Gestrica Kattklubb 238 CAC RAG a 04 9 Hona S*Idinge Phoenix LO408334 Ask Izabella GEK
230423 239 CAC NOM BIS RAG e 04 21 9 Hane S*Hjälmvid's Daylight Sheltieblue LO403170 Eklund Karin BIRKA
240 CAGCIB SBI n 5 Hona CH S*Läckerbiten's Fantasia LO395016 Nordström Lena ALFA
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 241 ABS SBI a 5 Hane CH SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 242 EX1 SBI b 11 Hona S*Snölyktans Savannah LO408909 Kallström Jennie NERK
kategori 1 30 kategori 2 87 kategori 3 48 kategori 4 31 huskatt korthår 3 huskatt långhår 0 243 CAGPIB SBI f 6 Hona (K) IP SC S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal Ditte ALFA
senior 2 senior 1 senior 0 senior 2 huskatt senior 2 244 CAGPIB SBI a 21 6 Hane (K) PR S*Källtäppans Santo Soonic LO389177 Molin Catharina FRÄS
veteran 1 veteran 0 veteran 3 veteran 1 huskatt veteran 0 245 Grand Internationell Champion SBI a 21 5 Hona IC S*Francesca's Sally LO390214 Strömbom Ylva GEK
fertil hane 3 fertil hane 10 fertil hane 4 fertil hane 3 246 CAC SBI a 21 9 Hona SE*Närsrosen's Glory of Love LO406754 Berg Carina DÄK
fertil hona 11 fertil hona 33 fertil hona 14 fertil hona 11 247 CAC NOM SBI b 21 9 Hane S*Snölyktans Rocky Road LO403163 Kallström Jennie NERK
kastrat hane 4 kastrat hane 9 kastrat hane 9 kastrat hane 5 248 CAPS NOM SBI d 21 4 Hona (K) GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
kastrat hona 4 kastrat hona 5 kastrat hona 6 kastrat hona 4 249 CAGPIB SBI e 21 6 Hane (K) PR S*Källtäppans Tasso Tajson LO391557 Molin Catharina FRÄS
junior hane 2 junior hane 5 junior hane 2 junior hane 0 250 CAGPIB SBI f 21 6 Hona (K) IP GIC S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Freudenthal Ditte ALFA
junior hona 4 junior hona 7 junior hona 1 junior hona 1 251 CACIB NOM BIS SBI f 21 7 Hona S*Storeklev's WhatsUp LO403450 Silén Maria VRK
kattunge hane 1 kattunge hane 6 kattunge hane 5 kattunge hane 3 252 CACS TUV d 62 3 Hona IC S*Lislisas Ronja Rövardotter JW RX360144 Persson Ann-Heléne BIRKA
kattunge hona 1 kattunge hona 12 kattunge hona 7 kattunge hona 4 253 EX1 NOM BIS TUV e 62 12 Hane SE*Pareesas Oscar LO412604 Persson Ann-Heléne BIRKA
254 CAPIB LPL a 09 33 8 Hona (K) S*Blå Katten Citra RX380863 Olofsson Ida NERK
KATEGORI 1 255 CACIB NOM MCO a 7 Hona S*SinhTsunkitthas Michigan LO399534 Hammarberg Marina DÄK
Bästa vuxen hane: 256 CAP MCO n 22 10 Hane (K) SE*Mora Fluffy Paws Arthur LO405935 Kronelind Jenny MSK
S*Hjälmvid's Daylight Sheltieblue, Hane, RAG e 04 21 257 CACIB MCO n 22 7 Hona CH SE*Välistero's Lillia LO386983 Ericson Lind Lena DÄK
Äg: Eklund Karin, BIRKA 258 EX1 BIV NOM MCO n 22 11 Hane IT*Mount Desert's Jagermeister LO413740 Karlsson Angelica SK
Bästa vuxen hona: 259 EX1 MCO n 25 12 Hane SE*Skastas Gentle Giant LO412067 Lövgren Eva FRÄS
S*Storeklev's WhatsUp, Hona, SBI f 21 260 EX1 MCO a 25 12 Hona SE*Välistero's Rhoia LO412111 Kronelind Jenny MSK
Äg: Silén Maria, VRK 261 EX2 MCO n 23 12 Hona S*Flowercoon's Hoya Bella LO412578 Lill Annika SUK
Bästa junior: 262 ABS MCO a 25 12 Hona SE*Välistero's Urtica LO413269 Väliste Susann DÄK
