Föreningen Mästerkatten 1 CAC EXO n 24 9 Hona S*Subwoofer Thelma LO352325 Ljungström, Malin SKKK
190406 2 CACS, NOM, BIS EXO f 22 3 Hona CH S*Athelstones The Sign JW LO347637 Larsson, Lisbeth NERK
3 Champion EXO es 24 62 9 Hane S*Atitza's Silver Lotus LO344310 Gustavsson, Gitt SYDK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 HP, NOM PER w 63 2 Hona (K) SP S*Scarlet's Legacy of Love DSM LO299276 Davidsson Olsson, Camilla VÄK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 ABS PER n 3 Hane BW GIC Blackfire Aventador JW LO336865 Sigfridsson, Marina MSK
kategori 1 77 kategori 2 109 kategori 3 67 kategori 4 30 huskatt korthår 4 huskatt långhår 2 6 CAGCIB PER n 5 Hona SE*Helostrian's Queen of Jazz LO347184 Åkerman, Annette ÄK
senior 2 senior 1 senior 1 senior 1 huskatt senior 2 7 EX1, NOM PER f 11 Hona S*Shahi's Fendi di Helostrian's LO354087 Åkerman, Annette ÄK
veteran 2 veteran 2 veteran 1 veteran 1 huskatt veteran 0 8 EX1, NOM PER f 12 Hona SE*Applejack's Cherry Iris LO358414 Jarl, Alexandra MIN
fertil hane 10 fertil hane 22 fertil hane 4 fertil hane 4 9 EX1, NOM, BIS PER g 12 Hona SE*Applejack's Blueberry Lizen LO358413 Thenberg, Kicki ELK
fertil hona 24 fertil hona 28 fertil hona 16 fertil hona 8 10 ABS PER es 1 Hane GIC Hassellidens Smoke Shalimar LO310129 Larsson, Ingrid SYDK
kastrat hane 7 kastrat hane 23 kastrat hane 18 kastrat hane 9 11 HP PER fs 2 Hona (K) SP CH Hassellidens Smoke Nobility LO245563 Gustavsson, Gitt SYDK
kastrat hona 8 kastrat hona 7 kastrat hona 12 kastrat hona 2 12 CAGPIB, NOM, BIS PER ds 11 6 Hona (K) PR CH S*IxiDixi's Ghost Whisperer JW LO270433 Thenberg, Kicki ELK
junior hane 4 junior hane 6 junior hane 0 junior hane 1 13 CACS PER a 24 3 Hona GIC SE*Perfect Paws Cajsa LO328051 Fridh, Eva ÄK
junior hona 8 junior hona 5 junior hona 0 junior hona 4 14 Internationell Champion PER as 22 62 7 Hona CH S*China Doll's Little sister LO321922 Öster, Yvonne GRK
ungdjur hane 5 ungdjur hane 8 ungdjur hane 9 ungdjur hane 0 15 CACIB, NOM PER n 01 62 7 Hane S*Headturners Phantom of Hypknox's JW LO337690 Demervall, Malin PK
ungdjur hona 11 ungdjur hona 10 ungdjur hona 8 ungdjur hona 2 16 CAC PER n 01 62 9 Hona SE*Summersnows Miss Mekthild LO350999 Fridh, Eva ÄK
17 CAGCIB, NOM PER n 02 62 5 Hona IC SE*Summersnows Call Me Thyrwi LO332792 Hermansson, Susanna PK
KATEGORI 1 18 CACS PER n 03 3 Hona GIC S*Shahi's Nina Ricci LO310873 Höök Johansson, Kajsa PK
Bästa vuxen hane: 19 CAC PER n 02 21 62 9 Hona IDP*OhFour's Golden Girl LO353044 Öster, Yvonne GRK
IC S*Asterion's Winston, Hane, RAG n 03 20 ABS PER a 01 21 62 3 Hane GIC Elegian Odd of Glimmertwins LO339048 Molin, Marie ÄK
Äg: Gerdin, Marie, SYDK 21 CAP PER d 02 21 62 10 Hane (K) IDP*Schneider's Marcello LO359590 Sjölin, Agneta SYDK
Bästa vuxen hona: 22 CACS, BIV, NOM RAG n 3 Hona GIC (N)Wickmann's Jamilla RX306831 Bråneke, Lena ELK
CH S*Athelstones The Sign JW, Hona, EXO f 22 23 CAC, NOM RAG n 9 Hane SE*Mångudinnan Sverker LO232791 Sørensen, Pia darak
Äg: Larsson, Lisbeth, NERK 24 CAC RAG n 9 Hona S*Gunbertus SuperLove LO351566 Johansson, Ulla CK
Bästa junior: 25 EX1 RAG n 11 Hona DK*Flowerchild Quercus Violet Gray LO232191 Sørensen, Pia darak
SE*Lil'Magics Ace of Spades, Hona, RAG n 03 26 CAGCIB, BIV RAG a 5 Hona IC DK*Big-Bang Planet Venus LO228830 Jonassen, Susan darak
Äg: Thisell, Anna, CK 27 Champion RAG a 9 Hane PL*Ragissa Gremlin LO355953 Bråneke, Lena ELK
Bästa ungdjur: 28 CAC RAG a 9 Hona SE*Lil'Magics Sleepy Hollow LO337491 Nilsson, Anne-Marie SYDK
SE*Applejack's Blueberry Lizen, Hona, PER g 29 EX1 RAG a 11 Hane S*Medina's Dolls La Crosse LO356781 Lagerqvist, Jessica SYDK
Äg: Thenberg, Kicki, ELK 30 EX1 RAG a 12 Hona SE*Velvet Shadows Queen Fluffy LO357275 Nilsson, My SVISS
Bästa kastrat hane: 31 CACS, BIV, NOM, BIS RAG n 03 3 Hane IC S*Asterion's Winston LO344108 Gerdin, Marie SYDK
SP S*Asterion's Orion, Hane (K), RAG a 04 32 CACS RAG n 03 3 Hona GIC S*Admire's They call me Karma LO340629 Bråneke, Lena ELK
Äg: Torphage, Malin, SYDK 33 ABS RAG n 03 5 Hona CH S*Krickelins Sassi LO332704 Källström, Ellinor CK
Bästa kastrat hona: 34 CAPIB RAG n 03 8 Hona (K) SC DK*Big-Bang ShootingStar Liv LO177436 Jonassen, Susan darak
