Färger & raskoder

Mönster och färger – en vetenskap

Kattgenetik är läran om hur katten ärver sina egenskaper. Ordet genetik kommer från grekiskan där gennan betyder alstra. En katt-individs speciella egenskaper är resultat dels av miljö och dels av arvsanlag. Vissa egenskaper som pälsens färger och mönster beror framför allt på arvet och påverkas mindre av miljön.

Raskattuppfödare använder ofta sin kunskap i kattgenetik för att till exempel få fram vissa färger och mönster på kattungarna. Stamtavlan på föräldradjuren visar färger och mönster i många generationer tillbaka. Besök gärna FindUs – SVERAKs stambok på nätet. Här hittar du samtliga, av SVERAK stambokförda, raskatter och du kan söka fram katter och se stamtavlan i många generationer tillbaka.


Många färger och mönster

Det finns en mängd olika färger och mönster på katter och inom ”kattvärlden” beskrivs färgerna på ett särskilt sätt –  exempelvis kallar vi en grå katt för blå och en beige katt för creme.

Ett annat ord är som ibland används är agouti – betyder mönstrad päls – och de vanligaste agoutimönstren är tabby, tigré eller spotted.  Hos en en agouti har pälsen områden med enfärgade hårstrån och områden med hårstrån som har ett eller flera band av omväxlande mörk och ljus färg. En enfärgad katt kallas non-agouti eller solid och det innebär att att pälsen inte har något mönster.

Mycket kan sägas och skrivas om detta stora ämne – vi beskriver endast mycket kortfattat några av alla de färger och mönster som finns.

Agouti – pälsmönster
Tabby Tabby är ett fläckigt agoutimönster i pälsen. Fläckarna är fördelade så att pälsen får ett marmorerat mönster. Det finns områden med enfärgade hårstrån och hårstrån som är randiga. Tabby förekommer med och utan vitt. Exempel på tabbymönster – i kombination med färg: Tigré Tigré är ett randigt agoutimönster i pälsen. Det finns områden med enfärgade hårstrån och hårstrån som är randiga. Tigré förekommer med och utan vitt. Exempel på tigrémönster – i kombination med färg: ​Spotted Spotted är ett agoutimönster i pälsen där fläckarna är fördelade så att katten ser prickig ut. Troligen är det olika gener som gör att tigré- och tabbymönstret bryts upp i mindre fläckar. Spotted förekommer med och utan vitt. Exempel på spottedmönster – i kombination med färg:
Vitfläck – olika mängd vitt

Van – mer än 75 % vitt

Den idealiska vanteckningen är färgad svans och två färgade fläckar på huvudet, separerade med en vit bläs.
Hela magen är vit. Några små fläckar på kroppen eller benen är ok.

Pälsfärg
Två färgade fält i ansiktet, separerade av en vit bläs. Ett färgat fält börjar på rumpan och slutar vid svanstippen. Inga vita hårstrån får förekomma i den solida färgfälten. Tre små oregelbundet fördelade färgfält får förekomma på kroppen och / eller på benen. Bröst och mage måste vara helt vita. Vita öron med rosa insida är att föredra.
Med agouti: Mönstringen kan vara tabby, tigré, spotted eller ospecificerad.

Nosspegel
Solid: Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.
Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.
Agouti: Rosa / rosaröd (tegel) omgärdad av samma färg som pälsen.

Trampdynor
Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.
Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

Harlekin – 50-75 % vitt

Den idealiska harlekinteckningen har färgade fläckar som är helt omringade av vitt.
Oftast är hela undersidan av katten helt vit.

Pälsfärg
De solida färgade fälten måste täcka minst en fjärdedel men ej mer än halva kroppen. Helst ska de färgade områdena bestå av flera fält som är omgärdade av vitt. Inga vita hårstrån får förekomma i de solida färgfälten.
Med agouti: Mönstringen kan vara tabby, tigré, spotted eller ospecificerad.

Nosspegel
Solid: Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.
Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.
Agouti: Rosa / rosaröd (tegel) omgärdad av samma färg som pälsen.

Trampdynor
Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.
Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

Bicolor – 25 – 50 % vitt

Den idealiska bicolourteckningen har vitt på benen, bröstet, ansiktet och magen, och man ser att det är en vitfläckskatt från alla håll, dvs uppifrån, underifrån och från sidorna.

Pälsfärg
De solida färgade fälten måste vara tydligt separerade från varandra, jämna i färgen och harmoniskt fördelade. Åtminstone halva kroppen måste vara färgen men ej mer än tre fjärdedelar, resten är vitt. En vit bläs i ansiktet samt vitt på ryggen är att föredra. Det måste finnas vitt på benen, på bröstet, ansiktet och magen. Inga vita hårstrån får förekomma i de solida färgfälten.
Sköldpadsfärgad: Fläckarna är stora och väl definierade och ska vara fördelade över hela kroppen. Färgen måste vara klar och tydlig. Stora och små fläckar av de två färgerna är tillåtna inom färgfördelningen.
Med agouti: Mönstringen kan vara tabby, tigré eller spotted.

Nosspegel
Solid: Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.
Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.
Agouti: Rosa / rosaröd (tegel) omgärdad av samma färg som pälsen.

Trampdynor
Rosa eller i linje med den solida färgvarianten.
Sköldpaddsfärgad: Färgen kan vara fläckad och / eller marmorerad med rosa.

