Gestrica Kattklubb 1 ABS EXO n 5 Hane CH S*Twice-As-Nice Valentino LO339596 Falck Eva SOL
221119 2 ABS EXO n 5 Hane CH d'Eden Lover Impy LO379864 Stråhle Ulf ÖSTK
3 CAGCIB EXO f 5 Hona IC SE*Yffranes Heaven s On Fire LO390583 Sigfridsson Marina MSK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 Grand Internationell Premier EXO ns 6 Hona (K) PR IC S*Subwoofer Evita JW LO284104 Falck Eva SOL
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 CAC EXO f 24 9 Hona S*Piqelinas Kava LO379242 Björkman Pauliina PK
kategori 1 106 kategori 2 133 kategori 3 0 kategori 4 0 huskatt korthår 0 huskatt långhår 0 6 CAGPIB NOM EXO ds 23 62 6 Hona (K) PR CH S*Atitza's Silver Patricia LO376859 Clintesparr Patrik ÄK
senior 0 senior 3 senior 0 senior 0 huskatt senior 0 7 Champion NOM EXO b 03 9 Hane SE*Hypknox's I am Legend of HN LO392607 Demervall Malin DK
veteran 3 veteran 0 veteran 0 veteran 0 huskatt veteran 0 8 EX1 EXO g 02 21 62 12 Hona S*Sidentassen The Miracle Queen LO404559 von Gerber Cecilia PK
fertil hane 19 fertil hane 26 fertil hane 0 fertil hane 0 9 Champion EXO ns 03 22 9 Hona S*Piqelinas Madiicken LO391694 Björkman Pauliina PK
fertil hona 30 fertil hona 36 fertil hona 0 fertil hona 0 10 CACIB PER w 61 7 Hane CH IDP*Firinellas Pom Fantastique LO400289 Holm Gunilla JKK
kastrat hane 13 kastrat hane 18 kastrat hane 0 kastrat hane 0 11 CAPS NOM PER w 62 4 Hane (K) GIP S*Scarlet's Davidoff LO360218 Davidsson Olsson Camilla VÄK
kastrat hona 10 kastrat hona 12 kastrat hona 0 kastrat hona 0 12 CACS NOM BIS PER w 62 3 Hona GIC S*Scarlet's Serena van der Woodsen LO386224 Hofmeijer Emelie MSK
junior hane 3 junior hane 5 junior hane 0 junior hane 0 13 HP NOM PER n 2 Hane (K) GIP SE*Yffranes I Am The Night LO378545 Jacobsson Siv KKOJ
junior hona 10 junior hona 17 junior hona 0 junior hona 0 14 HP BIV NOM PER n 2 Hona (K) GIP S*Athelstones Hotter than July LO373929 Jacobsson Siv KKOJ
kattunge hane 5 kattunge hane 10 kattunge hane 0 kattunge hane 0 15 CAPIB PER n 8 Hane (K) PR S*Scarlet's Youngblood LO392523 Runarsdotter Anna MSK
kattunge hona 16 kattunge hona 9 kattunge hona 0 kattunge hona 0 16 ABS PER n 1 Hona GIC SE*Hippolyte's Intense Iconic Esprit LO358666 Sellgren Agneta SUK
17 ABS PER n 9 Hona S*Scarlet's Viva la Juicy Noir LO360220 Hofmeijer Emelie MSK
KATEGORI 1 18 CAC NOM PER n 9 Hona d'Eden Lover Scarlet LO396895 Hofmeijer Emelie MSK
Bästa vuxen hane: 19 EX1 BIV NOM BIS PER n 11 Hona S*Twice-As-Nice Hold Me Closer JW LO402062 Abrahamsson Annevi MSK
SE*Rättvikskullans Captain America, Hane, RAG n 03 20 EX1 PER n 12 Hane SE*Hippolyte's Xavante Xtreme Icon LO405995 Sellgren Agneta SUK
Äg: Hagberg Ulrica, SK 21 EX1 NOM PER n 12 Hona SE*La Juicy's Dream Angel LO407818 Hofmeijer Emelie MSK
Bästa vuxen hona: 22 CAGCIB NOM PER a 5 Hane S*Shahi's Blue Ray LO369918 Höök Johansson Kajsa DK
GIC S*Scarlet's Serena van der Woodsen, Hona, PER w 62 23 CAGPIB NOM PER d 6 Hona (K) CH S*Mi'Ma's Lova LO328625 Lagerström Terese MSK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 24 CACIB PER d 7 Hane Noel de la Horský parkSK RX406345 Hellström Caroline GEK
Bästa junior: 25 ABS PER d 11 Hane S*Tashmoore's Alhambra LO402658 Stråhle Ulf ÖSTK
S*Twice-As-Nice Hold Me Closer JW, Hona, PER n 26 ABS PER d 12 Hane SE*Hippolyte's Yoda Youngest Icon LO407702 Sellgren Agneta SUK
Äg: Abrahamsson Annevi, MSK 27 Internationell Premier NOM BIS PER e 8 Hane (K) S*Kaw-Liga's Bubblegum LO394913 Blomkvist Ingegerd VRK