PR CH S*IxiDixi's Ghost Whisperer JW, Hona (K), PER ds 11 35 EX1, NOM, BIS RAG n 03 11 Hona SE*Lil'Magics Ace of Spades LO355326 Thisell, Anna CK
Äg: Thenberg, Kicki, ELK 36 EX1, BIV, NOM RAG n 03 12 Hane S*Gunbertus Freaky Friday LO359238 Johansson, Ulla CK
Bästa senior: 37 EX2 RAG n 03 12 Hona S*Medina's Dolls Magnolia LO357317 Mourujärvi, Eva SYDK
PR CH S*IxiDixi's Ghost Whisperer JW, Hona (K), PER ds 11 38 EX1 RAG n 03 12 Hona S*Gunbertus Cheap Monday LO359237 Johansson, Ulla CK
Äg: Thenberg, Kicki, ELK 39 CACS, BIV, NOM RAG a 03 3 Hona IC S*Medina's Dolls Effie JW LO342788 Mourujärvi, Eva SYDK
Bästa veteran: 40 CAC, NOM RAG a 03 9 Hane SE*Lil'Magics Wake Me Up LO352537 Nilsson, Anne-Marie SYDK
SP CH Hassellidens Smoke Nobility, Hona (K), PER fs 41 EX2 RAG a 03 9 Hane S*Gunbertus Matrix LO353921 Mourujärvi, Eva SYDK
Äg: Gustavsson, Gitt, DK 42 CAP, NOM RAG a 03 10 Hane (K) S*Gunbertus I Don't Wanna Face It LO344268 Åkesson, Maria SYDK
Bästa uppfödning: 43 EX1, NOM RAG a 03 11 Hane S*FunHouse's Forsberg LO353507 Källström, Ellinor CK
SE*Lil'Magics,  : 50 p 44 EX1 RAG a 03 11 Hona S*ElHeMa's Luzia LO356617 Johansson, Ulla CK
Äg: Thisell, Anna, CK 45 EX1 RAG a 03 12 Hane S*Gunbertus Black Friday LO359239 Johansson, Ulla CK
46 EX2 RAG a 03 12 Hona DK* Fjordbækken's Madam Norma LO232914 Kulager Ipsen, Marija 36
KATEGORI 2 47 EX1, BIV, NOM RAG a 03 12 Hona SE*Lil'Magics Winona LO357051 Thisell, Anna CK
Bästa vuxen hane: 48 EX3 RAG a 03 12 Hona SE*Lil'Magics PS. I Love You LO359045 Thisell, Anna CK
S*Myselisia's Avicii, Hane, NFO d 02 21 62 49 EX1 RAG c 03 12 Hane SE*Bellings Balthazar LO358955 Nilsson, Helena SYDK
Äg: Gylling, Cecilia, ELK 50 EX1, NOM RAG g 03 11 Hona FI*Celestial's Pilke Silmäkulmassa LO358798 Johansson, Ulla CK
Bästa vuxen hona: 51 EX1 RAG g 03 12 Hona SE*Fujujung's Eudora LO358850 Bartelsen, Marie ÄK
GIC DK*Colletto's Andrea Berg DSM DVM, Hona, NFO g 02 21 62 52 ABS RAG n 03 21 12 Hane Ragpublic Stars'n Stripes u reg Leitis Jönsson, Eva SYDK
Äg: Kulager Ipsen, Marija, 45 53 ABS RAG n 03 21 12 Hona Brooklyn Koci Eden*PL u reg Thisell, Anna CK
Bästa junior: 54 EX1 RAG a 03 21 11 Hane PL*Raggato Fidelis LO357719 Bay, Marie VK
S*Bökestorps Hjalmar Gullberg, Hane, NFO d 03 22 55 EX1 RAG d 03 21 11 Hane S*Gårdös Goliat LO354991 Magnusson, Joakim SYDK
Äg: Lindh, Pernilla, SVISS 56 Champion RAG n 04 9 Hona SE*Eltials Brancaia LO351075 Källström, Ellinor CK
Bästa ungdjur: 57 HP, NOM, BIS RAG a 04 2 Hane (K) SP S*Asterion's Orion LO326365 Torphage, Malin SYDK
S*Segersjös Vimsa, Hona, NFO n 22 58 CAPIB RAG a 04 8 Hona (K) PR DK*Makesi Fashion by Stine Goya LO227939 Sørensen, Caroline Nørbak 37
Äg: Selander, Christina, SK 59 Champion RAG a 04 9 Hane S*Hemi coon's Jimmy LO350468 Karlsson, Maria MIN
Bästa kastrat hane: 60 EX2 RAG a 04 9 Hona S*Hemi coon's Jessi LO350470 Magnusson, Joakim SYDK
IP SC S*Sibbemaffians Zaitsev DVM, Hane (K), SIB n 03 23 61 CAC, BIV RAG a 04 9 Hona SE*Lil'Magics Linn O'Dee LO352180 Thisell, Anna CK
Äg: Johansson, Eva, DK 62 EX1 RAG f 04 12 Hona SE*Fujujung's Ellie Mae LO358851 Bartelsen, Marie ÄK
Bästa kastrat hona: 63 EX1 RAG g 04 11 Hona SE*Mallju's Bellatrix LO355775 Ljungström, Malin SKKK
SP SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi DSM, Hona (K), SIB n 03 64 CAC RAG g 04 21 9 Hona S*Gunbertus Dancing in My Head LO353539 Johansson, Ulla CK
Äg: Torstensson, Eva, ÖSTK 1065 CAPS, NOM SBI n 4 Hona (K) GIP SE*Silverdimman's Ivoiré LO320326 Svensson, Patrik SK
Bästa senior: 65 CACIB SBI n 7 Hane CH DK*Silky Catz Kind of Magic LO230825 Jahn, Gerd racekatten
IP S*Bökestorps Odin, Hane (K), NFO n 09 22 66 CAC SBI n 9 Hona SE*Sacred Lynx Hope LO348726 Grape, Viktoria FMK
Äg: Bengtsson, Tina, SVISS 67 CACIB SBI a 7 Hona CH Yakira vom Birma-Schlössen LO222160 Johnsen, Gitte 38
Bästa veteran: 68 CAC SBI a 9 Hane S*Raus Höjden's Mario RX352138 Ekström, Lena SYDK
SP S*Myselisia's Curry DVM, Hane (K), NFO d 69 CAC SBI b 9 Hona SE*Tjuderuttans Rega LO350258 Nyrell, Annicka FMK
Äg: Nilsson, Eleonor, ELK 70 ABS SBI b 11 Hona S*White Treasure's Velvet Lilly RX356009 Johnsson, Annika SPIN
Bästa avelshane: 71 EX1 SBI c 12 Hane S*Raus Höjden's Maximo af Raus RX357684 Ekström, Lena SYDK
