Värmlands Kattklubb 1 ABS EXO n 5 Hona IC S*Hagabodas Roma LO342640 Kinhult Isabelle ÖSTK
220702 2 ABS EXO n 9 Hane d'Eden Lover Impy LO379864 Stråhle Ulf ÖSTK
3 ABS EXO d 9 Hona S*Trubbnosen's Fresia of Marängos LO376998 Abrahamsson Lennart VÄK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 CACIB EXO f 7 Hona CH SE*Yffranes Heaven s On Fire LO390583 Landén Marcus MSK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 HP EXO e 22 1 Hane SC SE*Yffranes Tommy-Gun LO309497 Sigfridsson Marina MSK
kategori 1 51 kategori 2 152 kategori 3 51 kategori 4 56 huskatt korthår 7 huskatt långhår 2 6 ABS EXO f 23 12 Hona S*Hagabodas Indira LO402107 Kinhult Isabelle ÖSTK
senior 4 senior 7 senior 2 senior 3 huskatt senior 1 7 ABS PER w 61 12 Hane SE*Glimmertwins Mick Jagger LO402830 Molin Marie ÄK
veteran 0 veteran 3 veteran 5 veteran 2 huskatt veteran 1 8 CAGPIB PER w 62 6 Hane (K) IP S*Scarlet's Davidoff LO360218 Davidsson Olsson Camilla VÄK
fertil hane 10 fertil hane 30 fertil hane 12 fertil hane 9 9 CAGPIB NOM PER n 6 Hane (K) IP S*Scarlet's Bazooka LO377656 Davidsson Olsson Camilla VÄK
fertil hona 13 fertil hona 41 fertil hona 10 fertil hona 13 10 CAPS BIV NOM BIS PER n 4 Hona (K) GIP S*Athelstones Hotter than July LO373929 Jacobsson Siv KKOJ
kastrat hane 12 kastrat hane 16 kastrat hane 10 kastrat hane 10 11 CAPS PER n 4 Hane (K) GIP SE*Yffranes I Am The Night LO378545 Jacobsson Siv KKOJ
kastrat hona 3 kastrat hona 13 kastrat hona 7 kastrat hona 8 12 EX1 NOM BIS PER n 11 Hona SE*Ulvus Midnight Rambler LO396992 Sigfridsson Marina MSK
junior hane 1 junior hane 5 junior hane 1 junior hane 4 13 CACIB NOM BIS PER a 7 Hane CH S*Shahi's Blue Ray LO369918 Höök Johansson Kajsa DK
junior hona 6 junior hona 15 junior hona 2 junior hona 7 14 EX1 NOM PER d 12 Hane S*Tashmoore's Alhambra LO402658 Stråhle Ulf ÖSTK
kattunge hane 2 kattunge hane 12 kattunge hane 6 kattunge hane 1 15 ABS PER e 10 Hane (K) S*Kaw-Liga's Bubblegum LO394913 Blomkvist Ingegerd VRK
kattunge hona 4 kattunge hona 20 kattunge hona 3 kattunge hona 4 16 CACIB PER g 7 Hona CH SE*Yffranes Moonage Daydream LO378546 Sigfridsson Marina MSK
17 CACIB PER n 22 7 Hona CH FI*Ayser's Bohemian Rhapsody LO391928 Palombo Monica ÖSTK
KATEGORI 1 18 ABS PER f 24 9 Hona Gisella LineSinLiten del Falco d'Oro*IT LO204603 Lockheart Anne Line ISHAV
Bästa vuxen hane: 19 CACIB PER n 02 62 7 Hane CH SE*Nightshade's Cowboy Cocktail LO375428 Söderberg Åse VÄK
CH S*Shahi's Blue Ray, Hane, PER a 20 EX1 PER d 01 62 11 Hane First Love av Reffsgård(N) LO400750 Jonsson Waylett ÖSTK
Äg: Höök Johansson Kajsa, DK 21 CACIB PER ds 03 22 7 Hona CH Boggie's Navi LO392568 Söderberg Åse VÄK
Bästa vuxen hona: 22 EX1 NOM PER f 33 12 Hona Anitwas CupCake LO400933 Kvarnheden Susanne PK
CH SE*Birmatösen's Mira, Hona, RAG n 03 23 CACS RAG n 3 Hane WW'18 GIC SE*Frums Foster JW DVM LO351805 Landén Marcus MSK
Äg: Strand Anna-Karin, DÄK 24 CAC RAG n 9 Hane SE*Grächen Rolex LO367515 Haltiner Therese DÄK
Bästa junior: 25 EX1 BIV RAG n 11 Hona S*Grand Gathinoz Åh min Ålivia LO398193 Hammar Lars DÄK
SE*Ulvus Midnight Rambler, Hona, PER n 26 CAPIB RAG a 8 Hane (K) PR SE*Birmatösen's Stuart LO367489 Carlquist Maja DÄK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 27 CAGPIB RAG n 03 6 Hane (K) IP S*Asterion's In My Dreams LO364249 Sundler Martina VÄK
Bästa kattunge: 28 CACIB NOM BIS RAG n 03 7 Hona CH SE*Birmatösen's Mira LO394077 Strand Anna-Karin DÄK
Cinnamon, Hane, SBI b 29 CACIB NOM RAG a 03 7 Hona CH S*Eurovisions Je Me Casse LO391124 Memedov Zvezdan SPIN
Äg: Johnsson Annika, BIK 30 EX1 RAG a 03 12 Hona SE*Quinaldo's Elle LO402358 Lidén Elin UK
Bästa kastrat hane: 31 Internationell Premier RAG g 03 8 Hona (K) PR SE*Fujujung's Eudora LO358850 Bartelsen Marie ELK
GIP SC S*Linéahuset's Quimba DVM, Hane (K), SBI n 32 CAC RAG a 03 21 9 Hona S*Eurovisions All of My Love LO375500 Memedov Zvezdan SPIN
Äg: Porat Eva, NERK 33 CAC RAG n 04 9 Hane SE*Frums Olympic LO391275 Landén Marcus MSK
Bästa kastrat hona: 34 CAPIB RAG n 04 8 Hane (K) PR SE*Birmatösen's Calvin LO391917 Carlquist Maja DÄK
GIP S*Athelstones Hotter than July, Hona (K), PER n 35 EX1 RAG n 04 12 Hona SE*Birmatösen's Isa LO399717 Strand Anna-Karin DÄK
Äg: Jacobsson Siv, KKOJ 36 EX2 RAG a 04 11 Hona Braya Daisy Quake of HG LO203643 Fagerli Lisbeth SMAAL
Bästa senior: 37 EX1 NOM RAG a 04 11 Hona S*Eurovisions Didai Didai Dai JW LO397243 Memedov Zvezdan SPIN
SC SE*Yffranes Tommy-Gun, Hane, EXO e 22 38 EX1 RAG c 04 12 Hona S*Carmado's Izzy LO402563 Johansson Gun SPIN
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 39 CACS BIV SBI n 3 Hane GIC Taropaves Xanax LO354564 Finnebäck Annelie NERK
Bästa avelshane: 40 CAPS NOM BIS SBI n 4 Hane (K) GIP SC S*Linéahuset's Quimba DVM LO316459 Porat Eva NERK
BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM, PER n : 20 p 41 EX2 SBI n 4 Hane (K) GIP SE*Mirënya Prins Caspian av Friardalen LO329930 Andersson Saga DK