Ej angiven mängd vitt – eller mindre än 25 % vitt

En  katt kan ha hur lite vitt som helst, till exempel en vit bläs, vit ”medaljong”, vitt på magen eller vita tår. Det vita anges ändå men inte som van, harlekin eller bicolour.

 

En maskad katt har endast färg på öron, svans, ben och i ansiktet. Ögonfärgen är alltid blå.

Ras- och färgkoder
FIFe Easy Mind System – EMS

EMS-systemet infördes 1992 och används för att identifiera kattraser och färger med koder. Koden för en viss färg, mönster eller annan egenskap är alltid densamma, oavsett ras. EMS-systemet är både enkelt och logiskt.

Rasen anges med tre bokstäver; PER står till exempel för perser. Efter rasen följer kod för kattens färg och mönster. För vissa färgvarianter ingår också kod för ögonfärg, och manxkatten har även kod för svansens längd. Som exempel; en röd katt får alltid färgkoden ”d” oavsett ras, en maskad katt får alltid mönsterkoden ”33” och så vidare; det vill säga – en rödmaskad perser får EMS-kod PER d 33. Enkelt (?) eller hur! Men – ingen regel utan undantag för när det gäller rasspecifik färg, till exempel 33 (maskad) för helig birma och siames (som ju är maskade raser), 31 (burmamaskad) på burma och 01 (van) på turkisk van behövs inte detta anges.

Från och med 1 januari 2012 så anges alltid höggradigt vita katter (EMS 01/02) även med ögonfärg.

Några exempel på EMS:
CRX b 24 – chokladspotted cornish rex
SIB as 03 22 – blåsilvertabby-bicolour sibirisk katt
BEN n 22 – svart marble bengal
SBI a – blåmaskad helig birma
PER c 01 21 62 – lilaagouti-van, orangeögd perser

FIFes EMS-system/ras- och färgnummersystem – i korthet

Godkända raser/EMS-koder

Läs mer om de olika raserna på sidan ”Kattraser”

Kategori 1
EXO  exotic
PER  perser
RAG  ragdoll
SBI  helig birma
TUV  turkisk van
Kategori 2
ACL american curl långhår
ACS american curl korthår
LPL laperm långhår
LPS laperm korthår
MCO maine coon
NEM neva masquerade
NFO norsk skogkatt
SIB sibirisk katt
TUA turkisk anora
Kategori 3
BML burmilla
BEN bengal
BLH brittiskt långhår
BSH brittiskt korthår
BUR burma
CHA chartreux
CYM cymric
EUR europé
KOR korat
KBL kurilean bobtail långhår
KBS kurilean bobtail korthår
MAN manx
MAU egyptian mau
OCI ocicat
SRL selkirk rex långhår
SRS selkirk rex korthår
SIN singapura
SNO snowshoe
SOK sokoke
Kategori 4
ABY abessinier
BAL balines
CRX cornish rex
DSP don sphynx
DRX devon rex
GRX german rex
JBT japanese bobtail
OLH orientaliskt långhår
OSH orientaliskt korthår
PEB peterbald
RUS russian blue
SIA siames
SOM somali
SPH sphynx
THA thai
Huskatt
HCL huskatt långhår
HCS huskatt korthår
 
XLH  övriga långhår, ej godkänd ras
XSH  övriga korthår, ej godkänd ras

Färger

w vit (helvit)
n svart (brun, vilt)
a blå
b choklad
c lila
d röd
e creme
f svart (brun-) sköldpadd
g blåsköldpadd
h chokladsköldpadd
j lilasköldpadd
o kanel (sorrel)
p fawn
q kanel (sorrel-) sköldpadd
r fawnsköldpadd
t modifier *
 *amber/light amber (endast NFO)
 *charcoal (endast BEN)
s silver
y golden
x ej godkänd färg för rasen

Vitfläcksgrad

01 van (mer än 75 % vitt)
02 harlekin (50-75 % vitt)
03 bicolour (25-50 % vitt)
04 mitted (endast RAG)
05 snowshoe (endast SNO)
09 vitt (annan än 01-05)

Pälsmönster

11 shaded (tipped för BLH/BSH)
12 shell (inte för BLH/BSH)
21 agouti (mönstrad, används endast vid höggradigt vitfläck och/eller vid maskning)
22 tabby (marble om BEN)
23 tigré
24 spotted
25 tickad

Maskning

31 burma
32 tonkanes
33 siames (colourpoint)

Svanslängd

51 rumpy
52 rumpy riser
53 stumpy
54 longie

Ögonfärg

61 blå (mörkblå)
62 orange (koppar eller mörk orange)
63 odd (ett mörkblått öga, ett i enlighet med rasstandard)
64 grön
65 guldgul (”burmaögonfärg”)
66 tonkanes (akvamarin, blågrön)
67 intensivt mörkblå (”siamesögonfärg” – colourpoint)

Öronform

71 rak – normal (endast ACL/ACS)
72 curl (endast ACL/ACS)

Pälstyp

81 långhårig (endast DSP och PEB)
82 korthårig (endast DSP och PEB)
83 brusch (endast DSP och PEB)
84 normal/rakpälsad (endast för LPL/LPS och SRL/SRS)

Var – korthårig katt som bär genen för lång päls

Läs mer om färger och EMS på FIFes sida