Gestrica Kattklubb 1 Champion NOM BIS EXO ns 11 9 Hane Cherryloves Avalance RX402354 Spegel Camilla PK
230422 2 CAGPIB NOM BIS EXO d 21 33 6 Hona (K) IP CH S*Zsa Zsa's CandyCan Cookie LO351491 Björklund Karin MSK
3 EX1 NOM PER n 11 Hona S*Telltell Signs R'n'B LO411232 Forslund Sarah DÄK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 EX1 NOM BIS PER ns 12 12 Hona S*Abo Volo's Molly Malone LO413770 Granhammar Stina GEK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 EX1 NOM BIS PER d 24 11 Hane DiKeRo's Je t'adore Telltell LO411666 Forslund Sarah DÄK
kategori 1 22 kategori 2 96 kategori 3 47 kategori 4 31 huskatt korthår 2 huskatt långhår 0 6 Supreme Premier NOM BIS PER a 03 22 4 Hane (K) GIP S*Ladyhawk's D'Angelo LO338086 Ådahl Maria PK
senior 2 senior 1 senior 0 senior 2 huskatt senior 1 7 EX1 RAG a 11 Hona SE*Mahulda's Nani LO409525 Åhman Matilda SUK
veteran 1 veteran 0 veteran 3 veteran 1 huskatt veteran 0 8 CAC NOM RAG a 03 21 9 Hona S*Hjälmvid's OS Jonna S LO401545 Eklund Karin BIRKA
fertil hane 4 fertil hane 14 fertil hane 5 fertil hane 5 9 EX1 RAG n 04 11 Hona SE*Mahulda's Lilo LO409523 Borgersen Moa SUK
fertil hona 5 fertil hona 35 fertil hona 13 fertil hona 11 10 HP NOM RAG a 04 2 Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
kastrat hane 2 kastrat hane 9 kastrat hane 10 kastrat hane 3 11 CAC RAG e 04 21 9 Hane S*Hjälmvid's Daylight Sheltieblue LO403170 Eklund Karin BIRKA
kastrat hona 4 kastrat hona 3 kastrat hona 7 kastrat hona 3 12 CAGCIB SBI n 5 Hona CH S*Läckerbiten's Fantasia LO395016 Nordström Lena ALFA
junior hane 1 junior hane 4 junior hane 1 junior hane 1 13 Internationell Champion NOM SBI a 7 Hane CH SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
junior hona 4 junior hona 7 junior hona 1 junior hona 1 14 EX1 SBI b 11 Hona S*Snölyktans Savannah LO408909 Kallström Jennie NERK
kattunge hane 1 kattunge hane 8 kattunge hane 4 kattunge hane 3 15 CAGPIB NOM SBI f 6 Hona (K) IP SC S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal Ditte ALFA
kattunge hona 1 kattunge hona 16 kattunge hona 6 kattunge hona 4 16 CAGCIB SBI a 21 5 Hona IC S*Francesca's Sally LO390214 Strömbom Ylva GEK
17 CAC SBI b 21 9 Hane S*Snölyktans Rocky Road LO403163 Kallström Jennie NERK
KATEGORI 1 18 CAPS SBI d 21 4 Hona (K) GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
Bästa vuxen hane: 19 CAGPIB SBI f 21 6 Hona (K) IP GIC S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Freudenthal Ditte ALFA
Cherryloves Avalance, Hane, EXO ns 11 20 CACIB NOM BIS SBI f 21 7 Hona S*Storeklev's WhatsUp LO403450 Silén Maria VRK
Äg: Spegel Camilla, PK 21 CACS TUV d 62 3 Hona IC S*Lislisas Ronja Rövardotter JW RX360144 Persson Ann-Heléne BIRKA
Bästa vuxen hona: 22 EX1 TUV e 62 12 Hane SE*Pareesas Oscar LO412604 Persson Ann-Heléne BIRKA
S*Storeklev's WhatsUp, Hona, SBI f 21 23 CAC NOM LPL d 03 32 9 Hane SE*Husråttans BC Severus Snape RX402711 Ingels Emelie DÄK
Äg: Silén Maria, VRK 24 CAC LPL d 03 21 31 9 Hona SE*Husråttans BC Luna Lovegood RX402710 Ingels Emelie DÄK
Bästa junior: 25 CACIB MCO a 7 Hona S*SinhTsunkitthas Michigan LO399534 Hammarberg Marina DÄK