Bästa kattunge: 28 EX1 PER f 11 Hona IT*Welcome Jessica Rabbit II LO408983 Forslund Sarah DÄK
d'Eden Lover Time to sparkle, Hona, PER a 24 29 EX1 PER f 12 Hona SE*La Juicy's Flowerbomb LO407935 Runarsdotter Anna MSK
Äg: Hellström Caroline, GEK 30 CAPS NOM BIS PER g 4 Hona (K) IP IC S*Scarlet's Coco Chanel LO360219 Davidsson Olsson Camilla VÄK
Bästa kastrat hane: 31 EX1 NOM PER n 24 11 Hona d'Eden Lover Tequilla Boum Boum LO407607 Hellström Caroline GEK
S*Kaw-Liga's Bubblegum, Hane (K), PER e 32 EX1 NOM BIS PER a 24 12 Hona d'Eden Lover Time to sparkle u reg Hellström Caroline GEK
Äg: Blomkvist Ingegerd, VRK 33 EX1 PER f 24 12 Hona Paloma Mia de la Horský parkSK RX411024 Hellström Caroline GEK
Bästa kastrat hona: 34 EX1 NOM PER g 24 12 Hona S*Sidentassen The Miracle Miracle LO404560 Persson Ann-Charlotte (Lotta) MSK
IP IC S*Scarlet's Coco Chanel, Hona (K), PER g 35 CACIB PER ds 24 62 7 Hane S*Lily chic San Amour LO382305 Strandberg Karin MSK
Äg: Davidsson Olsson Camilla, VÄK 36 EX1 NOM PER fs 24 62 12 Hona SE*La Juicy's Sweet Like Candy LO407937 Falck Eva SOL
Bästa veteran: 37 Champion PER n 01 62 9 Hane S*Dmioretty's Endless Love LO399317 von Gerber Cecilia PK
PR IC S*Subwoofer Evita JW, Hona (K), EXO ns 38 EX1 PER d 01 62 12 Hane S*Livanda's Red Diamond LO406543 Wallinder Susanne GRK
Äg: Falck Eva, SOL 39 EX1 PER f 01 62 12 Hona S*Yomano's Babelicious of Dmiorettys LO408963 von Gerber Cecilia PK
40 EX1 PER g 03 11 Hona S*Wild Wilma's Harmonica LO402441 Davidsson Maria DÄK
KATEGORI 2 41 EX1 PER f 03 22 11 Hona S*Wild Wilma's Mariupol LO405065 Holm Gunilla JKK
Bästa vuxen hane: 42 CAC PER g 01 21 62 9 Hona S*Wild Wilma's Glory Glory Hallelujah LO384637 Holm Gunilla JKK
WW'19 SW'22 SW'19 GIC S*Rockringen's Underdog JW DSM DVM, Hane, NFO n 03 22 43 CAC NOM PER n 33 9 Hane Anitwas Crux LO400935 Johansson Borg Annelie KKOJ
Äg: Åberg Barbro, NERK 44 EX1 PER n 33 12 Hane S*Cinatellina's Leo LO408430 Thell Katarina PK
Bästa vuxen hona: 45 CAC PER f 33 9 Hona Anitwas CupCake LO400933 Kvarnheden Susanne PK
GIC S*Dalkullans Halloween JW DSM DVM, Hona, NFO n 24 46 EX1 PER f 33 12 Hona S*Trollbollen's Hedwig LO407600 Isaksson Mona KKOJ
Äg: Nilsson Inger, NERK 47 Champion PER d 21 33 9 Hona S*Cinatellina's Rita 4 ZuziDuz LO358633 Ingelsson Susanne PK
Bästa junior: 48 CAC PER f 21 33 9 Hona SE*ZuziDuz Frida LO399734 Ingelsson Susanne PK
S*Myselisia's Zoey Rey, Hona, NFO fs 03 24 49 EX1 PER g 21 33 12 Hona S*Cinatellina's Lykke Lovisa LO408432 Johansson Borg Annelie KKOJ
Äg: Gylling Cecilia, ELK 50 CACIB RAG n 7 Hane CH SE*Rättvikskullans Bernard LO381662 Hagberg Ulrica SK
Bästa kattunge: 51 CAGPIB RAG a 6 Hane (K) SE*Birmatösen's Stuart LO367489 Carlquist Maja DÄK
SE*Avivaz Irish Conor, Hane, NFO n 22 52 Supreme Champion RAG a 3 Hona GIC S*Mariamores LÎsle de rêves LO337859 Brandin Maria VK
Äg: Lundin Jonas, MSK 53 EX1 RAG a 12 Hona S*Hallongläntans Mammiga Mimosa LO408007 Remmert Sparre Åsa SK
Bästa kastrat hane: 54 ABS RAG f 9 Hona SE*Paw Pride Luna LO373840 Olofsson Sari SK
SE*Avivaz Gemstone Jasper, Hane (K), NFO ns 09 55 EX1 RAG n 21 11 Hona SE*Västersjöns Wild Rose LO403915 Nilsson Rebecka NERK
Äg: Lundin Jonas, MSK 56 CACIB RAG a 21 7 Hona S*Wihlthos LoRina LO379474 Nilsson Rebecka NERK
Bästa kastrat hona: 57 CAPIB NOM RAG d 21 8 Hane (K) PR S*Hjälmvid's Lupus Raggadish LO353643 Eklund Karin BIRKA
PR SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 58 ABS RAG d 21 9 Hona SE*By Salisas Juni LO390434 Olofsson Sari SK
