Utställningar som delresultat för Årets Katt 2020, 2021 & 2022 inom SVERAK grundas på  Saknar du resultat från utställning - kontakta arrangerande klubb                                                  
                            De bästa BIV-resultaten per ras visas med blå text                                                      
  Resultaten i de olika flikarna är hämtade från de klubbar som skickat in utställningsresultat till SVERAKs kansli        - och inom kategori (röd text) - eventuell kommande NW                                                    
    tilläggspoäng vid utställning - endast godkända raser tävlar om BIS         senaste uppdatering: 2023-01-17 12:49                                                            
    kategori 1 kategori 2 kategori 3 kategori 4 huskatt  
    vuxen kastrat junior kattunge     vuxen kastrat junior kattunge     vuxen kastrat junior kattunge     vuxen kastrat junior kattunge              
  utställning hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran hane hona hane hona hane hona hane hona senior veteran korthår långhår senior veteran  
  fräs200104 0,09 0,05 0,09 0,09 0,12 0,21 0,03   0,21 0,21 0,03 0,06 0,14 0,15 0,02   0,15 0,18 0,04 0,07 0,09 0,11 0,04 0,01 0,12 0,14 0,09 0,07 0,11 0,17 0,01 0,01 0,02     0,01  
  fräs200105 0,08 0,06 0,08 0,07 0,08 0,14 0,03   0,30 0,37 0,12 0,07 0,15 0,19 0,03   0,10 0,16 0,03 0,02 0,07 0,09 0,02 0,01 0,11 0,13 0,08 0,05 0,08 0,11 0,01 0,01          
  nerk200208 0,27 0,38 0,11 0,14 0,26 0,31 0,06 0,01 0,58 0,58 0,42 0,26 0,54 0,42 0,06 0,05 0,22 0,37 0,11 0,09 0,16 0,27 0,06   0,14 0,24 0,10 0,08 0,17 0,10 0,03 0,02 0,10 0,07 0,04 0,03  
  nerk200209 0,26 0,40 0,11 0,08 0,22 0,29 0,03 0,02 0,53 0,56 0,34 0,25 0,52 0,38 0,05 0,04 0,22 0,33 0,12 0,06 0,14 0,29 0,04 0,01 0,16 0,23 0,08 0,10 0,19 0,08 0,02 0,02 0,10 0,07 0,04 0,03  
  vkA210918 0,09 0,16 0,12 0,10 0,10 0,17 0,03 0,01                     0,10 0,28 0,05 0,09 0,06 0,13 0,03 0,01 0,11 0,14 0,09 0,05 0,10 0,07 0,02 0,01          
  vkB210918 0,09 0,16 0,12 0,10 0,10 0,17 0,03 0,01                     0,10 0,28 0,05 0,09 0,06 0,13 0,02 0,01 0,11 0,14 0,09 0,05 0,10 0,07 0,02 0,01          
  vkA210919                     0,24 0,44 0,13 0,07 0,18 0,28 0,05                                           0,05 0,03 0,01 0,01  
  vkB210919                     0,23 0,43 0,13 0,08 0,18 0,27 0,06                                           0,05 0,03 0,01 0,01  
  sydkA211002 0,10 0,23 0,11 0,11 0,06 0,21 0,02 0,02                     0,11 0,30 0,10 0,07 0,06 0,13 0,02   0,10 0,17 0,11 0,09 0,05 0,09 0,03            
