utställning kat # resultat ems klass kön namn reg # ägare
nerk200208 557 CAP BSH w 63 10 Hona (K) S*Hennerdals Nike LO344933 Erlandsson Gustaf
nerk200209 1314 CAP NOM BSH w 63 10 Hona (K) S*Hennerdals Nike LO344933 Erlandsson Gustaf
vkA210919 395 ABS SIB fs 12 Hona N*Solstorma Guri Malla! LO201434 Johansen Doh Sissel
sydkA211003 456 ABS SIB fs 12 Hona (N)Solstorms Guri Malla! LO201434 Doh Sissel