Äg: Grebner Johanna, ALFA 59 CAP RAG n 03 10 Hane (K) SE*Birmatösen's Valentino LO391916 Granath Johanna ÖSTK
Bästa senior: 60 Champion BIV NOM BIS RAG n 03 9 Hane SE*Rättvikskullans Captain America LO395046 Hagberg Ulrica SK
PR SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 61 EX2 RAG n 03 9 Hane S*Raggababa Richmond LO395490 Holböll Carola VÄK
Äg: Grebner Johanna, ALFA 62 ABS RAG n 03 11 Hane SE*Lil'Magics Runnin  Wild LO403791 Olofsson Sari SK
Bästa avelshane: 63 EX1 RAG n 03 12 Hane SE*Wendeltassens Civic LO408755 Skarp Eivor SK
CH SE*Dear Johns James MacTavish, NFO at : 23,33 p 64 CAC RAG a 03 9 Hane Idol FriendlyRagdoll*PL LO377557 Holböll Carola VÄK
Äg: Pontén Beata, BIRKA 65 EX3 RAG a 03 9 Hona SE*TillyTrotter's Blue Heaven LO395542 Wallin Lena BIRKA
Bästa avelshona: 66 EX2 RAG a 03 9 Hona SE*Wernigerodes Diana LO398380 Holböll Carola VÄK
Veslegards Balcan Beauty, TUA as 24 : 20 p 67 CAC BIV RAG a 03 9 Hona SE*Wernigerodes Dina LO398382 Duru Konuskan Fatma SK
Äg: Rödsjö Lisbeth , TRÖN 68 EX1 RAG a 03 11 Hane SE*Birmatösen's Theoz LO402669 Granath Johanna ÖSTK
Bästa uppfödning: 69 EX1 BIV RAG a 03 11 Hona S*Sherlock Piece of Cake LO403836 Engström May TCC
SE*Avivaz,  : 60 p 70 EX1 RAG a 03 12 Hona SE*Megalicious Basilika LO406416 Engström May TCC
Äg: Berglund Anna, MSK 71 EX1 NOM RAG f 03 12 Hona S*Sherlock Hjärter Dam LO405014 Engström May TCC
72 CACIB NOM RAG g 03 7 Hona SE*Sweet spirits Soda pop LO375818 Älegård Linda SK
KATEGORI 3 73 Champion RAG n 03 21 9 Hane S*Gunbertus RammerJammer LO392679 Ekdahl Maria TCC
74 CAGPIB RAG n 04 6 Hane (K) SE*Birmatösen's Calvin LO391917 Carlquist Maja DÄK
KATEGORI 4 75 ABS RAG n 04 10 Hane (K) SE*Bello Doll's Jackson In Charming 18 LO393988 Karlsson Berit Bellan"" BIRKA
76 Internationell Champion RAG n 04 7 Hona CH SE*Rättvikskullans Avengers Pepper LO395049 Gynning Anna CK
HUSKATT 77 ABS RAG a 04 9 Hona Ruby Dama w Masce*PL LO382028 Karlsson Berit Bellan"" BIRKA
78 EX1 NOM RAG b 04 11 Hona S*Raggababa Hold On My Heart LO402073 Nilsson Pernilla CK
79 ABS RAG c 04 9 Hona SE*Fairylins Scarlet Witch LO395286 Nilsson Pernilla CK
80 CAC RAG f 04 9 Hona S*Sherlock 1 of us Jessica Fletcher LO372662 Engström May TCC
81 CAC RAG n 04 21 9 Hona SE*So Sweet Stella Vivian LO381014 Levenkova Regina TCC
82 EX1 NOM RAG n 04 21 12 Hane S*Hallongläntans Keliga Chili LO408006 Remmert Sparre Åsa SK
83 EX1 RAG c 04 21 11 Hona Bine-Dolls Valkyrie LO407656 Älegård Linda SK
84 EX1 NOM RAG e 04 21 11 Hane S*Hjälmvid's Daylight Sheltieblue LO403170 Eklund Karin BIRKA
85 HP NOM SBI n 1 Hane SC Taropaves Xanax LO354564 Finnebäck Annelie NERK
86 Champion NOM SBI n 9 Hona S*Läckerbiten's Fantasia LO395016 Nordström Lena ALFA
87 Grand Internationell Premier SBI a 6 Hona (K) PR SC S*Ma'ha Gita Frozen DVM LO307279 Mandre Liselotte SK
88 Premier NOM SBI a 10 Hane (K) GIC S*Calmiza's Hayman LO355625 Edling Birgitta MSK
89 CACIB SBI a 7 Hane CH SE*Magic Pearl's Bamse LO383414 Rausmark Linda VRK
90 EX2 SBI a 7 Hona CH S*Soldyrkarnas Delicious LO395966 Blom Susanne SK
91 CACIB BIV NOM SBI a 7 Hona Trevino's Enchilada LO397029 Carlberg Marie SUK
92 Champion SBI a 9 Hane SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
93 EX1 SBI a 12 Hona S*Soldyrkarnas Blue Moon LO407827 Blom Susanne SK
94 Grand Internationell Premier SBI b 6 Hane (K) PR S*Golden Beauty's Ulle-Gulle LO361438 Kallström Jennie NERK