DiKeRo's Je t'adore Telltell, Hane, PER d 24 263 CAPS NOM MCO d 22 4 Hane (K) IP S*SinhTsunkitthas Oops I Did It Again LO359053 Lövgren Eva FRÄS
Äg: Forslund Sarah, DÄK 264 Premier NOM MCO f 22 10 Hona (K) SE*Rainmaker's Ramona Hill LO402729 Torsbring Ann SPIN
Bästa kattunge: 265 CACIB MCO d 22 7 Hane CH SE*Dancing Paws Milton LO391813 Lill Annika SUK
SE*Pareesas Oscar, Hane, TUV e 62 266 CACIB MCO f 22 7 Hona CH S*Moon Kewa's Alba LO341063 Carlbom Holm Evy TCC
Äg: Persson Ann-Heléne, BIRKA 267 ABS MCO f 22 7 Hona CH SE*Mälarledens Luna LO391173 Tronshagen Emma DÄK
Bästa kastrat hane: 268 CAC MCO d 9 Hane SE*Swedish Lynx Mafia Aramis LO401527 Fagerström Jessica DÄK
GIP S*Ladyhawk's D'Angelo, Hane (K), PER a 03 22 269 CAC MCO f 22 9 Hona SE*Mora Fluffy Paws Asta LO405941 Rabenius Kristina L. DÄK
Äg: Ådahl Maria, PK 270 EX2 MCO d 12 Hona S*SinhTsunkitthas Leonie LO411814 Hammarberg Marina DÄK
Bästa kastrat hona: 271 EX1 BIV NOM MCO e 25 12 Hona SE*KobbaCat's Kardiza LO414264 Karlsson Angelica SK
SE*Birmatösen's Jazz, Hona (K), RAG n 03 272 CAPIB NOM MCO d 09 8 Hona (K) SE*kolagårdens Jasmin LO376136 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
Äg: Torsbring Ann, SPIN 273 EX1 MCO f 09 12 Hona SE*Eckebrings Catlin LO411095 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
Bästa senior: 274 EX2 MCO g 09 12 Hona SE*Eckebrings Delacour LO412529 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
SP S*Vallhovstassens Ture, Hane (K), RAG a 04 275 CAPIB MCO ns 8 Hane (K) PR S*SinhTsunkitthas Lexington LO359219 Svedin Kristina DÄK
Äg: Collin Malin, HÄK 276 CAGCIB BIV MCO fs 22 5 Hona CH (N)Big Kitty Jouline LO338982 Hammarberg Marina DÄK
Bästa veteran: 277 CACIB MCO ns 22 7 Hona SE*Änga Cat's Lilja LO401670 Ferm Wallingstam Matilda JKK
GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D, Hona (K), SBI d 21 278 CAC MCO as 22 9 Hane S*Acrobat's Yankee Blue Spirit LO388144 Andersson Lisbeth GEK
Äg: Nordlund Siv, ALFA 279 CAC MCO fs 22 9 Hona SE*Vällbackens Cloetta LO397591 Fagerström Jessica DÄK
Bästa avelshane: 280 ABS MCO ns 22 9 Hona SE*Tronshagens Almost perfect LO412308 Tronshagen Emma DÄK
CH IDP*Schneider's Isaak, PER d 02 21 62 : 20 p 281 EX2 MCO ds 25 12 Hane SE*Välistero's Russus LO412114 Rabenius Kristina L. DÄK
Äg: Holm Gunilla, JKK 282 EX1 NOM MCO es 12 12 Hane SE*Cooby's Arsi LO413928 Väliste Susann DÄK
283 Internationell Champion MCO ns 09 25 7 Hona CH S*PreciousBlue's Liv Ullman LO398166 Löfgren Helena HÄK
KATEGORI 2 284 EX1 MCO fs 09 11 Hona SE*Rubycat's Banyan LO409179 Johansson Eva SUK
Bästa vuxen hane: 285 EX1 BIV NOM BIS MCO ns 03 25 12 Hane SE*Rosetails Astro Antares LO411780 Rosbacke Mona FRÄS
CH SE*Vråskogens Nemo, Hane, NEM a 21 286 EX1 MCO ns 09 12 Hona SE*Välistero's Sana LO413262 Ericson Lind Lena DÄK
Äg: Slotte Michaela, SK 287 CAGCIB BIV NOM BIS NEM a 21 5 Hane CH SE*Vråskogens Nemo LO386606 Slotte Michaela SK
Bästa vuxen hona: 288 CAC NEM n 09 21 9 Hona SE*Red Cottage Freja LO414110 Tarvainen Olga UK
IC SE*Himmines Lolita Lempicka, Hona, SIB w 64 289 EX2 NEM a 21 9 Hona SE*Red Cottage Idun LO414109 Tarvainen Olga UK
