Studie – andningsfrekvens hos unga katter

Är din katt under 1 år? 

Bidra då gärna till denna forskning om unga katters och hundars normala andningsfrekvenser. Allting kan göras hemifrån!

Studien är viktig eftersom andningsfrekvens på senare tid har visat sig vara ett värdefullt verktyg för att utvärdera ett djurs hälsa. Tyvärr saknas det idag tillräcklig kunskap om normal andningsfrekvens hos unga katter och hundar. Istället använder man de referensvärden som finns framtagna för vuxna djur, trots att de eventuellt inte stämmer för de unga djuren. 

Det har än så länge endast kommit in ett fåtal svar från djurägare, och din hjälp skulle således verkligen uppskattas. Mer information och blankett att fylla i finns på studiens hemsida: 

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/kv-andningsfrekvens-vid-vila-och-somn-hos-friska-unga-hundar-och-katter-i-hemmiljo/

TACK till alla som bidrar!