Årets Katt 2020

På grund av så många inställda utställningar 2020 så har SVERAKs styrelse bestämt att resultaten för 2020 kommer räknas till nästa period. Det kommer alltså inte bli någon prisutdelning i början av 2021.