Äg: Kårwik Jenna, UK 290 Champion NOM NEM n 9 Hona SE*NorthernBeauty's Bellatrix Lestrange JW LO400357 Lindroth Elina HÄK
Bästa junior: 291 CAC NEM f 9 Hona Bielobog Askania Nova*HU RX412297 Spiik Malin NERK
SE*Mad fairy's Godzillah, Hane, SIB n 292 CAC NFO a 9 Hona S*Kattilaforsens Vira Blåtira LO398013 Myhrberg Annika JKK
Äg: Stark Mats, UK 293 CAGCIB NFO n 09 5 Hona CH S*Drakborgens Livia Lakritzpipa LO382314 Örnstad Angelike JKK
Bästa kattunge: 294 EX1 NFO n 09 11 Hane S*Utblicken's Panter LO408550 Ehrenbåge Ylva NERK
SE*Rosetails Astro Antares, Hane, MCO ns 03 25 295 CAPIB NFO n 24 8 Hane (K) PR CH SE*For Keeps Good Times LO324927 Söderblom Langhé Gunilla TCC
Äg: Rosbacke Mona, FRÄS 296 ABS NFO n 22 7 Hane S*Restless Hooded Figure LO386216 Svensson Sara VRK
Bästa kastrat hane: 297 Champion NFO n 22 9 Hona June Osborne av Moltemyr(N) LO397926 Silfverlåås Marianne ÖSTK
IP SE*Avivaz Laavloe, Hane (K), NFO n 09 23 298 CAC NFO as 22 9 Hona SE*Life of Nature Vela LO405128 Lennartsson Anette VRK
Äg: Patychakis Emmanuel, BIRKA 299 EX1 NFO n 24 11 Hona FI*GlitterPaws Cosmetic Cordelia LO411113 Lindqvist Carina JKK
Bästa kastrat hona: 300 Grand Internationell Premier NOM BIS NFO n 09 23 6 Hane (K) IP SE*Avivaz Laavloe LO390179 Patychakis Emmanuel BIRKA
GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 301 Premier NFO n 01 21 62 10 Hane (K) S*Pax' Lucifer LO389095 Risander Matilda NERK
Äg: Grebner Johanna, ALFA 302 HP NOM NFO n 09 24 1 Hane SC SE*Lisselbacks Giovanni JW LO344861 Widenby Helena MSK
Bästa senior: 303 Supreme Champion BIV NOM NFO a 09 22 3 Hona GIC SE*Björksund's Bizzarrini LO327871 Mörrby Rosie BIRKA
GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 304 ABS NFO n 03 22 7 Hane CH S*Kinah's Lilla Björn LO366223 Rydelius Jennie MSK
Äg: Grebner Johanna, ALFA 305 CACIB NFO n 03 22 7 Hona CH S*Drakborgens Kielo Karamelli LO361395 Strahl Katarina JKK
Bästa uppfödning: 306 EX1 NOM NFO n 09 24 11 Hane SE*Lisselbacks Ronaldo LO409641 Widenby Helena MSK
S*Drakborgens,  : 20 p 307 EX2 NFO n 09 22 11 Hane Muffin's Rhaegal LO415613 Karttunen Holmstedt Sandra UK
Äg: Strahl Katarina, JKK 308 CAGCIB NFO f 01 62 5 Hona CH S*Vildhjärtas Stor-Babs LO387774 Örnstad Angelike JKK
309 CACIB NFO f 09 22 7 Hona S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Örnstad Angelike JKK
KATEGORI 3 310 EX2 NFO f 03 11 Hona S*Ildrasie's Hakimi LO408000 Strahl Katarina JKK
Bästa vuxen hane: 311 EX1 BIV NOM NFO f 02 21 62 11 Hona SE*Rivershore's Mizzty LO409630 Karttunen Holmstedt Sandra UK
S*KungsgardenCats Derpy Hooves JW, Hane, BEN n 24 312 EX3 NFO f 09 11 Hona S*Glömstaskogens Olympia LO410799 Örnstad Angelike JKK
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 313 EX1 BIV NFO d 03 24 12 Hane SE*Entourage's High on Pepper LO413648 Risander Matilda NERK
Bästa vuxen hona: 314 EX4 NFO f 09 11 Hona S*Glömstaskogens Olivia LO410800 Thor Annelie JKK
IC SE*Hormuz Pamira JW, Hona, OCI n 24 315 EX1 NFO f 09 24 12 Hona S*Drakborgens Ofelia van Lobelia LO413082 Strahl Katarina JKK
Äg: Jiglund Benjamin, UK 316 CAPIB NFO ds 24 8 Hane (K) S*Fitnesscats Billie LO405744 Back Karin DÄK
Bästa junior: 317 CAGCIB NFO as 22 5 Hane IC SE*Järnskogen's Royal Blue LO362999 Järnkvist Anna NERK
Dokocats Thunder, Hane, BEN ns 24 318 Internationell Champion NFO ds 7 Hane CH SE*Skräddarbackens Challah LO397388 Augustsson Annelie GEK
Äg: Vänman Johanna, JKK 319 CACIB NFO gs 22 7 Hona S*Utblicken's Alizia LO367787 Järnkvist Anna NERK
Bästa kattunge: 320 CAC BIV NOM NFO es 9 Hane SE*Lisselbacks Quincy LO405986 Widenby Helena MSK
SE*Östermalm leos Doris Day of Rush, Hona, BEN n 24 31 321 EX4 NFO fs 9 Hona SE*Skräddarbackens Kifli LO397391 Olsson Melinda DÄK
Äg: Sajanti Jonna, BIRKA 322 EX2 NFO ns 9 Hona S*Ildrasie's Saint-Maximin LO399613 Karlsson Jessica BIRKA
Bästa kastrat hane: 323 EX3 NFO fs 9 Hona SE*Life of Nature Zawiah LO407776 Lennartsson Josefine VRK
PR Silkymajesty Terrific, Hane (K), BUR b 324 EX1 NFO ns 22 12 Hona SE*Black Precious December LO413827 Olsson Melinda DÄK
Äg: Sjöberg Therese, ÖSTK 325 CAPS BIV NOM BIS NFO fs 09 23 4 Hona (K) GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
Bästa kastrat hona: 326 Internationell Premier NFO fs 09 24 8 Hona (K) SC S*Drakborgens Godiva Snödriva LO331536 Strahl Katarina JKK
GIP LV*Silky Majesty Zoe, Hona (K), BUR b 327 CAPIB NFO ns 09 24 8 Hane (K) S*Fitnesscats Samuel LO405741 Back Karin DÄK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 328 CAP NOM NFO es 09 24 10 Hane (K) SE*Lisselbacks Qopperfield LO405987 Korpe Joakim DÄK
Bästa veteran: 329 Grand Internationell Champion NFO fs 09 24 5 Hona IC S*Tigerögas grape Adalmiina LO398000 Grebner Johanna ALFA
GIP LV*Silky Majesty Zoe, Hona (K), BUR b 330 ABS NFO ns 03 24 7 Hane CH S*Kinah's Vihr LO381175 Rydelius Jennie MSK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 331 ABS NFO ns 03 7 Hona SE*Björksund's Eunomia LO383421 Mörrby Rosie BIRKA
332 Internationell Champion NFO gs 03 22 7 Hona CH SE*Björksund's Feline LO394421 Mörrby Rosie BIRKA
KATEGORI 4 333 ABS NFO ns 09 22 7 Hona CH SE*Gryttjens Oh! DARLING LO399731 Carlsson Charlotte UK
Bästa vuxen hane: 334 Champion BIV NFO ns 09 24 9 Hona S*Tigerögas Xanté LO361941 Grebner Johanna ALFA
GIC S*Cat Claw's UnderCover Umber, Hane, ABY n 335 CACIB NFO w 64 7 Hane CH Isidor av Moltemyr(N) LO400751 Silfverlåås Marianne ÖSTK
Äg: Wallebo Susanna, BIRKA 336 CAC NFO w 61 9 Hona SE*Whiteberry's Glory Daze LO405056 Karttunen Holmstedt Sandra UK
Bästa vuxen hona: 337 EX1 BIV NOM NFO w 63 12 Hane S*NC's Dynamite LO413486 Zobell Susanne NERK
SW'22 MW SC FI*Sommelier's Vixen Spritz JW, Hona, CRX f 03 338 EX1 NOM BIS SIB n 11 Hane SE*Mad fairy's Godzillah LO407923 Stark Mats UK
Äg: Saari Harri, TUROK 339 CACIB SIB ny 22 7 Hona SE*Niluka's Cap cupi Alcinia LO363392 Carlbom Holm Evy TCC
Bästa junior: 340 ABS SIB n 09 24 11 Hane SE*Edalunds Knogjärn LO408761 Sjöberg Therese ÖSTK
Emma King Line*PL, Hona, DRX f 341 EX1 SIB n 03 24 11 Hona SE*Lurvtrollets Kriminellen Knyckertz LO410974 Eklöf Katarina HÄK
Äg: Saskia Johansson Sara, JKK 342 EX1 SIB n 09 22 12 Hona Ramoneska Duma Cara*PL RX414432 Hero Johansson Marie NERK
Bästa kattunge: 343 CACIB SIB f 24 7 Hona S*Klintgården's Hedwig Potter LO403435 Ågren Annika DÄK
FI*Sweetpurr's Doing Something Unholy, Hona, CRX f 02 21 64 344 EX1 SIB f 09 24 12 Hona SE*Zatash Sigrid LO411074 Johansson AnnCharlotte SUK
Äg: Saari Harri, TUROK 345 CACIB BIV SIB ns 7 Hane FI*Cherrytail's Mordor LO365664 Olsson Madelene UK
Bästa kastrat hane: 346 Internationell Champion SIB fs 24 7 Hona SE*Lurvtrollets Tesla af Goliat LO401586 Eklöf Katarina HÄK
PR Kenipurr's Katashi of Benhana, Hane (K), JBS n 01 64 347 EX2 SIB ds 24 7 Hona SE*Zatash Zafira LO391537 Åsberg Jimmy SUK
Äg: Söderberg Inger, UK 348 EX1 SIB ns 22 12 Hona SE*Zatash Sassenach LO412557 Eklöf Katarina HÄK
Bästa kastrat hona: 349 ABS SIB fs 09 22 11 Hona SE*Bygul's Michel LO411065 Jansdotter Pernilla FRÄS
GIP S*Rufu's Elleonora, Hona (K), BAL b 350 CAGCIB NOM BIS SIB w 64 5 Hona IC SE*Himmines Lolita Lempicka LO397233 Kårwik Jenna UK
Äg: Hällgren Linda, SL 351 EX1 NOM BIS BEN ns 24 11 Hane Dokocats Thunder RX413956 Vänman Johanna JKK
Bästa senior: 352 Supreme Premier NOM BEN n 22 4 Hane (K) GIP SC SE*Out n About Jaxs JW DSM RX350361 Carlsson Anneli JKK
WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW DSM DVM, Hane (K), CRX b 03 353 CACIB BIV NOM BIS BEN n 24 7 Hane S*KungsgardenCats Derpy Hooves JW LO401556 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
Äg: Jansson Susanne, MSK 354 Champion BEN n 24 9 Hona S*Leopardettes Twinkle little Star LO392384 Thorsell Lena BIRKA
Bästa veteran: 355 EX3 BEN n 24 12 Hona S*Leopardettes Oh my Precious LO412930 Thorsell Lena BIRKA
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 356 EX1 BEN n 24 12 Hona S*Bengal Klockans Only Girl RX411772 Stenzelius Louise VRK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 357 EX2 BEN n 24 12 Hona S*Bengal Klockans Te Amo RX411771 Bargard Päivi VRK
358 CAGCIB BEN n 22 32 5 Hona CH S*Leopardettes U.R Highness RX361166 Thorsell Lena BIRKA
HUSKATT 359 CAGPIB BEN n 24 31 6 Hane (K) PR SE*TokoChinook Birk af Malik LO402350 Nilsson Norlund Åsa JKK
Bästa korthår: 360 CAGPIB NOM BEN n 24 31 6 Hona (K) PR SE*TokoChinook Isadotter LO402352 Nilsson Norlund Åsa JKK
Bamse DSM, Hane (K), HCS n 09 361 CACIB BEN n 24 31 7 Hona Bengalissimo Shooting Star LO402549 Thorsell Lena BIRKA
Äg: Johansson Madelene, NERK 362 EX1 BIV NOM BIS BEN n 24 31 12 Hona SE*Östermalm leos Doris Day of Rush RX411358 Sajanti Jonna BIRKA
Bästa senior: 363 EX2 BEN n 24 31 12 Hona SE*Spotshines Glowing Star RX412935 Thorsell Lena BIRKA
Bamse DSM, Hane (K), HCS n 09 364 CAGPIB BEN n 24 32 6 Hane (K) IP SE*Wild Line A.K.A Gentle Gordon RX389419 Rydgren Rebecka BIRKA
Äg: Johansson Madelene, NERK 365 CAC BEN n 24 32 9 Hane SE*TokoChinook Andy Warhol RX408479 Duvkrans Ahlgren Natalie GEK
366 ABS BEN n 24 33 5 Hane IC Paradiseapple Kiss of Fire LO391553 Thorsell Lena BIRKA
367 ABS BLH d 03 9 Hane SE*Aalto med Klös Gourdius Red Alex LO390614 Aalto Påhlsson Maria BIRKA
368 Champion BLH e 03 9 Hona Una Incredibile*LT LO408994 Odder Hanna NERK
369 CACS BLH a 33 3 Hane GIC Kenzo Maybemogwai*CZ LO354071 Starborg Jenny SK
370 EX1 BLH b 33 12 Hane SE*Pawpoint's Day Dreamer LO414511 Starborg Jenny SK
371 CAGCIB BLH o 33 5 Hona IC S*Baltimore's Nevita RX352359 Starborg Jenny SK
372 CACIB NOM BLH n 21 33 7 Hona SE*Pawpoint's Celine LO405345 Starborg Jenny SK
373 Internationell Champion BLH ny 21 33 7 Hona CH S*White Treasure's Guardian Angel RX397003 Lundgren Anna SK
374 HP BML ns 11 2 Hane (K) GIP SE*Miss World's Kizemkazi RX345708 Lundgren Evelina SK
375 CAPIB NOM BML ns 12 31 8 Hona (K) CH SE*Miss World's Xina RX398606 Warborn Kjettselberg Carina SK
376 CAC BML ny 11 31 9 Hane SE*Grayscale's Paco LO402190 Jansson Therece GEK
377 EX1 NOM BML bs 12 12 Hane SE*Miss World's Zakopane RX412027 Lundgren Evelina SK
378 CAC BOM 9 Hona vom Sonnenhang Black Monique RX377239 Ivarsson Erika MSK
379 ABS BSH n 5 Hona CH S*Javeliner's Talisker Dark Storm LO361023 Ivarsson Erika MSK
380 EX2 BSH a 12 Hane SE*Aalto med Klös Alfa Rousticio One LO413181 Aalto Påhlsson Maria BIRKA
381 EX1 BSH a 12 Hane Banksy Luludi*PL LO415614 Höglund Linnea VRK
382 CAGPIB BSH b 6 Hona (K) IP CH S*Eel Frank's Dolores Dashwood LO357895 Ivarsson Erika MSK
383 CAP BSH d 10 Hane (K) SE*Aalto med Klös Prince Tuff LO378915 Aalto Påhlsson Maria BIRKA
384 ABS BSH n 22 11 Hane S*Millington's Gato Jaspeado for Eta LO409222 Kvarnbergs Eta DÄK
385 ABS BSH n 24 7 Hona CH FI*Rhinestone's Eye Candy for Qiqi LO394015 Gustavsson Christina (Kicki) DÄK
386 ABS BSH n 24 11 Hane S*Millington's Gato Punteado LO409221 Gustavsson Christina (Kicki) DÄK
387 CAGPIB BSH ns 22 64 6 Hane (K) IP SE*Belldiopas Harry Potter LO389397 Brate Inger VRK
388 ABS BSH f 03 3 Hona GIC SE*Vikingalundens Chelsea LO373200 Aalto Påhlsson Maria BIRKA
389 CAP NOM BUR a 10 Hane (K) S*Zagamin Ålen Geir LO400029 Tottie Wilhelm HÄK
390 HP NOM BIS BUR b 2 Hona (K) GIP LV*Silky Majesty Zoe LO296088 Holmgren Kickie JKK
391 CAPS NOM BIS BUR b 4 Hane (K) PR Silkymajesty Terrific LO356208 Sjöberg Therese ÖSTK
392 CAC BUR b 9 Hona Shai-San-War's Lobelia LO407374 Holmgren Kickie JKK
393 ABS BUR c 9 Hona UA*Oktarin Zephyra JW LO361752 Holmgren Kickie JKK
394 EX1 BUR d 11 Hane S*Deerhunters Wall-E LO408759 Emdell My SUK
395 CAC BUR f 9 Hona SE*Pendas Grace LO405957 Strömberg Helena SUK
396 CAGCIB BUR j 5 Hona IC S*Zagamin Ålen Lea LO388578 Bokström Monica SUK
397 CAPIB EUR n 8 Hona (K) IC S*Sommarängens Magie Noire LO255050 Edman Maria VRK
398 ABS EUR a 9 Hona FI*Pikku-Piun Tiuku RX408148 Bäckebo Malin DÄK
399 CAPIB EUR n 24 8 Hona (K) PR IC S*Sommarängens Mindy LO255047 Edman Maria VRK
400 ABS EUR ns 24 9 Hane SE*Ooo Dial My Cake from A Cobra Snake RX403030 Bäckebo Malin DÄK
401 EX1 MAN n 52 12 Hona FI*AzuLejo's Voodoo RX2239249 Hannukainen Soile URK
402 CACIB MAN g 22 52 7 Hona FI*Maikain Yoko Lennon JW RX2134301 Hannukainen Soile URK
403 CAPIB OCI n 24 8 Hane (K) SE*Hormuz Zagros LO398099 Jiglund Benjamin UK
404 CACS NOM BIS OCI n 24 3 Hona IC SE*Hormuz Pamira JW LO398100 Jiglund Benjamin UK
405 CAGCIB OCI n 24 5 Hona IC SE*Alsmarks Lady Lyrica RX380835 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
406 EX1 OCI n 24 12 Hane SE*Alsmarks Captain My Captain RX411788 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
407 EX1 BIV NOM OCI n 24 12 Hona SE*Alsmarks Elementalist LO412214 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
408 EX1 OCI b 24 11 Hona SE*Hot Thundereans Ottweiler RX411021 Boskär Hans VIK
409 CAC NOM OCI o 24 9 Hona SE*Hormuz Harissa LO404580 Jiglund Benjamin UK
410 CACS NOM BIS ABY n 3 Hane GIC S*Cat Claw's UnderCover Umber LO384456 Wallebo Susanna BIRKA
411 CAPS NOM BIS BAL b 4 Hona (K) GIP S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda SL
412 CACIB BAL c 21 7 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann SC
413 HP NOM CRX b 03 2 Hane (K) WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW DSM DVM LO326700 Jansson Susanne MSK
414 CAGPIB CRX b 09 6 Hona (K) PR S*My Twigg's Chocolate Bunny LO345523 Granat Marie FRÄS
415 EX1 CRX n 01 62 12 Hane FI*Sommelier's After Dark RX413229 Pedersen Berit BIRKA
416 HP NOM BIS CRX f 03 1 Hona SW'22 MW SC FI*Sommelier's Vixen Spritz JW LO2134197 Saari Harri TUROK
417 EX1 NOM BIS CRX f 02 21 64 12 Hona FI*Sweetpurr's Doing Something Unholy RX2339601 Saari Harri TUROK
418 CAC DRX n 9 Hona SE*Recce Pod Kaiali LO356048 Lassarp Vanessa DK
419 HP DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
420 CAPS DRX d 4 Hane (K) GIP SE*Recce Pod MiG-25 Foxbat LO329454 Molin Catharina FRÄS
421 CACIB DRX d 24 7 Hona S*Kintza's Fiametta RX371368 Björklund Inger SOL
422 EX1 NOM BIS DRX f 11 Hona Emma King Line*PL RX413936 Saskia Johansson Sara JKK
423 CACIB DRX g 03 22 7 Hona IDP*Lucifers dream Malice LO407175 Nilsson Christina JKK
424 EX1 DRX g 02 62 12 Hona SE*Tinica's Snow White Ice Crystal LO414186 Nilsson Christina JKK
425 EX1 ej cert DRX n 24 4 Hane (K) GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom LO306837 Jäderberg Erika DÄK
426 EX1 ej cert DRX n 24 9 Hane S*Lockhart's Bill LO386344 Räihä Birgitta GEK
427 CAC DRX as 03 24 9 Hona SE*Lockande Gullan den 1a LO406827 Mattsson Maria GEK
428 ABS DRX n 33 9 Hane SE*Gullälvens Agne LO408887 Glas Linda GEK
429 CAC DRX a 33 9 Hona SE*Lockande Ivriga Indigolita LO406635 Mattsson Maria GEK
430 EX1 DRX e 32 12 Hane S*Kintza's Loke RX412039 Björklund Inger SOL
431 CAC DRX n 03 32 9 Hane Skuld Nord's Yngvi RX411888 Hägglöf Håkan GEK
432 ABS DRX d 09 33 12 Hane SE*Recce Pod Cherubic Waffle Happymiau LO414317 Lassarp Vanessa DK
433 CAGPIB DRX w 64 6 Hane (K) SE*Recce Pod Siberian Husky LO396063 Saskia Johansson Sara JKK
434 HP NOM JBS f 02 63 2 Hona (K) SP SC Benhana Masako DSM RX333908 Söderberg Inger UK
435 CAGPIB NOM BIS JBS n 01 64 6 Hane (K) PR Kenipurr's Katashi of Benhana RX405214 Söderberg Inger UK
436 CAC OLH n 03 9 Hona S*Djupbäcken's Agnetha RX407098 Lennartsson Jessica VRK
437 ABS OSH j 4 Hona (K) GIP SC IDP*Xantippa's Bissy LO346219 Pettersson Alexsandra NERK
438 ABS OSH a 25 3 Hane GIC Nilay Ufne Koty*PL JW LO401039 Bornholm Linda SL
439 CACIB RUS 7 Hona DK Malevitch Beautiful Mind Sunny Sana LO243752 Mlynarczyk Angelika FP
440 EX1 RUS 12 Hane Emerald Snow Blue Sunshine u reg Mlynarczyk Angelika FP
441 EX1 SIA h 12 Hona SE*Ediecats Se-ri LO411252 Pigg Anne HÄK
442 CACS NOM SIA b 21 3 Hona IC SE*Ediecats Willow LO392827 Pigg Anne HÄK
443 CAC SIA b 03 9 Hona S*Djupbäcken's Clarabella LO406621 Lennartsson Jessica VRK
444 2 HCS es 24 14 Hane (K) Leo LO2038 Rabenius Kristina L. DÄK
445 1 NOM BIS HCS n 09 14 Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
446 1 NOM HCS g 09 14 Hona (K) Plommon LO2039 Sjöberg Therese ÖSTK
1211 EX1 NOM DRX f 03 32 12 Hona SE*Recce Pod Racoonia 2.0 Happymiau LO414318 Lassarp Vanessa DK
223 CACIB EXO ns 11 7 Hane Cherryloves Avalance RX402354 Spegel Camilla PK
224 CAC EXO f 02 62 9 Hona S*Wild Wilma's Ladybug LO391619 Holm Gunilla JKK
225 EX1 PER w 62 11 Hane S*Wild Wilma's Golden eye LO410182 Holm Gunilla JKK
226 EX1 NOM PER n 11 Hona S*Telltell Signs R'n'B LO411232 Forslund Sarah DÄK
227 EX1 NOM PER ns 12 12 Hona S*Abo Volo's Molly Malone LO413770 Granhammar Stina GEK
228 EX1 NOM BIS PER d 24 11 Hane DiKeRo's Je t'adore Telltell LO411666 Forslund Sarah DÄK
229 CAC PER f 02 62 9 Hona SE*Wild dreams Fluttershy LO408071 Holm Gunilla JKK
230 OMREG PER f 03 9 Hona S*Wild Wilma's Odessa LO405064 Holm Gunilla JKK
231 CAC PER g 01 62 9 Hona S*Wild Wilma's Glory Glory Hallelujah LO384637 Holm Gunilla JKK
232 HP NOM BIS PER a 03 22 2 Hane (K) GIP S*Ladyhawk's D'Angelo LO338086 Ådahl Maria PK
233 EX1 RAG a 11 Hona SE*Mahulda's Nani LO409525 Åhman Matilda SUK
234 CAP NOM BIS RAG n 03 10 Hona (K) SE*Birmatösen's Jazz LO402673 Torsbring Ann SPIN
235 CAC NOM RAG a 03 21 9 Hona S*Hjälmvid's OS Jonna S LO401545 Eklund Karin BIRKA
236 EX1 RAG n 04 11 Hona SE*Mahulda's Lilo LO409523 Borgersen Moa SUK
237 HP NOM RAG a 04 2 Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
A2 20p BIS PER d 02 21 62 16 Hane CH IDP*Schneider's Isaak LO354567 Holm Gunilla JKK
F1002 BEN n 24 32 BEN n 24 32 13c Hane (K) IP SE*Wild Line A.K.A Gentle Gordon RX389419 Rydgren Rebecka BIRKA
F6 ABS SIB fs 09 22 13c Hona SE*Bygul's Michel LO411065 Jansdotter Pernilla FRÄS
S8 1 BIS RAG a 04 15a Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
S9 1 SBI f 21 15a Hona (K) IP GIC S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Freudenthal Ditte ALFA
S10 1 BIS NFO fs 09 23 15a Hona (K) GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
S11 1 BIS CRX b 03 15a Hane (K) WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW DSM DVM LO326700 Jansson Susanne MSK
S12 2 DRX n 24 15a Hane (K) GIP SC SE*Derexified Neville Longbottom LO306837 Jäderberg Erika DÄK
S13 2 HCS es 24 15a Hane (K) Leo LO2038 Rabenius Kristina L. DÄK
S14 1 BIS HCS n 09 15a Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
U3 20p BIS 17   S*Drakborgens u reg Strahl Katarina JKK
U4 UTGÅR 17   SE*Välistero's u reg Väliste Susann DÄK
V6 1 BIS SBI d 21 15b Hona (K) GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
V7 1 BIS BUR b 15b Hona (K) GIP LV*Silky Majesty Zoe LO296088 Holmgren Kickie JKK
V8 2 EUR n 15b Hona (K) IC S*Sommarängens Magie Noire LO255050 Edman Maria VRK
V9 3 EUR n 24 15b Hona (K) PR IC S*Sommarängens Mindy LO255047 Edman Maria VRK
V10 1 BIS DRX f 15b Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK