Utställningsresultat 2023 uppdelade klubbvis          
                   
  Resultaten i de olika flikarna är hämtade från de klubbar som skickat in utställningsresultat till SVERAKs kansli Antal resultat klubb  
  60           125 ALFA  
  utställning   senaste uppdatering: 2024-02-14 15:51     151 ASK  
  fräs230107 väk230701         1 165 BIK  
  fräs230108 väk230702         940 BIRKA  
  vik230128 ck230708         648 BJK  
  vik230129 ck230709         6 BK  
  nerk230225 jkk230812         548 CK  
  nerk230226 jkk230813         770 DK  
  skA230311 msk230902         938 DÄK  
  skB230311 msk230903         740 ELK  
  skA230312 nos230916         88 FMK  
  skB230312 vkA230916         402 FRÄS  
  sol230415 vkB230916         170 GEK  
  sol230416 nos230917         38 GRK  
  bik230422 vk230917         423 HÄK  
  gek230422 däk230930         903 JKK  
  bik230423 däkABY230930         45 MEK  
  gek230423 däk231001         78 MIN  
  sviss230506 östk231007         988 MSK  
  sviss230507 östk231008         1 391 NERK  
  bjk230513 häk231014         359 NOS  
  bjk230514 häk231015         196 PK  
  spin230520 birkaBEN231021         59 RYSS  
  spin230521 elk231111         24 SC  
  suk230603 elkRAG231111         718 SK  
  vik230603 elk231112         96 SKKK  
  suk230604 birkaA231118         82 SL  
  vik230604 birkaB231118         310 SOL  
  dk230617 birkaA231119         815 SPIN  
  uk230617 birkaB231119         380 SUK  
  dk230618 äk231209         154 SVISS  
  uk230618 äk231210         705 SYDK  
              110 TCC  
              1 083 UK  
              85 VIK  
              380 VK  
              858 VRK  
              644 VÄK  
              716 ÄK  
              723 ÖSTK  
              - VKA  
              - VKB  
              - DÄKABY  
              - SKA  
              - SKB  
              - ELKRAG