525 ABS EXO n 5 Hane CH S*Twice-As-Nice Valentino LO339596 Falck Eva SOL
221119 526 ABS EXO n 5 Hane CH d'Eden Lover Impy LO379864 Stråhle Ulf ÖSTK
527 CAGCIB EXO f 5 Hona IC SE*Yffranes Heaven s On Fire LO390583 Sigfridsson Marina MSK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 528 CAGPIB NOM EXO ns 6 Hona (K) PR IC S*Subwoofer Evita JW LO284104 Falck Eva SOL
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 529 Champion EXO f 24 9 Hona S*Piqelinas Kava LO379242 Björkman Pauliina PK
kategori 1 99 kategori 2 129 kategori 3 0 kategori 4 0 huskatt korthår 0 huskatt långhår 0 530 CAGPIB EXO ds 23 62 6 Hona (K) PR CH S*Atitza's Silver Patricia LO376859 Clintesparr Patrik ÄK
senior 0 senior 3 senior 0 senior 0 huskatt senior 0 531 CACIB NOM EXO b 03 7 Hane SE*Hypknox's I am Legend of HN LO392607 Demervall Malin DK
veteran 3 veteran 0 veteran 0 veteran 0 huskatt veteran 0 532 EX1 NOM EXO g 02 21 62 12 Hona S*Sidentassen The Miracle Queen LO404559 von Gerber Cecilia PK
fertil hane 18 fertil hane 25 fertil hane 0 fertil hane 0 533 CACIB EXO ns 03 22 7 Hona S*Piqelinas Madiicken LO391694 Björkman Pauliina PK
fertil hona 26 fertil hona 37 fertil hona 0 fertil hona 0 534 CACIB PER w 61 7 Hane CH IDP*Firinellas Pom Fantastique LO400289 Holm Gunilla JKK
kastrat hane 13 kastrat hane 17 kastrat hane 0 kastrat hane 0 535 CAPS NOM PER w 62 4 Hane (K) GIP S*Scarlet's Davidoff LO360218 Davidsson Olsson Camilla VÄK
kastrat hona 9 kastrat hona 11 kastrat hona 0 kastrat hona 0 536 CACS NOM BIS PER w 62 3 Hona GIC S*Scarlet's Serena van der Woodsen LO386224 Hofmeijer Emelie MSK
junior hane 3 junior hane 5 junior hane 0 junior hane 0 537 HP BIV PER n 2 Hane (K) GIP SE*Yffranes I Am The Night LO378545 Jacobsson Siv KKOJ
junior hona 9 junior hona 17 junior hona 0 junior hona 0 538 HP PER n 2 Hona (K) GIP S*Athelstones Hotter than July LO373929 Jacobsson Siv KKOJ
kattunge hane 6 kattunge hane 9 kattunge hane 0 kattunge hane 0 539 Internationell Premier PER n 8 Hane (K) PR S*Scarlet's Youngblood LO392523 Runarsdotter Anna MSK
kattunge hona 15 kattunge hona 8 kattunge hona 0 kattunge hona 0 540 ABS PER n 1 Hona GIC SE*Hippolyte's Intense Iconic Esprit LO358666 Sellgren Agneta SUK
541 ABS PER n 9 Hona S*Scarlet's Viva la Juicy Noir LO360220 Hofmeijer Emelie MSK
KATEGORI 1 542 CAC NOM PER n 9 Hona d'Eden Lover Scarlet LO396895 Hofmeijer Emelie MSK
Bästa vuxen hane: 543 EX1 BIV NOM BIS PER n 11 Hona S*Twice-As-Nice Hold Me Closer JW LO402062 Abrahamsson Annevi MSK
Noel de la Horský parkSK, Hane, PER d 544 EX1 PER n 12 Hane SE*Hippolyte's Xavante Xtreme Icon LO405995 Sellgren Agneta SUK
Äg: Hellström Caroline, GEK 545 EX1 NOM PER n 12 Hona SE*La Juicy's Dream Angel LO407818 Hofmeijer Emelie MSK
Bästa vuxen hona: 546 CAGCIB PER a 5 Hane S*Shahi's Blue Ray LO369918 Höök Johansson Kajsa DK
GIC S*Scarlet's Serena van der Woodsen, Hona, PER w 62 548 CACIB NOM BIS PER d 7 Hane Noel de la Horský parkSK RX406345 Hellström Caroline GEK
Äg: Hofmeijer Emelie, MSK 549 ABS PER d 11 Hane S*Tashmoore's Alhambra LO402658 Stråhle Ulf ÖSTK
Bästa junior: 550 ABS PER d 12 Hane SE*Hippolyte's Yoda Youngest Icon LO407702 Sellgren Agneta SUK
S*Twice-As-Nice Hold Me Closer JW, Hona, PER n 551 CAPIB PER e 8 Hane (K) S*Kaw-Liga's Bubblegum LO394913 Blomkvist Ingegerd VRK
