Östkatten 402 EX1 PER d 21 33 12 Hona S*Böörs I want Candy LO418181 Böörs Lena NERK
231008 403 CAPS RAG a 4 Hona (K) GIP SE*Velvet Shadows Queen Fluffy LO357275 Berndtson My SVISS
404 CACIB RAG a 7 Hona CH SE*Pälsklingens Donna LO404595 Sirberg Michaela SYDK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 405 ABS RAG n 03 2 Hane (K) SP S*Asterion's In My Dreams LO364249 Sundler Martina VÄK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 406 CAGPIB NOM RAG n 03 6 Hane (K) PR SE*Lil'Magics Master of Puppets JW LO361445 Zou Ella VK
kategori 1 56 kategori 2 146 kategori 3 83 kategori 4 52 huskatt korthår 2 huskatt långhår 3 407 EX1 NOM RAG n 03 12 Hane S*Pussels Jonagold LO417040 Hellenberg Eva JKK
senior 2 senior 5 senior 4 senior 0 huskatt senior 1 408 CAGPIB NOM BIS RAG a 03 6 Hane (K) PR S*Eurovisions Dance You Off LO391125 Jacobsson Siv MSK
veteran 3 veteran 4 veteran 3 veteran 1 huskatt veteran 0 409 CACIB RAG a 03 7 Hane SE*Edman's Toulouse LO408590 Edman Emilia ELK
fertil hane 17 fertil hane 23 fertil hane 12 fertil hane 11 410 ABS RAG a 03 11 Hona SE*Lil'Magics Lily Lollipop LO416184 Thisell Anna SYDK
fertil hona 12 fertil hona 31 fertil hona 28 fertil hona 14 411 EX1 NOM RAG a 03 12 Hane S*Jörgårdens Dreamboy Heracles LO421129 Älegård Linda SK
kastrat hane 6 kastrat hane 23 kastrat hane 8 kastrat hane 6 412 ABS RAG a 03 12 Hona IT*Choose Happiness Lily u reg Thisell Anna SYDK
kastrat hona 9 kastrat hona 18 kastrat hona 14 kastrat hona 8 413 EX1 RAG n 03 21 12 Hane S*Gunbertus Tulsa King LO417202 Johansson Ulla CK
junior hane 1 junior hane 7 junior hane 2 junior hane 1 414 ABS RAG n 04 2 Hane (K) SP S*My Bonnie Chicago LO376253 Wibring Carina DK
junior hona 2 junior hona 12 junior hona 6 junior hona 3 415 EX1 NOM BIS RAG n 04 11 Hane SE*Frums Dos Osos LO414935 Landén Marcus MSK
kattunge hane 4 kattunge hane 18 kattunge hane 4 kattunge hane 3 416 EX1 NOM BIS RAG n 04 12 Hane S*Pussels Discovery LO417043 Hellenberg Eva JKK
kattunge hona 5 kattunge hona 14 kattunge hona 9 kattunge hona 6 417 CAGCIB RAG a 04 5 Hane IC SE*Snödockans Caspar LO389344 Edman Emilia ELK
418 CACIB NOM BIS RAG a 04 7 Hane CH S*Asterion's Dante JW LO411560 Sundler Martina VÄK
KATEGORI 1 419 EX1 ej cert RAG c 04 21 9 Hona Bine-Dolls Valkyrie LO407656 Älegård Linda SK
Bästa vuxen hane: 420 HP SBI n 2 Hane (K) GIP SE*Mirënya Prins Caspian av Friardalen LO329930 Andersson Saga DK
CH S*Asterion's Dante JW, Hane, RAG a 04 421 ABS SBI n 10 Hona (K) NO*Stalderkattens Trulte RX394064 Karlsson Cecilia CK
Äg: Sundler Martina, VÄK 422 EX1 NOM SBI n 11 Hona S*Ida's Fröken Krusidull LO413638 Johansson Eva DK
Bästa vuxen hona: 423 CAPS BIV SBI a 4 Hona (K) GIP SC S*Ma'ha Gita Frozen DVM LO307279 Mandre Liselotte BIRKA
GIC d'Eden Lover Scarlet, Hona, PER n 424 Internationell Premier SBI a 8 Hane (K) IC SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 425 Premier SBI a 10 Hona (K) SE*Sköntorps Elsa LO373878 Adelskogh Annica JKK
Bästa junior: 426 EX1 SBI a 12 Hona S*Yamsa's Ylle LO417538 Mandre Liselotte BIRKA
SE*Frums Dos Osos, Hane, RAG n 04 427 EX2 SBI a 12 Hona S*Soldyrkarnas Million Bells LO420481 Blom Susanne SK
Äg: Landén Marcus, MSK 428 DRAGEN SBI b 1 Hane SC Berlioz DSM DVM RX347155 Pirklbauer Gabriella BIK
Bästa kattunge: 429 CACIB SBI b 7 Hane CH SE*Sköntorps Gandalf LO385976 Adelskogh Annica JKK
S*Pussels Discovery, Hane, RAG n 04 430 EX2 SBI b 7 Hane SE*Magic Pearl's Fantastic Figaro LO414977 Rausmark Linda VRK
Äg: Hellenberg Eva, JKK 431 HP SBI c 1 Hona SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW RX333107 Pirklbauer Gabriella BIK
Bästa kastrat hane: 432 CACIB NOM SBI c 7 Hona Nala  of Sembelance (N) LO208799 RØnning Renate ADELK
PR S*Eurovisions Dance You Off, Hane (K), RAG a 03 433 HP SBI e 2 Hane (K) SP SE*Solstakatten Rozzi Pavarotti LO310556 Andersson Saga DK
Äg: Jacobsson Siv, MSK 434 EX1 ej cert SBI e 7 Hane CH S*Kilenskogens Dawis LO378556 Rangius Berit SK
Bästa kastrat hona: 435 CAGPIB NOM SBI f 6 Hona (K) IP IC S*Bibendums Goodride Spider Girl VII LO338304 Freudenthal Ditte ALFA
NW'22 PR SC SE*Yffranes Moonage Daydream, Hona (K), PER g 436 CACIB NOM SBI g 7 Hona S*Kultberget's Hoper Solo LO410267 Finnberg Angelika UK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 437 CAGCIB SBI j 5 Hona IC SE*Magic Pearl's Aurora LO372248 Rausmark Linda VRK
Bästa senior: 438 Internationell Champion SBI j 7 Hona CH SE*Vikmyra's Céleste de Célesteville LO404465 Rangius Berit SK
SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW, Hona, SBI c 439 CACIB NOM SBI b 21 7 Hona SE*Magic Pearl's Fantastic Female LO414975 Rausmark Linda VRK
Äg: Pirklbauer Gabriella, BIK 440 HP SBI d 21 2 Hona (K) SP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
Bästa veteran: 441 CACIB SBI d 21 7 Hane SE*Magic Pearl's Fantastic Flames LO414978 Arringe Lena VRK
PR SC S*Meibel's Hjärter Ess, Hane (K), PER e 02 62 442 CAPS NOM SBI g 21 4 Hona (K) IP SC IDP*Holygateway's Afrodite LO303603 Silén Maria VRK
Äg: Jonsson Waylett, ÖSTK 443 CAGCIB TUV d 21 62 5 Hona IC (N)Sirena's Vantastic Astrid RX339039 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
Bästa avelshona: 444 ABS TUV d 62 3 Hona GIC S*Lislisas Ronja Rövardotter JW RX360144 Persson Ann-Heléne BIRKA
IC SE*Magic Pearl's Aurora, SBI j : 30 p 445 CAGCIB TUV f 21 62 5 Hona IC S*Lislisas Cristina Lasaña" Pebre" RX396579 Nyman Mats BIRKA
Äg: Rausmark Linda, VRK 446 EX1 XLH j 03 (SRL) 12 Hona SE*Mina Mirakel's Dorabella RX419722 Roos Elisabeth ÖSTK
447 ABS LPL d 09 12 Hona S*Nyponrosens BC Maja LO419537 Åhlund Ann-Sophie MSK
KATEGORI 2 448 EX1 BIV MCO n 11 Hane SE*Sankt Halvard's Omega LO416555 Nyblom Josefine VK
Bästa vuxen hane: 449 EX1 MCO n 11 Hona SE*Ista Nedergårds Grymma Gloria LO414850 Ringström Carina SK
CH S*SinhTsunkitthas Lukaz, Hane, MCO d 22 450 EX1 MCO n 12 Hane SE*Catillacs Hero's Heartbreaker LO417828 Olsson Pamela BIK
Äg: Cervin Walter, SPIN 451 EX1 NOM MCO a 03 12 Hona SE*Luddkroppens Selma LO416359 Söderberg Ingela PK
Bästa vuxen hona: 452 CAGPIB BIV MCO n 22 6 Hane (K) IP SE*Ista Nedergårds Dyrbara Didrik LO400089 Fredriksson Nina ÖSTK
SW'23 SC S*Rockringen's Cyberface, Hona, NFO f 22 453 EX2 MCO n 22 6 Hane (K) PR SE*Steelclaw's Rhett LO409050 Leandersson Karin CK
Äg: Åberg Barbro, NERK 454 CAPIB MCO a 22 8 Hona (K) PR SE*Välistero's Rhoia LO412111 Kronelind Jenny MSK
Bästa junior: 455 EX1 NOM MCO a 22 11 Hona SE*Ista Nedergårds Grymma Grace LO414852 Sandström Framnes Sara MSK
S*Little L's Gin Fizz, Hona, NFO n 09 24 456 EX3 MCO n 22 12 Hane S*Mooniacis Wolf LO419349 Lundell Towe ÖSTK
Äg: Dahlkvist Sylvia, SPIN 457 EX4 MCO n 22 12 Hane S*Mooniacis Wiking LO419348 Patrikson Monica ÖSTK
Bästa kattunge: 458 EX1 MCO n 22 12 Hane S*Stortassen's Kenny LO417862 Fyhr Anngert BIK
S*Rockringen's Gangnam Style, Hane, NFO n 09 22 459 EX2 MCO n 22 12 Hane SE*Ista Nedergårds Härliga Håvard LO420164 Sandström Framnes Sara MSK
Äg: Åberg Barbro, NERK 460 EX1 BIV NOM MCO n 22 12 Hona S*Stortassen's Karen LO417865 Gylling Amanda NERK
Bästa kastrat hane: 461 EX2 MCO a 22 12 Hona SE*Djävulskatten's Yzma LO419947 Ewerlöf Matilda ELK
GIP SC SE*Ängsö Atlas DSM DVM, Hane (K), NEM n 21 462 CAPIB MCO n 03 22 8 Hane (K) PR IC SE*KobbaCat's Epsilon LO346146 Germundsjö Emilia SK
Äg: Arnemyr Nyberg Elin, ÖSTK 463 CAGPIB NOM MCO n 03 23 6 Hane (K) PR IC S*Stortassen's David LO350900 Hammarstedt Catharina CK
Bästa kastrat hona: 464 CACIB BIV MCO n 09 24 7 Hona S*Stortassen's Yvette LO394188 Öhrberg Annika DK
GIP S*Topzy Tail's Amazing Chick, Hona (K), MCO fs 09 22 465 EX1 MCO n 02 21 62 11 Hona SE*Luddtassens Syrax LO415992 Lindh Ida NERK
Äg: Dahlbäck Margareta, ÖSTK 466 EX1 MCO a 02 21 62 12 Hane SE*LittleFarm Mr Nice Guy LO420158 Ringström Carina SK
Bästa senior: 467 EX1 MCO a 09 22 12 Hona SE*LittleFarm Luna LO419255 Ringström Carina SK
GIP S*Topzy Tail's Amazing Chick, Hona (K), MCO fs 09 22 468 Internationell Premier MCO f 22 8 Hona (K) PR SE*Rainmaker's Ramona Hill LO402729 Torsbring Ann SPIN
Äg: Dahlbäck Margareta, ÖSTK 469 CACIB BIV NOM BIS MCO d 22 7 Hane CH S*SinhTsunkitthas Lukaz LO411808 Cervin Walter SPIN
Bästa veteran: 470 CAC MCO d 9 Hona SE*Red Galaxy Fiona LO412157 Sorokolit Anna UK
WW'22 WW'21 WW'15 BW'22 SP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM, Hona (K), SIB ny 24 471 ABS MCO d 11 Hane SE*Kungstorps Avicii LO415369 Jönedal Lisa BIK
Äg: Kedert Sören, UK 472 EX1 MCO e 22 11 Hane PL*Lillycubs Jamie LO418512 Johansson Susanne SK
Bästa avelshane: 473 EX1 MCO d 25 12 Hane S*Stortassen's John LO418361 Öhrberg Annika DK
SW'23 SC FI*Cherrytail's Preacherman, SIB w 61 : 60 p 474 CAPIB MCO d 03 22 8 Hane (K) S*Convalmore's Cazpian LO373561 Suutari Pirpa JKK
Äg: Olsson Madelene, UK 475 CAP MCO d 09 23 10 Hane (K) SE*Mo'Ce'Es' Cat's Eddy LO348281 Lindh Ida NERK
Bästa uppfödning: 476 CACS NOM MCO e 02 62 3 Hane GIC S*Stortassen's Ola LO370114 Hammarstedt Catharina CK
S*Stortassen's,  : 48 p 477 ABS MCO d 09 22 7 Hane CH SE*Big paw's Armani LO391489 Jönedal Lisa BIK
Äg: Öhrberg Annika, DK 478 ABS MCO f 03 22 9 Hona SE*Meliniuz Zindra LO410991 Melin Carina MSK
479 EX1 MCO g 09 11 Hona S*Topzy Tail's Roxy LO416211 Åhrén Maria ÖSTK
KATEGORI 3 480 CAGCIB MCO ns 25 5 Hane IC SE*Bisgaard Osbourne Ozzy LO394717 Lundblad Veronica BIK
Bästa vuxen hane: 481 Internationell Champion MCO ns 7 Hona CH SE*Luddtassens Aquarella LO396678 Gylling Amanda NERK
CH S*KungsgardenCats Knuckles JW, Hane, BEN n 24 482 Champion BIV NOM MCO es 22 9 Hane S*Topzy Tail's Ozzy LO411410 Åhrén Maria ÖSTK
Äg: Holgersson Malin, CK 483 EX2 MCO ds 23 9 Hane SE*Red Galaxy Frank LO412160 Sorokolit Anna UK
Bästa vuxen hona: 484 EX1 BIV NOM MCO ns 22 11 Hane SE*Luddtassens Seasmoke LO415993 Gylling Amanda NERK
GIC SE*Hormuz Pamira JW, Hona, OCI n 24 485 EX2 MCO n 12 Hane SE*Snöklockan Bagheera LO417848 Engström Katarina NERK
Äg: Jiglund Benjamin, UK 486 EX1 MCO ns 12 Hane S*Checkers Ickx LO417964 Barnes Marie VÄK
Bästa junior: 487 DRAGEN MCO ds 09 4 Hane (K) GIP SC S*Topzy Tail's Zimba LO311890 Pettersson Gunilla ÖSTK
S*KungsgardenCats Sugar Shark, Hona, BEN n 24 488 CAPS NOM BIS MCO fs 09 22 4 Hona (K) GIP S*Topzy Tail's Amazing Chick LO312597 Dahlbäck Margareta ÖSTK
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 489 CAGCIB MCO ns 03 5 Hane IC SE*Paw controls Ivan LO390321 Niklasson Lindha ÖSTK
Bästa kattunge: 490 Champion MCO ns 03 24 9 Hane SE*Knäkatten Mr Takamine LO410518 Niklasson Lindha ÖSTK
S*Spöktassens Edith, Hona, BSH g 491 EX1 MCO as 09 11 Hane S*Topzy Tail's Qing Azlan LO416214 Lundell Towe ÖSTK
Äg: Carlsson Anna, VRK 492 EX3 MCO ns 09 11 Hona S*Topzy Tail's Pretty Panzy LO415864 Larsson Nathalie ÖSTK
Bästa kastrat hane: 493 EX1 BIV MCO gs 09 11 Hona S*Topzy Tail's Queen Azula LO416217 Cervin Walter SPIN
SP SC SE*Miss World's Edmonton DSM DVM, Hane (K), BML ns 11 31 494 EX2 MCO fs 09 11 Hona S*Topzy Tail's Roxzi LO416212 Larsson Nathalie ÖSTK
Äg: Moberg Pernilla, ÖSTK 495 EX1 MCO ns 09 22 12 Hane SE*LittleFarm Granit LO420965 Ringström Carina SK
Bästa kastrat hona: 496 EX1 MCO ns 03 12 Hona SE*Eyesome's Nidra LO418757 Sternheden Pia NERK
S*Litchi's Corey, Hona (K), BLH c 03 497 EX2 MCO fs 09 12 Hona SE*Knäkatten Domina Maga LO419358 Niklasson Lindha ÖSTK
Äg: Båvenäs Rebecca, VRK 498 EX3 MCO ns 09 22 12 Hona SE*LittleFarm Mosaik LO420967 Ringström Carina SK
Bästa senior: 499 EX1 MCO w 63 11 Hane SE*Catillacs Fleetwood LO414942 Olsson Pamela BIK
CH Shai-San-War's Zoya, Hona, BUR n 500 CAPS NOM BIS NEM n 21 4 Hane (K) GIP SC SE*Ängsö Atlas DSM DVM LO296240 Arnemyr Nyberg Elin ÖSTK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 501 EX2 NEM a 21 6 Hane (K) IP SE*Thorncat's Avicii Tribute Blizz LO394185 Lindblom Inger MSK
Bästa veteran: 502 CAGPIB NEM ny 21 6 Hane (K) IP S*Mannegumman's Heidim Cappi LO368613 Aasnes Monica NERK
SP S*Javeliner's Poit Dhubh, Hane (K), BSH n 24 503 HP BIV NOM NEM n 21 1 Hane SC T-Rex Tzar-Koshka LO385941 Stridh Marie BIK
Äg: Järneström Gullin Charlotte, ÖSTK 504 CACS NEM ns 21 3 Hona GIC SE*Teslatassarnas Deimi LO402558 Östbye Ann-Marie ELK
505 EX2 NEM n 21 7 Hane CH Edward Blue Veil LO386311 Andersson Veronica MSK
KATEGORI 4 506 Internationell Champion NEM n 21 7 Hane CH SE*Missmazarins Sniff LO413898 Östbye Ann-Marie ELK
Bästa vuxen hane: 507 EX2 NEM n 21 9 Hona SE*Millantorps Anastasia LO383361 Andersson Veronica MSK
SE*Sillastigen Marcel, Hane, SIA b 508 ABS NEM ns 5 Hona IC SE*Tant Piggelins Polly LO411051 Stridh Marie BIK
Äg: Axelsson Kristina, DK 509 EX3 NEM ns 21 9 Hona SE*Tant Piggelins Pixie LO411053 Lindblom Inger MSK
Bästa vuxen hona: 510 CAC NOM NEM a 21 9 Hona SE*Snowy Sapphires Flora LO413665 Michalowski Beata SPIN
SC SE*Ediecats Willow, Hona, SIA b 21 511 EX1 NEM a 12 Hane SE*Thorncat's Callisto Luka LO418058 Thorn Annelie JKK
Äg: Pigg Anne, HÄK 512 EX1 NEM n 21 12 Hona SE*Coelestia Athena LO417072 Lindsten Hilda ÖSTK
Bästa junior: 513 EX2 NEM n 12 Hona TINA Cat Siesta*Pl LO274838 Spiik Malin NERK
S*Spotless Glöd, Hane, CRX d 03 24 514 ABS NEM ns 21 12 Hona SE*Gedminas Gullan LO420982 Gedminas Lena CK
Äg: Andersson Angela, UK 515 Internationell Premier NOM NEM a 09 21 8 Hane (K) PR Imageblaze Tanvye LO392257 Elofsson Karin NERK
Bästa kattunge: 516 CAGCIB NEM n 09 5 Hane IC SE*Clavus Sputnik LO401566 Spiik Malin NERK
SE*Recce Pod Sasha Bunny, Hane, DRX n 21 33 517 CACIB NEM n 09 21 7 Hane CH Grace Ekt's Alex LO377941 Gedminas Lena CK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 518 EX2 NEM as 03 21 7 Hane SE*Thorncat's Blue Baron Raff LO404270 Thorn Annelie JKK
Bästa kastrat hane: 519 EX1 BIV NEM ns 09 21 12 Hane SE*Gedminas Gustav LO420984 Gedminas Lena CK
SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval, Hane (K), DRX n 24 520 EX1 NEM ns 09 12 Hona SE*Gedminas Elvira LO417885 Fredriksson Sten Gullvi VK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 521 CACIB NEM f 21 7 Hona CH FI*Cherrytail's TemptationBaby JW LO404924 Olsson Anette JKK
Bästa kastrat hona: 522 CAGPIB NEM g 09 6 Hona (K) IP SE*Cupiditas Feles Ellen LO409775 Lusth Fia NERK
SE*Stjärnströssels Hjärta, Hona (K), PEB g 21 33 523 CAC NEM gs 09 21 9 Hona SE*Lönnekullas Piccolina LO414159 Ståhl Annacarin BIK
Äg: Carlsdotter Bergman Maria, BIRKA 524 CACIB NOM NFO a 7 Hona CH S*Kattilaforsens Vira Blåtira LO398013 Myhrberg Annika JKK
Bästa veteran: 525 CAGPIB NOM NFO n 09 6 Hane (K) IP S*Sjöhorvan's Obelix LO406226 Leandersson Karin CK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM DSW, Hona (K), DRX f 526 CACIB NFO n 09 7 Hane CH S*Utblicken's Panter LO408550 Ehrenbåge Ylva NERK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 527 CAC BIV NOM NFO n 03 9 Hona S*Utblicken's Pingla LO408551 Ehrenbåge Ylva NERK
Bästa uppfödning: 528 EX1 NFO a 09 11 Hona SE*Spirit of Ivy Freja LO414805 Nilsberth Camilla ÖSTK
SE*Recce Pod,  : 48 p 529 ABS NFO n 22 6 Hona (K) IP GIC S*Capsicum's Holley LO342451 Setterwall Eva JKK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 530 ABS NFO n 24 5 Hona IC S*Rockringen's Xoxoxo LO363606 Ramstedt Birgitta NERK
531 ABS NFO n 22 7 Hane CH S*Capsicum's Coffee of Arusha LO403141 Ferlin Djudic Marianne JKK
HUSKATT 532 CAGCIB NFO n 22 5 Hona CH S*Askett's Svea LO359117 Svensson Sara ÖSTK
Bästa korthår: 533 CACIB NFO nt 23 7 Hona CH S*Capsicum's Jewel of Manyara LO403142 Setterwall Eva JKK
Mårris, Hane (K), HCS n 09 534 CAPS NFO n 09 23 4 Hane (K) GIP SE*Avivaz Laavloe LO390179 Patychakis Emmanuel BIRKA
Äg: Nyman Mats, BIRKA 535 HP BIV NFO n 03 22 1 Hane WW'19 SW'22 SW'19 SC S*Rockringen's Underdog JW DSM DVM LO357119 Åberg Barbro NERK
Bästa långhår: 536 HP NFO n 03 24 1 Hane SC S*Myselisia's Jafar LO372920 Gylling Cecilia ELK
Rosie, Hona (K), HCL g 09 537 HP NFO a 09 22 1 Hona SC SE*Björksund's Bizzarrini LO327871 Mörrby Rosie BIRKA
Äg: Johnson Claire, SPIN 538 CAGCIB NFO n 09 24 5 Hona IC S*Rockringen's Dixie Chick LO399016 Annas Nina NERK
Bästa senior: 539 ABS NFO n 09 23 7 Hane CH S*Rockringen's Empire Dog LO402376 Håkansson Catarina NERK
Rosie, Hona (K), HCL g 09 540 CACIB NFO n 03 24 7 Hona CH S*Vildhjärtas The Lioness LO370800 Holgersson Malin CK
Äg: Johnson Claire, SPIN 541 EX2 NFO n 09 23 5 Hona IC S*Rockringen's Bubble Pop LO383247 Asp Johan VÄK
542 EX2 NFO n 09 22 7 Hona CH S*Daddy's Heroes Zalmiac LO404922 Nothdurft Waldemar CK
543 EX1 NOM BIS NFO n 09 24 11 Hona S*Little L's Gin Fizz LO416334 Dahlkvist Sylvia SPIN
544 EX1 BIV NOM BIS NFO n 09 22 12 Hane S*Rockringen's Gangnam Style LO416935 Åberg Barbro NERK
545 EX1 NFO n 09 22 12 Hona SE*Tough Luck's Hula Hula LO417544 Eriksson Gunilla BIK
546 CAPS NFO f 22 4 Hona (K) IP IC SE*Kattzelius Dalelia de Alba LO311442 Jansson Maria NERK
547 ABS NFO d 22 8 Hane (K) PR SE*Duvesjön's Justice LO371338 Wahlström Carola MSK
548 HP NOM BIS NFO f 22 1 Hona SW'23 SC S*Rockringen's Cyberface LO392888 Åberg Barbro NERK
549 ABS NFO d 7 Hane SE*Avivaz Hobbit Bingo Baggins JW LO401721 Berglund Anna MSK
550 CAP NFO f 09 24 10 Hona (K) CH S*Rockringen's Cheerleader LO392887 Eriksson Gunilla BIK
551 CAGCIB BIV NFO f 03 24 5 Hona IC S*Little L's Cinnamon JW LO396803 Dahlkvist Kim SPIN
552 EX2 NFO f 09 22 5 Hona CH S*Beyond JuicyFruit JW LO408251 Jansson Maria NERK
553 EX2 NFO f 09 22 9 Hona SE*Öjaskogens Bettan LO413362 Hellkvist Kajsa MSK
554 CAC NFO f 03 24 9 Hona SE*Entourage's Unique Juni LO413645 Petersson Mikaela SK
555 EX1 NOM NFO f 09 22 11 Hona S*Magoria's Panic LO415751 Asp Johan VÄK
556 EX1 NFO d 01 21 62 12 Hane S*Viento's BomBoggie LO419529 Wester Camilla SPIN
557 EX1 BIV NOM NFO f 09 23 12 Hona S*Viento's Maze LO419530 Wester Camilla SPIN
558 CAPS NFO ds 24 4 Hane (K) GIP S*Fitnesscats Billie LO405744 Back Karin DÄK
559 ABS NFO ns 1 Hane SC SE*Avivaz Boo Boo DVM LO357559 Berglund Anna MSK
560 Supreme Champion BIV NOM NFO ns 24 3 Hane IC S*Little L's Ecthelion JW LO399927 Dahlkvist Sylvia SPIN
561 EX1 ej cert NFO ds 22 9 Hane S*Skottvallen's Valentino Rossi LO410963 Hallin Berger Petra NERK
562 EX1 NFO ns 22 11 Hane S*Livsnjutarna's Glader LO416339 Forsell Charlotta ÖSTK
563 EX1 NFO ns 24 12 Hane (N)Tingoskattens Brage LO421449 Mörrby Rosie BIRKA
564 HP BIV NFO fs 09 23 2 Hona (K) SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
565 Grand Internationell Premier NOM NFO ns 09 24 6 Hane (K) IP S*Fitnesscats Samuel LO405741 Back Karin DÄK
566 CAPIB NFO fs 09 22 8 Hona (K) PR SE*Nillas Doris LO377661 Eriksson Gunilla BIK
567 CACS NFO fs 09 24 3 Hona GIC S*Tigerögas grape Adalmiina LO398000 Grebner Johanna ALFA
568 ABS NFO es 09 5 Hane IC Vigor Dajatera*PL LO407341 Berglund Anna MSK
569 ABS NFO fs 09 22 5 Hona IC S*Pysida's Quality LO383016 Ramstedt Birgitta NERK
570 CACIB NFO fs 03 24 7 Hona S*Myselisia's Zoey Rey LO404620 Gylling Cecilia ELK
571 CAC NOM NFO fs 09 24 9 Hona S*Skottvallen's Vackra Vega LO410961 Pedersen Britt-Maria NERK
572 EX1 BIV NOM NFO ns 03 22 12 Hane SE*Tough Luck's Hubba Bubba LO417541 Liljehammar Linda NERK
573 EX1 NFO fs 09 22 12 Hona S*Viento's Pimkie LO420606 Wester Camilla SPIN
574 CACIB NOM NFO w 64 7 Hane CH Isidor av Moltemyr(N) LO400751 Silfverlåås Marianne ÖSTK
575 EX1 NOM NFO w 62 12 Hona S*Viento's Bree LO420604 Wester Camilla SPIN
576 CACIB SIB n 7 Hane SE*Mad fairy's Godzillah LO407923 Stark Mats UK
577 Premier SIB n 09 10 Hane (K) SE*Homeros Odysseus LO410435 Lorefors Jenny DK
578 HP NOM SIB ny 24 2 Hona (K) WW'22 WW'21 WW'15 BW'22 SP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM LO290059 Kedert Sören UK
579 CAPS BIV NOM SIB n 24 4 Hane (K) GIP SE*Mad fairy's Grip of Silakka LO402045 Bjällquist Jessica UK
580 CAP SIB ny 22 10 Hane (K) SE*Millantorps Diamond LO404917 Andersson Veronica MSK
581 CAC SIB n 24 9 Hona SE*Yogakattens Lakrits Honey LO413739 Ökvist Anna NERK
582 HP BIV SIB n 03 23 2 Hane (K) SP SC S*Sibbemaffians Zaitsev DSM DVM LO300803 Johansson Eva DK
583 HP SIB n 09 24 2 Hona (K) SP SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
584 CAGPIB SIB n 09 24 6 Hane (K) IP CH SE*Edalunds Bomber LO359058 Stark Mats UK
585 CAGPIB SIB n 09 22 6 Hona (K) PR GIC S*Solberga Zafirs Sofia LO347546 Danielsson Helén UK
586 CAGCIB SIB n 09 22 5 Hona CH S*Solberga Zafirs Zoia LO403310 Danielsson Helén UK
587 EX1 BIV NOM SIB n 09 24 11 Hane SE*Edalunds Caleb LO415536 Olsson Madelene UK
588 EX1 SIB n 09 22 11 Hona SE*Lurvtrollets Sweet bite af Q RX416328 Landin Alvalie MSK
589 HP NOM SIB f 24 2 Hona (K) SP SE*Mad fairy's Valkyr of Silakka LO402046 Bjällquist Jessica UK
590 Internationell Champion SIB fy 22 7 Hona SE*Stoltheten's Joyful Juliette LO410378 Forsman Madeleine UK
591 CAGCIB BIV NOM SIB f 09 24 5 Hona IC S*Zjillas Omega JW LO399249 Landin Christina Tina"" MSK
592 CAC SIB d 02 21 64 9 Hane SE*Peking Angels Thor RX367853 Svensson Irma ÖSTK
593 Champion SIB f 09 24 9 Hona SE*Grimm Tail's Flamma LO399923 Skogberg Jeanette NERK
594 ABS SIB f 09 23 7 Hona SE*Kirerra Nyx's Slisa LO411621 Lindström Nina MSK
595 EX1 SIB f 03 22 11 Hona SE*Edalunds Victorias secret LO415534 Kedert Sören UK
596 CAPS SIB ns 22 4 Hona (K) GIP S*Anel's Kittens Selenas Dottir Ida LO356308 Skärgård Andersson Christina DK
597 CAGPIB BIV NOM SIB ns 6 Hona (K) PR SC SE*Ajca's Eleganta Elsa LO374223 Johansson Eva DK
598 CAPIB SIB es 24 8 Hane (K) PR SE*Yogakattens Kanel Mystic LO403304 Ökvist Anna NERK
599 EX2 SIB ns 24 8 Hona (K) SE*Superhjältarnas Juno LO403843 Rapp Sofia SK
600 CAPIB SIB ns 24 8 Hona (K) SE*Superhjältarnas Flora LO403842 Rapp Sofia SK
601 CAP SIB ds 22 10 Hane (K) SE*Vänerlyckans Billy Birkov Mystico LO405299 Skärgård Andersson Christina DK
602 ABS SIB fs 12 Hona SE*Vinterpalatsets Ayla busanova LO418817 Fredriksson Sten Gullvi VK
603 HP NOM SIB fs 09 24 2 Hona (K) SP CH SE*Ajca's Mysiga Mimmi DSM LO338436 Johansson Eva DK
604 EX1 SIB ns 09 22 12 Hane SE*Aanainas Akilles av Zedric LO420658 Fredriksson Sten Gullvi VK
605 HP BIV SIB w 61 1 Hane SW'23 SC FI*Cherrytail's Preacherman LO385535 Olsson Madelene UK
606 Grand Internationell Champion SIB w 63 5 Hane IC S*Zjillas Orion LO399247 Kårwik Jenna UK
607 EX1 SIB w 64 12 Hane FI*Lumikissan Kulkuripoika LO419852 Lönnqvist Kerstin DK
608 CAPS TUA w 62 4 Hane (K) GIP SC S*Tufvans Gustav LO342039 Persson Ann-Heléne BIRKA
609 EX1 BEN n 22 12 Hona Artizto Catz Roaring Rosebud LO416682 Olovsson Åsa ÄK
610 CAGCIB BIV NOM BIS BEN n 24 5 Hane CH S*KungsgardenCats Knuckles JW LO408547 Holgersson Malin CK
611 CACIB NOM BEN n 24 7 Hona Celia de Jazzpel-E RX408041 Garpehäll Madeleine BIRKA
612 EX2 BEN n 24 7 Hona CH S*Retriver's Claire LO411891 Lagergren Lilian BIRKA
613 EX1 NOM BIS BEN n 24 11 Hona S*KungsgardenCats Sugar Shark LO417113 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
614 EX1 BIV BEN n 24 12 Hane SE*DesignedLove Jazz Niño RX417050 Garpehäll Madeleine BIRKA
615 EX1 BEN n 24 12 Hona SE*DesignedLove Minova RX417053 Garpehäll Madeleine BIRKA
616 CAGPIB NOM BEN n 24 31 6 Hane (K) IP SE*TokoChinook Birk af Malik LO402350 Nilsson Norlund Åsa JKK
617 CAGPIB BEN n 24 31 6 Hona (K) IP SE*TokoChinook Isadotter LO402352 Nilsson Norlund Åsa JKK
618 CACIB NOM BEN n 24 32 7 Hane CH SE*TokoChinook Andy Warhol RX408479 Duvkrans Ahlgren Natalie GEK
619 EX1 BEN n 24 32 12 Hane SE*TokoChinook Maddox Minor LO419580 Berglund Elisabeth GEK
620 CAPS NOM BEN n 24 33 4 Hane (K) GIP SC Artizto Catz Just Can't Get Enough LO324590 Lidenskog Anette ÄK
621 CAP BEN n 24 33 10 Hona (K) SE*Östermalm leos Brigitte of Rush RX411360 Flemström Karin JKK
622 EX1 BEN n 24 33 11 Hona S*Retriver's Grace Stone RX413766 Lagergren Lilian BIRKA
623 CAGCIB BLH a 5 Hona CH SE*Happy Time's Agnes LO404328 Hjälte Eva ÖSTK
624 Internationell Champion BLH b 7 Hona CH S*Litchi's Colette LO404657 Johansson Liselott ÖSTK
625 EX1 BLH b 12 Hona SE*Nattkungens Cats Chocolate Cake LO417276 Aamodt Henrik DK
626 CACIB BLH e 7 Hane IDP*Nordstjernans Aslan LO408985 Hjälte Eva ÖSTK
627 CAGCIB BLH g 5 Hona IC SE*Vikingalundens Mandy LO373201 Hjälte Eva ÖSTK
628 CAGCIB BLH j 5 Hona IC SE*Nattkungens Cats Alice the star LO390893 Aamodt Henrik DK
629 EX1 NOM BLH ny 11 12 Hona Camilia Akkerwinde van de LO419978 Johnsson Annika SPIN
630 CAC BLH n 02 62 9 Hona SE*Trashanken's Twilight Sparkle LO406611 Strid Maud NERK
631 CAC BLH a 01 62 9 Hona SE*Trashanken's Rainbow Dash LO406613 Gunnarsson Angelica ÖSTK
632 CAGCIB NOM BLH a 03 5 Hona IC SE*Lyckans Klös Mynta LO406497 Bjäreklint Rose-Marie SYDK
633 Internationell Champion BLH b 03 7 Hona CH S*Ullstrumpans Disa LO383167 Johansson Liselott ÖSTK
634 ABS BLH b 03 7 Hona CH SE*Trashanken's Scarlet Witch LO404682 Strid Maud NERK
635 CAPIB BLH c 03 8 Hona (K) S*Litchi's CoraLee LO404656 Båvenäs Rebecca VRK
636 CAP NOM BIS BLH c 03 10 Hona (K) S*Litchi's Corey LO404654 Båvenäs Rebecca VRK
637 Internationell Premier BLH d 03 8 Hane (K) PR IDP*Rozehip's Amazing LO393733 Gunnarsson Angelica ÖSTK
638 ABS BLH e 03 6 Hona (K) PR SE*Happy Time's Honey Honey LO390966 Eriksson Annica BIK
639 CAPIB BLH o 02 62 8 Hona (K) GIC SE*Mina Mirakel's I Love Marschmellow LO352315 Strid Elin NERK
640 CACS BLH a 33 3 Hane GIC Kenzo Maybemogwai*CZ LO354071 Starborg Jenny SK
641 CACIB BLH b 33 7 Hane SE*Pawpoint's Day Dreamer LO414511 Starborg Jenny SK
642 CAGCIB BLH n 21 33 5 Hona CH SE*Pawpoint's Celine LO405345 Starborg Jenny SK
643 CACIB BLH n 21 33 7 Hona CH SE*Teddynallens Milla RX409595 Starborg Jenny SK
644 CAGCIB BLH ny 11 33 5 Hona IC Magic Box' Gabriela RX357300 Johnsson Annika SPIN
645 HP NOM BIS BML ns 11 31 2 Hane (K) SP SC SE*Miss World's Edmonton DSM DVM LO314719 Moberg Pernilla ÖSTK
646 CACIB BML fs 11 31 7 Hona CH SE*MaGommels Chiara Celine LO392322 Nothdurft Waldemar CK
647 CACIB BSH w 62 7 Hane S*Selikas Glowing Dacapo LO407162 Roos Elisabeth ÖSTK
648 CAC BSH n 9 Hona Quicksilver Autumn Bliss LO410475 Otterstrand-Lilja Patricia ÖSTK
649 CAGCIB BSH a 5 Hona CH SE*Newground's Snotra LO408842 Nymark Katrin VRK
650 Champion BIV BSH a 9 Hona IDP*Misgrens Neverending Love LOBRI LO 17521 Isgren Maud SNRF (WCF)
651 EX1 BSH a 11 Hona SE*Meduseld's Luna P Magic LO414238 Carlsson Emma VRK
652 EX1 BSH a 12 Hona S*Applecat Pretty Pearl LO419439 Eriksson Ulrika JKK
653 CAGPIB NOM BSH c 6 Hona (K) IP S*Mysebos Hermione LO365382 Fyhr Anngert BIK
654 CACIB BSH d 7 Hane Quicksilver Perfect Isn't Easy LO384093 Lindsten Karolina BK
655 CAGPIB BSH e 6 Hona (K) PR IC SE*Skogshall Agnes LO338988 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
656 CAC BSH f 9 Hona SE*Lindhouse Future Proof LO388720 Otterstrand-Lilja Patricia ÖSTK
657 ABS BSH g 7 Hona CH SE*Newground's Embla LO379695 Nymark Katrin VRK
658 EX1 BSH g 11 Hona SE*Meduseld's Moon Prism Power Make Up LO414234 Carlsson Emma VRK
659 EX1 NOM BIS BSH g 12 Hona S*Spöktassens Edith LO416831 Carlsson Anna VRK
660 CAPIB BSH ns 11 8 Hane (K) PR S*Esteticas Frost LO347522 Fazakas Monika ÖSTK
661 CACS NOM BSH ay 11 3 Hona GIC SE*Trollögas Tingeling RX374765 Mattiasson Kerstin VK
662 CAGPIB NOM BSH g 22 6 Hona (K) IP IC SE*HazyDawn's Frida Kahlo LO355759 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
663 CACIB BSH p 22 7 Hane CH SE*Himmelska Halid LO405412 Karlsson Alf UK
664 Internationell Champion BSH ns 22 62 7 Hane CH S*Ljuvliga*s Diesel LO405054 Pettersson Anette DK
665 EX1 BSH ns 22 64 12 Hona SE*Forever Loved Lady Adventurer LO416829 Johnson Claire SPIN
666 EX1 BSH c 02 62 11 Hane SE*Lindhouse Monty Python LOBRI LO 17920 Isgren Maud SNRF (WCF)
667 CACIB NOM BSH c 03 7 Hane CH S*HumlaDumlans Mojito LO404606 Hasselström Juhl Linda ÖSTK
668 CAGCIB NOM BSH d 03 5 Hane IC Suncat's Stay With Me JW LO404092 Stefansson Ulrika VRK
669 CAGCIB BSH e 03 5 Hona IC S*Mysebos Sansa Stark LO404187 Fyhr Anngert BIK
670 EX1 NOM BSH f 02 62 12 Hona Suncat's Rythm Of My Show LO416154 Stefansson Ulrika VRK
671 CAC BSH f 03 9 Hona SE*Skogshall Granna Garbo LO412870 Berglöf Liselott ÖSTK
672 Internationell Champion BSH h 02 62 7 Hona CH SE*Skogshall Ebba LO384688 Berglöf Liselott ÖSTK
673 CAC BSH c 33 9 Hona SE*Meduseld's Miss Love Duck LO411389 Carlsson Anna VRK
674 Internationell Champion BUR n 7 Hona CH Shai-San-War's Zoya LO333034 Holmgren Kickie JKK
675 CAGPIB BUR b 6 Hona (K) IP SC IDP*Moonsz Mirjah LO295120 Meller Henriette BIK
676 CAPIB BIV NOM BUR b 8 Hona (K) PR IC SE*Moonsz Dreamerz Go Eevee LO344433 Meller Henriette BIK
677 Premier BUR b 10 Hona (K) GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee LO318439 Meller Henriette BIK
678 EX1 BUR b 11 Hane Re Purrfect Panther of MagicatDK LO419875 Meller Henriette BIK
679 Champion BUR c 9 Hane S*Lovestory's Questlove LO22.BUR.006.4 Hellman Mary FBE
680 ABS BUR f 9 Hona SE*Swedheart's Winnie RX388860 Penell Johanna FRÄS
681 Champion BUR j 9 Hona SE*Heldes Sweet Marmalade LO411352 Penell Johanna FRÄS
682 Supreme Champion CYM n 09 52 3 Hona GIC FI*Pikkeen Mignon RX342459 Zander Anna JKK
683 CAGPIB EUR n 6 Hona (K) IP IC S*Sommarängens Magie Noire LO255050 Edman Maria VRK
684 CAGPIB EUR n 24 6 Hona (K) IP IC S*Sommarängens Mindy LO255047 Edman Maria VRK
685 EX1 EUR ns 22 12 Hane SE*Ooo Fest N Luxe Cassel s Holy Tux LO419235 Bello Herrera Kristy SK
686 ABS OCI n 24 3 Hona IC SE*Alsmarks Lady Lyrica RX380835 Alsmark Björn UK
687 HP NOM BIS OCI n 24 1 Hona GIC SE*Hormuz Pamira JW LO398100 Jiglund Benjamin UK
688 ABS OCI n 24 9 Hane SE*Alsmarks Captain My Captain RX411788 Alsmark Björn UK
689 EX1 NOM OCI n 24 12 Hane SE*Hot Thundereans Perth RX418004 Boskär Hans VIK
690 CAPIB OCI a 24 8 Hona (K) PR SE*Alsmarks Solar Beam RX362197 Månsson Annika UK
691 Internationell Champion OCI o 24 7 Hona CH S*Ocilitas Tecla Scarano LO388600 Granath Karin JKK
692 EX3 SOK 10 Hane (K) Kioo RX393298 Nyström Jenny SK
693 CAP BIV SOK 10 Hane (K) Banzai RX393301 Olivesjö Susanne ÖSTK
694 EX2 SOK 10 Hane (K) Rafiki RX393299 Olivesjö Susanne ÖSTK
695 EX1 NOM SOK 11 Hona SE*Lemeno's Muujiza RX415836 Nyström Jenny SK
696 EX1 NOM SRL gs 21 33 11 Hona SE*Hyrule's Llymlaen the Navigator RX416310 RR Johnson Claire SPIN
697 CACS NOM ABY n 3 Hane GIC DK*Feles Sublimis Kamiko JW LO243401 Michaelsen Anne-Marie RACEKATTEN
698 HP BAL b 2 Hona (K) GIP S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda BIRKA
699 CACS BAL c 21 3 Hona GIC S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann BIRKA
700 CAPIB CRX n 8 Hane (K) S*Dalefur's Svarten LO410595 Sjöndin Eleonor FRÄS
701 EX1 CRX n 12 Hane FI*Windseeker Kinpic Blackberry LO420887 Halén Anne-Marie SK
702 CAGCIB BIV NOM CRX b 03 5 Hane IC SE*Rex Perspective Leccino LO409935 Gustafsson Carina VRK
703 CAC CRX n 03 9 Hane SE*Lepidus Whizzard LO401988 Gustafsson Linda ÖSTK
704 CACIB CRX n 01 62 7 Hane CH FI*Sommelier's After Dark RX413229 Pedersen Berit BIRKA
705 EX1 NOM CRX n 09 12 Hane (K) S*Dalefur's Urgent call for Love LO417452 Halén Anne-Marie SK
706 EX1 CRX n 03 12 Hona SE*DarkTown's Sparkly Bubble LO418286 Lann Erica BIK
707 CACS CRX f 24 3 Hona GIC SE*Saviour X Chocolate Bunny LO404675 Robertsson Anna ÄK
708 EX1 NOM CRX d 24 12 Hona S*Spotless Hebe LO418144 Andersson Angela UK
709 Champion CRX f 02 21 64 9 Hona FI*Sweetpurr's Doing Something Unholy RX2339601 Saari Harri TUROK
710 EX1 NOM BIS CRX d 03 24 11 Hane S*Spotless Glöd LO416461 Andersson Angela UK
711 CAP CRX n 03 23 10 Hane (K) SE*Lepidus Tiger Truffle LO400025 Gustafsson Linda ÖSTK
712 CAPIB NOM CRX n 33 8 Hane (K) PR S*Dalefur's Sigge LO410594 Sjöndin Eleonor FRÄS
713 CAP CRX n 21 33 10 Hona (K) SE*Saviour X Easter Lily LO404677 Sommar Linnéa ÖSTK
714 Supreme Champion CRX n 03 21 33 3 Hane IC S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela UK
715 EX1 CRX n 09 33 12 Hona S*Dalefur's Unforgettable Kiss LO417451 Sjöndin Eleonor FRÄS
716 CAC DRX a 02 62 9 Hane SE*Recce Pod Super Noodle LO407985 Bello Herrera Kristy SK
717 HP DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM DSW RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
718 HP DRX d 24 1 Hona SC Cheeroki of Bella Tigra LO384931 Svedholm Elaine SPIN
719 EX1 DRX e 24 12 Hane SE*Precious One Atreyu LO418306 Svedholm Elaine SPIN
720 HP DRX fs 09 24 2 Hona (K) SP SE*Recce Pod Super Squid LO379623 Lassarp Vanessa DK
721 HP DRX a 09 24 1 Hona SC SE*Recce Pod Militsiya LO349798 Lassarp Vanessa DK
722 CACIB DRX g 02 62 7 Hona SE*Tinica's Snow White Ice Crystal LO414186 Nilsson Christina JKK
723 HP NOM BIS DRX n 24 2 Hane (K) SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval LO365654 Lassarp Vanessa DK
724 CAPS DRX n 22 4 Hona (K) GIP SE*Amor Regis Lilla My RX374332 Johannesson Olivia DK
725 EX1 DRX b 23 11 Hona IT*Rexperiment Jghost LO420380 Saskia Johansson Sara JKK
726 CAP NOM DRX n 03 24 10 Hona (K) SE*Recce Pod Kanistra LO356047 Peck Catherine SK
727 CACS DRX n 03 24 3 Hane WW'22 GIC SE*Recce Pod Navy SEAL JW DVM LO365653 Lassarp Vanessa DK
728 Champion DRX g 21 31 9 Hona S*Wild Things Niobe LO411952 Svensson Jill ÖSTK
729 EX1 NOM BIS DRX n 21 33 12 Hane SE*Recce Pod Sasha Bunny LO420381 Lassarp Vanessa DK
730 CAGCIB DRX w 64 5 Hona IC SE*Precious One Joleene LO380806 Svedholm Elaine SPIN
731 EX2 DSP d 21 12 Hona SE*Dragon Ace's Erizma Glitterlace LO418839 Jonasson Liselott SYDK
732 EX1 DSP g 12 Hona SE*Dragon Ace's Etasha cute Swiftflash LO418840 Jonasson Liselott SYDK
733 CACS DSP f 09 21 3 Hona GIC Shanita Don Ramzes JW LO398275 Jonasson Liselott SYDK
734 ABS LYO n 10 Hane (K) Torsten de la Vallee des Dieux RX413798 Östring Anna BIRKA
735 ABS OSH b 8 Hane (K) PR SE*Crazy Lazy Cat's Rock'n'Roll LO406033 Aldén Mary-Lou DK
736 CAC NOM OSH f 9 Hona Walerie Ufne Koty*PL LO416207 Eek Magnusson Iréne FRÄS
737 CAP NOM OSH b 24 10 Hane (K) SE*Tassgläntan's August RX413562 Melin Susanne NERK
738 CAGCIB OSH d 25 5 Hane IC S*Tammee's Red Maximus JW LO409956 Eek Magnusson Iréne FRÄS
739 CAPS NOM OSH g 25 4 Hona (K) IP IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie UK
740 EX1 NOM OSH h 24 11 Hona S*Tammee's Naxara Nyx LO415149 Eek Magnusson Iréne FRÄS
741 Internationell Premier OSH n 02 8 Hane (K) PR Luqin Ufne Koty*PL LO410876 Larsson Linn VRK
742 ABS OSH b 03 24 3 Hane SW'22 GIC Grumpy Yeswecat LO380221 Ericsson Jenny FRÄS
743 CAP NOM BIS PEB g 21 33 10 Hona (K) SE*Stjärnströssels Hjärta RX413128 Carlsdotter Bergman Maria BIRKA
744 CACIB RUS 7 Hane CH S*Wildtbergs Knyttet af Suomi-neito LO403617 Wildtberg Ywonne SPIN
745 CAGCIB BIV RUS 5 Hane IC Emerald Snow Blue sunshine LO267450 Mlynarczyk Angelika  FP
746 CAC RUS 9 Hona SE*Zeldor's Princess Leia LO411664 Jansson Anna Helena RYSS
747 EX1 NOM RUS 11 Hona S*Flax Tuvstarr LO414179 Lundqvist Kerstin RYSS
748 ABS RUS 12 Hona Blue Sunrise*PL Hot love Havanna LO272708 Mlynarczyk Angelika  FP
749 CAC NOM BIS SIA b 9 Hane SE*Sillastigen Marcel LO411658 Axelsson Kristina DK
750 CACIB NOM SIA h 7 Hona CH SE*Ediecats Se-ri LO411252 Pigg Anne HÄK
751 HP NOM BIS SIA b 21 1 Hona SC SE*Ediecats Willow LO392827 Pigg Anne HÄK
752 CAC SIA b 21 9 Hona SE*Sillastigen Antheia LO411657 Axelsson Kristina DK
753 1 NOM HCL a 33 14 Hane Mozart LO2045 Nyman Mats BIRKA
754 1 NOM BIS HCL g 09 14 Hona (K) Rosie LO1930 Johnson Claire SPIN
755 2 HCL w 63 14 Hona (K) Snövit DSM LO1912 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
756 1 NOM BIS HCS n 09 14 Hane (K) Mårris LO2036 Nyman Mats BIRKA
757 1 NOM HCS g 09 14 Hona (K) Plommon LO2039 Sjöberg Therese ÖSTK
1066 CAC TUV e 62 9 Hane SE*Pareesas Oscar LO412604 Persson Ann-Heléne BIRKA
1207 CAP SIB n 09 23 10 Hona (K) SE*Homeros Artemis LO388636 Lorefors Jenny DK
380 Supreme Champion BIV EXO n 3 Hane GIC d'Eden Lover Impy LO379864 Stråhle Ulf ÖSTK
381 CAGCIB EXO n 5 Hane IC S*Twice-As-Nice Valentino LO339596 Falck Eva SOL
382 ABS EXO n 7 Hane CH S*Sasumis Santana Black Magic LO395151 Saskia Johansson Sara JKK
383 EX1 NOM EXO n 12 Hona Une Nuit a Paris du Shah-in-Shah LO420052 Söderlund Henrik ÖSTK
384 ABS EXO n 12 Hona SE*Royal Saskias Irresistible Me LO420201 Saskia Johansson Sara JKK
385 CACIB EXO e 7 Hane SE*Joyride's Hugo Boss LO410499 Kvick Eva ÄK
386 CAPIB EXO n 24 8 Hona (K) CH SE*Mallju's Dolly Parton LO376976 Palombo Monica ÖSTK
387 EX1 EXO d 21 33 12 Hona S*Böörs Instant Karma LO418180 Böörs Lena NERK
388 Champion NOM PER w 62 9 Hane S*Scarlet's Jon Snow LO412822 Strandberg Karin MSK
389 ABS PER n 2 Hane (K) SP S*Scarlet's Bazooka LO377656 Davidsson Olsson Camilla VÄK
390 HP NOM PER n 1 Hane BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM LO336865 Sigfridsson Marina MSK
391 CACS NOM BIS PER n 3 Hona GIC d'Eden Lover Scarlet LO396895 Hofmeijer Emelie MSK
392 Premier NOM PER a 10 Hona (K) SC S*Scarlet's Midnight Miracle LO336350 Strandberg Karin MSK
393 CACS PER a 3 Hane GIC S*Shahi's Blue Ray LO369918 Höök Johansson Kajsa DK
394 EX1 NOM PER f 11 Hona S*Twice-As-Nice Linelle LO414948 Stråhle Susanne ÖSTK
395 ABS PER g 2 Hona (K) SP IC S*Scarlet's Coco Chanel LO360219 Davidsson Olsson Camilla VÄK
396 CAPIB NOM BIS PER g 8 Hona (K) NW'22 PR SC SE*Yffranes Moonage Daydream LO378546 Sigfridsson Marina MSK
397 ABS PER ns 11 12 Hona S*New Dawn's Darling Nikki LO420615 Spegel Camilla PK
398 Champion PER n 22 9 Hane Kis' Herbas Walnuts LO420714 Palombo Monica ÖSTK
399 CAGCIB NOM PER ds 24 62 5 Hane IC S*Lily chic San Amour LO382305 Strandberg Karin MSK
400 CAPIB PER e 02 62 8 Hane (K) PR SC S*Meibel's Hjärter Ess LO279693 Jonsson Waylett ÖSTK
401 CAC PER f 33 9 Hona Anitwas Maiko LO413047 Kvarnheden Susanne PK
A1004 UTGÅR MCO n 09 24 16 Hona S*Stortassen's Yvette LO394188 Öhrberg Annika DK
A7 1:a 30p SBI j 16 Hona IC SE*Magic Pearl's Aurora LO372248 Rausmark Linda VRK
A8 2:a  333p NFO n 03 22 16 Hane WW'19 SW'22 SW'19 SC S*Rockringen's Underdog JW DSM DVM LO357119 Åberg Barbro NERK
A9 1:a 60p SIB w 61 16 Hane SW'23 SC FI*Cherrytail's Preacherman LO385535 Olsson Madelene UK
F3001 MCO g 09 MCO g 09 13c Hona S*Topzy Tail's Roxy LO416211 Åhrén Maria ÖSTK
F2001 MCO d MCO d 13c Hona SE*Red Galaxy Fiona LO412157 Sorokolit Anna UK
F1001 ABS PER ns 11 13c Hona S*New Dawn's Darling Nikki LO420615 Spegel Camilla PK
S13 1 SBI e 15a Hane (K) SP SE*Solstakatten Rozzi Pavarotti LO310556 Andersson Saga DK
S14 1 BIS SBI c 15a Hona SC DK*Liljebacken Sweet Never Let You Go JW RX333107 Pirklbauer Gabriella BIK
S15 1 MCO ds 09 15a Hane (K) GIP SC S*Topzy Tail's Zimba LO311890 Pettersson Gunilla ÖSTK
S16 1 BIS MCO fs 09 22 15a Hona (K) GIP S*Topzy Tail's Amazing Chick LO312597 Dahlbäck Margareta ÖSTK
S17 2 NFO a 09 22 15a Hona SC SE*Björksund's Bizzarrini LO327871 Mörrby Rosie BIRKA
S18 3 NFO f 22 15a Hona (K) IP IC SE*Kattzelius Dalelia de Alba LO311442 Jansson Maria NERK
S19 4 SIB n 09 24 15a Hona (K) SP SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
S20 2 BEN n 24 33 15a Hane (K) GIP SC Artizto Catz Just Can't Get Enough LO324590 Lidenskog Anette ÄK
S21 1 BML ns 11 31 15a Hane (K) SP SC SE*Miss World's Edmonton DSM DVM LO314719 Moberg Pernilla ÖSTK
S22 1 BIS BUR n 15a Hona CH Shai-San-War's Zoya LO333034 Holmgren Kickie JKK
S23 2 BUR b 15a Hona (K) GIC SE*Moonsz Aura Chnothan BumbleBee LO318439 Meller Henriette BIK
S24 1 BIS HCL g 09 15a Hona (K) Rosie LO1930 Johnson Claire SPIN
U5 2:a 44p 17   S*Rockringen's u reg Åberg Barbro NERK
U6 1:a 48p 17   S*Stortassen's u reg Öhrberg Annika DK
U7 3:a 42p 17   S*Topzy Tail's u reg Åhrén Maria ÖSTK
U9 1:a 48p 17   SE*Recce Pod u reg Lassarp Vanessa DK
V12 1 BIS PER e 02 62 15b Hane (K) PR SC S*Meibel's Hjärter Ess LO279693 Jonsson Waylett ÖSTK
V13 2 SBI d 21 15b Hona (K) SP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
V14 1 SBI g 21 15b Hona (K) IP SC IDP*Holygateway's Afrodite LO303603 Silén Maria VRK
V15 1 NEM n 21 15b Hane (K) GIP SC SE*Ängsö Atlas DSM DVM LO296240 Arnemyr Nyberg Elin ÖSTK
V16 2 NFO fs 09 23 15b Hona (K) SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
V17 2 SIB n 03 23 15b Hane (K) SP SC S*Sibbemaffians Zaitsev DSM DVM LO300803 Johansson Eva DK
V18 1 BIS SIB ny 24 15b Hona (K) WW'22 WW'21 WW'15 BW'22 SP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM LO290059 Kedert Sören UK
V19 1 BIS BSH n 24 15b Hane (K) SP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
V20 1 BUR b 15b Hona (K) IP SC IDP*Moonsz Mirjah LO295120 Meller Henriette BIK
V21 2 EUR n 15b Hona (K) IP IC S*Sommarängens Magie Noire LO255050 Edman Maria VRK
V22 1 BIS DRX f 15b Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM DSW RX286215 Järlefalk Cathrine JKK