Huskatt korthår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,36 22 HCS n 09 23 SW'19 SW'18 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM LO1591 Hona (K) Hellkvist Eva BIK vik230604 35,08 dk230617 35,08 vik230128 35,07 vik230603 35,07 sviss230507 35,06 nerk230226 35,05 bik230422 35,05 bik230423 35,05 äk231209 35,04 äk231210 35,04 vik230129 25 nerk230225 25 spin230521 25 väk230702 25 ck230708 25 ck230709 25 sviss230506 20 spin230520 20 dk230618 20 väk230701 20 elk231111 20 elk231112 20                                                          
2 175,31 21 HCS n 09 Bamse DSM LO1761 Hane (K) Johansson Madelene NERK nerk230225 35,09 spin230520 35,08 vik230129 35,06 msk230903 35,05 gek230423 35,03 fräs230108 35,02 skA230312 35,02 skB230312 35,01 vkA230916 35,01 vkB230916 35,01 vik230128 25 vik230603 25 däk230930 25 häk231015 25 nerk230226 20 dk230617 20 häk231014 20 birkaA231119 20 birkaB231119 20 spin230521 15 jkk230813 15                                                            
3 175,20 12 HCS n 09 Mårris LO2036 Hane (K) Nyman Mats BIRKA spin230521 35,08 suk230603 35,04 birkaB231119 35,04 östk231007 35,02 östk231008 35,02 uk230617 25 skA230312 20 jkk230813 20 msk230903 20 spin230520 15 jkk230812 15 birkaA231119 15                                                                              
4 175,18 12 HCS f 09 24 Hulda LO1938 Hona (K) Norrgård Tia BJK sol230415 35,04 bjk230513 35,04 häk231014 35,04 sol230416 35,03 nos230916 35,03 nos230917 35,03 däk230930 35,03 häk231015 35,03 suk230604 35,02 bjk230514 25 suk230603 25 däk231001 20                                                                              
5 165,20 11 HCS d 09 22 Fritzzjunior LO1874 Hane (K) Hellkvist Eva BIK ck230708 35,06 ck230709 35,06 elk231111 35,04 elk231112 35,04 vik230604 25 dk230617 25 dk230618 25 äk231209 25 äk231210 25 väk230701 20 väk230702 15                                                                                
6 165,12 15 HCS g 09 Plommon LO2039 Hona (K) Sjöberg Therese ÖSTK sviss230506 35,06 gek230422 35,02 uk230617 35,02 uk230618 35,02 gek230423 25 väk230701 25 östk231007 25 östk231008 25 sviss230507 20 väk230702 20 ck230708 20 ck230709 20 msk230903 20 spin230520 15 spin230521 15                                                                        
7 145,13 12 HCS n 09 Flozzy LO2019 Hane (K) Hellkvist Eva BIK väk230701 35,07 väk230702 35,06 nerk230226 25 bik230422 25 bik230423 25 sviss230506 25 vik230129 20 vik230603 20 vik230128 15 nerk230225 15 sviss230507 15 vik230604 15                                                                              
8 130,07 14 HCS n 24 Yrvädret LO1997 Hona (K) Hellkvist Eva BIK dk230618 35,07 spin230520 25 elk231111 25 elk231112 25 vik230128 20 vik230129 20 bik230422 20 bik230423 20 spin230521 20 vik230603 20 vik230604 20 dk230617 20 äk231209 20 äk231210 20                                                                          
9 120,03 13 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Ewerlöf Matilda ELK jkk230813 35,03 häk231014 25 vik230128 20 nerk230225 20 spin230521 20 dk230618 20 väk230702 20 jkk230812 20 elk231111 20 elk231112 20 nerk230226 15 dk230617 15 väk230701 15                                                                            
10 100,00 4 HCS n BlueberryCupcake LO1987 Hane (K) Lundgren Engla-Mari NOS sol230415 25 sol230416 25 nos230916 25 nos230917 25                                                                                              
11 85,00 7 HCS d 09 22 Dobby LO2029 Hane (K) Hellkvist Eva BIK sviss230507 20 spin230520 20 vik230129 15 bik230422 15 bik230423 15 sviss230506 15 vik230603 15                                                                                        
11 85,00 4 HCS n 23 Spencer LO1630 Hane (K) Åkesson Nina CK sviss230507 25 sviss230506 20 ck230708 20 ck230709 20                                                                                              
13 80,00 4 HCS n 09 Kaoru LO1819 Hane (K) Lundgren Engla-Mari NOS sol230415 20 sol230416 20 nos230916 20 nos230917 20                                                                                              
13 80,00 4 HCS n 03 Mysan LO1992 Hona (K) Larsson Jennie HÄK suk230603 20 suk230604 20 häk231014 20 häk231015 20                                                                                              
15 60,01 2 HCS d 09 24 Ezzy LO2027 Hona Olsson Ann UK fräs230107 35,01 fräs230108 25                                                                                                  
