Vuxen hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 276,57 13 BEN n 24 S*KungsgardenCats Bamboo Shark LO393956 Hona Lindblom Granlid Ulrica SYDK skA220910 55,4 skB220910 55,39 sydk221127 55,3 birkaA221120 55,24 birkaB221120 55,24 tcc220820 55,19 elk221112 55,18 sviss220508 55,17 väk220702 55,09 väk220703 55,06 sviss220507 45 tcc220821 45 sydk221126 45                                                                            
2 275,84 10 SIN S*Kustens Ulla-Bella 888 LO380242 Hona Ljunggren Hans Owe ÄK spin220521 55,21 dk220604 55,19 elk221113 55,17 östk221009 55,14 bik220430 55,13 bik220501 55,13 vk220918 55,13 sviss220508 45 östk221008 45 elk221112 45                                                                                  
3 266,18 7 BSH a SE*Catbromillas I heard of a girl LO385028 Hona Broberg Mellberg Camilla VRK msk220904 55,33 ukB220717 55,29 ukA220717 55,28 tcc220821 55,28 däk220925 45 vrk220508 40 skA220910 40                                                                                        
4 265,85 7 BEN n 24 S*Leopardettes Queen Siri LO392343 Hona Röding Caroline SUK vrk220508 55,46 suk220618 55,21 häk221015 55,1 häk221016 55,08 suk220619 45 ukB220717 45 ukA220717 40                                                                                        
5 255,51 6 BML ns 11 IC SE*Miss World's Havanna RX333996 Hona Magnusson Sandra SK dk220605 55,19 sviss220507 55,18 ck220710 55,14 sviss220508 45 skkk220813 45 skkk220814 45                                                                                          
6 255,46 7 BUR n Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Hona Mitzeus Sara FMK spin220522 55,22 skkk220813 55,13 skkk220814 55,11 elk211113 45 spin220521 45 birkaB221120 45 sydk221127 40                                                                                        
7 255,45 5 BUR f IC S*Zagamin Olga LO361175 Hona Bokström Monica SUK fräs200104 55,18 fräs200105 55,16 gek220604 55,11 vrk220508 45 suk220618 45                                                                                            
8 245,33 5 OCI b 24 SE*Hot Thundereans Caipirinha JW RX390252 RR Hona Boskär Hans VIK däk220924 55,19 däk220925 55,14 skB220910 45 elk221112 45 elk221113 45                                                                                            
9 235,17 9 MAU ns 24 CH Emauge A Star Is Born LO403335 Hona Asplund Mia ÄK vk220917 55,17 dk220604 45 väk220702 45 väk220703 45 ck220709 45 ck220710 45 tcc220821 45 tcc220820 40 skB220910 40                                                                                    
10 230,37 5 OCI n 24 SE*Alsmarks Lady Lyrica RX380835 Hona Alsmark Cecilia FRÄS vkA210918 55,28 gek220605 55,09 vkB210918 40 elk211114 40 gek220604 40                                                                                            
11 225,00 6 BSH f 03 SE*Vikingalundens Chelsea LO373200 Hona Aalto Påhlsson Maria BIRKA vkA210918 45 elk211113 45 elk211114 45 ukA220717 45 ukB220717 45 msk220904 45                                                                                          
12 215,00 5 BSH c CH SE*Nínim's Bellatrix LO363086 Hona Höglund Linnea VRK vrk220508 45 väk220702 45 skA220910 45 väk220703 40 skB220910 40                                                                                            
13 190,21 4 BUR j S*Zagamin Ålen Lea LO388578 Hona Bokström Monica SUK suk220619 55,21 vrk220508 45 bjk220514 45 bjk220515 45                                                                                              
14 185,29 4 BEN n 24 S*KungsgardenCats Dollydoodle LO379665 Hona Sköldenklev Sanna SYDK elk211114 55,29 spin220521 45 spin220522 45 gek220605 40                                                                                              
15 180,00 4 BSH a 24 IC SE*Meduseld's Yen LO337594 Hona Sevéus Hanna MSK gek220605 45 väk220703 45 msk220904 45 skB220910 45                                                                                              
16 170,00 4 OCI o 24 IC SE*Hormuz Lârak LO374639 Hona Jiglund Benjamin UK skA220910 45 skB220910 45 vkA210918 40 vkB210918 40                                                                                              
17 140,12 3 BSH a GIC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Hona Burman Ann-Christine BJK bjk220515 55,12 suk220618 45 nos220820 40                                                                                                
18 135,00 3 SRL h 09 GIC IT*Silverdust Coco Chanel JW RX351207 Hona Karlsson Lisbeth (Lisa) DÄK fräs200105 45 tcc220820 45 däk220924 45                                                                                                
18 135,00 3 BLH o 02 62 GIC SE*Mina Mirakel's I Love Marschmellow LO352315 Hona Strid Elin NERK gek220604 45 väk220702 45 östk221008 45                                                                                                
18 135,00 3 BUR a S*Zagamin Ålen Bessie LO396610 Hona Bokström Monica SUK tcc220820 45 tcc220821 45 skA220910 45                                                                                                
21 130,00 3 BSH b SE*Myrtassen's Evelyn RX369717 Hona Mortensen Marie SKKK vkB210918 45 sydkB211002 45 vkA210918 40                                                                                                
22 120,00 3 BUR b IC SE*Caruzellen's Lovis LO352339 Hona Bengtsson Susanne CK sydkA211002 40 sydkB211002 40 elk211113 40                                                                                                