95 CAGCIB SBI b 5 Hona IC SE*Bergåsens Diamant of Tiffany LO394260 Mandre Liselotte SK
96 Internationell Champion SBI b 7 Hane CH SE*Noble Wonder's Valley Victory LO389521 Eriksson Karin HÄK
97 EX1 BIV NOM SBI b 11 Hane Cinnamon JW RX402894 Johnsson Annika BIK
98 CAPIB SBI c 8 Hane (K) PR Trevino's PirriPirri LO356252 Dahlskog Anette PK
99 CAPIB SBI c 8 Hona (K) Trevino's Litchie LO353639 Cullbrand Amanda SK
100 EX1 SBI c 11 Hona SE*Pinkalicious Marilyn Monroe LO402560 Fors Suzanne TCC
101 CACIB SBI e 7 Hane CH S*Kilenskogens Dawis LO378556 Rangius Berit SKKK
102 Premier SBI f 10 Hona (K) IC S*Bibendums Goodride Spider Girl VII LO338304 Freudenthal Ditte ALFA
103 ABS SBI g 9 Hona SE*Vikmyra's Bellatrix Lestrange LO390276 Rangius Berit SKKK
104 CAC NOM SBI n 21 9 Hane S*Läckerbiten's Pinocchio LO395015 Lundin Anette SK
105 CAC SBI n 21 9 Hona S*Dixie Chicks Joan Jett LO390114 Karlsson Marie DÄK
106 EX2 SBI n 21 12 Hona S*Yamsa's Velour LO407438 Karlsson Marie DÄK
107 EX1 BIV SBI n 21 12 Hona S*Yamsa's Velvet LO407439 Karlsson Marie DÄK
108 CACIB SBI a 21 7 Hona S*Soldyrkarnas Sunshine LO393911 Bergquist Canidia SK
109 CAC SBI a 21 9 Hona SE*Chickweeds Cats Calypso LO401680 Filander Annika NERK
110 Internationell Champion SBI b 21 7 Hane S*Kilenskogens Öjvin LO363599 Silén Maria VRK
111 CAPS SBI c 21 4 Hane (K) IP SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM LO263452 Norlander Maggan TCC
112 CACS NOM SBI c 21 3 Hona IC S*White Treasure's Yust a Yewel JW LO366264 Johnsson Annika BIK
113 Grand Internationell Premier SBI d 21 6 Hona (K) IP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
114 Premier NOM SBI f 21 10 Hona (K) GIC S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Freudenthal Ditte ALFA
115 CAC TUV a 21 62 9 Hona SE*Equivalence's Black Widow LO401245 Hippinen Ahlgren Anneli VRK
116 Supreme Premier NOM TUV a 62 4 Hane (K) GIP SC S*Rytorps Fade to Black LO309112 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
117 CACIB TUV f 21 62 7 Hona S*Lislisas Cristina Lasaña" Pebre" RX396579 Nyman Mats BIRKA
118 CAC TUV f 21 62 9 Hona S*Lislisas Milla Antü LO382184 Persson Marie BIRKA
119 CACIB TUV g 21 62 7 Hona CH S*Lislisas Luisa Completo RX396578 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
120 CAP NOM LPL n 32 10 Hona (K) SE*Tottarnas BC Barbro LO372178 Kullstam Lena TCC
121 CAPIB NOM LPL b 03 21 32 8 Hane (K) SE*Iceblue's Sarcastic Sartre BC RX398448 Fuchs Sanna BIRKA
122 ABS LPL f 03 21 32 9 Hona SE*Husråttans BC Minerva McGonagall RX402712 Katrisdotter Emmi BIRKA
123 ABS LPL f 03 21 32 9 Hona SE*Husråttans BC Bellatrix Lestrange RX402714 Ingels Emelie BIRKA
124 EX1 NOM LPL g 09 33 12 Hona SE*Catloversclub Bossy Inez LO407585 Längö Mia BIRKA
125 CAGPIB NOM MCO n 22 6 Hane (K) PR SE*Drakblomman's Dragon Stout Spitfire LO373272 Pedersen Anna DÄK
127 CAP NOM MCO f 22 10 Hona (K) S*Dreamway's Pasadena LO340333 Jönsson Marina NERK
128 CAPIB MCO d 02 21 62 8 Hane (K) CH SE*Alcors Quintus LO347231 Hellström Birgitta UK
129 CAC MCO g 9 Hona SE*Rubycat's Yamina LO398973 Hellström Birgitta UK
130 OMREG MCO f 09 9 Hona SE*Kennel Flakaskär Livia LO399071 Lundgren Mikael BJK
131 CAP MCO ns 10 Hona (K) SE*Eyesome's Dreamcatcher LO376588 Sternheden Pia NERK
132 Grand Internationell Champion BIV MCO ns 22 5 Hane CH GR*Ermionida's Nostradamus RX372652 Karlsson Angelica SK
133 CAC MCO ns 9 Hane Hamfan Arkiza*PL LO380389 Hellström Birgitta UK
134 CAC MCO fs 22 9 Hona S*Aloha Popoki Kahala LO392168 Sporsén Marina SK
