utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
fräs200104 343 CAGCIB OSH b 5 Hane S*Häveröortens* Gingerbread LO359452 Wicksell Elin
fräs200104 344 EX1 OSH n 22 11 Hona Ophra Tabby Cat LO366330 Wicksell Elin
fräs200104 345 ABS OSH n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Häveröortens* Tyra Trollpacka JW LO316739 Wicksell Elin
fräs200105 751 CAGCIB OSH b 5 Hane S*Häveröortens* Gingerbread LO359452 Wicksell Elin
fräs200105 752 EX1 NOM OSH n 22 11 Hona Ophra Tabby Cat LO366330 Wicksell Elin
fräs200105 753 ABS OSH n 24 4 Hona (K) GIP SC S*Häveröortens* Tyra Trollpacka JW LO316739 Wicksell Elin
nerk200208 20 ABS PER e 4 Hona (K) GIP CH S*Waxholms Katten Marilyn Monroe LO297362 Backhurst Margareta
nerk200208 51 ABS RAG n 12 Hane SE*Alphöjdens Frans LO369328 Grönwall Pia
nerk200208 273 CAP BIV NEM g 09 21 10 Hona (K) Claricats Alva LO369301 Lindström Nina
nerk200208 677 CACS BIV CRX f 3 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
nerk200208 678 CACIB CRX f 24 7 Hona CH S*Spotless Aniara LO357759 Andersson Angela
nerk200208 681 CACS CRX f 03 24 3 Hona GIC S*Spotless Yrhätta LO343158 Andersson Angela
nerk200208 728 CACIB OSH gs 25 7 Hona CH S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
nerk200209 806 ABS PER e 4 Hona (K) GIP CH S*Waxholms Katten Marilyn Monroe LO297362 Backhurst Margareta
nerk200209 1048 CAP NEM g 09 21 10 Hona (K) Claricats Alva LO369301 Lindström Nina
nerk200209 1431 CACS BIV CRX f 3 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
nerk200209 1432 CACIB CRX f 24 7 Hona CH S*Spotless Aniara LO357759 Andersson Angela
nerk200209 1436 Supreme Champion BIV NOM CRX f 03 24 3 Hona GIC S*Spotless Yrhätta LO343158 Andersson Angela
nerk200209 1482 CACIB OSH gs 25 7 Hona CH S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
vkA210918 176 ABS CRX f 3 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
vkA210918 180 ABS CRX d 03 23 11 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
vkB210918 676 ABS CRX f 3 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
vkB210918 680 ABS CRX d 03 23 11 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
sydkA211002 207 ABS CRX f 3 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
sydkA211002 208 ABS CRX f 03 24 1 Hona SC S*Spotless Yrhätta LO343158 Andersson Angela
sydkA211002 210 ABS CRX d 03 23 9 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
sydkB211002 706 ABS CRX f 3 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
sydkB211002 709 ABS CRX d 03 23 9 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
vrk220507 9 CAGCIB BAL n 5 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Ing-Marie
vrk220507 16 CAP BAL b 21 10 Hona (K) FI*Mummeli Queeninha Aurora LO342720 Vincze Caroline
vrk220507 17 EX1 NOM BAL b 21 11 Hona S*Nova Star Mackmyra LO396492 Vincze Caroline
vrk220507 30 EX CRX d 03 23 9 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
vrk220507 39 EX1 BIV CRX d 33 12 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
vrk220507 71 CAP NOM OSH g 25 10 Hona (K) IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
vrk220508 652 EX2 BUR h 11 Hona S*Zagamin Ålen Bixi LO396614 Sundberg Greta Erika
bjk220514 46 CACS MCO a 3 Hane GIC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin
bjk220514 49 CAC NOM MCO n 22 9 Hona S*Stortassen's Maya LO367255 Göransson Karin
bjk220514 51 CAGPIB NOM MCO f 6 Hona (K) IP S*Dusty Coon's Jamaica LO354416 Göransson Karin
bjk220514 65 CAC MCO ns 9 Hane S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin
bjk220514 69 Champion BIV MCO ns 9 Hona S*Dusty Coon's Meja LO392119 Göransson Karin
bjk220514 240 ABS BAL n 5 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Angela
bjk220514 243 CAC NOM BIS CRX d 03 23 9 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
bjk220514 247 EX1 NOM CRX d 33 12 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
bjk220514 273 CAP OSH g 25 10 Hona (K) IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
bjk220515 343 CACS NOM MCO a 3 Hane GIC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin
bjk220515 346 CAC MCO n 22 9 Hona S*Stortassen's Maya LO367255 Göransson Karin
bjk220515 348 CAGPIB NOM MCO f 6 Hona (K) IP S*Dusty Coon's Jamaica LO354416 Göransson Karin
bjk220515 363 Champion NOM MCO ns 9 Hane S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin
bjk220515 367 CACIB NOM MCO ns 7 Hona S*Dusty Coon's Meja LO392119 Göransson Karin
bjk220515 522 ABS BAL n 5 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Angela
bjk220515 524 CAC CRX d 03 23 9 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
bjk220515 529 EX1 NOM CRX d 33 12 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
bjk220515 556 Premier OSH g 25 10 Hona (K) IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
