Björkstakatten 1 CACS EXO n 3 Hane GIC Shuturi's Qa-Ching LO346603 Henriksson Katarina MEK
220514 2 CACIB BIV NOM BIS EXO n 7 Hane d'Eden Lover Impy LO379864 Stråhle Ulf ÖSTK
3 EX1 NOM EXO n 12 Hona S*Twice-As-Nice Gianna LO398652 Larsson Margareta NOS
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 CAP NOM BIS EXO f 10 Hona (K) S*Flips Wild at heart LO367152 Delerholt Karin SOL
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 HP NOM EXO e 22 1 Hane SC SE*Yffranes Tommy-Gun LO309497 Sigfridsson Marina MSK
kategori 1 39 kategori 2 142 kategori 3 43 kategori 4 50 huskatt korthår 2 huskatt långhår 0 6 CAC EXO n 03 9 Hane SE*Hypknox's Poltergeist LO392608 Delerholt Karin SOL
senior 1 senior 2 senior 0 senior 1 huskatt senior 0 7 ABS EXO g 01 21 62 9 Hona S*Wild Wilma's Euphoria LO388942 Stråhle Susanne ÖSTK
veteran 2 veteran 2 veteran 0 veteran 0 huskatt veteran 0 8 EX1 PER w 62 12 Hane SE*Hippolyte's U2 Unique Moon LO400374 Sellgren Agneta SUK
fertil hane 10 fertil hane 18 fertil hane 8 fertil hane 7 9 ABS PER n 9 Hona S*Athelstones Remedy LO373927 Englund Kristina SOL
fertil hona 6 fertil hona 47 fertil hona 16 fertil hona 12 10 EX2 PER n 11 Hona Sissi Di Casa Grande LO401253 Sellgren Agneta SUK
kastrat hane 5 kastrat hane 21 kastrat hane 6 kastrat hane 8 11 EX1 NOM BIS PER n 11 Hona SE*Ulvus Midnight Rambler LO396992 Sigfridsson Marina MSK
kastrat hona 3 kastrat hona 17 kastrat hona 3 kastrat hona 8 12 EX1 NOM PER d 11 Hane S*Flips Explosion LO401582 Mayer Anja NOS
junior hane 3 junior hane 2 junior hane 1 junior hane 1 13 EX1 PER e 11 Hane (K) S*Flips Amor LO399745 Isaksson Cecilia SOL
junior hona 8 junior hona 2 junior hona 4 junior hona 3 14 CAC NOM BIS PER g 9 Hona SE*Yffranes Moonage Daydream LO378546 Sigfridsson Marina MSK
kattunge hane 2 kattunge hane 17 kattunge hane 1 kattunge hane 5 15 EX1 PER g 11 Hona S*Flips Blessings from Lisa LO399746 Mayer Anja NOS
kattunge hona 2 kattunge hona 18 kattunge hona 4 kattunge hona 6 16 CAGPIB NOM PER ns 11 6 Hane (K) IP SE*Silver Tajrish Simba LO330382 Grankvist Elisabeth NOS
17 CAC PER ns 11 9 Hane Smaragdtempl Peter Pan LO402590 Bergström Anna-Carin NOS
KATEGORI 1 18 CAP NOM PER ns 11 10 Hona (K) SC SE*Silver Tajrish Zahara LO283657 Grankvist Elisabeth NOS
Bästa vuxen hane: 19 CAC PER ny 11 9 Hona SE*Rainbow's Drops C'eline LO376549 Bergström Anna-Carin NOS
d'Eden Lover Impy, Hane, EXO n 20 EX1 NOM BIS PER d 22 12 Hane El Zaburs Crazy Moon LO402917 Sellgren Agneta SUK
Äg: Stråhle Ulf, ÖSTK 21 CACS PER e 24 3 Hane GIC S*Cindievita's Go Bananas LO353535 Fahlgren Heléne SOL
Bästa vuxen hona: 22 CACS NOM RAG n 3 Hona GIC SE*Sightly Dolls MM Bacardi Vaníla LO340510 Füreder Isabelle SOL
SE*Yffranes Moonage Daydream, Hona, PER g 23 ABS RAG n 9 Hona S*Fjälltoppen's Octavia LO355013 Nordenvaad Anneli NOS
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 24 CAGPIB NOM RAG n 03 6 Hane (K) PR SC S*RagGorgeous Berry n'Ice LO300330 Lindgren Tuoma Maria SOL
Bästa junior: 25 CAC BIV RAG n 03 9 Hona SE*Kurjokattens Nikki LO391211 Lindgren Tuoma Maria SOL
SE*Ulvus Midnight Rambler, Hona, PER n 26 CAP RAG n 03 10 Hane (K) SE*Mallju's Poseidon LO366832 Öhman Linda NOS
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 27 MB1 RAG n 03 11 Hane S*Blue Aveny's Bam Bam LO396304 Andersson Ann-Kristin BJK
Bästa kattunge: 28 EX1 RAG n 03 11 Hona S*Blue Aveny's Betty boop LO396306 Skott Maria BJK
El Zaburs Crazy Moon, Hane, PER d 22 29 HP BIV NOM RAG a 03 1 Hane SC S*KriCK LO319571 Füreder Isabelle SOL
Äg: Sellgren Agneta, SUK 30 CAC RAG a 03 9 Hona S*Vallhovstassens Molly LO374833 Ohlsson Carina BJK
Bästa kastrat hane: 31 EX1 RAG a 03 11 Hona SE*TillyTrotter's Blue Velvet LO395541 Ohlsson Carina BJK
SC S*Källtäppans Luvo Lupino, Hane (K), SBI c 32 ABS RAG a 04 9 Hane S*Blue Aveny's Zlatan LO352283 Nordenvaad Anneli NOS
Äg: Särkioja Anita, SOL 33 EX1 NOM RAG a 04 12 Hona SE*Hjortronmyren's Lo LO399148 Skott Maria BJK
Bästa kastrat hona: 34 CACIB SBI a 7 Hane CH GR*Art of Feline Yolo LO191287 Edvardsen Marianne POLAR
S*Flips Wild at heart, Hona (K), EXO f 35 EX1 SBI a 11 Hane Trevino's Deli-Catto LO397021 Fernström Louise CK
Äg: Delerholt Karin, SOL 36 CAPS SBI b 4 Hane (K) GIP SC IDP*BaCK LO259694 Särkioja Anita SOL
Bästa senior: 37 CAGCIB SBI b 5 Hane IC S*Kilenskogens Zorro LO350543 Carlberg Marie SUK
SC SE*Yffranes Tommy-Gun, Hane, EXO e 22 38 CAC NOM SBI b 9 Hona SE*Kilverdalens Molly LO376702 Dahlman Gunilla BJK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 39 EX1 NOM SBI b 11 Hona Trevino's Doula Durra LO397023 Wiklund Katarina CK
Bästa veteran: 40 CAP NOM BIS SBI c 10 Hane (K) SC S*Källtäppans Luvo Lupino RX327352 Särkioja Anita SOL
GIP SC IDP*BaCK, Hane (K), SBI b 41 CAGCIB SBI d 5 Hane IC EE*Magnificent Meow Bob Bordeaux LO1924506 Antfolk Jennifer POHKIS
Äg: Särkioja Anita, SOL 42 ABS SBI c 21 10 Hane (K) Trevino's Volevang LO367265 Wiklund Katarina CK
43 CAP SBI c 21 10 Hona (K) CH S*Golden Beauty's Tuva-Lisa LO339133 Carlberg Marie SUK
KATEGORI 2 44 EX1 SBI j 21 11 Hona S*Tenderberry's Ninotchika LO395407 Eslund Kerstin NOS
Bästa vuxen hane: 45 CAC LPL n 09 22 9 Hane SE*Highcoast Curly BC Akito RX390149 Nylander Hans BJK
FI*Cherrytail's Preacherman, Hane, SIB w 61 46 CACS MCO a 3 Hane GIC S*Coonery de Vos Yama LO327375 Göransson Karin SC
Äg: Olsson Madelene, UK 47 EX1 NOM BIS MCO a 11 Hane IDP*Rosenhills Lose My Mind LO401262 Nordin Marie BJK
Bästa vuxen hona: 48 CAP NOM BIS MCO n 01 62 10 Hona (K) S*Dunderklumpen's Miss Cubay LO381171 Kiel Olsson Annika SUK
IC S*Dalkullans Halloween JW, Hona, NFO n 24 49 CAC NOM MCO n 22 9 Hona S*Stortassen's Maya LO367255 Göransson Karin SC
Äg: Nilsson Inger, NERK 50 CAGCIB MCO n 09 25 5 Hane IC (N) Nordic Lynx's Lambohrgini LO192262 Jarling Britt LK
Bästa junior: 51 CAGPIB NOM MCO f 6 Hona (K) IP S*Dusty Coon's Jamaica LO354416 Göransson Karin SC
IDP*Rosenhills Lose My Mind, Hane, MCO a 52 EX1 BIV MCO d 12 Hane S*SinhTsunkitthas Colorado LO399533 Kiel Olsson Annika SUK
Äg: Nordin Marie, BJK 53 EX2 MCO d 12 Hane SE*Kennel Flakaskär Big Red LO399072 Lundgren Mikael BJK
Bästa kattunge: 54 CAPIB MCO d 09 8 Hane (K) PR NO*Never Naked Nixon LO192756 Fölling Tom POLAR
S*Just Catnap's Sunny, Hona, NFO f 09 24 55 CAC MCO f 9 Hona S*Bisu's Ztrimma LO378228 Lundgren Mikael BJK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 56 CAC BIV MCO f 09 9 Hona SE*Coltish Emla LO383993 Alm Oxelgren Mona HÄK
Bästa kastrat hane: 57 ABS MCO f 09 9 Hona SE*Rubycat's Xabina LO391951 Kiel Olsson Annika SUK
(N)Ekebergtrollet's Enzo Matrix, Hane (K), NFO w 64 58 CAP MCO f 09 22 10 Hona (K) SC (N)Hunstadmoen's Leah DVM LO318804 Malmstad Lena NOS
Äg: Holmberg Sandra, BJK 59 EX2 MCO f 09 12 Hona (N) Nordic Lynx's Amarige LO203711 Jarling Britt LK
Bästa kastrat hona: 60 EX1 MCO fs 09 12 Hona SE*Kennel Flakaskär Livia LO399071 Lundgren Mikael BJK
S*Dunderklumpen's Miss Cubay, Hona (K), MCO n 01 62 61 EX3 MCO f 09 12 Hona SE*Pasra's Pepsi LO401019 Rådlund Ylwa HÄK
Äg: Kiel Olsson Annika, SUK 62 CACS MCO ns 22 3 Hona GIC (N) Nordic Lynx's Xoxo Mi Amore LO182687 Jarling Britt LK
Bästa senior: 63 CACIB MCO ns 7 Hane CH (N)Quiet's Hunter LO360369 Bergdahl Emelie SUK
GIC S*Just Catnap's Tamina, Hona, NFO g 09 24 64 CACIB MCO fs 22 7 Hona CH (N) Nordic Lynx's Pretty Woman LO195825 Jarling Britt LK
Äg: Kristiansson Kerstin, SOL 65 CAC MCO ns 9 Hane S*Dusty Coon's Maddox LO392120 Göransson Karin SC
Bästa veteran: 66 EX2 MCO fs 25 9 Hona (N)Afelio Qoraline LO381205 Bergdahl Emelie SUK
PR SC Honey Lollipop de Sigriou DSM DVM, Hona (K), NFO f 09 22 67 EX4 MCO ns 9 Hona IDP*Stohags Jessica Clarke LO389168 Rådlund Ylwa HÄK