Äg: Abrahamsson Annevi, MSK 552 EX1 NOM PER f 11 Hona IT*Welcome Jessica Rabbit II LO408983 Forslund Sarah DÄK
Bästa kattunge: 553 EX1 PER f 12 Hona SE*La Juicy's Flowerbomb LO407935 Runarsdotter Anna MSK
Paloma Mia de la Horský parkSK, Hona, PER f 24 554 CAPS NOM BIS PER g 4 Hona (K) IP IC S*Scarlet's Coco Chanel LO360219 Davidsson Olsson Camilla VÄK
Äg: Hellström Caroline, GEK 555 EX1 NOM PER n 24 11 Hona d'Eden Lover Tequilla Boum Boum LO407607 Hellström Caroline GEK
Bästa kastrat hane: 556 EX1 NOM PER a 24 12 Hona d'Eden Lover Time To Sparkle u reg Hellström Caroline GEK
SE*Birmatösen's Valentino, Hane (K), RAG n 03 557 EX1 NOM BIS PER f 24 12 Hona Paloma Mia de la Horský parkSK RX411024 Hellström Caroline GEK
Äg: Granath Johanna, ÖSTK 558 EX1 NOM PER g 24 12 Hona S*Sidentassen The Miracle Miracle LO404560 Persson Ann-Charlotte (Lotta) MSK
Bästa kastrat hona: 559 CACIB PER ds 24 62 7 Hane S*Lily chic San Amour LO382305 Strandberg Karin MSK
IP IC S*Scarlet's Coco Chanel, Hona (K), PER g 560 EX1 PER fs 24 62 12 Hona SE*La Juicy's Sweet Like Candy LO407937 Falck Eva SOL
Äg: Davidsson Olsson Camilla, VÄK 561 CACIB PER n 01 62 7 Hane S*Dmioretty's Endless Love LO399317 von Gerber Cecilia PK
Bästa veteran: 562 EX1 NOM PER d 01 62 12 Hane S*Livanda's Red Diamond LO406543 Wallinder Susanne GRK
PR IC S*Subwoofer Evita JW, Hona (K), EXO ns 563 EX1 PER f 01 62 12 Hona S*Yomano's Babelicious of Dmiorettys LO408963 von Gerber Cecilia PK
Äg: Falck Eva, SOL 564 EX1 NOM PER g 03 11 Hona S*Wild Wilma's Harmonica LO402441 Davidsson Maria DÄK
565 EX1 PER f 03 22 11 Hona S*Wild Wilma's Mariupol LO405065 Holm Gunilla JKK
KATEGORI 2 566 OMREG PER g 01 21 62 9 Hona S*Wild Wilma's Glory Glory Hallelujah LO384637 Holm Gunilla JKK
Bästa vuxen hane: 567 CAC PER n 33 9 Hane Anitwas Crux LO400935 Johansson Borg Annelie KKOJ
GIC S*Myselisia's Jafar, Hane, NFO n 03 24 568 CAC PER f 33 9 Hona Anitwas CupCake LO400933 Kvarnheden Susanne PK
Äg: Gylling Cecilia, ELK 569 EX1 PER f 33 12 Hona S*Trollbollen's Hedwig LO407600 Isaksson Mona KKOJ
Bästa vuxen hona: 570 EX1 PER e 21 33 12 Hane S*Cinatellina's Linus LO408431 Thell Katarina PK
GIC S*Dalkullans Halloween JW DSM DVM, Hona, NFO n 24 571 EX1 PER g 21 33 12 Hona S*Cinatellina's Lykke Lovisa LO408432 Johansson Borg Annelie KKOJ
Äg: Nilsson Inger, NERK 572 CACIB NOM RAG n 7 Hane CH SE*Rättvikskullans Bernard LO381662 Hagberg Ulrica SK
Bästa junior: 573 CAGPIB RAG a 6 Hane (K) SE*Birmatösen's Stuart LO367489 Carlquist Maja DÄK
SE*Crazy Cat Ladys Ragnar Rosenknopp, Hane, NFO n 09 574 HP RAG a 1 Hona GIC S*Mariamores LÎsle de rêves LO337859 Brandin Maria VK
Äg: Libenhed Tigerlilja, ÖSTK 575 EX1 RAG a 12 Hona S*Hallongläntans Mammiga Mimosa LO408007 Remmert Sparre Åsa SK
Bästa kattunge: 576 ABS RAG f 9 Hona SE*Paw Pride Luna LO373840 Olofsson Sari SK
S*Florinella's Mister Man-Gold, Hane, NFO d 09 23 577 EX1 RAG n 21 11 Hona SE*Västersjöns Wild Rose LO403915 Nilsson Rebecka NERK
Äg: Liljendahl Åsa, BJK 578 CACIB RAG a 21 7 Hona S*Wihlthos LoRina LO379474 Nilsson Rebecka NERK
Bästa kastrat hane: 579 Internationell Premier NOM RAG d 21 8 Hane (K) PR S*Hjälmvid's Lupus Raggadish LO353643 Eklund Karin BIRKA
PR SE*Drakblomman's Dragon Stout Spitfire, Hane (K), MCO n 22 580 ABS RAG d 21 9 Hona SE*By Salisas Juni LO390434 Olofsson Sari SK