DiKeRo's Je t'adore Telltell, Hane, PER d 24 26 CAP MCO n 22 10 Hane (K) SE*Mora Fluffy Paws Arthur LO405935 Kronelind Jenny MSK
Äg: Forslund Sarah, DÄK 27 CACIB MCO n 22 7 Hona CH SE*Välistero's Lillia LO386983 Ericson Lind Lena DÄK
Bästa kattunge: 28 EX1 NOM MCO n 22 11 Hane IT*Mount Desert's Jagermeister LO413740 Karlsson Angelica SK
S*Abo Volo's Molly Malone, Hona, PER ns 12 29 EX1 BIV NOM MCO n 25 12 Hane SE*Skastas Gentle Giant LO412067 Lövgren Eva FRÄS
Äg: Granhammar Stina, GEK 30 EX1 MCO a 25 12 Hona SE*Välistero's Rhoia LO412111 Kronelind Jenny MSK
Bästa kastrat hane: 31 EX3 MCO n 23 12 Hona S*Flowercoon's Hoya Bella LO412578 Lill Annika SUK
GIP S*Ladyhawk's D'Angelo, Hane (K), PER a 03 22 32 EX2 MCO a 25 12 Hona SE*Välistero's Urtica LO413269 Väliste Susann DÄK
Äg: Ådahl Maria, PK 33 CAPS NOM MCO d 22 4 Hane (K) IP S*SinhTsunkitthas Oops I Did It Again LO359053 Lövgren Eva FRÄS
Bästa kastrat hona: 34 CACIB MCO d 22 7 Hane CH SE*Dancing Paws Milton LO391813 Lill Annika SUK
IP CH S*Zsa Zsa's CandyCan Cookie, Hona (K), EXO d 21 33 35 CACIB BIV MCO f 22 7 Hona CH S*Moon Kewa's Alba LO341063 Carlbom Holm Evy TCC
Äg: Björklund Karin, MSK 36 CAC MCO f 22 9 Hona SE*Mora Fluffy Paws Asta LO405941 Rabenius Kristina L. DÄK
Bästa senior: 37 EX2 MCO d 12 Hona S*SinhTsunkitthas Leonie LO411814 Hammarberg Marina DÄK
SP S*Vallhovstassens Ture, Hane (K), RAG a 04 38 ABS MCO f 25 12 Hona SE*Välistero's Rana LO412115 Väliste Susann DÄK
Äg: Collin Malin, HÄK 39 EX1 BIV NOM MCO e 25 12 Hona SE*KobbaCat's Kardiza LO414264 Karlsson Angelica SK
Bästa veteran: 40 CAPIB NOM MCO d 09 8 Hona (K) SE*kolagårdens Jasmin LO376136 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D, Hona (K), SBI d 21 41 EX1 MCO f 09 12 Hona SE*Eckebrings Catlin LO411095 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
Äg: Nordlund Siv, ALFA 42 EX2 MCO g 09 12 Hona SE*Eckebrings Delacour LO412529 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
43 CAPIB NOM MCO ns 8 Hane (K) PR S*SinhTsunkitthas Lexington LO359219 Svedin Kristina DÄK
KATEGORI 2 44 Internationell Champion MCO fs 22 7 Hona CH (N)Big Kitty Jouline LO338982 Hammarberg Marina DÄK
Bästa vuxen hane: 45 EX2 MCO ns 22 7 Hona SE*Änga Cat's Lilja LO401670 Ferm Wallingstam Matilda JKK
SC SE*Lisselbacks Giovanni JW, Hane, NFO n 09 24 46 EX2 MCO ns 25 9 Hane PinkyCat Benjamin LO407496 Väliste Susann DÄK
Äg: Widenby Helena, MSK 47 Champion BIV MCO as 22 9 Hane FI*Stout-hearted Famous Rockport LO409020 Heikkilä Marion VRK
Bästa vuxen hona: 48 EX1 MCO fs 25 11 Hona SE*Välistero's Qali LO410549 Heikkilä Marion VRK
IC SE*Himmines Lolita Lempicka, Hona, SIB w 64 49 EX2 MCO ds 25 12 Hane SE*Välistero's Russus LO412114 Rabenius Kristina L. DÄK
Äg: Kårwik Jenna, UK 50 EX1 BIV MCO es 12 12 Hane SE*Cooby's Arsi LO413928 Väliste Susann DÄK
Bästa junior: 51 EX1 MCO a 12 Hane SE*Rosetails Aslan Tanzanite LO413656 Rosbacke Mona FRÄS
SE*Lisselbacks Ronaldo, Hane, NFO n 09 24 52 EX1 MCO fs 25 12 Hona SE*Cooby's Cimaa LO413915 Väliste Susann DÄK
Äg: Widenby Helena, MSK 53 CACIB MCO ns 09 25 7 Hona CH S*PreciousBlue's Liv Ullman LO398166 Löfgren Helena HÄK