23 100,33 2 OCI n 24 SC SE*Alsmarks Imryldeen DVM RX316704 Hona Alsmark Cecilia FRÄS nerk200209 55,33 fräs200104 45                                                                                                  
24 100,30 2 SIN GIC S*Kustens Follia d'Amore LO341507 Hona Hansson Jenny SK elk211113 55,3 elk211114 45                                                                                                  
25 100,28 2 BSH g 22 CH SE*BaraBus Lowestoft LO378515 Hona Widberg Siv MSK vkB210918 55,28 msk220904 45                                                                                                  
26 100,17 2 BSH c IDP*Tazzamore's Caramell LO377089 Hona Paulina Pelli NOS nos220820 55,17 nos220821 45                                                                                                  
27 100,14 2 BUR h S*Bonnea's Tea LO370844 Hona Eva Arnström SUK nos220821 55,14 nos220820 45                                                                                                  
28 95,30 2 BEN n 24 S*KungsgardenCats Chamonix H LO375877 Hona Lindblom Granlid Ulrica SYDK sydkA211002 55,3 sydkB211002 40                                                                                                  
29 90,00 2 OCI o 24 GIC FI*Moosegrove Mercy JW LO339936 Hona Jiglund Benjamin FRÄS fräs200104 45 fräs200105 45                                                                                                  
29 90,00 2 BSH a SE*Myrtassen's Doris Day LO360071 Hona Vannemyr Camilla VÄK bik220430 45 bik220501 45                                                                                                  
29 90,00 2 BLH n 03 SE*Trashanken's Lily-Rose LO392956 Hona Ingelstöm Råberg Caroline CK sviss220507 45 ck220710 45                                                                                                  
29 90,00 2 BSH g 24 IC S*Javeliner's AB Kelpie LO387408 Hona Jerresand Sanna HÄK bjk220514 45 häk221016 45                                                                                                  
29 90,00 2 BLH n 03 SE*Bellisperennis Hakkapeliitta LO390854 Hona Lagerström Terese MSK ukA220717 45 östk221009 45                                                                                                  
29 90,00 2 BSH h Joy Division's Taygete / Tiggy LO394793 Hona Karlsson Anna-Lena VRK ukA220717 45 birkaA221120 45                                                                                                  
29 90,00 2 BSH h 02 62 CH SE*Skogshall Ebba LO384688 Hona Berglöf Liselott ÖSTK ukA220717 45 ukB220717 45                                                                                                  
29 90,00 2 BEN n 24 S*Leopardettes Once a Princess LO355883 Hona Röding Caroline SUK msk220904 45 östk221009 45                                                                                                  
29 90,00 2 BUR a LV*Forsland Babetta LO394362 Hona Strömberg Helena SUK häk221015 45 birkaB221120 45                                                                                                  
29 90,00 2 BSH h 02 62 SE*Lindhouse ChocolateStrawberryCream LO363379 Hona Lindgren Jens MSK birkaA221120 45 birkaB221120 45                                                                                                  
39 85,00 2 BEN n 24 S*KungsgardenCats Honey Drop RX364352 Hona Lindblom Granlid Ulrica SYDK nerk200209 45 nerk200208 40                                                                                                  
39 85,00 2 BLH b 03 S*Ullstrumpans Disa LO383167 Hona Johansson Liselott ÖSTK sydkA211002 45 elk211113 40                                                                                                  
39 85,00 2 SRL bs CH S*Ma'ha Gita Oreo Choco Chip RX390809 Hona Keidser Elisabeth FRÄS vk220918 45 vk220917 40                                                                                                  
42 55,37 1 KOR IC S*Mästertassen Lussi LO349335 Hona Dessne Karin FRÄS nerk200208 55,37                                                                                                    
43 55,25 1 BSH ay 11 SE*Trollögas Tingeling RX374765 Hona Mattiasson Kerstin VK sydk221126 55,25                                                                                                    
44 55,17 1 BSH d 03 CH SE*Vikingalundens Silver Dawn LO348327 Hona Östman Margareta VRK östk221008 55,17                                                                                                    
45 55,15 1 BUR c SE*Kattrox Just Perfect LO370580 Hona Brandberg Marie BJK bjk220514 55,15                                                                                                    
46 55,13 1 BSH a SE*Murkofiki Dolce Vita LO378478 Hona Imamovic Lejla SYDK ck220709 55,13                                                                                                    
47 45,00 1 OCI a 24 SE*Alsmarks Solar Beam RX362197 Hona Månsson Annika FRÄS fräs200104 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH a GIC SE*Lindhouse Alice in Wonderland LO352709 Hona Broberg Mellberg Camilla VRK nerk200208 45                                                                                                    
47 45,00 1 BUR d SC S*Activity's Rebecca LO330040 Hona Andersson Thomas FRÄS nerk200208 45                                                                                                    
47 45,00 1 OCI bs 24 GIC S*Vargagården's Kitty Miriam LO333965 Hona Singer Aleksandra JKK nerk200208 45                                                                                                    
47 45,00 1 KOR S*Mästertassen Meja JW LO359873 Hona Dessne Karin FRÄS nerk200209 45                                                                                                    
47 45,00 1 MAU ns 24 Maujik On the Mark of Etrnl.Spring LO366517 Hona Asplund Mia GRK nerk200209 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH a SE*Lindhouse Naomi Campbell RX368750 Hona Lindgren Jens MSK elk211113 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH a 24 Zoe RX392494 Hona Theorin Mathilda DK bik220501 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH ns Britty LO369051 Hona Ståhl Gun DK sviss220507 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH b SE*Myrtassen's GoldKeeper Greta RX374756 Hona Vannemyr Camilla VÄK vrk220508 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH h SE*OneWish Marble Arch LO377821 Hona Norum Inga-Britt VRK bjk220515 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH j IDP*Stenkatten's Lisabet LO387962 Hona Sturesson Eva SPIN spin220521 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH h 02 62 CH Suncat's I'll Be There For You LO383926 Hona Svennestam-Nanni Margareta ÄK spin220522 45                                                                                                    
47 45,00 1 BEN n 24 S*Leopardettes Twinkle little Star RX392384 Hona Thorsell Lena BIRKA gek220604 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH c 33 Herkres Penny RX375245 Hona Herngren Jan SYDK dk220605 45                                                                                                    
47 45,00 1 BUR f S*Zagamin Odelle LO359734 Hona Hjort Ulrika DÄK suk220619 45                                                                                                    
47 45,00 1 BUR b S*Piapizzi's Soniqua RX394373 Hona Nordström Anne FMK ck220709 45                                                                                                    
47 45,00 1 BUR b SE*NavaJeevan's Prosecco von DiSo LO395589 Hona Marie Brandberg BJK nos220820 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH g SE*Newground's Embla LO379695 Hona Nymark Katrin SK tcc220820 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH a SE*Pawelinia Paws Infinite Dreams LO391626 Hona Pelli, Paulina NOS nos220821 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH h 24 SE*Örnavik's Gullan LO397189 Hona Morstedt Ronja CK vk220917 45                                                                                                    
47 45,00 1 SOK CH Halasi's Fanya Adhiambo RX374678 Hona Nyström Jenny SK östk221008 45                                                                                                    
47 45,00 1 BLH g SE*Vikingalundens Mandy LO373201 Hona Hjälte Eva ÖSTK östk221009 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH h S*Satheia's Bellatrix LO398632 Hona Norum Inga-Britt VRK häk221015 45                                                                                                    
47 45,00 1 BEN n 24 32 Fairy Queen's Sally Carrera RX380947 Hona Grünwedl Gisela BIRKA birkaA221120 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH a 03 CH SE*OneWish Princess Grace JW LO360752 Hona Lindgren Jens MSK birkaA221120 45                                                                                                    
47 45,00 1 OCI n 24 IC SE*Hormuz Pamira LO398100 Hona Jiglund Benjamin UK birkaB221120 45                                                                                                    
47 45,00 1 BSH g 24 CH S*Mysebos Princess Poppy LO380617 Hona Lovén Carina SYDK sydk221126 45                                                                                                    
47 45,00 1 BML ns 11 31 SE*Grayscale's Lumi RX385684 Hona Kvarnström Tatiana SKKK sydk221127 45                                                                                                    
47 45,00 1 SRL f CH S*Ma'ha Gita Peaches RX393071 Hona Karlsson Lisbeth (Lisa) DÄK sydk221127 45                                                                                                    
77 40,00 1 BEN n 24 S*SoFo Cat's Hot Georgia Peach RX361653 Hona Ek Roger JKK fräs200104 40                                                                                                    
77 40,00 1 BEN n 24 SE*Cloud Forest's Colour of Magic RX383753 Hona Önneson Jones Jenni VK vkB210918 40                                                                                                    
77 40,00 1 BSH a SE*Murkofiki Beauty LO361322 Hona Aalto Påhlsson Maria BIRKA elk211114 40                                                                                                    
77 40,00 1 OCI b 24 S*Pagngle's Sweetest Girl RX378302 Hona Lehto Terttu ELK elk211114 40                                                                                                    
77 40,00 1 OCI o 24 S*Ocilitas Tecla Scarano LO388600 Hona Granath Karin FRÄS vrk220508 40                                                                                                    
77 40,00 1 BUR f SE*Kattrox Little lovely Lady LO389876 Hona Johansson Hedman Jeanette SUK bjk220514 40                                                                                                    
77 40,00 1 BUR c IC S*Piapizzi's Pamina LO324717 Hona Nordström Anne FMK ck220710 40                                                                                                    
77 40,00 1 MAU ns 24 SE*Broqvist Tesla LO395731 Hona Hermansson Alina SK ukB220717 40                                                                                                    
77 40,00 1 SRL j 09 S*Ma'ha Gita Oops! One More Try RX390806 Hona Karlsson Lisbeth (Lisa) DÄK msk220904 40                                                                                                    