135 EX1 MCO ns 22 11 Hona SE*Änga Cat's Lilja LO401670 Ferm Wallingstam Matilda JKK
136 EX1 MCO fs 09 11 Hona SE*Rubycat's Ann-Charlotte LO406371 Hellström Birgitta UK
137 EX1 NOM MCO fs 09 12 Hona SE*Rubycat's Bayan LO409179 Johansson Eva SUK
138 CACIB MCO w 62 7 Hane SE*Rubycat's Yeson LO398971 Hellström Birgitta UK
139 EX1 MCO w 61 11 Hane (K) SE*Sankt Halvard's Laban LO404812 Torsbring Ann SPIN
140 CAGPIB BIV NOM NEM as 21 6 Hona (K) PR SE*Beauty Betulas Alicia LO366405 Lindroth Elina HÄK
141 CAPIB NEM a 21 8 Hane (K) SE*Thorncat's Avicii Tribute Blizz LO394185 Lindblom Inger MSK
142 CAP NEM a 21 10 Hane (K) SE*Solvillan's Frasse LO386451 Elmberg Sandra SK
143 CAGCIB NEM a 5 Hona CH SE*Vråskogens Vaiana LO386599 Goude Therese UK
144 Champion NEM n 21 9 Hane Edward Blue Veil LO386311 Andersson Veronica MSK
145 EX3 NEM a 21 9 Hona SE*Solvillan's Ester LO369837 Elmberg Marie SK
146 EX2 NEM as 21 9 Hona SE*Eyefulbeauty's Lovely LO373655 Edin Ann-Sofie JKK
147 ABS NEM a 21 9 Hona SE*Qvarnlunds Golden Elwira LO399481 Qvarnström Hedlund Josefin ÖSTK
148 CAC NOM NEM g 21 9 Hona FI*Cherrytail's TemptationBaby LO404924 Olsson Anette JKK
149 EX1 BIV NOM NEM n 12 Hane SE*Snowy Sapphires Dorian LO406438 Hyvönen Katja SK
150 EX2 NEM as 21 12 Hane SE*Tant Piggelins Nalle LO408411 Stridh Marie BIK
151 ABS NEM n 03 9 Hane Ionel KyrénéCZ LO396205 Qvarnström Hedlund Josefin ÖSTK
152 CAC BIV NEM n 09 9 Hane SE*Clavus Sputnik LO401566 Spiik Malin NERK
153 EX1 NOM NEM a 03 21 11 Hane SE*Thorncat's Blue Baron Raff LO404270 Thorn Annelie JKK
154 EX2 NEM fs 03 21 11 Hona SE*Charm's Love Escada LO402286 Söderberg Jenny TCC
155 EX1 NEM f 09 11 Hona SE*Charm's Love Tiffany LO402865 Söderberg Jenny TCC
156 EX1 NEM g 09 12 Hona SE*Cupiditas Feles Ellen LO409775 Lust Fia NERK
157 Internationell Champion NFO at 7 Hane CH SE*Dear Johns James MacTavish LO384162 Pontén Beata BIRKA
158 CAGCIB NFO n 5 Hane CH SE*Iconic Drago LO384801 Lennartsson Josefine VRK
159 EX1 BIV NFO n 11 Hane S*Kattilaforsens Mamoru LO401488 Schütze Pia DÄK
160 CACS NOM NFO n 09 3 Hane GIC S*Milda ma Tildes Vill Gott LO360015 Norberg Ulrika UK
161 CAGCIB NFO a 02 64 5 Hane IC SE*Björksund's Daquino LO354099 Mörrby Rosie BIRKA
162 CAGCIB NFO a 03 5 Hona CH S*Forrest fruits BlueberryMuffin LO393261 Setterwall Sara JKK
163 EX1 BIV NOM NFO n 09 11 Hane SE*Crazy Cat Ladys Ragnar Rosenknopp LO401294 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
164 CAPIB NOM NFO n 24 8 Hane (K) S*Derja's Qupido LO372028 Hägg AnnaCarin JKK
165 ABS NFO n 24 1 Hane SC S*Milda ma Tildes Alvar Al DVM LO338381 Norberg Ulrika UK
166 HP BIV NOM BIS NFO n 24 1 Hona GIC S*Dalkullans Halloween JW DSM DVM LO334232 Nilsson Inger NERK
167 Internationell Champion NOM NFO n 22 7 Hane S*Runsvik's Enter Sandman LO365744 Tärnholm Elisabet BIRKA
168 EX2 NFO n 24 7 Hane S*Zygot's Mr Kohinoor LO395247 Björkander Lena SK
169 EX1 NFO n 22 11 Hane S*Capsicum's Coffee of Arusha LO403141 Ferlin Djudic Marianne JKK
170 EX1 NOM NFO nt 22 11 Hona HU*Nordic Verden Lyra Belaqua LO407530 Curcio Lindström Adrine BIRKA
171 EX2 NFO n 22 11 Hona S*Kattilaforsens Maron LO401490 Ackelid Tina UK
172 EX3 NFO nt 23 11 Hona S*Capsicum's Jewel of Manyara LO403142 Setterwall Eva JKK
173 EX4 NFO a 22 11 Hona SE*Life of Nature Vela LO405128 Lennartsson Anette VRK
174 EX1 BIV NOM BIS NFO n 22 12 Hane SE*Avivaz Irish Conor LO404796 Lundin Jonas MSK
