Anmälan till utställning i Mina Katter

Osäker på hur du anmäler din katt till utställning? Här kommer lite information om hur du ska göra samt hur det fungerar med den nya utställningsformen 2-certs kategori.

Så här anmäler du till en 2 certifikatsutställning  i minakatter.

Klicka på den utställning som du vill vara med på och då får du bla upp 2 fält där det står dag 1 respektive dag 2 på.
Om du vill tävla med din katt båda dagarna så skriver du din katts klass eller klasser i både dag 1 och i dag 2 fältet.
Om din katt endast ska tävla på lördagen (här utgår vi från att utställningen oftast är på en lördag eller söndag) så skriver du in din katts klass/klasser i dag 1 fältet. 

Ska den endast tävla på söndagen skriver du in din katts klass/klasser i dag 2 fältet.


Så här anmäler du till en kategoriutställning i minakatter.

Vi säger att en klubb har 2 utställningar som visas i minakatter t.ex
Utställning A
Utställning B
Om du vill att din katt ska vara med på båda utställningarna ska du anmäla din katt till båda utställningarna.

Hur vet du då vilken dag på respektive utställning du ska anmäla till.
Jo om klubben skrivit att på dag 1 av utställningen tävlar kategori 1,3,4 så ska du fylla i din katts klass i första fältet som kallas för dag 1 i minakatter. Katter som ska tävla på söndagen i detta fall kategori 2 och huskatt ska anmälas i dag 2 fältet i minakatter.

Detta måste du göra 2 gånger,en gång på uställning A och en gång på utställning B om du vill tävla på båda utställningarna.

Om du endast vill tävla på en av de så väljer du vilken. Kan vara bra att i notisfältet skriva tävlar bara på en utst för att klubben ska slippa bli orolig för att du anmält fel. Tydlighet och kommunikation är viktigt.

Om du skriver klass i båda fälten på utställning A så får tyvärr klubben städa det fältet där du inte kan tävla pga fel kategori och inte vill vi ge de som arrangerar utställningar nu ett merarbete.

Rulla till toppen