Remiss – reviderat fodervärdsavtal

Sedan årsmötet har Arbetsgruppen för översyn av nuvarande avtal genomfört ett flertal möten samt även gjort en förenklad enkät för att inhämta synpunkter från våra enskilda medlemmar.

Arbetsgruppen har utifrån sina möten nu tagit fram ett utkast till reviderat fodervärdsavtal. Styrelsen ber nu samtliga klubbar att inkomma med synpunkter på detta utkast till reviderat fodervärdsavtal senast den 11 december.

Den relativt korta svarstiden om 4 veckor beror på att arbetsgruppen och sedan styrelsen behöver hinna med att ta fram ett slutligt förslag innan utskicket till årsmötet i slutet av januari. Vi kommer därför att lägga ut remissen om utkast till nytt avtal på vår hemsida, vårt instagramkonto och på vår facebook-sida, där vi kommer uppmana enskilda medlemmar att läsa genom utkastet och därefter skicka sina synpunkter till sina respektive klubbar de är medlemmar i.

Vi hoppas att vi på detta sätt, ändå ger våra enskilda medlemmar möjligheter att skicka sina synpunkter till er klubbar och att ni finner en lämplig tid strax innan den 11 december när ni har möjlighet att behandla utkastet och därefter inkomma med era officiella synpunkter.

Rulla till toppen