Bästa kattunge: 54 EX1 MCO fs 09 11 Hona SE*Rubycat's Banyan LO409179 Johansson Eva SUK
SE*Entourage's High on Pepper, Hane, NFO d 03 24 55 EX1 BIV NOM MCO ns 03 25 12 Hane SE*Rosetails Astro Antares LO411780 Rosbacke Mona FRÄS
Äg: Risander Matilda, NERK 56 EX1 MCO ns 02 21 62 12 Hona SE*Luddtassens Shanti LO413777 Andersson Marie Mimmi DÄK
Bästa kastrat hane: 57 EX2 MCO ns 09 12 Hona SE*Välistero's Sana LO413262 Ericson Lind Lena DÄK
S*Fitnesscats Billie, Hane (K), NFO ds 24 58 CAGCIB BIV NOM NEM a 21 5 Hane CH SE*Vråskogens Nemo LO386606 Slotte Michaela SK
Äg: Back Karin, DÄK 59 CAC NEM n 09 21 9 Hona SE*Red Cottage Freja LO414110 Tarvainen Olga UK
Bästa kastrat hona: 60 EX2 NEM a 21 9 Hona SE*Red Cottage Idun LO414109 Tarvainen Olga UK
GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 61 CAC NOM NEM n 9 Hona SE*NorthernBeauty's Bellatrix Lestrange JW LO400357 Lindroth Elina HÄK
Äg: Grebner Johanna, ALFA 62 EX2 NEM gs 21 9 Hona SE*Scuzzie's Bianchi LO406185 Bergström Karin GEK
Bästa senior: 63 CAC NEM f 9 Hona Bielobog Askania Nova*HU RX412297 Spiik Malin NERK
GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 64 CAC NFO a 9 Hona S*Kattilaforsens Vira Blåtira LO398013 Myhrberg Annika JKK
Äg: Grebner Johanna, ALFA 65 CAGCIB NFO n 09 5 Hona CH S*Drakborgens Livia Lakritzpipa LO382314 Örnstad Angelike JKK
Bästa avelshane: 66 ABS NFO n 22 7 Hane S*Restless Hooded Figure LO386216 Svensson Sara VRK
PinkyCat Benjamin, MCO ns 25 : 16,7 p 67 EX2 NFO as 22 9 Hona SE*Life of Nature Vela LO405128 Lennartsson Anette VRK
Äg: Väliste Susann, DÄK 68 CAGPIB NFO n 09 23 6 Hane (K) IP SE*Avivaz Laavloe LO390179 Patychakis Emmanuel BIRKA
Bästa uppfödning: 69 CAP NOM NFO n 01 21 62 10 Hane (K) S*Pax' Lucifer LO389095 Risander Matilda NERK
S*Drakborgens,  : 20 p 70 HP NOM BIS NFO n 09 24 1 Hane SC SE*Lisselbacks Giovanni JW LO344861 Widenby Helena MSK
Äg: Strahl Katarina, JKK 71 CACS NFO a 09 22 3 Hona GIC SE*Björksund's Bizzarrini LO327871 Mörrby Rosie BIRKA
72 ABS NFO n 03 22 7 Hane CH S*Kinah's Lilla Björn LO366223 Rydelius Jennie MSK
KATEGORI 3 73 CACIB NFO n 03 22 7 Hona CH S*Drakborgens Kielo Karamelli LO361395 Strahl Katarina JKK
Bästa vuxen hane: 74 EX1 BIV NOM BIS NFO n 09 24 11 Hane SE*Lisselbacks Ronaldo LO409641 Widenby Helena MSK
S*Lur Per's Carl-Otto, Hane, BLH a 75 EX2 NFO n 09 22 11 Hane Muffin's Rhaegal LO415613 Karttunen Holmstedt Sandra UK
Äg: Kjell Kristina, DÄK 76 CAGCIB BIV NFO f 01 62 5 Hona CH S*Vildhjärtas Stor-Babs LO387774 Örnstad Angelike JKK
Bästa vuxen hona: 77 CAC NFO d 09 9 Hane S*LaSadie Detroit LO406517 Holvander Anna NERK
IC SE*Alsmarks Lady Lyrica, Hona, OCI n 24 78 Champion NFO f 09 22 9 Hona S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Örnstad Angelike JKK
Äg: Alsmark Cecilia (Cessie), UK 79 EX2 NFO f 03 11 Hona S*Ildrasie's Hakimi LO408000 Strahl Katarina JKK
Bästa junior: 80 EX1 NOM NFO f 02 21 62 11 Hona SE*Rivershore's Mizzty LO409630 Karttunen Holmstedt Sandra UK
Dokocats Thunder, Hane, BEN ns 24 81 EX4 NFO f 09 11 Hona S*Glömstaskogens Olympia LO410799 Örnstad Angelike JKK
