Rapporteringsstopp Våra Katter nr 2/20 och medlemskapanj

Rapporteringsstoppet av medlemmar för nr 2/20 är den 7/4 kl. 08:00.

Medlemskampanjen är i full gång i vi har fått in fler medlemmar 2020 (102 st!) än 2019 (56 st) under januari! Nyhet för i år är att vi har lagt till en aktivitet på dessa medlemmar för att ni också enkelt ska kunna se vilka som inlagda via kampanjen.