175 EX2 NFO n 09 24 8 Hane (K) PR SE*Snowracer's Akini LO351698 Hörk Susanne BIRKA
176 Internationell Premier BIV NOM NFO n 09 23 8 Hane (K) SE*Avivaz Laavloe LO390179 Patychakis Emmanuel BIRKA
177 CAP NFO n 09 24 10 Hane (K) S*Uncut Diamond Tom LO388088 Westman Annette BIRKA
178 HP NFO n 03 24 1 Hane GIC S*Myselisia's Jafar LO372920 Gylling Cecilia ELK
179 CACS BIV NOM BIS NFO n 03 22 3 Hane WW'19 SW'22 SW'19 GIC S*Rockringen's Underdog JW DSM DVM LO357119 Åberg Barbro NERK
180 Supreme Champion NFO n 03 24 3 Hona GIC S*Tigerögas Upalite LO321005 Grebner Johanna ALFA
181 Internationell Champion NFO n 09 24 7 Hane CH SE*Stjärnflockan's Chester LO366559 Vilén Monia VRK
182 CAC NFO n 03 22 9 Hane S*Florinella's Lille Dreng af Lazarus LO400082 Rylander Ann-Louise UK
183 CAC NFO n 03 22 9 Hona S*Drakborgens Kielo Karamelli LO361395 Strahl Katarina JKK
184 EX3 NFO n 09 22 9 Hona S*Marmor's Greta Garbo LO374503 Kåberg Madeleine BIRKA
185 EX2 NFO n 09 23 9 Hona SE*Avivaz Nova LO391729 Berglund Anna MSK
186 EX1 NFO n 09 22 12 Hane S*Kinah's Wildfire LO405773 Johansson Lundberg Åsa BIRKA
187 EX1 NFO n 09 22 12 Hona S*Florinella's Miss Mi Mimosa LO405521 Rylander Ann-Louise UK
188 CAP NFO d 23 10 Hane (K) SE*Ullrtass's Gabriel LO397540 Persson Åsa BIRKA
189 CACS NFO d 24 3 Hane IC S*Poo Nai's Bollywood LO347475 Norén Eva JKK
190 CACS BIV NOM NFO f 22 3 Hona CH S*Rockringen's Cyberface LO392888 Åberg Barbro NERK
191 CAGCIB NOM NFO d 24 5 Hane CH S*Rockringen's Cobrastyle LO392885 Norberg Ulrika UK
192 ABS NFO d 7 Hona CH S*Askett's Quinny LO356953 Hellkvist Kajsa MSK
193 Internationell Champion NFO g 22 7 Hona CH S*Cederskogens Bibbi Blåsippa LO363340 Löfstrand Susanna SPIN
194 EX1 BIV NOM NFO d 11 Hane SE*Avivaz Hobbit Bingo Baggins JW LO401721 Berglund Anna MSK
195 ABS NFO f 9 Hona Florentina z Krainy Asgardu*PL LO400308 Liljehammar Linda NERK
196 EX1 NFO g 11 Hona SE*Dear Johns Aminci LO405199 Pontén Beata BIRKA
197 EX1 NFO f 12 Hona S*Djupbäcken's Iris LO404803 Lennartsson Anette VRK
198 CAGCIB NFO d 09 24 5 Hane CH S*Poo Nai's Hotel Crown LO388486 Wejland Suzanne JKK
199 CAGCIB BIV NOM NFO f 09 22 5 Hona CH S*Juvelens Carrie LO336145 Andersson Lena BIRKA
200 CACIB NFO f 09 23 7 Hona S*Milda ma Tildes Baila BossaNova LO388103 Rylander Ann-Louise UK
201 ABS NFO f 09 22 9 Hona S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Örnstad Angelike JKK
202 CAC NFO d 09 24 9 Hona SE*Silverneedles Goldfinger LO395665 Alm Birgitta BIRKA
203 EX1 BIV NOM NFO f 09 24 11 Hona SE*Crazy Cat Ladys Inga Snöflinga LO404115 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
204 EX1 NFO d 09 23 12 Hane S*Florinella's Mister Man-Gold LO405520 Liljendahl Åsa BJK
205 EX1 NFO f 03 12 Hona S*Ildrasie's Hakimi LO408000 Bylund Lena BJK
206 CAPIB NFO as 24 8 Hona (K) GIC S*Segersjös Skilla LO334266 Ekberg Malin BIRKA
207 ABS NFO as 24 3 Hane GIC SE*Backstugans Ragnar LO342327 Öhman Frida SK
208 CACS BIV NFO ns 3 Hane IC SE*Avivaz Boo Boo LO357559 Berglund Anna MSK
209 CAGCIB NFO as 22 5 Hane CH SE*Järnskogen's Royal Blue LO362999 Järnkvist Anna NERK
210 CAC NFO fs 22 9 Hona S*Marmor's Hedwig LO379364 Appelsved Lena BIRKA
211 EX2 NFO gs 24 9 Hona SE*Tocknarås Amelia LO391046 Curcio Lindström Adrine BIRKA
212 EX3 NFO ns 9 Hona S*Ildrasie's Saint-Maximin LO399613 Karlsson Jessica BIRKA
213 ABS NFO fs 11 Hona SE*Avivaz Hobbit Belladonna Baggins LO401722 Adsten Maria NERK
214 EX1 NOM NFO fs 12 Hona SE*Life of Nature Zawiah LO407776 Lennartsson Josefine VRK