SC SE*Tippy Wee's Franz, MCO n 22 : 40 p 72 HP, NOM SBI n 21 2 Hane (K) SP SC S*Raus Höjden's Noah af Raus JW DSM DVM LO291479 Nilsson, Christina SYDK
Äg: Andersen Hartman, Nettis, DK 73 CAP SBI n 21 10 Hane (K) GIC S*Skessans Sheridan LO311818 Mårtensson, Annelie SYDK
Bästa avelshona: 74 EX1 SBI n 21 12 Hona SE*Sacred Lynx Cher LO358424 Grape, Viktoria FMK
Pennello Fedelia, MCO n : 40 p 75 HP SBI a 21 1 Hona GIC S*Raus Höjden's Alana LO305702 Nyrell, Annicka FMK
Äg: Andersen Hartman, Nettis, DK 76 CAC SBI a 21 9 Hona SE*Tjuderuttans Rauna of Sweden LO350255 Nyrell, Annicka FMK
Bästa uppfödning: 77 CAP, NOM SBI a 21 10 Hona (K) SC S*Raus Höjden's Bella Luna DSM DVM LO311559 Nilsson, Christina SYDK
SE*Tippy Wee's,  : 40 p 78 CAPS, NOM SBI b 21 4 Hane (K) GIP SC S*Noppeligan's Kavat LO274175 Mårtensson, Annelie SYDK
Äg: Andersen Hartman, Nettis, SYDK 79 EX1 SBI b 21 11 Hona S*Ma'ha Gita LucyintheSkywithDiamonds LO354879 Jadesjö, Karin ELK
80 EX2 SBI b 21 11 Hona S*Raus Höjden's Kimberly af Raus RX356388 Ekström, Lena SYDK
KATEGORI 3 81 CAPS SBI e 21 4 Hane (K) GIP S*Lyckohjärtats Enzo LO331994 Olsson, Helena SYDK
Bästa vuxen hane: 82 EX1 TUV a 62 12 Hane S*Tufvans Gastone de Letoričres RX357907 Andersson, Leif SKKK
DK*Boholdt Store Junior, Hane, EUR ns 22 83 CAPIB TUV f 21 62 8 Hona (K) IC S*Tufvans Rumpleteazer RX239715 Andersson, Leif SKKK
Äg: Boholdt, Pernille, darak 84 CAGPIB LPL b 03 6 Hona (K) IP SE*Mirror Chelsea RX339889 Nielsen, Lars SYDK
Bästa vuxen hona: 85 HP, BIV, NOM MCO n 1 Hane SC Zeman Scameron*IT LO313303 Andersen Hartman, Nettis SYDK
NW SC Stjärnviks Divine Embla JW DSM DVM, Hona, BUR n 86 ABS MCO n 3 Hona IC SE*Tippy Wee's Black Beauty LO326759 Andersen Hartman, Nettis SYDK
Äg: Mitzeus, Sara, FMK 87 CAC MCO a 9 Hane NL*Timaracoon's Regal Blue LO354813 Samuelsson, Pia SYDK
Bästa ungdjur: 88 CAC MCO n 9 Hona SE*Tippy Wee's Sagogryn LO350068 Bjerke, Emilia ELK
S*KungsgardenCats Pony Play , Hona, BEN n 24 89 Premier MCO n 09 10 Hane (K) S*Hemi coon's Roy LO298132 Karlsson, Maria MIN
Äg: Lindblom Granlid, Ulrica, SYDK 90 CAGPIB MCO n 22 6 Hane (K) SE*Tinova's Elliot LO347047 Stenholmer, Karin CK
Bästa kastrat hane: 91 CAPIB, BIV, NOM MCO n 22 8 Hane (K) SE*Tippy Wee's Kid LO341777 Andersen Hartman, Nettis SYDK
Silkymajesty Terrific, Hane (K), BUR b 92 CAC, NOM MCO a 22 9 Hona SE*Tippy Wee's Gigantesca LO350072 Andersen Hartman, Nettis SYDK
Äg: Sjöberg, Therese, ÖSTK 93 CAP MCO a 23 10 Hane (K) SE*Cherry Lynx's Canberra LO350710 Nielsen, Lars SYDK
Bästa kastrat hona: 94 EX1 MCO a 22 11 Hona SE*Klockarskissar Thelma LO355376 Sellberg, Caroline SK
GIP CH SE*Tylökatten Ashley, Hona (K), BSH ns 11 95 EX1, BIV MCO n 22 12 Hane SE*Tippy Wee's Pär-Pjoter den Perfekta RX357341 Andersen Hartman, Nettis SYDK
Äg: Arklund, Ingrid, DK 96 ABS MCO a 24 12 Hane S*Country Dream's Dante LO357750 Kindbom, Charlotta ELK
Bästa senior: 97 EX1 MCO n 22 12 Hona SE*Tippy Wee's Moa-Majken den Magiska RX357344 Andersen Hartman, Nettis SYDK
GIP SC S*Piapizzi's Snickerdoodle, Hona (K), BUR c 98 CAPS, BIV, NOM MCO n 01 21 62 4 Hane (K) IP S*Acoonitum's Joker LO337148 Johansson, Niklas CK
Äg: Nordström, Anne, FMK 99 CAGPIB MCO n 09 22 6 Hane (K) IP Caino Il Guardiano*IT LO347516 Hansson, Gunilla SYDK
Bästa veteran: 100 CAPIB MCO n 09 22 8 Hane (K) SE*Pansartassens Miles LO346356 Stenholmer, Karin CK
SP Chalounja Kurilkot DSM, Hona (K), KBL fs 09 24 101 Champion, BIV, NOM MCO n 03 23 9 Hane S*Stortassen's David LO350900 Hammarstedt, Catarina CK
Äg: Nielsen, Julie,   102 EX2 MCO n 03 22 9 Hona Demetra Il Guardiano*IT LO354422 Hansson, Gunilla SYDK
Bästa avelshona: 103 CAC MCO a 03 22 9 Hona S*Stortassen's Bodil LO349604 Karlsson, Anna DK
IC Nota Island Julapp, KBL f 09 24 : 40 p 104 EX1 MCO n 09 22 12 Hona S*Topzy Tail's Valkyria LO357490 Stenholmer, Karin CK
Äg: Sonesson, Daniel, VK 105 ABS MCO f 22 3 Hona GIC SE*Sankt Halvard's Greta Garbo LO311900 Kindbom, Charlotta ELK
106 Champion MCO d 09 24 9 Hane SE*KobbaCat's Enigma LO346145 Jonsson, Pia SYDK
KATEGORI 4 107 CAC MCO f 02 62 9 Hona SE*Big Lynx's Thyme LO353467 Olsson, Jeanette SYDK
Bästa vuxen hane: 108 ABS MCO d 09 22 11 Hane Uslav Akella Leader LO190297 Bachmann, Bettina 42
SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM, Hane, CRX n 03 109 ABS MCO ds 22 3 Hane GIC UA*Bluesmaine Edelweiss LO187644 Bachmann, Bettina 42
Äg: Karlsson, Helena, BIK 110 CAGCIB MCO ns 22 5 Hane IC SE*Malaking's Epsilon LO342555 Johnsson, Charlotte SYDK
Bästa vuxen hona: 111 EX1, BIV MCO ns 11 Hane SE*Big Lynx's TipTop LO354580 Persson, Tina SYDK
IC Marilljos Zimona JW, Hona, SIA b 112 EX1 MCO fs 12 Hona SE*Luddtassens Jazz LO358697 Christiansen, Petra MIN
Äg: Johansson, Inga-Lill, BIK 113 ABS MCO fs 09 22 9 Hona IDP*Magyl's Darla LO359541 Bengtsson, Sara SYDK
Bästa junior: 114 ABS MCO fs 03 9 Hona S*Musslan Xina LO352551 Kindbom, Charlotta ELK
SE*Recce Pod Harpalt 2.0, Hona, DRX n 24 115 ABS MCO ds 09 22 10 Hane (K) SE*Pansartassens Artie LO346355 Bengtsson, Sara SYDK
Äg: Lassarp, Vanessa, DK 116 EX1 NFO n 11 Hona SE*Änglaängen's Alcea LO356258 Johansson, Annica ELK
Bästa ungdjur: 117 CAC, BIV NFO n 09 9 Hane S*Little L's Pineapple LO352486 Andersson, Elisabeth MIN
SE*Recce Pod Siberian Seagull Snack, Hona, DRX w 64 118 CAC NFO n 09 9 Hona S*Sun Mountain Happy Go Lucky LO348886 Jadesjö, Karin ELK
Äg: Lassarp, Vanessa, DK 119 EX2 NFO n 02 64 9 Hona GB*Nandinakatts Cotton-Tail LO355211 Karlsson, Katarina FMK
Bästa kastrat hane: 120 CACIB NFO n 22 7 Hane S*Lofvens Maddox Myth of Miracles LO343925 Löfvén, Christina SVISS
PR DK*Catika's Emilian, Hane (K), SOM n 121 CAC NFO n 22 9 Hona DK*Killix Umbria LO355236 Johansson, Ingegerd CK
Äg: Johnsen, Gitte, 60 122 EX1, NOM NFO n 22 11 Hona SE*Ringbergens Asta LO355695 Ringberg, Anna SVISS
Bästa kastrat hona: 123 EX1 NFO n 22 12 Hane S*Kattilaforsens Rudolf LO357069 Karlsson, Katarina FMK
GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW, Hona (K), OSH a 24 124 EX1, BIV, NOM, BIS NFO n 22 12 Hona S*Segersjös Vimsa LO357686 Selander, Christina SK
Äg: Schmidt, Birgitta, VK 125 HP, BIV NFO n 01 21 62 2 Hane (K) SP SC S*Pax' Galileo JW DVM LO321121 Nilsson, Eleonor ELK
Bästa senior: 126 CACS NFO n 02 21 62 3 Hona GIC S*Myselisia's Vienetta LO293251 Gylling, Cecilia ELK
SP S*Curls 'n Claws Amazing etc., Hane (K), CRX n 01 33 127 CAGCIB NFO n 09 22 5 Hane CH S*Gesmay's Daim LO321088 Lundqvist, Lori SVISS
Äg: Berner, Ann-Kathrine, DK 128 CAGPIB NFO n 09 22 6 Hane (K) IP S*Bökestorps Odin LO279945 Bengtsson, Tina SVISS
Bästa veteran: 129 Internationell Champion NFO n 09 24 7 Hane CH S*Viento's Feeling Fuzzy LO229931 Bondesen, Dorthe 44
SP S*Bråstorps Katten Carmen, Hona (K), SPH a 21 130 Internationell Champion, BIV, NOM NFO a 03 24 7 Hona (N)Mariskogens Orkidé JW LO337485 Hallengren, Petra SVISS
Äg: Berner, Ann-Kathrine, DK 131 EX2 NFO n 09 22 9 Hane S*Fridalas Ringo LO349829 Henriksson, Lill-Britt SVISS
Bästa uppfödning: 132 Champion NFO a 03 24 9 Hane S*Björenklo's Skillet LO351136 Dalberg Nilsson, Helene SVISS
SE*Recce Pod,  : 40 p 133 Champion NFO n 02 21 64 9 Hona DK*Toonscat's Zilke LO231607 Børgesen, Pia 44
Äg: Lassarp, Vanessa, DK 134 CAPIB NFO n 03 23 8 Hona (K) DK*Robdrups Liberté LO223636 Robdrup, Michael 44
135 Premier NFO n 09 22 10 Hona (K) S*Fridalas Laleh LO330687 Johansson, Ingegerd CK
HUSKATT 136 EX1 NFO n 09 24 11 Hona S*Eternitgården's Polgara LO356016 Södergren, Marie SVISS
Bästa korthår: 137 EX1, BIV, NOM NFO n 03 24 12 Hane S*Viento's Stolen Moment LO357650 Børgesen, Pia 45
Spencer, Hane (K), HCS n 23 138 EX1 NFO n 03 23 12 Hona S*Säterjäntan's Isabella Islay LO358206 Jönsson, Iréne SYDK
Äg: Åkesson, Nina, CK 139 HP NFO d 2 Hane (K) SP S*Myselisia's Curry DVM LO249826 Nilsson, Eleonor ELK
Bästa långhår: 140 ABS NFO f 3 Hona GIC S*Safari Kittens Ilma Starke LO318447 Holländare, Anette ÄK
pi, Hona (K), HCL f 09 22 141 CAGCIB, BIV NFO f 5 Hona CH S*Lofvens Maya Mystique of Aura LO343923 Löfvén, Christina SVISS
Äg: Palokangas, Eris, FMK 142 EX2 NFO d 11 Hane S*Fridalas Tyson LO354714 Österlind, Lena SVISS
Bästa senior: 143 EX1, NOM NFO d 22 11 Hane S*Bökestorps Carl Michael Bellman LO355158 Carlén, Carina SVISS
Sören Fernström DSM, Hane (K), HCS n 09 144 HP, NOM NFO f 03 2 Hona (K) SP CH S*Glömstaskogens Koola Kattis LO293136 Jönsson, Susanne CK