suk220618 49 Supreme Champion BIV NOM MCO a 3 Hane GIC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin
suk220618 57 Champion BIV MCO n 22 9 Hona S*Stortassen's Maya LO367255 Göransson Karin
suk220618 79 CACIB MCO ns 7 Hane CH S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin
suk220618 80 CACIB BIV MCO ns 7 Hona CH S*Dusty Coon's Meja LO392119 Göransson Karin
suk220618 86 EX2 MCO fs 10 Hona (K) CH S*Coppermines Hannah Havanna LO355460 Göransson Karin
suk220618 320 CAGCIB BAL n 5 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Ing-Marie
suk220618 323 Champion NOM BIS CRX d 03 23 9 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
suk220618 325 EX1 NOM CRX d 33 11 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
suk220618 350 CAPIB OSH g 25 8 Hona (K) IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
suk220619 445 HP MCO a 1 Hane GIC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin
suk220619 453 CACIB BIV NOM MCO n 22 7 Hona S*Stortassen's Maya LO367255 Göransson Karin
suk220619 474 CACIB MCO ns 7 Hane CH S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin
suk220619 475 CACIB MCO ns 7 Hona CH S*Dusty Coon's Meja LO392119 Göransson Karin
suk220619 480 CAP MCO fs 10 Hona (K) CH S*Coppermines Hannah Havanna LO355460 Göransson Karin
suk220619 694 CAGCIB BAL n 5 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Ing-Marie
suk220619 697 CACIB CRX d 03 23 7 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
suk220619 699 EX1 NOM CRX d 33 11 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
suk220619 718 CAPIB OSH g 25 8 Hona (K) IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
väk220702 306 CACIB NOM CRX d 03 23 7 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
väk220702 308 EX1 NOM CRX d 33 11 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
väk220702 331 CAPIB NOM OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
väk220703 649 CACIB CRX d 03 23 7 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
väk220703 650 EX1 CRX d 33 11 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
väk220703 675 CAPIB NOM BIS OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
ukA220716 166 CACS BAL n 3 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Ing-Marie
ukA220716 181 EX1 CRX d 33 11 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
ukA220716 183 CACIB CRX n 03 21 33 7 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
ukB220716 571 Grand Internationell Champion BAL n 5 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Ing-Marie
ukB220716 586 DRAGEN CRX d 33 11 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
ukB220716 588 CACIB NOM CRX n 03 21 33 7 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
tcc220820 308 HP CRX f 1 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
tcc220820 320 Internationell Champion NOM CRX n 03 21 33 7 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
tcc220820ORI 354 EX1 ej cert BAL b 9 Hane DK*Awesomecat's Titus Crow LO373734 Lövgren Catharina
tcc220820ORI 361 CAP BAL b 21 10 Hona (K) FI*Mummeli Queeninha Aurora LO342720 Vincze Caroline
tcc220820ORI 362 CAC BAL b 21 9 Hona S*Nova Star Mackmyra LO396492 Vincze Caroline
tcc220820ORI 390 Internationell Premier OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
tcc220820ORI 410 CAP SIA d 21 10 Hane (K) S*Spotless Rolf RX382420 Andersson Angela
tcc220820ORI A350 333p BIS BAL b 16 Hane DK*Awesomecat's Titus Crow LO373734 Lövgren Catharina
tcc220821 700 ABS CRX f 1 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
tcc220821 703 CACIB CRX d 03 23 7 Hona CH S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
tcc220821ORI 749 CAC BAL b 9 Hane DK*Awesomecat's Titus Crow LO373734 Lövgren Catharina
tcc220821ORI 756 Premier BAL b 21 10 Hona (K) FI*Mummeli Queeninha Aurora LO342720 Vincze Caroline
tcc220821ORI 757 CAC BAL b 21 9 Hona S*Nova Star Mackmyra LO396492 Vincze Caroline
tcc220821ORI 785 CAGPIB OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
tcc220821ORI 806 CAP SIA d 21 10 Hane (K) S*Spotless Rolf RX382420 Andersson Angela
tcc220821ORI A745 333p BIS BAL b 16 Hane DK*Awesomecat's Titus Crow LO373734 Lövgren Catharina
msk220903 224 Internationell Champion BIV CRX d 03 23 7 Hona CH S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
msk220903 233 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane IC S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
msk220903 265 CAGPIB NOM OSH g 25 6 Hona (K) IP IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
skA220910 11 HP MCO n 03 2 Hane (K) SP S*Dunderklumpen's Nassau LO330277 Karlsson Ramona
skB220910 409 HP MCO n 03 2 Hane (K) SP S*Dunderklumpen's Nassau LO330277 Karlsson Ramona
skA220911 122 ABS CRX f 1 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