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 42 CAC SBI n 9 Hane SE*ChillaBelle's Denver RX395815 Pirklbauer Gabriella BIK
43 CAC SBI n 9 Hona Taropaves Asami LO383073 Porat Eva NERK
KATEGORI 2 44 ABS SBI n 11 Hona SE*Liljelundens Glimra LO396994 Päjäärvi Sara BIK
Bästa vuxen hane: 46 CAC SBI a 9 Hona S*Stoneridge Zet the world on Fire LO398341 Högström Gabriella VÄK
GIC S*Myselisia's Jafar, Hane, NFO n 03 24 47 EX1 SBI a 11 Hona SE*Is och Eld's Sanchez LO398394 Lundell Christina VÄK
Äg: Gylling Cecilia, ELK 48 HP NOM SBI b 1 Hane SC Berlioz DVM RX347155 Pirklbauer Gabriella BIK
Bästa vuxen hona: 49 EX1 ej cert SBI b 9 Hane S*Stoneridge X-it from cloud Nine LO401646 Högström Håkan VÄK
GIC SE*Sankt Halvard's Pixie DVM, Hona, MCO f 03 22 50 ABS SBI b 9 Hona SE*Degermossens Frosty Florence LO386945 Östlund Lena VÄK
Äg: Kindbom Charlotta, ELK 51 EX1 BIV NOM BIS SBI b 12 Hane Cinnamon RX402894 Johnsson Annika BIK
Bästa junior: 52 CAPS SBI e 4 Hane (K) GIP SE*Solstakatten Rozzi Pavarotti LO310556 Andersson Saga DK
SE*Hökhöjdens Uniqum Saphir, Hona, SIB g 09 22 53 CAC SBI f 9 Hona (N) Ultra Vires Tauriel of Mirkwood LO200494 Haave Helén ADEL
Äg: Hero Johansson Marie, NERK 54 CAP NOM SBI n 21 10 Hona (K) SE*Clearriver's Addicted To You LO366963 Högström Gabriella VÄK
Bästa kattunge: 55 CAC SBI b 21 9 Hona S*Hammartassen's Herzogin Elsa LO389257 Rådberg Viveka VÄK
S*Viento's Cosmic Crisp, Hane, NFO n 03 24 56 HP SBI c 21 2 Hane (K) SP SE*Liljelundens Avatar LO292532 Päjäärvi Sara BIK
Äg: Wester Camilla, ELK 57 CAPS TUV a 62 4 Hane (K) GIP SC S*Rytorps Fade to Black LO309112 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
Bästa kastrat hane: 58 Premier TUV d 21 63 10 Hane (K) SE*Anjivans Vide LO362269 Lundahl Mikael VÄK
SP Migoto's Pirius DSM, Hane (K), NFO w 64 59 CAC TUV d 61 9 Hona S*Wi'nte Sams Fanny Mae LO389456 Molin Lundahl Kajsa VÄK
Äg: Ask Tommy, ADEL 60 EX1 TUV d 63 11 Hona S*Wailet's Chilla LO396399 Brynning Wailett SPIN
Bästa kastrat hona: 61 HP TUV f 62 1 Hona SC SE*Anjivans Caffe Macchiato RX303237 Fredholm Angelica VÄK
WW'21 WW'15 GIP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM, Hona (K), SIB ny 24 62 CAC LPL f 22 9 Hona S*Rexture BC Miss Li LO362911 Bielk Louise BIK
Äg: Kedert Sören, UK 63 ABS LPL f 9 Hona S*Nyponrosens BC Modesty Blaise RX375061 Gachkova Tatiana VÄK
Bästa senior: 64 EX1 LPL f 03 12 Hona SE*Well Borns BC Labyrinth RX400685 Bielk Louise BIK
WW'21 WW'15 GIP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM, Hona (K), SIB ny 24 65 CAGPIB MCO a 6 Hane (K) IP IC NO*Lythrum Piccolo LO190116 Eilertsen Aid-Evy ØSTFOLD
Äg: Kedert Sören, UK 66 EX1 MCO a 12 Hane SE*Zobiria's Sapphiron LO401928 Rönnqvist Karlsson Sofie VÄK
Bästa veteran: 67 CACIB BIV MCO n 09 7 Hane CH S*Magoria's Slipknot LO389828 Ewerlöf Matilda ELK
GIP SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM, Hona (K), NFO f 24 68 CAC MCO n 03 9 Hona SE*Cooligan's Rammstein Du Hast LO394893 Börsholt Caroline BIK
Äg: Bäcklund Ann-Kristin, DÄK 69 EX1 MCO a 03 12 Hane S*Topzy Tail's Lucky Malte LO402690 Åhrén Maria ÖSTK
Bästa avelshane: 70 CAPS MCO n 23 4 Hona (K) GIP S*Checkers Bright LO335178 Karlsson Lena VÄK
SE*Skastas Boss, MCO ds 09 : 16,67 p 71 Champion BIV NOM MCO n 22 9 Hane S*Musslan Anders LO385301 Ewerlöf Matilda ELK
Äg: Åhrén Maria, ÖSTK 72 DRAGEN MCO n 22 9 Hane Harley Bellamoondo*PL LO394017 Börsholt Caroline BIK
Bästa uppfödning: 73 EX2 MCO n 22 9 Hona SE*Knäkatten Lady Montana LO380852 Niklasson Lindha ÖSTK
S*Rockringen's,  : 60 p 74 CAC MCO n 22 9 Hona SE*GskogsCats Märta LO393031 Gavell Söderström Ylva VÄK
Äg: Åberg Barbro, NERK 75 EX1 MCO n 22 11 Hona NO*Knight Hart's First Lady LO204474 Næsøen Jeanette ØSTFOLD
76 EX1 NOM MCO a 22 12 Hona S*Magoria's Nirvana LO402668 Karlsson Lena VÄK
KATEGORI 3 77 CACS BIV MCO n 09 22 3 Hane GIC SE*Sankt Halvard's Thom LO359687 Augustsson Martin ELK
Bästa vuxen hane: 78 EX2 MCO n 03 22 9 Hane S*Checkers Marciello LO358418 Nilsson Ann-Christin VÄK
S*KungsgardenCats Oberon, Hane, BEN n 24 79 Champion MCO a 09 22 9 Hane Bjørntorpets Kewin LO200931 Næsøen Jeanette ØSTFOLD
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 80 EX3 MCO n 03 22 9 Hane SE*Whitewater's What You're Proposing LO388108 Engström Sabina VÄK
Bästa vuxen hona: 81 EX2 MCO n 09 22 9 Hona S*Magoria's Nervosa LO388113 Barnes Marie VÄK
SW'22 S*KungsgardenCats Bamboo Shark, Hona, BEN n 24 82 CAC MCO n 09 24 9 Hona S*Stortassen's Yvette LO394188 Öhrberg Annika DK
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 83 Premier MCO n 09 22 10 Hane (K) GIC S*Stortassen's Karl LO319263 Thelin Åsa DK
Bästa junior: 84 EX2 MCO n 03 22 11 Hona S*Djupdalen's Jasmine Larkin LO398344 Engström Sabina VÄK
SE*Hjällnäs Najla, Hona, KBL f 09 22 85 EX1 NOM MCO n 03 22 11 Hona S*Stortassen's Catriona LO399490 Öhrberg Annika DK
Äg: Sonesson Britt-Marie, ELK 86 CAGCIB MCO d 5 Hane IC S*Topzy Tail's Be Bozz LO315929 Niklasson Lindha ÖSTK