Äg: Pedersen Anna, DÄK 581 Premier NOM BIS RAG n 03 10 Hane (K) SE*Birmatösen's Valentino LO391916 Granath Johanna ÖSTK
Bästa kastrat hona: 582 CACIB RAG n 03 7 Hane SE*Rättvikskullans Captain America LO395046 Hagberg Ulrica SK
PR SE*Beauty Betulas Alicia, Hona (K), NEM as 21 583 CAC NOM RAG n 03 9 Hane S*Raggababa Richmond LO395490 Holböll Carola VÄK
Äg: Lindroth Elina, HÄK 584 EX1 BIV RAG n 03 12 Hane SE*Wendeltassens Civic LO408755 Skarp Eivor SK
Bästa senior: 585 CAC BIV RAG a 03 9 Hane Idol FriendlyRagdoll*PL LO377557 Holböll Carola VÄK
PR SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM, Hona (K), NFO fs 09 23 586 CAC RAG a 03 9 Hona SE*TillyTrotter's Blue Heaven LO395542 Wallin Lena BIRKA
Äg: Grebner Johanna, ALFA 587 EX3 RAG a 03 9 Hona SE*Wernigerodes Diana LO398380 Holböll Carola VÄK
Bästa avelshane: 588 EX2 RAG a 03 9 Hona SE*Wernigerodes Dina LO398382 Duru Konuskan Fatma SK
CH SE*Dear Johns James MacTavish, NFO at : 33,33 p 589 EX1 RAG a 03 11 Hane SE*Birmatösen's Theoz LO402669 Granath Johanna ÖSTK
Äg: Pontén Beata, BIRKA 590 EX1 BIV RAG a 03 11 Hona S*Sherlock Piece of Cake LO403836 Engström May TCC
591 EX1 RAG a 03 12 Hona SE*Megalicious Basilika LO406416 Engström May TCC
KATEGORI 3 592 EX1 RAG f 03 12 Hona S*Sherlock Hjärter Dam LO405014 Engström May TCC
593 CACIB RAG g 03 7 Hona SE*Sweet spirits Soda pop LO375818 Älegård Linda SK
KATEGORI 4 594 ABS RAG n 03 21 7 Hane S*Gunbertus RammerJammer LO392679 Ekdahl Maria TCC
595 CAGPIB NOM RAG n 04 6 Hane (K) SE*Birmatösen's Calvin LO391917 Carlquist Maja DÄK
HUSKATT 596 CAPIB RAG n 04 8 Hane (K) PR S*Hallongläntans Hero LO313050 Broberg Emma SK
597 ABS RAG n 04 10 Hane (K) PR S*FiaSol's Danton LO293394 Broberg Pia SK
598 ABS RAG n 04 10 Hane (K) SE*Bello Doll's Jackson In Charming 18 LO393988 Karlsson Berit Bellan"" BIRKA
599 Grand Internationell Champion NOM RAG n 04 5 Hona CH SE*Rättvikskullans Avengers Pepper LO395049 Gynning Anna CK
600 ABS RAG a 04 9 Hona Ruby Dama w Masce*PL LO382028 Karlsson Berit Bellan"" BIRKA
601 EX1 RAG a 04 12 Hane SE*Rättvikskullans Raymond Disney LO410043 Hagberg Ulrica SK
602 EX1 RAG b 04 11 Hona S*Raggababa Hold On My Heart LO402073 Nilsson Pernilla CK
603 ABS RAG c 04 9 Hona SE*Fairylins Scarlet Witch LO395286 Nilsson Pernilla CK
604 CAC RAG f 04 9 Hona S*Sherlock 1 of us Jessica Fletcher LO372662 Engström May TCC
605 Champion RAG n 04 21 9 Hona SE*So Sweet Stella Vivian LO381014 Levenkova Regina TCC
606 EX1 RAG n 04 21 12 Hane S*Hallongläntans Keliga Chili LO408006 Remmert Sparre Åsa SK
607 EX1 RAG c 04 21 11 Hona Bine-Dolls Valkyrie LO407656 Älegård Linda SK
608 EX1 RAG e 04 21 11 Hane S*Hjälmvid's Daylight Sheltieblue LO403170 Eklund Karin BIRKA
609 HP NOM SBI n 1 Hane SC Taropaves Xanax LO354564 Finnebäck Annelie NERK
610 CACIB  SBI n 7 Hona S*Läckerbiten's Fantasia LO395016 Nordström Lena ALFA
611 CAPS NOM SBI a 4 Hona (K) PR SC S*Ma'ha Gita Frozen DVM LO307279 Mandre Liselotte SK
612 CAPIB NOM SBI a 8 Hane (K) GIC S*Calmiza's Hayman LO355625 Edling Birgitta MSK
613 EX2 SBI a 7 Hane CH SE*Magic Pearl's Bamse LO383414 Rausmark Linda VRK
614 ABS SBI a 7 Hona CH S*Soldyrkarnas Delicious LO395966 Blom Susanne SK
615 Internationell Champion BIV NOM SBI a 7 Hona Trevino's Enchilada LO397029 Carlberg Marie SUK