skA220911 125 ABS CRX d 02 21 62 5 Hane IC SE*Gentlemen's Bujumbura LO330603 Andersson Angela
skA220911 133 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
skA220911 162 CAPIB OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
skB220911 322 ABS CRX f 1 Hona GIC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
skB220911 325 ABS CRX d 02 21 62 5 Hane IC SE*Gentlemen's Bujumbura LO330603 Andersson Angela
skB220911 333 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
skB220911 363 CAPIB NOM OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
däk220924 307 EX1 NOM BIS BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
däk220924 312 HP CRX f 1 Hona SC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
däk220924 313 CAGCIB CRX d 03 23 5 Hona IC S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
däk220924 316 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane IC S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
däk220924 347 CAPIB OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
däk220925 646 EX1 BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
däk220925 650 HP CRX f 1 Hona SC S*Spotless Zora LO345983 Andersson Angela
däk220925 651 CAGCIB NOM CRX d 03 23 5 Hona IC S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
däk220925 654 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane IC S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
däk220925 679 CAPIB OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
östk221008 313 EX1 BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
östk221008 318 CAGCIB CRX d 03 23 5 Hona CH S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
östk221008 325 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
östk221008 340 ABS OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
östk221009 680 EX1 BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
östk221009 685 CAGCIB NOM CRX d 03 23 5 Hona CH S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
östk221009 694 CAGCIB CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
östk221009 715 ABS OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
häk221015 67 ABS MCO f 6 Hona (K) PR S*Dusty Coon's Jamaica LO354416 Göransson Karin
häk221015 76 ABS MCO ns 7 Hane CH S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin
häk221015 253 EX1 NOM BIS BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
häk221015 257 CAGCIB NOM CRX d 03 23 5 Hona CH S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
häk221015 258 CACS NOM CRX n 03 21 33 3 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
häk221015 271 ABS OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
häk221016 471 ABS MCO f 6 Hona (K) PR S*Dusty Coon's Jamaica LO354416 Göransson Karin
häk221016 480 ABS MCO ns 7 Hane CH S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin
häk221016 654 EX1 BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
häk221016 658 CAGCIB NOM CRX d 03 23 5 Hona CH S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
häk221016 659 CACS CRX n 03 21 33 3 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
häk221016 674 ABS OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
elk221112 339 ABS CRX d 03 23 5 Hona IC S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
elk221112 344 ABS CRX n 03 21 33 5 Hane IC S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
elk221112 372 ABS OSH g 25 6 Hona (K) IP IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
elk221113 785 ABS CRX d 03 23 5 Hona IC S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
elk221113 788 ABS CRX n 03 21 33 5 Hane IC S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
elk221113 816 ABS OSH g 25 6 Hona (K) IP IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
birkaA221120 421 EX1 NOM BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
birkaA221120 440 DRAGEN CRX d 33 9 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela
birkaA221120 441 ABS CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
birkaA221120 475 CAGPIB OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
birkaB221120 900 EX1 NOM BAL c 21 12 Hona S*Rufu's Bonnie af Fjellebo LO405670 Fjellander Ann
birkaB221120 919 ABS CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
birkaB221120 951 CAGPIB OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
sydk221126 397 ABS CRX d 03 23 5 Hona IC S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
sydk221126 400 ABS CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
sydk221126 428 ABS OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie
sydk221127 894 ABS CRX d 03 23 5 Hona IC S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela
sydk221127 897 ABS CRX n 03 21 33 5 Hane CH S*Spotless Zane LO345979 Andersson Angela
sydk221127 929 ABS OSH g 25 6 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie