Solkatten 217 HP NOM BIS EXO n 1 Hane SC Shuturi's Qa-Ching LO346603 Henriksson Katarina MEK
230416 218 CACS EXO n 3 Hane GIC d'Eden Lover Impy LO379864 Stråhle Ulf ÖSTK
219 CAPIB NOM EXO f 8 Hona (K) PR S*Flips Wild at heart LO367152 Delerholt Karin SOL
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 220 CACS NOM EXO g 3 Hona SE*Yffranes Rockabye Baby JW LO390582 Sigfridsson Marina MSK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 221 CACS EXO a 24 3 Hona IC FI*Mogi's Violet LO2132935 Hautula Maria POH-KIS
kategori 1 27 kategori 2 76 kategori 3 32 kategori 4 42 huskatt korthår 3 huskatt långhår 0 222 EX1 NOM BIS EXO d 24 12 Hane FI*AzuLejo's Red Dragon LO2239129 Hautula Maria POH-KIS
senior 2 senior 3 senior 2 senior 1 huskatt senior 1 223 CAC EXO n 02 62 9 Hona SE*Hypknox's Tini Wini Bikini of HN LO368236 Demervall Malin DK
veteran 0 veteran 2 veteran 0 veteran 0 huskatt veteran 0 224 Internationell Champion BIV EXO n 03 7 Hane CH SE*Hypknox's Fat Bastard LO368233 Demervall Malin DK
fertil hane 9 fertil hane 12 fertil hane 8 fertil hane 6 225 EX2 EXO n 03 7 Hane CH SE*Hypknox's Poltergeist LO392608 Delerholt Karin SOL
fertil hona 11 fertil hona 30 fertil hona 10 fertil hona 19 226 CAC EXO n 03 9 Hona SE*Hypknox's Pork chops of HN LO383450 Demervall Malin DK
kastrat hane 0 kastrat hane 9 kastrat hane 4 kastrat hane 5 227 CACIB NOM EXO b 03 7 Hane CH SE*Hypknox's I am Legend of HN LO392607 Demervall Malin DK
kastrat hona 3 kastrat hona 13 kastrat hona 5 kastrat hona 5 228 CACS NOM BIS PER n 3 Hona GIC SE*Ulvus Midnight Rambler JW LO396992 Sigfridsson Marina MSK
junior hane 1 junior hane 0 junior hane 1 junior hane 0 229 EX1 NOM BIS PER n 11 Hona S*Telltell Signs R'n'B LO411232 Forslund Sarah DÄK
junior hona 2 junior hona 2 junior hona 1 junior hona 3 230 CAGCIB NOM PER d 5 Hane S*Flips Explosion LO401582 Mayer Anja NOS
kattunge hane 1 kattunge hane 4 kattunge hane 1 kattunge hane 1 231 CACIB PER f 7 Hona S*Tashmoore's Cherry Blossom LO374677 Stråhle Ulf ÖSTK
kattunge hona 0 kattunge hona 6 kattunge hona 2 kattunge hona 3 232 CAC PER g 9 Hona S*Flips Blessings from Lisa LO399746 Mayer Anja NOS
233 CAPS NOM BIS PER ns 12 4 Hona (K) GIP IC SE*KlaraJohannas Juni LO313833 Nybom Birgitta NOS
KATEGORI 1 234 EX1 NOM PER ny 11 11 Hona SE*Sirpa's Juliana Jocosa LO411502 Aho Sirpa BIK
Bästa vuxen hane: 235 Internationell Premier NOM PER n 22 8 Hona (K) IC Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Henriksson Katarina MEK
SC Shuturi's Qa-Ching, Hane, EXO n 236 EX1 NOM PER d 24 11 Hane DiKeRo's Je t'adore Telltell LO411666 Forslund Sarah DÄK
Äg: Henriksson Katarina, MEK 237 CACS PER e 24 3 Hane GIC S*Cindievita's Go Bananas LO353535 Fahlgren Heléne SOL
Bästa vuxen hona: 238 CACIB PER d 33 7 Hona CH FI*Yashar's Jezebel LO2236787 Pörn Pia POH-KIS
