Calmare Kattklubb 1 CAPS EXO d 4 Hane (K) GIP S*Kung Bore's Yeah-Yeah LO311270 Malmsten Ingela CK
190629 2 CAP NOM EXO d 10 Hane (K) CH S*Tashmoore's Go-to-guy LO339985 Stråhle Susanne ÖSTK
3 CACS EXO es 3 Hane GIC S*Kung Bore's Zest for Life LO311273 Malmsten Ingela CK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 EX1 EXO ns 11 11 Hona S*Bergudden's Sansade Stella LO358950 Gustavsson Inger MIN
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 CACS NOM BIS EXO f 22 3 Hona GIC S*Athelstones The Sign JW LO347637 Larsson Lisbeth NERK
kategori 1 49 kategori 2 111 kategori 3 55 kategori 4 33 huskatt korthår 9 huskatt långhår 8 6 EX1 ej cert EXO ns 24 62 9 Hane S*Bergudden's Happy Hero LO356795 Gustavsson Inger MIN
senior 2 senior 4 senior 4 senior 1 huskatt senior 1 7 HP NOM BIS PER n 1 Hane BW SC Blackfire Aventador JW LO336865 Sigfridsson Marina MSK
veteran 0 veteran 2 veteran 1 veteran 0 huskatt veteran 2 8 CAC PER n 9 Hane Shuturi's Rule the Dark LO346610 Stråhle Ulf ÖSTK
fertil hane 13 fertil hane 14 fertil hane 6 fertil hane 6 9 ABS PER n 11 Hane SE*Hippolyte's Isfahan Iconic Esprit LO358667 Sellgren Agneta SUK
fertil hona 9 fertil hona 30 fertil hona 13 fertil hona 7 10 Champion PER d 9 Hane DK*DiKeRo's Legolas LO338348 Söderlund Henrik ÖSTK
kastrat hane 11 kastrat hane 18 kastrat hane 10 kastrat hane 7 11 EX1 NOM BIS PER f 11 Hona SE*Applejack's Cherry Iris LO358414 Jarl Alexandra MIN
kastrat hona 4 kastrat hona 12 kastrat hona 8 kastrat hona 5 12 CAPS PER ns 11 4 Hane (K) GIP S*Qimmipek's Kenzo LO289440 Stenholmer Karin CK
junior hane 1 junior hane 5 junior hane 4 junior hane 1 13 Supreme Champion PER a 24 3 Hona GIC SE*Perfect Paws Cajsa LO328051 Fridh Eva ÄK
junior hona 8 junior hona 9 junior hona 4 junior hona 3 14 ABS PER f 22 1 Hona SC SE*Hippolyte's Amber Amour DSM LO300833 Sellgren Agneta SUK
ungdjur hane 2 ungdjur hane 12 ungdjur hane 2 ungdjur hane 2 15 Internationell Champion PER n 01 62 7 Hona SE*Summersnows Miss Mekthild LO350999 Fridh Eva ÄK
ungdjur hona 1 ungdjur hona 11 ungdjur hona 8 ungdjur hona 2 16 CAPIB PER n 02 62 8 Hane (K) PR SC S*Headturners Call Me Mr JW LO310119 Eliasson Eva CK
17 CAC PER n 02 62 9 Hane SE*Summersnows Mr Elert LO350996 Håkansson Persson Marianne CK
KATEGORI 1 18 CAPS NOM BIS PER e 02 62 4 Hona (K) GIP SC S*Meibel's Mary Poppin JW LO270589 Jonsson Waylett ÖSTK
Bästa vuxen hane: 19 Champion RAG n 9 Hane S*Medina's Dolls King Caspian LO355623 Mourujärvi Eva SYDK
BW SC Blackfire Aventador JW, Hane, PER n 20 Premier RAG a 10 Hane (K) SE*Alphöjdens Dante LO350736 Grönwall Pia SC
Äg: Sigfridsson Marina, MSK 21 CAC RAG n 03 9 Hane Jacob Azure Eyes*PL LO357024 Thisell Anna CK
Bästa vuxen hona: 22 CAC RAG n 03 9 Hona SE*Lil'Magics Ace of Spades LO355326 Thisell Anna CK
GIC S*Athelstones The Sign JW, Hona, EXO f 22 23 EX1 BIV NOM RAG n 03 11 Hona S*Medina's Dolls Magnolia LO357317 Mourujärvi Eva SYDK
Äg: Larsson Lisbeth, NERK 24 EX2 RAG n 03 11 Hona S*Gunbertus Cheap Monday LO359237 Johansson Ulla CK
Bästa junior: 25 ABS RAG n 03 11 Hona S*Raggababa Tinker Bell LO359135 Vass Eva SYDK
SE*Applejack's Cherry Iris, Hona, PER f 26 CAP NOM RAG a 03 10 Hona (K) CH SE*Lil'Magics Vanilla Icecream LO321038 Lennström Lindha CK
Äg: Jarl Alexandra, MIN 27 HP RAG a 03 1 Hona SC S*Medina's Dolls Yoldia LO329032 Mourujärvi Eva SYDK
Bästa ungdjur: 28 CAGCIB RAG a 03 5 Hane IC SE*Misans Atlas LO340987 Ekberg Malin CK
S*Lislisas Ronja Rövardotter, Hona, TUV d 62 29 Champion NOM RAG a 03 9 Hane S*Gunbertus Matrix LO353921 Mourujärvi Eva SYDK
Äg: Persson Ann-Heléne, BIRKA 30 EX2 RAG a 03 9 Hane S*FunHouse's Forsberg LO353507 Rylander Martina ÖSTK
Bästa kastrat hane: 31 EX2 RAG a 03 11 Hona SE*Lil'Magics Winona LO357051 Thisell Anna CK
SP SC S*Raus Höjden's Noah af Raus JW DSM DVM, Hane (K), SBI n 21 32 EX1 BIV NOM RAG a 03 11 Hona SE*Lil'Magics PS. I Love You LO359045 Thisell Anna CK
Äg: Nilsson Christina, SYDK 33 CAC RAG g 03 9 Hona FI*Celestial's Pilke Silmäkulmassa LO358798 Johansson Ulla CK