Äg: Franklin Anna, BJK 68 EX3 MCO fs 23 9 Hona S*Acoonitum's Tuvalie LO392759 Malmstad Lena NOS
Bästa avelshane: 69 Champion BIV MCO ns 9 Hona S*Dusty Coon's Meja LO392119 Göransson Karin SC
S*Dalkullans Sumo, NFO ns 03 22 : 13,3 p 70 EX1 MCO f 24 11 Hona SE*Brades Katter Bells LO396046 Rådlund Ylwa HÄK
Äg: Bergqvist Weronica, DÄK 71 CAC MCO ns 09 24 9 Hane FI*Hemingway's Peter Iron Shell LO386298 Malmstad Lena NOS
Bästa uppfödning: 72 HP NEM n 21 1 Hona SC SE*Triquetras Lexington LO335207 Johansson Therese NOS
SE*Björnönstasseri,  : 10 p 73 Internationell Champion NEM a 21 7 Hane CH NO*CreamPuff´s Kuma LO194940 Bergdal Ann Iren Trönd
Äg: Forsgren Gunilla, BJK 74 EX2 NEM n 21 9 Hane S*Siberietass Bud Holloway LO370124 Andersson Hanna NOS
75 EX3 NEM a 21 9 Hane SE*Trizeratops Aladar LO393100 Flodin Oskar NOS
KATEGORI 3 76 CAC BIV NOM NEM n 21 9 Hane S*Odenkatten's Qvintus LO393789 Lundmark Lundström Magdalen NOS
Bästa vuxen hane: 77 EX2 NEM a 21 9 Hona SE*Trizeratops KvaCK LO381707 Burman Karina BJK
GIC Your Majesty Golden Ironhide, Hane, BLH ny 11 78 EX4 NEM ns 21 9 Hona SE*NorthernBeauty's Ariel LO382918 Vallon Linda NOS
Äg: Kööpikkä Jennica, POHKIS 79 EX3 NEM a 9 Hona Lilja RX391190 Dahlberg Margreth NOS
Bästa vuxen hona: 80 CAC NEM n 21 9 Hona SE*Trizeratops Plio LO393103 Hortlund Sanna NOS
SE*Kattrox Just Perfect, Hona, BUR c 81 CAP NEM ny 21 10 Hane (K) S*Mannegumman's Heidim Cappi LO368613 Aasnes Monica NERK
Äg: Brandberg Marie, BJK 82 CAP NEM a 21 10 Hona (K) SE*Trizeratops Neera LO393102 Hemphälä Daniella NOS
Bästa junior: 83 EX1 NEM n 21 12 Hona SE*Teuger's Bodil Neergaard LO398172 Andersson Ann-Catrin NOS
S*Zagamin Ålen Bessie, Hona, BUR a 84 CAGCIB NEM as 09 21 5 Hona IC Mizar Land*PL Suzi LO193553 Bergdal Ann Iren Trönd
Äg: Bokström Monica, SUK 85 CAPIB NEM n 09 21 8 Hane (K) IC SE*Triquetras Virgo LO347387 Hortlund Sanna NOS
Bästa kattunge: 86 EX1 ej cert NEM as 09 21 9 Hane NO*Thaw Hearts Yitzhak LO203796 Bergdal Ann Iren Trönd
FI*Moosegrove Edmonton 4 Meavitas, Hane, OCI n 24 87 CAC NOM NEM g 09 21 9 Hona S*Siberietass Donella Missori LO366713 Broman Helena SOL
Äg: Blomqvist Erika, BJK 88 EX3 NEM f 03 21 9 Hona S*Siberietass Mary Kay LO382458 Broman Helena SOL
Bästa kastrat hane: 89 EX2 NEM a 09 21 9 Hona NO*Thaw Hearts Yesta LO203797 Bergdal Ann Iren Trönd
SE*Kattrox Look at Me, Hane (K), BUR e 90 CAP NEM n 09 21 10 Hane (K) CH SE*Carmina Amoris Eros LO339570 Vallon Linda NOS
Äg: Johansson Hedman Jeanette, SUK 91 ABS NEM a 09 21 11 Hane SE*Snowy Sapphires Cavalier LO398148 Kerstis Stina NOS
Bästa kastrat hona: 92 EX1 BIV NEM n 09 21 12 Hona SE*Triquetras Lilo LO400766 Johansson Therese NOS
IP FI*Menzoberanzab's Skywarp, Hona (K), BLH ns 11 93 CAPS NOM NFO n 09 4 Hane (K) GIP SC S*Milda ma Tildes Barba Blixt DVM LO317654 Forsberg Birgitta BJK
Äg: Kööpikkä Jennica, POHKIS 94 Supreme Premier NFO n 09 4 Hona (K) GIP S*Ildrasie's Sané LO320725 Liljendahl Åsa BJK
Bästa avelshona: 95 CAC NFO a 09 9 Hane SE*Let'z bling Azurit LO388529 Thunberg Anneli SUK
SE*Kattrox Isn't She lovely, BUR f : 43,3 p 96 CAC NOM NFO n 09 9 Hona S*Kattilaforsens Zixi of Ix LO382778 Jansson Sven-Arne BJK
Äg: Johansson Hedman Jeanette, SUK 97 EX2 NFO a 09 9 Hona SE*Let'z bling Apache LO388527 Thunberg Anneli SUK
Bästa uppfödning: 98 EX1 BIV NOM NFO n 03 12 Hona S*Pax Romas Lovis LO401435 Åström Charlotta NOS
SE*Kattrox,  : 42 p 99 Supreme Premier NFO nt 22 4 Hane (K) GIP S*Milda ma Tildes Steinar SOL LO327454 Andersson Tony BJK
Äg: Johansson Hedman Jeanette, SUK 100 CACS BIV NOM BIS NFO n 24 3 Hona IC S*Dalkullans Halloween JW LO334232 Nilsson Inger NERK
101 CAC NFO n 24 9 Hona S*Curly line Prillan LO391056 Lindmark Carina SOL
KATEGORI 4 102 Premier BIV NOM NFO n 24 10 Hane (K) S*Milda ma Tildes Villmer A LO360014 Lindvall Eva BJK
Bästa vuxen hane: 103 EX3 NFO n 22 10 Hane (K) S*Scripsis Dagobert Dytåg LO377764 Tapper Frida BJK
S*LimeriCK, Hane, OSH a 104 EX2 NFO n 23 10 Hane (K) S*Curly line Findus LO391055 Karlsson Margareta NOS
Äg: BaCK, SK 105 CAP NFO n 22 10 Hona (K) SE*Kvitterdalens Capri LO359188 Liljendahl Camilla BJK
Bästa vuxen hona: 106 EX1 NFO n 24 11 Hona SE*Kvitterdalens Jordan Henderson LO397033 Liljendahl Camilla BJK
S*Spotless Eld, Hona, CRX d 03 23 107 EX1 NOM NFO n 24 12 Hona S*RoCK LO399018 Carlzon Kerstin NERK
Äg: Andersson Angela, SC 108 CAGPIB BIV NOM NFO n 03 22 6 Hane (K) PR S*Gunsmokes Cornelis LO347159 Karlsson Margareta NOS
Bästa junior: 109 CAGPIB NOM NFO n 09 22 6 Hona (K) IP SC S*Golden Oracle's Breeze LO333634 Holmberg Sandra BJK
BECIA Hermiland*PL, Hona, DRX ns 03 110 EX3 NFO n 09 22 10 Hane (K) SE*Björnönstasseri Emil LO370972 Nordlund Johanna BJK
Äg: Rönnlund Ann-Christin, BJK 111 EX2 NFO n 09 22 10 Hane (K) S*Scripsis Deilert Dyört LO377762 Skotare Pia BJK
Bästa kattunge: 112 CAP NFO n 09 22 10 Hane (K) S*Dalkullans Ringo LO383027 Andersson Tony BJK
FI*Herzlichkeit Rain of Amethyst, Hona, ABY o 113 EX1 NOM NFO n 09 22 11 Hane S*Hemligheten's HeatoN LO395935 Franklin Anna BJK
Äg: Töyrylä Jemina, POROK 114 EX4 NFO n 03 22 12 Hane SE*Klint skogens Zeus LO398367 Jonsson Anna SOL
Bästa kastrat hane: 115 EX1 BIV NOM NFO n 03 24 12 Hane SE*Entourage's Leave Your Sox On LO400230 Åström Charlotta NOS
S*GoodNews Yoda, Hane (K), ABY o 116 EX2 NFO n 02 21 64 12 Hane S*Florinella's Lille Dreng af Lazarus LO400082 Rylander Ann-Louise UK
Äg: Rova Anna-Lena, NOS 117 EX NFO n 09 23 12 Hane SE*Avivaz Gemstone Opal LO401686 Berglund Anna MSK
Bästa kastrat hona: 118 EX2 NFO g 9 Hona My Denebola's Kalea LO364177 Bylund Lena BJK
S*Rufu's Elleonora, Hona (K), BAL b 119 EX3 NFO f 22 9 Hona SE*Klint skogens Greta LO364221 Klint Anita SOL
Äg: Hällgren Linda, SL 120 CAC BIV NFO f 22 9 Hona S*RoCK LO392888 Åberg Barbro NERK
Bästa senior: 121 CAP NFO f 24 10 Hona (K) IC S*Milda ma Tildes Silje Skogsrå LO327456 Nilsson Agneta BJK
GIP S*Kattmillas Organic Winter Spirit, Hona (K), SPH f 09 31 122 EX2 NFO f 22 10 Hona (K) GIC SE*Björnönstasseri Eowal LO330115 Forsgren Gunilla BJK
Äg: Krainer Alexandra, BJK 123 EX1 NFO d 22 12 Hane SE*Björnönstasseri Perseus LO399513 Granström Ingalill BJK
Bästa avelshona: 124 EX2 NFO d 22 12 Hane SE*Björnönstasseri Taurus LO399512 Mikaelsson Josefin BJK
S*Pontemonte's Chimaira, CRX n 09 33 : 30 p 125 CACS NOM NFO g 09 24 3 Hona GIC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Kristiansson Kerstin SOL
Äg: Kuru Christine, NOS 126 CAPIB BIV NOM NFO f 09 22 8 Hona (K) PR SC Honey Lollipop de Sigriou DSM DVM LO290055 Franklin Anna BJK
127 CAC BIV NOM NFO d 03 22 9 Hane S*Dalkullans SOL LO385947 Bergqvist Weronica DÄK
HUSKATT 128 EX2 NFO g 09 24 9 Hona S*Uncut Diamond Prinsessan Estelle LO373601 Franklin Anna BJK
Bästa korthår: 129 EX4 NFO f 09 22 9 Hona SE*Klint skogens Flox LO379384 Ekengren Kristina (KiCK SUK
Bravo, Hane (K), HCS ns 23 130 CAC NFO g 09 22 9 Hona S*Milda ma Tildes Gusta SuperNova LO388102 Forsberg Birgitta BJK
Äg: Burman Anna, BJK 131 EX3 NFO f 09 22 9 Hona S*Golden Oracle's Indiana LO390353 Sjögren Sara BJK
132 CAP NOM NFO d 09 22 10 Hane (K) S*Förtrolighetens Harry Hotwire LO363574 Skotare Pia BJK
133 Premier NFO d 09 24 10 Hona (K) CH S*Milda ma Tildes Trude Trolltind LO327455 Nilsson Agneta BJK
134 CAP NFO fs 09 22 10 Hona (K) S*Zelvitas Tsunami LO370295 Gustafsson Anna SOL
135 EX1 BIV NOM BIS NFO f 09 24 12 Hona S*Just Catnap's Sunny LO398297 Kristiansson Kerstin SOL
136 EX3 NFO f 09 22 12 Hona SE*Klint skogens Athena LO398368 Norgren Anders SOL
137 EX2 NFO f 09 24 12 Hona S*Guldskogen's Pim LO400292 Lindh Susanna HÄK
138 CACIB NFO ns 24 7 Hona CH S*Kattilaforsens Rigoberta LO350589 Liljendahl Camilla BJK
139 CAC BIV NFO ns 22 9 Hona SE*Kvitterdalens Fiesta LO359189 Liljendahl Camilla BJK
140 EX1 NFO n 12 Hane S*AlfaBeta's Duke Ellington LO401188 Boberg Jonsson Anita BJK
141 EX2 NFO ns 12 Hane S*AlfaBeta's Django Reinhardt LO401187 Bratt Jonsson Sofie BJK
142 EX3 NFO ns 12 Hane S*Ildrasie's Longstaff LO399615 Jonsson Elin BJK
143 EX4 NFO ns 12 Hane S*Ildrasie's WilloCK LO399614 Bylund Lena BJK
144 EX1 NFO ns 24 12 Hane S*Ildrasie's Soares LO400342 Bylund Lena BJK
145 EX1 NFO n 12 Hona S*AlfaBeta's Debbie Reynolds LO401189 Bratt Jonsson Sofie BJK
146 EX1 NFO ns 12 Hona S*Ildrasie's Almiron LO399616 Jonsson Elin BJK
147 OMREG NFO f 22 12 Hona SE*Björnönstasseri Cassiopeia LO399514 Johansson Ulf BJK
148 EX2 NFO a 22 12 Hona SE*Avivaz Gemstone Diamond LO401681 Berglund Anna MSK
149 CAC NOM NFO ns 03 22 9 Hane S*Dalkullans Sumo LO385946 Bergqvist Weronica DÄK
150 CAC NFO ns 09 9 Hona S*Lofvens Peppar Precious Heart LO361427 Boberg Jonsson Anita BJK
151 CAP NFO ns 09 24 10 Hane (K) SE*StjärnfloCK LO382382 Tapper Frida BJK
152 EX1 BIV NOM NFO ns 03 22 12 Hane SW'22 S*Tigerögas grape Assario LO398001 Berglund Anna MSK
153 EX1 NFO n 09 12 Hane S*AlfaBeta's Dante Alighieri LO401190 Strandberg Emma BJK
154 EX3 NFO a 09 22 12 Hane SE*Avivaz Gemstone Topas LO401682 Berglund Anna MSK
155 EX1 NFO fs 03 22 12 Hona SE*Klint skogens Nike LO398370 Klint Anita SOL
156 CAC NFO w 64 9 Hona S*NC's Love Song LO393860 Ekengren Kristina (KiCK SUK
157 CAP NOM BIS NFO w 64 10 Hane (K) (N)Ekebergtrollet's Enzo Matrix LO372327 Holmberg Sandra BJK
158 CAP SIB n 09 10 Hane (K) SE*Asiris Allan Härsing LO385546 Hedman Jessica BJK
159 CAP SIB n 09 10 Hona (K) S*Älvnäs Belle'ask Betty Boop LO365156 Kvarnström Ann-Christine VÄK
1160 EX1 SIB n 09 12 Hane SE*Frostens Obsidian LO398416 Molander Johnelli BK
160 CAC SIB n 22 9 Hane SE*BlaCK LO391978 Helmersson Pernilla BJK
161 CAC SIB ay 23 9 Hona SE*Quaxo Frosty Nixs LO393275 Legind Caroline BJK
162 CAP SIB n 22 10 Hane (K) S*Marinette's Picazzo Timf LO389087 Blomstedt Mona BJK
163 Supreme Premier SIB n 03 24 4 Hona (K) GIP S*Starsky's Electra LO327823 Gramadies Jonathan NOS
164 Internationell Premier BIV SIB n 09 24 8 Hona (K) PR SE*Edalunds Turbo Lover LO192178 Martinussen Karin Beate WEB
165 ABS SIB a 09 24 9 Hona SE*Bellinka's Citéa d'Amore LO391419 Vikström Susanne BJK
166 CAC SIB n 09 24 9 Hona S*Milashka's Derzhka LO392963 Eklöf Katarina HÄK
167 Premier SIB n 09 24 10 Hane (K) CH SE*Edalunds Bomber LO359058 Askett Mats UK
168 EX3 SIB n 09 24 10 Hane (K) S*Fairlines Pontiac Bonneville LO362025 Hedman Jessica BJK
169 EX2 SIB n 09 22 10 Hane (K) SE*Asiris Walter Whitman LO385547 Bohman Liza BJK
170 CAC SIB e 22 9 Hane S*Starsky's Yezo LO379335 Sörvåg Gramadies Malin NOS
171 CAC NOM SIB d 24 9 Hona S*Millifiore Doris RX362532 Andersson Anna-Lena SOL
172 CAC SIB d 03 24 9 Hane Thomas Sibirela*BG LO394372 Forslund Roseanne SUK
173 CAC SIB d 09 24 9 Hona S*Millifiore Astrid LO389656 Andersson Anna-Lena SOL
174 EX3 SIB f 09 23 9 Hona S*Altaicas Evlalia LO393631 Petersén Catharina SOL
175 EX2 SIB f 09 24 9 Hona (N)Nordskjæret's Runa LO396875 Forslund Roseanne SUK
176 EX1 BIV NOM SIB d 01 21 64 12 Hona S*Millifiore Bellamy LO400143 Andersson Anna-Lena SOL
177 CACIB SIB ns 22 7 Hona CH SE*Sibirica's Spring Rain LO358148 Sjöstedt Camilla SOL
178 CAC SIB ns 9 Hona SE*BlaCK LO363404 Helmersson Pernilla BJK
179 EX3 SIB ns 22 9 Hona SE*Asiris Dorothea Dix LO385545 Johansson Katarina BJK
180 EX2 SIB ds 24 9 Hona SE*Zatash Zafira LO391537 Åsberg Jimmy SUK
181 CAP NOM SIB ns 11 10 Hona (K) CH SE*Zananni's Enchanted Aurora LO348444 Fredriksson Sandra BJK
182 EX1 BIV SIB fs 24 12 Hona SE*Lurvtrollets Tesla af Goliat LO401586 Eklöf Katarina HÄK
183 CAGCIB SIB ns 09 23 5 Hona IC SE*Sibirica's Daisy Boo LO334747 Sjöstedt Camilla SOL
184 CAC BIV SIB fs 09 9 Hona SE*Iskär's Miss Charmine LO370001 Lidvall Karin BJK
185 CAP NOM SIB ns 09 24 10 Hona (K) CH S*SOL LO326249 Fredriksson Sandra BJK
186 EX1 SIB ds 09 12 Hona SE*Leannain's Marsali LO399273 Lidvall Karin BJK
187 CACIB NOM BIS SIB w 61 7 Hane FI*Cherrytail's Preacherman LO385535 Olsson Madelene UK
188 CAC SIB w 63 9 Hona SE*Mad fairy's Raquel la belle LO393504 Olsson Madelene UK
189 EX2 BEN n 24 32 12 Hona SE*Happy Hooligans Delightful Destiny RX400888 Björksten Katrin BIRKA
190 CAC BEN n 24 9 Hane NO*NorthernSkyline I'm Boss of Kattrox LO392475 Johansson Hedman Jeanette SUK
191 ABS BEN n 24 9 Hona NO*NorthernSkyline I'm SOL RX389565 Burström Åsa BJK
192 CAP BEN n 24 10 Hona (K) CH Silverspirit's Tequila LO325256 Burström Åsa BJK
193 EX1 NOM BEN n 24 32 12 Hona Fairy Queen's Rose Tico RX398882 Andersson Maria BJK
194 CAGPIB NOM BIS BLH ns 11 6 Hona (K) IP FI*Menzoberanzab's Skywarp LO1926293 Kööpikkä Jennica POHKIS
195 EX1 BLH ns 11 11 Hona FI*Menzoberanzan's Bumblebee RX2134634 Kööpikkä Jennica POHKIS
196 CACS NOM BIS BLH ny 11 3 Hane GIC Your Majesty Golden Ironhide RX2028172 Kööpikkä Jennica POHKIS
197 CACS BSH a 3 Hona GIC IDP*Tazzamore's Athena LO323616 Burman Ann-Christine BJK
198 CAC BIV NOM BSH a 9 Hane SE*Pawelinia Paws Running Free LO391623 Framell Veronica BJK
199 CAC BSH a 9 Hona SE*Betulasfele's Enya LO369812 Burman Ann-Christine BJK
200 CAP NOM BSH a 10 Hane (K) IC S*Björktassen's H. Zäta" Zetterberg" LO325612 Ohlsson Siv BJK
201 CAGCIB BSH e 5 Hona IC S*Björktassen's Heart's Delight LO354500 Björk Sara BJK
202 CAC BSH e 9 Hane S*Björktassen's Rasmus LO387281 Björk Sara BJK
203 CAC BSH h 9 Hona SE*OneWish Marble Arch LO377821 Norum Inga-Britt VRK
204 EX1 NOM BSH h 12 Hona S*Satheia's Bellatrix LO398632 Norum Inga-Britt VRK
205 Premier BSH b 22 10 Hane (K) SE*BaraBus Knutsford LO378937 Ökvist Anna-Lena DÄK
206 CAP BSH d 24 10 Hane (K) S*Razzlecat's Red Buzzer LO383709 Carlehed Anna BJK
207 EX1 BSH f 22 12 Hona S*Razzlecat's Million Dollar Baby LO398846 Ökvist Anna-Lena DÄK
208 CAC NOM BSH g 24 9 Hona S*Javeliner's AB Kelpie LO387408 Jerresand Sanna HÄK
209 EX1 BSH a 02 62 11 Hane IDP*Qtcat Cotopaxi LO397352 Eriksson Ann-Britt FRÄS
210 CAP NOM BUR n 10 Hane (K) SE*Pendas Corleone LO380481 Forsberg Lind Monika BJK
211 CAC BUR a 9 Hona SE*Petit Ja's Mulan LO387005 Frostehag Camilla BJK
212 EX1 NOM BIS BUR a 11 Hona S*Zagamin Ålen Bessie LO396610 Bokström Monica SUK
213 CAC BUR b 9 Hona SE*NavaJeevan's Prosecco von DiSo LO395589 Brandberg Marie BJK
214 CAC NOM BIS BUR c 9 Hona SE*Kattrox Just Perfect LO370580 Brandberg Marie BJK
215 CAC NOM BUR d 9 Hane SE*Pendas Dr Alban LO388447 Forssén Linda BJK
216 EX2 BUR d 9 Hane Ylfingur CharlesburCZ LO397650 Landsaas Cathrine NOS
217 Supreme Premier BUR e 4 Hane (K) GIP SE*Petit Ja's Sven LO333955 Norrgård Tia BJK
218 CAP NOM BIS BUR e 10 Hane (K) SE*Kattrox Look at Me LO389877 Johansson Hedman Jeanette SUK
219 Internationell Champion BUR f 7 Hona S*Zagamin Olga LO361175 Bokström Monica SUK
220 EX2 BUR f 9 Hona SE*Kattrox Isn't She lovely LO359536 Johansson Hedman Jeanette SUK
221 EX3 BUR f 9 Hona S*Deerhunters Uma LO378519 Landsaas Cathrine NOS
222 CAC BIV BUR f 9 Hona SE*Kattrox Little lovely Lady LO389876 Johansson Hedman Jeanette SUK
223 EX1 BUR h 11 Hona SE*Kattrox No one else matters LO395829 Mårdh Tina SOL
224 CAC NOM BUR j 9 Hona S*Zagamin Ålen Lea LO388578 Bokström Monica SUK
225 EX1 NOM BIS OCI n 24 12 Hane FI*Moosegrove Edmonton 4 Meavitas LO402153 Blomqvist Erika BJK
226 CAC OCI bs 24 9 Hona SE*Meavita's KnoCK LO386178 Blomqvist Erika BJK
227 CAC SRL a 9 Hane NO*Emlakiros Razamanaz RX200067 Ånonli Liv POLAR
228 Champion SRL d 24 9 Hona NO*Emlakiros Qa RX201460 Ånonli Liv POLAR
229 CAP NOM SRL d 23 10 Hona (K) IC Lyra de Passion Selkirk LO180610 Ånonli Liv POLAR
230 CAC SRS ns 9 Hane Alfons RX388856 Jäde Lindberg Simon BJK
231 CAC SRS c 9 Hona Gekkola Cats Claudia Chela RX389859 Jäde Lindberg Simon BJK
232 HP ABY n 1 Hane GIC Farris of the Anvil von Kalimdor*CH LO1925981 Pesonen Eetu URK
233 CAPS NOM ABY n 4 Hane (K) GIP S*Skimmerdal's Elton LO315087 Westling Maria ASK
234 Grand Internationell Premier ABY a 6 Hane (K) IP CH S*Nogitsune's WanyamaAsh LO331314 Westling Maria ASK
235 EX1 ABY a 12 Hona S*GoodNews Zoe LO400990 Olsson Agnetha NOS
236 CAP NOM BIS ABY o 10 Hane (K) S*GoodNews Yoda LO379347 Rova Anna-Lena NOS
237 EX1 NOM ABY o 11 Hona S*Nekayahs Yuna Yasmin LO395786 Stenmark Kristin BJK
238 EX1 NOM BIS ABY o 12 Hona FI*Herzlichkeit Rain of Amethyst LO2235386 Töyrylä Jemina POROK
239 CAC ABY p 9 Hona S*GoodNews Villanelle LO376229 Olsson Agnetha NOS
240 ABS BAL n 5 Hane IC S*Spotless Parvel LO349969 Andersson Angela SC
241 CAP NOM BIS BAL b 10 Hona (K) S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda SL
242 HP NOM CRX d 03 2 Hane (K) SP S*My Twigg's Ruby Rain LO323251 Forsström Lillemor SL
243 CAC NOM BIS CRX d 03 23 9 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela SC
244 EX2 CRX f 03 23 9 Hona S*Avec's Whiskey Sour Amaretto LO394632 Kuru Christine NOS
245 CAC CRX n 22 9 Hona SE*Ghibli's SatSUK LO393717 BäCK BJK
246 EX1 NOM CRX n 24 12 Hane S*Magic Paw's Melkor The Dark Lord LO399321 Kuru Christine NOS
247 EX1 NOM CRX d 33 12 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela SC
248 EX2 CRX n 21 33 12 Hane S*Magic Paw's Manwë The Blessed One LO399319 Kuru Christine NOS
249 CAC NOM CRX n 09 33 9 Hona S*Pontemonte's Chimaira LO371600 Kuru Christine NOS
250 EX1 CRX n 09 21 33 12 Hane S*Magic Paw's Mithrandir The Wizard LO399320 Kuru Christine NOS
251 CAGPIB DRX n 01 64 6 Hona (K) IP CH S*Bonnea's Vizzla LO330932 Norrgård Tia BJK
252 EX2 DRX a 03 9 Hona SE*LovelyPaw's Minna RX374896 Nilsson Johanna SOL
253 CAC DRX n 09 9 Hona SE*JoElle Atlantiz Ariel RX379655 Bjuhr Anna BJK
254 CAP DRX n 02 64 10 Hane (K) SE*Hoven'drovens Lars-Lennart LO388566 Karlsson Agnes SOL
255 EX1 BIV NOM BIS DRX ns 03 11 Hona BECIA Hermiland*PL LO398068 Rönnlund Ann-Christin BJK
256 EX2 DRX d 24 9 Hona S*Kintza's Fiametta RX371368 Björklund Inger SOL
257 EX3 DRX f 24 9 Hona SE*WigozAna's Hilda history of love LO383604 Bjuhr Anna BJK
258 CAC BIV NOM DRX f 24 9 Hona SE*LovelyPaw's Miracle LO392711 Nilsson Johanna SOL
259 CAP NOM DRX f 10 Hona (K) CH S*Bonnea's Zoya LO341895 Jonsson Joanna BJK
260 EX2 DRX d 10 Hona (K) S*Kintza's Luca de Lovling Nest RX371369 Löfling Katja BJK
261 EX2 DRX f 12 Hona SE*Hoven'drovens Irma LO397720 Öberg Emma NERK
262 EX1 DRX f 12 Hona IDP*Lucifers dream Calanthe LO401590 Aspnér Isabel NOS
263 EX1 ej cert DRX f 09 24 9 Hona S*Kintza's SOL LO392359 Björklund Inger SOL
264 CAP NOM DRX g 09 10 Hona (K) CH S*Bonnea's Zelda LO341894 Jonsson Joanna BJK
265 EX1 DRX f 03 24 12 Hona IDP*Exaduz Cirilla Riannon LO402589 Arnström Eva SUK
266 Internationell Premier DRX n 24 8 Hane (K) PR NO*Beautiful Hearts Alvin Amadeus RX191239 Granhus Lena Trönd
267 EX1 DRX a 24 12 Hane SE*WigozAna's Lukas Silver Sparkle LO401946 Bjuhr Anna BJK
268 EX1 DRX a 09 23 11 Hane NO*Beautiful Hearts Isaac Ivo LO202843 Granhus Catharina Trönd
269 EX1 NOM DRX n 03 24 11 Hona SE*Mymlan's Lilla My LO397107 Aspnér Isabel NOS
270 EX1 BIV DRX a 03 24 12 Hona SE*WigozAna's Kitty Hallå RX398616 Bjuhr Anna BJK
271 CAGCIB DRX d 21 31 5 Hane IC SE*Lovling Nest I Zico RX355985 Löfling Katja BJK
1272 ABS DRX n 03 33 9 Hona SE*Aira Lous Hilma LO390086 Öberg Emma NERK
272 CAC NOM BIS OSH a 9 Hane S*LimeriCK LO392981 BaCK SK
273 CAP OSH g 25 10 Hona (K) IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie SC
274 CAPS OSH a 03 4 Hona (K) GIP IC La Bell Xtra Estelle DSM LO317938 BaCK SK
275 CAC RUS 9 Hane (N) Little Merlin's Brexit Boris LO197683 Kjetsaa Margit NORAK
276 CAC NOM SIA b 9 Hane SE*Ediecats Mulberry LO392825 Forsström Lillemor SL
277 CAPS SPH n 02 62 4 Hane (K) GIP NO*Elegant Soul Balder LO184460 Granhus Lena Trönd
278 CAC SPH n 02 21 62 9 Hona SE*Pink Catillac Björg RX392005 Nielsen Theresia NOS
279 CAP SPH d 10 Hane (K) SE*Rut's Bruce Banner LO390421 Lundström Sara BJK
280 Supreme Premier SPH f 09 31 4 Hona (K) GIP S*Kattmillas Organic Winter Spirit LO314353 Krainer Alexandra BJK
281 CAC NOM SPH a 21 33 9 Hane Clandestino Rafiki RX384593 Krainer Alexandra BJK
282 EX2 SPH n 33 9 Hane SE*Rut's Tony Stark LO390418 Krainer Alexandra BJK
283 EX1 NOM OCI n 24 11 Hona SE*Meavita's Odd Molly RX396668 Blomqvist Erika BJK
284 1 NOM BIS HCS ns 23 14 Hane (K) Bravo LO1967 Burman Anna BJK
285 ABS HCS f 09 14 Hona (K) MajagräddNOS LO1859 Westling Mats BJK
286 1 HCS f 09 24 14 Hona (K) Hulda LO1938 Norrgård Tia BJK
A2 13,3p BIS NFO ns 03 22 16 Hane S*Dalkullans Sumo LO385946 Bergqvist Weronica DÄK
A3 43,3p BIS BUR f 16 Hona SE*Kattrox Isn't She lovely LO359536 Johansson Hedman Jeanette SUK
A4 30p BIS CRX n 09 33 16 Hona S*Pontemonte's Chimaira LO371600 Kuru Christine NOS
C1 OCI n 24 OCI n 24 13b Hona SE*Meavita's Odd Molly RX396668 Blomqvist Erika BJK
F2001 Omreg fs 09 MCO fs 09 13c Hona SE*Kennel Flakaskär Livia LO399071 Lundgren Mikael BJK
F1001 Omreg MCO f MCO f 13c Hona S*Bisu's Ztrimma LO378228 Lundgren Mikael BJK
F1 Omreg NEM a NEM a 13c Hona Lilja RX391190 Dahlberg Margreth NOS
F3002 Omreg n 09 NFO n 09 13c Hane S*AlfaBeta's Dante Alighieri LO401190 Strandberg Emma BJK
F2002 Omreg NFO n NFO n 13c Hona S*AlfaBeta's Debbie Reynolds LO401189 Bratt Jonsson Sofie BJK
F1002 Omreg NFO n NFO n 13c Hane S*AlfaBeta's Duke Ellington LO401188 Boberg Jonsson Anita BJK
F2003 Omreg a 09 22 NFO a 09 22 13c Hane SE*Avivaz Gemstone Topas LO401682 Berglund Anna MSK
F1003 Omreg a 22 NFO a 22 13c Hona SE*Avivaz Gemstone Diamond LO401681 Berglund Anna MSK
F3 Omreg f 09 23 SIB f 09 23 13c Hona S*Altaicas Evlalia LO393631 Petersén Catharina SOL
F4 Omreg SIB fs 24 SIB fs 24 13c Hona SE*Lurvtrollets Tesla af Goliat LO401586 Eklöf Katarina HÄK
F5 Omreg ds 09 SIB ds 09 13c Hona SE*Leannain's Marsali LO399273 Lidvall Karin BJK
K1 5 NFO 18   SE*Klint skogens Allis (2021-11-12) Klint skogens Klint Anita SOL
K2 4 NFO 18   S*Lofvens Peppar Precious Heart (2021-12-02) AlfaBeta's Boberg Jonsson Anita BJK
K3 3 NFO 18   S*Ildrasie's França (2021-12-04) Ildrasie's Bylund Lena BJK
K4 2 NFO 18   S*Scripsis Dora Dyveronika (2021-12-05) Björnönstasseri Forsgren Gunilla BJK
K5 1 NFO 18   S*Ayamara's Saga (2022-01-01) Avivaz Berglund Anna MSK
K6 1 CRX 18   S*Pontemonte's Chimaira (2021-12-23) Magic Paw's Kuru Christine NOS
S1 1 BIS EXO e 22 15a Hane SC SE*Yffranes Tommy-Gun LO309497 Sigfridsson Marina MSK
S2 2 MCO f 09 22 15a Hona (K) SC (N)Hunstadmoen's Leah DVM LO318804 Malmstad Lena NOS
S3 1 BIS NFO g 09 24 15a Hona GIC S*Just Catnap's Tamina LO307290 Kristiansson Kerstin SOL
S4 1 BIS SPH f 09 31 15a Hona (K) GIP S*Kattmillas Organic Winter Spirit LO314353 Krainer Alexandra BJK
U1 10p BIS 17   SE*Björnönstasseri u reg Forsgren Gunilla BJK
U2 UTGÅR 17   (N)Nordic Lynx's u reg Jarling Britt LK
U3 UTGÅR 17   SE*Triquetras u reg Johansson Therese NOS
U4 42p BIS 17   SE*Kattrox u reg Johansson Hedman Jeanette SUK
V1 2 PER ns 11 15b Hona (K) SC SE*Silver Tajrish Zahara LO283657 Grankvist Elisabeth NOS
V2 1 BIS SBI b 15b Hane (K) GIP SC IDP*BaCK LO259694 Särkioja Anita SOL
V3 1 BIS NFO f 09 22 15b Hona (K) PR SC Honey Lollipop de Sigriou DSM DVM LO290055 Franklin Anna BJK
V4 1 SIB n 09 24 15b Hane (K) SP SC (N)Sjakkmatt's Bowser DSM DVM LO280746 Houdi Jeanette UK