Hälsingekatten 400 HP EXO n 1 Hane SC Shuturi's Qa-Ching LO346603 Henriksson Katarina MEK
231015 401 ABS EXO n 12 Hona SE*Hypknox's Still I Rise LO419874 Demervall Malin DK
402 ABS EXO n 12 Hona SE*Royal Saskias Irresistible Me LO420201 Saskia Johansson Sara JKK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 403 Premier EXO d 10 Hona (K) S*Flips Suspiciously Sweet LO367151 Södersten Karin HÄK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 404 CAGCIB EXO n 03 5 Hane IC SE*Hypknox's Fat Bastard LO368233 Demervall Malin DK
kategori 1 48 kategori 2 131 kategori 3 43 kategori 4 39 huskatt korthår 3 huskatt långhår 3 405 ABS EXO a 03 2 Hane (K) SP SE*Hypknox's St.Louis Slim LO333066 Demervall Malin DK
senior 4 senior 5 senior 3 senior 1 huskatt senior 1 406 CAPIB NOM EXO n 03 24 8 Hane (K) IC S*Cotton's Sudden LO360510 Södersten Karin HÄK
veteran 2 veteran 3 veteran 2 veteran 2 huskatt veteran 0 407 ABS EXO f 03 24 9 Hona S*Cotton's Coiffe LO402750 Södersten Karin HÄK
fertil hane 9 fertil hane 26 fertil hane 6 fertil hane 7 408 CAPS NOM PER n 4 Hona (K) GIP IC S*Scarlet's Juicy Couture LO392524 Hofmeijer Emelie MSK
fertil hona 11 fertil hona 41 fertil hona 14 fertil hona 11 409 HP NOM BIS PER n 1 Hane BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM LO336865 Sigfridsson Marina MSK
kastrat hane 5 kastrat hane 18 kastrat hane 6 kastrat hane 10 410 CAPS NOM BIS PER a 4 Hane (K) GIP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
kastrat hona 8 kastrat hona 16 kastrat hona 7 kastrat hona 5 411 CAPIB NOM PER a 8 Hona (K) SC S*Scarlet's Midnight Miracle LO336350 Strandberg Karin MSK
junior hane 1 junior hane 5 junior hane 3 junior hane 1 412 Internationell Premier NOM BIS PER g 8 Hona (K) NW'22 SC SE*Yffranes Moonage Daydream LO378546 Sigfridsson Marina MSK
junior hona 2 junior hona 10 junior hona 3 junior hona 1 413 ABS PER ns 11 12 Hona S*New Dawn's Darling Nikki LO420615 Spegel Camilla PK
kattunge hane 3 kattunge hane 10 kattunge hane 2 kattunge hane 2 414 HP PER n 22 2 Hona (K) GIP IC Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Henriksson Katarina MEK
kattunge hona 9 kattunge hona 5 kattunge hona 2 kattunge hona 2 415 ABS PER d 24 7 Hane CH DiKeRo's Je t'adore Telltell JW LO411666 Forslund Sarah DÄK
416 CAGCIB PER ds 24 62 5 Hane IC S*Lily chic San Amour LO382305 Strandberg Karin MSK
KATEGORI 1 417 HP PER a 01 62 2 Hane (K) SP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM LO290916 Blomkvist Ingegerd VRK
Bästa vuxen hane: 418 EX1 PER d 03 12 Hane SE*Mirjam-Mary's Caspian LO417642 Olovsson Karin PK
BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM, Hane, PER n 419 EX1 PER f 03 12 Hona SE*Mirjam-Mary's Chanel LO417641 Olovsson Karin PK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 420 HP NOM PER a 03 22 2 Hane (K) SP S*Ladyhawk's D'Angelo LO338086 Ådahl Maria PK
Bästa vuxen hona: 421 EX1 PER g 03 12 Hona S*Ladyhawk's Oona by AlDa LO417112 Ådahl Maria PK
IC Trevino's Enchilada, Hona, SBI a 422 ABS PER d 21 33 12 Hane Milky LO419022 Peng Ling SOL
Äg: Carlberg Marie, SUK 423 EX1 NOM RAG n 11 Hona SE*Västersjöns Michaela Stone LO416381 Nilsson Rebecka NERK
Bästa junior: 424 EX2 RAG a 7 Hona IC SE*Västersjöns Gripen LO371978 Nilsson Rebecka NERK
IDP*Holygateway's Claude, Hane, SBI a 425 Internationell Champion RAG a 7 Hona CH SE*Pälsklingens Donna LO404595 Sirberg Michaela SYDK
Äg: Silén Maria, VRK 426 ABS RAG a 7 Hona SE*Mahulda's Nani LO409525 Åhman Matilda SUK
Bästa kattunge: 427 ABS RAG b 7 Hane CH SE*Maverick's Brilliant Legolas LO409693 Axelsson Louise SPIN
S*Pussels Discovery, Hane, RAG n 04 428 CACIB NOM RAG n 21 7 Hona SE*Gammelvägens Signe Tillisch LO412086 Eklund Karin BIRKA
Äg: Hellenberg Eva, JKK 429 EX1 NOM RAG n 21 12 Hona S*Hjälmvid's Caprice LO419111 Åhman Matilda SUK
Bästa kastrat hane: 430 CACIB RAG n 03 7 Hona SE*Lil'Magics Angel s Tip LO406995 Rova Johansson Ulrika SUK
GIP GIC S*Scarlet's Big Heart, Hane (K), PER a 431 EX2 RAG n 03 12 Hona S*Hjälmvid's Dd Bielle LO418562 Eklund Karin BIRKA
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 432 EX1 BIV RAG n 03 12 Hona SE*Birmatösen's Kelly LO418192 Strand Anna-Karin DÄK
Bästa kastrat hona: 433 ABS RAG a 03 8 Hane (K) PR S*Eurovisions Dance You Off LO391125 Jacobsson Siv MSK