77 40,00 1 BML ns 12 31 SE*Sincera's Curie - Queen of Science LO354414 Hona Kjellström Sundgren Gunilla SK skA220910 40                                                                                                    
77 40,00 1 BML ns 12 31 SE*Miss World's Xina RX398606 Hona Warborn Kjettselberg Carina SK skB220910 40                                                                                                    
77 40,00 1 SRL a Stoneleigh RX396861 Hona Korpmild Anette BJK däk220924 40                                                                                                    
77 40,00 1 BEN ns 24 SE*Nordic Aurora Live Everyday LO396160 Hona Strand Alexandra SUK sydk221127 40                                                                                                    
Vuxen hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,87 12 BSH a PL*Gotham Falcon LO373836 Hane Stefansson Ulrika VRK skA220910 55,22 skB220910 55,22 msk220904 55,17 ukA220717 55,14 elk221112 55,12 östk221008 55,11 östk221009 55,07 väk220702 45 tcc220821 45 däk220924 45 däk220925 45 väk220703 40                                                                              
2 275,61 13 BEN n 24 32 GIC Adelhills Rush of Echoes RX397353 Hane Sajanti Jonna BIRKA birkaB221120 55,16 tcc220820 55,14 tcc220821 55,13 gek220604 55,09 suk220618 55,09 gek220605 55,06 suk220619 55,06 däk220924 55,05 däk220925 55,02 häk221015 55,02 väk220702 45 msk220904 45 birkaA221120 45                                                                            
3 275,48 7 KBL w 62 GIC SE*Hjällnäs Cevin JW DSM RX347701 Hane Sonesson Britt-Marie ELK vk220917 55,13 väk220703 55,11 elk221113 55,1 skkk220813 55,09 skkk220814 55,05 nerk200208 45 elk221112 45                                                                                        
4 265,38 11 BEN n 24 S*KungsgardenCats Oberon LO394814 Hane Lindblom Granlid Ulrica SYDK spin220522 55,11 väk220702 55,11 sviss220508 55,1 sviss220507 55,06 spin220521 45 väk220703 45 tcc220820 45 tcc220821 45 skA220910 45 skB220910 45 sydk221126 45                                                                                
5 250,57 6 BSH a SC Maximo del Millars*ES LO346041 Hane Wallin Kerstin VRK vrk220508 55,25 nerk200208 55,22 fräs200105 55,1 elk211113 45 fräs200104 40 nerk200209 40                                                                                          
6 245,23 6 SIN CH*K&K ForYourEyesOnly JW LO370816 Hane Ljunggren Hans Owe ÄK elk211113 55,17 bik220430 55,06 elk211114 45 spin220521 45 spin220522 45 elk221113 45                                                                                          
7 245,22 7 BSH b SE*Myrtassen's Emmet RX369716 Hane Vannemyr Camilla VÄK elk211114 55,17 bik220501 55,05 elk211113 45 väk220703 45 östk221009 45 elk221112 40 elk221113 40                                                                                        
8 245,14 8 SRL ns 11 CH SE*Tasselyckan Jihoon RX374591 Hane Sandell Joanna DK spin220521 55,11 dk220604 55,03 vkA210918 45 spin220522 45 dk220605 45 östk221008 45 birkaA221120 45 birkaB221120 45                                                                                      
9 200,04 4 BSH d 22 CH SE*BaraBus Leominster LO378516 Hane Sundh Anita CK ck220709 55,02 ck220710 55,02 sydkB211002 45 sviss220507 45                                                                                              
10 190,22 4 BUR b Silkymajesty Winston LO360978 Hane Holmgren Kickie JKK nerk200209 55,22 fräs200104 45 fräs200105 45 nerk200208 45                                                                                              
11 185,09 4 BML ns 11 31 SC Baheras Wb Xet JW DVM LO297285 Hane Helmer Barbro SKKK vk220918 55,09 sviss220507 45 sviss220508 45 skkk220814 40                                                                                              
12 180,00 4 BSH d Quicksilver Point Of View LO384094 Hane Hillgren Stefan JKK vrk220508 45 ukA220717 45 ukB220717 45 msk220904 45                                                                                              
13 175,00 4 BSH e IC Diadora's Islay Creamball LO362621 Hane Nymark Katrin SK gek220605 45 väk220703 45 msk220904 45 tcc220820 40                                                                                              
14 170,00 4 BLH a 33 IC Kenzo Maybemogwai*CZ LO354071 Hane Starborg Jenny SK skA220910 45 östk221008 45 msk220904 40 skB220910 40                                                                                              
15 145,17 3 BSH a GIC Harley Roxera*LT LO345939 Hane Shapovalova Natalia SK ukB220717 55,17 spin220521 45 tcc220820 45                                                                                                
16 135,00 3 OCI n 24 FI*Moosegrove Archer Sterling of Alsmarks LO397076 Hane Alsmark Cecilia (Cessie) UK gek220604 45 ukA220717 45 ukB220717 45                                                                                                
17 130,00 3 BSH w 62 CH SE*Nínim's Asterion RX359012 Hane Sjöstrand Herta VRK fräs200104 45 elk211114 45 elk211113 40                                                                                                
18 100,16 2 BSH a SE*Hästbyn's xawier LO389635 Hane Sjöqvist Anna SK birkaA221120 55,16 birkaB221120 45                                                                                                  
19 100,04 2 BSH a SE*Pawelinia Paws Running Free LO391623 Hane Framell Veronica BJK bjk220515 55,04 bjk220514 45                                                                                                  