Bästa kastrat hona: 34 EX1 RAG n 03 21 11 Hane Ragpublic Stars and Stripes RX360552 Leitis Jönsson Eva SYDK
GIP SC S*Meibel's Mary Poppin JW, Hona (K), PER e 02 62 35 ABS RAG n 03 21 11 Hona Brooklyn Koci Eden*PL LO360890 Thisell Anna CK
Äg: Jonsson Waylett, ÖSTK 36 CAP RAG b 03 21 10 Hane (K) Mojito LO342859 Ågren Mikael CK
Bästa senior: 37 CAC RAG n 04 9 Hona S*Vårgårda's Dabrila af Visby LO356030 Grönwall Pia SC
GIP SC S*Meibel's Mary Poppin JW, Hona (K), PER e 02 62 38 ABS RAG a 04 5 Hane IC PL*Ragagang Chappi LO112824 Ozorowska Karolina CCSopot
Äg: Jonsson Waylett, ÖSTK 39 EX1 NOM SBI n 12 Hane SE*Stellani's Figaro LO358995 Högberg Leane LK
40 ABS SBI a 8 Hona (K) SE*Stensängen's Flora 287566 Högberg Leane LK
KATEGORI 2 41 EX1 SBI a 11 Hona S*Super Classic's Glorious Gloria LO358260 Fridenmyr Evelyn CK
Bästa vuxen hane: 42 CAGPIB SBI b 6 Hona (K) GIC Ärtan's Litfagra Zalvadottir LO319122 Westman Gudrun SKKK
IC S*Stortassen's David, Hane, MCO n 03 23 43 CAC SBI c 9 Hane S*Reinhardt's Rockstar LO356533 Reinhardt Ulla-Britt CK
Äg: Hammarstedt Catarina, CK 44 Supreme Premier SBI d 4 Hane (K) GIP S*Meinking's Super Trouper RX284049 Franzen Kristina CK
Bästa vuxen hona: 45 ABS SBI f 9 Hona (N) Cat Baloo´s Mille Fleur LO187778 Egsæter Ann-Mari NORAK
SW SC S*AmiliiSibiri's Valentina DVM, Hona, SIB fy 09 24 46 CAC NOM SBI f 9 Hona S*Meinking's Bumblebee LO356535 Meinking Pirkko CK
Äg: Kedert Sören, UK 47 HP NOM BIS SBI n 21 2 Hane (K) SP SC S*Raus Höjden's Noah af Raus JW DSM DVM LO291479 Nilsson Christina SYDK
Bästa junior: 48 CAGPIB NOM SBI a 21 6 Hona (K) IP CH S*Raus Höjden's Hope & Glory LO266002 Jonsson Anette CK
S*Segersjös Vide, Hane, NFO ns 09 24 49 ABS SBI a 21 10 Hona (K) SC S*Raus Höjden's Bella Luna DSM DVM LO311559 Nilsson Christina SYDK
Äg: Kastbjerg Lykke, JYRAK 50 CAC NOM SBI a 21 9 Hane SE*Out of forest's Winston LO356531 Karlsson Cecilia CK
Bästa ungdjur: 51 EX1 SBI a 21 12 Hane SE*Fridenlyckans Ikaros LO359339 Fridenmyr Evelyn CK
S*Musslan Zack, Hane, MCO n 22 52 HP SBI e 21 2 Hane (K) SP S*Lyckohjärtats Enzo LO331994 Olsson Helena SYDK349
Äg: Axelsson Hägg Ingrid, ÖSTK 53 CAP SBI e 21 10 Hane (K) S*Reinhardt's Nitro LO341896 Reinhardt Ulla-Britt CK
Bästa kastrat hane: 54 EX1 SBI f 21 11 Hona S*Sjöhästen's The Bird's Farewell LO359306 Johansson Sara CK
IP SE*Tinova's Elliot, Hane (K), MCO n 22 55 Champion NOM SBI g 21 9 Hona S*Reinhardt's Q LO351979 Reinhardt Ulla-Britt CK
Äg: Stenholmer Karin, CK 56 CAGPIB NOM TUV a 62 6 Hane (K) IP SC S*Rytorps Fade to Black LO309112 Karlsson Lovisa BIRKA
Bästa kastrat hona: 57 EX1 NOM BIS TUV d 62 12 Hona S*Lislisas Ronja Rövardotter RX360144 Persson Ann-Heléne BIRKA
CH SE*Edalunds Fairytale, Hona (K), SIB ny 22 58 CAPS NOM LPL b 03 4 Hona (K) GIP SE*Mirror Chelsea RX339889 Nielsen Lars SYDK
Äg: Kedert Sören, UK 59 Premier MCO a 10 Hona (K) CH S*Checkers Manzi LO346818 Johansson Niklas CK
Bästa senior: 60 CACS BIV MCO n 3 Hona IC SE*Tippy Wee's Lakrits Puck LO341778 Andersen Hartman Nettis SYDK
SP S*Luddhögens Stjärna, Hona (K), NFO a 03 61 EX1 MCO a 11 Hona SE*Manawa Venus LO359586 Allotta Andersson Silvana SYDK
Äg: Ekberg Malin, BIRKA 62 EX1 MCO n 12 Hane Buttercupcake's Bellissimo Royal RX362099 Olofsson Petra ELK358
Bästa veteran: 63 CAP NOM MCO a 09 10 Hane (K) GIC SE*WildTail's Jefferson's Of Thunder LO324692 Hammarstedt Catarina CK
SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM, Hona (K), SIB n 24 64 CAGPIB NOM BIS MCO n 22 6 Hane (K) IP SE*Tinova's Elliot LO347047 Stenholmer Karin CK
Äg: Ågren Annika, GEK 65 ABS MCO n 22 5 Hane CH S*Stortassen's Börje LO349603 Öhrberg Annika ÖSTK
Bästa avelshane: 66 CACS BIV NOM MCO n 23 3 Hona GIC SE*Tippy Wee's Tip Top LO341776 Samuelsson Pia SYDK
SC SE*Tippy Wee's Franz, MCO n 22 : 40 p 67 CAGCIB NOM MCO a 22 5 Hane IC Queen Tails Coral Blue LO338508 Allotta Andersson Silvana SYDK
Äg: Andersen Hartman Nettis, DK 68 ABS MCO n 22 9 Hona SE*Nilegardens Zantana LO308296 Forsman Nina CK
Bästa avelshona: 69 EX3 MCO n 23 9 Hona Adjulsl Gryffindor RX350021 Schneider Ernst Olivier CK
