Järva Kattklubb 1 CACIB EXO ns 11 7 Hane CH Cherryloves Avalance RX402354 Spegel Camilla PK
230812 2 CAP NOM EXO fs 22 62 10 Hona (K) S*Subwoofer Pandora LO308534 Falck Eva SOL
3 ABS EXO n 03 5 Hane IC SE*Hypknox's Fat Bastard LO368233 Demervall Malin DK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 ABS EXO a 03 2 Hane (K) SP SE*Hypknox's St.Louis Slim LO333066 Demervall Malin DK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 CAGCIB NOM BIS EXO g 02 21 62 5 Hona CH S*Sidentassen The Miracle Queen LO404559 von Gerber Cecilia PK
kategori 1 61 kategori 2 155 kategori 3 91 kategori 4 77 huskatt korthår 5 huskatt långhår 2 6 ABS EXO a 33 9 Hane D'incanto Ghost LO414738 Thell Katarina PK
senior 2 senior 2 senior 2 senior 3 huskatt senior 1 7 CAPS PER w 62 4 Hona (K) GIP SC S*Scarlet's Sweetheart LO317496 Strandberg Karin MSK
veteran 1 veteran 0 veteran 0 veteran 1 huskatt veteran 1 8 EX1 PER w 62 11 Hane S*Scarlet's Jon Snow LO412822 Strandberg Karin MSK
fertil hane 12 fertil hane 29 fertil hane 14 fertil hane 14 9 CAGPIB NOM PER n 6 Hane (K) IP S*Scarlet's Youngblood LO392523 Runarsdotter Anna MSK
fertil hona 10 fertil hona 41 fertil hona 25 fertil hona 19 10 CAPS NOM BIS PER n 4 Hona (K) IP IC S*Scarlet's Juicy Couture LO392524 Hofmeijer Emelie MSK
kastrat hane 9 kastrat hane 14 kastrat hane 11 kastrat hane 10 11 EX1 NOM BIS PER n 11 Hona S*Twice-As-Nice Leanna LO414947 Abrahamsson Annevi MSK
kastrat hona 10 kastrat hona 19 kastrat hona 11 kastrat hona 8 12 CACS PER a 3 Hane GIC S*Shahi's Blue Ray LO369918 Höök Johansson Kajsa DK
junior hane 5 junior hane 14 junior hane 5 junior hane 6 13 CAPS NOM BIS PER a 4 Hane (K) IP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
junior hona 4 junior hona 14 junior hona 11 junior hona 6 14 CAP PER a 10 Hona (K) SC S*Scarlet's Midnight Miracle LO336350 Strandberg Karin MSK
kattunge hane 3 kattunge hane 12 kattunge hane 4 kattunge hane 3 15 CAP PER f 10 Hona (K) SE*La Juicy's Flowerbomb LO407935 Runarsdotter Anna MSK
kattunge hona 8 kattunge hona 12 kattunge hona 10 kattunge hona 11 16 EX1 NOM PER ns 12 11 Hona S*Abo Volo's Molly Malone LO413770 Granhammar Stina GEK
17 CACIB NOM PER d 24 7 Hane DiKeRo's Je t'adore Telltell JW LO411666 Forslund Sarah DÄK
KATEGORI 1 18 EX1 RAG n 12 Hona SE*Västersjöns Michaela Stone LO416381 Nilsson Rebecka NERK
Bästa vuxen hane: 19 CAC RAG a 9 Hane SE*Mahulda's Timon LO409527 Eklund Karin BIRKA
SE*Sköntorps Gandalf, Hane, SBI b 20 Champion BIV RAG a 9 Hona SE*Västersjöns Gripen LO371978 Nilsson Rebecka NERK
Äg: Adelskogh Annica, JKK 21 EX2 RAG a 9 Hona SE*Mahulda's Nani LO409525 Åhman Matilda SUK
Bästa vuxen hona: 22 EX1 RAG n 21 12 Hona S*Hjälmvid's Caprice LO419111 Eklund Karin BIRKA
CH S*Sidentassen The Miracle Queen, Hona, EXO g 02 21 62 23 EX1 RAG a 21 12 Hona SE*Mahulda's Cherry Blossom LO416522 Åhman Matilda SUK
Äg: von Gerber Cecilia, PK 24 EX2 RAG n 03 10 Hane (K) S*Asterion's I Want It All LO364250 Dahn Karlsson Zusanne SYDK
Bästa junior: 26 EX1 BIV RAG n 03 12 Hane S*Pussels Jonagold LO417040 Hellenberg Eva JKK
S*Twice-As-Nice Leanna, Hona, PER n 27 EX2 RAG n 03 12 Hane SE*Frums Semedorato LO418775 Landén Marcus MSK
Äg: Abrahamsson Annevi, MSK 28 EX2 RAG n 03 12 Hona S*Hjälmvids Dd Bielle LO418562 Eklund Karin BIRKA
Bästa kattunge: 29 EX1 RAG n 03 12 Hona S*Pussels Aroma LO417042 Hellenberg Eva JKK
S*Yamsa's Ylle, Hona, SBI a 30 Champion RAG a 03 9 Hane SE*Edman's Toulouse LO408590 Edman Emilia ELK
Äg: Mandre Liselotte , DÄK 31 CAPIB RAG a 03 8 Hane (K) PR S*Eurovisions Dance You Off LO391125 Jacobsson Siv MSK
Bästa kastrat hane: 32 CAP NOM RAG a 03 10 Hane (K) S*Pussels Jupiter LO383084 Hellenberg Eva JKK
IP GIC S*Scarlet's Big Heart, Hane (K), PER a 33 EX1 RAG n 03 21 11 Hona SE*Älegårdens Lucky LO413334 Älegård Linda SK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 34 CAGCIB RAG n 04 5 Hona GIC SE*Rättvikskullans Avengers Pepper LO395049 Gynning Anna CK
Bästa kastrat hona: 35 Champion RAG n 04 9 Hane SE*Guteivy's JR LO411187 Gynning Anna CK
IP IC S*Scarlet's Juicy Couture, Hona (K), PER n 36 EX1 BIV NOM RAG n 04 11 Hane SE*Frums Dos Osos LO414935 Landén Marcus MSK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 37 EX1 NOM RAG n 04 12 Hane S*Pussels Discovery LO417043 Hellenberg Eva JKK
Bästa senior: 38 CAGCIB RAG a 04 5 Hane CH SE*Snödockans Caspar LO389344 Edman Emilia ELK
IP GIC S*Scarlet's Big Heart, Hane (K), PER a 39 CACIB SBI n 7 Hane CH SE*Bergåsens Eugénie LO403985 Bergman Carina BIRKA
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 40 CAC SBI n 9 Hona S*Blåklintsdalens Julinne LO410908 Hedberg Malin UK
Bästa veteran: 41 EX1 BIV SBI n 12 Hona S*Walk on Top By Your Side LO415847 Bodén Emma FRÄS
GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D, Hona (K), SBI d 21 42 CAPS SBI a 4 Hona (K) GIP SC S*Ma'ha Gita Frozen DVM LO307279 Mandre Liselotte BIRKA
Äg: Nordlund Siv, ALFA 43 CAGCIB NOM SBI a 5 Hane IC SE*Magic Pearl's Bamse LO383414 Rausmark Linda VRK
Bästa uppfödning: 44 Internationell Premier BIV SBI a 8 Hane (K) PR SC S*Calmiza's Hayman LO355625 Edling Birgitta MSK
S*Scarlet's,  : 48 p 45 Premier SBI a 10 Hane (K) IC SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
Äg: Strandberg Karin, MSK 46 EX1 NOM BIS SBI a 12 Hona S*Yamsa's Ylle LO417538 Mandre Liselotte  DÄK
47 CAPIB SBI b 8 Hona (K) PR Trevino's Doula Dolma LO397024 Bergman Carina BIRKA
KATEGORI 2 48 Champion NOM BIS SBI b 9 Hane SE*Sköntorps Gandalf LO385976 Adelskogh Annica JKK
Bästa vuxen hane: 49 EX1 SBI b 11 Hane S*Chimär's Tico LO417149 Pääkkö Anneli SK
SC T-Rex Tzar-Koshka, Hane, NEM n 21 50 CACIB SBI d 7 Hane CH SE*Sköntorps Jumaji LO396099 Adelskogh Annica JKK
Äg: Stridh Marie, BIK 51 CACIB SBI e 7 Hane CH S*Kilenskogens Dawis LO378556 Rangius Berit SK
Bästa vuxen hona: 52 CAGPIB NOM SBI f 6 Hona (K) IP SC S*Bibendums Spring Edition III LO296119 Freudenthal Ditte ALFA
GIC SE*Marfinn's Funny Face DVM, Hona, MCO f 09 53 CAC SBI g 9 Hona S*Kultberget's Hoper Solo LO410267 Finnberg Angelika UK
Äg: Augustsson Martin, ELK 54 CACIB SBI j 7 Hona CH SE*Vikmyra's Céleste de Célesteville LO404465 Rangius Berit SK
Bästa junior: 55 CAGPIB SBI a 21 6 Hane (K) IP S*Källtäppans Santo Soonic LO389177 Molin Catharina FRÄS
BE*AnaCoons Resort Mamma Mia, Hona, MCO f 09 56 EX2 SBI b 21 9 Hona S*Chimär's Smilla LO402835 Pääkkö Anneli SK
Äg: Öhrberg Annika, DK 57 CAC BIV SBI b 21 9 Hona SE*Cat's like honey Davallia LO406189 Svenman Susan VRK
Bästa kattunge: 58 EX1 SBI b 21 11 Hona SE*Magic Pearl's Fantastic Female LO414975 Rausmark Linda VRK
SE*Edalunds Victorias secret, Hona, SIB f 03 24 59 EX1 NOM SBI c 21 12 Hona S*Super Classic's Stunning Siena LO416137 Ekholm Anita SK
Äg: Kedert Sören, UK 60 CAPS SBI d 21 4 Hona (K) GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
Bästa kastrat hane: 61 EX1 SBI d 21 11 Hane SE*Magic Pearl's Fantastic Flames LO414978 Arringe Lena VRK
GIP SC S*Stortassen's Viktor JW DSM DVM, Hane (K), MCO n 22 62 CAGPIB SBI e 21 6 Hane (K) IP S*Källtäppans Tasso Tajson LO391557 Molin Catharina FRÄS
Äg: Thelin Åsa, DK 63 CAGPIB SBI f 21 6 Hona (K) IP GIC S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Freudenthal Ditte ALFA
Bästa kastrat hona: 64 EX1 TUV e 62 11 Hane SE*Pareesas Oscar LO412604 Persson Ann-Heléne BIRKA
GIP SE*Mad fairy's Valkyr of Silakka, Hona (K), SIB f 24 65 CAGCIB NOM TUV f 21 62 5 Hona CH S*Lislisas Cristina Lasaña" Pebre" RX396579 Nyman Mats BIRKA
Äg: Bjällquist Jessica, UK 66 Champion NOM LPL c 03 9 Hane S*Nyponrosens BC Våradonis RX405999 Pettersson Pia NERK
Bästa senior: 67 EX1 LPL b 22 12 Hane NO*Angel´s Lille Alfa BC RX418621 Fuchs Sanna BIRKA
GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 68 CAC LPL f 21 33 9 Hona SE*Iceblue's Lunatic Luxemburg BC LO359858 Ekström von Essen Ulla BIRKA
Äg: Grebner Johanna, ALFA 69 EX1 LPL b 21 32 11 Hona SE*Iceblue's Unique Ulla BC RX415095 Ekström von Essen Ulla BIRKA
Bästa uppfödning: 70 CAGPIB LPL b 03 21 32 6 Hane (K) IP SE*Iceblue's Sarcastic Sartre BC RX398448 Fuchs Sanna BIRKA
S*Rockringen's,  : 44 p 71 Internationell Premier LPL a 09 21 32 8 Hona (K) PR S*Blå Katten Citra RX380863 Olofsson Ida NERK
Äg: Åberg Barbro, NERK 72 CAP BIV NOM LPL f 03 21 32 10 Hona (K) SE*Husråttans BC Bellatrix Lestrange RX402714 Katrisdotter Emmi BIRKA
73 EX1 LPL f 09 32 11 Hona S*Ägirs Hus BC Ååfrigg RX415069 Katrisdotter Emmi BIRKA
KATEGORI 3 74 EX1 MCO a 11 Hane SE*Rosetails Aslan Tanzanite LO413656 Rosbacke Mona FRÄS
Bästa vuxen hane: 75 EX1 BIV MCO n 12 Hane SE*Luddtassens Caraxes LO415990 Ivarsson Erika MSK
S*KungsgardenCats Knuckles JW, Hane, BEN n 24 76 EX2 MCO n 12 Hane SE*Sankt Halvard's Omega LO416555 Nyblom Josefine VK
Äg: Holgersson Malin, CK 77 CACIB MCO a 03 7 Hane SE*Kallerö's Fabulous Ares RX406608 Rådlund Ylwa HÄK
Bästa vuxen hona: 78 CACIB MCO n 03 7 Hona CH Fabulous Zatanna Forest Grace RX365918 Spoong Boivie Yvonne UK
GIC SE*Hormuz Pamira JW, Hona, OCI n 24 79 ABS MCO a 09 11 Hona SE*WildTail's Nebula LO413711 Lingeby Camilla NERK
Äg: Jiglund Benjamin, UK 80 EX1 BIV MCO n 09 11 Hona S*Musslan Julia LO413305 Kindbom Charlotta ELK
Bästa junior: 81 Supreme Premier NOM BIS MCO n 22 4 Hane (K) GIP SC S*Stortassen's Viktor JW DSM DVM LO336377 Thelin Åsa DK
SE*Östermalm leos Doris Day of Rush, Hona, BEN n 24 31 82 CAGCIB NOM MCO n 24 5 Hona IC Vasilisa Antipov Style*RU RX359328 Pedersen Anna DÄK
Äg: Sajanti Jonna, BIRKA 83 CAGPIB MCO n 22 6 Hane (K) PR SE*Ista Nedergårds Dyrbara Didrik LO400089 Fredriksson Nina ÖSTK
Bästa kattunge: 84 EX1 BIV MCO n 22 11 Hane SE*Sturekatten Anton LO414081 Fornander Anita MSK
SE*Forever Loved Lady Adventurer, Hona, BSH ns 22 64 85 EX2 MCO n 24 11 Hane SE*Sturekatten Asterix LO414082 Matyas Hasselqvist Tuva MSK
Äg: Johnson Claire, SPIN 86 ABS MCO n 22 12 Hona SE*Kadikods Valentine´s Julia LO416037 Lidén Sandra GEK
Bästa kastrat hane: 87 EX1 NOM MCO n 02 21 62 12 Hona SE*Ferox Lynx Dhajala LO417412 Johnsson Charlotte SYDK
GIP SC Maximo del Millars*ES DSM DVM, Hane (K), BSH a 88 ABS MCO d 3 Hane GIC S*Topzy Tail's Be Bozz LO315929 Niklasson Lindha ÖSTK
Äg: Wallin Kerstin, VRK 89 CACIB BIV MCO g 7 Hona CH SE*KobbaCat's Jenna LO403967 Germundsjö Emilia SK
Bästa kastrat hona: 90 CAC MCO g 9 Hona (N)Big Kitty Maiken LO377638 Hammarberg Marina DÄK
IC S*Millington's Marratxi, Hona (K), BSH n 24 91 EX3 MCO d 23 9 Hona SE*Red Galaxy Euphoria LO408273 Sorokolit Anna UK
Äg: Gustavsson Christina (Kicki), DÄK 92 EX2 MCO d 9 Hona S*SinhTsunkitthas Leonie LO411814 Hammarberg Marina DÄK
Bästa senior: 93 EX1 MCO d 22 11 Hane (K) SE*Mainely Coon's Zazu LO412972 Löfquist Helene SK
GIC S*Zagamin Freja, Hona (K), BUR g 94 EX2 MCO f 11 Hona SE*Drakblomman's Shanti LO413792 Pedersen Anna DÄK
Äg: Sjöbom Glenn, NERK 95 EX1 BIV MCO e 25 11 Hona SE*KobbaCat's Kardiza LO414264 Karlsson Angelica SK
