Proposition gällande strängare straff för brott mot djur publicerad

“Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) instämmer i att en differentiering av brottets allvar behövs för att stärka djurskyddet men anser att det är olyckligt att straffskalan för brott av normalgraden ska ligga kvar på samma nivå som i dag. En skärpning av straffskalan även för brott av normalgraden skulle ge tydligare signaler om att brott mot djur är allvarligt och ska leda till stränga åtgärder från samhället.”

Då är äntligen propositionen gällande strängare straff för brott mot djur publicerad på regeringens hemsida. SVERAK var remissinstans och nämns genomgående i propositionen. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

I tillägg beslutade Regeringen idag att en lagrådsremiss om obligatorisk märkning och registrering av katt ska överlämnas till Lagrådet för granskning. Även här har SVERAK under ett stort antal år arbetat för de ändringar som nu föreslås att träda i kraft från 1 januari 2023. Lagrådsremissen är ännu inte publicerad, men vi kommer bevaka publiceringen och analysera förslaget i sin helhet när den kommer.

Vi är stolta över att kunna vara med och påverka i dessa frågor som är så viktiga för våra älskade katter!!

Läs mer på regeringens hemsida

Rulla till toppen