Äg: Leveau, Ann-Sofie, CK 145 HP, NOM, BIS NFO g 02 21 62 1 Hona GIC DK*Colletto's Andrea Berg DSM DVM LO221722 Kulager Ipsen, Marija 45
146 CAGCIB, BIV, NOM, BIS NFO d 02 21 62 5 Hane S*Myselisia's Avicii LO350493 Gylling, Cecilia ELK
147 CAGPIB NFO d 09 24 6 Hane (K) PR S*Bökestorps Fahrenheit LO294064 Bengtsson, Pia SVISS
148 EX3 NFO f 03 23 7 Hona CH DK*Toonscat's Tic Tac LO226255 Børgesen, Pia 46
149 CACIB NFO f 09 22 7 Hona CH S*Cederskogens Yrsa LO336324 Dalberg Nilsson, Helene SVISS
150 EX2 NFO g 09 22 7 Hona CH SE*Prana's Pumpkin LO346711 Olin, Camilla SYDK
151 Internationell Premier NFO e 09 23 8 Hane (K) PR DK*Colletto's Lonesome Rider LO229584 Frederiksen, Malene racekatten
152 CAP, BIV NFO d 03 22 10 Hane (K) SC S*Fridalas Hektor DSM DVM LO317269 Henriksson, Lill-Britt SVISS
153 EX1, BIV, NOM, BIS NFO d 03 22 11 Hane S*Bökestorps Hjalmar Gullberg LO355157 Lindh, Pernilla SVISS
154 EX3 NFO d 09 22 11 Hane SE*Tornagården's Clark Gable LO354360 Sandqvist, Hanna Josefine SVISS
155 EX2 NFO d 09 22 11 Hane SE*Tornagården's John Wayne LO354358 Survilaite, Zivile SVISS
156 EX1 NFO f 09 24 11 Hona S*Cederskogens Öyvi Ögonfröjd LO355959 Hallengren, Petra SVISS
157 CAGPIB NFO ns 22 6 Hane (K) PR SE*AlPeJe's Bowmore LO320748 Permin, Anette SYDK
158 EX2 NFO ns 24 7 Hane CH S*Björenklo's Alexander Rybak LO329061 ,  47
159 CACIB, BIV NFO ns 7 Hane SE*Prana's Max Zorin LO350500 Brönnert Lindh, Hanna SVISS
160 CAC NFO ns 23 9 Hane SE*Annuntia Duke LO322662 Boklund, Kenneth SKKK
161 CAP NFO ns 22 10 Hane (K) S*Fridalas Primus LO343521 Permin, Anette SYDK
162 EX1 NFO fs 22 12 Hona S*Timeda's Jacobina LO358111 Claesson, Jannice SVISS
163 HP NFO ns 09 24 2 Hane (K) SP SC S*Vimmerskogen's Dennis LO231896 Jönsson, Susanne CK
164 CAC NFO ns 01 21 64 9 Hane DK*Toonscat's Zylle LO355247 Claesson, Jannice SVISS
165 EX2 NFO ns 09 22 9 Hona S*Lofvens Juni Just One Kiss LO332574 Löfvén, Christina SVISS
166 CAC, BIV NFO fs 09 9 Hona (N)Tingoskattens Huldra LO347494 Karlsson, Katarina FMK
167 Färgbyte grupp 4 NFO n 03 22 10 Hane (K) IC DK*Silverleaf's Super Trouper JW LO342843 Lindh, Pernilla SVISS
168 EX1 NFO ns 02 21 62 12 Hane S*Säterjäntan's Lagavulin LO358207 Jönsson, Iréne SYDK
169 EX2 NFO ns 02 21 61 12 Hane S*Säterjäntan's Yamazaki LO358208 Jönsson, Iréne SYDK
170 EX3 NFO ns 03 23 12 Hane S*Säterjäntan's Chivas Regal LO358209 Jönsson, Iréne SYDK
171 EX1 NFO ns 12 Hane S*Derja's Pongo LO358511 Glad, Madelene SKKK
172 ABS NFO fs 02 21 62 12 Hona SE*Rivershore's Flisan LO358265 Svensson, Jan-Olof (Olle) ELK
173 EX1, BIV, NOM NFO fs 09 24 12 Hona S*Derja's Pocahontas LO358510 Hjorth, Anja SKKK
174 EX2 NFO ns 09 22 12 Hona DK*Tumling's Snow Angel LO233307 Bondesen, Dorthe 48
175 CACS NFO w 63 3 Hane GIC DK*Robdrup The Only One LO228314 Robdrup, Michael 48
176 HP, NOM, BIS SIB n 03 2 Hona (K) SP SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi DSM LO316389 Torstensson, Eva ÖSTK
1177 CAC SIB n 09 9 Hona SE*Boyas DiMora LO352021 Gårdenhag, Susanne SYDK
177 EX1 SIB n 09 12 Hane SE*Purrloin's Herr Nilsson LO357020 Ekblad, Katarina SYDK
178 EX2 SIB n 22 10 Hane (K) SC NO*Hinikas Idefix LO328420 Lundström, Pia VK
179 Premier SIB ny 24 10 Hane (K) SC (N)Siberikos Nikita DVM LO300617 Bäckdal, Ann SYDK
180 Grand Internationell Premier, NOM, BIS SIB n 03 23 6 Hane (K) IP SC S*Sibbemaffians Zaitsev DVM LO300803 Johansson, Eva DK
181 CACIB SIB ny 09 24 7 Hona SE*Gyllenlööfs Ceti LO351061 Ekblad, Katarina SYDK
182 EX1, ej cert SIB g 23 3 Hona GIC DK*Kollehuus Paloma LO325647 Hjert-Åstenius, Ylva FMK
183 HP, NOM SIB f 09 24 2 Hona (K) SP IC S*AceroRamos Page Arizona LO289273 Torstensson, Eva ÖSTK
184 Champion SIB f 09 22 9 Hona Nova LO350520 Bjernflo, Gull-Maj SYDK
185 EX1 SIB f 09 22 12 Hona SE*Edalunds Sweet Revenge LO359061 Kedert, Sören GEK
186 CAPS SIB ds 11 4 Hane (K) GIP SC SE*Mr. Ingel's Bosse LO297815 Hjert-Åstenius, Ylva FMK
187 CAGCIB SIB gs 22 5 Hona CH SE*Mr. Ingel's Blå Mandel LO317505 Hjert-Åstenius, Ylva FMK
188 CAC, BIV SIB ns 24 9 Hane SE*Kreivi's Petit-Prince moon of Aleks RX349293 Kreivi, Riitta DK
189 EX2 SIB as 23 9 Hane Yatzy RX351541 Berger, Inger SYDK
190 EX2 SIB fs 9 Hona SE*Ghost tail's Shiva LO332492 Nilsson, Jeanette MIN
191 CAC SIB as 11 9 Hona S*Tunsji's Dida Timotejovna LO336701 Engström, Marianne SYDK
192 EX3 SIB ns 11 9 Hona S*Tunsji's Sol Milovna LO352213 Engström, Marianne SYDK
193 EX4 SIB ns 22 9 Hona SE*Kayens Annika LO352273 Karlsson, Camilla CK
194 CAP SIB ds 24 10 Hane (K) SE*Gongroff's Vanheden LO349622 Lindahl, Jonas CK
195 CACIB, BIV SIB ns 09 7 Hona SE*Ajca's Söta Suzzie LO343586 Lundström, Pia VK
196 CAPIB SIB ns 03 22 8 Hane (K) PR SE*Ajca's Tiger Tim LO338434 Asper, Camilla SYDK
197 CAPIB SIB fs 09 24 8 Hona (K) CH SE*Ajca's Mysiga Mimmi LO338436 Johansson, Eva DK
198 CAC SIB ns 09 22 9 Hane SE*Alerias Darcy Malchov LO350405 Karlsson, Camilla CK
199 EX1 SIB ns 03 24 12 Hona S*Silkedals Lady Leona LO357387 Karlsson, Camilla CK
200 CACS TUA w 62 3 Hane IC S*Tufvans Gustav LO342039 Persson, Ann-Heléne BIRKA
201 CAGCIB TUA w 63 5 Hane CH S*Tufvans Gösta LO342041 Andersson, Leif SKKK
202 CAPS BEN n 24 4 Hane (K) GIP CH S*KungsgardenCats Yagular Come True RX314769 Ekolin, Pernilla SYDK
203 ABS BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Scooby Doo RX357322 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
204 EX1 BEN n 24 12 Hane S*Svedbergakulle Viking LO358435 Lindhe, Jeanette FMK
205 EX2 BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats One Trick Pony RX359902 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
206 BIS BEN n 24 12 Hona S*KungsgardenCats Pony Play  RX359904 Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
207 HP BEN n 24 32 2 Hane (K) SW SP S*KungsgardenCats Koala RX324858 Wahlberg, Lennart SYDK
208 CAP, NOM BLH e 10 Hane (K) IDP*Misgrens Enrico Caruso LO356751 Persson, Sara SYDK
209 CAP BLH b 03 10 Hane (K) SE*Mina Mirakel's I Love Magnum RX352311 Svennberg, Marie ÖSTK
210 EX1 BLH b 03 12 Hona SE*Mina Mirakel's Mannekäng RX357081 Roos, Elisabeth ÖSTK
211 ABS BLH o 03 9 Hona SE*Mina Mirakel's I Love Mums Mums RX352314 Roos, Elisabeth ÖSTK
212 EX1, NOM BLH as 21 33 12 Hona Åkersborgs Colour is Bling-bling LO359631 Roos, Elisabeth ÖSTK
213 CACS BSH a 3 Hona GIC DK*Catdelux Aristocat Duchesse LO205046 Ejlersen, Martine 51
214 CAPS BSH a 4 Hane (K) GIP Chalina's Gordon LO218183 Nielsen, Lene 51
215 CAGCIB, NOM BSH a 5 Hane IC Fabijansky Amor LO226530 Ejlersen, Martine 51
216 CAPIB BSH a 8 Hane (K) PR Catdeluxe Rocky LO226467 Nielsen, Lene 51
217 CAC BSH g 9 Hona S*Mysebos Princess Daisy LO343690 Lovén, Carina SYDK
218 CACIB BSH o 7 Hona CH Adorable Amber Diamond Regnum LO229992 Ejlersen, Martine 52
219 HP, NOM BSH ns 11 2 Hane (K) SP SE*Tylökatten Alexej Vronskij LO319967 Arklund, Ingrid DK
220 CAPS, BIV, NOM, BIS BSH ns 11 4 Hona (K) GIP CH SE*Tylökatten Ashley LO326001 Arklund, Ingrid DK
221 CAP BSH ns 11 10 Hane (K) SE*Tylökatten Manolito LO341865 Bengtsson, Ellinor MIN
222 CAC BSH ns 22 64 9 Hona Nativesense Rebel RX360051 Palokangas, Päivi FMK
223 CACIB BSH a 03 7 Hona CH Goldie von Briski*DK RX230459 Nielsen, Vivi 52
224 CAP BSH p 03 10 Hane (K) Mikkel von Briski*DK RX232281 Nielsen, Vivi 52
225 HP, NOM, BIS BUR n 1 Hona NW SC Stjärnviks Divine Embla JW DSM DVM LO308503 Mitzeus, Sara FMK
226 CAPIB BUR n 8 Hona (K) PR DK*Joy of Living's Mathilde LO227286 Nielsen Aurbo, Sonja 52
227 EX1 BUR n 12 Hona Stjärnviks Tirawas Caiza LO358430 Mitzeus, Sara FMK
228 Champion BUR b 9 Hona SE*Caruzellen's Lovis LO352339 Bengtsson, Susanne CK
229 CAP, NOM, BIS BUR b 10 Hane (K) Silkymajesty Terrific LO356208 Sjöberg, Therese ÖSTK
230 CAPIB BUR b 8 Hona (K) DK*Joy of Living's Wilma LO231694 Nielsen Aurbo, Sonja 53
231 CAPS BUR c 4 Hona (K) GIP SC S*Piapizzi's Snickerdoodle LO271534 Nordström, Anne FMK
232 EX2 BUR c 10 Hona (K) IC SE*Caruzellen's Cazima LO296111 Bengtsson, Susanne CK
233 ABS BUR c 10 Hane (K) SC S*Piapizzi's Jo-Jo JW LO314682 Mörk, Wendy FMK
234 CAP, BIV, NOM BUR c 10 Hona (K) DK*Chagall's Piece of Heaven LO228992 Mark, Lena 53
235 ABS BUR h 9 Hona S*Lovestory's Zazen Agura LO334053 Stockelberg Deilert, Ylva SYDK
236 CAC, NOM BUR h 9 Hona S*Amrafel Ulissa LO350015 Stockelberg Deilert, Ylva SYDK
237 Premier, NOM EUR n 10 Hane (K) IC DK*Boholdt Sort Mamba LO225194 Boholdt, Pernille darak
238 CAGCIB, NOM EUR n 22 5 Hane IC DK*Boholdt Louis Armstrong LO229198 Larsen, Lene 53
239 ABS EUR n 22 6 Hane (K) IP DK*Boholdt Hulk LO226822 Grevy, Solvej  
240 CAPIB EUR n 22 8 Hane (K) PR CH DK*Boholdt Odin-Gow LO85367 Boholdt, Pernille darak
241 CAC EUR n 22 9 Hona DK*Boholdt Guldklumpen LO231537 Boholdt, Pernille darak
242 Internationell Premier EUR n 24 8 Hane (K) DK*Boholdt Elvis Presley LO225191 Varmdorf, Bo 54
243 EX1, NOM EUR n 24 12 Hane DK*Boholdt Uno LO233294 Boholdt, Pernille darak
244 HP EUR ns 22 1 Hane SC DK*Boholdt Indiana Jones DVM LO213201 Boholdt, Pernille darak
245 Internationell Champion EUR ns 22 7 Hona CH DK*Boholdt Queen Margrethe of Denmark LO229954 Boholdt, Pernille darak
246 Champion, BIV, NOM, BIS EUR ns 22 9 Hane DK*Boholdt Store Junior LO231046 Boholdt, Pernille darak
247 Internationell Premier EUR fs 22 8 Hona (K) PR DK*Boholdt Putte's Rainbow Dash LO229634 Varmdorf, Bo 54
248 CAPS KBL n 22 4 Hona (K) IP CH SE*Hjällnäs Natasha RX335963 Åkesson, Nina CK
249 CAGPIB, BIV KBL ns 22 6 Hane (K) IP SE*Kot-ā-Kuril Twinkle little star LO321245 Lundkvist, Mona SYDK
250 EX2 KBL n 24 6 Hane (K) IP SE*Hjällnäs Rolf RX335957 Björk, Sandra FMK
251 CACIB, NOM KBL ns 22 7 Hona CH DK*Silky Catz Katniss Everdeen LO216569 Nielsen, Julie  
252 EX1 KBL n 24 12 Hane SE*Björketorp Hans RX357675 Sonesson, Daniel VK
253 CAC KBL a 03 22 9 Hona Tufan Shal' Bob RX356371 Hjertkwist, Lena VK
254 EX1, BIV KBL d 24 12 Hane SE*Björketorp Allan RX357673 Sonesson, Daniel VK
255 EX2 KBL f 22 12 Hona SE*Björketorp Agneta RX357678 Sonesson, Daniel VK
256 EX1 KBL f 22 12 Hona SE*Björketorp Monica RX357677 Sonesson, Daniel VK
257 EX3 KBL f 22 12 Hona SE*Björketorp Liv RX357676 Sonesson, Daniel VK
258 HP KBL fs 09 24 2 Hona (K) SP Chalounja Kurilkot DSM RX153416 Nielsen, Julie  
259 CACS KBL f 09 24 3 Hona IC Nota Island Julapp RX326144 Sonesson, Daniel VK
260 EX2 KBL d 09 24 12 Hane SE*Björketorp Max RX357672 Sonesson, Daniel VK
261 EX1, BIV, NOM KBL d 09 22 12 Hane SE*Björketorp Pierre RX357674 Sonesson, Daniel VK
262 CAPS KOR 4 Hona (K) PR GIC (N)Dala Speed Athelia Blue LO292402 Frostander, Anne SYDK
263 CAC KOR 9 Hona SE*Amixam's Esme LO350444 Frostander, Anne SYDK
264 CAP KOR 10 Hane (K) DK*Meejai Jing Jan Jaras RX354026 Nielsen, Lars SYDK
265 CAP, BIV, NOM KOR 10 Hona (K) NW SC S*Mästertassen Nadee DSM DVM LO292232 Dessne, Karin FRÄS
266 EX1 KOR 12 Hona S*Mästertassen Meja LO359873 Dessne, Karin FRÄS
267 EX1 MAU n 24 12 Hane FI*Anjupia's Aberystwyth Anwell Awst LO1923650 Vainionpää, Pia 55
268 CAC OCI n 24 9 Hona S*Pagngle's My Love RX349002 Glennsten, Agneta SPIN
269 CAP, NOM OCI b 24 10 Hona (K) SC S*Pagngle's True Love DVM RX286862 Glennsten, Agneta SPIN
270 CAGCIB, NOM SIN 5 Hona CH FI*Chai-lai Romatic Rosie JW LO1718847 Vainionpää, Pia 56
271 CAP SRS 10 Hane (K) Tzari Freddy Loomis RX358030 Valldén, Ulla SVISS
272 CAP SRL n 03 10 Hane (K) IC S*Tiddlywinks Drop Dead Gorgeous RX350043 Palokangas, Päivi FMK
273 EX1 SRS n 03 12 Hane S*Tiddlywinks Piertotum Locomotor RX357485 Nilsson, Veronica FMK
274 CAC ABY n 9 Hane SE*Jungfrudansens Balder LO350559 Bonserud, Jan ASK
275 CAP BAL n 10 Hane (K) S*Spotless Pysen LO349970 Bonserud, Jan ASK
276 HP, NOM, BIS CRX n 03 1 Hane SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM LO307175 Karlsson, Helena BIK
277 EX1 CRX h 03 12 Hona S*Axiom's Wild Card LO358272 Windius, Lena ÄK
278 HP, NOM CRX n 03 33 1 Hona GIC SE*Lepidus Lykke to Arextocats LO341997 Karlsson, Helena BIK
279 ABS DRX n 12 Hona SE*Amor Regis Once you have gone Black RX358871 Karlsson, Birgitta SYDK
280 ABS DRX n 09 10 Hane (K) SE*Orbnacs Akebia RX342211 Holmström, Malin ÄK
281 CAP DRX b 03 10 Hane (K) SE*Kapow Toblerone LO347222 Jonsson, Pia SYDK
282 CAGCIB DRX g 03 24 5 Hona IC SE*Recce Pod Militsiya LO349798 Lassarp, Vanessa DK
283 EX1, NOM, BIS DRX n 24 11 Hona SE*Recce Pod Harpalt 2.0 LO356042 Lassarp, Vanessa DK
284 EX2 DRX n 24 11 Hona SE*Recce Pod Type 99 Sonia LO356043 Lassarp, Vanessa DK
285 EX1 DRX n 03 24 11 Hane SE*Recce Pod Supacat Jackal 2 LO356386 Bergsten, Helena ÄK
286 EX1 DRX n 03 24 11 Hona SE*Recce Pod Cocker Spaniel LO356384 Bergsten, Helena ÄK
287 CAGCIB DRX f 09 21 33 5 Hona SE*Recce Pod Lalunia JW LO338626 Lassarp, Vanessa DK
288 EX1, NOM, BIS DRX w 64 12 Hona SE*Recce Pod Siberian Seagull Snack LO359200 Lassarp, Vanessa DK
289 Supreme Premier DSP n 09 21 4 Hane (K) GIP SE*Dragon Ace's Czar Custom Moto-Bald RX300844 Jonasson, Liselott SYDK
290 HP DSP d 1 Hane SC Penkrezayo Magic Leksy RX318543 Jonasson, Liselott SYDK
291 Internationell Champion OSH a 7 Hane BW BW CH Amour Mar Jari*RU JW LO349518 Madsen, Maria FRÄS
292 CAPIB, NOM OSH a 8 Hona (K) BW MW SC S*Labolina's Totally In Love JW LO324737 Madsen, Maria FRÄS
293 CAPIB OSH b 8 Hane (K) PR S*Golden Siamz Quezzii LO334402 Björk, Linda FMK
294 CAC OSH f 9 Hona Eastern Family's Amber JW RX347748 Madsen, Maria FRÄS
295 HP OSH n 24 2 Hane (K) SW SP Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW DSM LO309722 Schmidt, Birgitta VK
296 Champion OSH n 24 9 Hona Illussion Golden Oriental*EE LO360078 Sjöberg, Therese ÖSTK
297 CAC OSH n 25 9 Hona Xandra Oriclis RX356038 Madsen, Maria FRÄS
298 HP, NOM, BIS OSH a 24 2 Hona (K) GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW RX331888 Schmidt, Birgitta VK
299 CAGPIB, NOM OSH b 25 6 Hane (K) WW'15 SW NW IP SC S*Cross-Bow Crest Intermezzo JW LO294655 Olin, Camilla SYDK
300 CAGPIB RUS 6 Hane (K) IP IC S*Limelight's Xcalibur LO322694 Eklind, Kenneth RYSS
301 EX2 RUS 6 Hane (K) IP S*Koroleva Rebus by Pavlina LO339297 Andersson, Johanna RYSS
302 CAC RUS 9 Hona S*Boginja's Ellie Evilja LO351818 Wennergren, Anna-Lena SYDK
303 EX1, NOM RUS 11 Hona S*Koroleva Wanda of Rebella LO354927 Eklind, Kenneth RYSS
304 CAGCIB, NOM, BIS SIA b 5 Hona IC Marilljos Zimona JW LO346618 Johansson, Inga-Lill BIK
305 CAPIB, NOM, BIS SOM n 8 Hane (K) PR DK*Catika's Emilian LO230807 Johnsen, Gitte 60
306 1, NOM HCL n 23 14 Hane (K) WW'15 Ove DSM LO1683 Björk, Sandra FMK
307 1, NOM, BIS HCL f 09 22 14 Hona (K) pi LO1831 Palokangas, Eris FMK
308 2 HCS n 09 14 Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau, Ann-Sofie CK
309 1, NOM, BIS HCS n 23 14 Hane (K) Spencer LO1630 Åkesson, Nina CK
310 1, NOM HCS d 09 23 14 Hona (K) Lussie LO1608 Lindahl, Ann-Marie CK
311 2 HCS f 09 14 Hona (K) Hillbergstrollet LO1875 Leveau, Ann-Sofie CK
A1 40p, BIS MCO n 22 16 Hane SC SE*Tippy Wee's Franz RX325676 Andersen Hartman, Nettis DK
A2 40p, BIS MCO n 16 Hona Pennello Fedelia LO320787 Andersen Hartman, Nettis DK
A3 40p, BIS KBL f 09 24 16 Hona IC Nota Island Julapp RX326144 Sonesson, Daniel VK
K1 1 (BIS) RAG 18   DK*Makesi's Gelati Cocco (2018-11-12) Gunbertus Johansson, Ulla CK
K2 1 (BIS) MCO 18   Pennello Fedelia (2018-09-18) Tippy Wee's Andersen Hartman, Nettis SYDK
K3 2 NFO 18   CH S*Säterjäntan's Ninja (2018-11-10) Säterjäntan's Jönsson, Iréne SYDK
S1 1, BIS PER ds 11 15a Hona (K) PR CH S*IxiDixi's Ghost Whisperer JW LO270433 Thenberg, Kicki ELK
S2 1 SBI b 21 15a Hane (K) GIP SC S*Noppeligan's Kavat LO274175 Mårtensson, Annelie DK
S3 1, BIS NFO n 09 22 15a Hane (K) IP S*Bökestorps Odin LO279945 Bengtsson, Tina SVISS
S4 1, BIS BUR c 15a Hona (K) GIP SC S*Piapizzi's Snickerdoodle LO271534 Nordström, Anne FMK
S5 1, BIS CRX n 01 33 15a Hane (K) SP S*Curls 'n Claws Amazing etc. LO280506 Berner, Ann-Kathrine DK
S6 1, BIS HCS n 09 15a Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau, Ann-Sofie CK
S7 2 HCS n 23 15a Hane (K) Spencer LO1630 Åkesson, Nina CK
U2 36p 17   S*Gunbertus u reg Johansson, Ulla CK
U3 50p, BIS 17   SE*Lil'Magics u reg Thisell, Anna CK
U5 36p 17   S*Raus Höjden's u reg Ekström, Lena SYDK
U9 40p, BIS 17   SE*Tippy Wee's u reg Andersen Hartman, Nettis SYDK
U11 54p, BIS 17   DK*Boholdt u reg Boholdt, Pernille darak
U12 UTGÅR 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid, Ulrica SYDK
U18 40p, BIS 17   SE*Recce Pod u reg Lassarp, Vanessa DK
V1 1, BIS PER fs 15b Hona (K) SP CH Hassellidens Smoke Nobility LO245563 Gustavsson, Gitt DK
V2 2 TUV f 21 62 15b Hona (K) IC S*Tufvans Rumpleteazer RX239715 Andersson, Leif SKKK
V3 1, BIS NFO d 15b Hane (K) SP S*Myselisia's Curry DVM LO249826 Nilsson, Eleonor ELK
V4 2 NFO ns 09 24 15b Hane (K) SP SC S*Vimmerskogen's Dennis LO231896 Jönsson, Susanne CK
V5 1, BIS KBL fs 09 24 15b Hona (K) SP Chalounja Kurilkot DSM RX153416 Nielsen, Julie  
V6 1, BIS SPH a 21 15b Hona (K) SP S*Bråstorps Katten Carmen LO255015 Berner, Ann-Kathrine DK