NW'22 SC SE*Yffranes Moonage Daydream, Hona (K), PER g 434 CAGCIB RAG a 03 21 5 Hona S*Hjälmvid's OS Jonna S LO401545 Eklund Karin BIRKA
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 435 CAC RAG n 04 9 Hona S*Fjälltoppen's Tufs LO411540 Lindberg Johanna BJK
Bästa senior: 436 ABS RAG n 04 11 Hane SE*Frums Dos Osos LO414935 Landén Marcus MSK
BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM, Hane, PER n 437 EX1 BIV NOM BIS RAG n 04 12 Hane S*Pussels Discovery LO417043 Hellenberg Eva JKK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 438 EX1 RAG n 04 12 Hona SE*Suliminjas Rhaenyra LO416658 Zanders Line SUK
Bästa veteran: 439 ABS RAG a 04 2 Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
SP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM, Hane (K), PER a 01 62 440 EX1 RAG a 04 11 Hona SE*Talawats Nike LO417062 Zanders Line SUK
Äg: Blomkvist Ingegerd, VRK 441 CAGCIB RAG e 04 21 5 Hane S*Hjälmvid's Daylight Sheltieblue LO403170 Eklund Karin BIRKA
442 CAPIB SBI n 8 Hona (K) GIC S*Linblomman's Hanna LO315901 Eriksson Karin HÄK
KATEGORI 2 443 ABS SBI n 5 Hona IC S*Läckerbiten's Fantasia LO395016 Nordström Lena ALFA
Bästa vuxen hane: 444 CACIB NOM SBI n 7 Hona S*Linblomman's Peggy LO383141 Eriksson Karin HÄK
Muffin's Rhaegal, Hane, NFO n 09 22 445 EX1 SBI n 12 Hona S*Golden Beauty's Ååhfelia LO418927 Carlberg Marie SUK
Äg: Karttunen Holmstedt Sandra, UK 446 CAPS SBI a 4 Hona (K) GIP SC S*Ma'ha Gita Frozen DVM LO307279 Mandre Liselotte BIRKA
Bästa vuxen hona: 447 CAGPIB SBI a 6 Hane (K) IC SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
FI*Siriuksen SienaCurl, Hona, ACS n 24 448 CAGCIB NOM BIS SBI a 5 Hona IC Trevino's Enchilada LO397029 Carlberg Marie SUK
Äg: Andersson Karin, SUK 449 EX1 BIV NOM BIS SBI a 11 Hane IDP*Holygateway's Claude LO418269 Silén Maria VRK
Bästa junior: 450 EX1 SBI a 12 Hona S*Yamsa's Ylle LO417538 Mandre Liselotte BIRKA
SE*Luddtassens Caraxes, Hane, MCO n 451 CACIB SBI b 7 Hane SE*Magic Pearl's Fantastic Figaro LO414977 Rausmark Linda VRK
Äg: Ivarsson Erika, MSK 452 CAC SBI c 9 Hane SE*Kläppbackens Flareon LO413542 Ståhlnacke Sara VRK
Bästa kattunge: 453 EX1 NOM SBI n 21 12 Hona SE*Liljelundens Izadora LO418962 Nordström Lena ALFA
S*Just Catnap's Maddalena, Hona, NFO f 22 454 CACS SBI a 21 3 Hona GIC S*Francesca's Sally LO390214 Strömbom Ylva GEK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 455 CAGCIB NOM SBI a 21 5 Hane IC S*Dunhjärtat's Louis Vuitton LO393045 Alfthan Lisette UK
Bästa kastrat hane: 456 EX2 SBI b 21 7 Hona SE*Mélynas Midsummer LO403187 Holm Caroline HÄK
GIP S*SinhTsunkitthas Oops I Did It Again, Hane (K), MCO d 22 457 CACIB BIV SBI b 21 7 Hona SE*Magic Pearl's Fantastic Female LO414975 Rausmark Linda VRK
Äg: Lövgren Eva, FRÄS 458 EX1 SBI b 21 12 Hane S*Francesca's Casino LO418508 Allard Maria GEK
Bästa kastrat hona: 459 ABS SBI c 21 4 Hane (K) GIP S*Francesca's Pinocchio LO369977 Allard Maria GEK
GIP SC S*Dalkullans E.T., Hona (K), NFO g 09 24 460 CACIB SBI d 21 7 Hane SE*Magic Pearl's Fantastic Flames LO414978 Arringe Lena VRK
Äg: Jansson Ewa, DÄK 461 CAPS SBI g 21 4 Hona (K) IP SC IDP*Holygateway's Afrodite LO303603 Silén Maria VRK
Bästa senior: 462 CACIB NOM BIS ACS n 24 7 Hona FI*Siriuksen SienaCurl LO415803 Andersson Karin SUK
SC S*Just Catnap's Tamina, Hona (K), NFO g 09 24 463 CACIB LPL j 09 7 Hona CH S*divineCURLYcats nNina Hagen RX388251 Nilsson Ann-Christin HÄK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 464 CAPIB MCO a 8 Hane (K) SC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin VRK
Bästa veteran: 465 CAGCIB MCO a 5 Hona IC S*SinhTsunkitthas Michigan LO399534 Hammarberg Marina DÄK
SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 466 EX1 NOM BIS MCO n 11 Hane SE*Luddtassens Caraxes LO415990 Ivarsson Erika MSK
Äg: Grebner Johanna, ALFA 467 Internationell Champion MCO a 03 7 Hane CH SE*Kallerö's Fabulous Ares RX406608 Rådlund Ylwa HÄK
Bästa uppfödning: 468 CAGPIB NOM MCO a 22 6 Hona (K) IP S*Tassfarmen's Nelly LO336884 Karlsson Erica HÄK
S*Dalkullans,  : 44 p 469 CAPIB MCO n 25 8 Hane (K) SE*Skastas Gentle Giant LO412067 Lövgren Eva FRÄS
Äg: Jansson Ewa, DÄK 470 EX1 MCO a 22 12 Hona SE*Djävulskatten's Yzma LO419947 Ewerlöf Matilda ELK