616 CACIB SBI a 7 Hane SE*Magic Pearl's Catch a falling star LO397309 Arringe Lena VRK
617 CAPS SBI b 4 Hane (K) PR S*Golden Beauty's Ulle-Gulle LO361438 Kallström Jennie NERK
618 CAGCIB SBI b 5 Hona IC SE*Bergåsens Diamant of Tiffany LO394260 Mandre Liselotte SK
619 CAGCIB SBI b 5 Hane CH SE*Noble Wonder's Valley Victory LO389521 Eriksson Karin HÄK
620 EX1 BIV NOM SBI b 11 Hane Cinnamon JW RX402894 Johnsson Annika BIK
621 CAPIB SBI c 8 Hona (K) Trevino's Litchie LO353639 Cullbrand Amanda SK
622 EX1 ej cert SBI e 7 Hane CH S*Kilenskogens Dawis LO378556 Rangius Berit SK
623 CAPIB NOM SBI f 8 Hona (K) IC S*Bibendums Goodride Spider Girl VII LO338304 Freudenthal Ditte ALFA
624 ABS SBI g 9 Hona SE*Vikmyra's Bellatrix Lestrange LO390276 Rangius Berit SK
625 CAC BIV NOM SBI n 21 9 Hane S*Läckerbiten's Pinocchio LO395015 Lundin Anette SK
626 CAC SBI n 21 9 Hona S*Dixie Chicks Joan Jett LO390114 Karlsson Marie DÄK
627 EX1 SBI n 21 12 Hona S*Yamsa's Velour LO407438 Karlsson Marie DÄK
628 CACIB SBI a 21 7 Hona S*Soldyrkarnas Sunshine LO393911 Bergquist Canidia SK
629 CAC SBI a 21 9 Hona SE*Chickweeds Cats Calypso LO401680 Filander Annika NERK
630 EX1 SBI a 21 12 Hona S*Soldyrkarnas Alice in Chains LO407833 Blom Susanne SK
631 CAGCIB SBI b 21 5 Hane S*Kilenskogens Öjvin LO363599 Silén Maria VRK
632 CAPS SBI c 21 4 Hane (K) IP SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM LO263452 Norlander Maggan TCC
633 CACS NOM SBI c 21 3 Hona IC S*White Treasure's Yust a Yewel JW LO366264 Johnsson Annika BIK
634 CAPS NOM SBI d 21 4 Hona (K) IP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA
635 CAPIB NOM SBI f 21 8 Hona (K) GIC S*Bibendums Felisa Spring Girl VI LO326087 Freudenthal Ditte ALFA
636 CAC TUV a 21 62 9 Hona SE*Equivalence's Black Widow LO401245 Hippinen Ahlgren Anneli VRK
637 HP TUV a 62 2 Hane (K) GIP SC S*Rytorps Fade to Black LO309112 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
638 CACIB TUV f 21 62 7 Hona S*Lislisas Cristina Lasaña" Pebre" RX396579 Nyman Mats BIRKA
639 Champion TUV f 21 62 9 Hona S*Lislisas Milla Antü LO382184 Persson Marie BIRKA
640 ABS TUV g 21 62 7 Hona CH S*Lislisas Luisa Completo RX396578 Levil Karlsson Lovisa BIRKA
641 CAC LPL c 21 33 9 Hona SE*Catloversclub Asbest Doris LO377124 Längö Mia BIRKA
642 Premier LPL b 03 21 32 10 Hane (K) SE*Iceblue's Sarcastic Sartre BC RX398448 Fuchs Sanna BIRKA
643 ABS LPL f 03 21 32 9 Hona SE*Husråttans BC Minerva McGonagall RX402712 Katrisdotter Emmi BIRKA
644 ABS LPL f 03 21 32 9 Hona SE*Husråttans BC Bellatrix Lestrange RX402714 Ingels Emelie BIRKA
645 CAGPIB NOM BIS MCO n 22 6 Hane (K) PR SE*Drakblomman's Dragon Stout Spitfire LO373272 Pedersen Anna DÄK
646 EX1 NOM MCO n 25 11 Hane SE*Rainmaker's Captain Corey LO402727 Torsbring Ann SPIN
647 ABS MCO a 03 22 7 Hona S*Dunderklumpen's Kelly LO377345 Karlsson Angelica SK
648 CAP NOM MCO f 22 10 Hona (K) S*Dreamway's Pasadena LO340333 Jönsson Marina NERK
649 CAPIB MCO d 02 21 62 8 Hane (K) CH SE*Alcors Quintus LO347231 Hellström Birgitta UK
650 OMREG MCO g 09 9 Hona SE*Rubycat's Yamina LO398973 Hellström Birgitta UK
651 CAC MCO f 9 Hona SE*Kennel Flakaskär Livia LO399071 Lundgren Mikael BJK
652 Premier MCO ns 10 Hona (K) SE*Eyesome's Dreamcatcher LO376588 Sternheden Pia NERK