16 60,00 4 HCS d 09 23 Lussie LO1608 Hona (K) Lindahl Ann-Marie CK dk230617 15 dk230618 15 ck230708 15 ck230709 15                                                                                              
17 45,00 2 HCS n 25 Wirre LO2031 Hona (K) Gynning Anna CK jkk230812 25 nerk230225 20                                                                                                  
17 45,00 2 HCS es 24 Leo LO2038 Hane (K) Rabenius Kristina L. DÄK gek230422 25 gek230423 20                                                                                                  
19 40,00 2 HCS n 09 Örjan LO1971 Hane (K) Hedlund Alf CK bik230422 20 bik230423 20                                                                                                  
19 40,00 2 HCS n 09 Charlie LO2058 Hane (K) Hellkvist Eva BIK äk231209 20 äk231210 20                                                                                                  
21 35,05 1 HCS n 03 23 Felix LO2040 Hane (K) Kontner Elisabeth SK jkk230812 35,05                                                                                                    
22 35,03 1 HCS n 02 21 62 Eddie LO2055 Hane (K) Axö Caroline SK birkaA231119 35,03                                                                                                    
23 35,00 2 HCS f 09 24 Sky LO1718 Hona (K) Westling Maria ASK sol230415 20 bjk230513 15                                                                                                  
24 30,00 2 HCS n 03 24 Selma LO1999 Hona (K) Lovén Ann VÄK väk230701 15 väk230702 15                                                                                                  
25 25,00 1 HCS n 23 Pontiusz LO1856 Hane (K) Seppälä Ia FRÄS uk230618 25                                                                                                    
25 25,00 1 HCS a 09 Dixie LO1942 Hona (K) Hjälte Eva ÖSTK msk230903 25                                                                                                    
27 20,00 1 HCS n 09 Tintin u reg Hane (K) Källman Pia UK suk230603 20                                                                                                    
27 20,00 1 HCS ns Milo LO2037 Hane (K) Thörnberg Lina NERK vik230604 20                                                                                                    
29 15,00 1 HCS f 09 Ella LO2017 Hona (K) Hansen Åse VÄK nerk230225 15                                                                                                    
29 15,00 1 HCS n 09 Sixten LO2048 Hane (K) Johansson Hannah VRK msk230903 15                                                                                                    
29 15,00 1 HCS as Nemo LO2057 Hane (K) Axö Caroline SK birkaB231119 15                                                                                                    
Huskatt långhår                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 175,31 21 HCL n 03 WW'18 Max DSM LO1767 Hane (K) Hellkvist Eva BIK nerk230226 35,08 dk230617 35,07 vik230603 35,06 vik230128 35,05 dk230618 35,05 vik230129 35,03 väk230702 35,03 sviss230506 35,02 bik230423 25 sviss230507 25 vik230604 25 väk230701 25 ck230708 25 ck230709 25 nerk230225 20 bik230422 20 spin230520 20 spin230521 20 äk231210 20 elk231111 15 äk231209 15                                                            
2 175,19 21 HCL f 03 22 Smilla LO1924 Hona (K) Hellkvist Eva BIK äk231210 35,05 vik230604 35,04 väk230701 35,04 bik230423 35,03 spin230521 35,03 sviss230507 35,02 ck230708 35,02 ck230709 35,02 vik230128 25 vik230129 25 nerk230225 25 nerk230226 25 bik230422 25 sviss230506 25 spin230520 25 dk230618 25 vik230603 20 väk230702 20 äk231209 20 dk230617 15 elk231111 15                                                            
3 175,13 13 HCL n 24 Bubbizz LO2028 Hona (K) Olsson Ann UK msk230903 35,03 häk231015 35,03 birkaA231119 35,03 skB230312 35,02 jkk230812 35,02 jkk230813 35,02 fräs230107 35,01 fräs230108 35,01 bjk230513 35,01 bjk230514 35,01 häk231014 25 skA230312 20 birkaB231119 20                                                                            
4 165,21 7 HCL n 09 Alfred LO2050 Hane (K) Ågren Pontus ELK elk231111 35,09 elk231112 35,08 vkB230916 35,02 vk230917 35,02 vkA230916 25 äk231210 25 äk231209 20                                                                                        
5 150,15 8 HCL g 09 Rosie LO1930 Hona (K) Johnson Claire SPIN östk231007 35,06 äk231209 35,06 östk231008 35,03 dk230617 25 dk230618 20 elk231111 20 äk231210 20 elk231112 15                                                                                      
6 150,14 9 HCL d 22 Henry LO2020 Hane (K) Skärgård Adolfsson Anna BIK nerk230225 35,07 spin230520 35,04 bik230422 35,03 spin230521 25 nerk230226 20 bik230423 20 vik230604 20 elk231112 20 vik230603 15                                                                                    
7 130,05 7 HCL w 63 Snövit LO1912 Hona (K) Levil Karlsson Lovisa BIRKA birkaB231119 35,03 skA230312 35,02 nerk230225 20 skB230312 20 östk231007 20 östk231008 20 birkaA231119 20                                                                                        
8 125,02 7 HCL as 23 Lysa LO1688 Hona (K) Sandell Joanna SPIN vkA230916 35,02 vkB230916 25 vk230917 25 dk230617 20 elk231112 20 dk230618 15 äk231210 15                                                                                        
9 125,00 6 HCL a 33 Mozart LO2045 Hane (K) Nyman Mats BIRKA jkk230812 25 jkk230813 25 östk231008 25 birkaA231119 25 birkaB231119 25 östk231007 15                                                                                          
10 110,00 5 HCL a 09 33 Rain LO2001 Hona (K) Ståhlnacke Sara VRK vik230603 25 väk230702 25 vik230604 20 väk230701 20 msk230903 20                                                                                            
11 85,00 5 HCL a 02 21 62 Herman LO2035 Hane (K) Elofsson Annika VÄK vik230603 20 östk231007 20 vik230128 15 nerk230225 15 spin230520 15                                                                                            
12 60,03 2 HCL a Simon LO1817 Hane (K) Hansson Pia BJK häk231014 35,03 suk230603 25                                                                                                  
13 55,03 2 HCL n Majken LO1865 Hona (K) Hansson Pia BJK suk230603 35,03 häk231014 20                                                                                                  
14 50,00 2 HCL f 09 22 pi DSM LO1831 Hona (K) Palokangas Eris ELK elk231111 25 elk231112 25                                                                                                  
15 45,00 2 HCL n Lucifer LO2018 Hane (K) Hansen Ulrik VÄK östk231007 25 väk230701 20                                                                                                  
15 45,00 2 HCL f 09 33 Trixie under reg Hona (K) Strömberg Josefine HÄK häk231015 25 häk231015 20                                                                                                  
17 40,00 2 HCL a Sigge LO2032 Hane (K) Söderberg Erica ELK vik230128 20 vik230129 20                                                                                                  
18 35,02 1 HCL n 03 24 Franz LO1988 Hane (K) Hedström Lage NOS nos230917 35,02                                                                                                    
19 35,00 2 HCL n 03 Osbourne LO1990 Hane (K) Christensen Nilsson Celine DK dk230618 20 dk230617 15                                                                                                  
19 35,00 2 HCL n 23 Leo LO1956 Hane (K) Danielsson Nina SYDK elk231111 20 elk231112 15                                                                                                  
21 30,00 2 HCL n 03 22 Zoey LO1840 Hona (K) Strid Elin NERK nerk230225 15 nerk230226 15                                                                                                  
22 25,00 1 HCL a 09 Milo LO2043 Hane (K) Engdahl Maja SPIN äk231209 25                                                                                                    
23 20,00 1 HCL n 03 24 Nowa DSM LO1541 Hona (K) Strid Maud NERK nerk230226 20                                                                                                    
23 20,00 1 HCL n Prins Oscar u reg Hane Collin Ulla HÄK suk230603 20                                                                                                    
23 20,00 1 HCL a Allan 2003-2044 Hane (K) Laurinen Monika DK dk230617 20                                                                                                    
23 20,00 1 HCL a 03 Gulliver LO1989 Hane (K) Hedström Lage NOS nos230917 20                                                                                                    
27 15,00 1 HCL a 09 23 Sigge DSM LO1766 Hane (K) Strid Maud NERK nerk230226 15                                                                                                    
27 15,00 1 HCL a 03 33 Iris LO2049 Hona (K) Olofsson Ida NERK msk230903 15                                                                                                    
27 15,00 1 HCL f 09 22 Sara LO2051 Hona Hansen Åse VÄK östk231007 15                                                                                                    
Huskatt senior                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,16 22 HCS n 09 23 SW'19 SW'18 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM LO1591 Hona (K) Hellkvist Eva BIK dk230618 30,04 vik230603 30,03 vik230604 30,03 ck230708 30,03 ck230709 30,03 elk231111 30,03 äk231210 30,03 väk230702 30,02 vik230128 30,01 vik230129 30,01 nerk230225 30,01 nerk230226 30,01 bik230422 30,01 bik230423 30,01 sviss230506 30,01 sviss230507 30,01 spin230520 25 spin230521 25 dk230617 25 väk230701 25 elk231112 20 äk231209 20                                                          
2 150,13 16 HCS n 09 Bamse DSM LO1761 Hane (K) Johansson Madelene NERK dk230617 30,05 gek230423 30,02 spin230520 30,02 spin230521 30,02 msk230903 30,02 häk231014 30,02 jkk230812 30,01 jkk230813 30,01 vkA230916 30,01 vkB230916 30,01 däk230930 30,01 häk231015 30,01 birkaA231119 30,01 birkaB231119 30,01 vik230603 25 vik230604 20                                                                      
3 140,08 8 HCL g 09 Rosie LO1930 Hona (K) Johnson Claire SPIN elk231112 30,03 äk231209 30,03 östk231007 30,01 östk231008 30,01 dk230618 20 elk231111 20 äk231210 20 dk230617 15                                                                                      
4 130,02 12 HCL n 03 WW'18 Max DSM LO1767 Hane (K) Hellkvist Eva BIK väk230701 30,02 vik230604 25 dk230618 25 väk230702 25 ck230708 25 ck230709 25 elk231111 25 elk231112 25 äk231209 25 äk231210 25 vik230603 20 dk230617 20                                                                              
5 120,04 4 HCS n 09 Kaoru LO1819 Hane (K) Lundgren Engla-Mari NOS sol230415 30,01 sol230416 30,01 nos230916 30,01 nos230917 30,01                                                                                              
6 75,00 4 HCS d 09 23 Lussie LO1608 Hona (K) Lindahl Ann-Marie CK dk230617 20 ck230708 20 ck230709 20 dk230618 15                                                                                              
7 50,01 2 HCS es 24 Leo LO2038 Hane (K) Rabenius Kristina L. DÄK gek230422 30,01 gek230423 20                                                                                                  
8 25,00 1 HCL a 03 33 Iris LO2049 Hona (K) Olofsson Ida NERK msk230903 25                                                                                                    
9 20,00 1 HCL a Simon LO1817 Hane (K) Hansson Pia BJK häk231014 20                                                                                                    
Huskatt veteran                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 150,09 15 HCS ns Goliat DSM LO1202 Hane (K) Ewerlöf Matilda ELK nerk230226 30,02 dk230617 30,02 dk230618 30,02 elk231112 30,02 vik230128 30,01 vik230129 30,01 nerk230225 30,01 spin230520 30,01 spin230521 30,01 väk230701 30,01 väk230702 30,01 jkk230812 30,01 jkk230813 30,01 häk231014 30,01 elk231111 30,01                                                                        
2 145,04 7 HCL as 23 Lysa LO1688 Hona (K) Sandell Joanna SPIN vkA230916 30,01 vkB230916 30,01 vk230917 30,01 äk231210 30,01 dk230617 25 dk230618 25 elk231112 25                                                                                        
3 120,06 4 HCS n 23 Spencer LO1630 Hane (K) Åkesson Nina CK ck230708 30,02 ck230709 30,02 sviss230506 30,01 sviss230507 30,01                                                                                              
4 60,02 2 HCL n 22 Skorpan LO1546 Hona (K) Mattfolk Veronica FRÄS skA230312 30,01 skB230312 30,01                                                                                                  
5 50,00 2 HCS n 25 Wirre LO2031 Hona (K) Gynning Anna CK ck230708 25 ck230709 25                                                                                                  
6 25,00 1 HCL n 03 24 Nowa DSM LO1541 Hona (K) Strid Maud NERK nerk230226 25