Bästa kattunge: 87 ABS MCO d 22 8 Hane (K) PR CH SE*Sankt Halvard's Rosso JW LO348109 Boss Jenny SPIN
S*KungsgardenCats Cherry Pie, Hona, BEN n 24 88 CAC MCO d 22 9 Hane SE*Vildarnas Hubba Bubba LO370010 Rörstad Håkan TCC
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 89 Internationell Champion BIV NOM MCO f 23 7 Hona S*Stortassen's Sanna LO385349 Öhrberg Annika DK
Bästa kastrat hane: 90 CAC MCO f 22 9 Hona (N) Endless Masaitana LO201210 Næsøen Jeanette ØSTFOLD
PR SC SE*Out n About Jaxs JW, Hane (K), BEN n 22 91 ABS MCO f 10 Hona (K) SE*Sankt Halvard's Astrid LO372634 Boss Jenny SPIN
Äg: Carlsson Anneli, JKK 92 EX1 MCO d 22 11 Hane S*Djupdalen's Igor Karkaroff LO397811 Engström Sabina VÄK
Bästa kastrat hona: 93 EX1 MCO f 12 Hona S*Topzy Tail's Lady Liz LO402691 Åhrén Maria ÖSTK
SW'13 SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM, Hona (K), BUR a 94 HP NOM MCO f 09 22 2 Hona (K) SP SE*Sankt Halvard's RoxAnne LO348106 Augustsson Martin ELK
Äg: Ferm Anneli, VÄK 95 CACS BIV NOM BIS MCO f 03 22 3 Hona GIC SE*Sankt Halvard's Pixie DVM LO342346 Kindbom Charlotta ELK
Bästa senior: 96 CACIB MCO d 03 23 7 Hane CH S*Musslan Dennis LO390200 Kindbom Charlotta ELK
SP GIC (N)Dala Speed Athelia Blue, Hona (K), KOR 97 ABS MCO f 09 22 8 Hona (K) PR SC (N)Hunstadmoen's Leah DVM LO318804 Malmstad Lena NOS
Äg: Frostander Anne, DK 98 EX2 MCO f 03 22 9 Hona SE*Vildarnas Ronja LO374661 Hyttring Jenny VÄK
Bästa veteran: 99 ABS MCO f 09 9 Hona SE*Marfinn's Ilma Wilma LO378739 Finnilä Maria ELK
SW'13 SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM, Hona (K), BUR a 100 EX3 MCO f 09 22 9 Hona SE*Whitewater's Lola Montez LO392195 Fredholm Angelica VÄK
Äg: Ferm Anneli, VÄK 101 CAC MCO g 09 22 9 Hona S*Stortassen's Wenda LO392865 Öhrberg Annika DK
Bästa uppfödning: 102 ABS MCO d 02 21 62 11 Hane SE*Sankt Halvard's Kaj LO400605 Dahllöf Annelie ELK
S*KungsgardenCats,  : 58 p 103 EX1 MCO f 09 11 Hona SE*Välistero's Miss Spokey LO397056 Svensson Elinor DÄK
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 104 ABS MCO f 09 11 Hona S*Acoonitum's Arzelin Arrol LO399504 Malmstad Lena NOS
105 EX1 BIV NOM MCO d 09 22 12 Hona S*Musslan Erin LO205635 Hansen Janicke ØSTFOLD
KATEGORI 4 106 EX2 MCO g 09 12 Hona SE*WildTail's Belle av Thilda LO403716 Lingeby Camilla NERK
Bästa vuxen hane: 107 ABS MCO fs 22 5 Hona IC S*Acoonitum's Tuvalie LO392759 Malmstad Lena NOS
IC Syntax Ufne Koty*PL, Hane, OSH b 25 108 CAPIB NOM MCO ds 25 8 Hane (K) PR NO*Knight Hart's Diesel LO199957 Næsøen Jeanette ØSTFOLD
Äg: Eek Magnusson Iréne, FRÄS 109 CAP MCO a 10 Hona (K) IP NO*Lambokitty Lykke LO189861 Eilertsen Aid-Evy ØSTFOLD
Bästa vuxen hona: 110 ABS MCO ns 10 Hane (K) NO*Tinneberget B. Gismo LO190661 Eilertsen Aid-Evy ØSTFOLD
IC Nordiksnow Aurora JW, Hona, BAL n 21 111 ABS MCO ns 11 Hane Nemo Afgan*PL LO205354 Næsøen Jeanette ØSTFOLD
Äg: Landell Anna, VRK 112 EX1 BIV MCO fs 11 Hona SE*Luddtassens Massimo LO396677 Gylling Amanda NERK
Bästa junior: 113 EX2 MCO ns 11 Hona SE*Luddtassens Aquarella LO396678 Gylling Amanda NERK
Nilay Ufne Koty*PL, Hane, OSH a 25 114 EX3 MCO fs 25 11 Hona NO*Knight Hart's Great Gatsby LO204476 Næsøen Jeanette ØSTFOLD
Äg: Bornholm Linda, SL 115 EX1 MCO ns 12 Hane SE*Zobiria's Magtheridon LO401932 Olsson Cathrine VÄK
Bästa kattunge: 116 EX2 MCO ns 12 Hona SE*Zobiria's Sinestra LO401930 Molin Lundahl Kajsa VÄK
S*Mistlurens Stina, Hona, RUS 117 EX1 BIV MCO ns 22 12 Hona SE*Zobiria's Sindragosa LO401931 Fredholm Angelica VÄK
Äg: Fältström Bengt-Göran, VK 118 Champion BIV NOM MCO ds 09 9 Hane SE*Skastas Boss LO385359 Åhrén Maria ÖSTK
Bästa kastrat hane: 119 EX2 MCO ns 09 9 Hane SE*Paw controls Ivan LO390321 Niklasson Lindha ÖSTK
WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW, Hane (K), CRX b 03 120 ABS MCO ns 09 22 9 Hane Mainefield's Sunrise in Texas LO398967 Finnilä Maria ELK
Äg: Jansson Susanne, MSK 121 EX2 MCO gs 09 12 Hona S*Blue Impala's Xtra Delight LO401146 Larsson Berith VÄK
Bästa kastrat hona: 122 EX1 MCO ds 09 22 12 Hona SE*Luddtassens Munin LO403601 Gylling Amanda NERK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 123 EX3 MCO fs 03 12 Hona S*Topzy Tail's Lady Asta LO402686 Åhrén Maria ÖSTK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 124 CAGCIB NOM MCO w 63 5 Hona IC SE*Sankt Halvard's Britta Blanche LO373442 Kindbom Charlotta ELK
Bästa senior: 125 HP BIV NOM NEM n 21 1 Hane GIC T-Rex Tzar-Koshka LO385941 Stridh Marie BIK
IP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM, Hane (K), CRX n 03 126 EX2 NEM n 21 5 Hona IC SE*Aurora Stars Cordelia LO341023 Lorentzon Joanna VK
Äg: Karlsson Helena, BIK 127 CAGCIB NEM as 21 5 Hona IC SE*Lönnekullas Molly LO386680 Ståhl Annacarin BIK
Bästa veteran: 128 CACIB NEM a 21 7 Hona CH SE*Corda Dreams' Whoopsie Daisy LO393634 Lorentzon Joanna VK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 129 Champion NEM a 9 Hane SE*Caradonna's Kosmos LO386764 Michalowski Beata VK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 130 CAC NEM a 21 9 Hona SE*Silvanders Amira LO386421 Forsler Annika VK