GIC SE*Ulvus Midnight Rambler JW, Hona, PER n 239 CAGCIB PER e 33 5 Hane Sinihuiskan HurlumHei LO1926505 Pörn Pia POH-KIS
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 240 CAGCIB PER h 33 5 Hona CH FI*Yashar's Gertrude LO2029701 Pörn Pia POH-KIS
Bästa junior: 241 ABS RAG f 21 3 Hona GIC FI*Helmikeijun Aloya Pearl LO1404775 Kurttila Mia POROK
S*Telltell Signs R'n'B, Hona, PER n 242 ABS RAG n 03 4 Hane (K) GIP SC S*RagGorgeous Berry n'Ice LO300330 Lindgren Tuoma Maria SOL
Äg: Forslund Sarah, DÄK 243 ABS RAG n 03 7 Hona CH SE*Kurjokattens Nikki LO391211 Lindgren Tuoma Maria SOL
Bästa kattunge: 244 ABS RAG n 03 9 Hona S*Blue Aveny's Betty boop LO396306 Skott Maria BJK
FI*AzuLejo's Red Dragon, Hane, EXO d 24 245 ABS RAG a 03 9 Hane FI*Ragtail Astounding Andy Garcia LO2237156 Kurttila Mia POROK
Äg: Hautula Maria, POH-KIS 246 Internationell Champion NOM RAG a 03 21 7 Hona CH NO*Av Sensirius Embla LO201793 Skaanevik Mariann HÅLKA
Bästa kastrat hona: 247 CAC RAG n 04 9 Hona S*Wermdö's I am Maxine LO407001 Ylivainio Ann-Christin NOS
GIP IC SE*KlaraJohannas Juni, Hona (K), PER ns 12 248 CACIB RAG d 04 7 Hane SE*Eclipsim Peeta Mellark LO394087 Nilsson Alexia FRÄS
Äg: Nybom Birgitta, NOS 249 CACIB ACL f 03 22 7 Hona FI*Siriuksen QieCurl RX2237137 Parviainen Patrick ISROK
Bästa senior: 250 CACS MCO a 3 Hane GIC PL*Ashabelle Lancaster DVM LO297168 Dahlberg Ingela NOS
GIP IC SE*KlaraJohannas Juni, Hona (K), PER ns 12 251 CACIB NOM BIS MCO a 7 Hona CH FI*KingLeo's I am Maia LO343409 Lenshof Anna-Karin NOS
Äg: Nybom Birgitta, NOS 252 CAC MCO n 03 9 Hona Laysan Mariburg RX406353 Romashkina Oksana SOL
Bästa avelshona: 253 EX1 ej cert MCO a 25 9 Hona Vasilina Pansy Desire RX406351 Romashkina Oksana SOL
SE*Hypknox's Tini Wini Bikini of HN, EXO n 02 62 : 30 p 254 ABS MCO f 7 Hona CH S*Bisu's Ztrimma LO378228 Lundgren Mikael BJK
Äg: Demervall Malin, DK 255 CAGPIB NOM MCO f 09 22 6 Hona (K) PR SC (N)Hunstadmoen's Leah DVM LO318804 Malmstad Lena NOS
Bästa uppfödning: 256 CACIB MCO f 09 22 7 Hona CH S*Acoonitum's Hidden Treasure by Leah LO379090 Malmstad Lena NOS
S*Millifiore,  : 24 p 257 ABS MCO d 03 12 Hane S*Acoonitum's Hug Me Eddie LO414205 Lundgren Mikael BJK
Äg: Andersson Anna-Lena, SOL 258 CAC MCO es 12 9 Hane (N)Nordic Lynx's Bingo LO407178 Malmstad Lena NOS
259 EX1 MCO ns 22 12 Hona S*Acoonitum's Lilla My LO412550 Malmstad Lena NOS
KATEGORI 2 260 Champion NOM MCO ns 02 21 62 9 Hane S*Tole'Coons Richard Lionheart LO384528 Meethz Maritha NOS
Bästa vuxen hane: 261 CAGPIB NEM a 21 6 Hona (K) IP SE*Trizeratops Neera LO393102 Hemphälä Daniella NOS
SC FI*Cherrytail's Preacherman, Hane, SIB w 61 262 CAPIB NOM NEM a 21 8 Hane (K) SE*Trizeratops Aladar LO393100 Flodin Oskar NOS
Äg: Olsson Madelene, UK 263 CACIB BIV NOM NEM n 21 7 Hane CH S*Odenkatten's Qvintus LO393789 Lundmark Lundström Magdalen SOL
