Ägarändring i SVERAKs stambok

Det är viktigt att skriftligen meddela SVERAK när en raskatt med SVERAK-stamtavla byter ägare. Ägarändring ska ske senast 30 dagar efter överlåtelsen och gäller oavsett om det är en kattunge som ska lämna sin mamma för första gången eller om det är en vuxen katt som byter hem. Genom korrekt ägarändring överförs “rättigheterna” till ny ägare och bortsett från att korrekt ägare visas i SVERAKs ID-register får den nya ägaren möjlighet att ställa ut sin katt med mera.

Ägarändra katt

Idag kan man genomföra en ägarändring på ägd katt i SVERAKs stambok på två sätt. 

1.Online via Mina sidor (MinaKatter)
Ägarändra ägd katt med BankID online via Mina sidor (MinaKatter). Du hittar all info på här på vår sida, under fliken “Ägarbyte” där finns instruktioner och exempelbilder. Samt en instruktionsvideo på 90 sekunder som demonstrerar hur snabbt, smidigt och säkert det är.

2.Skriftlig ägarändring på korrekt blankett
Använd blankett blnr 1031 “Ägarändring/ID-anmälan raskatt”. Som ägarändring godkänns inte blanketten ”Anmälan till ID-register för katt” eller Svenska Kennelklubbens (blå) blankett om ID-märkning. Är ägarändring och ID-registrering gjord behöver dessa blanketter inte insändas alls utan kan behållas av kattägaren.

När blanketten är ifylld och undertecknad sänds den, i original, till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås. Intyget ska vara undertecknat av den som överlåter katten (registrerad som ägare i SVERAKs stambok) och av den nya ägaren.

Obs! Från 1 januari 2023 gäller följande angående ägarändringar av stambokförd SVERAK-katt

Ägarändring av stambokförd SVERAK-katt
– Utan kostnad, online via MinaKatter.
– Utan kostnad, via pappersblankett där en eller båda parter inte har svenskt personnummer.
– 100 kronor*, via pappersblankett där båda parter har svenskt personnummer. *) faktureras överlåtaren

Du uppfödare…
En dag efter att kattkullen blivit stambokförd överförs ägarskapet automatiskt till dig i SVERAKs stambok. Ett skäl till detta är för att du som uppfödare ska kunna “hålla kontroll” på kattungarna och ägarändringarna. Ska katten bo kvar “hemma”? Glöm inte att fylla i ID-nummer på katten via Mina sidor (MinaKatter). Eller skicka in uppgift om ID-nummer till SVERAK via blanketten (om du inte har tillgång till BankID).

Skillnad mellan blanketterna Ägarändring/ID-anmälan och Överlåtelseavtal.

Blanketten “Ägarändring/ID-registrering”  (blnr 1031) fylls i och undertecknas av både säljare och köpare och sänds till SVERAKs kansli – snarast efter överlåtelsen – för registrering av ägarbyte. Blanketten “Överlåtelseavtal” (blnr 1022) skrivs och undertecknas i två identiska exemplar  – säljare (överlåtare) och ny ägare behåller var sitt exemplar. Detta originalavtal ska inte sändas till SVERAK.

Tips Har du registrerat konto på Mina Katter? Då kan du se vilka katter du äger (enligt SVERAKs register) och om ID-nummer är registrerat.

Har katten fel ägare registrerad i stamboken?

Har du sålt katten men ny ägare är inte registrerad? Då har vi inte tagit emot ägarändringen eller så har den varit inte varit korrekt (saknat underskrift/er, kattens namn eller liknande).

Om du inte har kontakt med ny ägare för att göra ny ändring kan du skicka in kopia av överlåtelseavtal till SVERAKs kansli för att få ändring utförd. Fyll ändå i blanketten “Ägarändring/ID-registrering”  (blnr 1031) – som ny ägare – så vi får kompletta kontaktuppgifter, besked om du vill visa dina uppgifter i ID-registret samt underskrift. Bifoga även gärna ett följebrev med angivande av skäl varför inte vanlig ägarändring sker.


Har du sålt katten till ägare i annat förbund? Funderar du på transfer?

Ska du sälja katten utomlands? Då är det viktigt att du är insatt i Jordbruksverkets (EUs) regler  för utförsel. Det är inte samma regler som gäller om du reser med eller ställer ut egen katt som om du säljer.

Transfer: Transfer är ett dokument som utfärdas av det förbund där katten är registrerad. Enkelt uttryckt kan sägas att transfer är en ägarändring och ett formellt byte mellan förbund. Den 1 januari 2015 försvann FIFe-regeln om att transfer skulle beställas/överlämnas när katten bytte förbund. En del förbund (utanför FIFe) kanske kräver en transfer så den finns fortfarande att beställa mot avgift. Ansökan sker på blnr 1030 “Transferansökan. När transfer begärts behöver inte ordinarie ägarändringsblankett insändas till SVERAK.

Försäljning av katt
  • Katten ska vara minst 14 veckor gammal
  • Katten ska vara veterinärbesiktigad
  • Katten ska vara ID-märkt
  • Katten ska ägarändras i SVERAKs stambok
  • Katten ska vara stambokförd och stamtavla ska överlämnas
  • Överlåtelseavtal/köpeavtal ska skrivas
  • Katten ska vara fullvaccinerad

Stambokföring av kull
blnr 1001

Tingningsavtal
blnr 1021

Tingningsavtal Engelsk version
(under omarbetning)
blnr 1021.2

Avtal överlåtelse
blnr 1022

Avtal överlåtelse Engelsk version
(under omarbetning)
blnr 1022.2

Fodervärdsavtal
blnr 1025

Transferansökan —läs viktig information
blnr 1030

Ägarändringläs viktig information
blnr 1031

Tips: Läs artikel i Våra Katter nr 1/15 om
Katten och lagen

Annonsera din raskatt här!