Bästa avelshane: 131 HP NEM ns 09 21 2 Hane (K) SP S*Älvnäs Mussaya Frasse LO302878 Kvarnström Ann-Christine VÄK
IC NO*Triforce Donner, SOM a : 53,3 p 132 CACIB BIV NEM a 09 21 7 Hona CH Buba Snejnaya Zima LO370340 Michalowski Beata VK
Äg: von Oelreich Birgitta, BIK 133 CAPIB NOM NEM n 09 21 8 Hona (K) PR SE*Silvanders Inezza LO362363 Forsler Annika VK
134 CAC NEM a 09 21 9 Hane Imageblaze Tanvye LO392257 Lust Fia NERK
HUSKATT 135 DRAGEN NEM as 09 21 9 Hona SE*Clavus Charming Poly LO392473 Spiik Malin NERK
Bästa korthår: 136 EX1 NEM n 09 12 Hane SE*Clavus Sputnik LO401566 Spiik Malin NERK
SW'19 SW'18 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM, Hona (K), HCS n 09 23 137 EX1 NFO n 11 Hane S*Kattilaforsens Sylvester LO396566 Roos Emma DÄK
Äg: Hellkvist Eva, BIK 138 EX1 NFO n 12 Hane S*Kattilaforsens Mamoru LO401488 Ackelid Tina UK
Bästa långhår: 139 CAGCIB NFO a 09 5 Hane IC SE*Lisselbacks Kenzo LO359172 Ramstedt Birgitta NERK
Smilla, Hona (K), HCL f 03 22 140 Internationell Champion NFO n 09 7 Hane CH S*Little L's Shuffle LO363568 Pajunen Malin SPIN
Äg: Hellkvist Eva, BIK 141 CAC BIV NFO n 03 9 Hane SE*Arneks Bugatti LO380160 Carlsson Thomas ÄK
Bästa senior: 142 EX2 NFO n 03 9 Hane (N) Migoto's Ulf LO202594 Bråthen May Iren ADEL
SW'19 SW'18 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM, Hona (K), HCS n 09 23 143 Champion NFO n 09 9 Hona S*Djupdalen's Elladora Black LO350295 Engström Sabina VÄK
Äg: Hellkvist Eva, BIK 144 Premier NOM NFO n 03 10 Hane (K) S*Rockringen's Blackout LO200575 Slåtten Kristin GRENL
Bästa veteran: 145 EX1 NFO n 09 11 Hona SE*Lisselbacks Othilia LO398529 Loberg Anna UK
Goliat DSM, Hane (K), HCS ns 146 EX1 NOM NFO n 03 12 Hona S*Pysida's Vilda LO401132 Larsson Anne-Marie VÄK
Äg: Ewerlöf Matilda, ELK 147 ABS NFO n 23 3 Hane GIC S*Little L's Rising Power LO357470 Pajunen Malin SPIN
148 CAPIB NFO n 24 8 Hane (K) PR S*Uncut Diamond Lamboghini LO372356 Loberg Anna UK
149 ABS NFO n 24 9 Hona S*Dalkullans Kastanj LO350003 Ackelid Tina UK
150 Premier BIV NFO n 24 10 Hane (K) S*Pysida's Jackpot LO364697 Andersson Inger VÄK
151 EX2 NFO n 22 10 Hane (K) S*Little L's Big Bang Boom LO396030 Vinkvist Eva DÄK
152 EX1 BIV NOM NFO n 24 11 Hona S*Rockringen's Dolly Style LO399018 Carlzon Kerstin NERK
153 EX2 NFO n 24 12 Hane S*Dalkullans Utte-Putte LO403252 Jansson Ewa DÄK
154 EX1 NOM NFO n 24 12 Hane S*Dalkullans Ulle-Mulle LO403251 Jansson Ewa DÄK
155 EX2 NFO n 24 12 Hona S*Blacksmith's Lovis LO399770 Sjöberg Titti VÄK
156 EX3 NFO n 22 12 Hona S*Kattilaforsens Maron LO401490 Ackelid Tina UK
157 EX1 NFO n 24 12 Hona S*Dalkullans Ulla-Bella LO403249 Jansson Ewa DÄK
158 HP NFO nt 09 22 2 Hane (K) SP GIC S*Spin Engine's Gold-X LO256660 Jansson Maria NERK
159 EX2 NFO n 03 22 3 Hane WW'19 SW'22 SW'19 GIC S*Rockringen's Underdog JW LO357119 Åberg Barbro NERK
160 CACS BIV NOM BIS NFO n 03 24 3 Hane GIC S*Myselisia's Jafar LO372920 Gylling Cecilia ELK
161 CACIB NFO n 09 22 7 Hona CH S*Myselisia's Star Elite LO389591 Gylling Cecilia ELK
162 Internationell Champion NFO n 09 24 7 Hane S*Myselisia's FIFA LO192467 Hansen Janicke ØSTFOLD
163 CAC NOM NFO n 09 24 9 Hona S*Rockringen's Bubble Pop LO383247 Asp Johan VÄK
164 ABS NFO n 09 22 9 Hona S*Robotorpets Chessie LO388952 Håkansson Catarina  
165 ABS NFO n 01 21 62 10 Hane (K) S*Pax' Lucifer LO389095 Risander Matilda NERK
166 EX1 NFO n 09 24 11 Hona S*Rockringen's Doja Cat LO399017 Andersson Hanna VÄK
167 EX3 NFO n 03 24 12 Hane S*Blacksmith's Lurifax LO399769 Birath Ingrid VÄK
168 EX2 NFO n 02 21 62 12 Hane S*Pax Romas Labbas LO401430 Dahlkvist Sylvia SPIN
169 EX1 BIV NOM BIS NFO n 03 24 12 Hane S*Viento's Cosmic Crisp LO402379 Wester Camilla ELK
170 CAPS NOM NFO f 24 4 Hona (K) GIP SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM LO271750 Bäcklund Ann-Kristin DÄK
171 Grand Internationell Champion NFO d 24 5 Hona IC S*Mustela's Esprit LO345314 Loberg Anna UK
172 EX2 NFO g 22 7 Hona CH S*Cederskogens Bibbi Blåsippa LO363340 Löfstrand Susanna SPIN
173 CACIB BIV NOM NFO f 22 7 Hona CH S*Rockringen's Cyberface LO392888 Åberg Barbro NERK
174 CAPIB NFO f 22 8 Hona (K) PR IC SE*Kattzelius Dalelia de Alba LO311442 Jansson Maria NERK
175 CAC NFO f 9 Hona S*Pysida's Lobelia LO370107 Andersson Inger VÄK
176 EX1 NFO f 11 Hona Florentina z Krainy Asgardu*PL LO400308 Liljehammar Linda NERK
177 CAPS NFO e 09 22 4 Hane (K) GIP SC SE*Kattzelius Freswick de Alba LO311441 Jansson Maria NERK
178 CAGCIB NOM NFO f 09 24 5 Hona IC (N) Vargskogens Ametyst LO189117 Vargskogen Linda Christin ADEL
179 CAGPIB BIV NOM NFO d 09 24 6 Hane (K) IP SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM LO286009 Andersson Inger VÄK
180 CACIB NOM NFO d 09 22 7 Hane CH S*SillyZone's Arezzo LO196510 Vargskogen Linda Christin ADEL