20 90,00 2 BEN n 24 Avantumdream Orlando LO367968 Hane Sajanti Jonna SK fräs200104 45 fräs200105 45                                                                                                  
20 90,00 2 BSH a 01 62 PL*Misiowe Marzenie Zadar LO388987 Hane Lindgren Jens MSK elk211113 45 vrk220508 45                                                                                                  
20 90,00 2 BSH e CH S*Björktassen's Rasmus LO387281 Hane Björk, Sara BJK suk220618 45 nos220821 45                                                                                                  
20 90,00 2 BUR d CH Ylfingur Charlesbur,CZ LO397650 Hane Cathrine Landsaas NOS suk220618 45 nos220820 45                                                                                                  
20 90,00 2 MAU ns 24 Moon Yá MoasiCZ LO396055 Hane Fisher John NERK väk220703 45 ukA220717 45                                                                                                  
20 90,00 2 BLH ns 11 IC IDP*Holygateway's Maalik RX355517 Hane Madsen Ann SYDK ck220709 45 ck220710 45                                                                                                  
20 90,00 2 MAU ns 24 SC Emauge Forevermark of Etrn.spring LO340007 Hane Asplund Mia ÄK ck220709 45 ck220710 45                                                                                                  
20 90,00 2 BSH ns 22 64 IC SE*Lindhouse Donald Adams LO354421 Hane Andersson Ewa BIRKA tcc220820 45 tcc220821 45                                                                                                  
20 90,00 2 BLH b 02 62 IC SE*Mina Mirakel's I Love Capt'n Morgan LO352312 Hane Strid Maud NERK skA220910 45 birkaB221120 45                                                                                                  
20 90,00 2 BSH c IC IDP*Kentuckygårdens Muffins LO364173 Hane Karlsson Alf UK skB220910 45 östk221008 45                                                                                                  
20 90,00 2 OCI n 24 SE*Hormuz Toros LO398098 Hane Jiglund Benjamin UK vk220918 45 sydk221126 45                                                                                                  
31 85,00 2 BEN n 22 SC SE*Out n About Jaxs JW RX350361 Hane Carlsson Anneli JKK nerk200209 45 nerk200208 40                                                                                                  
31 85,00 2 BUR c S*Piapizzi's ULLiott with 2 Ts LO396908 Hane Nordström Anne FMK elk221112 45 elk221113 40                                                                                                  
33 80,00 2 BLH ns 11 X-man Wittory Sun*EE LO402032 Hane Åström Annika CK sydk221126 40 sydk221127 40                                                                                                  
34 55,17 1 SIN SE*Hovets Kung Gustav Adolf LO396191 Hane Sjöstrand Emma SYDK sydk221127 55,17                                                                                                    
35 55,15 1 OCI n 24 IC SE*Alsmarks Ascalon RX335839 Hane Alsmark Cecilia FRÄS fräs200104 55,15                                                                                                    
35 55,15 1 MAU ns 24 SE*Eternal Spring Hold my heart LO400020 Hane Asplund Mia ÄK sydk221126 55,15                                                                                                    
37 55,10 1 BSH a Easy Rider Gotham*PL LO371351 Hane Budzinska Anna ELK vkB210918 55,1                                                                                                    
38 55,08 1 BSH a Kalashnikov Blauschatz*PL RX401571 Hane Paulina Pelli NOS nos220820 55,08                                                                                                    
39 45,00 1 BUR d IC Owen des Taillandiers LO351302 Hane Bokström Monica SUK nerk200208 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 24 33 SC Artizto Catz Just Can't Get Enough RX324590 Hane Lidenskog Sten ÄK nerk200209 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH ny 25 Gaston Lois  Esper Mio RX370384 Hane Shapovalova Natalia SK nerk200209 45                                                                                                    
39 45,00 1 OCI o 24 SE*Hormuz Lâvân LO374640 Hane Jiglund Benjamin FRÄS vkB210918 45                                                                                                    
39 45,00 1 BLH c 03 S*Ullstrumpans Diezel LO383169 Hane Odder Hanna NERK sydkA211002 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH b IDP*Qtcat Mercury LO386187 Hane Mortensen Marie SKKK sydkA211002 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 24 Jungletrax By Chance LO370953 Hane Duvkrans Ahlgren Natalie JKK sydkB211002 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 22 Artizto Catz Just Different RX386941 Hane Olovsson Åsa ÄK bik220501 45                                                                                                    
39 45,00 1 SRL d 02 62 SE*Hyrule's Mikau RX390910 Hane Hellman Görel SVISS sviss220507 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH n 21 33 SE*Sassas Zorro RX365323 Hane Valldén Ulla SVISS sviss220508 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH e Matador from Bismarck Rings*LV RX362208 Hane Shapovalova Natalia SK vrk220508 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH n 24 S*Spöktassens Toulouse LO391877 Hane Axén Kerstin FRÄS vrk220508 45                                                                                                    
39 45,00 1 BUR d SE*Pendas Dr Alban LO388447 Hane Forssén Linda BJK bjk220514 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 24 Sunny Paradise Wild Voss RX400430 Hane Vänman Johanna JKK gek220604 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH d Quicksilver Perfect Isn't Easy LO384093 Hane Lindsten Karolina BK dk220605 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 24 S*Leopardettes Qodzilla LO392347 Hane Röding Caroline SUK suk220619 45                                                                                                    
39 45,00 1 BUR b EE*Quill Vielerto LO396230 Hane Holmgren Kickie JKK ukA220717 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH a 24 Björnligans Häftige Harrison LO391617 Hane Sundberg Jennie JKK ukB220717 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 24 Brum LO365334 Hane Lars-Åke Gustafsson NOS nos220820 45                                                                                                    
39 45,00 1 MAU ns 24 CH SE*Broqvist Jazz LO370958 Hane Fisher John NERK msk220904 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 24 33 CH Paradiseapple Kiss of Fire LO391553 Hane Thorsell Lena BIRKA skB220910 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH a 02 62 CH SE*Skogshall Fritiof LO385854 Hane Berglöf Liselott ÖSTK östk221009 45                                                                                                    
39 45,00 1 BEN n 24 33 Artizto Catz Knock Out Bludger LO400517 Hane Olovsson Åsa ÄK elk221113 45                                                                                                    
39 45,00 1 BLH b 03 SE*Mina Mirakel's Barney Granit LO369112 Hane Pettersson Mattias MSK birkaA221120 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH c Ben Affleck Sideris*PL RX405078 Hane Sjöqvist Anna SK birkaA221120 45                                                                                                    
39 45,00 1 BSH d 24 IC S*Eel Frank's Denniz DeVille LO357892 Hane Axén Kerstin FRÄS birkaB221120 45                                                                                                    
39 45,00 1 SRL d 02 62 SE*Hyrule's Mikau RX390910 RR Hane Hellman Görel SVISS sydk221127 45                                                                                                    
66 40,00 1 BUR d SE*Pulsars Curry RX357698 Hane Axelsson Linda BIRKA fräs200105 40                                                                                                    
66 40,00 1 BEN n 22 32 CH S*Leopardettes Garfield RX350751 Hane Karlsson Annsofie GEK nerk200209 40                                                                                                    
66 40,00 1 BSH w 62 SE*Nínim's Antares RX374564 Hane Höglund Linnea VRK vrk220508 40                                                                                                    
66 40,00 1 BSH e SE*Montak*s Justin LO392401 Hane Mäklin Heidi DK spin220522 40                                                                                                    
66 40,00 1 KBL e 02 21 62 SE*Farm Moggie's Elliot RX361944 Hane Eliasson Siversson Lena ÄK spin220522 40                                                                                                    
66 40,00 1 BSH d 24 SE*Aalto med Klös Loxus LO365680 Hane Valdes Katarina BIRKA skB220910 40                                                                                                    
66 40,00 1 BEN n 24 32 SE*Cloud Forest's Dandelion RX399213 Hane Rimark Anna VK vk220917 40                                                                                                    
66 40,00 1 BLH a SE*Yillans loving Liam LO391083 Hane Löfström Pia SYDK sydk221127 40                                                                                                    
Kastrat hona                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,42 8 BSH a GIC SE*Lindhouse Alice in Wonderland LO352709 Hona (K) Broberg Mellberg Camilla VRK msk220904 55,11 skA220910 55,09 ukA220717 55,08 ukB220717 55,07 birkaA221120 55,07 birkaB221120 55,07 däk220925 55,06 tcc220821 55,05                                                                                      
2 275,26 7 BML fs 12 GIP IC Baheras Wb Vesna RX294036 Hona (K) Helmer Barbro SKKK dk220604 55,07 dk220605 55,06 skkk220813 55,05 skkk220814 55,05 vk220918 55,03 sviss220507 45 sydk221127 45                                                                                        
3 265,32 16 BEN n 24 NW'19 PR GIC S*KungsgardenCats Labradoodle JW DSM DVM LO355833 Hona (K) Lindblom Granlid Ulrica SYDK elk211113 55,09 spin220522 55,09 elk211114 55,08 väk220703 55,06 vrk220508 45 spin220521 45 väk220702 45 ukA220717 45 ukB220717 45 tcc220820 45 tcc220821 45 skA220910 45 skB220910 45 birkaA221120 45 birkaB221120 45 sydk221126 45                                                                      
4 255,23 6 BUR a SW'13 SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Hona (K) Ferm Anneli VÄK skB220910 55,1 elk221113 55,07 väk220702 55,06 msk220904 45 skA220910 45 elk221112 45                                                                                          
5 255,17 9 BSH f PR CH Suncat's Kisses of Fire LO274173 Hona (K) Stefansson Ulrika VRK däk220924 55,08 fräs200104 55,07 fräs200105 55,02 elk211113 45 väk220702 45 väk220703 45 ukB220717 45 tcc220821 45 msk220904 45                                                                                    
6 240,18 5 OCI n 24 SC SE*Alsmarks Imryldeen DVM RX316704 Hona (K) Alsmark Cecilia FRÄS vkA210918 55,09 vkB210918 55,09 elk211114 45 vrk220508 45 ukB220717 40                                                                                            
7 220,00 5 BEN n 24 CH Silverspirit's Tequila LO325256 Hona (K) Burström Åsa BJK bjk220515 45 suk220618 45 nos220820 45 nos220821 45 suk220619 40                                                                                            
8 200,11 4 BSH f CH S*Marsupilami's Siv of Tigerlily LO257681 Hona (K) Sjöstrand Mariane DK ck220709 55,09 östk221009 55,02 östk221008 45 sydk221127 45                                                                                              
9 200,06 4 BSH c PR S*Mysebos Hermione LO365382 Hona (K) Fyhr Anngert BIK bik220430 55,03 vk220917 55,03 elk211113 45 östk221008 45                                                                                              
10 190,03 4 BSH ny 11 PR CH Doris of Golden Neko RX362513 Hona (K) Mattiasson Kerstin VK bik220501 55,03 vkA210918 45 bik220430 45 sviss220507 45                                                                                              
11 180,00 4 BML bs 11 SP GIC S*Kikirikis Makena Mikica RX282646 Hona (K) Lindholm Monica MSK nerk200208 45 vrk220508 45 ukA220717 45 ukB220717 45                                                                                              
11 180,00 4 BUR h SP CH S*Mille Notti's Ravenna LO290174 Hona (K) Hedlund Alf CK sydkB211002 45 sviss220508 45 ck220709 45 ck220710 45                                                                                              
13 175,00 4 BSH b IP CH S*Eel Frank's Dolores Dashwood LO357895 Hona (K) Ivarsson Erika MSK gek220604 45 ukA220717 45 skB220910 45 däk220924 40                                                                                              
14 165,24 3 KOR NW GIP SC S*Mästertassen Nadee DSM DVM LO292232 Hona (K) Dessne Karin FRÄS nerk200208 55,09 spin220521 55,09 nerk200209 55,06                                                                                                
15 165,09 3 BSH a SE*Nínim's Lyra RX369261 Hona (K) Hällgren Anette VRK gek220605 55,07 tcc220820 55,01 häk221016 55,01                                                                                                
16 145,08 3 BML ns 11 IC SE*Miss World's Kisolanza RX345706 Hona (K) Magnusson Sandra SK ck220710 55,08 dk220605 45 ck220709 45                                                                                                
17 145,05 3 BSH g 22 PR IC SE*HazyDawn's Frida Kahlo LO355759 Hona (K) Järneström Gullin Charlotte ÖSTK östk221008 55,05 msk220904 45 östk221009 45                                                                                                
18 140,05 3 OCI n 24 PR SE*Alsmarks Princess Emilane RX380836 Hona (K) Boström Tove UK gek220604 55,05 däk220925 45 gek220605 40                                                                                                
19 135,00 3 BEN n 22 IP SC Artizto Catz Beautiful Shira RX324584 Hona (K) Lidenskog Anette ÄK nerk200208 45 sydkA211002 45 elk211114 45                                                                                                
19 135,00 3 BSH b 21 33 SE*Sassas Zantana RX365321 Hona (K) Andersen Johan SVISS sydkB211002 45 sviss220507 45 sviss220508 45                                                                                                
21 110,11 2 BUR b IC SE*Moonsz Dreamerz Go Eevee LO344433 Hona (K) Meller Henriette BIK elk221112 55,07 suk220618 55,04                                                                                                  
22 100,04 2 BLH f 24 IC S*Trollvippan's Indra of Islay LO342684 Hona (K) Davidsson Caroline SK suk220619 55,04 däk220924 45                                                                                                  
23 90,00 2 BML ns 11 31 Baheras Dorte LO380980 Hona (K) Helmer Barbro SKKK vkB210918 45 spin220521 45                                                                                                  
23 90,00 2 BLH j 33 Åkersborgs Colour Fur You LO290336 Hona (K) Ljung Annika ÄK elk211113 45 bik220501 45                                                                                                  
23 90,00 2 BUR j PR SC SE*Caruzellen's Aliza LO275756 Hona (K) Bengtsson Susanne CK spin220521 45 dk220605 45                                                                                                  
23 90,00 2 BML ns 11 SC Baheras Wb Uma RX292591 Hona (K) Helmer Anna SKKK spin220522 45 dk220604 45                                                                                                  
23 90,00 2 OCI b 24 SC S*Pagngle's True Love DVM RX286862 Hona (K) Glennsten Agneta SPIN väk220702 45 väk220703 45                                                                                                  
23 90,00 2 KOR SP GIC (N)Dala Speed Athelia Blue LO292402 Hona (K) Frostander Anne SYDK väk220703 45 sydk221126 45                                                                                                  
23 90,00 2 BML ns 11 31 IP Kryddgårdens Ag Oela LO293943 Hona (K) Törnström Anne-Marie MIN skkk220813 45 skkk220814 45                                                                                                  
23 90,00 2 EUR n 24 PR IC S*Sommarängens Mindy LO255047 Hona (K) Edman Maria VRK östk221008 45 östk221009 45                                                                                                  
23 90,00 2 BUR j S*Piapizzi's Hootenanny LO377630 Hona (K) Nordström Anne FMK elk221112 45 elk221113 45                                                                                                  