215 CAGPIB NOM BIS NFO fs 09 23 6 Hona (K) PR SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
216 ABS NFO d 10 Hane (K) SE*Diamondstars Phoenix LO376373 Alm Birgitta BIRKA
217 Grand Internationell Champion BIV NOM NFO gs 09 24 5 Hona IC SE*Lisselbacks Kate LO359176 Hägg AnnaCarin JKK
218 EX2 NFO ns 03 9 Hona SE*Björksund's Eunomia LO383421 Mörrby Rosie BIRKA
219 Champion NFO gs 03 9 Hona SE*Björksund's Feline LO394421 Mörrby Rosie BIRKA
220 CAP NOM BIS NFO ns 09 10 Hane (K) SE*Avivaz Gemstone Jasper LO401683 Lundin Jonas MSK
221 EX2 NFO fs 09 24 11 Hona NO*Loza's Glede LO405262 Vilén Monia VRK
222 EX3 NFO fs 09 24 11 Hona Viola Dajatera*PL LO407650 Rylander Ann-Louise UK
223 EX1 BIV NOM BIS NFO fs 03 24 11 Hona S*Myselisia's Zoey Rey LO404620 Gylling Cecilia ELK
224 CAC NFO w 62 9 Hane SW'22 S*Zygot's Mr Spinelli LO395248 Björkander Lena SK
225 ABS SIB n 03 2 Hona (K) SP SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi DSM LO316389 Torstensson Eva NERK
226 EX2 SIB n 22 8 Hane (K) PR IC SE*Amfiliki's Angel Rafael RX347653 Åkerlöf Isabelle VRK
227 Internationell Premier BIV SIB n 24 8 Hane (K) SE*Mad fairy's Mörkö of Lemmy LO371688 Nordbäck Denise UK
228 CAP NOM SIB n 24 10 Hona (K) SE*Systrarna Katts Wei af Taavi RX348760 Södergren Carina BIRKA
229 CACS SIB n 24 3 Hona GIC S*Maollich's U are U2 LO355138 Björk Marie BIRKA
230 CACIB SIB n 22 7 Hane Radislav ForestHunter LO394113 Lomovtseva Irina UK
231 ABS SIB ny 24 9 Hona Illiona Cat's WineCZ LO396204 Qvarnström Hedlund Josefin ÖSTK
232 EX1 BIV SIB a 22 12 Hona SE*Lurvtrollets Rainbow Dash LO406049 Eklöf Katarina HÄK
233 ABS SIB n 09 22 2 Hane (K) SP SC S*Klintgården's Pjotr Timf DSM DVM LO301894 Blomquist Annette UK
234 ABS SIB n 09 24 2 Hona (K) SP CH SE*Edalunds Elsie DSM DVM LO315157 Blomquist Annette UK
235 CAPS SIB n 09 24 4 Hona (K) PR SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
236 CAPIB SIB n 09 22 8 Hona (K) S*Sibelinaz Harley Quinn LO384302 af Klercker Sophie BIRKA
237 CAP NOM SIB n 09 24 10 Hane (K) SE*Stoltheten's Darling Dexter LO373939 Björnberg Malin UK
238 CAPIB SIB n 09 22 8 Hane (K) S*Solberga Zafirs Xanfii LO388202 Forsberg Karin UK
239 Premier BIV NOM SIB n 09 24 10 Hona (K) SC SE*Bellinka's Alsace LO332342 Larsson Jolheden Pernilla SVISS
240 ABS SIB n 09 22 3 Hona GIC S*Solberga Zafirs Sofia LO347546 Danielsson Helén UK
241 CACS SIB ny 09 24 3 Hona CH S*Solberga Zafirs Viktoria LO370401 Danielsson Helén UK
242 Internationell Champion BIV NOM SIB n 09 24 7 Hona CH SE*Bellinka's Isinbajeva RX379982 Larsson Jolheden Pernilla SVISS
243 CAC SIB n 22 9 Hane SE*Frozen Tundra's XtravaganzaRagnarJr LO389892 Bornestrand Susanne BIRKA
244 CAC SIB n 09 24 9 Hane SE*Sibir Koshki Mattias RX397785 Lindrot Monica BIRKA
245 EX2 SIB ny 09 24 7 Hona SE*Himmines Lady Jane LO364786 Kårwik Jenna UK
246 Champion SIB ny 09 24 9 Hona S*Maollich's J3 Janie LO397521 Malm Magdalena BIRKA
247 ABS SIB n 03 24 9 Hona S*Landsnoras Kristina af Daiquiri RX398154 Diepholtz Susanne BIRKA
248 EX2 SIB n 09 22 11 Hona S*Solberga Zafirs Zoia LO403310 Danielsson Helén UK
249 EX1 BIV NOM SIB n 09 22 11 Hona SE*Lurvtrollets Malala af Quicken LO403359 Eklöf Katarina HÄK
250 EX1 NOM SIB ny 03 22 12 Hane SE*Amazing Crazy Mozart Kugle LO408967 Sjöberg Therese ÖSTK
251 CAGCIB NOM SIB d 22 5 Hane SE*Stoltheten's Fabulous Freddie LO388207 Forsman Madeleine UK
252 EX1 SIB f 11 Hona SE*Svalan's Isabell LO403628 Åström Nina UK
