utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
sviss230506 19 CAP NOM PER g 02 62 10 Hona (K) S*Rönnbäret's Prinsess Rose LO362086 Sloberg Rut
sviss230506 151 CAC SIB n 09 24 9 Hona SE*Mr. Ingel's Polly LO366844 Hjert-Åstenius Ylva
sviss230506 167 ABS BLH c 7 Hona CH SE*Yillans lovelinesss Laika LO391079 Ljungberg Maria
sviss230506 168 ABS BLH c 9 Hona SE*Yillans lovely Leia LO391084 Ljungberg Maria
sviss230506 192 CACIB BSH c 7 Hane CH SE*Zinkenkatten William Morris LO389028 Carlborg Camilla
sviss230506 211 CACS BIV BUR n 3 Hona GIC Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Mitzeus Sara
sviss230506 212 CAC BUR n 9 Hona Stjärnviks La Bon Bonica LO403900 Mitzeus Sara
sviss230506 213 EX1 NOM BUR n 11 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
sviss230506 218 CAGCIB BUR b 5 Hona CH S*Piapizzi's Soniqua RX394373 Nordström Anne
sviss230506 219 CAGCIB NOM BUR c 5 Hane CH S*Piapizzi's ULLiott with 2 Ts LO396908 Nordström Anne
sviss230506 225 CAGPIB BUR j 6 Hona (K) PR S*Piapizzi's Hootenanny LO377630 Nordström Anne
sviss230506 U6 UTGÅR 17   S*Piapizzi's u reg Nordström Anne
sviss230506 V2 1 SIB ds 11 15b Hane (K) SP SC SE*Mr. Ingel's Bosse LO297815 Hjert-Åstenius Ylva
sviss230507 317 CAP PER g 02 62 10 Hona (K) S*Rönnbäret's Prinsess Rose LO362086 Sloberg Rut
sviss230507 454 CAC SIB n 09 24 9 Hona SE*Mr. Ingel's Polly LO366844 Hjert-Åstenius Ylva
sviss230507 458 EX1 SIB as 24 11 Hane SE*Mr. Ingel's Christofer Columbus LO411275 Andersson Klara
sviss230507 471 CAC BLH c 9 Hona SE*Yillans lovely Leia LO391084 Ljungberg Maria
sviss230507 485 CACIB BSH c 7 Hane CH SE*Zinkenkatten William Morris LO389028 Carlborg Camilla
sviss230507 501 CACS NOM BIS BUR n 3 Hona GIC Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Mitzeus Sara
sviss230507 502 EX1 NOM BIS BUR n 11 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
sviss230507 508 CAGCIB BUR b 5 Hona CH S*Piapizzi's Soniqua RX394373 Nordström Anne
sviss230507 509 CACIB BUR b 7 Hona CH Stjärnviks Skydance Zhi LO393369 Mitzeus Sara
sviss230507 510 CAGCIB NOM BUR c 5 Hane CH S*Piapizzi's ULLiott with 2 Ts LO396908 Nordström Anne
sviss230507 515 CAGPIB NOM BIS BUR j 6 Hona (K) PR S*Piapizzi's Hootenanny LO377630 Nordström Anne
sviss230507 F300 SIB a 23 SIB as 24 13c Hane SE*Mr. Ingel's Christofer Columbus LO411275 Andersson Klara
sviss230507 U304 UTGÅR 17   S*Piapizzi's u reg Nordström Anne
sviss230507 V301 1 SIB ds 11 15b Hane (K) SP SC SE*Mr. Ingel's Bosse LO297815 Hjert-Åstenius Ylva
vik230603 279 CAC BUR n 9 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
vik230603 284 CAGCIB BUR c 5 Hane CH S*Piapizzi's ULLiott with 2 Ts LO396908 Nordström Anne
vik230603 289 CAGPIB NOM BUR j 6 Hona (K) PR S*Piapizzi's Hootenanny LO377630 Nordström Anne
vik230604 644 CAC BUR n 9 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
vik230604 649 CAGCIB BUR c 5 Hane CH S*Piapizzi's ULLiott with 2 Ts LO396908 Nordström Anne
vik230604 654 CAGPIB NOM BUR j 6 Hona (K) PR S*Piapizzi's Hootenanny LO377630 Nordström Anne
dk230617 238 ABS BUR n 9 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
dk230617 239 ABS BUR n 12 Hona S*Piapizzi's Divali Denali RX416199 Nordström Anne
dk230617 246 ABS BUR j 6 Hona (K) PR S*Piapizzi's Hootenanny LO377630 Nordström Anne
dk230618 607 ABS BUR n 9 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
dk230618 608 ABS BUR n 12 Hona S*Piapizzi's Divali Denali RX416199 Nordström Anne
ck230708 187 CACS BIV BUR n 3 Hona GIC Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Mitzeus Sara
ck230708 1189 Champion BUR n 9 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
ck230708 189 EX1 BUR n 12 Hona S*Piapizzi's Divali Denali RX416199 Abbereus Sofie
ck230708 194 CAGCIB BIV NOM BUR b 5 Hona CH S*Piapizzi's Soniqua RX394373 Abbereus Sofie
ck230708 197 CAGCIB BUR c 5 Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Abbereus Sofie
ck230708 201 EX1 NOM BUR h 11 Hona S*Piapizzi's Valentina LO411668 Abbereus Sofie
ck230708 202 CAGPIB NOM BUR j 6 Hona (K) IP S*PiaPizzi's Hootenanny LO377630 Abbereus Sofie
ck230708 S8 1 BIS BUR c 15a Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Abbereus Sofie
ck230708 U5 44p BIS 17   S*Piapizzi's u reg Abbereus Sofie
ck230709 439 EX1 BIV SIB a 23 11 Hane SE*Mr. Ingel's Christofer Columbus LO411275 Andersson Klara
ck230709 1495 CACIB BIV BUR n 7 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
ck230709 495 EX1 NOM BUR n 12 Hona S*Piapizzi's Divali Denali RX416199 Abbereus Sofie
ck230709 500 CAGCIB BUR b 5 Hona CH S*Piapizzi's Soniqua RX394373 Abbereus Sofie
ck230709 502 CAGCIB BUR c 5 Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Abbereus Sofie
ck230709 505 EX1 NOM BUR h 11 Hona S*Piapizzi's Valentina LO411668 Abbereus Sofie
ck230709 506 CAGPIB NOM BUR j 6 Hona (K) IP S*PiaPizzi's Hootenanny LO377630 Abbereus Sofie
ck230709 S308 3 BUR c 15a Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Abbereus Sofie
ck230709 U306 48p BIS 17   S*Piapizzi's u reg Abbereus Sofie
vk230917 1050 CACS BUR n 3 Hona GIC Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Mitzeus Sara
vk230917 1051 EX2 BUR n 12 Hona S*Piapizzi's Polly Polenta RX416462 Mitzeus Sara
elk231111 340 CACIB BUR n 7 Hona CH S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
elk231111 341 EX1 NOM BUR n 11 Hona S*Piapizzi's Divali Denali RX416199 Nordström Anne
elk231111 342 EX1 BIV BUR n 12 Hona S*Piapizzi's Tisdag LO419089 Nordström Anne
elk231111 344 CAP NOM BIS BUR b 10 Hona (K) S*Piapizzi's Nyta LO382599 Nordström Anne
elk231111 347 CAGCIB BUR c 5 Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
elk231111 S9 1 BUR c 15a Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
elk231111 U7 BIS Uppfödning kat 3 46 poäng 17   S*Piapizzi's u reg Nordström Anne
elk231112 798 CACIB BUR n 7 Hona CH S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
elk231112 799 EX1 BIV BUR n 11 Hona S*Piapizzi's Divali Denali RX416199 Nordström Anne
elk231112 800 EX1 BUR n 12 Hona S*Piapizzi's Tisdag LO419089 Nordström Anne
elk231112 802 CAP NOM BUR b 10 Hona (K) S*Piapizzi's Nyta LO382599 Nordström Anne
elk231112 805 CAGCIB BUR c 5 Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
elk231112 S509 1 BIS BUR c 15a Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
elk231112 U505 BIS Uppfödning kategori 3 36 poäng 17   S*Piapizzi's u reg Nordström Anne
äk231209 349 CACS NOM BUR n 3 Hona GIC Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Mitzeus Sara
äk231209 350 CACIB BUR n 7 Hona CH S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
äk231209 351 EX1 BUR n 11 Hona S*Piapizzi's Polly Polenta RX416462 Mitzeus Sara
äk231209 352 EX1 BUR n 12 Hona Stjärnviks Disaronno Dixie LO421975 Mitzeus Sara
äk231209 356 Premier BIV NOM BUR b 10 Hona (K) S*Piapizzi's Nyta LO382599 Nordström Anne
äk231209 358 Grand Internationell Champion BUR c 5 Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
äk231209 S11 2 BUR c 15a Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
äk231209 U8 UTGÅR 17   S*Piapizzi's u reg Nordström Anne
äk231210 856 Supreme Champion BIV BUR n 3 Hona GIC Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Mitzeus Sara
äk231210 857 Internationell Champion BUR n 7 Hona CH S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne
äk231210 858 EX1 BUR n 12 Hona Stjärnviks Disaronno Dixie LO421975 Mitzeus Sara
äk231210 862 CAPIB BIV NOM BUR b 8 Hona (K) S*Piapizzi's Nyta LO382599 Nordström Anne
äk231210 863 EX1 BUR b 11 Hane SE*MeuAmor Jade LO418697 Mitzeus Sara
äk231210 865 CACS BUR c 3 Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
äk231210 S511 1 BUR c 15a Hona IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Nordström Anne
äk231210 U509 UTGÅR 17   S*Piapizzi's u reg Nordström Anne