utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
nerk200208 557 CAP BSH w 63 10 Hona (K) S*Hennerdals Nike LO344933 Erlandsson Gustaf
nerk200209 1314 CAP NOM BSH w 63 10 Hona (K) S*Hennerdals Nike LO344933 Erlandsson Gustaf
vkA210919 395 ABS SIB fs 12 Hona N*Solstorma Guri Malla! LO201434 Johansen Doh Sissel
sydkA211003 456 ABS SIB fs 12 Hona (N)Solstorms Guri Malla! LO201434 Doh Sissel
bjk220514 50 CAGCIB MCO n 09 25 5 Hane IC (N) Nordic Lynx's Lambohrgini LO192262 Jarling Britt
bjk220514 59 EX2 MCO f 09 12 Hona (N) Nordic Lynx's Amarige LO203711 Jarling Britt
bjk220514 62 CACS MCO ns 22 3 Hona GIC (N) Nordic Lynx's Xoxo Mi Amore LO182687 Jarling Britt
bjk220514 64 CACIB MCO fs 22 7 Hona CH (N) Nordic Lynx's Pretty Woman LO195825 Jarling Britt
bjk220514 U2 UTGÅR 17   (N)Nordic Lynx's u reg Jarling Britt
bjk220515 347 CAGCIB MCO n 09 25 5 Hane IC (N) Nordic Lynx's Lambohrgini LO192262 Jarling Britt
bjk220515 356 EX1 MCO f 09 12 Hona (N) Nordic Lynx's Amarige LO203711 Jarling Britt
bjk220515 360 CACS MCO ns 22 3 Hona GIC (N) Nordic Lynx's Xoxo Mi Amore LO182687 Jarling Britt
bjk220515 362 EX2 MCO fs 22 7 Hona CH (N) Nordic Lynx's Pretty Woman LO195825 Jarling Britt
bjk220515 U6 UTGÅR 17   (N)Nordic Lynx's u reg Jarling Britt