653 CACS BIV MCO ns 22 3 Hane CH GR*Ermionida's Nostradamus RX372652 Karlsson Angelica SK
654 CAC MCO ns 9 Hane Hamfan Arkiza*PL LO380389 Hellström Birgitta UK
655 Champion MCO fs 22 9 Hona S*Aloha Popoki Kahala LO392168 Sporsén Marina SK
656 EX1 MCO ns 22 11 Hona SE*Änga Cat's Lilja LO401670 Ferm Wallingstam Matilda JKK
657 EX1 NOM MCO fs 09 12 Hona SE*Rubycat's Bayan LO409179 Johansson Eva SUK
658 CACIB MCO w 62 7 Hane SE*Rubycat's Yeson LO398971 Hellström Birgitta UK
659 CAGPIB BIV NOM BIS NEM as 21 6 Hona (K) PR SE*Beauty Betulas Alicia LO366405 Lindroth Elina HÄK
660 CAPIB NEM a 21 8 Hane (K) PR SE*Thorncat's Avicii Tribute Blizz LO394185 Lindblom Inger MSK
661 CAP NOM NEM a 21 10 Hane (K) SE*Solvillan's Frasse LO386451 Elmberg Sandra SK
662 CAGCIB NOM NEM a 5 Hona CH SE*Vråskogens Vaiana LO386599 Goude Therese UK
663 CACIB BIV NOM NEM n 21 7 Hane Edward Blue Veil LO386311 Andersson Veronica MSK
664 EX3 NEM a 21 9 Hona SE*Solvillan's Ester LO369837 Elmberg Marie SK
665 EX2 NEM as 21 9 Hona SE*Eyefulbeauty's Lovely LO373655 Edin Ann-Sofie JKK
666 CAC NEM g 21 9 Hona FI*Cherrytail's TemptationBaby LO404924 Olsson Anette JKK
667 EX1 NEM a 21 11 Hona SE*Thorncat's Blue Beauty Raff LO404267 Thorn Annelie JKK
668 EX2 NEM n 12 Hane SE*Snowy Sapphires Dorian LO406438 Hyvönen Katja SK
669 EX1 BIV NOM NEM as 21 12 Hane SE*Tant Piggelins Nalle LO408411 Stridh Marie BIK
670 CAC BIV NEM n 09 9 Hane SE*Clavus Sputnik LO401566 Spiik Malin NERK
671 EX3 NEM fs 03 21 11 Hona SE*Charm's Love Escada LO402286 Söderberg Jenny TCC
672 EX2 NEM f 09 11 Hona SE*Charm's Love Tiffany LO402865 Söderberg Jenny TCC
673 EX1 NEM a 09 21 11 Hona SE*Thorncat's Blue Bonnie Raff LO404269 Thorn Annelie JKK
674 EX1 NEM g 09 12 Hona SE*Cupiditas Feles Ellen LO409775 Lust Fia NERK
675 CACIB NFO at 7 Hane CH SE*Dear Johns James MacTavish LO384162 Pontén Beata BIRKA
676 CAGCIB BIV NFO n 5 Hane CH SE*Iconic Drago LO384801 Lennartsson Josefine VRK
677 EX1 NFO n 11 Hane S*Kattilaforsens Mamoru LO401488 Schütze Pia DÄK
678 CACS BIV NFO n 09 3 Hane GIC S*Milda ma Tildes Vill Gott LO360015 Norberg Ulrika UK
679 CAGCIB NFO a 02 64 5 Hane IC SE*Björksund's Daquino LO354099 Mörrby Rosie BIRKA
680 Internationell Champion NFO a 03 7 Hona CH S*Forrest fruits BlueberryMuffin LO393261 Setterwall Sara JKK
681 EX1 NOM BIS NFO n 09 11 Hane SE*Crazy Cat Ladys Ragnar Rosenknopp LO401294 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
682 Premier NOM NFO n 24 10 Hane (K) S*Derja's Qupido LO372028 Hägg AnnaCarin JKK
683 ABS NFO n 24 1 Hane SC S*Milda ma Tildes Alvar Al DVM LO338381 Norberg Ulrika UK
684 HP NOM BIS NFO n 24 1 Hona GIC S*Dalkullans Halloween JW DSM DVM LO334232 Nilsson Inger NERK
685 CACIB NFO n 22 7 Hane S*Runsvik's Enter Sandman LO365744 Tärnholm Elisabet BIRKA
686 Champion BIV NOM NFO n 24 9 Hane S*Zygot's Mr Kohinoor LO395247 Björkander Lena SK
687 EX1 NFO n 22 11 Hane S*Capsicum's Coffee of Arusha LO403141 Ferlin Djudic Marianne JKK
688 EX4 NFO nt 22 11 Hona HU*Nordic Verden Lyra Belaqua LO407530 Curcio Lindström Adrine BIRKA
689 EX1 BIV NOM NFO n 22 11 Hona S*Kattilaforsens Maron LO401490 Ackelid Tina UK
690 EX2 NFO nt 23 11 Hona S*Capsicum's Jewel of Manyara LO403142 Setterwall Eva JKK
691 EX3 NFO a 22 11 Hona SE*Life of Nature Vela LO405128 Lennartsson Anette VRK
692 EX2 NFO n 09 24 8 Hane (K) PR SE*Snowracer's Akini LO351698 Hörk Susanne BIRKA
693 CAPIB BIV NFO n 09 23 8 Hane (K) SE*Avivaz Laavloe LO390179 Patychakis Emmanuel BIRKA
694 CAP NFO n 09 24 10 Hane (K) S*Uncut Diamond Tom LO388088 Westman Annette BIRKA
695 HP BIV NOM BIS NFO n 03 24 1 Hane GIC S*Myselisia's Jafar LO372920 Gylling Cecilia ELK
696 CACS NFO n 03 22 3 Hane WW'19 SW'22 SW'19 GIC S*Rockringen's Underdog JW DSM DVM LO357119 Åberg Barbro NERK
697 CACS NFO n 03 24 3 Hona GIC S*Tigerögas Upalite LO321005 Grebner Johanna ALFA
698 CAC NFO n 03 22 9 Hane S*Florinella's Lille Dreng af Lazarus LO400082 Rylander Ann-Louise UK
699 EX2 NFO n 03 22 9 Hona S*Drakborgens Kielo Karamelli LO361395 Strahl Katarina JKK
700 EX3 NFO n 09 22 9 Hona S*Marmor's Greta Garbo LO374503 Kåberg Madeleine BIRKA
701 CAC NOM NFO n 09 23 9 Hona SE*Avivaz Nova LO391729 Berglund Anna MSK
702 EX1 NFO n 09 22 12 Hane S*Kinah's Wildfire LO405773 Johansson Lundberg Åsa BIRKA
703 EX1 NOM NFO n 09 22 12 Hona S*Florinella's Miss Mi Mimosa LO405521 Rylander Ann-Louise UK
704 CAP NOM NFO d 23 10 Hane (K) SE*Ullrtass's Gabriel LO397540 Persson Åsa BIRKA
705 CACS NFO d 24 3 Hane IC S*Poo Nai's Bollywood LO347475 Norén Eva JKK
706 CACS BIV NOM NFO f 22 3 Hona CH S*Rockringen's Cyberface LO392888 Åberg Barbro NERK
707 CAGCIB NOM NFO d 24 5 Hane CH S*Rockringen's Cobrastyle LO392885 Norberg Ulrika UK
708 ABS NFO d 7 Hona CH S*Askett's Quinny LO356953 Hellkvist Kajsa MSK
709 CACIB NFO g 22 7 Hona CH S*Cederskogens Bibbi Blåsippa LO363340 Löfstrand Susanna SPIN
710 EX1 BIV NOM NFO d 11 Hane SE*Avivaz Hobbit Bingo Baggins JW LO401721 Berglund Anna MSK
711 ABS NFO f 9 Hona Florentina z Krainy Asgardu*PL LO400308 Liljehammar Linda NERK
712 EX1 NFO g 11 Hona SE*Dear Johns Aminci LO405199 Pontén Beata BIRKA
713 EX1 NOM NFO f 12 Hona S*Djupbäcken's Iris LO404803 Lennartsson Anette VRK
714 CAGCIB NFO d 09 24 5 Hane CH S*Poo Nai's Hotel Crown LO388486 Wejland Suzanne JKK
715 CAGCIB BIV NOM NFO f 09 22 5 Hona CH S*Juvelens Carrie LO336145 Andersson Lena BIRKA
716 CACIB NFO f 09 23 7 Hona S*Milda ma Tildes Baila BossaNova LO388103 Rylander Ann-Louise UK
717 ABS NFO f 09 22 9 Hona S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Örnstad Angelike JKK
718 CAC NFO d 09 24 9 Hona SE*Silverneedles Goldfinger LO395665 Alm Birgitta BIRKA
719 EX1 BIV NOM NFO f 09 24 11 Hona SE*Crazy Cat Ladys Inga Snöflinga LO404115 Libenhed Tigerlilja ÖSTK
720 EX1 NOM BIS NFO d 09 23 12 Hane S*Florinella's Mister Man-Gold LO405520 Liljendahl Åsa BJK
721 EX1 NFO f 03 12 Hona S*Ildrasie's Hakimi LO408000 Bylund Lena BJK
722 Premier NOM NFO as 24 10 Hona (K) GIC S*Segersjös Skilla LO334266 Ekberg Malin BIRKA
723 ABS NFO as 24 3 Hane GIC SE*Backstugans Ragnar LO342327 Öhman Frida SK
724 CACS BIV NOM NFO ns 3 Hane IC SE*Avivaz Boo Boo LO357559 Berglund Anna MSK
725 CAGCIB NFO as 22 5 Hane CH SE*Järnskogen's Royal Blue LO362999 Järnkvist Anna NERK
726 EX3 NFO fs 22 9 Hona S*Marmor's Hedwig LO379364 Appelsved Lena BIRKA
727 CAC NFO gs 24 9 Hona SE*Tocknarås Amelia LO391046 Curcio Lindström Adrine BIRKA
728 EX2 NFO ns 9 Hona S*Ildrasie's Saint-Maximin LO399613 Karlsson Jessica BIRKA
729 ABS NFO fs 11 Hona SE*Avivaz Hobbit Belladonna Baggins LO401722 Adsten Maria NERK
730 EX1 NFO fs 12 Hona SE*Life of Nature Zawiah LO407776 Lennartsson Josefine VRK