SC S*Segersjös Qickan DVM, NFO as 09 24 : 50 p 70 EX2 MCO n 22 9 Hona SE*LittleFarm Angel LO340606 Christiansen Petra MIN
Äg: Selander Christina, SK 71 CAGCIB MCO n 23 5 Hona IC SE*Katthemmet's Anna Karenina LO345947 Allotta Andersson Silvana SYDK
Bästa uppfödning: 72 Champion MCO n 24 9 Hona SE*Katthemmet's Tuva-Li LO356635 Allotta Andersson Silvana SYDK
S*Segersjös,  : 50 p 73 EX1 MCO n 22 11 Hane SE*Tippy Wee's Pär-Pjoter den Perfekta RX357341 Andersen Hartman Nettis SYDK
Äg: Selander Christina, SK 74 EX1 MCO n 22 11 Hona SE*Tippy Wee's Moa-Majken den Magiska RX357344 Andersen Hartman Nettis SYDK
75 EX3 MCO a 22 12 Hane SE*LittleFarm Kenzo LO360285 Palmgren Anna DK
KATEGORI 3 76 EX1 BIV NOM BIS MCO n 22 12 Hane S*Musslan Zack LO360494 Axelsson Hägg Ingrid ÖSTK
Bästa vuxen hane: 77 EX2 MCO a 22 12 Hane SE*Tippy Wee's Blue RX361642 Andersen Hartman Nettis SYDK
Xtaskia Azeri of Spitfires, Hane, BUR c 78 ABS MCO n 22 12 Hane S*Stortassen's Ian LO361266 Öhrberg Annika ÖSTK
Äg: Kallas Ann-Charlotte, SYDK 79 EX1 MCO a 22 12 Hona Se*Silvershades Marion LO361794 Alkrot Eva CK
Bästa vuxen hona: 80 HP BIV NOM MCO n 03 22 2 Hane (K) GIP SC S*General Coon's Poseidon JW DVM LO281338 Axelsson Hägg Ingrid ÖSTK
GIC SE*Caruzellen's Hope Forever, Hona, BUR n 81 CAPS MCO n 01 21 62 4 Hane (K) IP S*Acoonitum's Joker LO337148 Johansson Niklas CK
Äg: Bengtsson Susanne, CK 82 CAGPIB MCO n 09 22 6 Hane (K) SE*Pansartassens Miles LO346356 Stenholmer Karin CK
Bästa junior: 83 EX2 MCO n 09 22 10 Hane (K) SE*Sideshow Berserkergang LO342979 Holmberg Mikael CK
Tortonia Buramure's, Hona, BUR h 84 CAP MCO n 03 22 10 Hane (K) S*Ywannas Uzzi LO354741 Holmberg Mikael CK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 85 CACS MCO n 09 22 3 Hane CH SE*Whitewater's Rocket Man LO345623 Olsson Jörgen VÄK
Bästa ungdjur: 86 CAGCIB BIV NOM BIS MCO n 03 23 5 Hane IC S*Stortassen's David LO350900 Hammarstedt Catarina CK
SE*Catstudio's Miss Melissa, Hona, BEN n 24 87 ABS MCO n 09 22 9 Hona Havana SilLynx LO355639 Keskinen Mariana TCC387
Äg: Svensson Maria, CK 88 EX1 NOM MCO n 09 22 11 Hona S*Topzy Tail's Valkyria LO357490 Stenholmer Karin CK
Bästa kastrat hane: 89 EX1 NOM MCO n 02 21 62 12 Hane SE*Silvershade's Black & White LO361629 Olsson Jörgen VÄK
GIP SC SE*Miss World's Edmonton DSM DVM, Hane (K), BML ns 11 31 90 ABS MCO n 09 22 12 Hona SE*Sankt Halvard's Tove LO359685 Öhrberg Annika ÖSTK
Äg: Moberg Pernilla, ÖSTK 91 EX2 MCO d 22 9 Hona SE*KobbaCat's Fanta LO346154 Stjernkvist Veronica SKKK
Bästa kastrat hona: 92 CAC MCO f 22 9 Hona SE*MarKez Whiskr'z JätteArja Saijonmaa LO346203 Keskinen Mariana TCC
NW SC S*Mästertassen Nadee DSM DVM, Hona (K), KOR 93 EX1 MCO f 11 Hona SE*Mo'Ce'Es' Cat's Hedda LO357394 Fiebig Caroline CK
Äg: Dessne Karin, FRÄS 94 ABS MCO f 23 12 Hona SE*Riesenheim Divya RX359943 Schneider Ernst Olivier CK
Bästa senior: 95 EX1 BIV NOM MCO g 22 12 Hona SE*MeaNova's Athena LO359612 Stjernkvist Veronica SKKK
SP IC S*Gamla Bergets Blueberry Muffin, Hane (K), BSH a 22 96 EX2 MCO f 12 Hona SE*Tinova's Joline LO361212 Stenholmer Karin CK
Äg: Sundh Anita, CK 97 ABS MCO d 02 21 62 9 Hane S*ReMaine's Oskar LO333798 Forsman Nina CK
Bästa veteran: 98 EX2 MCO g 03 22 9 Hona Adjulsl Ravenclaw RX350020 Schneider Ernst Olivier CK
GIP SC FIN*D'manns The Queen DSM, Hona (K), CYM g 09 22 51 99 Champion MCO g 03 9 Hona S*Cat de Rio Montana LO350781 Johansson Annika CK
Äg: Zander Anna, JKK 100 ABS MCO f 09 12 Hona S*Laterna Magica's Echo LO360132 Isius Alexandra VRK
Bästa uppfödning: 101 ABS MCO f 09 22 12 Hona SE*Nilegardens Cheri LO359845 Forsman Nina CK
SE*Caruzellen's,  : 38 p 102 EX1 BIV MCO g 09 12 Hona S*Street Cats You Are The Inspiration LO359929 Christiansson Torgny SKKK
Äg: Bengtsson Susanne, CK 103 ABS MCO f 09 22 12 Hona S*Stortassen's Hanna LO361260 Öhrberg Annika ÖSTK
104 CAP MCO fs 22 10 Hona (K) SE*Sideshow Black Lava LO342981 Holmberg Mikael CK
KATEGORI 4 105 CAGCIB MCO ns 22 5 Hane IC SE*Malaking's Epsilon LO342555 Johnsson Charlotte SYDK
