Överföring av katt stambokförd i annat förbund än SVERAK

Gällande katter uppfödda i Ryssland – läs här om vad som gäller just nu inom FIFe för dessa katter.

Är din katt registrerad/har stamtavla från exempelvis ett svenskt WCF-förbund eller är importerad från annat land? Vill du att den ska få en SVERAK-stamtavla? Då ska du ansöka om “överföring”.

  • Den originalstamtavla du får för katten ska vara utfärdad och signerad av respektive förbunds officiella stambokförare. SVERAK kräver fullständiga uppgifter för katten; namn, EMS-kod och registreringsnummer (inklusive förbundsbeteckning för berörd katt och bakomliggande fyra generationer). Kontrollera att stamtavlan inom dessa generationer inte innehåller raser som inte är tillåtna att stambokföra inom FIFe.
  • Skicka in ansökan om överföring i god tid och så snart du fått originalhandlingar från uppfödaren.Om ändring av ägare sker samtidigt med ändring ska både tidigare och ny ägare underteckna ansökan. Stamtavlan kommer att sändas till kattens nya ägare.
  • Transfer Om den exporterande organisationen använder sig av transfer ska kopia av transfern bifogas ansökan, den kan inte ersättas av ett överlåtelseavtal.
    Observera att tex de amerikanska förbunden CFA och TICA använder sig av ägarslippar, du måste stå som ägare på denna slipp om du inte redan står som ägare i stamtavlan. Kopia av slippen bifogas ansökan och kan inte ersättas av ett överlåtelseavtal.
  • När omregistrering är klar erhålls SVERAK-stamtavla.
Planerar du att importera från annat land?

Om du tar in (importerar) en katt till Sverige varierar reglerna beroende på från vilket land som katten kommer. Kontrollera alltid Jordbruksverkets regler för införsel (under rubriken Handel och marknad – Levande djur –  direktlänk) och Tullverkets direktiv vad som gäller vid gränsen.

Observera! Det är du som kattägare som har ansvaret att vara uppdaterad med gällande lagar och regler.

Innan du köper din importkatt/katt registrerad i annat förbund än SVERAK, kontrollera att stamtavlan är certifierad och är utfärdad av ett erkänt förbund oavsett vilket land katten kommer ifrån. Det florerar ”stamtavlor” utfärdade av företag som inte uppfyller den status som certifierade stamtavlor har även på ganska nära håll från Sverige, bland annat några i Polen “SKPiKR”, “SWKiPR” etc och i Holland “Domestic Cats”.

Nedanstående förbund är medlemmar i WCC (World Cat Congress) och via länkarna kan ni hitta respektive medlemsklubbar och föreningar som utfärdar stamtavlor som vi godkänner.

Det har också kommit till vår kännedom att det förekommer att så kallade bulvaner agerar som uppköpare och sedan säljer katterna vidare. Be alltid om kopia av föräldrarnas certifierade stamtavlor. En stamtavla ska innehålla minst tre, helst fyra, fulla generationer bakom katten själv (om det inte ligger novis bakom), i avseende på namn, ras/färg, registreringsnummer samt förbund som registreringsnumret tillhör. Kontrollera även att genetiken stämmer så du inte åker på en tråkig överraskning!

Om du känner dig osäker på stamtavlan så kontakta SVERAKs stambokföring, vid eventuella tveksamheter kommer SVERAKs granskningsgrupp att avgöra om stamtavlan är godkänd eller inte.

Observera att katter som införs i Sverige för vidare försäljning betraktas som handelsvara. Dessa katter ska utöver intyg som gäller vid vanlig införsel med djurägaren, vara besiktigade och ha ett TRACES-intyg (Traces är en databas som är gemensam för hela EU. Både när djur och vissa djurprodukter flyttas mellan EU-länder och då de importeras från länder utanför EU, ska förflyttningen registreras i Traces). Om du köper en katt som inte är född i Sverige, se till att du får med kopia av dessa intyg! 

För mer information vad som gäller vid införsel till Sverige, läs mer på Jordbruksverkets webbplats (under rubriken Handel och marknad – Levande djur) och Tullverkets direktiv vad som gäller vid gränsen.


Har du anmält katten till utställning?

För att få delta vid utställning ska katten ha en SVERAK-stamtavla. Om du anmäler katten till utställning innan du fått SVERAK-registreringsnummer – anmäl katten ”Under reg.” (skriv inte det reg.nr som katten har i den stamtavla du ska överföra). När du fått din SVERAK-stamtavla meddelar du den arrangerande klubben det nya SVERAK-numret. Viktigt! Utan stamtavla eller detta intyg nekas du tillträde till utställningen.

Har du skickat in ansökan om överföring från annat förbund och de handlingar som krävs – men inte fått SVERAK-stamtavlan en vecka före utställningen? Kontakta SVERAKs stambokföring för att få ett så kallat ”Intyg under registrering”. Detta intyg ska du kunna visa upp vid utställningens incheckning.

Frågor eller funderingar – kontakta avelssekreteraren i din kattklubb för hjälp och information.


Viktigt – kontrollera stamtavlan du vill överföra

Kontrollera särskilt noga att din katt är angiven med fullständig färgkod utefter FIFes EMS system.
Ofta kan grad av vitfläck och/eller ögonfärg saknas på andra förbunds stamtavlor, skriv då den fullständiga EMS-koden i rutan för ”Ras och färg”. Om dessa uppgifter saknas kan du försöka komplettera uppgifterna med hjälp av kopior på föräldradjurens, eller andra släktingars, stamtavlor eller annat officiellt papper från registrerande förbund/klubb.

Kontrollera även att färggenetiken stämmer, så du slipper obehagliga överraskningar vid omregistreringen. Om uppgift saknas/inte är godkänd registreras katten med RX-stamtavla.

Finns det nu några frågetecken angående överföring av katt, så rekommenderar vi att du läser en artikel som publicerats i förbundstidningen Våra Katter. Denna artikel förtydligar detta med att överföra katt till SVERAK och kan förhoppningsvis klargöra ytterligare.

>> Läs artikel (PDF som öppnas i nytt fönster)