Bästa vuxen hona: 264 OMREG NEM n 21 9 Hona SE*Red Cottage Freja LO414110 Tarvainen Olga UK
CH FI*KingLeo's I am Maia, Hona, MCO a 265 EX2 NEM a 21 9 Hona SE*Red Cottage Idun LO414109 Tarvainen Olga UK
Äg: Lenshof Anna-Karin, NOS 266 CAC NOM NEM n 9 Hona SE*Falbygden's Claire LO407906 Andersson Hanna NOS
Bästa junior: 267 ABS NEM ny 21 11 Hane SE*Tant Piggelins Nisse LO408408 Larsson Isabell BIK
SE*Myltblommans Cecilia, Hona, NEM f 21 268 EX1 NEM a 21 12 Hona NO*NevaSky's Bellatrix LO414577 Wiik Maria SOL
Äg: Lundmark Lundström Magdalen, SOL 269 Premier NEM a 09 21 10 Hona (K) S*Siberietass Sestrid LO358155 Andersson Ann-Catrin NOS
Bästa kattunge: 270 CACIB NEM a 09 21 7 Hane CH SE*Teslatassarnas Juno LO378119 Bruhn Eva SOL
S*Just Catnap's Cullinan, Hane, NFO n 22 271 EX2 NEM a 09 7 Hane S*Lexcon's Pascal LO391289 Andersson Ann-Catrin NOS
Äg: Paulsson Hedström Annelie, BJK 272 CACIB BIV NEM n 09 21 7 Hona CH S*Siberietass Jenka LO375893 Broman Helena SOL
Bästa kastrat hane: 273 CACIB NOM NEM f 21 7 Hona CH S*Mysmissens Mäktiga Medusa LO391724 Lindgren Anna SOL
IP S*Dalkullans Ringo, Hane (K), NFO n 09 22 274 EX1 NOM BIS NEM f 21 11 Hona SE*Myltblommans Cecilia LO409861 Lundmark Lundström Magdalen SOL
Äg: Andersson Tony, DÄK 275 CAP NEM f 09 21 10 Hona (K) SC Alhena Delle Paludi LO292364 Broman Helena SOL
Bästa kastrat hona: 276 CAGCIB NOM NEM f 09 5 Hona CH FI*Pikku-Priin JosSulla On LO372739 Lindgren Anna SOL
IP SE*Mad fairy's Valkyr of Silakka, Hona (K), SIB f 24 277 CAC NEM g 09 9 Hona SE*Saltsjö-Boos Queenie LO404014 Dahlberg Margreth NOS
Äg: Bjällquist Jessica, UK 278 CAC NFO n 03 9 Hona S*Pax Romas Lovis LO401435 Åström Charlotta NOS
Bästa senior: 279 CAPIB NFO n 23 8 Hane (K) S*Curly line Findus LO391055 Karlsson Margareta NOS
SC S*Just Catnap's Nicolas JW, Hane, NFO d 22 280 CAGCIB NFO n 24 5 Hona IC S*Curly line Prillan LO391056 Lindmark Carina SOL
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 281 EX1 NOM BIS NFO n 22 12 Hane S*Just Catnap's Cullinan LO412620 Paulsson Hedström Annelie BJK
Bästa veteran: 282 HP NOM NFO n 09 23 2 Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg Birgitta NERK
SP S*Beyond American Pie, Hona (K), NFO n 09 23 283 EX2 NFO n 03 22 6 Hane PR S*Gunsmokes Cornelis LO347159 Karlsson Margareta NOS
Äg: Åberg Birgitta, NERK 284 CAGPIB BIV NOM BIS NFO n 09 22 6 Hane (K) IP S*Dalkullans Ringo LO383027 Andersson Tony DÄK
Bästa avelshane: 285 CACIB NFO n 03 24 7 Hane SE*Entourage's Leave Your Sox On JW LO400230 Åström Charlotta NOS
SC S*Just Catnap's Nicolas JW, NFO d 22 : 36,7 p 286 ABS NFO a 09 22 9 Hona S*Milda ma Tildes Vilya Erövra LO360013 Forsberg Birgitta BJK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 287 EX1 NFO n 01 21 62 12 Hane S*Pax Romas Brilliant Balder LO413632 Åström Charlotta NOS
Bästa uppfödning: 288 EX1 NOM NFO n 09 24 12 Hona S*Pax Romas Glowing Geisha LO413618 Åström Charlotta NOS
S*Just Catnap's,  : 38 p 289 EX2 NFO f 22 8 Hona (K) PR GIC SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren Gunilla BJK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 290 CAPIB NOM NFO ft 24 8 Hona (K) SC S*Milda ma Tildes Rara Novara DSM DVM LO308321 Forsberg Birgitta BJK
291 HP NOM NFO d 22 1 Hane SC S*Just Catnap's Nicolas JW LO325111 Kristiansson Kerstin SOL
KATEGORI 3 292 CAC NFO f 22 9 Hona SE*Skräddarbackens Kisra LO397387 Granström Teresia BJK
Bästa vuxen hane: 293 ABS NFO f 22 9 Hona SE*Istappens CAPRICE LO403692 Riback Thim BJK
SE*Petit Ja's Bärgarn, Hane, BUR c 294 CAP NOM NFO d 09 22 10 Hane (K) S*Dalkullans Vinodino LO404473 Andersson Tony DÄK
Äg: Frostehag Camilla, BJK 295 HP BIV NOM NFO e 09 22 1 Hane SC Tähtitassun Aleksanteri DVM LO1715860 Pulkkinen Carita POROK
Bästa vuxen hona: 296 Champion NFO f 09 24 9 Hona S*Just Catnap's Seeress LO207325 Dahl Eide Eva NORAK
CH S*Deerhunters Uma, Hona, BUR f 297 EX1 NFO d 09 12 Hane SE*Björnönstasseri Pelle LO412491 Nordlund Johanna BJK
Äg: Landsaas Cathrine, NOS 298 EX1 NFO f 09 22 12 Hona S*Just Catnap's Jin Jubla LO412615 Kristiansson Kerstin SOL
Bästa junior: 299 ABS NFO f 09 23 12 Hona Hedda af Tromso u reg Stettler Claudia NOS
S*KungsgardenCats Knuckles JW, Hane, BEN n 24 300 ABS NFO as 24 9 Hane SE*Chajoz mjukizzar Sid LO401715 Stettler Claudia NOS
Äg: Holgersson Malin, CK 301 EX1 NFO fs 22 12 Hona S*Just Catnap's Kimberly LO412619 Kristiansson Kerstin SOL
Bästa kattunge: 302 CAPIB NOM NFO fs 09 22 8 Hona (K) PR S*Zelvitas Tsunami LO370295 Gustafsson Anna SOL
SE*Sweet Copyrights Kataleia, Hona, SRL f 23 303 CAC NFO ds 09 22 9 Hona SE*Klint skogens Rose LO341901 Klint Anita SOL
Äg: Flodin Wallmark Jenny, SOL 304 EX1 NOM NFO ns 09 22 12 Hona S*Milda ma Tildes Diva Serafina LO414328 Forsberg Birgitta BJK
Bästa kastrat hane: 305 CAGPIB NFO w 64 6 Hane (K) IP (N)Ekebergtrollet's Enzo Matrix LO372327 Holmberg Sandra BJK
IP SE*Pendas Corleone, Hane (K), BUR n 306 CAC SIB n 9 Hane SE*Arwati's Atle af Dante LO404386 Borgenstål Madeleine BJK
Äg: Forsberg Lind Monika, BJK 307 EX1 SIB n 09 11 Hona SE*Mad fairy's Gamera LO407924 Niemi Karin UK
Bästa kastrat hona: 308 CAGPIB SIB n 09 6 Hane (K) IP SE*Asiris Allan Härsing LO385546 Hedman Jessica BJK
SC IDP*Tazzamore's Athena, Hona (K), BSH a 309 CAGPIB NOM SIB n 24 6 Hane (K) IP SE*Mad fairy's Grip of Silakka LO402045 Bjällquist Jessica UK
Äg: Burman Ann-Christine, BJK 310 CAC SIB n 24 9 Hona S*Marinette's Opera Timf LO375992 Niemi Karin UK
Bästa senior: 311 EX2 SIB n 24 9 Hona S*Deltas Marin Kitagawa LO406141 Falk Gunilla BJK