Bästa vuxen hane: 106 Grand Internationell Champion MCO ns 22 5 Hona Cosette Duvall Il Guardiano*IT LO347517 Christiansson Torgny SKKK
SC Penkrezayo Magic Leksy, Hane, DSP d 107 EX1 BIV NOM MCO ns 11 Hane Francisco Akella Leader RX360864 Dolk Maja CK
Äg: Jonasson Liselott, SYDK 108 EX1 MCO fs 11 Hona SE*Luddtassens Jazz LO358697 Christiansen Petra MIN
Bästa vuxen hona: 109 ABS MCO fs 22 11 Hona SE*Bluewood's Intenzo LO358353 Zetterqvist Anne-Marie ASK
SC S*Limericks Pannacotta JW, Hona, OSH h 24 110 EX1 MCO ds 22 12 Hona SE*Distillery's Tequila Sunrise LO361333 Dolk Maja CK
Äg: Olin Camilla, SYDK 111 EX1 MCO ns 03 22 12 Hona NL*Timaracoon's Hallo-Ween LO363699 Samuelsson Pia SYDK
Bästa junior: 112 EX1 NOM MCO w 63 12 Hane S*Hemi coon's Izac LO361146 Johnsson Charlotte SYDK
Ivan Perly Orientu*PL, Hane, SIA n 113 CAC NEM n 21 9 Hane RussianIrbis Champion LO362138 Fredriksson Sten Gullvi VK
Äg: Lundgren Malin T., SL 114 CAGCIB NFO n 5 Hane CH SE*Caipora's Camaro LO340469 Ebert de Vesque Marianne JKK
Bästa ungdjur: 115 EX1 NFO n 12 Hona S*Gracelin's Alexi LO360280 Holgersson Maria MIN
Marilljos Mercedes, Hona, SIA n 21 116 HP NFO a 03 2 Hona (K) SP S*Luddhögens Stjärna LO262764 Ekberg Malin BIRKA
Äg: Schmidt Birgitta, CK 117 CAPS NFO n 09 4 Hane (K) GIP S*Zimexis Rafael Vargas LO327436 Mansfeld Lina CK
Bästa kastrat hane: 118 CAC NFO n 02 64 9 Hona GB*Nandinakatts Cotton-Tail LO355211 Karlsson Katarina FMK
WW'15 SW NW IP SC S*Cross-Bow Crest Intermezzo JW, Hane (K), OSH b 25 119 EX1 NFO n 09 12 Hane S*Milda ma Tildes Vill Gott LO360015 Norberg Ulrika UK
Äg: Olin Camilla, SYDK 120 CACS NFO n 22 3 Hane GIC S*Segersjös Scooter LO334268 Bergström Birgitta CK
Bästa kastrat hona: 121 CAGCIB NFO n 22 5 Hane S*Lofvens Maddox Myth of Miracles LO343925 Löfvén Christina SVISS
GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW, Hona (K), OSH a 24 122 CAC BIV NOM NFO n 24 9 Hane SE*Lisselbacks Elton LO340794 Kriozere Amy CK
Äg: Schmidt Birgitta, VK 123 Champion NFO n 22 9 Hona DK*Killix Umbria LO355236 Johansson Ingegerd CK
Bästa senior: 124 EX1 NFO n 22 11 Hane S*Kattilaforsens Rudolf LO357069 Karlsson Katarina FMK
SC S*Limericks Pannacotta JW, Hona, OSH h 24 125 EX1 BIV NOM NFO n 22 11 Hona S*Segersjös Vimsa LO357686 Bergström Birgitta CK
Äg: Olin Camilla, DK 126 EX1 NFO n 22 12 Hane S*Restless Guns and Ships LO360789 Lövgren Peter GEK
127 ABS NFO n 01 21 62 2 Hane (K) SP SC S*Pax' Galileo JW DVM LO321121 Nilsson Eleonor ELK
HUSKATT 128 CAPIB NFO n 09 22 8 Hona (K) S*Fridalas Laleh LO330687 Johansson Ingegerd CK
Bästa korthår: 129 Premier NFO n 09 22 10 Hona (K) S*Segersjös Ullie LO349611 Gustafsson Ruth BIRKA
SW NW Dancer DSM, Hona (K), HCS n 09 23 130 HP NFO n 03 22 1 Hane SC S*Vildhjärtas CuteIsWhat WeAimFor DSM LO247555 Holgersson Malin CK
Äg: Hellkvist Eva, BIK 131 CAGCIB BIV NOM NFO n 09 22 5 Hane CH DK*Sakeena's Genghis Khan JW LO340876 Jönsson Caroline MIN
Bästa långhår: 132 CACIB NFO n 09 22 7 Hane S*Fridalas Ringo LO349829 Henriksson Lill-Britt SVISS
pi, Hona (K), HCL f 09 22 133 CAC NFO n 03 24 9 Hane SE*Crazy Cat Ladys Elvis Presley LO350082 Kullberg Jennifer CK
Äg: Palokangas Eris, FMK 134 CAC NFO n 09 22 9 Hona SE*AlPeJe's Edolie LO336185 Lövgren Peter GEK
Bästa senior: 135 EX2 NFO a 03 24 9 Hona S*Björenklo's Nightwish LO351140 Andersson Elisabeth MIN
Sören Fernström DSM, Hane (K), HCS n 09 136 EX1 BIV NFO n 03 24 11 Hona S*Segersjös Vickie LO357687 Selander Christina SK
Äg: Leveau Ann-Sofie, CK 137 ABS NFO n 09 24 11 Hona SE*Ängaby Nova LO358740 Falk Emelie BIRKA
Bästa veteran: 138 EX1 NFO n 09 22 12 Hane S*Drakborgens Kimmo Kantaa LO361394 Strahl Katarina JKK
Tingeling, Hona (K), HCS n 09 139 EX1 NFO n 03 22 12 Hona S*Drakborgens Kielo Karamelli LO361395 Strahl Katarina JKK
Äg: Olofzon Charlotte, CK 140 ABS NFO d 2 Hane (K) SP S*Myselisia's Curry DVM LO249826 Nilsson Eleonor ELK
141 CACS NOM NFO f 3 Hona GIC S*Lofvens Edda Eternally Mine LO302774 Löfvén Christina SVISS
