Regler & lagar

Ansvar inför lagen

Det finns ett flertal lagar och regler som varje kattägare ska känna till. Är man medlem i SVERAK gäller även att man ska följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler. En ansvarsfull kattägare tycker att lagtexterna är rätt självklara – men tyvärr tar inte alla kattägare sitt ansvar. Det visar sig inte minst genom den mängd sommarkatter som lämnas åt sitt öde utanför sommarstugor varje år och att en del betraktar katten som en slit-och-släng-vara.

Vi är alla skyldiga att följa lagen – och vi ska vara medvetna om vad som gäller och vilka konsekvenser det kan innebära om vi inte följer den? Om man till exempel allvarligt bryter mot vissa av reglerna i djurskyddslagen, gör man sig skyldig till djurplågeri.

Jordbruksverket är central myndighet för djurskyddslagen. Det betyder att Jordbruksverket har ansvar för att utforma bestämmelser, baserat på de lagar som gäller i Sverige och inom EU.  Jordbruksverket samordnar också länsstyrelsernas arbete med djurskydd samt ger råd och vägledning i deras arbete.

Länsstyrelserna arbetar förebyggande med information och utbildning för bland annat djurägare. Länsstyrelserna kontrollerar också att de som har djur följer bestämmelserna om djurskydd. Kontrollen gäller främst företag och andra som håller flera djur, som till exempel lantbruk, kennlar och stuterier. Privatpersoner med sällskapsdjur kontrolleras inte regelmässigt, men även privatpersoner kan få kontrollbesök om någon gör en anmälan till länsstyrelsen. Om du har frågor om ett djurskyddsärende ska du kontakta din länsstyrelse.


Regler – för katten!

Den 1 maj 2008 trädde Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt i kraft. Vi rekommenderar besök på Jordbruksverkets hemsida där författningarna finns i sin helhet. Nedan följer några utdrag från Jordbruksverkets hemsida:

Du ansvarar för dina djur

Du som har djur ansvarar för att dina djur har det bra. Du ska behandla dina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren ska hållas och skötas i en god djurmiljö som ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Katter som far illa eller stör

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt? Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen kan du kontakta polisen.

Tillstånd för verksamhet med katter

I vissa fall krävs det tillstånd för att ha katter. Tillstånd krävs för den som:

– håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder

– föder upp tre eller fler kullar per år

– upplåter tre eller fler katter per år

– säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning

– säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning

– förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter

– bedriver yrkesmässig verksamhet.

Läs mer om hur du ansöker om tillstånd på Jordbruksverkets hemsida

Tullverket informerar – resa med katt

När du reser tillbaka till Sverige ska du komma ihåg att anmäla din katt till Tullverket. Reser du från ett annat EU-land kan du använda en e-tjänst för att anmäla din katt innan resan. Information om hur du anmäler ditt djurs resa hittar du på Tullverkets webbplats:
» Resa med hund eller katt.

Lite regler och lagar

» SVERAKs värderingsnorm för katt med stamtavla eller huskattbevis utfärdat av SVERAK som riktmärke vid skadereglering och vid tecknande av livförsäkring för ras- och huskatt

» FIFes och SVERAKs stadgar och regler

Avtal – vanliga frågor

Vilka är parter i ett avtal? Hur kan jag göra tillägg/bilagor till överlåtelseavtalet? Kan köparen, eller säljaren, när som helst avbryta köpet? Hur söker man dispens för att ta fler kullar och vad krävs?

Några av frågorna du hittar svar på här >>

Direkt länkar

Tips: Läs artikel i Våra Katter nr 1/15 om Katten och lagen