Äg: Vänman Johanna, JKK 82 EX1 BIV NOM BIS NFO d 03 24 12 Hane SE*Entourage's High on Pepper LO413648 Risander Matilda NERK
Bästa kattunge: 83 EX3 NFO f 09 11 Hona S*Glömstaskogens Olivia LO410800 Thor Annelie JKK
FI*AzuLejo's Voodoo, Hona, MAN n 52 84 EX1 NFO f 09 24 12 Hona S*Drakborgens Ofelia van Lobelia LO413082 Strahl Katarina JKK
Äg: Hannukainen Soile, URK 85 Premier NOM BIS NFO ds 24 10 Hane (K) S*Fitnesscats Billie LO405744 Back Karin DÄK
Bästa kastrat hane: 86 CAGCIB NFO as 22 5 Hane IC SE*Järnskogen's Royal Blue LO362999 Järnkvist Anna NERK
S*Zagamin Ålen Geir, Hane (K), BUR a 87 CACIB NFO ds 7 Hane CH SE*Skräddarbackens Challah LO397388 Augustsson Annelie GEK
Äg: Tottie Wilhelm, HÄK 88 CACIB NOM NFO gs 22 7 Hona S*Utblicken's Alizia LO367787 Järnkvist Anna NERK
Bästa kastrat hona: 89 CAC BIV NOM NFO es 9 Hane SE*Lisselbacks Quincy LO405986 Widenby Helena MSK
GIP LV*Silky Majesty Zoe, Hona (K), BUR b 90 EX3 NFO fs 9 Hona SE*Skräddarbackens Kifli LO397391 Olsson Melinda DÄK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 91 EX4 NFO ns 9 Hona S*Ildrasie's Saint-Maximin LO399613 Karlsson Jessica BIRKA
Bästa veteran: 92 CAC NFO fs 9 Hona SE*Life of Nature Zawiah LO407776 Lennartsson Josefine VRK
GIP LV*Silky Majesty Zoe, Hona (K), BUR b 93 EX1 NFO ds 22 12 Hane SE*Black Precious Saffran LO413828 Olsson Melinda DÄK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 94 EX1 NFO ns 22 12 Hona SE*Black Precious December LO413827 Olsson Melinda DÄK
95 CAPS BIV NOM BIS NFO fs 09 23 4 Hona (K) GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
KATEGORI 4 96 CAPIB NFO fs 09 24 8 Hona (K) SC S*Drakborgens Godiva Snödriva LO331536 Strahl Katarina JKK
Bästa vuxen hane: 97 Premier NOM NFO ns 09 24 10 Hane (K) S*Fitnesscats Samuel LO405741 Back Karin DÄK
GIC S*Cat Claw's UnderCover Umber, Hane, ABY n 98 EX2 NFO es 09 24 10 Hane (K) SE*Lisselbacks Qopperfield LO405987 Korpe Joakim DÄK
Äg: Wallebo Susanna, BIRKA 99 CAGCIB BIV NOM NFO fs 09 24 5 Hona IC S*Tigerögas grape Adalmiina LO398000 Grebner Johanna ALFA
Bästa vuxen hona: 100 CACIB NFO ns 03 24 7 Hane CH S*Kinah's Vihr LO381175 Rydelius Jennie MSK
SW'22 MW SC FI*Sommelier's Vixen Spritz JW, Hona, CRX f 03 101 ABS NFO ns 03 7 Hona SE*Björksund's Eunomia LO383421 Mörrby Rosie BIRKA
Äg: Saari Harri, TUROK 102 CACIB NFO gs 03 22 7 Hona CH SE*Björksund's Feline LO394421 Mörrby Rosie BIRKA
Bästa junior: 103 ABS NFO ns 09 22 7 Hona CH SE*Gryttjens Oh! DARLING LO399731 Carlsson Charlotte UK
S*Skrasselkattens Counting Stars, Hane, SOM n 104 CAC NFO ns 09 24 9 Hona S*Tigerögas Xanté LO361941 Grebner Johanna ALFA
Äg: Lüdicke Holmgren Wilma, ASK 105 CAC NFO w 61 9 Hona SE*Whiteberry's Glory Daze LO405056 Karttunen Holmstedt Sandra UK
Bästa kattunge: 106 EX1 NOM NFO w 63 12 Hane S*NC's Dynamite LO413486 Zobell Susanne NERK
SE*Recce Pod Cherubic Waffle Happymiau, Hane, DRX d 09 33 107 EX1 NOM SIB n 11 Hane SE*Mad fairy's Godzillah LO407923 Stark Mats UK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 108 CAGPIB SIB n 24 6 Hane (K) IP SE*Mad fairy's Mörkö of Lemmy LO371688 Nordbäck Denise UK
Bästa kastrat hane: 109 CACIB SIB ny 22 7 Hona SE*Niluka's Cap cupi Alcinia LO363392 Carlbom Holm Evy TCC
WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW DSM DVM, Hane (K), CRX b 03 110 CACS SIB ny 03 24 3 Hane GIC S*Maollich's What a Wictor LO355076 Björk Marie BIRKA
Äg: Jansson Susanne, MSK 111 CAGCIB BIV NOM SIB ny 09 24 5 Hona CH S*Maollich's J3 Jackie LO397520 Björk Marie BIRKA
Bästa kastrat hona: 112 Champion SIB n 09 24 9 Hona S*Milashka's Derzhka LO392963 Eklöf Katarina HÄK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 113 ABS SIB n 09 24 11 Hane SE*Edalunds Knogjärn LO408761 Sjöberg Therese ÖSTK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 114 EX1 SIB n 03 24 11 Hona SE*Lurvtrollets Kriminellen Knyckertz LO410974 Eklöf Katarina HÄK
Bästa senior: 115 EX1 SIB n 09 22 12 Hona Ramoneska Duma Cara*PL RX414432 Hero Johansson Marie NERK
WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW DSM DVM, Hane (K), CRX b 03 116 Champion SIB f 24 9 Hona S*Klintgården's Hedwig Potter LO403435 Ågren Annika DÄK
Äg: Jansson Susanne, MSK 117 EX1 SIB f 09 24 12 Hona SE*Zatash Sigrid LO411074 Johansson AnnCharlotte SUK
Bästa veteran: 118 CACIB BIV NOM SIB ns 7 Hane FI*Cherrytail's Mordor LO365664 Olsson Madelene UK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 119 CACIB SIB fs 24 7 Hona SE*Lurvtrollets Tesla af Goliat LO401586 Eklöf Katarina HÄK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 120 Champion SIB ds 24 9 Hona SE*Zatash Zafira LO391537 Åsberg Jimmy SUK
121 OMREG SIB gs 12 Hona IDP*Scuzzie's Fazette LO415617 Bergström Karin GEK
HUSKATT 122 EX1 SIB ns 22 12 Hona SE*Zatash Sassenach LO412557 Eklöf Katarina HÄK
Bästa korthår: 123 CAC SIB ns 09 24 9 Hane SE*Solenakatten Love af Prish RX407550 Björk Marie BIRKA
Plommon, Hona (K), HCS g 09 124 CAGCIB NOM BIS SIB w 64 5 Hona IC SE*Himmines Lolita Lempicka LO397233 Kårwik Jenna UK
Äg: Sjöberg Therese, ÖSTK 125 EX1 NOM BIS BEN ns 24 11 Hane Dokocats Thunder RX413956 Vänman Johanna JKK
Bästa senior: 126 CAPS NOM BEN n 22 4 Hane (K) GIP SC SE*Out n About Jaxs JW DSM RX350361 Carlsson Anneli JKK
Leo, Hane (K), HCS es 24 127 CACIB BIV NOM BEN n 24 7 Hane S*KungsgardenCats Derpy Hooves JW LO401556 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
Äg: Rabenius Kristina L., DÄK 128 CAC BEN n 24 9 Hona S*Leopardettes Twinkle little Star LO392384 Thorsell Lena BIRKA
129 ABS BEN n 24 12 Hane SE*Logrens Lux Lucky Love RX412884 Söderholm Malin BIRKA
130 EX1 BEN n 24 12 Hona S*Leopardettes Oh my Precious LO412930 Thorsell Lena BIRKA
131 Internationell Champion BEN n 22 32 7 Hona CH S*Leopardettes U.R Highness RX361166 Thorsell Lena BIRKA
132 CAGPIB BEN n 24 31 6 Hane (K) PR SE*TokoChinook Birk af Malik LO402350 Nilsson Norlund Åsa JKK
133 CAGPIB BEN n 24 31 6 Hona (K) PR SE*TokoChinook Isadotter LO402352 Nilsson Norlund Åsa JKK
134 CACIB NOM BEN n 24 31 7 Hona Bengalissimo Shooting Star LO402549 Thorsell Lena BIRKA
135 EX1 BIV NOM BEN n 24 31 12 Hona SE*Östermalm leos Doris Day of Rush RX411358 Sajanti Jonna BIRKA
136 EX2 BEN n 24 31 12 Hona SE*Spotshines Glowing Star RX412935 Thorsell Lena BIRKA