Bästa avelshane: 96 EX1 MCO d 12 Hane SE*Kungstorps Avicii LO415369 Jönedal Lisa BIK
SC Adelhills Rush of Echoes, BEN n 24 32 : 63,3 p 97 EX1 MCO f 12 Hona S*Topzy Tail's Queen  Izza LO416219 Åhrén Maria ÖSTK
Äg: Sajanti Jonna, BIRKA 98 CACS BIV NOM BIS MCO f 09 3 Hona GIC SE*Marfinn's Funny Face DVM LO368989 Augustsson Martin ELK
Bästa avelshona: 99 Champion MCO d 09 22 9 Hane SE*Big paw's Armani LO391489 Jönedal Lisa BIK
GIC SE*Miss World's Ruaha, BML ns 11 : 53,3 p 100 Premier MCO e 01 21 62 10 Hona (K) CH S*Aloha Popoki Lanai City LO350434 Johansson Eva SUK
Äg: Magnusson Sandra, SK 101 EX1 MCO d 09 22 11 Hane SE*Mainely Coon's Simba LO412971 Strand Loise SK
Bästa uppfödning: 102 EX1 NOM BIS MCO f 09 11 Hona BE*AnaCoons Resort Mamma Mia LO415193 Öhrberg Annika DK
SE*Miss World's,  : 40 p 103 EX2 MCO d 03 12 Hona SE*Kungstorps Akleja LO415370 Jönedal Lisa BIK
Äg: Magnusson Sandra, SK 104 EX1 MCO g 09 12 Hona S*Topzy Tail's Roxy LO416211 Åhrén Maria ÖSTK
105 CACIB MCO as 22 7 Hane CH FI*Stout-hearted Famous Rockport LO409020 Heikkilä Marion VRK
KATEGORI 4 106 Internationell Champion MCO ns 22 7 Hona CH SE*Änga Cat's Lilja LO401670 Ferm Wallingstam Matilda JKK
Bästa vuxen hane: 107 CAGCIB MCO ns 03 5 Hane IC SE*Paw controls Ivan LO390321 Niklasson Lindha ÖSTK
WW'22 GIC SE*Recce Pod Navy SEAL JW DVM, Hane, DRX n 03 24 108 CACIB MCO fs 09 7 Hona SE*Rubycat's Banyan LO409179 Johansson Eva SUK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 109 ABS MCO ns 03 22 9 Hane Country Gulliver's Leon Best RX349267 Forsén Susanne UK
Bästa vuxen hona: 110 ABS MCO es 09 22 9 Hane SE*Hilbig'sTrazzel Fjodor LO404516 Ortega Mery Angela JKK
GIC SE*Ediecats Willow, Hona, SIA b 21 111 EX2 MCO ns 03 24 9 Hane SE*Knäkatten Mr Takamine LO410518 Niklasson Lindha ÖSTK
Äg: Pigg Anne, HÄK 112 CAC NOM MCO es 09 22 9 Hane S*Topzy Tail's Ozzy LO411410 Åhrén Maria ÖSTK
Bästa junior: 113 CAC MCO ns 09 9 Hona SE*Hungry Hearts Lunae LO377680 Ewerlöf Matilda ELK
FI*Sweetpurr´s Doing Something Unholy, Hona, CRX f 02 21 64 114 OMREG (d 09 22) MCO d 09 22 11 Hona SE*Mainely Coon's Kiara LO412966 Strand Loise SK
Äg: Saari Harri, TUROK 115 EX1 BIV MCO ns 09 12 Hona S*Topzy Tail's Pretty Panzy LO415864 Larsson Nathalie ÖSTK
Bästa kattunge: 116 HP MCO w 63 1 Hona SC SE*Sankt Halvard's Britta Blanche LO373442 Kindbom Charlotta ELK
S*Spotless Glöd, Hane, CRX d 03 24 117 HP BIV NOM BIS NEM n 21 1 Hane SC T-Rex Tzar-Koshka LO385941 Stridh Marie BIK
Äg: Andersson Angela, UK 118 CAPS NOM NEM a 21 4 Hona (K) GIP SE*Beauty Betulas Alicia LO366405 Lindroth Elina HÄK
Bästa kastrat hane: 119 CAGCIB NEM a 21 5 Hane IC SE*Vråskogens Nemo LO386606 Slotte Michaela SK
Kisiel Ufne Koty*PL, Hane (K), OSH o 120 EX1 ej cert NEM n 09 21 7 Hona SE*Red Cottage Freja LO414110 Tarvainen Olga UK
Äg: Karpinska Ksenia, NERK 121 CACIB NOM NEM n 7 Hona CH SE*NorthernBeauty's Bellatrix Lestrange JW LO400357 Lindroth Elina HÄK
Bästa kastrat hona: 122 CAC NEM as 21 9 Hane SE*Tant Piggelins Nalle LO408411 Stridh Marie BIK
SP SE*Amor Regis Black Velvet, Hona (K), DRX ns 123 CAC NEM a 9 Hona SE*Klosterhöjden's Leia LO403990 Isaksson Annica MSK
Äg: Johannesson Olivia, DK 124 EX1 NEM a 21 11 Hona SE*Snowy Sapphires Flora LO413665 Michalowski Beata SPIN
Bästa senior: 125 CAGPIB NEM as 09 21 6 Hona (K) IP SE*Blue Eyed Star's Dahlia LO392006 Ohlsson Anna UK
SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM, Hane (K), OSH b 126 ABS NEM as 09 21 8 Hane (K) PR SE*AngarnsHaga's Day of Thunder LO388551 Milfors Susanne JKK
Äg: Eklund Jessica, NERK 127 CAC NEM a 09 21 9 Hane SE*Thorncat's Blue Baron Raff LO404270 Thorn Annelie JKK
Bästa veteran: 128 EX3 NEM a 03 11 Hane SE*Kattlas Mirakel Slate LO412326 Jakobsson Helene SK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 129 EX2 NEM a 09 21 11 Hane SE*Blue Eyed Star's Iggy LO415108 Ohlsson Anna UK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 130 EX1 BIV NEM a 09 21 11 Hane SE*Blue Eyed Star's Iliaden LO415112 Saxby Filippa UK
Bästa avelshane: 131 CAGCIB NEM ds 5 Hane IC Ohotnik Porthos Velikii RX202873 Michelsen Alona
FI*FunkyJam's Crazy Banana, CRX d 33 : 36,7 p 132 CAC NEM fy 21 9 Hona SE*Cupiditas Feles Iris Marie LO376756 Lusth Fia NERK
Äg: Andersson Angela, UK 133 CAPIB NEM g 09 8 Hona (K) SE*Cupiditas Feles Ellen LO409775 Lusth Fia NERK
Bästa uppfödning: 134 Champion NEM f 09 21 9 Hona RU Diva Laskiva RX209635 Michelsen Alona
SE*Recce Pod,  : 62 p 135 EX1 NEM d 03 21 12 Hona SE*Kattlas Mirakel Tallulah LO417077 Hyvönen Katja SK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 136 CACIB NFO a 7 Hona CH S*Kattilaforsens Vira Blåtira LO398013 Myhrberg Annika JKK
137 EX2 NFO n 11 Hane S*Youngun's King Kong LO413000 Jigfjäll Andreas DK
HUSKATT 138 EX1 BIV NOM NFO a 11 Hane S*Youngun's Kermit LO413004 Sundström Ingela SUK
Bästa korthår: 139 CACS NFO a 09 3 Hane GIC SE*Lisselbacks Kenzo DVM LO359172 Ramstedt Birgitta NERK
Felix, Hane (K), HCS n 03 23 140 CAGCIB BIV NFO n 09 5 Hane CH SE*Crazy Cat Ladys Ragnar Rosenknopp LO401294 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
Äg: Kontner Elisabeth, SK 141 Grand Internationell Champion NFO n 09 5 Hona IC S*Drakborgens Livia Lakritzpipa LO382314 Örnstad Angelike JKK
Bästa långhår: 142 ABS NFO a 24 5 Hona IC S*Morrarön's Alfetta LO377933 Hägg AnnaCarin JKK
Bubbizz, Hona (K), HCL n 24 143 CAGPIB NFO n 24 6 Hane (K) IP S*Derja's Qupido LO372028 Hägg AnnaCarin JKK