23 90,00 2 BSH f S*Spöktassens Marie LO391875 Hona (K) Hauffman Anna FRÄS birkaA221120 45 birkaB221120 45                                                                                                  
33 85,00 2 BSH b GIC SE*Great News Dainty Bess LO334510 Hona (K) Lidhagen Ulla VRK vrk220508 45 däk220924 40                                                                                                  
34 55,17 1 BSH h 03 Suncat's Little Girl Of Mine LO372301 Hona (K) Martinell Larsson Maria VRK vrk220508 55,17                                                                                                    
35 45,00 1 BEN n 24 SP S*SoFo Cat's Fiona RX305196 Hona (K) Zachrisson Anette ASK fräs200104 45                                                                                                    
35 45,00 1 BEN n 24 32 SC Ingale Sahibia RX292902 Hona (K) Bärgård Päivi VRK fräs200104 45                                                                                                    
35 45,00 1 BEN n 24 33 SE*Indigo Eyes Leia RX315607 Hona (K) Fältman Anna GEK fräs200104 45                                                                                                    
35 45,00 1 EUR n 22 GIP IC S*Hafvets Qvarn Jakaranda LO253239 Hona (K) Wirefors Aurora JKK fräs200105 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH c GIP S*Hennerdals Mary LO338577 Hona (K) Barenius Susanne BIRKA nerk200208 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH w 63 S*Hennerdals Nike LO344933 Hona (K) Erlandsson Gustaf LK nerk200209 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH ns 11 SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Hona (K) Nilsson Anne-Maj TCC nerk200209 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH a 03 SE*Lindhouse Aspects of Love LO352708 Hona (K) Andersson Annsofie MSK nerk200209 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH a SE*Betulasfele's Fiona LO383606 Hona (K) Sidner Allan BJK bjk220515 45                                                                                                    
35 45,00 1 OCI n 24 IC S*Wagga Wagga's Princess Leia LO334238 Hona (K) Cedergren Ann VK spin220522 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH g PR SE*BaraBus Matchless LO296629 Hona (K) Andersson Eva NERK gek220604 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH f SC S*Javeliner's Islay mist LO327133 Hona (K) Davidsson Caroline SK gek220605 45                                                                                                    
35 45,00 1 BUR b SC S*Piapizzi's Olivia DVM LO301644 Hona (K) Nordström Anne FMK ck220710 45                                                                                                    
35 45,00 1 EUR f 24 IDP*Cardiwens Kismet RX347070 Hona (K) Janzon Rebecka JKK tcc220821 45                                                                                                    
35 45,00 1 KBL f 09 22 CH SE*Kot-ā-Kuril Mony Mony LO360118 Hona (K) Mellström Emma NERK msk220904 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH j CH IDP*Stenkatten's Edith LO348901 Hona (K) Böhm Martina BIK vk220918 45                                                                                                    
35 45,00 1 OCI b 24 PR CH S*Pagngle's Charley's Girl RX351823 Hona (K) Lehto Terttu ELK elk221113 45                                                                                                    
35 45,00 1 BEN n 24 32 S*Bengal Klockans For Ever RX398902 Hona (K) Bargard Päivi VRK birkaA221120 45                                                                                                    
35 45,00 1 BSH c 03 Suncat's Feel Real Love LO382030 Hona (K) Jillbratt Ingrid VRK birkaB221120 45                                                                                                    
54 40,00 1 BML ns 11 31 IP Baheras Wb Annita LO349052 Hona (K) Helmer Barbro SKKK sviss220507 40                                                                                                    
Kastrat hane                                                                                                      
plac. tot poäng antal EMS-kod namn reg nr kön ägare enligt Sesam klubb delresultat -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> ->
1 275,65 13 BSH a SC Maximo del Millars*ES LO346041 Hane (K) Wallin Kerstin VRK skA220910 55,18 msk220904 55,16 östk221008 55,12 ukA220717 55,11 birkaB221120 55,08 elk221112 55,04 väk220702 45 väk220703 45 skB220910 45 däk220924 45 däk220925 45 östk221009 45 birkaA221120 45                                                                            
2 275,46 9 BSH ns 22 64 SE*Forever Loved Stitch LO358852 Hane (K) Härsjö Lundh Jennie ÄK sydk221127 55,13 sydkA211002 55,1 elk211113 55,09 elk211114 55,08 vk220917 55,06 elk221113 55,03 sydkB211002 45 ck220709 45 vk220918 45                                                                                    
3 275,34 13 BEN n 22 SC SE*Out n About Jaxs JW RX350361 Hane (K) Carlsson Anneli JKK väk220702 55,09 väk220703 55,08 däk220924 55,07 gek220605 55,05 däk220925 55,05 gek220604 55,04 suk220618 55,03 suk220619 55,03 vrk220508 45 ukB220717 45 tcc220820 45 msk220904 45 birkaB221120 45                                                                            
4 265,29 7 BML ns 11 31 SC Baheras Trötter LO343095 Hane (K) Westman Gudrun SKKK skkk220814 55,1 sviss220508 55,09 vkA210918 55,05 vkB210918 55,05 elk211113 45 elk211114 45 sviss220507 45                                                                                        
5 255,29 6 BML by 11 31 SP SC Baheras Wb Torkel DSM RX283837 Hane (K) Ljunggren Hans Owe ÄK spin220522 55,1 vk220918 55,1 dk220605 55,09 spin220521 45 elk221112 45 elk221113 45