181 EX2 NFO d 03 7 Hane CH Åsgreina's Amadeus LO197873 Ask Tommy ADEL
182 EX2 NFO f 09 7 Hona CH SE*Duvesjön's Grace LO371337 Halemark Katri SVISS
183 Internationell Champion NFO f 09 24 7 Hona CH S*Dalkullans Rulta LO383028 Jansson Ewa DÄK
184 CAPIB NFO f 03 8 Hona (K) PR CH S*Pysida's Anemone LO321588 Andersson Hanna VÄK
185 CAC NFO f 09 22 9 Hona S*Viento's Yamina LO378980 Wester Camilla ELK
186 EX2 NFO f 03 22 9 Hona SE*Miramac's Cascade LO384503 Jacobsson Maria (Mia) DÄK
187 CAP NFO f 09 24 10 Hona (K) S*Pysida's Ninja LO376189 Lovén Ann VÄK
188 EX2 NFO ds 02 21 62 12 Hane SE*Prana's Aloha LO402790 Sjöberg Titti VÄK
189 EX2 NFO f 03 22 12 Hona S*Safari Kittens Lola LO401201 Axelsson Lena DÄK
190 EX1 BIV NOM NFO f 09 22 12 Hona S*Rockringen's Excuse Me LO402373 Åberg Barbro NERK
191 CAPIB NFO fs 24 8 Hona (K) PR IC S*Mustela's Aletheia LO330596 Loberg Anna UK
192 Champion NFO ns 22 9 Hane NO*Løkeveien Antony LO202269 Ask Tommy ADEL
193 ABS NFO ds 22 10 Hane (K) S*Pysida's O'Boy LO378295 Malefjord Johanna VÄK
194 Premier NOM NFO fs 22 10 Hona (K) IC S*Dalkullans Jamazon LO349238 Axelsson Lena DÄK
195 EX1 NOM NFO ns 24 11 Hane S*Little L's Ecthelion JW LO399927 Dahlkvist Sylvia SPIN
196 CACIB NFO fs 09 22 7 Hona CH S*Pysida's Quality LO383016 Ramstedt Birgitta NERK
197 CAC BIV NOM NFO ns 03 24 9 Hane S*Little L's Curry LO396804 Dahlkvist Kim SPIN
198 CAC NFO fs 03 24 9 Hona S*Hemligheten's Fairy LO373306 Roos Emma DÄK
199 EX3 NFO fs 09 24 9 Hona SE*Whiteberry's Estelle Mountain LO386030 Pekkala Simone ÄK
200 EX2 NFO ns 09 9 Hona S*Pysida's Utopia LO394952 Andersson Inger VÄK
201 ABS NFO ns 02 21 62 10 Hane (K) GIC S*Pax' Kaligula LO350355 Risander Matilda NERK
202 EX1 NFO ns 03 24 12 Hane DK*Twikke's Sitka LO404193 Dahlkvist Sylvia SPIN
203 EX1 BIV NFO ds 03 22 12 Hona SE*Prana's Mahina LO402791 Mårtensson Susanne SVISS
204 EX2 NFO ns 09 24 12 Hona SE*Duvesjön's Jessie LO403151 Halemark Katri SVISS
205 HP NOM BIS NFO w 64 2 Hane (K) SP Migoto's Pirius DSM LO184196 Ask Tommy ADEL
206 CAGPIB NFO w 62 6 Hane (K) IP S*Little L's Vilmer the Prince LO374244 Bergsten Lotta BIK
207 CAC NFO w 62 9 Hane (N)Laksjøen's Abbe Månedans LO378334 Wester Camilla ELK
208 EX1 NFO w 62 11 Hona S*Viento's Sexy By Nature LO398399 Wester Camilla ELK
209 CAGPIB SIB a 6 Hane (K) IP SE*Mojowito's Buzz Lightyear LO343981 Lust Fia NERK
210 CAPS SIB a 09 4 Hane (K) GIP SE*Elara's Peeta Hugosson LO342118 Molin Ida VÄK
211 CAPIB SIB n 09 8 Hona (K) PR S*Älvnäs Belle'ask Betty Boop LO365156 Kvarnström Ann-Christine VÄK
212 EX1 SIB n 09 12 Hona SE*Mr. Ingel's Natalia RX400601 Molin Ida VÄK
213 CAPS NOM BIS SIB ny 24 4 Hona (K) WW'21 WW'15 GIP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM LO290059 Kedert Sören UK
214 ABS SIB n 22 5 Hane CH Starsiberia Hiroshi LO377736 Lundström Pia DK
215 ABS SIB n 22 9 Hane Radislav ForestHunter LO394113 Lomovtseva Irina UK
216 CAC SIB ny 22 9 Hane S*Maollich's H3 Honey Honey LO391015 Fredriksson Sten Johanna VÄK
217 CAC SIB ny 24 9 Hona Jessika Vivalavita*RU LO372445 Fredriksson Sten Johanna VÄK
218 ABS SIB ny 22 11 Hona SE*Aanainas Nutella av stasia LO398196 Smedler Linnea VÄK
219 CAPS NOM SIB n 02 21 64 4 Hane (K) GIP SE*Muscardinus Pumbaa LO298454 Andersson Jeanette NERK
220 CAC SIB n 09 24 9 Hona (N)Einhaugens Nilja Tildedatter LO396396 Boije Camilla NERK
221 CAC SIB d 24 9 Hane S*Maollich's I3 Illinois LO395685 Öqvist Lena NERK
222 Champion SIB f 24 9 Hona SE*Nora Hill's Montana LO392313 Hentilä Teresa DÄK
223 CAGCIB SIB g 09 22 5 Hona IC SE*Hökhöjdens Gemini by Phoenix LO356171 Hero Johansson Marie NERK
224 CACIB SIB d 02 21 64 7 Hane SE*Grimm Tail's Whiskey RX370890 Skogberg Jeanette NERK
225 EX1 BIV NOM BIS SIB g 09 22 11 Hona SE*Hökhöjdens Uniqum Saphir LO397507 Hero Johansson Marie NERK
226 EX1 SIB f 09 24 12 Hona SE*Grimm Tail's Flamma LO399923 Skogberg Jeanette NERK
227 CAPIB SIB ns 22 8 Hona (K) PR S*Anel's Kittens Selenas Dottir Ida LO356308 Skärgård Andersson Christina BIK
228 EX1 SIB ns 24 11 Hane SE*Aanainas zimba av alexis LO398265 Wall Inger DÄK
229 EX1 SIB ns 22 11 Hona SE*Silvertörnens Hera LO397908 Lundström Pia DK
230 CAGCIB SIB fs 09 11 5 Hona IC SE*Kreivi's fröken Sagogryn af Toodles LO385596 Kreivi Riitta DK
231 ABS SIB ns 09 24 10 Hane (K) S*AceroRamos Kalle RX391037 Wall Inger DÄK
232 CAC SIB fs 09 9 Hona SE*Muscardinus Queen Annes´s Revenge LO395994 Andersson Therese NERK
233 EX1 SIB w 63 11 Hane S*Zjillas Orion LO399247 Kårwik Jenna UK
234 EX1 NOM SIB w 64 11 Hona SE*Himmines Lolita Lempicka LO397233 Kårwik Jenna UK
235 CAPIB NOM BIS BEN n 22 8 Hane (K) PR SC SE*Out n About Jaxs JW RX350361 Carlsson Anneli JKK
236 CAPIB NOM BEN n 24 8 Hona (K) NW'19 PR GIC S*KungsgardenCats Labradoodle JW LO355833 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
237 CACIB NOM BIS BEN n 24 7 Hane S*KungsgardenCats Oberon LO394814 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
238 Champion BIV NOM BIS BEN n 24 9 Hona SW'22 S*KungsgardenCats Bamboo Shark LO393956 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
239 Premier BEN n 24 10 Hane (K) Malek Angel Felis*CZ LO193367 Rønningen Lyseggen Line GRENL
240 ABS BEN n 24 11 Hona SE*Leopard Lily's Stina RX398083 Christesen Sandra BIK
241 EX1 BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Derpy Hooves LO401556 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
242 EX1 NOM BIS BEN n 24 12 Hona S*KungsgardenCats Cherry Pie LO400323 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
243 CACIB NOM BEN n 24 32 7 Hane Adelhills Rush of Echoes RX397353 Sajanti Jonna BIRKA
244 CAGPIB BEN n 24 33 6 Hane (K) IP SC Artizto Catz Just Can't Get Enough LO324590 Lidenskog Anette ÄK
245 EX1 NOM BEN n 24 33 12 Hane Artizto Catz Knock Out Bludger LO400517 Olovsson Åsa ÄK
246 Champion NOM BLH e 9 Hane Hero av Ramsdal (N) LO201827 Yrke Linn HAURAK
247 EX1 NOM BLH ns 11 12 Hona SE*Shinseina Yavira of Kismet RX400063 Finnebäck Annelie NERK
248 ABS BLH n 01 62 9 Hona SE*PawsInMyHeart's Night crawler LO386838 Strid Elin NERK
249 ABS BLH b 02 62 5 Hane IC SE*Mina Mirakel's I Love Capt'n Morgan LO352312 Strid Maud NERK
250 CAPIB NOM BLH d 03 8 Hane (K) PR S*Ullstrumpans Bolton LO368257 Odder Hanna NERK
251 ABS BLH h 03 10 Hona (K) IDP*Rozehip's Dressed for Success LO378332 Strid Maud NERK
252 Grand Internationell Champion NOM BLH o 02 62 5 Hona IC SE*Mina Mirakel's I Love Marschmellow LO352315 Strid Elin NERK
253 CAPIB BLH n 33 8 Hane (K) SE*Camapokas Orwell LO362884 Frisk Ulrika VÄK
254 CACIB BSH a 7 Hane CH (N) Hotcat's Fonzo LO199716 Skøyen Elin NORAK
255 CAC BIV NOM BSH a 9 Hane PL*Gotham Falcon LO373836 Stefansson Ulrika VRK
256 CAP NOM BSH a 10 Hane (K) SC Maximo del Millars*ES LO346041 Wallin Kerstin VRK
257 EX1 BSH a 12 Hane SE*Nínim's Callisto LO402096 Höglund Linnea VRK
258 EX1 NOM BSH a 12 Hona SE*Nínim's Pandora LO402172 Höglund Linnea VRK
259 Internationell Champion BSH b 7 Hane CH SE*Myrtassen's Emmet RX369716 Vannemyr Camilla VÄK
260 CACIB BSH c 7 Hona CH Joy Division's Daffodil RX379459 Vannemyr Camilla VÄK
261 Champion BIV NOM BSH c 9 Hona SE*Nínim's Bellatrix LO363086 Höglund Linnea VRK
262 EX1 BSH c 12 Hane S*Andantes Barry LO399808 Mortensen Marie SKKK
263 EX2 BSH c 12 Hane S*Andantes Billy LO399807 Vannemyr Camilla VÄK
264 CACIB BSH e 7 Hane CH Diadora's Islay Creamball LO362621 Nymark Katrin SK
265 CAPIB NOM BSH f 8 Hona (K) PR CH Suncat's Kisses of Fire LO274173 Stefansson Ulrika VRK
266 Internationell Premier BSH g 8 Hona (K) PR SE*BaraBus Matchless LO296629 Andersson Eva NERK
267 HP NOM BSH n 24 2 Hane (K) SP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
268 CACIB BSH a 24 7 Hona CH SE*Meduseld's Yen LO337594 Sevéus Hanna MSK
269 Premier BSH a 24 10 Hane (K) IDP*Kentuckygårdens Ivan Hirst LO362139 Andersson Eva NERK
270 CACIB BSH g 22 7 Hona CH SE*BaraBus Lowestoft LO378515 Widberg Siv MSK
271 CAP BSH g 22 10 Hona (K) IC SE*HazyDawn's Frida Kahlo LO355759 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
272 CACS BSH ns 22 64 3 Hane GIC SE*Forever Loved Mums-Mums LO189176 Yrke Linn HAURAK
273 CAC BSH a 02 62 9 Hane SE*Lindhouse Charles Dickens LO388715 Rosvall Felicia MSK
274 CAC BSH a 03 9 Hane SE*AgMa's Viljar LO393838 Jansson Gunilla VÄK
275 HP NOM BIS BUR a 2 Hona (K) SW'13 SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm Anneli VÄK
276 Grand Internationell Champion KBL w 62 5 Hane IC SE*Hjällnäs Cevin JW RX347701 Sonesson Britt-Marie ELK
277 EX1 KBL f 24 11 Hona SE*Hjällnäs Nicole LO398934 Andersson Johanna ELK
278 EX1 NOM BIS KBL f 09 22 11 Hona SE*Hjällnäs Najla LO398932 Sonesson Britt-Marie ELK
279 HP KOR 2 Hona (K) SP GIC (N)Dala Speed Athelia Blue LO292402 Frostander Anne SYDK
280 CACIB MAU ns 7 Hona CH SE*Broqvist Ravenclaw LO390061 Fisher John NERK
281 CAP NOM MAU ns 10 Hane (K) SE*Broqvist Raphael Sirius LO390060 Sundberg Helena NERK
282 CACIB BIV NOM MAU ns 24 7 Hona CH Emauge A Star Is Born LO403335 Asplund Mia ÄK
283 Champion MAU ns 24 9 Hane SE*Broqvist Jazz LO370958 Fisher John NERK
284 ABS MAU ns 24 9 Hona SE*Broqvist Helena LO366084 Fisher John NERK
285 CAC MAU ns 24 9 Hona SE*Broqvist Tesla LO395731 Hermansson Alina SK
286 EX1 NOM MAU ns 24 11 Hane SE*Eternal Spring Hold my heart LO400020 Asplund Mia ÄK
287 Premier OCI n 24 10 Hane (K) SE*Cats Are Us Hurricane RX382374 Scholz Sandra JKK
288 Premier NOM OCI b 24 10 Hona (K) SC S*Pagngle's True Love DVM RX286862 Glennsten Agneta SPIN
289 EX1 OCI b 24 12 Hane S*Pagngle's Boy namned Sue LO399812 Glennsten Agneta SPIN
290 CAC SRL j 09 9 Hona S*Ma'ha Gita Oops! One More Try RX390806 Karlsson Lisbeth (Lisa) DÄK
291 Internationell Champion ABY n 7 Hane S*Cat Claw's UnderCover Umber LO384456 Wallebo Susanna BIRKA
292 CAC BAL w 67 9 Hona SE*Truffles Dazzling Doris RX370097 Landell Anna VRK
293 EX1 BAL w 67 11 Hona SE*Truffles Fancy Fiona LO397847 Landell Anna VRK