142 ABS NFO f 24 5 Hona CH S*Milda ma Tildes Katja Mare LO338379 Pontén Beata BIRKA
143 ABS NFO d 24 11 Hane SE*Ängaby Prince LO359529 Svensson Sara VRK
144 EX1 NFO f 23 12 Hona NO*Loza's Bonita LO361353 Dalberg Nilsson Helene SVISS
145 HP BIV NOM NFO f 03 2 Hona (K) SP CH S*Glömstaskogens Koola Kattis LO293136 Jönsson Susanne CK
146 CAPIB NOM NFO d 03 22 8 Hane (K) SC S*Fridalas Hektor DSM DVM LO317269 Henriksson Lill-Britt SVISS
147 EX2 NFO d 09 24 8 Hane (K) S*Silent Hill's Mephisto LO351753 Hansson Annette SYDK
148 CACS NFO f 09 22 3 Hona IC SE*RazerCat'z Brumme-Lisa LO315757 Strahl Katarina JKK
149 EX2 NFO f 09 22 5 Hona CH S*Cederskogens Yrsa LO336324 Dalberg Nilsson Helene SVISS
150 CAGCIB BIV NFO g 09 22 5 Hona CH SE*Prana's Pumpkin LO346711 Olin Camilla SYDK
151 DRAGEN NFO d 09 22 9 Hona S*Gracelin's Elvira LO347565 Halemark Katri SVISS
152 Champion NFO d 09 22 9 Hona S*Gracelin's Elsa LO347564 Holgersson Maria MIN
153 EX1 NFO f 02 21 62 12 Hona S*Myselisia's Disa LO360844 Palokangas Päivi FMK
154 ABS NFO f 09 22 12 Hona S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Strahl Katarina JKK
155 CAPS NFO es 22 4 Hane (K) GIP SC S*Silent Hill's Metroid LO288165 Andersson Elisabeth MIN
156 CAGPIB NFO ns 22 6 Hane (K) PR SE*AlPeJe's Bowmore LO320748 Permin Anette SYDK
157 CAPIB NFO ns 22 8 Hane (K) S*Fridalas Primus LO343521 Permin Anette SYDK
158 Premier BIV NFO ns 24 10 Hona (K) S*Segersjös Unika LO349610 Gustafsson Ruth BIRKA
159 CAGCIB BIV NFO as 24 5 Hona CH S*Segersjös Skilla LO334266 Ekberg Malin BIRKA
160 Internationell Champion NFO ns 23 7 Hona CH de Maison Blanche Namira Sawda LO229316 Kastbjerg Lykke JYRAK
161 EX2 NFO ns 22 5 Hona IC S*Tigerögas grape Vertzami LO341474 Jönsson Susanne CK
162 CAPS NFO ns 03 22 4 Hane (K) GIP S*Sun Mountain Slope style LO307414 Jadesjö Karin ELK
163 Premier NFO ns 09 22 10 Hane (K) SC S*SillyZone's Payne DVM LO303200 Hansson Annette SYDK
164 CAPIB BIV NFO ns 02 21 62 8 Hane (K) IC S*Sun Mountain Sweetwater LO338427 Jadesjö Karin ELK
165 HP BIV NOM NFO as 09 24 1 Hona SC S*Segersjös Qickan DVM LO317257 Selander Christina SK
166 CACS NFO fs 09 24 3 Hona IC S*Drakborgens Godiva Snödriva LO331536 Strahl Katarina JKK
167 ABS NFO ns 09 24 9 Hane S*Segersjös Ubbe LO349607 Kjellin Thobias SK
168 Champion NFO fs 09 9 Hona (N)Tingoskattens Huldra LO347494 Karlsson Katarina FMK
169 ABS NFO ns 09 24 9 Hona S*Segersjös Uriel LO349609 Pontén Beata BIRKA
170 EX1 BIV NOM BIS NFO ns 09 24 11 Hane S*Segersjös Vide LO233697 Kastbjerg Lykke JYRAK
171 EX2 NFO fs 09 24 11 Hona S*Drakborgens Jina Josefina LO358837 Tullare Malin CK
172 ABS NFO fs 09 23 11 Hona SE*Kvitterdalens Kuga LO359192 Falk Emelie BIRKA
173 EX1 NFO fs 09 24 11 Hona S*Derja's Pocahontas LO358510 Hjorth Anja SVISS
174 EX1 NFO ds 09 22 12 Hane SE*Duvesjön's Mercy LO359322 Halemark Katri SVISS
175 EX2 NFO ns 09 12 Hane S*Lofvens Qilian Quick Jumper LO361436 Permin Anette SYDK
176 EX1 BIV NFO ns 09 22 12 Hona S*Lofvens Qvittra Quiet Hunter LO361435 Löfvén Christina SVISS
177 EX1 NFO w 61 12 Hane SE*Whiteberry's Back to December LO360365 Conrad Karin CK
178 HP SIB n 24 2 Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren Annika GEK
179 Internationell Premier SIB ny 24 8 Hane (K) SC (N)Siberikos Nikita DVM LO300617 Bäckdal Ann SYDK
180 CAP BIV NOM BIS SIB ny 22 10 Hona (K) CH SE*Edalunds Fairytale LO329926 Kedert Sören UK
181 CAPS SIB n 03 23 4 Hane (K) IP SC S*Sibbemaffians Zaitsev DVM LO300803 Johansson Eva DK
182 CACIB SIB n 09 22 7 Hona CH (N)Nordskjæret's Yasha LO343539 Karlsson Camilla CK
183 CAC SIB f 24 9 Hona SE*Bullaburra Raindust Rising LO356092 van Engelen Ancilla CK
184 HP NOM BIS SIB fy 09 24 1 Hona SW SC S*AmiliiSibiri's Valentina DVM LO305031 Kedert Sören UK
185 ABS SIB fy 09 22 11 Hona SE*Edalunds Sweet Revenge LO359061 Kedert Sören UK
186 CAP SIB as 22 10 Hona (K) S*Silkedals Indra af Aleksei RX345965 Erlandsson Nathalie CK
187 CAGPIB SIB fs 09 24 6 Hona (K) IP CH SE*Ajca's Mysiga Mimmi LO338436 Johansson Eva DK
188 EX1 SIB ns 09 11 Hane S*Silkedals Lord Lewis LO357389 Bäckström Monika CK
189 CACS TUA w 62 3 Hane GIC S*Tufvans Gustav LO342039 Persson Ann-Heléne BIRKA
190 CAPIB BEN n 22 8 Hane (K) PR SC DK*Boholdt Fascination LO209454 Varmdorf Birgitte DARAK
191 ABS BEN n 22 5 Hane IC SE*Out n About Jaxs RX350361 Carlsson Anneli JKK
192 Champion NOM BEN n 24 9 Hona S*Leopardettes Obsession LO355881 Sajanti Jonna SK
193 ABS BEN n 24 11 Hane S*Svedbergakulle Viking LO358435 Lindhe Jeanette FMK
194 EX1 BEN n 24 11 Hane S*KungsgardenCats One Trick Pony LO359902 Svensson Maria CK
195 EX2 BEN n 24 12 Hona SE*CrazyUs Kiss Zin Fire RX360211 Stålebjer Sofie SYDK
196 EX1 BIV NOM BIS BEN n 24 12 Hona SE*Catstudio's Miss Melissa RX362152 Svensson Maria CK
197 CAC BEN n 24 32 9 Hona SE*OneWorld Pennsy City Kitty LO355482 Holgersson Frida CK
198 EX1 NOM BEN n 24 33 11 Hane SE*Cloud Forest's Asmodeus Cat Model RX358582 Holgersson Frida CK
199 CAPIB NOM BLH n 03 8 Hane (K) Suncat's My Lucky Day LO352122 Lundgren Benita CK
200 Premier BLH b 03 10 Hane (K) SE*Mina Mirakel's I Love Magnum RX352311 Svennberg Marie ÖSTK
201 EX1 BLH as 21 33 12 Hona Åkersborgs Colour is Bling-bling LO359631 Roos Elisabeth ÖSTK
202 CAPS NOM BIS BML ns 11 31 4 Hane (K) GIP SC SE*Miss World's Edmonton DSM DVM LO314719 Moberg Pernilla ÖSTK
203 CACS NOM BML ns 11 31 3 Hane GIC Baheras Trötter LO343095 Westman Gudrun SKKK
204 CAGCIB BML ns 11 31 5 Hane IC S*Palombiens K Leopold LO337418 Moberg Pernilla ÖSTK
205 Internationell Champion BSH a 7 Hona CH DK* Catdeluxe Prima Donna LO230746 Zehngraff Bibi DARAK
206 EX1 BSH c 12 Hane S*Billfeldt's Plura LO359050 Billfeldt Hanna CK
207 HP BIV NOM BSH ns 11 2 Hane (K) SP SE*Tylökatten Alexej Vronskij LO319967 Arklund Ingrid DK
208 HP BSH ns 11 2 Hona (K) GIP SC SE*Tylökatten Sybil LO298893 Asplund Mia GRK
209 CAPS BSH ns 11 4 Hona (K) IP CH SE*Tylökatten Ashley LO326001 Arklund Ingrid DK
210 EX1 ej cert BSH n 22 6 Hane (K) IP S*Papadino's Pommac LO292277 Hansen Ulf CK
211 CACS NOM BSH n 24 3 Hane GIC S*Millington's Mionetto LO344088 Stuve Åse SK
212 HP BSH a 22 2 Hane (K) SP IC S*Gamla Bergets Blueberry Muffin LO278856 Sundh Anita CK
213 CACIB BSH f 25 7 Hona CH S*Papadino's Lobelia LO322835 Nystedt Åse CK
214 Champion BSH g 22 9 Hona SE*HazyDawn's Frida Kahlo LO355759 Järneström Gullin Charlotte ÖSTK
215 CAGCIB BSH ns 22 64 5 Hona IC SE*Lindhouse Helga Hufflepuff LO338167 Härsjö Lundh Jennie ÄK
216 EX1 NOM BSH ns 22 64 11 Hane SE*Forever Loved Stitch LO358852 Härsjö Lundh Jennie ÄK
217 EX1 BIV BSH ns 22 64 12 Hona SE*Forever Loved Black Widow LO359717 Härsjö Lundh Jennie ÄK
218 EX1 NOM BSH d 02 62 12 Hane SE*Vikingalundens Wincent LO359639 Lundgren Benita CK
219 CACS BSH h 02 62 3 Hona GIC S*Clever Cat's Lykke Liten LO314687 Lindström Karlsson Inga-Lill CK
220 Supreme Champion NOM BIS BUR n 3 Hona GIC SE*Caruzellen's Hope Forever LO323570 Bengtsson Susanne CK
221 Supreme Champion BIV BUR b 3 Hona GIC S*PascuumSilva's Magus My Sonja LO320987 Hedlund Alf CK
222 CAGCIB BUR b 5 Hona SE*Caruzellen's Lovis LO352339 Bengtsson Susanne CK
223 EX1 BUR b 11 Hona S*PascuumSilva's Ros Rita LO357786 Hedlund Alf CK
224 EX1 BUR b 12 Hona SE*Caruzellen's Naomi LO361271 Bengtsson Susanne CK
225 CAPS BUR c 4 Hona (K) GIP SC S*Piapizzi's Snickerdoodle LO271534 Nordström Anne FMK
226 CAGPIB NOM BUR c 6 Hona (K) IP IC SE*Caruzellen's Cazima LO296111 Bengtsson Susanne CK
227 Internationell Champion NOM BIS BUR c 7 Hane Xtaskia Azeri of Spitfires LO351383 Kallas Ann-Charlotte SYDK
228 EX1 BUR c 11 Hona UA*Oktarin Zephyra LO361752 Holmgren Kickie JKK
229 EX1 BUR c 12 Hona S*Piapizzi's Uber LO360638 Nordström Anne FMK
230 Champion BUR d 9 Hane FI*Aavan Golbat LO334484 Hillvall Maria HÄK
231 EX1 NOM BIS BUR h 11 Hona Tortonia Buramure's LO362018 Holmgren Kickie JKK
232 CAP BUR j 10 Hona (K) SC SE*Caruzellen's Aliza LO275756 Bengtsson Susanne CK
233 CAPS NOM CYM g 09 22 51 4 Hona (K) GIP SC FIN*D'manns The Queen DSM RX288633 Zander Anna JKK
234 CAGPIB EUR n 22 6 Hane (K) IP CH DK*Boholdt Odin-Gow LO85367 Boholdt Pernille DARAK
235 CAGCIB EUR n 22 5 Hona IC DK*Boholdt Guldklumpen LO231537 Boholdt Pernille DARAK
236 CAC EUR n 22 9 Hona Wawe´s Ny Elvira Madigan LO232035 Boholdt Pernille DARAK
237 EX1 BIV EUR n 22 11 Hane DK*Boholdt Volbeat II LO233310 Boholdt Pernille DARAK
238 EX1 EUR ns 22 12 Hona DK*Boholdt Barbie Girl LO233309 Boholdt Pernille DARAK
239 CAP EUR as 22 10 Hane (K) DK*Boholdt Danish Design LO224363 Varmdorf Birgitte DARAK
240 CAPS KOR 4 Hona (K) PR GIC (N)Dala Speed Athelia Blue LO292402 Frostander Anne SYDK
241 CAGPIB BIV NOM BIS KOR 6 Hona (K) NW SC S*Mästertassen Nadee DSM DVM LO292232 Dessne Karin FRÄS
242 CAPIB KOR 8 Hane (K) PR DK*Meejai Jing Jan Jaras RX354026 Nielsen Lars SYDK
243 CACIB NOM KOR 7 Hona SE*Amixam's Esme LO350444 Frostander Anne SYDK
244 EX1 KOR 11 Hona S*Mästertassen Meja LO359873 Dessne Karin FRÄS
245 Champion MAU ns 24 9 Hane Emauge Candygram LO362813 Asplund Mia GRK
246 EX1 NOM SRL a 12 Hona S*Vanilla's Lovikka RX359013 Sandell Joanna DK
247 CAPS ABY n 4 Hane (K) GIP IC S*Aloysius Tiger Lily's Trazan LO325044 Axelsson Hägg Ingrid ÖSTK
248 EX1 BAL g 11 Hona SE*Mezzoluce's Gulli Gullan LO357092 Lundgren Malin T. SL
249 CACS CRX b 33 3 Hona GIC S*Catgold's Too cute for you LO338874 Rosén Lise-Lotte DK
250 CAGCIB CRX h 02 33 5 Hona IC SE*Glädjetorpets Magnefik-Miracel LO331019 Rosén Lise-Lotte DK
251 CACS DRX g 03 24 3 Hona IC SE*Recce Pod Militsiya LO349798 Lassarp Vanessa DK
252 CAP DRX n 03 24 10 Hane (K) SE*Recce Pod Supacat Jackal 2 LO356386 Bergsten Helena ÄK
253 CAP DRX n 03 24 10 Hona (K) SE*Recce Pod Cocker Spaniel LO356384 Bergsten Helena ÄK
254 Grand Internationell Premier DRX n 21 32 6 Hona (K) PR CH S*Exaduz Peach LO300922 Engström Charlotta DÄK
255 Grand Internationell Premier NOM DRX d 09 21 32 6 Hane (K) PR SE*Ronja Mi's Gudomlige Glenn LO338565 Wass Louise CK
256 CAPIB NOM DRX ns 09 21 33 8 Hona (K) PR SE*Ronja Mi's Fagra Freja LO334713 Wass Louise CK
257 CAC DRX fs 03 32 9 Hona SE*Ronja Mi's Nöjda Nellie LO355729 Wass Louise CK
258 EX1 DRX w 64 11 Hona SE*Recce Pod Siberian Seagull Snack LO359200 Lassarp Vanessa DK
259 HP DSP n 09 21 2 Hane (K) GIP SE*Dragon Ace's Czar Custom Moto-Bald RX300844 Jonasson Liselott SYDK
260 HP NOM BIS DSP d 1 Hane SC Penkrezayo Magic Leksy RX318543 Jonasson Liselott SYDK
261 EX1 OSH n 12 Hane S*Labolina's You Are My Heart LO361315 Madsen Maria FRÄS
262 EX1 OSH n 12 Hona SE*Hannehen's Sweetie LO361134 Karlsson Annelene CK
263 CACIB NOM OSH f 7 Hona CH Eastern Family's Amber JW RX347748 Madsen Maria FRÄS
264 ABS OSH f 9 Hona Cizeta Beautiful Emerald Bliss LO336623 Lundgren Malin T. SL
265 CACIB OSH n 25 7 Hona SW CH Xandra Oriclis RX356038 Madsen Maria FRÄS
266 HP NOM BIS OSH a 24 2 Hona (K) GIP SC Leya Princess Amikoshi*RU JW RX331888 Schmidt Birgitta VK
267 CAGPIB NOM BIS OSH b 25 6 Hane (K) WW'15 SW NW IP SC S*Cross-Bow Crest Intermezzo JW LO294655 Olin Camilla SYDK
1268 HP NOM BIS OSH h 24 1 Hona SC S*Limericks Pannacotta JW LO289300 Olin Camilla SYDK
268 ABS OSH n 02 2 Hane (K) SW SP FI*Sultsinan Butterfinger RX291692 Palokangas Päivi FMK
269 Premier OSH a 02 10 Hane (K) Snowman LO316526 Söder Johanna CK
270 EX1 NOM OSH g 03 11 Hona SE*Emaho Gazpacho LO357150 Söder Johanna CK
271 CAC RUS 9 Hane S*Kyanos Hermes LO347853 Bengtsson Ann CK
272 EX1 NOM BIS SIA n 11 Hane Ivan Perly Orientu*PL LO361902 Lundgren Malin T. SL
273 CAC SIA a 9 Hane SE*Casimiran's Auryn LO347747 Söder Johanna CK
274 EX1 NOM SIA a 12 Hane SE*Hannehen's Aslan LO361131 Karlsson Annelene CK
275 EX1 NOM BIS SIA n 21 12 Hona Marilljos Mercedes LO359620 Schmidt Birgitta CK
276 CAP SIA f 10 Hona (K) SE*Lilla Alviks Iris LO339642 Johansson Ann-Christine CK
277 HP NOM SIA e 21 1 Hane SC Delicato von Imporio*A JW LO336928 Olin Camilla SYDK
278 CAC SIA e 21 9 Hane Blond Unique LO361199 Sjöberg Therese ÖSTK
279 Premier SOM o 10 Hane (K) DK*Kigali's Firaki Fire LO344561 Bengtsson Hannski CK
280 Champion SOM o 9 Hane SE*At Heart Ace LO353279 Ringholm Pia ASK