PR CH Silverspirit's Tequila, Hona (K), BEN n 24 312 CAGPIB SIB n 09 22 6 Hane (K) IP SE*Asiris Walter Whitman LO385547 Bohman Liza BJK
Äg: Burström Åsa, BJK 313 CAP SIB n 09 23 10 Hane (K) IDP*Mithras Zentaro LO415026 Weidersjö Celina SOL
314 CAC SIB n 09 24 9 Hona SE*Alerias Mymlan Evanovna RX404311 Vikström Susanne BJK
KATEGORI 4 315 CAGPIB NOM BIS SIB f 24 6 Hona (K) IP SE*Mad fairy's Valkyr of Silakka LO402046 Bjällquist Jessica UK
Bästa vuxen hane: 316 CACIB SIB e 22 7 Hane CH S*Starsky's Yezo LO379335 Sörvåg Gramadies Malin NOS
IC FI*Vuolas Piste jolta ei ollut paluuta JW, Hane, ABY n 317 CACIB SIB d 24 7 Hona CH S*Millifiore Doris RX362532 Andersson Anna-Lena SOL
Äg: Kuusisto-Jauhiainen Milla, ISROK 318 ABS SIB f 24 9 Hona SE*Arwati's Vanya af Evan RX404125 Lahti Ewa BJK
Bästa vuxen hona: 319 CAP SIB f 09 24 10 Hona (K) SE*Sibirica's Candy Crush LO393082 Nilsson Linda SOL
IC FI*Lovedevotion Nefertiti, Hona, ABY n 320 EX4 SIB d 09 24 9 Hona S*Millifiore Astrid LO389656 Andersson Anna-Lena SOL
Äg: Moraru-Puranen Tatyana, RUROK 321 CACIB BIV SIB f 09 23 7 Hona S*Altaicas Evlalia LO393631 Petersén Catharina SOL
Bästa junior: 322 CAC SIB d 01 21 62 9 Hona S*Millifiore Bellamy LO400143 Andersson Anna-Lena SOL
SE*DarkTown's Queen Of Drama, Hona, CRX f 09 323 EX2 SIB d 09 24 9 Hona S*Millifiore Dara LO402148 Nilsson Linda SOL
Äg: Olofsson Jonna, NOS 324 EX3 SIB f 09 23 9 Hona IDP*Mithras Izumi LO415025 Weidersjö Celina SOL
Bästa kattunge: 325 CAPIB SIB ns 11 8 Hona (K) CH SE*Zananni's Enchanted Aurora LO348444 Fredriksson Sandra BJK
SE*WigozAna's Märta monster sweet, Hona, DRX f 09 326 CAGCIB SIB ns 22 5 Hona IC SE*Sibirica's Spring Rain LO358148 Sjöstedt Camilla SOL
Äg: Bjuhr Anna, BJK 327 CAPIB SIB ns 09 24 8 Hona (K) CH S*Solsibs Farisa Zazulova LO326249 Fredriksson Sandra BJK
Bästa kastrat hane: 328 CAGCIB SIB ns 09 23 5 Hona IC SE*Sibirica's Daisy Boo LO334747 Sjöstedt Camilla SOL
IP FI*Herzlichkeits Blackmagik Blazing, Hane (K), ABY n 329 ABS SIB fs 09 7 Hona CH SE*Iskär's Miss Charmine LO370001 Lidvall Karin BJK
Äg: Kauppila Janna, POROK 330 CAC BIV SIB ds 09 9 Hona SE*Leannain's Marsali LO399273 Lidvall Karin BJK
Bästa kastrat hona: 331 EX2 SIB ns 09 11 9 Hona SE*NaturalBornStar Kira LO405805 Fredriksson Sandra BJK
GIP CH S*Bonnea's Vizzla, Hona (K), DRX n 01 64 332 EX1 NOM SIB ds 09 24 12 Hane S*Millifiore Primus LO412676 Andersson Anna-Lena SOL
Äg: Norrgård Tia, BJK 333 ABS SIB fs 09 12 Hona SE*Leannain's Diana LO412266 Lahti Ewa BJK
Bästa senior: 334 HP NOM BIS SIB w 61 1 Hane SC FI*Cherrytail's Preacherman LO385535 Olsson Madelene UK
SP S*Kattmillas Organic Winter Spirit, Hona (K), SPH f 09 31 335 CAC BEN ns 22 9 Hane SE*Nordic Aurora Moonlight LO404861 Strand Alexandra SUK
Äg: Krainer Alexandra, BJK 336 CAC BEN ns 24 9 Hona Silverstorm Frozen Aurora LO351070 Strand Alexandra SUK
337 Internationell Premier BEN n 24 8 Hona (K) PR CH Silverspirit's Tequila LO325256 Burström Åsa BJK
HUSKATT 338 CAC BEN n 24 9 Hane Brum LO365334 Gustafsson Lars-Åke NOS
Bästa korthår: 339 EX2 BEN n 24 9 Hane NO*NorthernSkyline I'm Boss of Kattrox LO392475 Johansson Hedman Jeanette SUK
Hulda, Hona (K), HCS f 09 24 340 CAC BEN n 24 9 Hona SE*Seven Islands Eta LO379094 Gustafsson Lars-Åke NOS
Äg: Norrgård Tia, BJK 341 EX1 BIV NOM BIS BEN n 24 11 Hane S*KungsgardenCats Knuckles JW LO408547 Holgersson Malin CK
Bästa senior: 342 HP BLH c 2 Hane (K) SP FI*Ullukan Friends With Benefits LO1821695 Mikkonen Anu ISROK
Kaoru, Hane (K), HCS n 09 343 EX1 BLH a 03 11 Hona SE*Mivili Shanti LO408229 Forslund Pia SOL
Äg: Lundgren Engla-Mari, NOS 344 CAC BLH g 02 62 9 Hona SE*Lyckans Klös Coral LO406498 Forslund Pia SOL
345 CAPIB BOM 8 Hane (K) S*Lovestory's Damien Black RX361747 RR Forsberg Lind Monika BJK
346 CACIB BOM 7 Hane SE*NavaJeevan's Lurch von Luzi RX374599 RR Brandberg Marie BJK
347 CAP NOM BIS BSH a 10 Hona (K) SC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Burman Ann-Christine BJK
348 CACIB NOM BSH a 7 Hona CH IDP*Tazzamore's Gascoyne Scarlet LO396697 Björk Sara BJK
349 ABS BSH a 9 Hane Kalashnikov Blauschatz*PL RX401571 Pelli Paulina NOS
350 EX1 BSH a 12 Hane FI*Ruusutarhan Diodoro LO2239224 Huttunen Johanna POROK
351 HP NOM BSH d 2 Hane (K) SP FI*Aurantia's Aldebaran LO1614868 Huttunen Johanna POROK
352 ABS BSH f 9 Hona SE*Camapokas Marion LO398766 Öhlin Linda SOL
353 CAGPIB NOM BSH ns 11 6 Hona (K) IP EE*Silversnow Coat Bianka RX2029477 Parviainen Patrick ISROK
354 CACIB BSH f 22 7 Hona S*Razzlecat's Million Dollar Baby LO398846 Ökvist Anna-Lena DÄK
355 CAC BIV BSH ns 22 64 9 Hane Purrpie's Igor RX410680 Gräntz Ann-Sofie JKK
356 MB2 BSH ns 22 64 9 Hona SE*Ber-Ton's Cassata Siciliana LO387994 Gräntz Ann-Sofie JKK
357 EX1 ej cert BSH ns 22 64 9 Hona SE*Ber-Ton's Amarena LO387992 Gräntz Ann-Sofie JKK
358 CAGPIB BSH h 03 6 Hona (K) IP FI*Aurantia's  Underneath the Stars LO2027971 Huttunen Johanna POROK
359 CAGPIB NOM BIS BUR n 6 Hane (K) IP SE*Pendas Corleone LO380481 Forsberg Lind Monika BJK
360 CACS BUR c 3 Hona IC SE*Kattrox Just Perfect LO370580 Brandberg Marie BJK
361 CAC BUR c 9 Hane SE*Petit Ja's Blixten McQueen LO407526 Frostehag Camilla BJK
362 CACIB BIV NOM BIS BUR c 7 Hane SE*Petit Ja's Bärgarn LO407527 Frostehag Camilla BJK
363 CACIB NOM BUR d 7 Hane CH Ylfingur CharlesburCZ LO397650 Landsaas Cathrine NOS
364 CAPIB BUR e 8 Hane (K) SE*Kattrox Look at Me LO389877 Johansson Hedman Jeanette SUK
365 CACIB NOM BIS BUR f 7 Hona CH S*Deerhunters Uma LO378519 Landsaas Cathrine NOS
366 CACIB BUR h 7 Hona S*Zagamin Ålen Disa JW LO400028 Ågren Ylva SUK
367 Grand Internationell Premier KBL d 03 6 Hona (K) IP (N)Kari's Frøya LO194012 Fillingsnes Maren  TRØND
368 EX1 NOM BIS SRL f 23 12 Hona SE*Sweet Copyrights Kataleia LO414307 Flodin Wallmark Jenny SOL
369 Champion SRL e 33 9 Hane SE*Tasselyckan Golden Gun RX397629 Flodin Wallmark Jenny SOL
370 EX1 NOM SRL d 21 33 12 Hona SE*Sweet Copyrights Kleopatra LO414306 Flodin Wallmark Jenny SOL
371 CAGPIB NOM BIS ABY n 6 Hane (K) IP FI*Herzlichkeits Blackmagik Blazing LO2235384 Kauppila Janna POROK
372 CAPS ABY n 4 Hona (K) IP FI*Herzlichkeits Fullmetal Alchemist LO2132087 Kauppila Janna POROK
373 CAGCIB NOM BIS ABY n 5 Hane IC FI*Vuolas Piste jolta ei ollut paluuta JW LO2028160 Kuusisto-Jauhiainen Milla ISROK
374 CAGCIB ABY n 5 Hona IC FI*Miragerie Dacey JW LO2131138 Kuusisto-Jauhiainen Milla ISROK
375 CACS BIV NOM BIS ABY n 3 Hona IC FI*Lovedevotion Nefertiti LO2133679 Moraru-Puranen Tatyana RUROK
376 EX2 ABY n 9 Hane Monkey Cat Trifle of Maricello LO397416 Klasson Marie ASK
377 CAC ABY n 9 Hane SE*S By Curly Q Iki of Maricello LO404948 Klasson Marie ASK
378 Internationell Champion ABY n 7 Hona FI*Lovedevotion Queenie LO2237403 Moraru-Puranen Tatyana RUROK
379 EX1 NOM ABY n 11 Hona FI*Pajuja Cranberries LO2238386 Kuusisto-Jauhiainen Milla ISROK
380 CAC NOM ABY a 9 Hona S*GoodNews Zoe JW LO400990 Olsson Agnetha NOS
381 CAC NOM ABY o 9 Hane FI*Kermakupin Huluppee herranketrä LO407648 Stenmark Kristin BJK
382 CAC ABY o 9 Hona S*Nekayahs Yuna Yasmin LO395786 Stenmark Kristin BJK
383 CAGCIB ABY p 5 Hona CH S*GoodNews Villanelle LO376229 Olsson Agnetha NOS
384 CAPIB NOM CRX n 8 Hona (K) SE*DarkTown's Great Experience LO349276 Hellrönn Malin NOS
385 CAC CRX b 9 Hona Elwood's I do I do I do I do I do LO2236746 Ovaska
386 CACS CRX n 03 3 Hona GIC Telltail's Forever Yours JW LO2132538 Korva Jaana POROK
387 CAC CRX n 09 9 Hona FI*Elwood's I Don't Dance JW LO2236750 Korva Jaana POROK
388 EX1 NOM BIS CRX f 09 11 Hona SE*DarkTown's Queen Of Drama LO407061 Olofsson Jonna NOS
389 CACIB NOM CRX c 03 24 7 Hona CH FI*Telltail's Sail Away Sweet Sister LO2132534 Korva Jaana POROK
390 EX1 CRX b 03 33 11 Hona FI*Telltail's Catalina LO2238200 Korva Jaana POROK
391 HP NOM BIS DRX n 01 64 2 Hona (K) GIP CH S*Bonnea's Vizzla LO330932 Norrgård Tia BJK
392 CAC DRX n 02 64 9 Hane IDP*Shaddows Alve LO413894 Öberg Emma NERK
393 CAP DRX f 22 10 Hona (K) SE*LovelyPaw's Tiana LO404692 Berggren Helen SOL
394 EX1 ej cert DRX d 24 7 Hona S*Kintza's Fiametta RX371368 Björklund Inger SOL
395 EX1 NOM BIS DRX f 09 12 Hona SE*WigozAna's Märta monster sweet RX412727 Bjuhr Anna BJK
396 EX2 DRX f 03 24 12 Hona IDP*Lucifers dream Bastet LO414478 Aspnér Isabel NOS
397 CAP NOM DRX n 24 10 Hane (K) SE*LovelyPaw's Triton LO404689 Berggren Helen SOL
398 CACIB DRX ns 24 7 Hona S*Amelon's Sephrenia LO389576 Nilsson Louise NOS
399 CACIB DRX n 03 24 7 Hona SE*Mymlan's Lilla My LO397107 Aspnér Isabel NOS
400 EX1 ej cert DRX ns 03 24 9 Hona S*Amelon's Aelin LO402419 Nilsson Louise NOS
401 EX1 DRX e 32 12 Hane S*Kintza's Loke RX412039 Björklund Inger SOL
402 CAC DRX w 66 9 Hona S*Amelon's Nymphadora Tonks LO408140 Nilsson Louise NOS
403 EX1 NOM DRX w 64 12 Hona IDP*Lucifers dream Lumi LO414479 Öberg Emma NERK
404 CAP SPH a 21 10 Hane (K) SE*Malmflod's Milo RX394518 Lagnevall Ellinor NOS
405 CACIB SPH n 21 7 Hona CH S*Kattmillas Yalumba LO357375 Eriksson Camilla BJK
406 CAC SPH n 21 9 Hona S*Kattmillas Zola LO405590 Eriksson Camilla BJK
407 CAP SPH n 09 10 Hane (K) SE*Pink Catillac Neo RX384741 Lagnevall Ellinor NOS
408 CAPIB SPH d 8 Hane (K) SE*Rut's Bruce Banner LO390421 Lundström Sara BJK
409 HP NOM SPH f 09 31 2 Hona (K) SP S*Kattmillas Organic Winter Spirit LO314353 Krainer Alexandra BJK
410 CAGCIB NOM SPH a 21 33 5 Hane IC Clandestino Rafiki RX384593 Krainer Alexandra BJK
411 CAC SPH n 21 32 9 Hona S*Kattmillas Zima LO405589 Krainer Alexandra BJK
412 Internationell Champion THA n 21 7 Hona FI*FreeSandi Io of Indigo Dreams LO2238998 Fiel Adam Ryszard POH-KIS
413 1 NOM HCS n 14 Hane (K) BlueberryCupcake LO1987 Lundgren Engla-Mari NOS
414 2 HCS n 09 14 Hane (K) Kaoru LO1819 Lundgren Engla-Mari NOS
415 1 NOM BIS HCS f 09 24 14 Hona (K) Hulda LO1938 Norrgård Tia BJK
A7 30p BIS EXO n 02 62 16 Hona SE*Hypknox's Tini Wini Bikini of HN LO368236 Demervall Malin DK
A8 36,7p BIS NFO d 22 16 Hane SC S*Just Catnap's Nicolas JW LO325111 Kristiansson Kerstin SOL
A9 UTGÅR NFO ns 09 22 16 Hona S*Milda ma Tildes Diva Serafina LO414328 Forsberg Birgitta BJK
S11 1 BIS PER ns 12 15a Hona (K) GIP IC SE*KlaraJohannas Juni LO313833 Nybom Birgitta NOS
S12 2 PER n 22 15a Hona (K) IC Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Henriksson Katarina MEK
S13 2 MCO f 09 22 15a Hona (K) PR SC (N)Hunstadmoen's Leah DVM LO318804 Malmstad Lena NOS
S14 1 BIS NFO d 22 15a Hane SC S*Just Catnap's Nicolas JW LO325111 Kristiansson Kerstin SOL
S15 1 NFO ft 24 15a Hona (K) SC S*Milda ma Tildes Rara Novara DSM DVM LO308321 Forsberg Birgitta BJK
S16 1 BIS BEN n 24 15a Hona (K) PR CH Silverspirit's Tequila LO325256 Burström Åsa BJK
S17 2 BSH a 15a Hona (K) SC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Burman Ann-Christine BJK
S18 1 BIS SPH f 09 31 15a Hona (K) SP S*Kattmillas Organic Winter Spirit LO314353 Krainer Alexandra BJK
S19 1 BIS HCS n 09 15a Hane (K) Kaoru LO1819 Lundgren Engla-Mari NOS
U1002 24p 17   S*Millifiore u reg Andersson Anna-Lena SOL
U3 UTGÅR 17   SE*Hypknox's u reg Demervall Malin DK
U4 38p BIS 17   S*Just Catnap's u reg Kristiansson Kerstin SOL
V3 2 NEM f 09 21 15b Hona (K) SC Alhena Delle Paludi LO292364 Broman Helena SOL
V4 1 BIS NFO n 09 23 15b Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg Birgitta NERK