S*Milda ma Tildes,  : 44 p 471 ABS MCO n 03 22 11 Hane Snötösen's Penséer LO418730 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
Äg: Forsberg Birgitta, BJK 472 CAPS BIV NOM BIS MCO d 22 4 Hane (K) GIP S*SinhTsunkitthas Oops I Did It Again LO359053 Lövgren Eva FRÄS
473 CAGPIB MCO f 6 Hona (K) PR S*Dusty Coon's Jamaica LO354416 Göransson Karin VRK
KATEGORI 3 474 CAP MCO d 10 Hane (K) SE*Rubycat's Börje LO409176 Wenzel Catharina SUK
Bästa vuxen hane: 475 ABS MCO d 5 Hane CH S*SinhTsunkitthas Colorado LO399533 Kiel Olsson Annika SUK
SE*Miss World's Zakopane, Hane, BML bs 12 476 CAGCIB MCO f 24 5 Hona IC SE*Brades Katter Bells LO396046 Rådlund Ylwa HÄK
Äg: Lundgren Evelina, SK 477 CACIB MCO f 22 7 Hona SE*Mora Fluffy Paws Asta LO405941 Rabenius Kristina L. DÄK
Bästa vuxen hona: 478 CAC BIV MCO d 9 Hona S*SinhTsunkitthas Leonie LO411814 Hammarberg Marina DÄK
GIC S*Zagamin Olga, Hona, BUR f 479 ABS MCO d 11 Hane SE*Kungstorps Avicii LO415369 Jönedal Lisa BIK
Äg: Bokström Monica, SUK 480 ABS MCO e 12 Hane SE*Kallerö's Fabulous Apollo RX420512 Spoong Boivie Yvonne UK
Bästa junior: 481 CAGPIB NOM MCO d 09 6 Hona (K) IP SE*kolagårdens Jasmin LO376136 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
UA*Oktarin Xandra av Nalayana, Hona, BUR n 482 Internationell Premier BIV MCO d 09 22 8 Hane (K) PR SE*Sankt Halvard's Viktor LO362546 Karlsson Erica HÄK
Äg: Wenche Irgens Jamka Bohuslaw, TRØND 483 CAPIB MCO e 01 21 62 8 Hona (K) CH S*Aloha Popoki Lanai City LO350434 Johansson Eva SUK
Bästa kattunge: 484 CAP MCO d 09 10 Hane (K) SE*Bodtjärnens Axel LO413707 Eriksson Kathrin HÄK
S*Zagamin Vivi, Hona, BUR h 485 ABS MCO d 09 22 7 Hane CH SE*Big paw's Armani LO391489 Jönedal Lisa BIK
Äg: Ågren Ylva, SUK 486 CAC MCO d 03 22 9 Hane S*Acoonitum's Hug Me Eddie LO414205 Lundgren Mikael BJK
Bästa kastrat hane: 487 EX3 MCO g 09 22 9 Hona Alessa LO400007 Gisseldahl Siv SUK
GIP SE*Pendas Corleone, Hane (K), BUR n 488 ABS MCO f 09 9 Hona SE*Kallerö's Fabulous Caipora RX406603 Spoong Boivie Yvonne UK
Äg: Forsberg Lind Monika, BJK 489 CAC MCO f 09 9 Hona SE*Eckebrings Catlin LO411095 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
Bästa kastrat hona: 490 EX2 MCO g 09 9 Hona SE*Eckebrings Delacour LO412529 Eckebring Eklund Rebecka HÄK
SC IDP*Tazzamore's Athena, Hona (K), BSH a 491 EX1 BIV MCO g 09 22 12 Hona Red Line Bonnie Blue LO422100 Lindén Sandra GEK
Äg: Burman Ann-Christine, BJK 492 ABS MCO f 09 12 Hona SE*Kallerö's Fabulous Faora RX420514 Spoong Boivie Yvonne UK
Bästa senior: 493 CAPIB MCO fs 8 Hona (K) NO*Cimini's EllaBella LO372236 Göransson Karin VRK
CH Shai-San-War's Zoya, Hona, BUR n 494 Grand Internationell Champion MCO ns 5 Hane CH S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin VRK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 495 ABS MCO as 7 Hona CH DE*White Rock's Ribbon of Blue LO377899 Arnesson Lundberg Marie DÄK
Bästa veteran: 496 CACIB MCO fs 7 Hona CH S*SinhTsunkitthas Glory of Morning LO408191 Göransson Karin VRK
IP SC IDP*Moonsz Mirjah, Hona (K), BUR b 497 CAC BIV NOM MCO ns 25 9 Hane PinkyCat Benjamin LO407496 Väliste Susann DÄK
Äg: Meller Henriette, BIK 498 ABS MCO ns 25 9 Hane IT*Enchanted City G-Force LO407340 Alm Oxelgren Mona HÄK
Bästa avelshona: 499 EX2 MCO ns 9 Hane S*Dusty Coon's Nemo LO411483 Göransson Karin VRK
GIC S*Zagamin Olga, BUR f : 46,7 p 500 EX4 MCO es 12 9 Hane SE*Cooby's Arsi LO413928 Väliste Susann DÄK
Äg: Bokström Monica, SUK 501 ABS MCO fs 23 9 Hona SE*Cooby's Cimaa LO413915 Väliste Susann DÄK
Bästa uppfödning: 502 EX1 MCO ns 22 11 Hane (K) S*Acoonitum's KipKerby LO415628 Ericsson Anna HÄK
S*Zagamin,  : 44 p 503 EX1 BIV MCO ns 24 11 Hona SE*RareWind's Katana LO416232 Wasberg Jörgen HÄK
Äg: Bokström Monica, SUK 504 EX1 MCO ns 12 Hane SE*Snöklockan Christoffer Robin LO417847 Lundgren Tina BJK
505 CAGCIB MCO ns 02 21 62 5 Hane IC S*Tole'Coons Richard Lionheart LO384528 Meethz Maritha NOS
KATEGORI 4 506 EX2 MCO fs 09 7 Hona CH SE*Rubycat's Banyan LO409179 Johansson Eva SUK
Bästa vuxen hane: 507 EX3 MCO ds 11 9 Hane SE*Bodtjärnens Albin LO413706 Eriksson Kathrin HÄK
GIC SE*Ediecats Mulberry, Hane, SIA b 508 CACIB MCO ns 03 7 Hona SE*Välistero's Sana LO413262 Ericson Lind Lena DÄK
Äg: Forsström Lillemor, NERK 509 EX1 BIV MCO ns 09 25 12 Hane S*PreciousBlue's Coo Caine LO417995 Söderholm Malin UK
Bästa vuxen hona: 510 ABS MCO fs 09 11 12 Hane NO* Nordic Line  Dior Midnight RX211194 Spoong Boivie Yvonne UK
SC SE*Ediecats Willow, Hona, SIA b 21 511 CAPS NOM NEM a 21 4 Hona (K) GIP SE*Beauty Betulas Alicia LO366405 Lindroth Elina HÄK
Äg: Pigg Anne, HÄK 512 CAGCIB NEM as 21 5 Hane IC SE*AngarnsHaga's Cap LO370807 Westman Angelica SUK
Bästa junior: 513 CAGCIB BIV NOM NEM n 5 Hona IC SE*NorthernBeauty's Bellatrix Lestrange JW LO400357 Lindroth Elina HÄK
SE*Blåstjärnans Elsa of Arendelle, Hona, RUS 514 CACIB NEM as 21 7 Hona SE*NorthernBeauty's Luna Lovegood LO400356 Hallgren Jessica HÄK
Äg: Dartgard Marie, RYSS 515 Champion NEM a 21 9 Hona NO*NevaSky's Bellatrix LO414577 Wiik Maria SOL
Bästa kattunge: 516 EX1 NEM a 12 Hane SE*Thorncat's Callisto Luka LO418058 Thorn Annelie JKK
HU*Shagio-Shen Orsika, Hona, OSH o 517 CACIB NEM as 03 21 7 Hane SE*Thorncat's Blue Baron Raff LO404270 Thorn Annelie JKK
Äg: Öhlin Maria, DÄK 518 CAC NEM as 03 9 Hona SE*Khaleesi Terra LO408289 Klingh Inga-Lill HÄK
Bästa kastrat hane: 519 EX1 NEM as 09 21 11 Hane NO*Thaw Hearts Reizo LO418884 Westman Angelica SUK
SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval, Hane (K), DRX n 24 520 EX1 BIV NOM NEM n 09 21 12 Hane Z'avi Kubaland*PL LO422330 Lindroth Elina HÄK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 521 CACIB NOM NEM f 21 7 Hona CH FI*Cherrytail's TemptationBaby JW LO404924 Olsson Anette JKK
Bästa kastrat hona: 522 CAC NEM gs 21 9 Hona SE*Scuzzie's Bianchi LO406185 Bergström Karin GEK
SP CH S*Bonnea's Vizzla, Hona (K), DRX n 01 64 523 CAC NFO a 9 Hane S*Youngun's Kermit LO413004 Sundström Ingela SUK
Äg: Norrgård Tia, BJK 524 CACIB NFO n 7 Hona SE*Yvsvansens Teodora LO414754 Rosengren Magdalena SUK
Bästa senior: 525 EX1 BIV NOM NFO n 11 Hona S*Dalkullans Ying LO416165 Jansson Ewa DÄK
SP CH S*Bonnea's Vizzla, Hona (K), DRX n 01 64 526 HP BIV NOM NFO n 09 1 Hane SC S*Milda ma Tildes Vill Gott DVM LO360015 Norberg Ulrika UK
Äg: Norrgård Tia, BJK 527 CAGCIB NFO n 09 5 Hona IC S*Kattilaforsens Zixi of Ix LO382778 Jansson Sven-Arne BJK
Bästa veteran: 528 EX1 NOM NFO a 09 11 Hona S*Dalkullans Yaya LO416168 Bäcklund Ann-Kristin DÄK
SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM, Hane (K), SPH n 529 CAGPIB NFO n 24 6 Hona (K) IP SC S*Toemas Cissi LO289592 Ahlström Eva DÄK
Äg: Parisi Yasmine, SUK 530 CAGCIB NFO n 22 5 Hane IC S*Runsvik's Enter Sandman LO365744 Tärnholm Elisabet BIRKA
Bästa uppfödning: 531 CAGPIB NOM NFO n 01 21 62 6 Hane (K) IP S*Pax' Lucifer LO389095 Risander Matilda NERK
SE*Recce Pod,  : 36 p 532 CAPIB NFO a 09 22 8 Hane (K) PR SC S*Runsvik's Urban Jr LO277999 Tärnholm Elisabet BIRKA
Äg: Lassarp Vanessa, DK 533 HP NFO n 09 24 1 Hane SC SE*Lisselbacks Giovanni JW LO344861 Widenby Helena MSK
534 Supreme Champion NFO n 09 22 3 Hane WW'18 GIC (N) Migoto's Albert JW DVM LO188142 Eide Eva Dahl NORAK
HUSKATT 535 Internationell Champion BIV NOM BIS NFO n 09 22 7 Hane Muffin's Rhaegal LO415613 Karttunen Holmstedt Sandra UK
Bästa korthår: 536 CAC NFO a 09 22 9 Hane S*Milda ma Tildes Fingal En LO414326 Baudin Caisa BJK
Hulda, Hona (K), HCS f 09 24 537 EX1 NOM NFO n 09 22 11 Hane FI*Kirsikan Keravan Kingi LO416987 Kristiansson Kerstin SOL
Äg: Norrgård Tia, BJK 538 EX2 NFO n 09 24 11 Hane DK*Lindvig's Ozzy LO419954 Grebner Johanna ALFA
Bästa långhår: 539 EX2 NFO n 03 22 12 Hane (N) Migoto's Ken LO21719 Eide Eva Dahl NORAK
Bubbizz, Hona (K), HCL n 24 540 EX1 BIV NOM NFO a 09 24 12 Hane SE*Lisselbacks Unique LO418854 Widenby Helena MSK
Äg: Olsson Ann, UK 541 EX1 NFO n 02 21 62 12 Hona S*NC's Lady Marmelade LO418990 Zobell Susanne NERK
Bästa senior: 542 CAGPIB NFO ft 24 6 Hona (K) PR SC S*Milda ma Tildes Rara Novara DSM DVM LO308321 Forsberg Birgitta BJK
Bamse DSM, Hane (K), HCS n 09 543 EX2 NFO f 22 8 Hona (K) PR GIC SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren Gunilla BJK
Äg: Johansson Madelene, NERK 544 CAPIB NFO f 8 Hona (K) PR S*Hemligheten's Jinx LO406523 Lindh Susanna HÄK
545 Premier NFO f 22 10 Hona (K) SE*Björnönstasseri Cassiopeia LO399514 Johansson Ulf BJK
546 CACS NFO d 24 3 Hane GIC S*Rockringen's Cobrastyle LO392885 Norberg Ulrika UK
547 CAP NFO e 10 Hane (K) SE*Life of Nature Sputnik LO405126 Sundström Ingela SUK
548 EX1 NOM BIS NFO f 22 12 Hona S*Just Catnap's Maddalena LO418230 Kristiansson Kerstin SOL
549 HP NFO f 09 22 2 Hona (K) SP S*Runsvik's Osiris LO240011 Lindh Susanna HÄK
550 CAPS BIV NOM BIS NFO g 09 24 4 Hona (K) GIP SC S*Dalkullans E.T. LO315866 Jansson Ewa DÄK
551 EX2 NFO f 09 24 8 Hona (K) PR S*Guldskogen's Pim LO400292 Lindh Susanna HÄK
552 CAPIB NFO g 09 24 8 Hona (K) SC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Kristiansson Kerstin SOL
553 EX2 NFO f 09 22 5 Hona CH S*Just Catnap's Nejlika JW LO205510 Eide Eva Dahl NORAK
554 Internationell Champion NFO f 02 21 62 7 Hona CH S*Dalkullans Pinuppa LO373204 Jansson Ewa DÄK
555 CAGCIB NOM NFO g 09 22 5 Hona CH S*Milda ma Tildes Gusta SuperNova LO388102 Forsberg Birgitta BJK
556 EX3 NFO f 09 22 7 Hona CH SE*Gryttjens HONEY Pie LO399727 Svensk Stefan JKK
557 EX2 NFO f 02 21 62 7 Hona SE*Rivershore's Mizzty LO409630 Karttunen Holmstedt Sandra UK
558 ABS NFO d 03 22 9 Hane SE*Gryttjens Sgt. PEPPER LO399730 Svensk Stefan JKK
559 CAC NFO d 03 9 Hane SE*Björnönstasseri Pelle LO412491 Nordlund Johanna BJK
560 CACIB BIV NOM NFO d 03 24 7 Hane SE*Entourage's High on Pepper LO413648 Risander Matilda NERK
561 CAC NFO f 09 22 9 Hona BR*Miadore Zoraide LO357263 Zobell Susanne NERK
562 EX2 NFO f 09 24 9 Hona SE*Gryttjens Sharon LO362502 Halonen Pia-Lisa SUK
563 EX2 NFO f 09 22 11 Hona S*Dalkullans Xexy LO416163 Jansson Ewa DÄK
564 EX1 BIV NOM NFO f 09 11 Hona S*Milda ma Tildes HjärtRud LO416518 Norberg Wilma UK
565 EX1 NOM NFO f 09 12 Hona S*Just Catnap's Lucrezia LO418229 Kristiansson Kerstin SOL
566 CAPS NOM NFO ds 24 4 Hane (K) IP S*Fitnesscats Billie LO405744 Back Karin DÄK
567 Grand Internationell Champion NFO ds 5 Hane IC SE*Skräddarbackens Challah LO397388 Augustsson Annelie GEK
568 CAC BIV NFO fs 22 9 Hona S*Just Catnap's Kimberly LO210648 Eide Eva Dahl NORAK
569 EX1 NFO ns 24 12 Hane SE*Lisselbacks Tiger LO418639 Widenby Helena MSK
570 EX2 NFO ds 12 Hane SE*Knutass Green Lantern LO419886 Knutas Hillevi GEK
571 HP NFO ns 09 2 Hane (K) SP CH S*Luna Fortuna Nightshadow LO301005 Kiekara Jaana DÄK
572 HP NOM NFO fs 09 23 2 Hona (K) SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
573 Grand Internationell Premier NFO ns 09 24 6 Hane (K) PR IC S*Wildwood's Jafar LO320995 Rudh Monica HÄK
574 CAPS NOM NFO ns 09 24 4 Hane (K) IP S*Fitnesscats Samuel LO405741 Back Karin DÄK
575 CACS BIV NFO fs 09 24 3 Hona GIC S*Tigerögas grape Adalmiina LO398000 Grebner Johanna ALFA
576 CAGCIB NFO ns 09 24 5 Hane IC SE*Gryttjens Tamarind LO362503 Svensk Britt JKK
577 Internationell Champion NFO ns 03 22 7 Hane SW'22 CH S*Tigerögas grape Assario LO398001 Rylander Ann-Louise UK
578 Internationell Champion NFO ns 09 22 7 Hona CH SE*Gryttjens Oh! DARLING LO399731 Carlsson Charlotte UK
579 CAC NFO fs 09 9 Hona S*Istindra Eila LO415081 Nygård Anette SOL
580 EX1 NFO as 09 24 12 Hane SE*Lisselbacks Vincent LO419742 Widenby Helena MSK
581 CAGCIB SIB n 5 Hane SE*Arwati's Atle af Dante LO404386 Borgenstål Madeleine BJK
582 Internationell Champion SIB n 7 Hane CH SE*Mad Fairy's Godzillah LO407923 Stark Mats UK
583 CAPS SIB n 24 4 Hane (K) GIP SE*Mad Fairy's Grip of Silakka LO402045 Bjällquist Jessica UK
584 Internationell Premier SIB n 22 8 Hane (K) S*Deltas Natsu Dragneel LO406140 Borgenstål Madeleine BJK
585 CACIB SIB n 24 7 Hona CH S*Deltas Marin Kitagawa LO406141 Falk Gunilla BJK
586 EX1 SIB n 09 23 11 Hona IDP*Scuzzie's Havanna LO419139 Bergström Karin GEK
587 EX1 NOM SIB n 22 12 Hane S*Summer Flame's Bjärven Bernt LO419409 Kiel Olsson Annika SUK
588 CAGPIB NOM SIB n 09 24 6 Hane (K) IP CH SE*Edalunds Bomber LO359058 Stark Mats UK
589 ABS SIB n 09 22 9 Hane S*Lince's Rosso RX409253 Valdemarsson Malin HÄK
590 CACIB NOM SIB n 03 24 7 Hona SE*Lurvtrollets Kriminellen Knyckertz LO410974 Eklöf Katarina HÄK
591 EX2 SIB n 09 24 11 Hane (K) SE*Bolshoys Baloo af Julius LO415250 Andersson Josefine SUK
592 EX1 BIV SIB n 09 24 11 Hane SE*Edalunds Caleb LO415536 Olsson Madelene UK
593 EX1 ej cert SIB e 22 5 Hane IC S*Starsky's Yezo LO379335 Sörvåg Gramadies Malin NOS