731 CAGPIB NOM NFO fs 09 23 6 Hona (K) PR SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
732 EX2 NFO ds 09 24 10 Hane (K) SE*Diamondstars Phoenix LO376373 Alm Birgitta BIRKA
733 CAGCIB BIV NOM NFO gs 09 24 5 Hona IC SE*Lisselbacks Kate LO359176 Hägg AnnaCarin JKK
734 EX2 NFO ns 03 9 Hona SE*Björksund's Eunomia LO383421 Mörrby Rosie BIRKA
735 CAC NFO gs 03 9 Hona SE*Björksund's Feline LO394421 Mörrby Rosie BIRKA
736 EX1 BIV NOM NFO fs 09 24 11 Hona NO*Loza's Glede LO405262 Vilén Monia VRK
737 EX2 NFO fs 09 24 11 Hona Viola Dajatera*PL LO407650 Rylander Ann-Louise UK
738 EX3 NFO fs 03 24 11 Hona S*Myselisia's Zoey Rey LO404620 Gylling Cecilia ELK
739 CAC NFO w 62 9 Hane SW'22 S*Zygot's Mr Spinelli LO395248 Björkander Lena SK
740 ABS SIB n 03 2 Hona (K) SP SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi DSM LO316389 Torstensson Eva NERK
741 EX2 SIB n 22 8 Hane (K) PR IC SE*Amfiliki's Angel Rafael RX347653 Åkerlöf Isabelle VRK
742 CAPIB SIB n 24 8 Hane (K) SE*Mad fairy's Mörkö of Lemmy LO371688 Nordbäck Denise UK
743 Internationell Premier BIV NOM SIB n 22 8 Hona (K) PR S*Marinette's Olympia Timf LO375991 Ågren Annika DÄK
744 CACS SIB n 24 3 Hona GIC S*Maollich's U are U2 LO355138 Björk Marie BIRKA
745 CACIB SIB n 22 7 Hane Radislav ForestHunter LO394113 Lomovtseva Irina UK
746 EX1 NOM SIB a 22 12 Hona SE*Lurvtrollets Rainbow Dash LO406049 Eklöf Katarina HÄK
747 ABS SIB n 09 22 2 Hane (K) SP SC S*Klintgården's Pjotr Timf DSM DVM LO301894 Blomquist Annette UK
748 ABS SIB n 09 24 2 Hona (K) SP CH SE*Edalunds Elsie DSM DVM LO315157 Blomquist Annette UK
749 CAPS SIB n 09 24 4 Hona (K) PR SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
750 CAPIB SIB n 09 22 8 Hona (K) S*Sibelinaz Harley Quinn LO384302 af Klercker Sophie BIRKA
751 Premier NOM SIB n 09 22 10 Hane (K) S*Solberga Zafirs Xanfii LO388202 Forsberg Karin UK
752 CAP BIV NOM SIB n 09 24 10 Hona (K) SC SE*Bellinka's Alsace LO332342 Larsson Jolheden Pernilla SVISS
753 ABS SIB n 09 22 3 Hona GIC S*Solberga Zafirs Sofia LO347546 Danielsson Helén UK
754 Grand Internationell Champion SIB ny 09 24 5 Hona CH S*Solberga Zafirs Viktoria LO370401 Danielsson Helén UK
755 CACIB BIV NOM SIB n 09 24 7 Hona CH SE*Bellinka's Isinbajeva RX379982 Larsson Jolheden Pernilla SVISS
756 CAC BIV SIB n 22 9 Hane SE*Frozen Tundra's XtravaganzaRagnarJr LO389892 Bornestrand Susanne BIRKA
757 CAC NOM SIB n 09 24 9 Hane SE*Sibir Koshki Mattias RX397785 Lindrot Monica BIRKA
758 EX2 SIB n 09 24 7 Hona SE*Himmines Lady Jane LO364786 Kårwik Jenna UK
759 CAC SIB ny 09 24 9 Hona S*Maollich's J3 Janie LO397521 Malm Magdalena BIRKA
760 ABS SIB n 03 24 9 Hona S*Landsnoras Kristina af Daiquiri RX398154 Diepholtz Susanne BIRKA
761 EX1 NOM SIB n 09 22 11 Hona S*Solberga Zafirs Zoia LO403310 Danielsson Helén UK
762 EX2 SIB n 09 22 11 Hona SE*Lurvtrollets Malala af Quicken LO403359 Eklöf Katarina HÄK
763 EX1 BIV NOM SIB n 03 22 12 Hane SE*Amazing Crazy Mozart Kugle LO408967 Sjöberg Therese ÖSTK
764 CAGCIB SIB d 22 5 Hane SE*Stoltheten's Fabulous Freddie LO388207 Forsman Madeleine UK
765 EX1 SIB f 11 Hona SE*Svalan's Isabell LO403628 Åström Nina UK
766 ABS SIB f 09 24 2 Hona (K) SP IC S*AceroRamos Page Arizona DSM DVM LO289273 Torstensson Eva NERK
767 CAPIB SIB f 03 22 8 Hona (K) PR S*Maollich's F3 Fantazia LO388086 Sundin Sofie BIRKA
768 ABS SIB f 09 24 10 Hona (K) SC S*Landsnoras Bolibompa LO311525 Diepholtz Susanne BIRKA
769 CACS SIB g 09 22 3 Hona IC SE*Hökhöjdens Gemini by Phoenix LO356171 Hero Johansson Marie NERK
770 CACIB SIB d 02 21 64 7 Hane CH SE*Grimm Tail's Whiskey RX370890 Skogberg Jeanette NERK
771 CAGCIB BIV SIB g 09 22 5 Hona SE*Hökhöjdens Uniqum Saphir LO397507 Hero Johansson Marie NERK
772 CAC SIB f 09 24 9 Hona SE*Grimm Tail's Flamma LO399923 Skogberg Jeanette NERK
773 ABS SIB f 09 22 9 Hona SE*Animal art's Pommes Anna LO400640 Eriksson Lena VRK
774 CAPIB SIB ds 22 8 Hane (K) PR IC SE*Wira's Colton Bombasticov LO319833 Svensson Patrik SK
775 EX2 SIB ns 22 9 Hona SE*Beauty Betulas Cindy LO385386 Thomsen Elisabeth BIRKA
776 CAC SIB ns 22 9 Hona SE*Svalan's Gina LO389039 Åström Nina UK
777 ABS SIB ns 24 11 Hane SE*Apple Bay's Pepzi LO401823 Eriksson Lena VRK
778 CAPS NOM SIB ns 02 21 64 4 Hane (K) GIP SE*Viksjötassen's Theodore LO334422 Svärd Karl-Erik (Kalle) SK
779 ABS SIB ns 09 24 9 Hane SE*Sus Eduard LO399818 Grossehed Louise UK
780 EX1 SIB ns 09 24 12 Hane SE*Solenakatten Love af Prish RX407550 Björk Marie BIRKA
781 EX1 TUA n 12 Hane FI*Felesin Johnny Rotten LO409599 Elofsson Annika  VÄK
782 EX1 TUA n 24 12 Hane NO*Kaldveldalens Harry Potter LO207392 Rödsjö Lisbeth Trön
783 Champion TUA g 9 Hona S*Lejongapet's Pepita Pevaryl LO400242 Elofsson Annika VÄK
784 CACIB TUA as 24 7 Hona Veslegards Balcan Beauty LO204079 Rödsjö Lisbeth Trön
785 EX1 TUA ns 24 12 Hane Kaldveldalens  Ronny LO207391 Rödsjö Lisbeth Trön
786 EX1 BIV TUA fs 24 12 Hona NO*Kaldveldalens Luna LO207388 Rödsjö Lisbeth Trön
787 CAGPIB NOM TUA w 62 6 Hane (K) PR SC S*Tufvans Gustav LO342039 Persson Ann-Heléne BIRKA
788 CAP TUA w 63 10 Hona (K) Saint Paer's Iza-Dora LO379064 Bane Gunilla BIRKA
A525 ABS PER n 16 Hona S*Scarlet's Viva la Juicy Noir LO360220 Hofmeijer Emelie MSK
A526 UTGÅR SIB d 22 16 Hane SE*Stoltheten's Fabulous Freddie LO388207 Forsman Madeleine UK
A527 UTGÅR NFO ns 16 Hane IC SE*Avivaz Boo Boo LO357559 Berglund Anna MSK
A528 UTGÅR NFO n 24 16 Hane SC S*Milda ma Tildes Alvar Al DVM LO338381 Norberg Ulrika UK
A529 UTGÅR NFO n 09 16 Hane GIC S*Milda ma Tildes Vill Gott LO360015 Norberg Ulrika UK
A530 3333p BIS NFO at 16 Hane CH SE*Dear Johns James MacTavish LO384162 Pontén Beata BIRKA
A531 ABS SIB n 09 22 16 Hona GIC S*Solberga Zafirs Sofia LO347546 Danielsson Helén UK
A532 2667p TUA as 24 16 Hona Veslegards Balcan Beauty LO204079 Rödsjö Lisbeth Trön
S525 2 NFO n 03 24 15a Hona GIC S*Tigerögas Upalite LO321005 Grebner Johanna ALFA
S526 1 BIS NFO fs 09 23 15a Hona (K) PR SC S*Tigerögas Sunrise of Lynx-Lair DVM LO300233 Grebner Johanna ALFA
S527 3 SIB n 09 24 15a Hona (K) PR SC S*Solberga Zafirs Princessa DVM LO314663 Danielsson Helén UK
U525 UTGÅR 17   SE*Avivaz u reg Berglund Anna MSK
U527 UTGÅR 17   S*Kattilaforsens u reg Ackelid Tina UK
U528 UTGÅR 17   S*Rockringen's u reg Åberg Barbro NERK
U529 UTGÅR 17   S*Solberga Zafirs u reg Danielsson Helén UK
V525 1 BIS EXO ns 15b Hona (K) PR IC S*Subwoofer Evita JW LO284104 Falck Eva SOL
V526 1 SBI c 21 15b Hane (K) IP SC S*Nordkapsbergets Lukas DVM LO263452 Norlander Maggan TCC
V527 2 SBI d 21 15b Hona (K) IP IC S*Qremellos Early Red Bird D LO269667 Nordlund Siv ALFA