  sydkB211002 0,10 0,22 0,11 0,12 0,07 0,22 0,01 0,02                     0,11 0,31 0,10 0,07 0,06 0,11 0,02   0,10 0,15 0,11 0,09 0,04 0,09 0,02 0,01          
  sydkA211003                     0,29 0,42 0,19 0,08 0,29 0,35 0,04 0,01                                         0,05 0,03 0,01 0,01  
  sydkB211003                     0,28 0,40 0,19 0,08 0,28 0,35 0,04 0,01                                         0,05 0,03 0,01 0,01  
  elk211113 0,17 0,36 0,10 0,12 0,10 0,25 0,05 0,02 0,28 0,53 0,13 0,11 0,21 0,40 0,03 0,03 0,17 0,30 0,09 0,09 0,10 0,27 0,03 0,03 0,08 0,19 0,11 0,05 0,06 0,18 0,03   0,06 0,05 0,01 0,01  
  elk211114 0,17 0,38 0,13 0,12 0,07 0,19 0,05 0,01 0,25 0,49 0,13 0,11 0,17 0,28 0,03 0,03 0,17 0,29 0,08 0,08 0,10 0,17 0,02 0,03 0,09 0,16 0,08 0,04 0,07 0,16 0,05   0,05 0,05 0,01 0,01  
  bik220430 0,10 0,15 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04   0,14 0,21 0,06 0,01 0,08 0,07 0,01   0,06 0,13   0,03     0,02 0,02 0,01 0,07 0,12 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02   0,06 0,03 0,01 0,01  
  bik220501 0,09 0,13 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02   0,15 0,24 0,07 0,02 0,10 0,07 0,01 0,01 0,05 0,13 0,04 0,03     0,07 0,02 0,01 0,06 0,10 0,02 0,03         0,02 0,01 0,06 0,03 0,01 0,01  
  sviss220507 0,09 0,19 0,10 0,04 0,02 0,02 0,03   0,11 0,27 0,11 0,05 0,08 0,16 0,05 0,01 0,06 0,18 0,07 0,11 0,04 0,15 0,04 0,02 0,04 0,11 0,06 0,04     0,03 0,04 0,01 0,04 0,02 0,01    
  vrk220507                     0,36 0,70 0,29 0,16 0,32 0,44 0,07 0,02                     0,21 0,19 0,10 0,07 0,04 0,17 0,01 0,03          
  sviss220508 0,07 0,13 0,09 0,02         0,03   0,13 0,27 0,10 0,05 0,10 0,22 0,05 0,01 0,10 0,17 0,09 0,10 0,04 0,10 0,06 0,02 0,03 0,10 0,03 0,02         0,03 0,01 0,05 0,02 0,01 0,01  
  vrk220508 0,14 0,24 0,11 0,13 0,20 0,09 0,05 0,03                     0,25 0,46 0,17 0,17 0,14 0,16 0,03 0,05                     0,03 0,01 0,01    
  bjk220514 0,09 0,05 0,04 0,02 0,10 0,03 0,01 0,02 0,17 0,46 0,20 0,16 0,03 0,34 0,02 0,02 0,07 0,15 0,05 0,02 0,04 0,04     0,06 0,11 0,07 0,07 0,03 0,10 0,01   0,02        
  bjk220515 0,10 0,05 0,04 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,16 0,44 0,17 0,17 0,04 0,32 0,03 0,02 0,04 0,12 0,03 0,02 0,03 0,04     0,07 0,13 0,09 0,07 0,02 0,10 0,01   0,02        
  spin220521 0,16 0,30 0,17 0,11 0,10 0,06 0,03 0,01 0,26 0,44 0,19 0,13 0,11 0,20 0,03 0,02 0,11 0,21 0,10 0,09 0,02 0,17 0,05 0,03 0,10 0,18 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03 0,01 0,05 0,03 0,02    
  spin220522 0,11 0,24 0,14 0,10 0,06 0,04 0,04 0,01 0,22 0,47 0,13 0,13 0,10 0,10 0,03 0,02 0,11 0,22 0,10 0,09 0,02 0,16 0,06 0,03 0,10 0,18 0,05 0,06 0,02 0,05 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01    
  dk220604 0,11 0,17 0,17 0,04 0,08     0,05   0,19 0,34 0,13 0,07 0,07 0,22 0,04   0,03 0,19 0,09 0,07     0,10 0,04 0,04 0,06 0,15 0,03 0,06 0,03     0,01 0,01 0,03 0,03   0,02  
  gek220604 0,05 0,09 0,09 0,03 0,04 0,04 0,02   0,16 0,28 0,08 0,07 0,13 0,19 0,04   0,09 0,11 0,04 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,09 0,15 0,05 0,06 0,02     0,04 0,02 0,01 0,01      
  dk220605 0,08 0,11 0,15 0,04 0,06     0,06   0,19 0,27 0,11 0,12 0,05 0,14 0,04 0,01 0,04 0,19 0,09 0,06 0,04 0,09 0,04 0,04 0,06 0,10 0,04 0,05 0,04     0,01 0,01 0,06 0,05 0,01 0,03  
  gek220605 0,04 0,07 0,08 0,03 0,04 0,11 0,02   0,19 0,28 0,06 0,06 0,14 0,18 0,04   0,06 0,09 0,05 0,07 0,02 0,04 0,01 0,02 0,09 0,10 0,03 0,06 0,02 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01      
  suk220618 0,06 0,11 0,08 0,06 0,02 0,04 0,04 0,01 0,34 0,50 0,14 0,21 0,24 0,34 0,06 0,03 0,09 0,21 0,03 0,04 0,04 0,04 0,01   0,09 0,10 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03   0,05     0,01  
  suk220619 0,07 0,10 0,07 0,04 0,02 0,04 0,04   0,30 0,45 0,12 0,18 0,20 0,29 0,05 0,02 0,06 0,21 0,03 0,04 0,04 0,05 0,01   0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03   0,05     0,01  
  väk220702 0,09 0,12 0,11 0,02 0,06 0,05 0,04   0,29 0,40 0,15 0,12 0,19 0,31 0,07 0,03 0,11 0,09 0,09 0,06 0,02 0,08 0,02 0,05 0,08 0,12 0,09 0,07 0,10 0,04 0,03 0,02 0,07 0,02 0,01 0,01  
  väk220703 0,07 0,11 0,10 0,03 0,06 0,04 0,04 0,01 0,22 0,41 0,15 0,12 0,15 0,24 0,07 0,02 0,11 0,06 0,08 0,06 0,04 0,10 0,01 0,05 0,09 0,08 0,06 0,08 0,13 0,03 0,03 0,02 0,05 0,02 0,01 0,01  
  ck220709 0,09 0,18 0,06 0,02 0,05 0,03 0,02 0,01 0,23 0,38 0,15 0,03 0,15 0,27 0,04 0,01 0,02 0,13 0,11 0,09 0,06 0,03 0,04 0,06 0,06 0,16 0,03 0,02     0,05 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03  
  ck220710 0,08 0,20 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02   0,25 0,34 0,16 0,04 0,14 0,20 0,05 0,01 0,02 0,14 0,08 0,08 0,05 0,02 0,04 0,06 0,06 0,16 0,03 0,02     0,04 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03  
  ukA220716                     0,23 0,36 0,15 0,13 0,20 0,23 0,03 0,01                     0,14 0,19 0,06 0,04 0,09 0,10 0,02 0,02          
  ukB220716                     0,23 0,31 0,15 0,12 0,18 0,20 0,03 0,01                     0,14 0,19 0,05 0,03 0,07 0,08 0,02 0,02          
  ukA220717 0,13 0,25 0,10 0,09 0,07 0,13 0,07 0,02                     0,14 0,28 0,11 0,08 0,06 0,10 0,03 0,03                     0,04 0,03 0,01    
  ukB220717 0,12 0,25 0,10 0,09 0,05 0,11 0,06 0,02                     0,17 0,29 0,11 0,07 0,06 0,08 0,03 0,03                     0,04 0,03 0,01    
  skkk220813 0,07 0,12 0,05 0,03 0,03 0,07 0,01 0,01 0,13 0,28 0,09 0,07 0,18 0,12 0,04 0,01 0,09 0,13 0,08 0,05 0,10 0,09 0,04 0,01 0,01 0,08 0,06 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,05 0,02   0,02  
  skkk220814 0,05 0,09 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,08 0,20 0,05 0,06 0,12 0,14 0,04 0,01 0,05 0,11 0,10 0,05 0,11 0,05 0,04 0,01 0,01 0,06 0,02 0,02 0,02     0,02 0,01 0,05 0,02   0,02  
  nos220820 0,13 0,14 0,01 0,07     0,07 0,02 0,02 0,06 0,38 0,16 0,10 0,19 0,11 0,05 0,01 0,08 0,17 0,07 0,03     0,02 0,02   0,04 0,15 0,04 0,04 0,05 0,14     0,04        
  tcc220820 0,10 0,17 0,07 0,10 0,09 0,18 0,07 0,05 0,22 0,20 0,12 0,07 0,16 0,30 0,03 0,01 0,14 0,19 0,07 0,01 0,11 0,10     0,04 0,14 0,04 0,02 0,06 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01      
  tcc220820ORI                                                             0,09 0,11 0,05 0,05 0,08 0,06 0,02            
  nos220821 0,11 0,13 0,02 0,06     0,07 0,02 0,01 0,07 0,39 0,14 0,11 0,16 0,10 0,04 0,01 0,05 0,14 0,05 0,03         0,02   0,04 0,16 0,05 0,03 0,06 0,14     0,01        
  tcc220821 0,08 0,17 0,09 0,08 0,04 0,09 0,07 0,03 0,16 0,21 0,12 0,05 0,12 0,29 0,03 0,01 0,13 0,28 0,07 0,05 0,12 0,14   0,02 0,04 0,14 0,02 0,03 0,03 0,14   0,01   0,01      
  tcc220821ORI                                                             0,09 0,14 0,05 0,05 0,07 0,07 0,02            
  msk220903                     0,26 0,48 0,18 0,14 0,13 0,17 0,10 0,19 0,07 0,03                     0,08 0,22 0,08 0,09 0,02 0,07 0,05 0,11 0,03 0,01          
  msk220904 0,12 0,25 0,09 0,14 0,01 0,06 0,02 0,09 0,06 0,03                     0,17 0,33 0,16 0,11 0,01 0,04 0,13 0,08 0,01 0,08                     0,04 0,05 0,01    
  skA220910                     0,37 0,57 0,24 0,15 0,17 0,32 0,04 0,02 0,22 0,40 0,18 0,09 0,14 0,12 0,03 0,04                              
  skB220910                     0,37 0,54 0,22 0,14 0,14 0,30 0,03 0,02 0,22 0,39 0,18 0,10 0,14 0,13 0,03 0,04                              
  skA220911 0,18 0,27 0,12 0,13 0,09 0,07 0,06 0,03                                         0,12 0,20 0,08 0,06 0,08 0,11 0,02 0,01 0,02 0,02      
  skB220911 0,18 0,26 0,11 0,14 0,08 0,07 0,06 0,03                                         0,13 0,22 0,08 0,06 0,07 0,09 0,02 0,01 0,02 0,02      
  vk220917 0,09 0,17 0,08 0,07 0,04 0,08 0,04   0,24 0,42 0,13 0,11 0,21 0,30 0,08   0,13 0,17 0,06 0,03 0,08 0,09   0,02 0,04 0,20 0,10 0,04 0,03 0,10 0,01 0,02   0,01      
  vk220918 0,08 0,20 0,07 0,04 0,03 0,08 0,03   0,20 0,39 0,14 0,15 0,12 0,27 0,08 0,01 0,09 0,13 0,10 0,03 0,04 0,06 0,03 0,02 0,03 0,19 0,09 0,04 0,03 0,08 0,01 0,03   0,01      
  däk220924 0,05 0,11 0,09 0,06 0,03 0,11 0,04   0,25 0,43 0,13 0,11 0,26 0,34 0,05 0,03 0,05 0,19 0,07 0,08 0,04 0,11 0,01 0,02 0,12 0,19 0,08 0,10     0,18 0,05 0,04 0,02        
  däk220925 0,06 0,13 0,10 0,08 0,02 0,08 0,05 0,01 0,22 0,40 0,12 0,10 0,20 0,24 0,06 0,03 0,02 0,14 0,05 0,06 0,05 0,10 0,01 0,02 0,10 0,14 0,07 0,10     0,13 0,05 0,03 0,01        
  östk221008 0,08 0,20 0,07 0,09 0,09 0,07 0,02 0,02 0,25 0,48 0,10 0,07 0,13 0,21 0,05   0,11 0,17 0,12 0,05 0,02 0,24 0,03 0,03 0,07 0,15 0,01 0,06 0,06 0,14 0,01 0,01 0,05 0,03 0,01 0,01  
  östk221009 0,10 0,20 0,08 0,05 0,04 0,06 0,01 0,02 0,24 0,48 0,16 0,10 0,14 0,15 0,06   0,07 0,14 0,11 0,02 0,02 0,14 0,03 0,02 0,07 0,16   0,07 0,04 0,13   0,01 0,05 0,04 0,01 0,01  
  häk221015 0,05 0,08 0,07 0,06 0,04 0,08 0,04 0,02 0,14 0,33 0,10 0,12 0,14 0,25 0,07   0,02 0,10 0,04   0,02 0,11     0,07 0,07 0,05 0,05 0,03 0,07 0,02 0,01 0,02        
  häk221016 0,05 0,07 0,08 0,07 0,04 0,06 0,04 0,02 0,17 0,31 0,11 0,12 0,11 0,26 0,07   0,01 0,08 0,03 0,01 0,02 0,09     0,08 0,09 0,07 0,06 0,04 0,08 0,02 0,01 0,03        
  elk221112 0,12 0,24 0,16 0,07 0,07 0,14 0,04 0,02 0,22 0,48 0,15 0,13 0,16 0,27 0,05 0,02 0,12 0,18 0,04 0,07 0,05 0,12   0,04 0,09 0,14 0,04 0,05 0,10 0,07 0,01 0,01 0,07 0,04 0,01    
  elk221113 0,08 0,19 0,12 0,09 0,07 0,15 0,03 0,02 0,18 0,50 0,21 0,13 0,14 0,29 0,06 0,02 0,10 0,17 0,03 0,07 0,07 0,12   0,04 0,09 0,14 0,07 0,05 0,06 0,04 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02    
  birkaA221119 0,18 0,29 0,12 0,09 0,12 0,20   0,03 0,25 0,35 0,17 0,11 0,21 0,18 0,03                                                    
  birkaB221119 0,17 0,25 0,12 0,08 0,11 0,20   0,03 0,24 0,36 0,16 0,10 0,21 0,16 0,03                                                    
  birkaA221120                                         0,16 0,24 0,08 0,07 0,08 0,15 0,01   0,09 0,14 0,09 0,09 0,14 0,14 0,01 0,01 0,02 0,01      
  birkaB221120                                         0,16 0,24 0,08 0,07 0,08 0,15 0,01   0,07 0,15 0,09 0,09 0,14 0,14 0,02 0,01 0,02 0,01      
  sydk221126 0,14 0,28 0,08 0,05 0,07 0,21 0,04   0,18 0,47 0,18 0,09 0,25 0,17 0,04   0,15 0,25 0,12 0,12 0,17 0,08   0,04 0,08 0,20 0,08 0,08 0,08 0,11 0,01 0,01 0,05 0,04      
  sydk221127 0,11 0,30 0,11 0,07 0,08 0,19 0,04   0,18 0,46 0,15 0,07 0,21 0,19 0,03 0,01 0,17 0,30 0,13 0,15 0,16 0,08 0,01 0,05 0,08 0,19 0,07 0,07 0,08 0,12 0,01 0,01 0,06 0,04