Äg: Olsson Ann, UK 144 CACIB NFO n 22 7 Hane S*Capsicum's Coffee of Arusha LO403141 Ferlin Djudic Marianne JKK
Bästa senior: 145 CAPIB NFO n 22 8 Hona (K) PR GIC S*Capsicum's Holley LO342451 Setterwall Eva JKK
Bamse DSM, Hane (K), HCS n 09 146 CAC NFO n 22 9 Hona S*Djupbäcken's Magnolia LO404805 Lennartsson Anette VRK
Äg: Johansson Madelene, NERK 147 EX2 NFO n 24 9 Hona FI*GlitterPaws Cosmetic Cordelia LO411113 Lindqvist Carina JKK
Bästa veteran: 148 CAP BIV NFO n 22 10 Hane (K) SE*Avivaz Irish Conor LO404796 Lundin Jonas MSK
Goliat DSM, Hane (K), HCS ns 149 CAP NOM NFO n 24 10 Hona (K) S*Hemligheten's Java LO406524 Kjellin Thobias SK
Äg: Ewerlöf Matilda, ELK 150 EX1 BIV NOM NFO n 22 11 Hane S*Just Catnap's Cullinan LO412620 Paulsson Hedström Annelie BJK
151 EX1 NFO n 22 12 Hane S*Rockringen's Ghetto Boy LO416937 Åberg Barbro NERK
152 CAPS BIV NOM NFO n 09 23 4 Hane (K) GIP SE*Avivaz Laavloe LO390179 Patychakis Emmanuel BIRKA
153 CAGCIB NOM NFO n 09 24 5 Hona IC S*Rockringen's Yippie Ki Yay LO371103 Åberg Birgitta NERK
154 ABS NFO n 01 21 62 6 Hane (K) IP S*Pax' Lucifer LO389095 Risander Matilda NERK
155 CAGPIB NFO a 09 24 6 Hane (K) IP SE*Avivaz Rigel LO391727 Mottet Age Jane MSK
156 EX2 NFO n 09 22 9 Hane S*Räserråttan's Uno LO390309 Schütze Pia DÄK
157 EX3 NFO n 09 24 9 Hane SE*Kewas Robin LO404289 Svensson Emma DÄK
158 Champion BIV NOM NFO n 09 22 9 Hane Muffin's Rhaegal LO415613 Karttunen Holmstedt Sandra UK
159 Premier NFO n 03 24 10 Hane (K) SE*Snowracer's Aimo LO351699 Hörk Susanne BIRKA
160 EX1 NOM NFO a 03 22 11 Hane S*Milda ma Tildes Vinter Ny LO414325 Hägg AnnaCarin JKK
161 EX2 NFO n 09 22 12 Hane S*Rockringen's Greyhound LO416936 Åberg Barbro NERK
162 EX1 BIV NOM NFO n 09 22 12 Hane S*Rockringen's Gangnam Style LO416935 Åberg Barbro NERK
163 EX1 NFO n 09 24 12 Hona S*Räserråttan's Alice LO415276 Berntsson Kia DÄK
164 HP BIV NOM NFO f 22 1 Hona SW'23 SC S*Rockringen's Cyberface LO392888 Åberg Barbro NERK
165 CACS NFO d 24 3 Hane GIC S*Poo Nai's Bollywood LO347475 Norén Eva JKK
166 Champion NFO d 9 Hane SE*Avivaz Hobbit Bingo Baggins JW LO401721 Berglund Anna MSK
167 EX2 NFO e 9 Hane SE*Life of Nature Sputnik LO405126 Sundström Ingela SUK
168 ABS NFO f 23 9 Hona S*Beyond JellyBean LO408252 Utterström Ingela JKK
169 Premier NOM NFO d 23 10 Hane (K) SE*Ullrtass's Gabriel LO397540 Persson Åsa BIRKA
170 EX1 NFO f 24 11 Hona S*Golden Oracle's Lilla My LO415346 Franklin Anna BJK
171 EX1 NFO f 22 12 Hona S*Rockringen's Girl from Sweden LO416933 Åberg Barbro NERK
172 CAGCIB NFO f 01 62 5 Hona IC S*Vildhjärtas Stor-Babs LO387774 Örnstad Angelike JKK
173 CACIB NFO d 09 7 Hane CH S*LaSadie Detroit LO406517 Holvander Anna NERK
174 CACIB NFO f 09 22 7 Hona CH S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Örnstad Angelike JKK
175 CAC BIV NFO f 02 21 62 9 Hona SE*Rivershore's Mizzty LO409630 Karttunen Holmstedt Sandra UK
176 EX2 NFO f 09 9 Hona S*Glömstaskogens Olympia LO410799 Örnstad Angelike JKK
177 CAP NFO f 09 22 10 Hona (K) SC SE*RazerCat'z Brumme-Lisa LO315757 Strahl Katarina JKK
178 ABS NFO d 03 24 11 Hane SE*Entourage's High on Pepper LO413648 Risander Matilda NERK
179 EX1 NFO f 09 24 11 Hona S*Drakborgens Ofelia van Lobelia LO413082 Karlsson Jessica BIRKA
180 EX1 BIV NFO d 03 24 12 Hane SE*Siblings Souls Vincent van Gogh LO414855 Enelid Johanna NERK
181 EX1 NFO f 03 22 12 Hona HU*Gallifrey's Melissa Lewis LO418631 Berglund Anna MSK
182 CAGCIB NFO ds 5 Hane IC SE*Skräddarbackens Challah LO397388 Augustsson Annelie GEK
183 EX1 NFO ns 22 11 Hona SE*Black Precious December LO413827 Olsson Melinda DÄK
184 CACS NFO fs 09 24 3 Hona GIC S*Tigerögas grape Adalmiina LO398000 Grebner Johanna ALFA
185 CAPS NFO fs 09 23 4 Hona (K) GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
186 CAGCIB BIV NFO fs 09 22 5 Hona IC S*Pysida's Quality LO383016 Ramstedt Birgitta NERK
187 CAGPIB NFO ns 03 23 6 Hane (K) IP SE*Avivaz Atlas LO391730 Mottet Age Jane MSK
188 CACIB NFO ns 09 24 7 Hona CH S*Tigerögas Xanté LO361941 Grebner Johanna ALFA
189 CAPIB BIV NOM NFO ns 09 8 Hane (K) PR SE*Avivaz Gemstone Jasper LO401683 Lundin Jonas MSK
190 CAC NFO ns 09 24 9 Hane S*Hemligheten's HocusPocus LO395936 Gotthardsson Sofia BIRKA
191 CAP NFO ns 09 24 10 Hane (K) S*Hemligheten's Gilbert LO385566 Frisk Isabell DÄK
192 EX1 NFO w 63 11 Hane S*NC's Dynamite LO413486 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
193 Champion SIB n 9 Hane SE*Mad fairy's Godzillah LO407923 Stark Mats UK
194 HP BIV NOM SIB ny 24 2 Hona (K) WW'22 WW'21 WW'15 BW'22 SP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM LO290059 Kedert Sören UK
195 CACS SIB n 24 3 Hona GIC S*Maollich's U are U2 LO355138 Björk Marie BIRKA
196 CAPS NOM SIB n 24 4 Hane (K) IP SE*Mad fairy's Grip of Silakka LO402045 Bjällquist Jessica UK
197 CAGCIB BIV SIB n 24 5 Hane IC FI*Lumikissan Lumimies LO360861 Stark Mats UK
198 CAP SIB n 24 10 Hona (K) SE*Systrarna Katts Wei af Taavi RX348760 Södergren Carina BIRKA
199 ABS SIB n 22 9 Hane SE*Frozen Tundra's XtravaganzaRagnarJr LO389892 Bornestrand Susanne BIRKA
200 ABS SIB n 22 9 Hane Irys MalinowyOgród*PL LO411528 Engshagen Margareta SK
201 Champion SIB n 24 9 Hane Champion ForestHunter LO408993 Lomovtseva Irina UK
202 EX2 SIB n 22 9 Hane SE*Wolf walker's Arthur Wood LO410273 Maluenda Paulina JKK
203 CAC SIB ny 24 9 Hona Buria Taganay*RU RX394109 Lomovtseva Irina UK
204 EX2 SIB n 24 9 Hona SE*Simplicity Lynx Misou LO404150 Bergwall Agneta VRK
205 EX3 SIB ny 24 9 Hona SE*Mad fairy's Raptor LO410138 Widén Kajsa UK
206 EX1 BIV SIB ns 24 12 Hane S*Klintgården's Garbolino N1 LO415721 Ågren Annika DÄK
207 EX1 SIB ny 24 12 Hona SE*Jasper King Rosalia LO415961 Jakobsson Classon Fanny SK
208 HP SIB n 09 24 2 Hona (K) SP SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
209 CACIB SIB n 09 22 7 Hona CH S*Solberga Zafirs Zoia LO403310 Danielsson Helén UK
210 CAPIB SIB n 09 22 8 Hona (K) PR S*Sibelinaz Harley Quinn LO384302 af Klercker Sophie BIRKA
211 CAC SIB n 03 24 9 Hona SE*Lurvtrollets Kriminellen Knyckertz LO410974 Eklöf Katarina HÄK
212 EX1 BIV NOM SIB n 09 24 12 Hane SE*Edalunds Caleb LO415536 Olsson Madelene UK
213 EX1 SIB n 09 24 12 Hona SE*Lurvtrollets Sweet bite af Q RX416328 Eklöf Katarina HÄK
214 CAPS NOM BIS SIB f 24 4 Hona (K) GIP SE*Mad fairy's Valkyr of Silakka LO402046 Bjällquist Jessica UK
215 EX1 SIB d 22 11 Hane SE*Jasper King Sharm LO415384 Lomovtseva Irina UK
216 HP SIB fy 09 24 1 Hona SW'14 SC S*AmiliiSibiri's Valentina DVM LO305031 Kedert Sören UK
217 CAC SIB f 09 22 9 Hona BasilicBlessing Joyful Fiona LO371086 Bornestrand Susanne BIRKA
218 EX1 NOM SIB f 09 24 11 Hona SE*Frozen Tundra's Treasure LO413628 Bornestrand Susanne BIRKA
219 EX1 BIV NOM BIS SIB f 03 24 12 Hona SE*Edalunds Victorias secret LO415534 Kedert Sören UK
220 CACS SIB fs 24 3 Hona IC SE*Lurvtrollets Tesla af Goliat LO401586 Eklöf Katarina HÄK
221 CAPIB BIV SIB ns 8 Hona (K) SC SE*Ajca's Eleganta Elsa LO374223 Johansson Eva DK
222 Premier SIB ns 24 10 Hona (K) SE*Superhjältarnas Flora LO403842 Rapp Sofia SK
223 EX2 SIB ns 24 10 Hona (K) SE*Superhjältarnas Juno LO403843 Rapp Sofia SK
224 EX2 SIB ns 24 12 Hane SE*Simplicity Lynx Paisley LO416690 Hedvall Ulrika DÄK
225 HP SIB fs 09 24 2 Hona (K) SP CH SE*Ajca's Mysiga Mimmi DSM LO338436 Johansson Eva DK
226 CAC SIB ns 09 11 9 Hona SE*Simplicity Lynx Kamea LO402951 Bergwall Agneta VRK
227 EX1 SIB ds 03 11 Hane SE*OneCorner Cat's Mumintrollet LO413478 Kiimalainen Katarina JKK
228 ABS SIB ns 09 11 12 Hona SE*Simplicity Lynx Pyssla LO416689 Bergwall Agneta VRK
229 CAGCIB BIV NOM SIB w 63 5 Hane IC S*Zjillas Orion LO399247 Kårwik Jenna UK
230 CAC SIB w 64 9 Hona SE*Violinda's Alma LO358069 Sandström Helena JKK
231 EX1 SIB w 64 11 Hona S*Summer Flame's Theofania LO414759 Stark Jeanette UK
232 EX1 NOM SIB w 64 12 Hane FI*Lumikissan Kulkuripoika LO419852 Lönnqvist Kerstin DK
233 CAPS TUA w 62 4 Hane (K) GIP SC S*Tufvans Gustav LO342039 Persson Ann-Heléne BIRKA
234 CACIB BIV NOM BIS BEN n 24 7 Hane S*KungsgardenCats Knuckles JW LO408547 Holgersson Malin CK
235 CACIB BEN n 24 7 Hona CH S*Leopardettes Once a Princess LO355883 Röding Caroline SUK
236 EX2 BEN n 24 9 Hona S*Leopardettes Wagtail LO392742 Röding Caroline SUK
237 CAC BEN n 24 9 Hona SE*Jungle Breeze Salsa LO397671 Isaksson Annica MSK
238 EX1 BEN n 24 11 Hona S*Retriver's Claire LO411891 Lagergren Lilian BIRKA
239 EX1 NOM BEN n 24 12 Hona S*KungsgardenCats Sugar Shark LO417113 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
240 EX1 NOM BIS BEN n 24 31 11 Hona SE*Östermalm leos Doris Day of Rush RX411358 Sajanti Jonna BIRKA
1241 DRAGEN BEN n 24 32 1 Hane SC Adelhills Rush of Echoes RX397353 Sajanti Jonna BIRKA
241 CAP NOM BEN n 24 31 10 Hane (K) SE*Östermalm leos Maycan of Rush RX411354 Vinaccia Hedvig BIRKA
242 EX1 BIV NOM BEN n 24 33 11 Hona SE*Östermalm leos Brigitte of Rush RX411360 Flemström Karin JKK
243 EX2 BEN n 24 33 11 Hona S*Retriver's Grace Stone RX413766 Lagergren Lilian BIRKA
244 EX1 BEN n 24 33 12 Hane SE*Out n About Xenon LO415826 Degerlund Maldi Kinza JKK
245 CACS BLH a 3 Hona GIC SE*Sotarkattens But Beutiful LO354331 Lidhagen Ulla VRK
246 CACIB BLH a 7 Hona CH SE*Happy Time's Agnes LO404328 Hjälte Eva ÖSTK
247 Champion BLH c 9 Hona SE*Linheart's Love Cherry Motion LO409512 Nilsson Hjelm Helene ÖSTK
248 Champion BLH e 9 Hane IDP*Nordstjernans Aslan LO408985 Hjälte Eva ÖSTK
249 CACIB BLH g 7 Hona CH SE*Vikingalundens Mandy LO373201 Hjälte Eva ÖSTK
250 EX1 BLH n 03 12 Hane SE*Vinnick's Vision LO417431 Mitrovski Nadia SK
251 CACIB BLH b 03 7 Hona CH SE*Trashanken's Scarlet Witch LO404682 Strid Maud NERK
252 CAP BLH c 03 10 Hona (K) S*Litchi's CoraLee LO404656 Båvenäs Rebecca VRK
253 ABS BLH j 03 9 Hona SE*Mina Mirakel's Madeleine LO408424 Richette Pernilla SK
254 CAP BLH o 02 62 10 Hona (K) GIC SE*Mina Mirakel's I Love Marschmellow LO352315 Strid Elin NERK
255 CACS BLH a 33 3 Hane GIC Kenzo Maybemogwai*CZ LO354071 Starborg Jenny SK
256 CACIB NOM BLH n 21 33 7 Hona CH SE*Pawpoint's Celine LO405345 Starborg Jenny SK
257 CAC BLH n 21 33 9 Hona SE*Teddynallens Milla RX409595 Starborg Jenny SK
258 HP BML ns 11 1 Hona SC SE*Miss World's Havanna RX333996 Magnusson Sandra SK
259 HP BML ns 11 31 2 Hane (K) SP SC SE*Miss World's Edmonton DSM DVM LO314719 Moberg Pernilla ÖSTK
260 CACS BML ns 11 3 Hona GIC SE*Miss World's Ruaha RX371394 Magnusson Sandra SK
261 CAGCIB NOM BML ns 11 5 Hona IC SE*Miss World's Xàbia RX398607 Magnusson Sandra SK
262 CAGPIB BML bs 11 6 Hona (K) IP SE*Miss World's Lake Louise RX346327 Lundgren Evelina SK
263 CAPIB BIV NOM BML ns 12 31 8 Hona (K) PR CH SE*Miss World's Xina RX398606 Warborn Kjettselberg Carina SK
264 EX1 BML bs 12 11 Hane SE*Miss World's Zakopane RX412027 Lundgren Evelina SK
265 EX1 BIV BML ns 11 11 Hona SE*Miss World's Alsace RX412032 Magnusson Sandra SK
266 EX1 NOM BSH w 62 11 Hona SE*Nínim's Adrastea RX414727 Höglund Linnea VRK
267 ABS BSH n 12 Hane Van Grebst JAMES RX23.BSH.185.3.RR Van Grebst Leslie MU
268 ABS BSH n 12 Hane Van Grebst ERIC RX23.BSH.185.2.RR Van Grebst Leslie MU
269 ABS BSH n 12 Hane Van Grebst KIDD RX23.BSH.185.1.RR Van Grebst Leslie MU
270 CACS BSH a 3 Hane GIC PL*Gotham Falcon LO373836 Stefansson Ulrika VRK
271 CAPS NOM BIS BSH a 4 Hane (K) GIP SC Maximo del Millars*ES DSM DVM LO346041 Wallin Kerstin VRK
272 CACIB BSH a 7 Hona SE*Newground's Snotra LO408842 Nymark Katrin VRK
273 CAC BSH a 9 Hona Joy Division's Maia LO394787 Karlsson Anna-Lena VRK
274 EX1 BIV NOM BSH a 11 Hane SW'23 Banksy Luludi*PL LO415614 Höglund Linnea VRK
275 EX2 BSH a 11 Hane Jimmy II Million Reasons*PL LO416433 Karlsson Anna-Lena VRK
276 CAPS NOM BSH b 4 Hane (K) GIP SE*Sotarkattens Body and Soul LO354330 Lidhagen Ulla VRK
277 Internationell Premier NOM BSH b 8 Hona (K) PR GIC SE*Great News Dainty Bess LO334510 Lidhagen Ulla VRK
278 CAGCIB NOM BSH d 5 Hane IC Quicksilver Point Of View LO384094 Hillgren Stefan JKK
279 ABS BSH f 8 Hona (K) Joy Division's Fennel RX339308 Karlsson Anna-Lena VRK
280 CACIB BSH g 7 Hona SE*Newground's Embla LO379695 Nymark Katrin VRK
281 EX1 NOM BSH j 12 Hona Suncat's Where You Are LO416153 Stefansson Ulrika VRK
282 CAPS NOM BSH ns 11 4 Hane (K) GIP CH Roserita Silver Balthazar RX363704 Nilsson Anne-Maj TCC
283 EX1 BSH ny 11 12 Hane IDP*Amber Ice Aramis LO416740 Nilsson Anne-Maj TCC
284 ABS BSH ny 11 12 Hona S*Lovebites My Cup of Tea RX417011 Ekblom Christine UK
285 ABS BSH ay 11 12 Hona S*Lovebites Once in a Blue Moon RX417009 Ekblom Christine UK
286 CAP BSH n 24 10 Hane (K) S*Millington's Gato Punteado LO409221 Gustavsson Christina (Kicki) DÄK
287 Premier NOM BIS BSH n 24 10 Hona (K) IC S*Millington's Marratxi LO346486 Gustavsson Christina (Kicki) DÄK
288 CACIB BSH a 24 7 Hane CH Björnligans Häftige Harrison LO391617 Sundberg Jennie JKK
289 ABS BSH b 22 9 Hona SE*Vinnick's Black Widow LO386242 Lyberg Hanell Kate SK
290 ABS BSH c 24 11 Hane SE*Meduseld's Crescent Beam LO414239 Ek Anna FRÄS
291 CACIB BSH f 24 7 Hona CH SE*Hautmann's Chanel LO401971 Osterling Kristina MSK
292 CAGCIB NOM BSH ns 22 64 5 Hane CH Purrpie's Igor RX410680 Gräntz Ann-Sofie JKK
293 EX1 NOM BIS BSH ns 22 64 12 Hona SE*Forever Loved Lady Adventurer LO416829 Johnson Claire SPIN
294 ABS BSH a 02 62 5 Hane IC SE*Skogshall Fritiof LO385854 Berglöf Liselott ÖSTK
295 CAC BSH a 02 62 9 Hane SE*Lindhouse Flapjack LO410458 Osterling Kristina MSK
296 Champion BSH c 03 9 Hane S*HumlaDumlans Mojito LO404606 Hasselström Juhl Linda ÖSTK
297 EX1 BSH d 02 62 11 Hane S*HumlaDumlans Simba LO412600 Hasselström Juhl Linda ÖSTK
298 EX1 BSH f 02 62 12 Hona Suncat's Rythm Of My Show LO416154 Stefansson Ulrika VRK
299 ABS BSH f 03 11 Hona SE*Skogshall Granna Garbo LO412870 Berglöf Liselott ÖSTK
300 EX1 BSH c 03 25 11 Hona SE*Sapphire Claw Yoku Haru LO412757 Etaat Perez Alexander ALFA
301 EX1 BSH b 33 12 Hona SE*Meduseld's Skrållan LO416904 Carlsson Anna VRK
302 Champion BSH o 33 9 Hane Captain Caspar Solomonoff*UA LO414603 Starborg Jenny SK
303 EX1 BUR d 12 Hane S*Zagamin Vito LO417092 Berndtsson Manne SK
304 CAP BUR g 10 Hona (K) GIC S*Zagamin Freja LO324320 Sjöbom Glenn NERK
305 CACIB NOM EUR n 24 7 Hane CH SE*Ooo X-Files What Does The Fox Say RX378086 Janzon Rebecka JKK
306 CAGPIB NOM EUR d 24 6 Hane (K) IP SE*Ooo Spot On Acne Dot Com RX356817 Sjöndin Eleonor FRÄS
307 EX1 KBL w 62 11 Hona SE*Björketorp Siw LO412731 Sonesson Daniel ELK
308 CAGCIB NOM MAU ns 24 5 Hona IC SE*Broqvist Tesla LO395731 Hermansson Alina SK
309 CAC MAU ns 24 9 Hona SE*AngelFreyjas Alohomora Heart LO407335 Hjälmbrink Michelle BIRKA
310 HP OCI n 24 2 Hane (K) SP SE*Cats Are Us Hurricane RX382374 Scholz Sandra JKK
311 CACS NOM BIS OCI n 24 3 Hona GIC SE*Hormuz Pamira JW LO398100 Jiglund Benjamin UK
312 CAGPIB OCI n 24 6 Hane (K) PR SE*Hormuz Zagros LO398099 Austad Karin UK
313 CACIB OCI n 24 7 Hona SE*Alsmarks Stormray RX381461 Singer Aleksandra JKK
314 CAC OCI n 24 9 Hane SE*Alsmarks Captain My Captain RX411788 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
315 CAC OCI n 24 9 Hona S*Wagga Wagga's Baby I'm a Star LO369583 Fant Camilla VK
316 EX1 BIV OCI n 24 11 Hane SE*Alsmarks Maximus RX413521 Alsmark Cecilia (Cessie) UK
317 EX1 OCI n 24 11 Hona SE*Alsmarks Siska Scalewand LO412209 Englundh Anna UK
318 CAP OCI a 24 10 Hona (K) SE*Alsmarks Solar Beam RX362197 Månsson Annika UK
319 CAPIB NOM OCI b 24 8 Hona (K) S*Wagga Wagga's Doris Day LO401109 Fant Camilla VK
320 CACIB NOM OCI o 24 7 Hona CH S*Ocilitas Tecla Scarano LO388600 Granath Karin JKK
321 CAC OCI o 24 9 Hane DK*Betonica's Simba LO414440 Granath Karin JKK
322 Premier NOM OCI o 24 10 Hona (K) SE*Baruhlo's Lo RX392824 Singer Aleksandra JKK
323 CAPIB OCI ns 24 8 Hona (K) PR IC SE*Singers Star Girl LO356663 Singer Aleksandra JKK
324 EX1 NOM OCI os 24 11 Hona SE*Singers Life On Mars LO413117 Singer Aleksandra JKK
325 EX1 NOM SOK 12 Hona SE*Lemeno's Muujiza RX415836 Nyström Jenny SK
326 CAC SRL ns 9 Hona Eminem RX412500 Gustavsson Katarina UK
327 CAPIB SRL b 8 Hane (K) SE*Maulkin's Poison RX402617 Mattsson Laila MSK
328 EX1 SRL c 11 Hona S*Ma'ha Gita Ricotta RX414388 Broxvall Tiina BIRKA
329 EX1 BIV SRL c 12 Hona SE*Maulkin's Unikko RX416312 Edling Birgitta MSK
330 EX2 SRL a 12 Hona SE*Maulkin's MonAmie RX416314 Edling Birgitta MSK
331 CAPIB SRL d 03 8 Hane (K) SE*Maulkin's Another Bullet RX402616 Mattsson Laila MSK
332 EX1 SRL g 03 12 Hona SE*Maulkin's Karamell RX414861 Mattsson Laila MSK
333 CACIB SRL hy 11 7 Hona S*RagGorgeous Dancing Nancies RX404974 Eriksson Åsa MSK
334 EX1 NOM SRL gs 21 33 12 Hona SE*Hyrule's Llymlaen the Navigator RX416310 RR Johnson Claire SPIN
335 ABS ABY n 3 Hane GIC S*Cat Claw's UnderCover Umber LO384456 Wallebo Susanna BIRKA
336 CAPS ABY n 4 Hane (K) GIP SC (N)Tejas Glenn DSM DVM LO331821 Roos Carolina DÄK
337 Champion NOM ABY n 9 Hane SE*Aros af Ryssgärdet Dakke LO402167 Gustafsson Maria FRÄS
338 Champion NOM ABY n 9 Hona SE*Aros af Ryssgärdet Flora LO407075 Lindén Lina FRÄS
340 EX1 ABY a 12 Hona SE*Aros af Ryssgärdet Hjördis LO416452 Gustafsson Maria FRÄS
341 Champion ABY p 9 Hona SE*Aros af Ryssgärdet Ester LO404672 Taflin Cecilia FRÄS
342 ABS ABY p 11 Hona S*Cat Claw's World of WildLing LO414574 Wallebo Susanna BIRKA
343 HP BAL b 2 Hona (K) GIP S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda BIRKA
344 CAGCIB BAL n 21 5 Hane IC Ferdinand av Ramithi(N) RX395729 Lennartsson Jessica VRK
345 CAGCIB BAL c 21 5 Hona IC S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann BIRKA
346 CAP NOM CRX n 10 Hane (K) S*Dalefur's Svarten LO410595 Sjöndin Eleonor FRÄS
347 CAGPIB CRX b 09 6 Hona (K) IP S*My Twigg's Chocolate Bunny LO345523 Granat Marie FRÄS
348 CACIB NOM CRX b 03 7 Hane CH SE*Rex Perspective Leccino LO409935 Gustafsson Carina VRK
349 CAC CRX n 01 62 9 Hane FI*Sommelier's After Dark RX413229 Pedersen Berit BIRKA
350 EX1 BIV CRX n 09 12 Hane S*Dalefur's Urgent call for Love LO417452 Halén Anne-Marie SK
351 EX1 CRX d 23 12 Hona S*Spotless Gnista LO416460 Andersson Angela UK
352 EX1 NOM BIS CRX f 02 21 64 11 Hona FI*Sweetpurr´s Doing Something Unholy RX2339601 Saari Harri TUROK
353 EX1 NOM BIS CRX d 03 24 12 Hane S*Spotless Glöd LO416461 Andersson Angela UK
354 CAC CRX d 33 9 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela UK
355 CAP CRX n 33 10 Hane (K) S*Dalefur's Sigge LO410594 Sjöndin Eleonor FRÄS
356 EX1 CRX f 33 12 Hona S*Spotless Firecracker LO416459 Andersson Angela UK
357 CACS CRX n 03 21 33 3 Hane IC S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela UK
358 EX1 NOM CRX n 09 33 12 Hona S*Dalefur's Unforgettable Kiss LO417451 Sjöndin Eleonor FRÄS
359 HP NOM BIS DRX ns 2 Hona (K) SP SE*Amor Regis Black Velvet RX364735 Johannesson Olivia DK
360 Champion DRX n 9 Hona SE*Recce Pod Kaiali LO356048 Lassarp Vanessa DK
361 CAP DRX o 10 Hona (K) S*Fiddlestix Heavenly LO342044 Hjärpe Helen JKK
362 CAC BIV NOM DRX b 03 9 Hona S*Fiddlestix Ladylike LO402975 Lund Helena VRK
363 EX1 DRX ns 09 12 Hane S*Fiddlestix Ginroû LO417167 Lund Helena VRK
364 EX1 DRX b 03 12 Hona SE*Royal Saskias Valentines Greta LO415890 Saskia Johansson Sara JKK
365 HP NOM DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
366 Supreme Premier NOM DRX d 4 Hane (K) GIP SE*Recce Pod MiG-25 Foxbat LO329454 Molin Catharina FRÄS
367 ABS DRX fs 9 Hona SE*Curly Puurls Haley LO399164 Rosén Caroline JKK
368 CAC DRX f 9 Hona Emma King Line*PL RX413936 Saskia Johansson Sara JKK
369 EX1 DRX g 23 12 Hona SE*DevoNovaRex Blue Lagoon RX416111 Lundgren Olga SK
370 CAPS NOM DRX fs 09 24 4 Hona (K) IP SE*Recce Pod Super Squid LO379623 Lassarp Vanessa DK
371 EX1 NOM DRX g 02 62 11 Hona SE*Tinica's Snow White Ice Crystal LO414186 Nilsson Christina JKK
372 EX1 NOM DRX f 09 24 12 Hona SE*Datakatten Jemima LO417354 Persson Helen ÄK
373 HP NOM DRX n 24 2 Hane (K) SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval LO365654 Lassarp Vanessa DK
374 ABS DRX as 24 9 Hona Rococo Style Lediné Pupa LO388544 Rosén Caroline JKK
375 CACS NOM BIS DRX n 03 24 3 Hane WW'22 GIC SE*Recce Pod Navy SEAL JW DVM LO365653 Lassarp Vanessa DK
376 Supreme Premier NOM DRX n 03 24 4 Hona (K) GIP IC SE*Recce Pod F-16 Fighting Falcon LO365650 Lindell Lisbet ÄK
377 CAP DRX n 09 22 10 Hona (K) S*Lipstix Nidorina RX403418 Lund Helena VRK
378 EX1 DRX a 09 24 11 Hane SE*DevoNovaRex Blue Ray LO412146 Lundgren Olga SK
379 ABS DRX n 31 8 Hona (K) PR SE*Aftonlötens Khaleesi LO343088 Weigl Angelica MSK
380 CACIB DRX b 03 21 33 7 Hane CH SE*Knyttet's Mumin LO374638 Hornstrand Johanna JKK
381 CAC DRX o 09 21 33 9 Hona S*Fiddlestix Angelisa LO342053 Hjärpe Felicia JKK
382 EX1 NOM DRX d 09 33 11 Hane SE*Recce Pod Cherubic Waffle Happymiau LO414317 Lassarp Vanessa DK
383 CACS OLH ns 25 3 Hona GIC of Lancarrow O-Rhen Ishii LO243164 Riis Charly RACEKATTEN
384 CAGCIB OLH n 03 5 Hona CH S*Djupbäcken's Agnetha RX407098 Lennartsson Jessica VRK
385 EX1 NOM OSH w 61 12 Hona SE*Staypawsitive Filidutt LO417790 Gustavsson Katarina UK
386 HP NOM OSH b 2 Hane (K) SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund Jessica NERK
387 CAP NOM BIS OSH o 10 Hane (K) Kisiel Ufne Koty*PL LO420051 Karpinska Ksenia NERK
388 Supreme Champion OSH ns 3 Hona GIC of Lancarrow Mazikeen LO236306 Riis Charly RACEKATTEN
389 CAP OSH ns 10 Hane (K) S*Spotless Skorpan LO411699 Andersson Ing-Marie UK
390 Supreme Champion NOM OSH ns 25 3 Hona GIC of Lancarrow Solaris LO237773 Riis Charly RACEKATTEN
391 CACS NOM OSH b 03 24 3 Hane SW'22 GIC Grumpy Yeswecat LO380221 Ericsson Jenny FRÄS
392 CAGCIB RUS 5 Hona IC S*Sirius Star me Kitten LO375334 Sahlén Tobias RYSS
393 ABS RUS 7 Hona S*Limelight's Zoe LO372023 Lekengård Susanne RYSS
394 CACIB BIV NOM RUS 7 Hona CH SE*Masha's Paula LO388996 Morawska Edyta RYSS
395 Champion RUS 9 Hane SE*Imperial Court's Alvaro LO406893 Morawska Edyta RYSS
396 EX1 BIV NOM RUS 11 Hane EMERALD  SNOW BLUE SUNSHINE LO267450 Mlynarczyk Angelika FPL
397 EX1 RUS 11 Hona S*Flax Tuvstarr LO414179 Lundqvist Kerstin RYSS
398 EX1 RUS 12 Hona SE*Blåstjärnans Elsa of Arendelle LO413678 Dartgard Marie RYSS
399 EX1 SIA n 11 Hona S*Sweet Wishes Dolly LO413123 Angnér Mariella SK
400 CACIB SIA a 7 Hona S*Matreiya's Nayeli LO408151 Skoglund Sofie BIRKA
401 CAPIB SIA a 8 Hane (K) PR S*Saddharma Erawan LO398869 Frimodig Anna TCC
402 EX1 SIA c 11 Hane S*Soldier Blue's Billy the Kid LO413941 Frimodig Anna TCC
403 CAC SIA e 9 Hane SE*Ilmigans Emil LO409926 Burén Maria UK
404 CAC SIA h 9 Hona SE*Ediecats Se-ri LO411252 Pigg Anne HÄK
405 HP NOM BIS SIA b 21 1 Hona GIC SE*Ediecats Willow LO392827 Pigg Anne HÄK
406 CAGCIB SOM n 5 Hona IC SE*At Heart Cat LO374158 Ringholm Pia ASK
407 Internationell Champion SOM n 7 Hona CH S*Skrasselkattens Kalliope RX400840 Moderato Ann-Marie ASK
408 CACIB BIV NOM SOM n 7 Hane SE*At Heart Fux LO406458 Ringholm Pia ASK
409 CAC SOM n 9 Hane S*Skrasselkattens Counting Stars LO408543 Lüdicke Holmgren Wilma ASK
410 Champion SOM n 9 Hona S*Skrasselkattens Melpomene RX400843 Sagerstrand Ylva ASK
411 ABS SOM n 12 Hane S*Bisu's Baztian LO417604 Christiansson Torgny ASK
412 EX1 SOM n 12 Hona S*Bisu's Eloize LO417605 Christiansson Torgny ASK
413 EX2 SOM n 12 Hona S*Bisu's Eztelle LO417603 Christiansson Torgny ASK
414 Champion SOM o 9 Hane SE*Vesselkattens Sixten LO403364 Sagerstrand Ylva ASK
415 EX2 SPH n 11 Hane SE*Yoda Star Sauron LO412725 Veretennikova Tatiana JKK
416 EX1 BIV NOM SPH w 64 11 Hane SE*Ravenoak Atlas Air RX414871 Rausmark Linda VRK
417 EX2 SPH w 64 11 Hona SE*Summerway's Jolliest Jolene LO413953 Roma Nicole SK
418 EX1 SPH n 21 11 Hona SE*Ravenoak Ave Adore RX414868 Roma Nicole SK
419 CAP SPH d 03 33 10 Hane (K) SE*Yoda Star Elvis RX395726 Olofsson Maud TCC
420 1 NOM HCL a 33 14 Hane (K) Mozart LO2045 Nyman Mats BIRKA
421 1 NOM BIS HCL n 24 14 Hona (K) Bubbizz LO2028 Olsson Ann UK
422 1 NOM BIS HCS n 03 23 14 Hane (K) Felix LO2040 Kontner Elisabeth SK
423 4 HCS n 09 14 Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
424 3 HCS n 09 14 Hane (K) Mårris LO2036 Nyman Mats BIRKA
425 2 HCS ns 14 Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf Matilda ELK
426 1 NOM HCS n 25 14 Hona (K) Wirre LO2031 Gynning Anna CK
A1 UTGÅR NEM a 21 16 Hane IC SE*Vråskogens Nemo LO386606 Slotte Michaela SK
A2 1:a 63,3 p BEN n 24 32 16 Hane SC Adelhills Rush of Echoes RX397353 Sajanti Jonna BIRKA
A3 UTGÅR BML ns 11 16 Hona SC SE*Miss World's Havanna RX333996 Magnusson Sandra SK
A4 1:a 53,3 p BML ns 11 16 Hona GIC SE*Miss World's Ruaha RX371394 Magnusson Sandra SK
A5 1:a 36,7 p CRX d 33 16 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela UK
F2001 FRITEXT NFO d 03 24 13c Hane SE*Siblings Souls Vincent van Gogh LO414855 Enelid Johanna NERK
F1001 FRITEXT SIB ns 24 13c Hane S*Klintgården's Garbolino N1 LO415721 Ågren Annika DÄK
F1 FRITEXT SIB ny 24 13c Hona Buria Taganay*RU RX394109 Lomovtseva Irina UK
F2 FRITEXT SIB f 09 24 13c Hona SE*Frozen Tundra's Treasure LO413628 Bornestrand Susanne BIRKA
F1003 FRITEXT SRL a 13c Hona SE*Maulkin's MonAmie RX416314 Edling Birgitta MSK
F3 FRITEXT SRL c 13c Hona SE*Maulkin's Unikko RX416312 Edling Birgitta MSK
K1 1 RAG 18   S*Vallhovstassens Idun (2023-03-29) Pussels Hellenberg Eva JKK
K2 1 NFO 18   CH S*Aliosha's Jórunn Zakksdóttir (2023-04-10) Rockringen's Åberg Barbro NERK
K3 ABS BSH 18   IC Roxera*LT Cindy (2023-04-05) Van Grebst Van Grebst Leslie MU
K4 ABS SOM 18   SC S*Ianthelagens Hoshi Sato JW (2023-04-12) Bisu's Christiansson Torgny ASK
S1 1 BIS PER a 15a Hane (K) IP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
S2 1 PER w 62 15a Hona (K) GIP SC S*Scarlet's Sweetheart LO317496 Strandberg Karin MSK
S3 1 BIS NFO fs 09 23 15a Hona (K) GIP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
S4 2 SIB n 09 24 15a Hona (K) SP SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
S5 1 BML ns 11 31 15a Hane (K) SP SC SE*Miss World's Edmonton DSM DVM LO314719 Moberg Pernilla ÖSTK
S6 1 BIS BUR g 15a Hona (K) GIC S*Zagamin Freja LO324320 Sjöbom Glenn NERK
S7 2 DRX d 15a Hane (K) GIP SE*Recce Pod MiG-25 Foxbat LO329454 Molin Catharina FRÄS
S8 1 BIS OSH b 15a Hane (K) SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund Jessica NERK
S9 3 SOM ns 15a Hane (K) CH NO*Triforce Shy Guy LO334541 Moderato Ann-Marie ASK
S10 1 BIS HCS n 09 15a Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
U1 UTGÅR 17   S*Hjälmvid's u reg Eklund Karin BIRKA
U2 UTGÅR 17   SE*La Juicy's u reg Hofmeijer Emelie MSK
U3 1:a 48 p 17   S*Scarlet's u reg Strandberg Karin MSK
U5 UTGÅR 17   S*Beyond u reg Åberg Birgitta NERK
U6 UTGÅR 17   SE*Knäkatten u reg Niklasson Lindha ÖSTK
U8 1:a 44 p 17   S*Rockringen's u reg Åberg Barbro NERK
U9 UTGÅR 17   S*Topzy Tail's u reg Åhrén Maria ÖSTK
U10 2:a 24 p 17   SE*Alsmarks u reg Alsmark Cecilia (Cessie) UK
U11 UTGÅR 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid Ulrica SYDK
U12 1:a 40 p 17   SE*Miss World's u reg Magnusson Sandra SK
U13 UTGÅR 17   SE*Singers u reg Singer Aleksandra JKK
U19 UTGÅR 17   SE*Aros af Ryssgärdet u reg Lindén Lina FRÄS
U20 1:a 62 p 17   SE*Recce Pod u reg Lassarp Vanessa DK
V1 1 NOM BIS SBI d 21 15b Hona (K) GIP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
V2 1 BIS DRX f 15b Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
V3 1 BIS HCS ns 15b Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf Matilda ELK