294 CAPIB BAL b 8 Hona (K) PR S*Rufu's Elleonora LO364359 Hällgren Linda SL
295 EX1 BAL c 11 Hona SE*Truffles Exquisite Estrid LO397711 Landell Anna VRK
296 CAGCIB NOM BIS BAL n 21 5 Hona IC Nordiksnow Aurora JW RX357217 Landell Anna VRK
297 HP BIV NOM CRX n 2 Hane (K) SP SE*PrimaRex Zinger LO319926 Bergström Torun VK
298 HP CRX a 2 Hane (K) SP S*Chagris Blue Velvet LO332621 Bergström Torun VK
299 ABS CRX n 8 Hane (K) PR SC S*RexEllen's SmällkaramEllen DVM LO280807 Wilhelmsson Lena VRK
300 CAPIB CRX b 8 Hane (K) PR CH S*Jazz-Annas Jake Blues LO287196 Sjöberg Anna VÄK
301 EX1 CRX n 11 Hona SE*Mirelius Lamborghini Miura LO397464 Arborelius Bodil VÄK
302 HP NOM BIS CRX b 03 2 Hane (K) WW'18 SW'19 SP S*Rexlicious Rebus JW LO326700 Jansson Susanne MSK
303 CAGPIB CRX n 03 6 Hane (K) IP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM LO307175 Karlsson Helena BIK
304 CACIB CRX n 01 62 7 Hane CH SE*Rex Perspective We are Venom LO393528 Gustafsson Carina VRK
305 EX1 CRX b 03 12 Hane SE*Mirelius Pinarello LO402187 Arborelius Bodil VÄK
306 CACIB NOM CRX d 03 23 7 Hona S*Spotless Eld LO387905 Andersson Angela SC
307 EX1 CRX b 24 12 Hona SE*Rex Perspective Nougat Cannelle LO402261 Gustafsson Carina VRK
308 EX1 NOM CRX d 33 11 Hane FI*FunkyJam's Crazy Banana LO402246 Andersson Angela SC
309 CACIB NOM CRX n 02 33 7 Hona CH SE*Arextocats Stardust Yvaine LO394779 Karlsson Helena BIK
310 CAPIB DRX b 8 Hona (K) PR SC SE*Derexified Mags Cohen LO316606 Forsén Malin VÄK
311 EX1 DRX n 11 Hona SE*Tinica's Yamina LO396927 Nilsson Christina JKK
312 ABS DRX b 03 11 Hona Jaquline Magic Elite*UA LO403337 Saskia Johansson Sara JKK
313 HP NOM BIS DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
314 CAC DRX hs 24 9 Hona SE*Amor Regis Malin LO395418 Karlsson Birgitta SYDK
315 CAGPIB DRX n 24 6 Hane (K) IP SE*Recce Pod Operation Serval LO365654 Lassarp Vanessa DK
316 CAPIB DRX n 22 8 Hona (K) PR SE*Amor Regis Lilla My RX374332 Karlsson Birgitta SYDK
317 EX1 NOM DRX os 24 11 Hona SE*Heavy's Beata von Kophot LO400329 Rönnqvist Karlsson Sofie VÄK
318 CACS NOM DRX ns 03 24 3 Hona GIC SE*Derexified Virginia City LO352699 Forsén Malin VÄK
319 CAGCIB NOM DRX n 03 24 5 Hane IC SE*Recce Pod Navy SEAL JW LO365653 Lassarp Vanessa DK
320 ABS DRX bs 03 24 11 Hona Monkey Magic Elite*UA LO405095 Saskia Johansson Sara JKK
321 CAC DRX ns 21 33 9 Hona SE*Vildarnas Luna LO393982 Hyttring Jenny VÄK
322 CAC DRX g 02 21 32 9 Hona SE*Flittermouse E Elin af Tyra LO394134 Knutsson Chtistina VÄK
323 CACIB DRX n 09 21 32 7 Hona CH SE*Derexified Everglades LO392917 Forsén Malin VÄK
324 CAGCIB OLH j 5 Hona IC SE*Kissetantens Rån RX385744 Pettersson Alexsandra NERK
325 ABS OSH b 2 Hane (K) SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund Jessica NERK
326 CAGPIB OSH n 22 6 Hona (K) IP IC Isis Angel Felis*CZ JW LO191572 Rønningen Lyseggen Line GRENL
327 CACIB OSH n 24 7 Hane CH Gregory Bambola OstravaCZ LO386252 Bornholm Linda SL
328 EX1 NOM BIS OSH a 25 11 Hane Nilay Ufne Koty*PL LO401039 Bornholm Linda SL
329 ABS OSH b 22 10 Hona (K) S*Asynjas Un-Ni RX364212 Schaffer Frida ÄK
330 Grand Internationell Champion NOM BIS OSH b 25 5 Hane IC Syntax Ufne Koty*PL LO378487 Eek Magnusson Iréne FRÄS
331 CAPIB NOM OSH g 25 8 Hona (K) PR IC S*Pilosus Red Knight RX361052 Andersson Ing-Marie SC
332 EX1 OSH ns 22 11 Hane S*Asynjas Ccor-Ne-Lis LO399086 Schaffer Frida ÄK
333 EX1 NOM OSH ns 22 11 Hona S*Asynjas Cce-Li-A LO399081 Suonperä Pyttynen Katja ÄK
334 EX1 OSH b 03 11 Hane Kordian Pearly Orientu*PL LO204922 Rønningen Lyseggen Line GRENL
335 EX1 NOM BIS RUS 12 Hona S*Mistlurens Stina LO401151 Fältström Bengt-Göran VK
336 CACIB NOM SIA n 7 Hane FI*Triangle Killian LO389034 Johansson Inga-Lill BIK
337 CACIB NOM SIA n 7 Hona Marilljos Lillifee LO366033 Johansson Inga-Lill BIK
338 CAPIB NOM SIA n 8 Hane (K) Marilljos Litchi LO387399 Johansson Inga-Lill BIK
339 Champion SIA c 21 9 Hona Habibi Bambola OstravaCZ LO401038 Pettersson Alexsandra NERK
340 CACIB SIA b 03 21 7 Hane CH SE*Happy Monkey's Bugatti Baby II LO377592 Bornholm Linda SL
341 CAPS NOM SOM n 4 Hane (K) GIP CH NO*Oyapus Chaths LO334248 Flinkman Erina NERK
342 CAP SOM n 10 Hane (K) S*Skrasselkattens Blitzen RX385629 Jönsson Elisabeth VÄK
343 CAP BIV SOM n 10 Hona (K) S*Catnip's Darling Daisy LO374451 Karlsson Sandra NERK
344 CAGCIB BIV NOM SOM a 5 Hane IC NO*Triforce Donner LO361486 von Oelreich Birgitta BIK
345 EX1 NOM SOM a 11 Hona S*Catnip's Gabby Gabriella LO398852 von Oelreich Birgitta BIK
346 EX1 NOM SOM a 12 Hona S*Catnip's Hopeful Holly LO402418 von Oelreich Birgitta BIK
347 CAC SOM o 9 Hona SE*Akahana's Dia'Mante LO394808 Flinkman Erina NERK
348 CAP SOM o 10 Hane (K) SE*Vesselkattens Herr Nilsson LO360950 Jönsson Elisabeth VÄK
349 HP NOM SPH f 09 31 2 Hona (K) SP S*Kattmillas Organic Winter Spirit LO314353 Krainer Alexandra BJK
350 Champion SPH a 21 33 9 Hane Clandestino Rafiki RX384593 Krainer Alexandra BJK
