Hälsingekatten 1 HP EXO n 1 Hane SC Shuturi's Qa-Ching LO346603 Henriksson Katarina MEK
231014 2 ABS EXO n 12 Hona SE*Hypknox's Still I Rise LO419874 Demervall Malin DK
3 ABS EXO n 12 Hona SE*Royal Saskias Irresistible Me LO420201 Saskia Johansson Sara JKK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 CAP EXO d 10 Hona (K) S*Flips Suspiciously Sweet LO367151 Södersten Karin HÄK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 CAGCIB EXO n 03 5 Hane IC SE*Hypknox's Fat Bastard LO368233 Demervall Malin DK
kategori 1 52 kategori 2 129 kategori 3 52 kategori 4 45 huskatt korthår 4 huskatt långhår 3 6 ABS EXO a 03 2 Hane (K) SP SE*Hypknox's St.Louis Slim LO333066 Demervall Malin DK
senior 4 senior 5 senior 3 senior 2 huskatt senior 2 7 Premier NOM EXO n 03 24 10 Hane (K) IC S*Cotton's Sudden LO360510 Södersten Karin HÄK
veteran 3 veteran 3 veteran 2 veteran 1 huskatt veteran 1 8 ABS EXO f 03 24 9 Hona S*Cotton's Coiffe LO402750 Södersten Karin HÄK
fertil hane 10 fertil hane 22 fertil hane 8 fertil hane 8 9 CAPS NOM PER n 4 Hona (K) GIP IC S*Scarlet's Juicy Couture LO392524 Hofmeijer Emelie MSK
fertil hona 11 fertil hona 40 fertil hona 17 fertil hona 13 10 HP NOM BIS PER n 1 Hane BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM LO336865 Sigfridsson Marina MSK
kastrat hane 6 kastrat hane 20 kastrat hane 6 kastrat hane 12 11 CAPS NOM BIS PER a 4 Hane (K) GIP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
kastrat hona 10 kastrat hona 17 kastrat hona 5 kastrat hona 5 12 CAPIB NOM PER a 8 Hona (K) SC S*Scarlet's Midnight Miracle LO336350 Strandberg Karin MSK
junior hane 1 junior hane 8 junior hane 4 junior hane 0 13 CAPIB NOM BIS PER g 8 Hona (K) NW'22 SC SE*Yffranes Moonage Daydream LO378546 Sigfridsson Marina MSK
junior hona 1 junior hona 8 junior hona 6 junior hona 2 14 ABS PER ns 11 12 Hona S*New Dawn's Darling Nikki LO420615 Spegel Camilla PK
kattunge hane 2 kattunge hane 10 kattunge hane 4 kattunge hane 1 15 Supreme Premier PER n 22 4 Hona (K) GIP IC Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Henriksson Katarina MEK
kattunge hona 11 kattunge hona 4 kattunge hona 2 kattunge hona 4 16 ABS PER d 24 7 Hane CH DiKeRo's Je t'adore Telltell JW LO411666 Forslund Sarah DÄK
17 CAGCIB NOM PER ds 24 62 5 Hane IC S*Lily chic San Amour LO382305 Strandberg Karin MSK
KATEGORI 1 18 HP PER a 01 62 2 Hane (K) SP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM LO290916 Blomkvist Ingegerd VRK
Bästa vuxen hane: 19 EX1 PER d 03 12 Hane SE*Mirjam-Mary's Caspian LO417642 Olovsson Karin PK
BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM, Hane, PER n 20 EX1 PER f 03 12 Hona SE*Mirjam-Mary's Chanel LO417641 Olovsson Karin PK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 21 HP PER a 03 22 2 Hane (K) SP S*Ladyhawk's D'Angelo LO338086 Ådahl Maria PK
Bästa vuxen hona: 22 Champion PER d 01 62 9 Hane PL*Jantar Gagat LO419853 Davidsson Maria DÄK
S*Linblomman's Peggy, Hona, SBI n 23 EX1 NOM BIS PER f 01 21 62 12 Hona S*Livanda's Magic Touch LO418748 Wallinder Susanne GRK
Äg: Eriksson Karin, HÄK 24 EX1 NOM PER f 02 21 62 12 Hona S*Livanda's Heaven's On Fire LO418747 Wallinder Susanne GRK
Bästa junior: 25 EX1 PER g 03 12 Hona S*Ladyhawk's Oona by AlDa LO417112 Ådahl Maria PK
IDP*Holygateway's Claude, Hane, SBI a 26 ABS PER d 21 33 12 Hane Milky LO419022 Peng Ling SOL
Äg: Silén Maria, VRK 27 CACIB NOM RAG a 7 Hona CH SE*Pälsklingens Donna LO404595 Sirberg Michaela SYDK
Bästa kattunge: 28 EX2 RAG a 7 Hona SE*Mahulda's Nani LO409525 Åhman Matilda SUK
S*Livanda's Magic Touch, Hona, PER f 01 21 62 29 EX1 RAG a 04 12 Hona SE*Grand Favorit Mona LO418691 Nyman Ella HÄK
Äg: Wallinder Susanne, GRK 30 Champion NOM RAG n 21 9 Hona SE*Gammelvägens Signe Tillisch LO412086 Eklund Karin BIRKA
Bästa kastrat hane: 31 EX1 RAG n 21 12 Hona S*Hjälmvid's Caprice LO419111 Åhman Matilda SUK
GIP GIC S*Scarlet's Big Heart, Hane (K), PER a 32 Champion RAG n 03 9 Hona SE*Lil'Magics Angel s Tip LO406995 Rova Johansson Ulrika SUK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 33 EX2 RAG n 03 12 Hona S*Hjälmvid's Dd Bielle LO418562 Eklund Karin BIRKA
Bästa kastrat hona: 34 EX1 BIV NOM RAG n 03 12 Hona SE*Birmatösen's Kelly LO418192 Strand Anna-Karin DÄK
NW'22 SC SE*Yffranes Moonage Daydream, Hona (K), PER g 35 ABS RAG a 03 8 Hane (K) PR S*Eurovisions Dance You Off LO391125 Jacobsson Siv MSK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 36 CAGCIB RAG a 03 21 5 Hona S*Hjälmvid's OS Jonna S LO401545 Eklund Karin BIRKA
Bästa senior: 37 CAC RAG n 04 9 Hona S*Fjälltoppen's Tufs LO411540 Lindberg Johanna BJK
GIP GIC S*Scarlet's Big Heart, Hane (K), PER a 38 ABS RAG n 04 11 Hane SE*Frums Dos Osos LO414935 Landén Marcus MSK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 39 HP NOM RAG a 04 2 Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
Bästa veteran: 40 EX1 ej cert RAG n 04 21 10 Hona (K) S*Hjälmvid's DZ Diza LO406790 Häggström Karin SUK
SP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM, Hane (K), PER a 01 62 41 CAGCIB RAG e 04 21 5 Hane S*Hjälmvid's Daylight Sheltieblue LO403170 Eklund Karin BIRKA
Äg: Blomkvist Ingegerd, VRK 42 Premier SBI n 10 Hona (K) GIC S*Linblomman's Hanna LO315901 Eriksson Karin HÄK
Bästa uppfödning: 43 ABS SBI n 5 Hona IC S*Läckerbiten's Fantasia LO395016 Nordström Lena ALFA
S*Hjälmvid's,  : 16 p 44 CACIB BIV NOM BIS SBI n 7 Hona S*Linblomman's Peggy LO383141 Eriksson Karin HÄK
Äg: Eklund Karin, BIRKA 45 EX1 NOM SBI n 11 Hona SE*Skidtjärns Disa Alsefina LO415413 Andersson Eva HÄK
46 EX1 SBI n 12 Hona S*Golden Beauty's Ååhfelia LO418927 Carlberg Marie SUK
KATEGORI 2 47 CAPS BIV SBI a 4 Hona (K) GIP SC S*Ma'ha Gita Frozen DVM LO307279 Mandre Liselotte BIRKA
Bästa vuxen hane: 48 CAGPIB SBI a 6 Hane (K) IC SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
Muffin's Rhaegal, Hane, NFO n 09 22 49 CAPIB SBI a 8 Hona (K) PR S*Linblomman´s Biancka LO293603 Lidén Ulla-Britt HÄK
Äg: Karttunen Holmstedt Sandra, UK 50 CAGCIB SBI a 5 Hona IC Trevino's Enchilada LO397029 Carlberg Marie SUK
Bästa vuxen hona: 51 EX1 BIV NOM BIS SBI a 11 Hane IDP*Holygateway's Claude LO418269 Silén Maria VRK
FI*Siriuksen SienaCurl, Hona, ACS n 24 52 EX1 SBI a 12 Hona S*Yamsa's Ylle LO417538 Mandre Liselotte BIRKA
Äg: Andersson Karin, SUK 53 CACIB SBI b 7 Hane SE*Magic Pearl's Fantastic Figaro LO414977 Rausmark Linda VRK
Bästa junior: 54 CAC SBI c 9 Hane SE*Kläppbackens Flareon LO413542 Ståhlnacke Sara VRK
FI*Kirsikan Keravan Kingi, Hane, NFO n 09 22 55 EX1 SBI n 21 12 Hona SE*Liljelundens Izadora LO418962 Nordström Lena ALFA
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 56 CACS SBI a 21 3 Hona GIC S*Francesca's Sally LO390214 Strömbom Ylva GEK
Bästa kattunge: 57 CAGCIB NOM SBI a 21 5 Hane IC S*Dunhjärtat's Louis Vuitton LO393045 Alfthan Lisette UK
S*Just Catnap's Maddalena, Hona, NFO f 22 58 Champion SBI b 21 9 Hona SE*Mélynas Midsummer LO403187 Holm Caroline HÄK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 59 CACIB BIV SBI b 21 7 Hona SE*Magic Pearl's Fantastic Female LO414975 Rausmark Linda VRK
Bästa kastrat hane: 60 EX1 SBI b 21 12 Hane S*Francesca's Casino LO418508 Allard Maria GEK
GIP S*SinhTsunkitthas Oops I Did It Again, Hane (K), MCO d 22 61 ABS SBI c 21 4 Hane (K) GIP S*Francesca's Pinocchio LO369977 Allard Maria GEK
Äg: Lövgren Eva, FRÄS 62 CACIB SBI d 21 7 Hane SE*Magic Pearl's Fantastic Flames LO414978 Arringe Lena VRK
Bästa kastrat hona: 63 CAPS SBI g 21 4 Hona (K) IP SC IDP*Holygateway's Afrodite LO303603 Silén Maria VRK
GIP SC S*Dalkullans E.T., Hona (K), NFO g 09 24 64 CACIB NOM BIS ACS n 24 7 Hona FI*Siriuksen SienaCurl LO415803 Andersson Karin SUK
Äg: Jansson Ewa, DÄK 65 CACIB LPL j 09 7 Hona CH S*divineCURLYcats nNina Hagen RX388251 Nilsson Ann-Christin HÄK
Bästa senior: 66 Premier MCO a 10 Hane (K) SC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin VRK
SC S*Just Catnap's Tamina, Hona (K), NFO g 09 24 67 EX1 NOM MCO n 11 Hane SE*Luddtassens Caraxes LO415990 Ivarsson Erika MSK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 68 CACIB NOM MCO a 03 7 Hane CH SE*Kallerö's Fabulous Ares RX406608 Rådlund Ylwa HÄK
Bästa veteran: 69 CAGPIB NOM MCO a 22 6 Hona (K) IP S*Tassfarmen's Nelly LO336884 Karlsson Erica HÄK
SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 70 Premier MCO n 25 10 Hane (K) SE*Skastas Gentle Giant LO412067 Lövgren Eva FRÄS
Äg: Grebner Johanna, ALFA 71 EX1 NOM MCO a 22 12 Hona SE*Djävulskatten's Yzma LO419947 Ewerlöf Matilda ELK
Bästa uppfödning: 72 ABS MCO n 03 22 12 Hane Snötösen's Penséer LO418730 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
S*Dalkullans,  : 46 p 73 CAPS NOM BIS MCO d 22 4 Hane (K) GIP S*SinhTsunkitthas Oops I Did It Again LO359053 Lövgren Eva FRÄS
Äg: Jansson Ewa, DÄK 74 CAGPIB NOM MCO f 6 Hona (K) PR S*Dusty Coon's Jamaica LO354416 Göransson Karin VRK
75 ABS MCO d 5 Hane CH S*SinhTsunkitthas Colorado LO399533 Kiel Olsson Annika SUK
KATEGORI 3 76 CAGCIB MCO f 24 5 Hona IC SE*Brades Katter Bells LO396046 Rådlund Ylwa HÄK
Bästa vuxen hane: 77 Champion MCO f 22 9 Hona SE*Mora Fluffy Paws Asta LO405941 Rabenius Kristina L. DÄK
CH S*KungsgardenCats Derpy Hooves JW, Hane, BEN n 24 78 EX2 MCO f 25 9 Hona SE*Välistero's Rana LO412115 Väliste Susann DÄK
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 79 ABS MCO d 11 Hane SE*Kungstorps Avicii LO415369 Jönedal Lisa BIK
Bästa vuxen hona: 80 EX1 BIV MCO d 24 11 Hane SE*RareWind's Trident LO416230 Rådlund Ylwa HÄK
GIC S*Zagamin Olga, Hona, BUR f 81 ABS MCO e 12 Hane SE*Kallerö's Fabulous Apollo RX420512 Spoong Boivie Yvonne UK
Äg: Bokström Monica, SUK 82 CAGPIB MCO d 09 6 Hona (K) IP SE*kolagårdens Jasmin LO376136 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
Bästa junior: 83 CAPIB BIV NOM MCO d 09 22 8 Hane (K) PR SE*Sankt Halvard's Viktor LO362546 Karlsson Erica HÄK
S*Spöktassens Edith, Hona, BSH g 84 CAPIB MCO e 01 21 62 8 Hona (K) CH S*Aloha Popoki Lanai City LO350434 Johansson Eva SUK
Äg: Carlsson Anna, VRK 85 CAP MCO d 09 10 Hane (K) SE*Bodtjärnens Axel LO413707 Eriksson Kathrin HÄK
Bästa kattunge: 86 CAP MCO f 09 22 10 Hona (K) SE*Eckebrings Chery LO411096 Pikkujämsä Arni HÄK
S*Zagamin Vivi, Hona, BUR h 87 ABS MCO d 09 22 7 Hane CH SE*Big paw's Armani LO391489 Jönedal Lisa BIK
Äg: Ågren Ylva, SUK 88 CAC MCO d 03 22 9 Hane S*Acoonitum's Hug Me Eddie LO414205 Lundgren Mikael BJK
Bästa kastrat hane: 89 EX3 MCO g 09 22 9 Hona Alessa LO400007 Gisseldahl Siv SUK
GIP SE*Pendas Corleone, Hane (K), BUR n 90 ABS MCO f 09 9 Hona SE*Kallerö's Fabulous Caipora RX406603 Spoong Boivie Yvonne UK
Äg: Forsberg Lind Monika, BJK 91 CAC BIV MCO f 09 9 Hona SE*Eckebrings Catlin LO411095 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
Bästa kastrat hona: 92 EX2 MCO g 09 9 Hona SE*Eckebrings Delacour LO412529 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
IP SC IDP*Moonsz Mirjah, Hona (K), BUR b 93 ABS MCO f 09 12 Hona SE*Kallerö's Fabulous Faora RX420514 Spoong Boivie Yvonne UK
Äg: Meller Henriette, BIK 94 CAP NOM MCO ns 10 Hane (K) S*IsaRos Lynx Jim Morrison LO372127 Sjöcrantz Victoria GEK
Bästa senior: 95 Premier MCO fs 10 Hona (K) NO*Cimini's EllaBella LO372236 Göransson Karin VRK
SC IDP*Tazzamore's Athena, Hona (K), BSH a 96 CAGCIB NOM MCO ns 5 Hane CH S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin VRK
Äg: Burman Ann-Christine, BJK 97 ABS MCO as 7 Hona CH DE*White Rock's Ribbon of Blue LO377899 Arnesson Lundberg Marie DÄK
Bästa veteran: 98 CACIB NOM MCO fs 7 Hona CH S*SinhTsunkitthas Glory of Morning LO408191 Göransson Karin VRK
IP SC IDP*Moonsz Mirjah, Hona (K), BUR b 99 ABS MCO ns 25 9 Hane IT*Enchanted City G-Force LO407340 Alm Oxelgren Mona HÄK
Äg: Meller Henriette, BIK 100 EX2 MCO ns 9 Hane S*Dusty Coon's Nemo LO411483 Göransson Karin VRK
Bästa avelshona: 101 CAC MCO es 12 9 Hane SE*Cooby's Arsi LO413928 Väliste Susann DÄK
GIC S*Zagamin Olga, BUR f : 46,7 p 102 CAC MCO fs 23 9 Hona SE*Cooby's Cimaa LO413915 Väliste Susann DÄK
Äg: Bokström Monica, SUK 103 EX1 NOM MCO ns 22 11 Hane (K) S*Acoonitum's KipKerby LO415628 Ericsson Anna HÄK
Bästa uppfödning: 104 EX1 MCO ns 24 11 Hona SE*RareWind's Katana LO416232 Wasberg Jörgen HÄK
S*Zagamin,  : 54 p 105 CAGCIB BIV MCO ns 02 21 62 5 Hane IC S*Tole'Coons Richard Lionheart LO384528 Meethz Maritha NOS
Äg: Bokström Monica, SUK 106 CACIB MCO fs 09 7 Hona CH SE*Rubycat's Banyan LO409179 Johansson Eva SUK
107 EX3 MCO ds 11 9 Hane SE*Bodtjärnens Albin LO413706 Eriksson Kathrin HÄK
KATEGORI 4 108 Champion MCO ns 03 9 Hona SE*Välistero's Sana LO413262 Ericson Lind Lena DÄK
Bästa vuxen hane: 109 EX1 MCO ns 09 25 12 Hane S*PreciousBlue's Coo Caine LO417995 Söderholm Malin UK
GIC SE*Ediecats Mulberry, Hane, SIA b 110 ABS MCO fs 09 11 12 Hane NO* Nordic Line  Dior Midnight RX211194 Spoong Boivie Yvonne UK
Äg: Forsström Lillemor, NERK 111 CAPS NOM NEM a 21 4 Hona (K) GIP SE*Beauty Betulas Alicia LO366405 Lindroth Elina HÄK
Bästa vuxen hona: 112 CAGCIB BIV NEM as 21 5 Hane IC SE*AngarnsHaga's Cap LO370807 Westman Angelica SUK
SC SE*Ediecats Willow, Hona, SIA b 21 113 CAGCIB NOM NEM n 5 Hona IC SE*NorthernBeauty's Bellatrix Lestrange JW LO400357 Lindroth Elina HÄK
Äg: Pigg Anne, HÄK 114 Champion NEM as 21 9 Hona SE*NorthernBeauty's Luna Lovegood LO400356 Hallgren Jessica HÄK
Bästa junior: 115 EX2 NEM a 21 9 Hona NO*NevaSky's Bellatrix LO414577 Wiik Maria SOL
SE*Sockerkringlans Astrid, Hona, ABY a 116 EX1 NEM a 12 Hane SE*Thorncat's Callisto Luka LO418058 Thorn Annelie JKK
Äg: Lagberg Gunhild (Giggi), FRÄS 117 CAP NEM a 09 21 10 Hane (K) SE*Frostdimmans Fyodor LO399557 Skärpe Anders JKK
Bästa kattunge: 118 CACIB NEM as 03 21 7 Hane SE*Thorncat's Blue Baron Raff LO404270 Thorn Annelie JKK
HU*Shagio-Shen Orsika, Hona, OSH o 119 CAC NEM as 03 9 Hona SE*Khaleesi Terra LO408289 Klingh Inga-Lill HÄK
Äg: Öhlin Maria, DÄK 120 EX2 NEM a 09 21 11 Hane SE*Blue Eyed Star's Iliaden LO415112 Saxby Filippa UK
Bästa kastrat hane: 121 EX1 NOM NEM as 09 21 11 Hane NO*Thaw Hearts Reizo LO418884 Westman Angelica SUK
SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval, Hane (K), DRX n 24 122 EX1 BIV NOM NEM n 09 21 12 Hane Z'avi Kubaland*PL LO422330 Lindroth Elina HÄK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 123 CACIB NOM NEM f 21 7 Hona CH FI*Cherrytail's TemptationBaby JW LO404924 Olsson Anette JKK
Bästa kastrat hona: 124 CACIB NOM NFO a 7 Hona CH S*Kattilaforsens Vira Blåtira LO398013 Myhrberg Annika JKK
GIP S*Rufu's Elleonora, Hona (K), BAL b 125 CAC NOM NFO a 9 Hane S*Youngun's Kermit LO413004 Sundström Ingela SUK
Äg: Hällgren Linda, BIRKA 126 Champion NFO n 9 Hona SE*Yvsvansens Teodora LO414754 Rosengren Magdalena SUK
Bästa senior: 127 EX1 BIV NOM NFO n 11 Hona S*Dalkullans Ying LO416165 Jansson Ewa DÄK
SP CH S*Bonnea's Vizzla, Hona (K), DRX n 01 64 128 CAGCIB NFO n 09 5 Hona IC S*Kattilaforsens Zixi of Ix LO382778 Jansson Sven-Arne BJK
Äg: Norrgård Tia, BJK 129 EX1 NFO a 09 11 Hona S*Dalkullans Yaya LO416168 Bäcklund Ann-Kristin DÄK
Bästa veteran: 130 CAGPIB NFO n 24 6 Hona (K) IP SC S*Toemas Cissi LO289592 Ahlström Eva DÄK
SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM, Hane (K), SPH n 131 CAGCIB NFO n 22 5 Hane IC S*Runsvik's Enter Sandman LO365744 Tärnholm Elisabet BIRKA
Äg: Parisi Yasmine, SUK 132 ABS NFO n 22 9 Hona SE*Sjökullen's Elsa LO407845 Nilsson Susanne SUK
Bästa uppfödning: 133 CAGPIB NFO n 01 21 62 6 Hane (K) IP S*Pax' Lucifer LO389095 Risander Matilda NERK
SE*Recce Pod,  : 46 p 134 CAPIB NFO a 09 22 8 Hane (K) PR SC S*Runsvik's Urban Jr LO277999 Tärnholm Elisabet BIRKA
Äg: Lassarp Vanessa, DK 135 HP NFO n 09 24 1 Hane SC SE*Lisselbacks Giovanni JW LO344861 Widenby Helena MSK
136 CACS NFO n 09 22 3 Hane WW'18 GIC (N) Migoto's Albert JW DVM LO188142 Eide Eva Dahl NORAK
HUSKATT 137 ABS NFO n 09 22 5 Hane IC S*Utblicken's Gorm LO393246 Nilsson Susanne SUK
Bästa korthår: 138 CACIB BIV NOM BIS NFO n 09 22 7 Hane Muffin's Rhaegal LO415613 Karttunen Holmstedt Sandra UK
Hulda, Hona (K), HCS f 09 24 139 CAC NFO a 09 22 9 Hane S*Milda ma Tildes Fingal En LO414326 Baudin Caisa BJK
Äg: Norrgård Tia, BJK 140 EX1 BIV NOM BIS NFO n 09 22 11 Hane FI*Kirsikan Keravan Kingi LO416987 Kristiansson Kerstin SOL
Bästa långhår: 141 EX2 NFO n 09 24 11 Hane DK*Lindvig's Ozzy LO419954 Grebner Johanna ALFA
Simon, Hane (K), HCL a 142 EX1 NFO nt 09 24 11 Hona S*Kinah's Gill Montgomery LO416652 Svensk Stefan JKK
Äg: Hansson Pia, BJK 143 EX1 BIV NOM NFO n 03 22 12 Hane (N) Migoto's Ken LO21719 Eide Eva Dahl NORAK
Bästa senior: 144 EX2 NFO a 09 24 12 Hane SE*Lisselbacks Unique LO418854 Widenby Helena MSK
Bamse DSM, Hane (K), HCS n 09 145 EX1 NFO n 02 21 62 12 Hona S*NC's Lady Marmelade LO418990 Zobell Susanne NERK
Äg: Johansson Madelene, NERK 146 CAGPIB NOM NFO ft 24 6 Hona (K) PR SC S*Milda ma Tildes Rara Novara DSM DVM LO308321 Forsberg Birgitta BJK
Bästa veteran: 147 EX2 NFO d 24 8 Hane (K) PR SE*Pergitta's Frodo Bagger LO344737 Gustafsson Dick MSK
Goliat DSM, Hane (K), HCS ns 148 CAPIB BIV NOM NFO e 8 Hane (K) PR SE*Orchide of Lizas Prins Aladdin LO400232 Johansson Susann MSK
Äg: Ewerlöf Matilda, ELK 149 EX2 NFO f 22 8 Hona (K) PR GIC SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren Gunilla BJK
150 CAPIB NFO f 8 Hona (K) PR S*Hemligheten's Jinx LO406523 Lindh Susanna HÄK
151 CAP NFO f 22 10 Hona (K) SE*Björnönstasseri Cassiopeia LO399514 Johansson Ulf BJK
152 CAP NFO e 10 Hane (K) SE*Life of Nature Sputnik LO405126 Sundström Ingela SUK
153 EX1 NOM BIS NFO f 22 12 Hona S*Just Catnap's Maddalena LO418230 Kristiansson Kerstin SOL
154 HP NFO f 09 22 2 Hona (K) SP S*Runsvik's Osiris LO240011 Lindh Susanna HÄK
155 CAPS BIV NOM BIS NFO g 09 24 4 Hona (K) GIP SC S*Dalkullans E.T. LO315866 Jansson Ewa DÄK
156 CAPIB NFO f 09 24 8 Hona (K) PR S*Guldskogen's Pim LO400292 Lindh Susanna HÄK
157 Premier NFO g 09 24 10 Hona (K) SC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Kristiansson Kerstin SOL
158 EX2 NFO f 09 22 5 Hona CH S*Just Catnap's Nejlika JW LO205510 Eide Eva Dahl NORAK
159 CACIB NFO f 02 21 62 7 Hona CH S*Dalkullans Pinuppa LO373204 Jansson Ewa DÄK
160 CAGCIB NFO g 09 22 5 Hona CH S*Milda ma Tildes Gusta SuperNova LO388102 Forsberg Birgitta BJK
161 EX2 NFO f 09 22 7 Hona CH SE*Gryttjens HONEY Pie LO399727 Svensk Stefan JKK
162 EX3 NFO f 02 21 62 7 Hona SE*Rivershore's Mizzty LO409630 Karttunen Holmstedt Sandra UK
163 ABS NFO d 03 22 9 Hane SE*Gryttjens Sgt. PEPPER LO399730 Svensk Stefan JKK
164 EX2 NFO d 03 9 Hane SE*Björnönstasseri Pelle LO412491 Nordlund Johanna BJK
165 Champion BIV NOM NFO d 03 24 9 Hane SE*Entourage's High on Pepper LO413648 Risander Matilda NERK
166 CAC NFO f 09 22 9 Hona BR*Miadore Zoraide LO357263 Zobell Susanne NERK
167 EX1 NOM NFO f 09 22 11 Hona S*Dalkullans Xexy LO416163 Jansson Ewa DÄK
168 EX1 NFO f 09 12 Hona S*Just Catnap's Lucrezia LO418229 Kristiansson Kerstin SOL
169 CAPS NFO ds 24 4 Hane (K) IP S*Fitnesscats Billie LO405744 Back Karin DÄK
170 CAGCIB NFO ds 5 Hane IC SE*Skräddarbackens Challah LO397388 Augustsson Annelie GEK
171 CAC NFO fs 22 9 Hona S*Just Catnap's Kimberly LO210648 Eide Eva Dahl NORAK
172 EX1 NFO ns 24 12 Hane SE*Lisselbacks Tiger LO418639 Widenby Helena MSK
173 EX2 NFO ds 12 Hane SE*Knutass Green Lantern LO419886 Knutas Hillevi GEK
174 HP NFO ns 09 2 Hane (K) SP CH S*Luna Fortuna Nightshadow LO301005 Kiekara Jaana DÄK
175 HP BIV NOM NFO fs 09 23 2 Hona (K) SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
176 CAGPIB NFO ns 09 24 6 Hane (K) PR IC S*Wildwood's Jafar LO320995 Rudh Monica HÄK
177 CAPS NFO ns 09 24 4 Hane (K) IP S*Fitnesscats Samuel LO405741 Back Karin DÄK
178 CACS NFO ns 09 22 3 Hane GIC SE*Gryttjens Zacapa LO339382 Svensk Stefan JKK
179 CACS BIV NOM NFO fs 09 24 3 Hona GIC S*Tigerögas grape Adalmiina LO398000 Grebner Johanna ALFA
180 CACIB NFO ns 09 22 7 Hona CH SE*Gryttjens Oh! DARLING LO399731 Carlsson Charlotte UK
181 CAC NFO fs 09 9 Hona S*Istindra Eila LO415081 Nygård Anette SOL
182 EX1 NFO as 09 24 12 Hane SE*Lisselbacks Vincent LO419742 Widenby Helena MSK
183 CAGCIB NOM SIB n 5 Hane SE*Arwati's Atle af Dante LO404386 Borgenstål Madeleine BJK
184 CACIB SIB n 7 Hane CH SE*Mad Fairy's Godzillah LO407923 Stark Mats UK
185 CAPS NOM SIB n 24 4 Hane (K) GIP SE*Mad Fairy's Grip of Silakka LO402045 Bjällquist Jessica UK
186 CAPIB SIB n 22 8 Hane (K) S*Deltas Natsu Dragneel LO406140 Borgenstål Madeleine BJK
187 CACIB SIB n 24 7 Hona CH S*Deltas Marin Kitagawa LO406141 Falk Gunilla BJK
188 EX1 NOM SIB n 22 12 Hane S*Summer Flame's Bjärven Bernt LO419409 Kiel Olsson Annika SUK
189 CAGPIB NOM SIB n 09 24 6 Hane (K) IP CH SE*Edalunds Bomber LO359058 Stark Mats UK
190 ABS SIB n 09 22 9 Hane S*Lince's Rosso RX409253 Valdemarsson Malin HÄK
191 CACIB SIB n 03 24 7 Hona SE*Lurvtrollets Kriminellen Knyckertz LO410974 Eklöf Katarina HÄK
192 EX1 SIB n 09 24 11 Hane SE*Edalunds Caleb LO415536 Olsson Madelene UK
193 CAGCIB SIB e 22 5 Hane IC S*Starsky's Yezo LO379335 Sörvåg Gramadies Malin NOS
194 CAGCIB SIB fy 22 5 Hona SE*Stoltheten's Joyful Juliette LO410378 Forsman Madeleine UK
195 ABS SIB f 24 7 Hona SE*Arwati's Vanya af Evan RX404125 Lahti Ewa BJK
196 CAP SIB d 09 24 10 Hane (K) CH SE*Arwati's Toto af Otto RX379398 Lidvall Karin BJK
197 CACS BIV SIB g 09 22 3 Hona GIC SE*Hökhöjdens Uniqum Saphir LO397507 Hero Johansson Marie NERK
198 CAC SIB f 09 24 9 Hona SE*Zatash Sigrid LO411074 Johansson Ann-Charlotte Anncha"" SUK
199 EX2 SIB g 09 22 9 Hona (N)Einhaugens Fredrikke RX412738 Forslund Roseanne SUK
200 CACS SIB fs 24 3 Hona IC SE*Lurvtrollets Tesla af Goliat LO401586 Eklöf Katarina HÄK
201 CAC SIB ns 22 9 Hona S*Lexcon's Louisiana LO401861 Viberg Tina HÄK
202 EX1 SIB ns 24 11 Hane S*Klintgården's Garbolino N1 LO415721 Ågren Annika DÄK
203 CAGCIB BIV SIB fs 09 5 Hona IC SE*Iskär's Miss Charmine LO370001 Lidvall Karin BJK
204 CACIB SIB es 09 22 7 Hona CH SE*Leannain's Marsali LO399273 Lidvall Karin BJK
205 ABS SIB fs 09 9 Hona SE*Leannain's Diana LO412266 Lahti Ewa BJK
206 EX1 SIB ds 09 22 11 Hona S*Lexcon's Vilja LO415644 Viberg Tina HÄK
207 EX1 SIB ns 09 24 12 Hane SE*Evelundens Tertius LO417739 Englin Linda HÄK
208 ABS SIB w 64 3 Hona GIC SE*Himmines Lolita Lempicka LO397233 Kårwik Jenna UK
209 EX1 SIB w 64 11 Hona S*Summer Flame's Theofania LO414759 Stark Jeanette UK
210 ABS BEN ns 22 9 Hane SE*Nordic Aurora Moonlight LO404861 Strand Alexandra SUK
211 CAC BEN ns 22 9 Hane SE*Nordic Aurora Knightsky LO404862 Strand Alexandra SUK
212 CAC BEN ns 24 9 Hona SE*Nordic Aurora Live Everyday LO396160 Strand Alexandra SUK
213 CACS NOM BIS BEN n 24 3 Hane CH S*KungsgardenCats Derpy Hooves JW LO401556 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
214 Champion BEN n 24 9 Hane SE*Clear Spots Scania RX407014 Bergman Marie DÄK
215 EX1 BIV NOM BEN n 24 11 Hona S*KungsgardenCats Sugar Shark LO417113 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
216 ABS BEN n 24 12 Hane SE*Out n About Zimba RX417364 Carlsson Anneli JKK
217 CAPIB NOM BEN n 24 32 8 Hona (K) PR S*Bengal Klockans For Ever RX398902 Bargard Päivi VRK
218 ABS BEN n 24 32 12 Hane SE*Out n About Yoda LO417064 Carlsson Anneli JKK
219 CACS BLH a 3 Hona GIC SE*Sotarkattens But Beutiful LO354331 Lidhagen Ulla VRK
220 CACIB NOM BLH b 33 7 Hane SE*Pawpoint's Day Dreamer LO414511 Starborg Jenny SK
221 CAGCIB BLH n 21 33 5 Hona CH SE*Pawpoint's Celine LO405345 Starborg Jenny SK
222 Internationell Champion BLH n 21 33 7 Hona SE*Teddynallens Milla RX409595 Starborg Jenny SK
223 CAP NOM BML ns 11 10 Hane (K) SE*Miss World's Zohar RX412030 Larsson Lena SK
224 CACIB BML bs 12 7 Hane SE*Miss World's Zakopane RX412027 Lundgren Evelina SK
225 Premier BOM 10 Hona (K) NO*Gizmouagh Precious Black Opal RX377609 Mårtensson Natalie DÄK
226 EX1 NOM BSH n 11 Hane S*Spöktassens Diesel Rainer LO416830 Axén Kerstin FRÄS
227 CAGPIB BSH a 6 Hona (K) SC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Burman Ann-Christine BJK
228 EX1 BSH a 11 Hona SE*Meduseld's Luna P Magic LO414238 Carlsson Emma VRK
229 CAGPIB BSH b 6 Hona (K) PR GIC SE*Great News Dainty Bess LO334510 Lidhagen Ulla VRK
230 EX2 BSH g 11 Hona SE*Meduseld's Moon Prism Power Make Up LO414234 Carlsson Emma VRK
231 EX1 NOM BIS BSH g 11 Hona S*Spöktassens Edith LO416831 Carlsson Anna VRK
232 CAGPIB NOM BSH h 6 Hona (K) IP IC SE*OneWish Marble Arch LO377821 Norum Inga-Britt VRK
233 CAGCIB BSH h 5 Hona IC S*Satheia's Bellatrix LO398632 Norum Inga-Britt VRK
234 Internationell Premier BSH n 22 8 Hane (K) PR CH S*Javeliner's Ootomore Orpheus LO343241 Axén Kerstin FRÄS
235 CAPIB BSH n 24 8 Hane (K) PR S*Spöktassens Toulouse LO391877 Axén Kerstin FRÄS
236 EX1 BSH b 24 11 Hane SE*Crazy Tails Nils-Arne LO415668 Nilsson Karin HÄK
237 EX1 BSH d 23 11 Hona SE*Crazy Tails Ulla-Bella LO415667 Jerresand Sanna HÄK
238 CAC BSH e 23 9 Hona S*Spöktassens Agnetha LO404664 Axén Kerstin FRÄS
239 CACIB BSH f 24 7 Hona CH SE*Hautmann's Chanel LO401971 Osterling Kristina MSK
240 CAGCIB BSH g 24 5 Hona IC S*Javeliner's AB Kelpie LO387408 Jerresand Sanna HÄK
241 ABS BSH ns 22 64 8 Hona (K) PR De Bellissimo Olivia RX200987 Solberg Paul KKMN
242 Champion BSH c 33 9 Hona SE*Meduseld's Miss Love Duck LO411389 Carlsson Anna VRK
243 EX1 BSH e 21 33 12 Hane S*Spöktassens Daemon LO418293 Axén Kerstin FRÄS
244 EX1 ej cert BSH g 21 33 7 Hona CH S*Javeliner's DW Winter's Frost LO370519 Axén Kerstin FRÄS
245 CAPS NOM BIS BUR n 4 Hane (K) GIP SE*Pendas Corleone LO380481 Forsberg Lind Monika BJK
246 DRAGEN BUR n 5 Hona CH Shai-San-War's Zoya LO333034 Holmgren Kickie JKK
247 EX1 BUR n 11 Hona UA*Oktarin Xandra av Nalayana LO271215 Wenche Irgens Jamka Bohuslaw TRØND
248 EX1 BUR n 12 Hane SE*Pendas Hubert LO418745 Eklöf Christian HÄK
249 EX1 NOM BUR n 12 Hona S*Zagamin Vinny LO417093 Bjärmkvist Ulrika SUK
250 ABS BUR a 9 Hane GB*Chicsweet Philin RX384860 Strömberg Helena SUK
251 EX1 BUR a 11 Hane SE*Petit Ja's Simba LO415298 Frostehag Camilla BJK
252 ABS BUR b 6 Hane (K) IP S*Zagamin Ålen Bailey LO396612 Atterhag Eva-Karin (Evis) UK
253 CAGPIB NOM BIS BUR b 6 Hona (K) IP SC IDP*Moonsz Mirjah LO295120 Meller Henriette BIK
254 EX2 BUR b 10 Hane (K) S*Zagamin Ålen Byron LO396611 Eklöf Christian HÄK
255 CAP BIV NOM BUR b 10 Hane (K) S*Deerhunters Vide LO398078 Olsson Charlotta FRÄS
256 CACIB BIV NOM BUR b 7 Hona CH S*Deerhunters Venus LO398076 Hermansson Ulrika FRÄS
257 EX1 BUR b 11 Hane Re Purrfect Panther of MagicatDK LO419875 Meller Henriette BIK
258 EX1 NOM BUR b 12 Hane S*Zagamin Vide Jr LO418006 Söderberg Persson Frida SUK
259 Supreme Champion NOM BUR c 3 Hona GIC SE*Kattrox Just Perfect LO370580 Brandberg Marie BJK
260 CAGCIB NOM BUR c 5 Hane IC SE*Petit Ja's Bärgarn LO407527 Frostehag Camilla BJK
261 CACIB BUR c 7 Hona CH SE*Moonsz Heroez Go Nya LO392026 Meller Henriette BIK
262 EX1 ej cert BUR e 3 Hane GIC (N) Nalayana's Yucatán LO174602 Irgens Wenche TRØND
263 CACS NOM BIS BUR f 3 Hona GIC S*Zagamin Olga LO361175 Bokström Monica SUK
264 EX1 ej cert BUR g 3 Hona GIC (N) Nalayana's Xenia Noh LO184123 Irgens Wenche TRØND
265 EX1 NOM BIS BUR h 12 Hona S*Zagamin Vivi LO417094 Ågren Ylva SUK
266 CAC EUR a 9 Hona FI*Pikku-Piun Tiuku RX408148 Bäckebo Malin DÄK
267 EX1 EUR ns 22 12 Hane SE*Ooo Fest N Luxe Cassel s Holy Tux LO419235 Bello Herrera Kristy SK
268 CAC EUR ns 24 9 Hane SE*Ooo Dial My Cake from A Cobra Snake RX403030 Bäckebo Malin DÄK
269 EX1 NOM BIS ABY a 11 Hona SE*Sockerkringlans Astrid LO415666 Lagberg Gunhild (Giggi) FRÄS
270 CACIB ABY p 7 Hona CH SE*Sockerkringlans Lady Zelda LO386585 Lagberg Gunhild (Giggi) FRÄS
271 HP NOM BIS BAL b 2 Hona (K) GIP S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda BIRKA
272 CACS BAL c 21 3 Hona IC S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann BIRKA
273 CAPIB CRX n 8 Hane (K) S*Dalefur's Svarten LO410595 Sjöndin Eleonor FRÄS
274 CACIB NOM CRX n 01 62 7 Hane FI*Sommelier's After Dark RX413229 Pedersen Berit BIRKA
275 CAPIB CRX d 03 8 Hane (K) PR CH SE*Xiu's Eternal Kiss of Love LO332748 Hedberg Jessica FRÄS
276 CAP CRX d 01 64 10 Hane (K) SE*Xiu's Ocean of Love LO402912 Hedberg Jessica FRÄS
277 CACIB CRX b 24 7 Hona CH SE*PurrfectCurl'z Gingerbread LO385764 Pedersen Berit BIRKA
278 CAPIB NOM CRX n 33 8 Hane (K) S*Dalefur's Sigge LO410594 Sjöndin Eleonor FRÄS
279 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane CH SE*Superhero Dash LO405657 Filipsson Bodil NERK
280 CAC DRX n 9 Hona SE*Amorex Black Betty Mae RX413785 Lifsten Caroline UK
281 HP NOM DRX n 01 64 2 Hona (K) SP CH S*Bonnea's Vizzla LO330932 Norrgård Tia BJK
282 CACS DRX a 09 3 Hane Beautiful Heart's Isaac Ivo LO22843 Granhus Lena TRØND
283 CACIB DRX n 02 64 7 Hane IDP*Shaddows Alve LO413894 Öberg Emma NERK
284 Champion BIV DRX a 02 62 9 Hane SE*Recce Pod Super Noodle LO407985 Bello Herrera Kristy SK
285 CAC DRX n 03 9 Hona SE*Amorex Sweet Blazie LO413685 Lifsten Caroline UK
286 ABS DRX b 03 11 Hona SE*Royal Saskias Valentines Greta LO415890 Saskia Johansson Sara JKK
287 HP NOM DRX a 09 24 1 Hona SC SE*Recce Pod Militsiya LO349798 Lassarp Vanessa DK
288 CAC DRX fs 03 23 9 Hona S*Wild Things La Vie En Rose RX398096 Färlin Linda HÄK
289 ABS DRX ds 09 11 Hane S*Fiddlestix Limited Edition RX415690 Lund Helena VRK
290 EX1 BIV NOM DRX h 09 12 Hona SE*Lockande Java Macchiato LO419639 Mattsson Maria GEK
291 EX2 DRX g 09 12 Hona SE*Lockande Java Cappuccino LO419641 Mattsson Maria GEK
292 HP DRX n 24 2 Hane (K) SP Beautiful Heart´s Alvin Amadeus RX191239 Granhus Lena TRØND
293 HP NOM BIS DRX n 24 2 Hane (K) SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval LO365654 Lassarp Vanessa DK
294 ABS DRX b 23 11 Hona IT*Rexperiment Jghost LO420380 Saskia Johansson Sara JKK
295 CAPIB DRX o 09 24 8 Hane (K) PR SE*Ronja Mi's Idoge Influencer Ivar LO405339 Brobäck Hanna DÄK
296 Premier DRX n 03 24 10 Hona (K) SE*Recce Pod Kanistra LO356047 Peck Catherine SK
297 Champion DRX n 09 24 9 Hona S*Lockhart's Helga LO394040 Hägglöf Håkan GEK
298 HP DRX n 21 32 2 Hona (K) SP CH S*Exaduz Peach LO300922 Engström Charlotta DÄK
299 Champion DRX a 33 9 Hona SE*Lockande Ivriga Indigolita LO406635 Mattsson Maria GEK
300 EX2 DRX ns 21 33 9 Hona SE*Amorex Aquila Starlight LO414247 Lifsten Caroline UK
301 EX1 BIV DRX n 21 33 12 Hane SE*Recce Pod Sasha Bunny LO420381 Lassarp Vanessa DK
302 CAPIB DRX g 09 33 8 Hona (K) PR IC S*Exaduz Skye LO317618 Engström Charlotta DÄK
303 CACIB DRX b 03 21 33 7 Hane CH SE*Knyttet's Mumin LO374638 Hornstrand Johanna JKK
304 Champion OSH n 9 Hane S*Tiddlywinks Nautious Jumping Snakes RX414008 Mårtensson Natalie DÄK
305 EX1 OSH n 12 Hona JailHouse Rosalie LO419291 Ivarsson Erika MSK
306 EX1 NOM BIS OSH o 12 Hona HU*Shagio-Shen Orsika LO422007 Öhlin Maria DÄK
307 CAGPIB OSH n 02 6 Hane (K) PR Luqin Ufne Koty*PL LO410876 Larsson Linn VRK
308 ABS RUS 5 Hane Emerald Snow Blue Sunshine LO267450 Mlynarczyk Angelika FP
309 CAC RUS 9 Hona SE*Blåstjärnans Iris LO391914 Dartgard Marie RYSS
310 EX1 RUS 11 Hona SE*Blåstjärnans Elsa of Arendelle LO413678 Dartgard Marie RYSS
311 ABS RUS 12 Hona Blue Sunrise Hot Love Havana LO272708 Mlynarczyk Angelika FP
312 Supreme Champion NOM BIS SIA b 3 Hane GIC SE*Ediecats Mulberry LO392825 Forsström Lillemor NERK
313 Premier SIA c 10 Hane (K) SE*Ediecats Mio LO351392 Pigg Anne HÄK
314 Internationell Champion SIA h 7 Hona SE*Ediecats Se-ri LO411252 Pigg Anne HÄK
315 HP NOM BIS SIA b 21 1 Hona SC SE*Ediecats Willow LO392827 Pigg Anne HÄK
316 CAGPIB SIA d 21 6 Hane (K) IP SE*Ediecats Porter LO404856 Forsström Lillemor NERK
317 HP SPH n 2 Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM LO301598 Parisi Yasmine SUK
318 CAGPIB SPH e 09 21 6 Hane (K) IP S*Kattmillas Yard dog LO357373 Parisi Yasmine SUK
319 1 NOM BIS HCL a 14 Hane (K) Simon LO1817 Hansson Pia BJK
320 2 HCL n 14 Hona (K) Majken LO1865 Hansson Pia BJK
321 1 NOM HCL n 24 14 Hona (K) Bubbizz LO2028 Olsson Ann UK
322 2 HCS n 09 14 Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
323 1 NOM HCS ns 14 Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf Matilda ELK
324 1 NOM BIS HCS f 09 24 14 Hona (K) Hulda LO1938 Norrgård Tia BJK
325 2 HCS n 03 14 Hona (K) Mysan LO1992 Larsson Jennie HÄK
A1 46,7p BIS BUR f 16 Hona GIC S*Zagamin Olga LO361175 Bokström Monica SUK
F1 PER g 03 PER g 03 13c Hona S*Ladyhawk's Oona by AlDa LO417112 Ådahl Maria PK
F2 RAG a 04 RAG a 04 13c Hona SE*Grand Favorit Mona LO418691 Nyman Ella HÄK
F3 MCO ns 24 MCO ns 24 13c Hona SE*RareWind's Katana LO416232 Wasberg Jörgen HÄK
F4 MCO ds 11 MCO ds 11 13c Hane SE*Bodtjärnens Albin LO413706 Eriksson Kathrin HÄK
F5 NEM n 09 21 NEM n 09 21 13c Hane Z'avi Kubaland*PL LO422330 Lindroth Elina HÄK
S1 ABS EXO a 03 15a Hane (K) SP SE*Hypknox's St.Louis Slim LO333066 Demervall Malin DK
S2 1 BIS PER a 15a Hane (K) GIP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
S3 1 PER n 22 15a Hona (K) GIP IC Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Henriksson Katarina MEK
S4 2 RAG a 04 15a Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
S5 2 SBI n 15a Hona (K) GIC S*Linblomman's Hanna LO315901 Eriksson Karin HÄK
S6 2 MCO a 15a Hane (K) SC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin VRK
S7 1 NFO ns 09 24 15a Hane (K) PR IC S*Wildwood's Jafar LO320995 Rudh Monica HÄK
S8 2 NFO ft 24 15a Hona (K) PR SC S*Milda ma Tildes Rara Novara DSM DVM LO308321 Forsberg Birgitta BJK
S9 3 NFO f 22 15a Hona (K) PR GIC SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren Gunilla BJK
S10 1 BIS NFO g 09 24 15a Hona (K) SC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Kristiansson Kerstin SOL
S11 1 BIS BSH a 15a Hona (K) SC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Burman Ann-Christine BJK
S12 1 BUR e 15a Hane GIC (N) Nalayana's Yucatán LO174602 Irgens Wenche TRØNDS
S13 2 BUR n 15a Hona CH Shai-San-War's Zoya LO333034 Holmgren Kickie JKK
S14 1 CRX d 03 15a Hane (K) PR CH SE*Xiu's Eternal Kiss of Love LO332748 Hedberg Jessica FRÄS
S15 1 BIS DRX n 01 64 15a Hona (K) SP CH S*Bonnea's Vizzla LO330932 Norrgård Tia BJK
S16 2 HCL a 15a Hane (K) Simon LO1817 Hansson Pia BJK
S17 1 BIS HCS n 09 15a Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
U1 16p BIS 17   S*Hjälmvid's u reg Eklund Karin BIRKA
U2 UTGÅR 17   SE*Mahulda's u reg Åhman Matilda SUK
U3 46p BIS 17   S*Dalkullans u reg Jansson Ewa DÄK
U4 28p 17   S*Just Catnap's u reg Kristiansson Kerstin SOL
U5 UTGÅR 17   SE*Lisselbacks u reg Widenby Helena MSK
U8 54p BIS 17   S*Zagamin u reg Bokström Monica SUK
U9 46p BIS 17   SE*Recce Pod u reg Lassarp Vanessa DK
V1 1 BIS PER a 01 62 15b Hane (K) SP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM LO290916 Blomkvist Ingegerd VRK
V2 2 SBI a 15b Hona (K) PR S*Linblomman´s Biancka LO293603 Lidén Ulla-Britt HÄK
V3 1 SBI g 21 15b Hona (K) IP SC IDP*Holygateway's Afrodite LO303603 Silén Maria VRK
V4 1 NFO a 09 22 15b Hane (K) PR SC S*Runsvik's Urban Jr LO277999 Tärnholm Elisabet BIRKA
V5 2 NFO f 09 22 15b Hona (K) SP S*Runsvik's Osiris LO240011 Lindh Susanna HÄK
V6 1 BIS NFO fs 09 23 15b Hona (K) SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
V7 1 BUR n 15b Hane (K) S*Alamaa's Dari Alexander LO292316 Eklöf Christian HÄK
V8 1 BIS BUR b 15b Hona (K) IP SC IDP*Moonsz Mirjah LO295120 Meller Henriette BIK
V9 1 BIS SPH n 15b Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM LO301598 Parisi Yasmine SUK
V10 1 BIS HCS ns 15b Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf Matilda ELK