utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
fräs240106 26 CACJ NOM PER f 01 21 62 11 Hona S*Livanda's Magic Touch LO418748 Wallinder Susanne
fräs240106 27 CACJ PER f 02 21 62 11 Hona S*Livanda's Heaven's On Fire LO418747 Wallinder Susanne
gek240323 15 CAC PER a 01 21 62 9 Hona S*Livanda's Diamond Girl LO393401 Wallinder Susanne
gek240323 17 ABS PER f 01 21 62 11 Hona S*Livanda's Magic Touch LO418748 Wallinder Susanne