Beställningsavtal SVERAKs burpool    Leverans / hämtning av burpool

    Klubben ska vid beställning av burpool meddela uppställningsplats och gärna bifoga karta. Det är att rekommendera att någon från klubben är på plats vid leverans för att visa transportören uppställningsplatsen. Observera att plats ska vara samma som den som angivits genom insänd karta. Eventuell flyttning av container inom området, på grund av felaktig och/eller uteblivet besked om uppställningsplats, sker på klubbens egen bekostnad och ansvar. Om utställning sker i en lokal som kräver specialåtgärder för transportföretaget, ex.vis kranbil, kommer den extra kostnaden att faktureras berörd kattklubb. Kostnaden kommer alltså inte att ingå i utjämningen.

    En komplett container ska bestå av: 224 burar och 224 bord (förvaras i 16 burrack á 14 st burar och bord) samt 450 benbockar (förvaras på pallar; två staplar med 180 benbockar = 5 pallar á 36 st samt tre staplar med 270 benbockar = 5 pallar á 54 st). Dessutom finns ett reservdelskit, en ramp samt en pallyftare för transport in och ut från container.

    En del burar behövs som domarburar (panel) kan man beräkna att innehållet i en container gäller för cirka 360 katter. SVERAK kan dock inte garantera att burpoolen är helt komplett vid leverans.

    Rulla till toppen