351 EX1 NOM SPH f 21 32 12 Hona IDP*Västkustpärlan Chanel LO402488 Nyström Sasja VÄK
352 1 NOM HCL n 09 24 14 Hane (K) Scirocco LO1974 Hellkvist Eva BIK
353 1 NOM BIS HCL f 03 22 14 Hona (K) Smilla LO1924 Hellkvist Eva BIK
354 3 HCS d 09 22 14 Hane (K) Fritzzjunior LO1874 Hellkvist Eva BIK
355 2 HCS n 09 14 Hane (K) Bamse LO1761 Johansson Madelene NERK
356 1 NOM HCS ns 14 Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf Matilda ELK
357 3 HCS n 03 24 14 Hona (K) Selma LO1999 Lovén Ann VÄK
358 1 NOM BIS HCS n 09 23 14 Hona (K) SW'19 SW'18 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM LO1591 Hellkvist Eva BIK
359 4 HCS ns 09 23 14 Hona (K) Charlie LO2004 Suomela Anna VÄK
360 2 HCS ns 24 14 Hona (K) Yrvädret LO1997 Hellkvist Eva BIK
A1 1:a 20 p PER n 16 Hane BW'18 SC Blackfire Aventador JW DSM DVM LO336865 Sigfridsson Marina MSK
A2 1:a 16.67 p MCO ds 09 16 Hane SE*Skastas Boss LO385359 Åhrén Maria ÖSTK
A3 UTGÅR MCO n 03 22 16 Hane S*Checkers Marciello LO358418 Nilsson Ann-Christin VÄK
A4 ABS NFO n 24 16 Hona S*Dalkullans Kastanj LO350003 Ackelid Tina UK
A5 1:a 533 p SOM a 16 Hane IC NO*Triforce Donner LO361486 von Oelreich Birgitta BIK
F3 NFO ds 02 21 62 NFO ds 02 21 62 13c Hane SE*Prana's Aloha LO402790 Sjöberg Titti VÄK
K1 2 MCO 18   CH SE*Heavy's Harley Quinn (2022-02-08) Zobiria's Olsson Cathrine VÄK
K2 3 MCO 18   SE*Frozty Rivers Apolonia Maze (2022-02-16) Topzy Tail's Åhrén Maria ÖSTK
K3 1 NFO 18   GIC S*Dalkullans Diva D DVM (2022-02-26) Dalkullans Jansson Ewa DÄK
S1 1 BIS EXO e 22 15a Hane SC SE*Yffranes Tommy-Gun LO309497 Sigfridsson Marina MSK
S2 2 SBI n 15a Hane (K) GIP SC S*Linéahuset's Quimba DVM LO316459 Porat Eva NERK
S3 4 SBI e 15a Hane (K) GIP SE*Solstakatten Rozzi Pavarotti LO310556 Andersson Saga DK
S4 3 TUV a 62 15a Hane (K) GIP SC S*Rytorps Fade to Black LO309112 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
S5 2 MCO n 09 22 15a Hane (K) GIC S*Stortassen's Karl LO319263 Thelin Åsa DK
S6 3 MCO d 15a Hane IC S*Topzy Tail's Be Bozz LO315929 Niklasson Lindha ÖSTK
S7 5 NEM ns 09 21 15a Hane (K) SP S*Älvnäs Mussaya Frasse LO302878 Kvarnström Ann-Christine VÄK
S8 4 NFO e 09 22 15a Hane (K) GIP SC SE*Kattzelius Freswick de Alba LO311441 Jansson Maria NERK
S9 2 NFO f 22 15a Hona (K) PR IC SE*Kattzelius Dalelia de Alba LO311442 Jansson Maria NERK
S10 1 SIB n 02 21 64 15a Hane (K) GIP SE*Muscardinus Pumbaa LO298454 Andersson Jeanette NERK
S11 1 BIS SIB ny 24 15a Hona (K) WW'21 WW'15 GIP SC S*AmiliiSibiri's Prinzessin Glorina DSM DVM LO290059 Kedert Sören UK
S12 2 BSH g 15a Hona (K) PR SE*BaraBus Matchless LO296629 Andersson Eva NERK
S13 1 BIS KOR 15a Hona (K) SP GIC (N)Dala Speed Athelia Blue LO292402 Frostander Anne DK
S14 1 BIS CRX n 03 15a Hane (K) IP SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM LO307175 Karlsson Helena BIK
S15 1 DRX b 15a Hona (K) PR SC SE*Derexified Mags Cohen LO316606 Forsén Malin VÄK
S16 ABS OSH b 15a Hane (K) SP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund Jessica NERK
S17 2 SPH f 09 31 15a Hona (K) SP S*Kattmillas Organic Winter Spirit LO314353 Krainer Alexandra BJK
S18 1 BIS HCS n 09 23 15a Hona (K) SW'19 SW'18 NW'19 NW'18 NW'16 Dancer DSM LO1591 Hellkvist Eva BIK
U1 2:a 44 p 17   S*Dalkullans u reg Jansson Ewa DÄK
U2 4:a 34 p 17   S*Little L's u reg Dahlkvist Sylvia SPIN
U3 5:a 32 p 17   S*Pysida's u reg Andersson Inger VÄK
U4 1:a 60 p 17   S*Rockringen's u reg Åberg Barbro NERK
U5 ABS 17   SE*Sankt Halvard's u reg Dahllöf Annelie ELK
U6 3:a 36 p 17   S*Stortassen's u reg Öhrberg Annika DK
U7 UTGÅR 17   S*Topzy Tail's u reg Åhrén Maria ÖSTK
U8 UTGÅR 17     u reg Næsøen Jeanette ØSTFOLD
U9 UTGÅR 17   Artizto Catz u reg Olovsson Åsa ÄK
U10 1:a 58 p 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid Ulrica SYDK
U11 UTGÅR 17   SE*Nínim's u reg Höglund Linnea VRK
V1 2 NFO nt 09 22 15b Hane (K) SP GIC S*Spin Engine's Gold-X LO256660 Jansson Maria NERK
V2 1 NFO d 09 24 15b Hane (K) IP SC S*Dalkullans Billy Bisquit DM JW DSM DVM LO286009 Andersson Inger VÄK
V3 1 BIS NFO f 24 15b Hona (K) GIP SC S*Räserråttan's Greta DM JW DSM DVM LO271750 Bäcklund Ann-Kristin DÄK
V4 1 BEN n 22 15b Hane (K) SP SC Artizto Catz Edward A DSM DVM LO274565 Lidenskog Anette ÄK
V5 2 BSH n 24 15b Hane (K) SP S*Javeliner's Poit Dhubh LO267340 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
V6 2 BSH f 15b Hona (K) PR CH Suncat's Kisses of Fire LO274173 Stefansson Ulrika VRK
V7 1 BIS BUR a 15b Hona (K) SW'13 SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm Anneli VÄK
V8 3 OCI b 24 15b Hona (K) SC S*Pagngle's True Love DVM RX286862 Glennsten Agneta SPIN
V9 ABS CRX n 15b Hane (K) PR SC S*RexEllen's SmällkaramEllen DVM LO280807 Wilhelmsson Lena VRK
V10 1 CRX b 15b Hane (K) PR CH S*Jazz-Annas Jake Blues LO287196 Sjöberg Anna VÄK
V11 1 BIS DRX f 15b Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
V12 1 BIS HCS ns 15b Hane (K) Goliat DSM LO1202 Ewerlöf Matilda ELK