiella namn inom djurfoder och försäkringar förekomma än Royal Canins och Agrias.

   

  Rulla till toppen