Rapporteringsstopp och EJ-medlemmar

Nästa rapporteringsstopp för medlemmar är 4 april kl 8:00 för nr 2/23 av Våra Katter.

Efter 31 mars är det inte längre godkänt att ha EJ-medlemmar. De som är kvar den 1 april kommer att tas bort och samtidigt få ett mejl om det.

Rulla till toppen