253 ABS SIB f 09 24 2 Hona (K) SP IC S*AceroRamos Page Arizona DSM DVM LO289273 Torstensson Eva NERK
254 Internationell Premier SIB f 03 22 8 Hona (K) PR S*Maollich's F3 Fantazia LO388086 Sundin Sofie BIRKA
255 ABS SIB f 09 24 10 Hona (K) SC S*Landsnoras Bolibompa LO311525 Diepholtz Susanne BIRKA
256 CACS SIB g 09 22 3 Hona IC SE*Hökhöjdens Gemini by Phoenix LO356171 Hero Johansson Marie NERK
257 Internationell Champion SIB d 02 21 64 7 Hane CH SE*Grimm Tail's Whiskey RX370890 Skogberg Jeanette NERK
258 CAGCIB BIV SIB g 09 22 5 Hona SE*Hökhöjdens Uniqum Saphir LO397507 Hero Johansson Marie NERK
259 CAC SIB f 09 24 9 Hona SE*Grimm Tail's Flamma LO399923 Skogberg Jeanette NERK
260 ABS SIB f 09 22 9 Hona SE*Animal art's Pommes Anna LO400640 Eriksson Lena VRK
261 CAPIB NOM SIB ds 22 8 Hane (K) PR IC SE*Wira's Colton Bombasticov LO319833 Svensson Patrik SK
262 CAC NOM SIB ns 22 9 Hona SE*Beauty Betulas Cindy LO385386 Thomsen Elisabeth BIRKA
263 EX2 SIB ns 22 9 Hona SE*Svalan's Gina LO389039 Åström Nina UK
264 ABS SIB ns 24 11 Hane SE*Apple Bay's Pepzi LO401823 Eriksson Lena VRK
265 Supreme Premier SIB ns 02 21 64 4 Hane (K) GIP SE*Viksjötassen's Theodore LO334422 Svärd Karl-Erik (Kalle) SK
266 ABS SIB ns 09 24 9 Hane SE*Sus Eduard LO399818 Grossehed Louise UK
267 EX1 NOM SIB ns 09 24 12 Hane SE*Solenakatten Love af Prish RX407550 Björk Marie BIRKA
268 EX1 TUA n 12 Hane FI*Felesin Johnny Rotten LO409599 Elofsson Annika VÄK
269 EX1 TUA n 24 12 Hane NO*kaldveldalens Harry Potter LO207392 Rödsjö Lisbeth TRÖN
270 CACIB TUA g 7 Hona S*Lejongapet's Pepita Pevaryl LO400242 Elofsson Annika VÄK
271 EX1 TUA d 03 12 Hona NO*kaldveldalens Luna LO207388 Rödsjö Lisbeth TRÖN
272 Champion TUA as 24 9 Hona Veslegards Balcan Beauty LO204079 Rödsjö Lisbeth  TRÖN
273 EX1 TUA ns 24 12 Hane Kalvdveldsdalens Ronny LO207391 Rödsjö Lisbeth  TRÖN
274 CAGPIB TUA w 62 6 Hane (K) PR SC S*Tufvans Gustav LO342039 Persson Ann-Heléne BIRKA
275 CAP TUA w 63 10 Hona (K) Saint Paer's Iza-Dora LO379064 Bane Gunilla BIRKA
A1 DRAGEN PER n 16 Hona S*Scarlet's Viva la Juicy Noir LO360220 Hofmeijer Emelie MSK
A2 UTGÅR SIB d 22 16 Hane SE*Stoltheten's Fabulous Freddie LO388207 Forsman Madeleine UK
A3 UTGÅR NFO ns 16 Hane IC SE*Avivaz Boo Boo LO357559 Berglund Anna MSK
A4 UTGÅR NFO n 24 16 Hane SC S*Milda ma Tildes Alvar Al DVM LO338381 Norberg Ulrika UK
A5 UTGÅR NFO n 09 16 Hane GIC S*Milda ma Tildes Vill Gott LO360015 Norberg Ulrika UK
A6 2333p BIS NFO at 16 Hane CH SE*Dear Johns James MacTavish LO384162 Pontén Beata BIRKA
A7 ABS SIB n 09 22 16 Hona GIC S*Solberga Zafirs Sofia LO347546 Danielsson Helén UK
A8 20p BIS TUA as 24 16 Hona Veslegards Balcan Beauty LO204079 Rödsjö Lisbeth  TRÖN
S1 3 NFO n 03 24 15a Hona GIC S*Tigerögas Upalite LO321005 Grebner Johanna ALFA
S2 1 BIS NFO fs 09 23 15a Hona (K) PR SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
S3 2 SIB n 09 24 15a Hona (K) PR SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
U1 60p BIS 17   SE*Avivaz u reg Berglund Anna MSK
U3 UTGÅR 17   S*Kattilaforsens u reg Ackelid Tina UK
U4 UTGÅR 17   S*Rockringen's u reg Åberg Barbro NERK
U5 UTGÅR 17   S*Solberga Zafirs u reg Danielsson Helén UK
V1 1 BIS EXO ns 15b Hona (K) PR IC S*Subwoofer Evita JW LO284104 Falck Eva SOL
V2 1 SBI c 21 15b Hane (K) IP SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM LO263452 Norlander Maggan TCC
V3 2 SBI d 21 15b Hona (K) IP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA