Kattklubben Vi Kattägare 401 EX1 NOM EXO e 11 Hane SE*Joyride's Hugo Boss LO410499 Kvick Eva ÄK
230604 402 CAPIB EXO f 24 8 Hona (K) S*IxiDixi's Love at First Sight LO321370 Segerqvist Laila NERK
403 ABS EXO ds 23 62 4 Hona (K) GIP CH S*Atitza's Silver Patricia LO376859 Larsson Patrik ÄK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 404 CACIB NOM BIS EXO g 02 21 62 7 Hona S*Sidentassen The Miracle Queen LO404559 von Gerber Cecilia PK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 405 CAPIB EXO n 33 8 Hane (K) PR IC S*Arzish Hardy JW LO301774 Böörs Lena NERK
kategori 1 39 kategori 2 116 kategori 3 84 kategori 4 42 huskatt korthår 8 huskatt långhår 4 406 CAPS PER w 62 4 Hona (K) GIP SC S*Scarlet's Sweetheart LO317496 Strandberg Karin MSK
senior 7 senior 5 senior 1 senior 2 huskatt senior 3 407 EX1 PER w 62 12 Hane S*Scarlet's Jon Snow LO412822 Strandberg Karin MSK
veteran 1 veteran 3 veteran 2 veteran 0 huskatt veteran 0 408 CAGPIB NOM BIS PER n 6 Hona (K) IP IC S*Scarlet's Juicy Couture LO392524 Hofmeijer Emelie MSK
fertil hane 5 fertil hane 21 fertil hane 18 fertil hane 8 409 CAP PER n 10 Hona (K) CH S*Hagabodas Unni LO350442 Kinhult Isabelle ÖSTK
fertil hona 8 fertil hona 34 fertil hona 24 fertil hona 19 410 CACIB NOM PER n 7 Hona CH SE*La Juicy's Dream Angel LO407818 Strandberg Karin MSK
kastrat hane 9 kastrat hane 12 kastrat hane 13 kastrat hane 3 411 CAGPIB PER a 6 Hane (K) IP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
kastrat hona 8 kastrat hona 14 kastrat hona 15 kastrat hona 4 412 CAGCIB PER a 5 Hane IC S*Shahi's Blue Ray LO369918 Höök Johansson Kajsa DK
junior hane 4 junior hane 4 junior hane 1 junior hane 3 413 HP PER d 2 Hane (K) SP Boggie's Samuel LO233751 Andersson Anette NERK
junior hona 1 junior hona 11 junior hona 3 junior hona 1 414 CAP PER ns 11 10 Hona (K) SE*Winnerdays Born Blessed LO342514 von Gerber Cecilia PK
kattunge hane 4 kattunge hane 7 kattunge hane 2 kattunge hane 0 415 CAP PER d 33 10 Hane (K) SC S*Böörs Captain Beefheart LO328144 Böörs Lena NERK
kattunge hona 0 kattunge hona 13 kattunge hona 8 kattunge hona 4 416 CAGPIB RAG n 6 Hona (K) IP SC (N)Wickmann's Jamilla DVM RX306831 Bråneke Lena ELK
417 HP BIV NOM RAG n 03 2 Hane (K) SP S*Asterion's In My Dreams LO364249 Sundler Martina VÄK
KATEGORI 1 418 CAGPIB RAG n 03 6 Hane (K) PR SE*Birmatösen's Valentino LO391916 Granath Johanna ÖSTK
Bästa vuxen hane: 419 CAP RAG n 03 10 Hona (K) SE*Mångudinnan Hedda LO396653 Wallgren Marie NERK
SC (N)Amasing Star's Zakarias ZigZag of Admires, Hane, RAG n 03 420 ABS RAG n 03 10 Hona (K) SE*Birmatösen's Jazz LO402673 Torsbring Ann SPIN
Äg: Bråneke Lena, ELK 421 HP NOM BIS RAG n 03 1 Hane SC (N)Amasing Star's Zakarias ZigZag of Admires LO386924 Bråneke Lena ELK
Bästa vuxen hona: 422 CAGCIB RAG n 03 5 Hane IC S*Raggababa Richmond LO395490 Holböll Carola VÄK
S*Sidentassen The Miracle Queen, Hona, EXO g 02 21 62 424 CAPIB RAG a 03 8 Hane (K) PR SE*Birmatösen's Theoz LO402669 Granath Johanna ÖSTK
Äg: von Gerber Cecilia, PK 425 EX2 RAG a 03 8 Hane (K) S*Eurovisions Dance You Off LO391125 Jacobsson Siv MSK
Bästa junior: 427 Internationell Champion RAG n 03 21 7 Hane CH Miel Blue-eyed Dream*CZ LO402537 Mogren Carin BIK
S*Asterion's Dante, Hane, RAG a 04 428 EX1 RAG n 03 21 11 Hona S*Raggartassens Loretta Lynn LO410248 Mogren Carin BIK
Äg: Sundler Martina, VÄK 429 Champion RAG n 04 9 Hona S*Sherlock Piece of Cupcake LO403833 Ejnefalk Anita NERK
Bästa kattunge: 430 EX1 RAG n 04 11 Hane SE*Wernigerodes Gianni LO410985 Holböll Carola VÄK
SE*Pareesas Oscar, Hane, TUV e 62 431 EX1 BIV NOM RAG n 04 12 Hane SE*Frums Dos Osos LO414935 Landén Marcus MSK
Äg: Persson Ann-Heléne, BIRKA 432 CAPIB NOM RAG a 04 8 Hona (K) PR SE*Mångudinnan Drottning Melchiora LO371992 Wallgren Marie NERK
Bästa kastrat hane: 433 ABS RAG a 04 7 Hona CH S*Wihlthos BisKvi LO367195 Mogren Carin BIK
SP SC S*Linéahuset's Quimba DVM, Hane (K), SBI n 434 EX1 NOM BIS RAG a 04 11 Hane S*Asterion's Dante LO411560 Sundler Martina VÄK
Äg: Porat Eva, NERK 435 HP NOM BIS SBI n 2 Hane (K) SP SC S*Linéahuset's Quimba DVM LO316459 Porat Eva NERK
Bästa kastrat hona: 436 CAGCIB NOM SBI a 5 Hane CH S*Linéahuset's Golden Eye LO368231 Porat Eva NERK
IP IC S*Scarlet's Juicy Couture, Hona (K), PER n 437 CAC SBI a 9 Hona DK*Liljebacken Sunlover Heart RX408073 Pirklbauer Gabriella BIK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 438 EX1 SBI b 11 Hane Taropaves Baileys LO412795 Porat Eva NERK
Bästa senior: 439 HP SBI c 1 Hona SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW RX333107 Pirklbauer Gabriella BIK
IP SC (N)Wickmann's Jamilla DVM, Hona (K), RAG n 440 EX1 SBI c 12 Hane SE*Kläppbackens Flareon LO413542 Ståhlnacke Sara VRK
Äg: Bråneke Lena, ELK 441 Internationell Champion SBI a 21 7 Hona CH SE*Chickweeds Cats Calypso LO401680 Filander Annika NERK
Bästa veteran: 442 CAC SBI a 21 9 Hona SE*Närsrosen's Glory of Love LO406754 Berg Carina DÄK
SP Boggie's Samuel, Hane (K), PER d 443 ABS SBI b 21 9 Hona SE*Cat's like honey Davallia LO406189 Svenman Susan VRK
Äg: Andersson Anette, NERK 444 CACS TUV d 62 3 Hona GIC S*Lislisas Ronja Rövardotter JW RX360144 Persson Ann-Heléne BIRKA
445 EX1 NOM BIS TUV e 62 12 Hane SE*Pareesas Oscar LO412604 Persson Ann-Heléne BIRKA
KATEGORI 2 446 CAC LPL c 03 9 Hane S*Nyponrosens BC Våradonis RX405999 Pettersson Pia NERK
Bästa vuxen hane: 447 ABS LPL f 7 Hona CH S*Nyponrosens BC Modesty Blaise RX375061 Gachkova Tatiana VÄK
SC T-Rex Tzar-Koshka, Hane, NEM n 21 448 CACIB NOM LPL d 7 Hona CH SE*Well Borns BC Girls from tomorrow LO378715 Bielk Louis BIK
Äg: Stridh Marie, BIK 449 EX1 LPL f 23 11 Hona SE*Well Borns BC Orphan black RX411311 Bielk Louis BIK
Bästa vuxen hona: 450 EX1 BIV LPL g 24 12 Hona SE*Well Borns BC Padfoot RX413274 Bielk Louis BIK
GIC S*Rockringen's Cyberface, Hona, NFO f 22 451 CAGCIB LPL e 09 5 Hane CH SE*Well Borns BC Lord of the rings RX400682 Bielk Louis BIK
Äg: Åberg Barbro, NERK 452 ABS LPL b 32 7 Hona CH SE*Mirror BC Penny LO355197 Gachkova Tatiana VÄK
Bästa junior: 453 CAPIB LPL a 09 21 32 8 Hona (K) PR S*Blå Katten Citra RX380863 Olofsson Ida NERK
S*SinhTsunkitthas Lukaz, Hane, MCO d 22 454 CAP NOM MCO as 10 Hane (K) S*Dusty Coon's Jackson LO354415 Thörnberg Lina NERK
Äg: Cervin Walter, SPIN 455 CACIB MCO a 7 Hane CH SE*Catillacs De Ville LO405187 Olsson Pamela BIK
Bästa kattunge: 456 EX2 MCO n 9 Hona IDP*Dreamway's Salem LO377623 Jönsson Marina NERK
SE*KobbaCat's Kardiza, Hona, MCO e 25 457 CAC BIV NOM MCO a 9 Hona S*Froztstjärnan's Queen LO399630 Bergman Annelie BIK
Äg: Karlsson Angelica, SK 458 EX2 MCO ns 9 Hona SE*WH Jolly Tail's Gorgeous Pixie LO408711 Åhrén Maria ÖSTK
Bästa kastrat hane: 459 EX1 MCO n 12 Hona SE*Malmqvist Svea LO415310 Malmqvist Jonny BIK
IP SC SE*Ängsö Atlas DSM DVM, Hane (K), NEM n 21 460 CAGCIB MCO a 03 5 Hona IC S*Froztstjärnan's Helga LO399631 Bergman Annelie BIK
Äg: Arnemyr Nyberg Elin, ÖSTK 461 ABS MCO a 09 7 Hane CH SE*Malmqvist Nino LO402222 Malmqvist Jonny BIK
Bästa kastrat hona: 462 CAGPIB NOM MCO n 22 6 Hane (K) PR SE*Ista Nedergårds Dyrbara Didrik LO400089 Fredriksson Nina ÖSTK
IP SC S*Dalkullans E.T., Hona (K), NFO g 09 24 463 CAPIB MCO n 22 8 Hane (K) SE*Mora Fluffy Paws Arthur LO405935 Kronelind Jenny MSK
Äg: Jansson Ewa, DÄK 464 CACIB BIV MCO a 22 7 Hane S*Froztstjärnan's Joker LO406842 Bergman Annelie BIK
Bästa senior: 465 EX1 NOM MCO a 25 11 Hona SE*Välistero's Rhoia LO412111 Kronelind Jenny MSK
IP S*Topzy Tail's Amazing Chick, Hona (K), MCO fs 09 22 466 EX1 MCO a 23 12 Hona SE*Song of Hiawathas Lady Madonna LO414376 Karlsson Angelica SK
Äg: Dahlbäck Margareta, ÖSTK 467 EX1 MCO n 09 25 11 Hane Rascoon Cowboy LOMCO LO 17738 Bachmann Bettina SNRF (WCF)
Bästa veteran: 468 EX1 NOM MCO n 03 24 11 Hona S*Stortassen's Fenella LO411127 Öhrberg Annika DK
IP SC SE*Ängsö Atlas DSM DVM, Hane (K), NEM n 21 469 CAPIB NOM MCO f 22 8 Hona (K) SE*Rainmaker's Ramona Hill LO402729 Torsbring Ann SPIN
Äg: Arnemyr Nyberg Elin, ÖSTK 470 CAP MCO f 10 Hona (K) CH SE*Korsárs Katten Sigrid LO375542 Segerqvist Laila NERK
Bästa uppfödning: 471 CACS NOM MCO d 3 Hane GIC S*Topzy Tail's Be Bozz LO315929 Niklasson Lindha ÖSTK
S*Topzy Tail's,  : 40 p 472 Champion MCO e 22 9 Hane DK*Lovin'You4ever Look At Me LO402140 Edén Ylva DÄK
Äg: Åhrén Maria, ÖSTK 473 CAC MCO d 9 Hona SE*Drakblomman's Bambina LO403655 Pedersen Anna DÄK
474 EX2 MCO f 22 9 Hona SE*Mora Fluffy Paws Asta LO405941 Rabenius Kristina L. DÄK
KATEGORI 3 476 EX1 BIV NOM BIS MCO d 22 11 Hane S*SinhTsunkitthas Lukaz LO411808 Cervin Walter SPIN
Bästa vuxen hane: 477 EX1 MCO e 12 Hane SE*KobbaCat's Kiwi LO414267 Snällström Thomas SK
S*KungsgardenCats Knuckles JW, Hane, BEN n 24 478 EX2 MCO d 12 Hane SE*Kungstorps Avicii LO415369 Jönedal Lisa BIK
Äg: Holgersson Malin, CK 479 EX2 MCO f 12 Hona SE*Drakblomman's Shanti LO413792 Pedersen Anna DÄK
Bästa vuxen hona: 480 EX1 BIV NOM BIS MCO e 25 12 Hona SE*KobbaCat's Kardiza LO414264 Karlsson Angelica SK
IC NO*Gooseberry The sky's is My Limit, Hona, MAU ns 24 481 CAC MCO d 09 22 9 Hane SE*Big paw's Armani LO391489 Jönedal Lisa BIK
Äg: Løkke Rebekka, ØSTFO 482 ABS MCO f 09 22 9 Hona SE*Skutesjöns Rudbeckia LO404552 Finnilä Maria ELK
Bästa junior: 483 EX2 MCO f 09 22 11 Hona SE*Meliniuz Zindra LO410991 Melin Carina MSK
SE*Östermalm leos Doris Day of Rush, Hona, BEN n 24 31 484 EX3 MCO f 09 22 11 Hona DK*Westpricecats Miss Mille LO414985 Malmqvist Pernille BIK
Äg: Sajanti Jonna, BIRKA 485 EX1 BIV NOM MCO f 09 11 Hona BE*AnaCoons Resort Mamma Mia LO415193 Öhrberg Annika DK
Bästa kattunge: 486 EX1 BIV NOM MCO d 02 62 12 Hane S*Laterna Magica's Gimli LO414706 Malmqvist Jonny BIK
SE*Lemeno's Muujiza, Hona, SOK 487 EX1 MCO d 03 12 Hona SE*Kungstorps Akleja LO415370 Jönedal Lisa BIK
Äg: Nyström Jenny, SK 488 CAPIB NOM MCO ns 8 Hona (K) PR SE*Eyesome's Dreamcatcher LO376588 Sternheden Pia NERK
Bästa kastrat hane: 489 HP MCO ns 22 1 Hane SC GR*Ermionida's Nostradamus RX372652 Karlsson Angelica SK
IP SE*Belldiopas Harry Potter, Hane (K), BSH ns 22 64 490 CACIB MCO ns 25 7 Hane CH SE*Bisgaard Nazareth LO388749 Lundblad Veronica BIK
Äg: Brate Inger, VRK 491 CACIB MCO ns 22 7 Hona SE*Änga Cat's Lilja LO401670 Ferm Wallingstam Matilda JKK
Bästa kastrat hona: 492 CAC NOM MCO ns 9 Hona SE*Luddtassens Aquarella LO396678 Gylling Amanda NERK
SE*Hot Thundereans Velvet Jack, Hona (K), OCI b 24 493 EX4 MCO ns 11 9 Hona Queentorps Minouh LO2022-057 Thörnberg Lina NERK
Äg: Suominen Jonas, VIK 494 EX3 MCO ns 22 9 Hona SE*Awesome Ellie's Polar Princess LO408557 Olsson Pamela BIK
Bästa senior: 495 EX1 BIV NOM MCO es 09 22 11 Hane S*Topzy Tail's Ozzy LO411410 Åhrén Maria ÖSTK
SE*Alsmarks Oikoumene, Hona (K), OCI n 24 496 EX1 BIV NOM MCO ns 22 12 Hane SE*Luddtassens Seasmoke LO415993 Gylling Amanda NERK
Äg: Suominen Jonas, VIK 497 EX1 MCO ns 22 12 Hona DK*Lovin'You4ever Cupid LO416683 Edén Ylva DÄK
Bästa veteran: 498 CAPS MCO ds 09 4 Hane (K) GIP SC S*Topzy Tail's Zimba LO311890 Pettersson Gunilla ÖSTK
SP LV*Silky Majesty Zoe, Hona (K), BUR b 499 CAPS BIV MCO fs 09 22 4 Hona (K) IP S*Topzy Tail's Amazing Chick LO312597 Dahlbäck Margareta ÖSTK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 500 CAP MCO ns 09 10 Hane (K) S*Luddbollen's Amarok LO400584 Segerqvist Laila NERK
501 CAGCIB MCO ns 03 5 Hane CH SE*Paw controls Ivan LO390321 Niklasson Lindha ÖSTK
KATEGORI 4 503 EX2 MCO ns 03 24 11 Hane SE*Knäkatten Mr Takamine LO410518 Niklasson Lindha ÖSTK
Bästa vuxen hane: 504 EX1 MCO ds 09 22 11 Hona S*Topzy Tail's Opzzie LO411412 Dahlbäck Margareta ÖSTK
HU*Shagio-Chen Vitez, Hane, OSH d 03 24 506 CAPS NOM BIS NEM n 21 4 Hane (K) IP SC SE*Ängsö Atlas DSM DVM LO296240 Arnemyr Nyberg Elin ÖSTK
Äg: Rasmussen Tove, GRENL 507 HP BIV NOM BIS NEM n 21 1 Hane SC T-Rex Tzar-Koshka LO385941 Stridh Marie BIK
Bästa vuxen hona: 508 EX1 ej cert NEM as 21 3 Hona GIC SE*Lönnekullas Molly LO386680 Ståhl Annacarin BIK
SE*Stjärnströssels Ronja, Hona, PEB f 33 509 CACIB NEM a 21 7 Hane CH SE*Snowy Sapphires Evan LO408002 Michalowski Beata SPIN
Äg: Östring Anna, BIRKA 510 EX1 NEM ns 11 Hona SE*Tant Piggelins Polly LO411051 Stridh Marie BIK
Bästa junior: 511 CAPIB NOM NEM g 09 8 Hona (K) SE*Cupiditas Feles Ellen LO409775 Lusth Fia NERK
Emerald Snow Blue Sunshine, Hane, RUS 512 EX1 NOM NEM gs 09 21 12 Hona SE*Lönnekullas Piccolina LO414159 Ståhl Annacarin BIK
Äg: Mlynarczyk Angelika, FPL 513 CACS NFO n 3 Hane IC S*Kattilaforsens Mamoru LO401488 Schütze Pia DÄK
Bästa kattunge: 514 CAGCIB NOM NFO n 09 5 Hona IC S*Drakborgens Livia Lakritzpipa LO382314 Örnstad Angelike JKK
SE*Recce Pod Assult Seagull, Hona, DRX f 24 515 Internationell Champion NFO n 09 7 Hane CH SE*Crazy Cat Ladys Ragnar Rosenknopp LO401294 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 516 EX2 NFO n 03 9 Hane SE*Crazy Cat Ladys Hannibal Himmelsöga LO405860 Holgersson Malin CK
Bästa kastrat hane: 517 CAC BIV NOM NFO n 09 9 Hane S*Utblicken's Panter LO408550 Ehrenbåge Ylva NERK
SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM, Hane (K), OSH b 518 CACIB NFO n 09 7 Hona SE*Thojoni's Golden Cover LO402685    
Äg: Eklund Jessica, NERK 519 CAC NFO n 03 9 Hona S*Utblicken's Pingla LO408551 Ehrenbåge Ylva NERK
Bästa kastrat hona: 520 CAPIB NFO n 22 8 Hona (K) GIC S*Capsicum's Holley LO342451 Setterwall Eva JKK
AprioriNaked Cherry, Hona (K), SPH d 21 521 Champion NFO nt 23 9 Hona S*Capsicum's Jewel of Manyara LO403142 Setterwall Eva JKK
Äg: Veretennikova Tatiana, JKK 522 EX1 NFO n 22 12 Hona SE*WinterPaw's Rosetta LO414089 Axelsson Thérèse DÄK
Bästa senior: 523 HP NOM NFO n 09 23 2 Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg Birgitta NERK
SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM, Hane (K), OSH b 524 CAPIB NOM NFO n 03 22 8 Hane (K) PR S*Rockringen's Unplugged LO357120 Söderberg Åse VÄK
Äg: Eklund Jessica, NERK 525 ABS NFO n 03 22 7 Hane CH S*Kinah's Lilla Björn LO366223 Rydelius Jennie MSK
526 CAGCIB BIV NFO n 09 24 5 Hona CH S*Utblicken's Sarafina LO364819 Ehrenbåge Ylva NERK
HUSKATT 527 CAC NFO n 09 24 9 Hona S*Pysida's Uriel LO394954 Karlsson Helena VRK
Bästa korthår: 528 EX1 NFO n 09 24 12 Hona S*Räserråttan's Alice LO415276 Berntsson Kia DÄK
SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM, Hona (K), HCS n 09 23 529 CAPS NFO f 22 4 Hona (K) IP IC SE*Kattzelius Dalelia de Alba LO311442 Jansson Maria NERK
Äg: Hellkvist Eva, BIK 530 CAP NFO d 22 10 Hane (K) SE*Duvesjön's Justice LO371338 Wahlström Carola MSK
Bästa långhår: 531 Supreme Champion NOM NFO e 24 3 Hane GIC S*Mustela's Asterion LO330593 Hermelin Gabrielle DÄK
Smilla, Hona (K), HCL f 03 22 532 HP BIV NOM BIS NFO f 22 1 Hona GIC S*Rockringen's Cyberface LO392888 Åberg Barbro NERK
Äg: Hellkvist Eva, BIK 533 CAGCIB NFO d 5 Hona CH S*Askett's Quinny LO356953 Hellkvist Kajsa MSK
Bästa senior: 534 CAC NFO d 22 9 Hona SE*Öjaskogens Alice Axelina LO387169 Hellkvist Kajsa MSK
SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM, Hona (K), HCS n 09 23 535 EX2 NFO f 23 9 Hona S*Beyond JellyBean LO408252 Utterström Ingela JKK
Äg: Hellkvist Eva, BIK 536 EX1 NFO f 12 Hona S*Youngun's Karma LO413005 Carlzon Kerstin NERK
537 CAPS NOM NFO e 09 22 4 Hane (K) GIP SC SE*Kattzelius Freswick de Alba LO311441 Jansson Maria NERK
538 Grand Internationell Premier BIV NOM BIS NFO g 09 24 6 Hona (K) IP SC S*Dalkullans E.T. LO315866 Jansson Ewa DÄK
539 Internationell Premier NFO f 03 8 Hona (K) PR IC S*Utblicken's Indra LO301359 Rugner Madeleine ELK
540 CAGCIB NFO f 01 62 5 Hona IC S*Vildhjärtas Stor-Babs LO387774 Örnstad Angelike JKK
541 EX2 NFO f 09 22 7 Hona CH S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Örnstad Angelike JKK
542 CACIB BIV NOM NFO f 09 22 7 Hona S*Beyond JuicyFruit JW LO408251 Jansson Maria NERK
543 EX2 NFO f 09 11 Hona S*Glömstaskogens Olympia LO410799 Örnstad Angelike JKK
544 EX1 NFO f 09 22 11 Hona SE*Öjaskogens Bettan LO413362 Hellkvist Kajsa MSK
545 EX1 NFO e 09 12 Hona S*Fitnesscats Moretta LO413853 Karlsson Helena VRK
546 ABS NFO as 22 5 Hane IC SE*Järnskogen's Royal Blue LO362999 Järnkvist Anna NERK
547 CACIB BIV NFO gs 22 7 Hona CH S*Utblicken's Alizia LO367787 Järnkvist Anna NERK
548 Champion NFO as 24 9 Hane SE*Lisselbacks Qing LO405988 Hermelin Gabrielle DÄK
549 CAC NFO as 22 9 Hona SE*Life of Nature Vela LO405128 Lennartsson Anette VRK
550 EX2 NFO fs 9 Hona SE*Life of Nature Zawiah LO407776 Lennartsson Josefine VRK
551 CAGCIB NFO gs 09 22 5 Hona CH S*Utblicken's Sigrid LO395110 Ehrenbåge Ylva NERK
552 CAC BIV NOM NFO es 09 24 9 Hane SE*Flintspetsen's Mayson LO409882 Malmsten Tina NERK
553 CAC NFO fs 09 9 Hona S*Mustela's Qristall LO386628 Hermelin Gabrielle DÄK
554 ABS NFO w 61 3 Hane GIC S*Little L's Bad Boy Boggie JW LO396029 Dahlkvist Sylvia SPIN
555 EX1 NOM NFO w 63 12 Hane S*NC's Dynamite LO413486 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
556 CAC SIB n 9 Hona SE*Stjärnkullens Kala av merida LO408377 Fredriksson Sten Johanna VÄK
557 CAPIB SIB n 09 8 Hane (K) PR S*Zaribs Jerimie av Estinien LO398728 Tengström Sofia BIK
558 CAC SIB n 09 9 Hona SE*Stjärnkullens Tufselina av merida LO408379 Fredriksson Sten Johanna VÄK
559 CAP SIB n 22 10 Hane (K) GIC SE*Tsarhegens Van Gogh LO349488 Boije Camilla NERK
560 EX2 SIB n 22 9 Hane SE*Aanainas Vityaz av honey LO408469 Fredriksson Sten Gullvi VK
561 CAC SIB ny 22 9 Hane Kito Colour Foot*PL LO412391 Fredriksson Sten Johanna VÄK
562 CAC SIB n 09 22 9 Hona SE*Edalunds Gulligull LO408760 Boije Camilla NERK
563 ABS SIB n 09 22 11 Hona SE*Aanainas Lamborghini LO410526 Fredriksson Sten Gullvi VK
564 EX1 SIB n 09 22 11 Hona Ramoneska Duma Cara*PL RX414432 Hero Johansson Marie NERK
565 EX1 SIB ns 22 12 Hane SE*Kristallmånen's Akéla LO414964 Wall Inger DÄK
567 CAP SIB fy 24 10 Hona (K) SE*Vinterpalatsets Paloma Birknova LO371970 Skärgård Andersson Christina DK
568 CACS SIB d 09 23 3 Hona GIC SE*Hökhöjdens Goldeen LO334310 Hero Johansson Marie NERK
569 ABS SIB fy 09 24 7 Hona CH SE*Aanainas Tsarina av Visana LO366544 Fredriksson Sten Gullvi VK
571 CAPS SIB ns 22 4 Hona (K) GIP S*Anel's Kittens Selenas Dottir Ida LO356308 Skärgård Andersson Christina DK
572 CAPIB NOM SIB fs 24 8 Hona (K) PR SE*Snow Buddies Bella Beauty LO366911 Wall Inger DÄK
575 ABS SIB fs 09 22 11 Hona NO*Myrbærhaugen's Greta Garbo LO414820 Fredriksson Sten Gullvi VK
576 EX1 SIB ds 03 12 Hane SE*OneCorner Cat's Mumintrollet LO413478 Kiimalainen Katarina JKK
577 EX1 NOM SIB ns 09 12 Hona SE*Angelpalace Lilla My Zimbaova LO412847 Fredriksson Sten Johanna VÄK
578 CAPS TUA w 62 4 Hane (K) IP SC S*Tufvans Gustav LO342039 Persson Ann-Heléne BIRKA
579 CAC BEN ns 24 32 9 Hane S*Selmas Moytoy LO413193 Abrahamsson Paulina ÖSTK
580 CACIB BIV NOM BIS BEN n 24 7 Hane S*KungsgardenCats Knuckles JW LO408547 Holgersson Malin CK
581 CACIB BEN n 24 7 Hona CH SE*Yggdrasils scion Heidrun RX409023 Karstorp Sigrid BIK
582 EX1 BEN n 24 12 Hona S*Retriver's Claire LO411891 Lagergren Lilian BIRKA
583 CAGPIB BEN n 24 31 6 Hane (K) PR SE*TokoChinook Birk af Malik LO402350 Nilsson Norlund Åsa JKK
584 CAGPIB BEN n 24 31 6 Hona (K) PR SE*TokoChinook Isadotter LO402352 Nilsson Norlund Åsa JKK
585 EX1 NOM BIS BEN n 24 31 11 Hona SE*Östermalm leos Doris Day of Rush RX411358 Sajanti Jonna BIRKA
586 Supreme Champion BEN n 24 32 3 Hane GIC Adelhills Rush of Echoes RX397353 Sajanti Jonna BIRKA
587 CACIB BEN n 24 32 7 Hane SE*TokoChinook Andy Warhol RX408479 Duvkrans Ahlgren Natalie GEK
588 CAGCIB NOM BEN n 24 33 5 Hane IC Artizto Catz Knock Out Bludger JW LO400517 Olovsson Åsa ÄK
589 EX1 NOM BEN n 24 33 12 Hona S*Retriver's Grace Stone RX413766 Lagergren Lilian BIRKA
590 CACS BIV NOM BLH a 3 Hona GIC SE*Sotarkattens But Beutiful LO354331 Lidhagen Ulla VRK
591 Champion BLH a 9 Hane S*Lur Per's Carl-Otto LO408609 Kjell Kristina DÄK
592 CACIB BLH a 7 Hona SE*Happy Time's Agnes LO404328 Hjälte Eva ÖSTK
593 CACIB BLH b 7 Hona CH S*Litchi's Colette LO404657 Johansson Liselott ÖSTK
594 EX1 NOM BLH c 11 Hona SE*Linheart's Love Cherry Motion LO409512 Nilsson Hjelm Helene ÖSTK
595 CAC BLH e 9 Hane IDP*Nordstjernans Aslan LO408985 Hjälte Eva ÖSTK
596 CACIB BLH g 7 Hona CH SE*Vikingalundens Mandy LO373201 Hjälte Eva ÖSTK
597 EX1 BLH ny 11 12 Hona SE*Värmekällan's Penny Lane LO411298 Nordlund Lisa NERK
598 Premier NOM BLH a 24 10 Hane (K) S*Lur Per's Archiebald the Laird LO393002 Kjell Kristina DÄK
599 CACIB BLH n 03 7 Hona SE*Trashanken's Shadowcat LO404686 Nyman Åse NERK
600 CAC BLH a 01 62 9 Hona SE*Trashanken's Rainbow Dash LO406613 Gunnarsson Angelica ÖSTK
601 CACIB BLH a 03 7 Hona SE*Lyckans Klös Mynta LO406497 Bjäreklint Rose-Marie SYDK
602 CAPIB BLH b 03 8 Hona (K) PR CH SE*Trashanken's Don't stop me now LO373360 Strid Elin NERK
603 Champion BLH b 03 9 Hona SE*Trashanken's Scarlet Witch LO404682 Strid Maud NERK
604 CAGPIB BLH d 03 6 Hane (K) IP S*Ullstrumpans Bolton LO368257 Odder Hanna NERK
605 CAPIB BLH d 03 8 Hane (K) PR IDP*Rozehip's Amazing LO393733 Gunnarsson Angelica ÖSTK
606 CAPIB BLH e 03 8 Hona (K) PR SE*Happy Time's Honey Honey LO390966 Eriksson Annica BIK
607 CAC BLH j 03 9 Hona SE*Mina Mirakel's Madeleine LO408424 Richette Pernilla SK
608 Internationell Champion BLH o 03 7 Hona CH SE*Mina Mirakel's I Love Mums Mums LO352314 Roos Elisabeth ÖSTK
609 CACS BLH a 33 3 Hane GIC Kenzo Maybemogwai*CZ LO354071 Starborg Jenny SK
610 CAPIB BLH b 33 8 Hane (K) PR SE*PewasSpinneri Stitch LO404705 Andersson Eva NERK
611 EX1 BLH b 33 12 Hane SE*Pawpoint's Day Dreamer LO414511 Starborg Jenny SK
612 CACIB BLH n 21 33 7 Hona SE*Pawpoint's Celine LO405345 Starborg Jenny SK
613 CACIB BLH b 21 33 7 Hona SE*PewasSpinneri Lilo LO404706 Andersson Eva NERK
614 ABS BML ny 11 31 9 Hane SE*Grayscale's Fred LO402191 Helmer Barbro SKKK
615 CAC NOM BML ns 12 31 9 Hona SE*Katoj's Eulalia JW RX406085 Cederberg Charlotte (Lotta) SKKK
616 CAP BOM 10 Hona (K) Kitakiss Liquirizia RX360509 RR Leek Anneth VIK
617 ABS BOM 12 Hona S*Tiddywinks Salmiakki u reg Hellman Mary FBE
618 CAC BSH w 62 9 Hane S*Selikas Glowing Dacapo LO407162 Roos Elisabeth ÖSTK
619 Champion BSH w 62 9 Hona S*Selikas New Dawn LO407165 Ståhl Gun DK
620 CAPIB BSH n 8 Hona (K) PR SE*Trashanken's Black Widow LO363229 Strid Elin NERK
621 CAPS NOM BSH a 4 Hane (K) GIP SC Maximo del Millars*ES DSM DVM LO346041 Wallin Kerstin VRK
622 CAC BSH a 9 Hona SE*Newground's Snotra LO408842 Nymark Katrin VRK
623 EX1 NOM BSH a 12 Hona SE*Meduseld's Luna P Magic LO414238 Carlsson Emma VRK
624 CAPS BSH b 4 Hane (K) GIP SE*Sotarkattens Body and Soul LO354330 Lidhagen Ulla VRK
625 CAPIB NOM BSH b 8 Hona (K) PR GIC SE*Great News Dainty Bess LO334510 Lidhagen Ulla VRK
626 CACS BSH b 3 Hane IC SE*Myrtassen's Emmet RX369716 Vannemyr Camilla VÄK
627 CACIB BSH b 7 Hona S*Tebasiles Adella LO407870 Melin Jesper NERK
628 ABS BSH e 7 Hona SE*XLNT Highland's Junis LO404853 Lundberg Pernilla CK
629 EX1 BSH g 12 Hona SE*Meduseld's Moon Prism Power Make Up LO414234 Carlsson Emma VRK
630 EX1 BSH fs 12 Hona S*Selikas Mixed Electra LO414529 Ståhl Gun DK
631 CAGCIB BSH ay 11 5 Hona IC SE*Trollögas Tingeling RX374765 Mattiasson Kerstin VK
632 CACIB NOM BSH n 22 7 Hane CH S*Papadino's Goliath LO402849 Ståhl Gun DK
633 HP BSH n 24 2 Hane (K) SP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
634 CAGPIB BSH g 22 6 Hona (K) IP IC SE*HazyDawn's Frida Kahlo LO355759 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
635 CAC BSH p 22 9 Hane SE*Himmelska Halid LO405412 Karlsson Alf UK
636 CAGPIB NOM BIS BSH ns 22 64 6 Hane (K) IP SE*Belldiopas Harry Potter LO389397 Brate Inger VRK
637 CAGCIB BSH a 02 62 5 Hane CH SE*Skogshall Fritiof LO385854 Berglöf Liselott ÖSTK
638 CAC BSH c 03 9 Hane S*HumlaDumlans Mojito LO404606 Hasselström Juhl Linda ÖSTK
639 EX1 BSH d 02 62 12 Hane S*HumlaDumlans Simba LO412600 Hasselström Juhl Linda ÖSTK
640 EX1 BSH f 03 12 Hona SE*Skogshall Granna Garbo LO412870 Berglöf Liselott ÖSTK
641 CAGPIB BSH c 33 6 Hona (K) IP S*Sagotassens Victoria's Secret LO294941 Carlsson Anna VRK
642 EX1 BSH c 33 11 Hona SE*Meduseld's Miss Love Duck LO411389 Carlsson Anna VRK
643 CAC BSH o 33 9 Hane Captain Caspar Solomonoff*UA LO414603 Starborg Jenny SK
644 CAC BUR n 9 Hona S*Piapizzi's Chandra LO408598 Nordström Anne FMK
645 CACIB BUR a 7 Hona CH SE*Pendas Estelle RX22.BUR.SE.001 Hellman Mary FBE
646 HP BUR b 2 Hona (K) SP LV*Silky Majesty Zoe LO296088 Holmgren Kickie JKK
647 ABS BUR b 4 Hane (K) PR Silkymajesty Terrific LO356208 Sjöberg Therese ÖSTK
648 CAGCIB BUR b 5 Hona IC Shai-San-War's Lobelia LO407374 Holmgren Kickie JKK
649 CAGCIB BUR c 5 Hane CH S*Piapizzi's ULLiott with 2 Ts LO396908 Nordström Anne FMK
650 ABS BUR c 5 Hona IC SE*MeuAmor Going To The Top LO407983 Larsson Patrik ÄK
651 EX1 NOM BUR c 11 Hane S*Lovestory's Questlove LO22.BUR.006.4 Hellman Mary FBE
652 Champion BUR d 9 Hane SE*Whisperwind Kurt Cobain RX400523 Lundgren Sofia FRÄS
653 CAP BUR g 10 Hona (K) S*Zagamin Kari LO348565 Leek Anneth VIK
654 CAGPIB NOM BUR j 6 Hona (K) PR S*Piapizzi's Hootenanny LO377630 Nordström Anne FMK
655 Internationell Premier EUR n 8 Hona (K) IC S*Sommarängens Magie Noire LO255050 Edman Maria VRK
656 CAGPIB EUR n 24 6 Hona (K) PR IC S*Sommarängens Mindy LO255047 Edman Maria VRK
657 CAGPIB EUR d 24 6 Hane (K) IP SE*Ooo Spot On Acne Dot Com RX356817 Sjöndin Eleonor FRÄS
658 CAP MAU ns 24 10 Hane (K) CH FI*Walidah Bebiankh LO336254 Toivio Lisa NERK
659 ABS MAU ns 24 3 Hane IC SE*Eternal Spring Hold my heart LO400020 Asplund Mia ÄK
660 CACS MAU ns 24 3 Hona GIC Emauge A Star Is Born LO403335 Asplund Mia ÄK
661 CAGCIB NOM BIS MAU ns 24 5 Hona IC NO*Gooseberry The sky's is My Limit LO197056 Løkke Rebekka ØSTFO
662 CACIB MAU ns 24 7 Hona NO*Gooseberry Simply Spellbound JW LO206741 Løkke Rebekka ØSTFO
663 ABS MAU ns 24 9 Hona SE*Broqvist Porsche LO407684 Fisher John NERK
664 HP OCI n 24 2 Hane (K) GIP SE*Cats Are Us Hurricane RX382374 Scholz Sandra JKK
665 CAP OCI n 24 10 Hona (K) SE*Alsmarks Oikoumene RX316706 Suominen Jonas VIK
666 CAP NOM BIS OCI b 24 10 Hona (K) SE*Hot Thundereans Velvet Jack RX374674 Suominen Jonas VIK
667 EX2 OCI b 24 10 Hona (K) S*Wagga Wagga's Doris Day LO401109 Fant Camilla VK
668 ABS OCI b 24 11 Hona SE*Hot Thundereans Ottweiler JW RX411021 RR Sjöberg Therese ÖSTK
669 ABS OCI o 24 9 Hane SE*Hormuz Zaferân LO404583 Boskär Hans & Paulo VIK
670 EX1 NOM BIS SOK 12 Hona SE*Lemeno's Muujiza RX415836 Nyström Jenny SK
671 CACIB SRL n 7 Hane S*Tjejringens Björn RX405361 Walström Marina VRK
672 CAPIB SRL es 11 8 Hane (K) PR S*RagGorgeous GrooGrux King RX404975 Johansson Lena NERK
673 CACIB ABY n 7 Hona CH S*Amber Eyes Shapely Shauna RX372326 Lind Audrey ÄK
674 EX1 ABY n 12 Hona S*Amber Eyes Rock On Roxanna LO415557 Lind Audrey ÄK
675 HP NOM BAL b 2 Hona (K) GIP S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda SL
676 CACS BAL c 3 Hane GIC SE*Truffles Fearless Ferris LO397848 Pettersson Alexsandra NERK
677 CAGCIB BAL n 21 5 Hane IC Ferdinand av Ramithi(N) RX395729 Lennartsson Jessica VRK
678 CACIB NOM BAL c 21 7 Hona CH S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann BIRKA
679 ABS CRX n 7 Hona CH SE*Mirelius Lamborghini Miura LO397464 Arborelius Bodil VÄK
680 EX1 NOM CRX b 03 11 Hane SE*Rex Perspective Leccino LO409935 Gustafsson Carina VRK
681 EX2 CRX n 01 62 11 Hane FI*Sommelier's After Dark RX413229 Pedersen Berit BIRKA
682 CAGCIB CRX f 24 5 Hona CH SE*Saviour X Chocolate Bunny LO404675 Robertsson Anna ÄK
683 CAGPIB CRX b 03 24 6 Hane (K) IP SE*Saviour X Dragon Pulse LO384717 Robertsson Anna ÄK
684 CAC CRX f 21 33 9 Hona S*Weminas Baklava LO403678 Wetterborg Eva-Maria VRK
685 CACIB DRX n 7 Hona SE*Well Borns Moonbird RX401309 Bielk Louis BIK
686 CAC DRX a 9 Hona S*Shadowland's Blue Babe LO403010 Kragh Lotta ÄK
687 EX1 NOM BIS DRX f 24 12 Hona SE*Recce Pod Assult Seagull LO415210 Lassarp Vanessa DK
688 ABS DRX g 03 12 Hona SE*Mica Flava Omega LO415695 Nilsson Elina VRK
689 CAC DRX a 33 9 Hona S*Shadowland's Blue Blissey LO403011 Kragh Lotta ÄK
690 CAC DRX w 63 9 Hane SE*Recce Pod Fraggel Concept LO408726 Eklund Jessica NERK
691 CACIB OLH n 03 7 Hona S*Djupbäcken's Agnetha RX407098 Lennartsson Jessica VRK
692 ABS OSH n 3 Hona GIC NO*Ennakeem's Bambi LO197271 Rasmussen Tove GRENL
693 HP NOM BIS OSH b 2 Hane (K) SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund Jessica NERK
694 Supreme Premier OSH j 4 Hona (K) GIP SC IDP*Xantippa's Bissy LO346219 Pettersson Alexsandra NERK
695 CAC OSH n 24 9 Hane SE*RedOne's Kion RX402189 Gustafsson Lena ÄK
696 ABS OSH a 25 3 Hane GIC Nilay Ufne Koty*PL JW LO401039 Bornholm Linda SL
697 CAC OSH ns 24 9 Hona S*Casa el Gatos Ragnhild RX406884 Kimnäs Regina NERK
698 CAC NOM BIS OSH d 03 24 9 Hane HU*Shagio-Chen Vitez LO208585 Rasmussen Tove GRENL
699 CACIB NOM BIS PEB f 33 7 Hona SE*Stjärnströssels Ronja RX413218 Östring Anna BIRKA
700 CAC PEB g 21 33 9 Hona IDP*Stjärnströssel's Stjärna RX409830 Östring Anna BIRKA
701 CAC RUS 9 Hona SE*Masha's Paula LO388996 Morawska Edyta RYSS
702 EX2 RUS 9 Hona S*Limelight's Zoe LO372023 Lekengård Susanne RYSS
703 EX1 BIV NOM BIS RUS 11 Hane Emerald Snow Blue Sunshine LO267450 Mlynarczyk Angelika FPL
704 EX1 NOM SIA n 12 Hona FI*Mummeli Anemoninha Adele LO416162 Hällgren Linda SL
705 CAC SIA b 9 Hona SE*Ilmigans Ninni LO385351 Stenström Alexandra NERK
706 CAC SIA h 9 Hona HU*Shagio-Chen Alicent LO208586 Rasmussen Tove GRENL
707 EX1 SIA n 21 11 Hona SE*Ediecats Suki LO411251 Gustafsson Lena ÄK
708 CACIB SIA b 21 7 Hane CH SE*Lilla Fjellan Yatzy LO384078 Karstorp Sigrid BIK
709 EX1 SIA b 21 12 Hona SE*Topparrot's Miss Elegance LO415482 Stenström Agneta NERK
710 CAC SIA c 21 9 Hane Manilo von Imporio*A LO368761 Stenström Agneta NERK
711 CACIB SIA b 03 7 Hona S*Djupbäcken's Clarabella LO406621 Lennartsson Jessica VRK
712 HP NOM SOM n 2 Hane (K) SP CH NO*Oyapus Chaths LO334248 Flinkman Erina NERK
713 EX2 SOM o 7 Hona CH Ferox Rubra Regina LO345048 Flinkman Erina NERK
714 Internationell Champion SOM o 7 Hona CH S*Catnip's Innocent Iris LO402604 Karlsson Sandra NERK
715 CAPIB NOM BIS SPH d 21 8 Hona (K) AprioriNaked Cherry LO386089 Veretennikova Tatiana JKK
716 CAGPIB SPH g 03 33 6 Hona (K) PR CH SE*Yoda Star Sonja RX331764 Veretennikova Tatiana JKK
717 CAGCIB NOM SPH e 33 5 Hane IC SE*Yoda Star Sesam LO388497 Veretennikova Tatiana JKK
718 CAC SPH n 32 9 Hona SE*Storbrotorps Smulan RX408845 Ranström Annalena VÄK
719 2 HCL d 22 14 Hane (K) Henry LO2020 Skärgård Adolfsson Anna BIK
720 1 NOM HCL n 03 14 Hane (K) WW'18 Max DSM LO1767 Hellkvist Eva BIK
721 2 HCL a 09 33 14 Hona (K) Rain LO2001 Ståhlnacke Sara VRK
722 1 NOM BIS HCL f 03 22 14 Hona (K) Smilla LO1924 Hellkvist Eva BIK
723 1 NOM HCS d 09 22 14 Hane (K) Fritzzjunior LO1874 Hellkvist Eva BIK
724 5 HCS d 09 22 14 Hane (K) Dobby LO2029 Hellkvist Eva BIK
725 5 HCS d 24 14 Hane (K) Simba LO2041 Ahlstrand Ann-Charotte (Lotta) MSK
726 4 HCS n 09 14 Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
727 3 HCS n 09 14 Hane (K) Flozzy LO2019 Hellkvist Eva BIK
728 2 HCS ns 14 Hane (K) Milo LO2037 Thörnberg Lina NERK
729 ABS HCS g 09 14 Hona (K) Plommon LO2039 Sjöberg Therese ÖSTK
730 1 NOM BIS HCS n 09 23 14 Hona (K) SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM LO1591 Hellkvist Eva BIK
731 2 HCS n 24 14 Hona (K) Yrvädret LO1997 Hellkvist Eva BIK
S101 2 EXO n 33 15a Hane (K) PR IC S*Arzish Hardy JW LO301774 Böörs Lena NERK
S102 3 EXO f 24 15a Hona (K) S*IxiDixi's Love at First Sight LO321370 Segerqvist Laila NERK
S103 3 PER a 15a Hane (K) IP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
S104 4 PER d 33 15a Hane (K) SC S*Böörs Captain Beefheart LO328144 Böörs Lena NERK
S105 2 PER w 62 15a Hona (K) GIP SC S*Scarlet's Sweetheart LO317496 Strandberg Karin MSK
S106 1 BIS RAG n 15a Hona (K) IP SC (N)Wickmann's Jamilla DVM RX306831 Bråneke Lena ELK
S107 1 SBI n 15a Hane (K) SP SC S*Linéahuset's Quimba DVM LO316459 Porat Eva NERK
S108 2 MCO ds 09 15a Hane (K) GIP SC S*Topzy Tail's Zimba LO311890 Pettersson Gunilla ÖSTK
S109 1 BIS MCO fs 09 22 15a Hona (K) IP S*Topzy Tail's Amazing Chick LO312597 Dahlbäck Margareta ÖSTK
S110 1 NFO e 09 22 15a Hane (K) GIP SC SE*Kattzelius Freswick de Alba LO311441 Jansson Maria NERK
S111 3 NFO f 22 15a Hona (K) IP IC SE*Kattzelius Dalelia de Alba LO311442 Jansson Maria NERK
S112 2 NFO f 03 15a Hona (K) PR IC S*Utblicken's Indra LO301359 Rugner Madeleine ELK
S113 1 BIS OCI n 24 15a Hona (K) SE*Alsmarks Oikoumene RX316706 Suominen Jonas VIK
S114 1 BIS OSH b 15a Hane (K) SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund Jessica NERK
S115 2 SOM n 15a Hane (K) SP CH NO*Oyapus Chaths LO334248 Flinkman Erina NERK
S116 1 HCL n 03 15a Hane (K) WW'18 Max DSM LO1767 Hellkvist Eva BIK
S117 2 HCS n 09 15a Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
S118 1 BIS HCS n 09 23 15a Hona (K) SW'19 SW'18 NW'22 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM LO1591 Hellkvist Eva BIK
U101 1:a 40 p 17   S*Topzy Tail's u reg Åhrén Maria ÖSTK
U102 Utgår 17   SE*Well Borns u reg Bielk Louis BIK
V101 1 BIS PER d 15b Hane (K) SP Boggie's Samuel LO233751 Andersson Anette NERK
V102 1 BIS NEM n 21 15b Hane (K) IP SC SE*Ängsö Atlas DSM DVM LO296240 Arnemyr Nyberg Elin ÖSTK
V103 2 NFO nt 09 22 15b Hane (K) SP GIC S*Spin Engine's Gold-X LO256660 Jansson Maria NERK
V104 1 NFO n 09 23 15b Hona (K) SP S*Beyond American Pie LO239460 Åberg Birgitta NERK
V105 1 BSH n 24 15b Hane (K) SP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
V106 1 BIS BUR b 15b Hona (K) SP LV*Silky Majesty Zoe LO296088 Holmgren Kickie JKK