594 CAGCIB BIV SIB fy 22 5 Hona SE*Stoltheten's Joyful Juliette LO410378 Forsman Madeleine UK
595 ABS SIB f 24 7 Hona SE*Arwati's Vanya af Evan RX404125 Lahti Ewa BJK
596 CAC SIB g 9 Hona IDP*Scuzzie's Fazette LO415617 Bergström Karin GEK
597 Premier SIB d 09 24 10 Hane (K) CH SE*Arwati's Toto af Otto RX379398 Lidvall Karin BJK
598 ABS SIB g 09 22 3 Hona GIC SE*Hökhöjdens Uniqum Saphir LO397507 Hero Johansson Marie NERK
599 CAC SIB f 09 24 9 Hona SE*Zatash Sigrid LO411074 Johansson Ann-Charlotte Anncha"" SUK
600 EX2 SIB g 09 22 9 Hona (N)Einhaugens Fredrikke RX412738 Forslund Roseanne SUK
601 CACS SIB fs 24 3 Hona IC SE*Lurvtrollets Tesla af Goliat LO401586 Eklöf Katarina HÄK
602 CAC SIB ns 22 9 Hona S*Lexcon's Louisiana LO401861 Viberg Tina HÄK
603 Internationell Premier SIB ns 09 22 8 Hane (K) PR SE*Pälsänglarnas Aladdin LO355843 Andersson Josefine SUK
604 CAGCIB BIV SIB fs 09 5 Hona IC SE*Iskär's Miss Charmine LO370001 Lidvall Karin BJK
605 ABS SIB fs 09 7 Hona CH SE*Moroz's Katla LO394585 Eriksson Annette GEK
606 CACIB SIB es 09 22 7 Hona CH SE*Leannain's Marsali LO399273 Lidvall Karin BJK
607 ABS SIB fs 09 9 Hona SE*Leannain's Diana LO412266 Lahti Ewa BJK
608 EX1 SIB ds 09 22 11 Hona S*Lexcon's Vilja LO415644 Viberg Tina HÄK
609 ABS SIB w 64 3 Hona GIC SE*Himmines Lolita Lempicka LO397233 Kårwik Jenna UK
610 EX1 SIB w 64 11 Hona S*Summer Flame's Theofania LO414759 Stark Jeanette UK
611 CACIB BEN n 24 7 Hane SE*Clear Spots Scania RX407014 Bergman Marie DÄK
612 CAC BEN n 24 9 Hona S*Leopardettes Wagtail LO392742 Röding Caroline SUK
613 ABS BEN n 24 12 Hane SE*Out n About Zimba RX417364 Carlsson Anneli JKK
614 CAPIB NOM BEN n 24 32 8 Hona (K) PR S*Bengal Klockans For Ever RX398902 Bargard Päivi VRK
615 ABS BEN n 24 32 12 Hane SE*Out n About Yoda LO417064 Carlsson Anneli JKK
616 CACS BLH a 3 Hona GIC SE*Sotarkattens But Beutiful LO354331 Lidhagen Ulla VRK
617 ABS BLH a 7 Hane CH S*Lur Per's Carl-Otto LO408609 Kjell Kristina DÄK
618 CAGPIB BLH a 24 6 Hane (K) PR S*Lur Per's Archiebald the Laird LO393002 Kjell Kristina DÄK
619 CACIB BLH b 33 7 Hane SE*Pawpoint's Day Dreamer LO414511 Starborg Jenny SK
620 CAGCIB BLH n 21 33 5 Hona CH SE*Pawpoint's Celine LO405345 Starborg Jenny SK
621 EX2 BLH n 21 33 5 Hona SE*Teddynallens Milla RX409595 Starborg Jenny SK
622 CAP NOM BML ns 11 10 Hane (K) SE*Miss World's Zohar RX412030 Larsson Lena SK
623 Internationell Champion NOM BIS BML bs 12 7 Hane SE*Miss World's Zakopane RX412027 Lundgren Evelina SK
624 CAPIB BOM 8 Hona (K) NO*Gizmouagh Precious Black Opal RX377609 Mårtensson Natalie DÄK
625 HP BSH a 2 Hane (K) GIP SC Maximo del Millars*ES DSM DVM LO346041 Wallin Kerstin VRK
626 CAGPIB BIV NOM BIS BSH a 6 Hona (K) SC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Burman Ann-Christine BJK
627 CAPIB BSH a 8 Hona (K) PR SE*Nínim's Lyra RX369261 Hällgren Anette VRK
628 CAC NOM BSH a 9 Hona SE*Nínim's Yildun LO380011 Hällgren Anette VRK
629 CAGPIB BSH b 6 Hona (K) PR GIC SE*Great News Dainty Bess LO334510 Lidhagen Ulla VRK
630 CAGPIB BSH h 6 Hona (K) IP IC SE*OneWish Marble Arch LO377821 Norum Inga-Britt VRK
631 CAGCIB BSH h 5 Hona IC S*Satheia's Bellatrix LO398632 Norum Inga-Britt VRK
632 EX1 BSH b 24 11 Hane SE*Crazy Tails Nils-Arne LO415668 Nilsson Karin HÄK
633 EX1 BSH d 23 11 Hona SE*Crazy Tails Ulla-Bella LO415667 Jerresand Sanna HÄK
634 CACIB BSH f 24 7 Hona CH SE*Hautmann's Chanel LO401971 Osterling Kristina MSK
635 CAGCIB BSH g 24 5 Hona IC S*Javeliner's AB Kelpie LO387408 Jerresand Sanna HÄK
636 ABS BSH d 03 5 Hane IC Suncat's Stay With Me JW LO404092 Stefansson Ulrika VRK
637 EX1 NOM BSH f 02 62 11 Hona Suncat's Rythm Of My Show LO416154 Stefansson Ulrika VRK
638 CAPS NOM BIS BUR n 4 Hane (K) GIP SE*Pendas Corleone LO380481 Forsberg Lind Monika BJK
639 DRAGEN BUR n 5 Hona CH Shai-San-War's Zoya LO333034 Holmgren Kickie JKK
640 EX1 BIV NOM BIS BUR n 11 Hona UA*Oktarin Xandra av Nalayana LO271215 Wenche Irgens Jamka Bohuslaw TRØND
641 EX1 BUR n 12 Hane SE*Pendas Hubert LO418745 Eklöf Christian HÄK
642 EX1 NOM BUR n 12 Hona S*Zagamin Vinny LO417093 Bjärmkvist Ulrika SUK
643 ABS BUR a 9 Hane GB*Chicsweet Philin RX384860 Strömberg Helena SUK
644 EX1 BUR a 11 Hane SE*Petit Ja's Simba LO415298 Frostehag Camilla BJK
645 ABS BUR b 6 Hane (K) IP S*Zagamin Ålen Bailey LO396612 Atterhag Eva-Karin (Evis) UK
646 CAGPIB BIV BUR b 6 Hona (K) IP SC IDP*Moonsz Mirjah LO295120 Meller Henriette BIK
647 CAPIB BUR b 8 Hona (K) PR IC SE*Moonsz Dreamerz Go Eevee LO344433 Meller Henriette BIK
648 EX2 BUR b 10 Hane (K) S*Zagamin Ålen Byron LO396611 Eklöf Christian HÄK
649 CAP BUR b 10 Hane (K) S*Deerhunters Vide LO398078 Olsson Charlotta FRÄS
650 EX1 BUR b 11 Hane Re Purrfect Panther of MagicatDK LO419875 Meller Henriette BIK
651 HP BUR c 1 Hona GIC SE*Kattrox Just Perfect LO370580 Brandberg Marie BJK
652 CAGCIB NOM BUR c 5 Hane IC SE*Petit Ja's Bärgarn LO407527 Frostehag Camilla BJK
653 EX1 ej cert BUR e 3 Hane GIC (N) Nalayana's Yucatán LO174602 Irgens Wenche TRØND
654 CACS NOM BIS BUR f 3 Hona GIC S*Zagamin Olga LO361175 Bokström Monica SUK
655 EX1 ej cert BUR g 3 Hona GIC (N) Nalayana's Xenia Noh LO184123 Irgens Wenche TRØND
656 EX1 NOM BIS BUR h 12 Hona S*Zagamin Vivi LO417094 Ågren Ylva SUK
657 CACS BUR j 3 Hona GIC S*Zagamin Kia LO348567 Bokström Monica SUK
658 CAC EUR a 9 Hona FI*Pikku-Piun Tiuku RX408148 Bäckebo Malin DÄK
659 EX1 EUR ns 22 12 Hane SE*Ooo Fest N Luxe Cassel s Holy Tux LO419235 Bello Herrera Kristy SK
660 CAC EUR ns 24 9 Hane SE*Ooo Dial My Cake from A Cobra Snake RX403030 Bäckebo Malin DÄK
661 EX1 NOM ABY o 11 Hane S*Primuz-Zezam Nazo LO416396 Sjögren Torbjörn FRÄS
662 CAC ABY p 9 Hona S*Primuz-Zezam Zally LO413690 Sjögren Torbjörn FRÄS
663 HP BAL b 2 Hona (K) GIP S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda BIRKA
664 CACS BAL c 21 3 Hona IC S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann BIRKA
665 Internationell Champion NOM CRX n 01 62 7 Hane FI*Sommelier's After Dark RX413229 Pedersen Berit BIRKA
666 CACIB CRX b 24 7 Hona CH SE*PurrfectCurl'z Gingerbread LO385764 Pedersen Berit BIRKA
667 Internationell Premier CRX n 33 8 Hane (K) S*Dalefur's Sigge LO410594 Sjöndin Eleonor FRÄS
668 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane CH SE*Superhero Dash LO405657 Filipsson Bodil NERK
669 EX1 CRX n 09 33 12 Hona S*Dalefur's Unforgettable Kiss LO417451 Sjöndin Eleonor FRÄS
670 CAC DRX n 9 Hona SE*Amorex Black Betty Mae RX413785 Lifsten Caroline UK
671 HP NOM BIS DRX n 01 64 2 Hona (K) SP CH S*Bonnea's Vizzla LO330932 Norrgård Tia BJK
672 CACS DRX a 09 3 Hane Beautiful Heart's Isaac Ivo LO22843 Granhus Lena TRØND
673 CACIB BIV DRX n 02 64 7 Hane IDP*Shaddows Alve LO413894 Öberg Emma NERK
674 EX2 DRX a 02 62 7 Hane SE*Recce Pod Super Noodle LO407985 Bello Herrera Kristy SK
675 CAC DRX n 03 9 Hona SE*Amorex Sweet Blazie LO413685 Lifsten Caroline UK
676 ABS DRX b 03 11 Hona SE*Royal Saskias Valentines Greta LO415890 Saskia Johansson Sara JKK
677 HP DRX a 09 24 1 Hona SC SE*Recce Pod Militsiya LO349798 Lassarp Vanessa DK
678 CAC DRX fs 03 23 9 Hona S*Wild Things La Vie En Rose RX398096 Färlin Linda HÄK
679 ABS DRX ds 09 11 Hane S*Fiddlestix Limited Edition RX415690 Lund Helena VRK
680 HP DRX n 24 2 Hane (K) SP Beautiful Heart´s Alvin Amadeus RX191239 Granhus Lena TRØND
681 HP NOM BIS DRX n 24 2 Hane (K) SW'23 SP SE*Recce Pod Operation Serval LO365654 Lassarp Vanessa DK
682 ABS DRX b 23 11 Hona IT*Rexperiment Jghost LO420380 Saskia Johansson Sara JKK
683 CAPIB DRX o 09 24 8 Hane (K) PR SE*Ronja Mi's Idoge Influencer Ivar LO405339 Brobäck Hanna DÄK
684 CAPIB NOM DRX n 03 24 8 Hona (K) SE*Recce Pod Kanistra LO356047 Peck Catherine SK
685 HP DRX n 21 32 2 Hona (K) SP CH S*Exaduz Peach LO300922 Engström Charlotta DÄK
686 CAC DRX ns 21 33 9 Hona SE*Amorex Aquila Starlight LO414247 Lifsten Caroline UK
687 EX1 DRX n 21 33 12 Hane SE*Recce Pod Sasha Bunny LO420381 Lassarp Vanessa DK
688 Internationell Premier DRX g 09 33 8 Hona (K) PR IC S*Exaduz Skye LO317618 Engström Charlotta DÄK
689 CACIB OSH n 7 Hane S*Tiddlywinks Nautious Jumping Snakes RX414008 Mårtensson Natalie DÄK
690 ABS OSH n 12 Hona JailHouse Rosalie LO419291 Ivarsson Erika MSK
691 EX1 NOM BIS OSH o 12 Hona HU*Shagio-Shen Orsika LO422007 Öhlin Maria DÄK
692 CAGPIB OSH n 02 6 Hane (K) PR Luqin Ufne Koty*PL LO410876 Larsson Linn VRK
693 CAC RUS 9 Hona SE*Blåstjärnans Iris LO391914 Dartgard Marie RYSS
694 EX1 NOM BIS RUS 11 Hona SE*Blåstjärnans Elsa of Arendelle LO413678 Dartgard Marie RYSS
695 CAP SIA b 10 Hane (K) SE*Alamartin's Arteria Poplitea LO376534 Johansson Rose-Marie HÄK
696 HP NOM BIS SIA b 1 Hane GIC SE*Ediecats Mulberry LO392825 Forsström Lillemor NERK
697 CAPIB SIA c 8 Hane (K) SE*Ediecats Mio LO351392 Pigg Anne HÄK
698 CAGCIB NOM SIA h 5 Hona SE*Ediecats Se-ri LO411252 Pigg Anne HÄK
699 HP NOM BIS SIA b 21 1 Hona SC SE*Ediecats Willow LO392827 Pigg Anne HÄK
700 CAGPIB SIA d 21 6 Hane (K) IP SE*Ediecats Porter LO404856 Forsström Lillemor NERK
701 EX1 NOM SIA n 03 12 Hane SE*Alamartin's Cubicin LO418300 Johansson Rose-Marie HÄK
702 HP NOM SPH n 2 Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM LO301598 Parisi Yasmine SUK
703 CAGPIB SPH e 09 21 6 Hane (K) IP S*Kattmillas Yard dog LO357373 Parisi Yasmine SUK
704 1 NOM HCL n 09 14 Hane (K) Pysen under reg Strömberg Josefine HÄK
705 2 HCL f 09 33 14 Hona (K) Trixie under reg Strömberg Josefine HÄK
706 1 NOM BIS HCL n 24 14 Hona (K) Bubbizz LO2028 Olsson Ann UK
707 1 NOM HCS n 09 14 Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
708 1 NOM BIS HCS f 09 24 14 Hona (K) Hulda LO1938 Norrgård Tia BJK
709 2 HCS n 03 14 Hona (K) Mysan LO1992 Larsson Jennie HÄK
A400 UTGÅR NFO d 24 16 Hane GIC S*Rockringen's Cobrastyle LO392885 Norberg Ulrika UK
A401 UTGÅR NFO n 09 16 Hane SC S*Milda ma Tildes Vill Gott DVM LO360015 Norberg Ulrika UK
A402 46,7p BIS BUR f 16 Hona GIC S*Zagamin Olga LO361175 Bokström Monica SUK
F400 SIB n 09 23 SIB n 09 23 13c Hona IDP*Scuzzie's Havanna LO419139 Bergström Karin GEK
F401 HCL f 09 33 HCL f 09 33 13c Hona (K) Trixie under reg Strömberg Josefine HÄK
S400 1 BIS PER n 15a Hane BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM LO336865 Sigfridsson Marina MSK
S401 2 PER a 15a Hane (K) GIP GIC S*Scarlet's Big Heart LO317497 Hofmeijer Emelie MSK
S402 2 PER n 22 15a Hona (K) GIP IC Shuturi's Pretty Belinda LO307529 Henriksson Katarina MEK
S403 ABS RAG a 04 15a Hane (K) SP S*Vallhovstassens Ture LO325932 Collin Malin HÄK
S404 1 SBI n 15a Hona (K) GIC S*Linblomman's Hanna LO315901 Eriksson Karin HÄK
S405 1 MCO a 15a Hane (K) SC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin VRK
S406 2 NFO ns 09 24 15a Hane (K) PR IC S*Wildwood's Jafar LO320995 Rudh Monica HÄK
S407 2 NFO ft 24 15a Hona (K) PR SC S*Milda ma Tildes Rara Novara DSM DVM LO308321 Forsberg Birgitta BJK
S408 3 NFO f 22 15a Hona (K) PR GIC SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren Gunilla BJK
S409 1 BIS NFO g 09 24 15a Hona (K) SC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Kristiansson Kerstin SOL
S410 2 BSH a 15a Hona (K) SC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Burman Ann-Christine BJK
S411 FRITEXT BUR e 15a Hane GIC (N) Nalayana's Yucatán LO174602 Irgens Wenche TRØND
S412 1 BIS BUR n 15a Hona CH Shai-San-War's Zoya LO333034 Holmgren Kickie JKK
S413 1 BIS DRX n 01 64 15a Hona (K) SP CH S*Bonnea's Vizzla LO330932 Norrgård Tia BJK
S414 1 BIS HCS n 09 15a Hane (K) Bamse DSM LO1761 Johansson Madelene NERK
U400 UTGÅR 17   S*Hjälmvid's u reg Eklund Karin BIRKA
U401 UTGÅR 17   SE*Mahulda's u reg Åhman Matilda SUK
U402 44p BIS 17   S*Dalkullans u reg Jansson Ewa DÄK
U403 40p 17   S*Just Catnap's u reg Kristiansson Kerstin SOL
U404 UTGÅR 17   SE*Lisselbacks u reg Widenby Helena MSK
U405 44p BIS 17   S*Milda ma Tildes u reg Forsberg Birgitta BJK
U408 46p BIS 17   S*Zagamin u reg Bokström Monica SUK
U409 36p BIS 17   SE*Recce Pod u reg Lassarp Vanessa DK
V400 1 BIS PER a 01 62 15b Hane (K) SP GIC S*Meibel's Silver Spoon JW DSM LO290916 Blomkvist Ingegerd VRK
V401 1 SBI g 21 15b Hona (K) IP SC IDP*Holygateway's Afrodite LO303603 Silén Maria VRK
V402 1 NFO a 09 22 15b Hane (K) PR SC S*Runsvik's Urban Jr LO277999 Tärnholm Elisabet BIRKA
V403 2 NFO f 09 22 15b Hona (K) SP S*Runsvik's Osiris LO240011 Lindh Susanna HÄK
V404 1 BIS NFO fs 09 23 15b Hona (K) SP SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
V405 1 BUR n 15b Hane (K) S*Alamaa's Dari Alexander LO292316 Eklöf Christian HÄK
V406 1 BIS BUR b 15b Hona (K) IP SC IDP*Moonsz Mirjah LO295120 Meller Henriette BIK
V407 1 DRX n 21 32 15b Hona (K) SP CH S*Exaduz Peach LO300922 Engström Charlotta DÄK
V408 1 BIS SPH n 15b Hane (K) SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM LO301598 Parisi Yasmine SUK