281 1 NOM HCL n 03 14 Hane (K) WW'18 Max DSM LO1767 Hellkvist Eva BIK
282 2 HCL as 23 14 Hona (K) Lysa LO1688 Sandell Joanna DK
283 3 HCL f 09 14 Hona (K) Izza DSM LO1699 Hellkvist Eva BIK
284 1 NOM BIS HCL f 09 22 14 Hona (K) pi LO1831 Palokangas Eris FMK
285 7 HCL n 14 Hona (K) Ebony LO1917 Johansson Emmelie CK
286 5 HCL n 01 62 14 Hona (K) Happy LO1918 Johansson Annika CK
287 6 HCL n 09 22 14 Hona (K) Sunny LO1916 Ekman Sophia CK
288 4 HCL w 63 14 Hona (K) Snövit LO1912 Karlsson Lovisa BIRKA
289 5 HCS d 09 22 14 Hane (K) Fritzzjunior LO1874 Hellkvist Eva BIK
290 3 HCS n 09 14 Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau Ann-Sofie CK
291 1 NOM HCS n 09 14 Hane (K) Ludde LO1824 Green Alexander CK
292 2 HCS n 22 14 Hane (K) Pipen LO931 Hellkvist Eva BIK
293 4 HCS w 62 14 Hane (K) Mumin LO1846 Jönsson Jenny CK
294 4 HCS d 09 23 14 Hona (K) Lussie LO1608 Lindahl Ann-Marie CK
295 3 HCS f 09 14 Hona (K) Hillbergstrollet LO1875 Leveau Ann-Sofie CK
296 2 HCS n 09 14 Hona (K) Tingeling LO529 Olofzon Charlotte CK
297 1 NOM BIS HCS n 09 23 14 Hona (K) SW NW Dancer DSM LO1591 Hellkvist Eva BIK
A1 BIS AVEL KAT 2 400 POÄNG MCO n 22 16 Hane SC SE*Tippy Wee's Franz RX325676 Andersen Hartman Nettis DK
A2 2 AVEL KAT 2 200 POÄNG NFO f 09 22 16 Hona IC SE*RazerCat'z Brumme-Lisa LO315757 Strahl Katarina JKK
A3 UTGÅR NFO as 24 16 Hona CH S*Segersjös Skilla LO334266 Ekberg Malin BIRKA
A4 BIS AVEL KAT 2 500 POÄNG NFO as 09 24 16 Hona SC S*Segersjös Qickan DVM LO317257 Selander Christina SK
F1 MCO f 09 gr 6 MCO f 13c Hona SE*Tinova's Joline LO361212 Stenholmer Karin CK
F2 MCO fs gr 7 MCO fs 13c Hona SE*Luddtassens Jazz LO358697 Christiansen Petra MIN
F3 ABS NFO fs 09 23 13c Hona SE*Kvitterdalens Kuga LO359192 Falk Emelie BIRKA
F4 SIA f SIA f 13c Hona (K) SE*Lilla Alviks Iris LO339642 Johansson Ann-Christine CK
K1 ABS NFO 18   IC SE*RazerCat'z Brumme-Lisa (2019-02-10) Drakborgens Strahl Katarina JKK
S1 1 BIS PER e 02 62 15a Hona (K) GIP SC S*Meibel's Mary Poppin JW LO270589 Jonsson Waylett ÖSTK
S2 2 SBI a 21 15a Hona (K) IP CH S*Raus Höjden's Hope & Glory LO266002 Jonsson Anette CK
S3 3 MCO a 15a Hane (K) PR S*Stortassen's Kaiser LO265614 Hammarstedt Catarina CK
S4 1 MCO n 03 22 15a Hane (K) GIP SC S*General Coon's Poseidon JW DVM LO281338 Axelsson Hägg Ingrid ÖSTK
S5 2 NFO es 22 15a Hane (K) GIP SC S*Silent Hill's Metroid LO288165 Andersson Elisabeth MIN
S6 1 BIS NFO a 03 15a Hona (K) SP S*Luddhögens Stjärna LO262764 Ekberg Malin BIRKA
S7 2 BEN n 22 15a Hane (K) PR SC DK*Boholdt Fascination LO209454 Varmdorf Birgitte DARAK
S8 1 BIS BSH a 22 15a Hane (K) SP IC S*Gamla Bergets Blueberry Muffin LO278856 Sundh Anita CK
S9 2 BUR c 15a Hona (K) GIP SC S*Piapizzi's Snickerdoodle LO271534 Nordström Anne FMK
S10 1 BUR j 15a Hona (K) SC SE*Caruzellen's Aliza LO275756 Bengtsson Susanne CK
S11 ABS OSH n 02 15a Hane (K) SW SP FI*Sultsinan Butterfinger RX291692 Palokangas Päivi FMK
S12 1 BIS OSH h 24 15a Hona SC S*Limericks Pannacotta JW LO289300 Olin Camilla DK
S13 1 BIS HCS n 09 15a Hane (K) Sören Fernström DSM LO1299 Leveau Ann-Sofie CK
U1 UTGÅR 17   S*Drakborgens u reg Strahl Katarina JKK
U2 BIS UPPF KAT 2 500 POÄNG 17   S*Segersjös u reg Selander Christina SK
U3 UTGÅR 17   S*Stortassen's u reg Öhrberg Annika ÖSTK
U4 2:a Uppfödning kat 2  300 poäng 17   SE*Tippy Wee's u reg Andersen Hartman Nettis SYDK
U5 UTGÅR 17   DK*Boholdt u reg Boholdt Pernille DARAK
U6 BIS UPPF KAT 3 380 POÄNG 17   SE*Caruzellen's u reg Bengtsson Susanne CK
U7 UTGÅR 17   S*Piapizzi's u reg Nordström Anne FMK
V1 1 NFO n 03 22 15b Hane SC S*Vildhjärtas CuteIsWhat WeAimFor DSM LO247555 Holgersson Malin CK
V2 ABS NFO d 15b Hane (K) SP S*Myselisia's Curry DVM LO249826 Nilsson Eleonor ELK
V3 1 BIS SIB n 24 15b Hona (K) SP SC S*Klintgården's Sasha DSM DVM RX241055 Ågren Annika GEK
V4 1 BIS CYM g 09 22 51 15b Hona (K) GIP SC FIN*D'manns The Queen DSM RX288633 Zander Anna JKK
V5 1 HCS n 22 15b Hane (K) Pipen LO931 Hellkvist Eva BIK
V6 1 BIS HCS n 09 15b Hona (K) Tingeling LO529 Olofzon Charlotte CK