137 CAGPIB BEN n 24 32 6 Hane (K) IP SE*Wild Line A.K.A Gentle Gordon RX389419 Rydgren Rebecka BIRKA
138 CAC NOM BEN n 24 32 9 Hane SE*TokoChinook Andy Warhol RX408479 Duvkrans Ahlgren Natalie GEK
139 ABS BEN n 24 32 12 Hona SE*Logrens Lux Little Luna RX412883 Söderholm Malin BIRKA
140 EX1 ej cert BEN n 24 33 5 Hane IC Paradiseapple Kiss of Fire LO391553 Thorsell Lena BIRKA
141 CAC NOM BIS BLH a 9 Hane S*Lur Per's Carl-Otto LO408609 Kjell Kristina DÄK
142 CAP BLH a 24 10 Hane (K) S*Lur Per's Archiebald the Laird LO393002 Kjell Kristina DÄK
143 Champion BLH n 03 9 Hona SE*Trashanken's Shadowcat LO404686 Nyman Åse NERK
144 ABS BLH a 03 22 9 Hona IDP*Dixieland Bonnie Bleu LO412566 Nyman Åse NERK
145 EX1 ej cert BLH a 33 3 Hane GIC Kenzo Maybemogwai*CZ LO354071 Starborg Jenny SK
146 EX1 BLH b 33 12 Hane SE*Pawpoint's Day Dreamer LO414511 Starborg Jenny SK
147 EX1 ej cert BLH o 33 5 Hona IC S*Baltimore's Nevita RX352359 Starborg Jenny SK
148 OMREG BLH n 21 33 7 Hona SE*Pawpoint's Celine LO405345 Starborg Jenny SK
149 CACIB NOM BLH ny 21 33 7 Hona CH S*White Treasure's Guardian Angel RX397003 Lundgren Anna SK
150 Supreme Premier BML ns 11 4 Hane (K) GIP SE*Miss World's Kizemkazi RX345708 Lundgren Evelina SK
151 Premier BML ns 12 31 10 Hona (K) CH SE*Miss World's Xina RX398606 Warborn Kjettselberg Carina SK
152 EX2 BML ns 11 12 Hane SE*Miss World's Zohar RX412030 Larsson Lena SK
153 EX1 NOM BML bs 12 12 Hane SE*Miss World's Zakopane RX412027 Lundgren Evelina SK
154 CAC BOM 9 Hona vom Sonnenhang Black Monique RX377239 Ivarsson Erika MSK
155 Internationell Champion BSH n 7 Hona CH S*Javeliner's Talisker Dark Storm LO361023 Ivarsson Erika MSK
156 CAGPIB NOM BSH b 6 Hona (K) IP CH S*Eel Frank's Dolores Dashwood LO357895 Ivarsson Erika MSK
157 CAPIB NOM BSH f 8 Hona (K) PR S*Spöktassens Marie LO391875 Hauffman Anna FRÄS
158 CAPIB BSH n 22 8 Hane (K) PR CH S*Javeliner's Ootomore Orpheus LO343241 Axén Kerstin FRÄS
159 ABS BSH n 22 11 Hane S*Millington's Gato Jaspeado for Eta LO409222 Kvarnbergs Eta DÄK
160 CAPIB BSH n 24 8 Hane (K) PR S*Spöktassens Toulouse LO391877 Axén Kerstin FRÄS
161 ABS BSH n 24 7 Hona CH FI*Rhinestone's Eye Candy for Qiqi LO394015 Gustavsson Christina (Kicki) DÄK
162 ABS BSH n 24 11 Hane S*Millington's Gato Punteado LO409221 Gustavsson Christina (Kicki) DÄK
163 CAP NOM BIS BUR a 10 Hane (K) S*Zagamin Ålen Geir LO400029 Tottie Wilhelm HÄK
164 HP NOM BIS BUR b 2 Hona (K) GIP LV*Silky Majesty Zoe LO296088 Holmgren Kickie JKK
165 CAPS NOM BUR b 4 Hane (K) PR Silkymajesty Terrific LO356208 Sjöberg Therese ÖSTK
166 CAC BUR b 9 Hona Shai-San-War's Lobelia LO407374 Holmgren Kickie JKK
167 ABS BUR c 9 Hona UA*Oktarin Zephyra JW LO361752 Holmgren Kickie JKK
168 CACIB BUR h 7 Hona S*Zagamin Ålen Disa JW LO400028 Ågren Ylva SUK
169 CAPIB EUR n 8 Hona (K) IC S*Sommarängens Magie Noire LO255050 Edman Maria VRK
170 ABS EUR a 9 Hona FI*Pikku-Piun Tiuku RX408148 Bäckebo Malin DÄK
171 CAPIB EUR n 24 8 Hona (K) PR IC S*Sommarängens Mindy LO255047 Edman Maria VRK
172 ABS EUR ns 24 9 Hane SE*Ooo Dial My Cake from A Cobra Snake RX403030 Bäckebo Malin DÄK
173 EX1 NOM BIS MAN n 52 12 Hona FI*AzuLejo's Voodoo RX2239249 Hannukainen Soile URK
174 Champion MAN g 22 52 9 Hona FI*Maikain Yoko Lennon JW RX2134301 Hannukainen Soile URK
175 Premier OCI n 24 10 Hane (K) SE*Hormuz Zagros LO398099 Jiglund Benjamin UK
176 CACS OCI n 24 3 Hona IC SE*Hormuz Pamira JW LO398100 Jiglund Benjamin UK
177 CAGCIB NOM BIS OCI n 24 5 Hona IC SE*Alsmarks Lady Lyrica RX380835 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
178 EX1 OCI n 24 12 Hane SE*Alsmarks Captain My Captain RX411788 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
179 EX1 OCI n 24 12 Hona SE*Alsmarks Siska Scalewand LO412209 Englundh Anna UK
180 EX2 OCI n 24 12 Hona SE*Alsmarks Elementalist LO412214 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
181 EX1 NOM OCI b 24 11 Hona SE*Hot Thundereans Ottweiler RX411021 RR Boskär Hans VIK
182 ABS OCI o 24 9 Hona SE*Hormuz Harissa LO404580 Jiglund Benjamin UK
183 ABS SRL f 9 Hona IDP*Tasselyckan Pazzione RX405931 Hermansson Zenitha DÄK
184 CACS NOM BIS ABY n 3 Hane GIC S*Cat Claw's UnderCover Umber LO384456 Wallebo Susanna BIRKA
185 CAPS NOM BAL b 4 Hona (K) GIP S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda SL
186 Champion BAL c 21 9 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann SC
187 HP NOM BIS CRX b 03 2 Hane (K) WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW DSM DVM LO326700 Jansson Susanne MSK
188 Internationell Premier CRX b 09 8 Hona (K) PR S*My Twigg's Chocolate Bunny LO345523 Granat Marie FRÄS
189 EX1 CRX n 01 62 12 Hane FI*Sommelier's After Dark RX413229 Pedersen Berit BIRKA
190 HP NOM BIS CRX f 03 1 Hona SW'22 MW SC FI*Sommelier's Vixen Spritz JW LO2134197 Saari Harri TUROK
191 EX1 CRX f 02 21 64 12 Hona FI*Sweetpurr's Doing Something Unholy RX2339601 Saari Harri TUROK
192 CAC DRX n 9 Hona SE*Recce Pod Kaiali LO356048 Lassarp Vanessa DK
193 HP NOM BIS DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
194 CACIB DRX d 24 7 Hona S*Kintza's Fiametta RX371368 Björklund Inger SOL
195 EX1 NOM DRX f 11 Hona Emma King Line*PL RX413936 Saskia Johansson Sara JKK
196 EX2 DRX f 03 24 9 Hona SE*Lockande E Rejsa LO400705 Mattsson Maria GEK
197 Champion BIV DRX g 03 22 9 Hona IDP*Lucifers dream Malice LO407175 Nilsson Christina JKK
198 EX1 DRX g 02 62 12 Hona SE*Tinica's Snow White Ice Crystal LO414186 Nilsson Christina JKK
199 EX1 ej cert DRX n 24 4 Hane (K) GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom LO306837 Jäderberg Erika DÄK
200 EX1 ej cert DRX n 24 9 Hane S*Lockhart's Bill LO386344 Räihä Birgitta GEK
201 CAC NOM DRX as 09 24 9 Hane SE*Lockande Goliat den 1e LO406825 Mattsson Maria GEK
202 CAC DRX as 03 24 9 Hona SE*Lockande Gullan den 1a LO406827 Mattsson Maria GEK
203 CACIB DRX as 21 33 7 Hane CH SE*Lockande Bergen Marmor LO376904 Mattsson Maria GEK
204 CAC DRX a 33 9 Hona SE*Lockande Ivriga Indigolita LO406635 Mattsson Maria GEK
205 EX1 BIV DRX e 32 12 Hane S*Kintza's Loke RX412039 Björklund Inger SOL
206 ABS DRX a 21 32 12 Hona S*Wild Things Niobe LO411952 Svensson Jill ÖSTK
207 CAC DRX n 03 32 9 Hane Skuld Nord's Yngvi RX411888 Hägglöf Håkan GEK
1208 EX1 NOM BIS DRX d 09 33 12 Hane SE*Recce Pod Cherubic Waffle Happymiau LO414317 Lassarp Vanessa DK
208 ABS DRX f 03 32 12 Hona SE*Recce Pod Racoonia 2.0 Happymiau LO414318 Lassarp Vanessa DK
209 CAGPIB NOM DRX w 64 6 Hane (K) SE*Recce Pod Siberian Husky LO396063 Saskia Johansson Sara JKK
210 CAC OLH n 03 9 Hona S*Djupbäcken's Agnetha RX407098 Lennartsson Jessica VRK
211 EX1 NOM OSH h 12 Hona Walerie Ufne Koty*PL LO416207 Eek Magnusson Iréne FRÄS
212 ABS OSH j 4 Hona (K) GIP SC IDP*Xantippa's Bissy LO346219 Pettersson Alexsandra NERK
213 ABS OSH a 25 3 Hane GIC Nilay Ufne Koty*PL JW LO401039 Bornholm Linda SL
214 ABS RUS 7 Hona DK Malevitch Beautiful Mind Sunny Sana LO243752 Mlynarczyk Angelika FP
215 ABS RUS 12 Hane Emerald Snow Blue Sunshine u reg Mlynarczyk Angelika FP
216 EX1 SIA h 12 Hona SE*Ediecats Se-ri LO411252 Pigg Anne HÄK
217 CACS NOM SIA b 21 3 Hona IC SE*Ediecats Willow LO392827 Pigg Anne HÄK
218 CAC SIA b 03 9 Hona S*Djupbäcken's Clarabella LO406621 Lennartsson Jessica VRK
219 EX1 NOM BIS SOM n 11 Hane S*Skrasselkattens Counting Stars LO408543 Lüdicke Holmgren Wilma ASK
220 1 NOM HCS es 24 14 Hane (K) Leo LO2038 Rabenius Kristina L. DÄK
221 ABS HCS n 09 14 Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
222 1 NOM BIS HCS g 09 14 Hona (K) Plommon LO2039 Sjöberg Therese ÖSTK
A1 167p BIS MCO ns 25 16 Hane PinkyCat Benjamin LO407496 Väliste Susann DÄK
F1 MCO n 23 MCO n 23 13c Hona S*Flowercoon's Hoya Bella LO412578 Lill Annika SUK
F2 MCO a 25 MCO a 25 13c Hona SE*Välistero's Urtica LO413269 Väliste Susann DÄK
F3 MCO a MCO a 13c Hane SE*Rosetails Aslan Tanzanite LO413656 Rosbacke Mona FRÄS
F1004 NEM n 09 21 NEM n 09 21 13c Hona SE*Red Cottage Freja LO414110 Tarvainen Olga UKF
F4 DRX a 09 24 DRX g 03 24 13c Hona SC SE*Recce Pod Militsiya LO349798 Lassarp Vanessa DK
F5 DRX f 03 24 DRX f 03 24 13c Hona SE*Lockande E Rejsa LO400705 Mattsson Maria GEK
S1 1 BIS RAG a 04 15a Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
S2 1 SBI f 21 15a Hona (K) IP GIC S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Freudenthal Ditte ALFA
S3 1 BIS NFO fs 09 23 15a Hona (K) GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
S4 1 BIS CRX b 03 15a Hane (K) WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW DSM DVM LO326700 Jansson Susanne MSK
S5 2 DRX n 24 15a Hane (K) GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom LO306837 Jäderberg Erika DÄK
S6 1 BIS HCS es 24 15a Hane (K) Leo LO2038 Rabenius Kristina L. DÄK
S7 ABS HCS n 09 15a Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
U1 20p BIS 17   S*Drakborgens u reg Strahl Katarina JKK
U2 16p 17   SE*Välistero's u reg Väliste Susann DÄK
V1 1 BIS SBI d 21 15b Hona (K) GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
V2 1 BIS BUR b 15b Hona (K) GIP LV*Silky Majesty Zoe LO296088 Holmgren Kickie JKK
V3 2 EUR n 15b Hona (K) IC S*Sommarängens Magie Noire LO255050 Edman Maria VRK
V4 3 EUR n 24 15b Hona (K) PR IC S*Sommarängens Mindy LO255047 Edman Maria VRK
V5 1 BIS DRX f 15b Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK