Järva Kattklubb 1 CAP NOM EXO ns 10 Hona (K) IC S*Subwoofer Evita JW LO284104 Falck Eva GRK
190824 2 Champion EXO a 03 24 9 Hane San-Grail's Amazing Boy LO344005 Berg Miranda PK
3 CACS EXO ns 03 3 Hona GIC S*Sweet Gangster's Goldberry LO307429 Ryding Marie PK
samtliga uppgifter är hämtade från klubbens katalog / inrapporterade resultatlista - (K) identifierar kastrerade katter 4 HP PER w 62 1 Hane SC SE*Hippolyte's Boris Beau Walker LO306458 Sellgren Agneta SUK
eventuella siffror inom parantes för kategori 2,3 och 4 är antalet katter tillhörande preliminärt godkända raser 5 EX1 PER w 62 12 Hane SE*Hippolyte's Jovi Just Joyful Charm LO362974 Sellgren Agneta SUK
kategori 1 50 kategori 2 134 kategori 3 78 kategori 4 62 huskatt korthår 2 huskatt långhår 0 6 HP NOM BIS PER n 2 Hane (K) SW SP S*Athelstones Rock Punch LO341546 Jacobsson Siv KKOJ
senior 3 senior 3 senior 3 senior 1 huskatt senior 0 7 CACS NOM PER n 3 Hona GIC SE*Hippolyte's Erienne Esprit Walker LO339086 Sellgren Agneta SUK
veteran 1 veteran 3 veteran 2 veteran 1 huskatt veteran 0 8 EX1 NOM PER n 11 Hane SE*Hippolyte's Isfahan Iconic Esprit LO358667 Sellgren Agneta SUK
fertil hane 6 fertil hane 25 fertil hane 14 fertil hane 11 9 ABS PER n 11 Hona SE*Hippolyte's Infinity Iconic Esprit LO358664 Sellgren Agneta SUK
fertil hona 13 fertil hona 29 fertil hona 21 fertil hona 14 10 CAC PER f 9 Hona DK*MyShadow's  Moonlight LO363722 Wistrand Katarina ÄK
kastrat hane 6 kastrat hane 16 kastrat hane 8 kastrat hane 4 11 EX1 NOM BIS PER f 12 Hona A la Russe Kataleya RX365944 Forslund Sarah GEK
kastrat hona 9 kastrat hona 12 kastrat hona 6 kastrat hona 5 12 HP PER f 22 1 Hona SC SE*Hippolyte's Amber Amour DSM LO300833 Sellgren Agneta SUK
junior hane 2 junior hane 8 junior hane 4 junior hane 2 13 CAP PER f 22 10 Hona (K) CH S*Krasivis Idun LO319636 Engström Elisabet PK
junior hona 5 junior hona 15 junior hona 9 junior hona 6 14 EX1 NOM PER a 03 12 Hona S*Meibel's  Rose Mary LO363995 Nyman Susanne GRK
ungdjur hane 3 ungdjur hane 10 ungdjur hane 8 ungdjur hane 7 15 CAGCIB NOM PER e 01 62 5 Hona IC S*Coolgrime's #Trilla LO335439 Lindberg Annette SK
ungdjur hona 6 ungdjur hona 19 ungdjur hona 8 ungdjur hona 13 16 EX1 PER f 03 11 Hona Asteras Marillion LO360975 Holm Gunilla JKK
17 EX1 PER n 03 22 12 Hona S*Wild Wilma's  Look at me LO363879 Holm Gunilla JKK
KATEGORI 1 18 CAGPIB PER a 03 22 6 Hane (K) IP S*Ladyhawk's D'Angelo LO338086 Ådahl Maria PK
Bästa vuxen hane: 19 CAPIB RAG a 8 Hane (K) PR SE*Alphöjdens Dante LO350736 Grönwall Pia SC
S*Sun Hill Doll's HeartbreakingHampus, Hane, RAG n 04 21 20 EX1 RAG a 11 Hona S*Hallongläntans Grace Hopper LO358092 Donoso Ahlström Noelia SK
Äg: Wranå Agneta, BIRKA 21 HP RAG n 03 1 Hane SC S*Cazmirau's Iraklis JW DVM LO271949 Landén Marcus MSK
Bästa vuxen hona: 22 HP RAG n 03 1 Hona SC S*Cazmirau's Napa Smith DVM LO335481 Landén Marcus MSK
S*Calmiza's Iza, Hona, SBI n 23 CAGPIB NOM RAG n 03 6 Hane (K) IP S*Hallongläntans Cunningham LO339741 Donoso Ahlström Noelia SK
Äg: Erkesjö Annika, SK 24 EX1 BIV NOM BIS RAG n 03 11 Hona SE*Birmatösen's Maia LO358395 Strand Anna-Karin DÄK
Bästa junior: 25 EX1 RAG n 03 12 Hane SE*Lil'Magics Master of Puppets LO361445 Thisell Anna CK
SE*Birmatösen's Maia, Hona, RAG n 03 26 ABS RAG a 03 11 Hane S*Gunbertus Black Friday LO359239 Hellenberg Eva JKK
Äg: Strand Anna-Karin, DÄK 27 EX1 RAG a 03 12 Hona S*Famana's Valeria LO361040 Mångs Anna DÄK
Bästa ungdjur: 28 CAC RAG a 03 21 9 Hona SE*Seven friends Zingoalla LO338539 Lingman Beata BIRKA
A la Russe Kataleya, Hona, PER f 29 Premier RAG n 04 10 Hane (K) S*FiaSol's Danton LO293394 Broberg Pia SK
Äg: Forslund Sarah, GEK 30 CAP RAG n 04 10 Hona (K) S*Vårgårda's Dabrila af Visby LO356030 Grönwall Pia SC
Bästa kastrat hane: 31 CAC NOM BIS RAG n 04 21 9 Hane S*Sun Hill Doll's HeartbreakingHampus LO356489 Wranå Agneta BIRKA
SW SP S*Athelstones Rock Punch, Hane (K), PER n 32 ABS RAG a 04 21 9 Hona SE*Raskens Vintergata Cassiopeja LO355508 Lithman Yasmina DÄK
Äg: Jacobsson Siv, KKOJ 33 HP SBI n 2 Hona (K) GIP SE*Silverdimman's Ivoiré LO320326 Svensson Patrik SK
Bästa kastrat hona: 34 CAPS SBI n 4 Hona (K) GIP CH S*Liljebrand's Veni LO272568 Liljebrand Annika VRK
GIP SC S*Snurrpan's Lovisa, Hona (K), SBI n 21 35 Champion BIV NOM BIS SBI n 9 Hona S*Calmiza's Iza LO356416 Erkesjö Annika SK
Äg: Lundgren Anna, SK 36 EX1 SBI n 11 Hona S*Francesca's Juvelina LO360806 Lundin Anette SK
Bästa senior: 37 EX1 SBI n 12 Hona SE*Sagotrollas Tuvstarr LO361077 Gretener Barbro FRÄS
IC S*Subwoofer Evita JW, Hona (K), EXO ns 38 DRAGEN SBI a 3 Hane GIC Skogshöjdens Yaguar C-Type RX325981 Gretener Barbro FRÄS
Äg: Falck Eva, GRK 39 CAPS SBI a 4 Hane (K) GIP SC SE*FireHeart's TsuTey LO306388 Björling Inga-Britt SK
Bästa veteran: 40 Grand Internationell Premier BIV SBI a 6 Hona (K) IP IC S*Chimär's Xenia RX280477 Liljebrand Annika VRK
SP IC S*Everglow's Naomi, Hona (K), SBI b 41 EX2 SBI a 6 Hona (K) IP CH SE*Sagotrollas Nallemaja LO341092 Björling Inga-Britt SK
Äg: Silén Maria, TCC 42 CAC SBI a 9 Hona S*Läckerbiten's Tingeling LO356589 Inemyr Runa UK
Bästa uppfödning: 43 EX1 SBI a 11 Hona S*Kattlas Lo LO357915 Johansson Linda GEK
SE*Hippolyte's,  : 36 p 44 ABS SBI a 11 Hona S*Tebasiles Elektra LO360526 Andersson Maria FRÄS
Äg: Sellgren Agneta, SUK 45 HP NOM SBI b 2 Hona (K) SP IC S*Everglow's Naomi LO255319 Silén Maria TCC
46 EX1 NOM SBI b 11 Hane SE*Maderakkas Egil LO357605 Mandre Liselotte SK
KATEGORI 2 47 CAC SBI c 9 Hona Trevino's Litchie LO353639 Cullbrand Amanda SK
Bästa vuxen hane: 48 ABS SBI n 21 2 Hona (K) SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM RX279064 Hellström Marianne SK
SW S*Rockringen's Underdog JW, Hane, NFO n 03 22 49 CAPS NOM BIS SBI n 21 4 Hona (K) GIP SC S*Snurrpan's Lovisa LO242356 Lundgren Anna SK
Äg: Åberg Barbro, NERK 50 HP BIV NOM SBI a 21 1 Hane NW SC SE*Amloves Viva La Vida JW LO339032 Ekström Erman Katarina VK
Bästa vuxen hona: 51 CACS SBI a 21 3 Hona GIC SE*Sagotrollas Gullan LO327839 Bertilsson Eivor UK
S*Hemligheten's Decibel, Hona, NFO fs 09 24 52 EX1 NOM SBI a 21 12 Hane SE*Ekoboskattens Hannes LO363166 Inemyr Runa UK
Äg: Gotthardsson Sofia, BIRKA 53 CACIB SBI b 21 7 Hona CH S*Sjöhästen's Malvasia LO345128 Erkesjö Annika SK
Bästa junior: 54 CAC SBI b 21 9 Hona S*Ma'ha Gita Lucky Me Lucky You LO354878 Andersson Marianne DÄK
PL*Tinwerina  Uzi, Hane, MCO ns 02 64 55 EX1 TUV d 62 12 Hona S*Lislisas Ronja Rövardotter RX360144 Persson Ann-Heléne BIRKA
Äg: Lidén Sandra, GEK 56 CAC LPL n 21 32 9 Hane S*Blå Katten Plopp RX356242 Lagerquist Monica UK
Bästa ungdjur: 57 CAC LPL f 21 32 9 Hona SE*Iceblue's Extatic Eureka BC RX315644 Ekström von Essen Ulla BIRKA
S*Stortassen's Hanna, Hona, MCO f 03 24 58 ABS LPL d 21 32 11 Hane SE*Iceblue's Lactic Lacan BC LO359856 Sjömark Josefin FRÄS
Äg: Öhrberg Annika, ÖSTK 59 EX1 BIV LPL f 21 33 11 Hona SE*Iceblue's Lunatic Luxemburg BC LO359858 Ekström von Essen Ulla BIRKA
Bästa kastrat hane: 60 CAC LPL a 09 32 9 Hane SE*Kelinges BC Dash RX356985 Jakobsson Maria FRÄS
SP SC S*Pax' Galileo JW DVM, Hane (K), NFO n 01 21 62 61 ABS LPL b 09 31 9 Hona SE*Kelinges BC Mirage RX356990 Sjömark Josefin FRÄS
Äg: Nilsson Eleonor, ELK 62 CACIB MCO a 7 Hane CH Kattastrof's Dracula LO347445 Boivie Yvonne UK
Bästa kastrat hona: 63 CAGCIB NOM MCO n 03 5 Hane IC S*Stortassen's Daniel JW LO350901 Pettersson Mattias ÖSTK
SP CH SE*Edalunds Elsie DSM DVM, Hona (K), SIB n 09 24 64 EX1 NOM MCO n 03 12 Hona Fabulous Zatanna Forest Grace*RU RX365918 Boivie Yvonne UK
Äg: Blomquist Annette, GEK 65 HP MCO n 22 2 Hane (K) SP SE*Sankt Halvard's Berkeley DVM LO293706 Suutari Pirpa JKK
Bästa senior: 66 ABS MCO n 22 11 Hane SE*Tinova's BeeBop LO357924 Engström Maria SPIN
SC Honey Lollipop de Sigriou DSM DVM, Hona (K), NFO f 09 22 67 CAPS NOM MCO n 01 21 62 4 Hane (K) IP S*Acoonitum's Joker LO337148 Johansson Niklas CK
Äg: Franklin Anna, BJK 68 EX2 MCO f 09 22 12 Hona SE*Sankt Halvard's Vega LO362542 Engström Maria SPIN
Bästa veteran: 69 CAC MCO g 09 9 Hona Xovrosha Blue Ridge*RU LO360055 Boivie Yvonne UK
SC S*Vildhjärtas CuteIsWhat WeAimFor DSM, Hane, NFO n 03 22 70 EX1 BIV NOM BIS MCO f 03 24 12 Hona S*Stortassen's Hanna LO361260 Öhrberg Annika ÖSTK
Äg: Holgersson Malin, CK 71 EX1 NOM BIS MCO ns 02 64 11 Hane PL*Tinwerina  Uzi LO363368 Lidén Sandra GEK
Bästa avelshona: 72 EX2 MCO w 62 12 Hona SE*Lazy Lynx  Rosetta LO363829 Johansson Niklas CK
SW SC S*AmiliiSibiri's Valentina DVM, SIB fy 09 24 : 53,3 p 73 EX1 MCO w 63 12 Hona SE*Lazy Lynx  Queen Clarion LO363832 Johansson Niklas CK
Äg: Kedert Sören, UK 74 CAC NEM n 21 9 Hane SE*Elsivi Speedo LO356176 Forninge Lill JKK
Bästa uppfödning: 75 ABS NEM as 21 9 Hona SE*Sallys tassar Lyra RX337558 Forninge Lill JKK
SE*Edalunds,  : 58 p 76 ABS NEM a 11 Hona SE*Saltsjö-Boos Gloria LO359425 Goude Therese UK
Äg: Kedert Sören, UK 77 CAGPIB NEM as 03 21 6 Hane (K) IP SE*Iskär's Aleksi LO343007 Kirt Maarja NOS
78 Champion NEM fs 09 21 9 Hona SE*Scuzzie's Iceprinsess of india LO316756 Wahlbärj Kerstin UK
KATEGORI 3 79 EX1 NFO n 11 Hane SE*Dear Johns Ziv LO358607 Pontén Beata BIRKA
Bästa vuxen hane: 80 EX1 NFO a 12 Hane SE*Haven's Lou Zion Epsilon LO361896 Libenhed Tigerlilja SVISS
GIC Harley Roxera*LT, Hane, BSH a 81 HP NFO a 03 2 Hona (K) SP S*Luddhögens Stjärna LO262764 Ekberg Malin BIRKA
Äg: Shapovalova Natalia, SK 82 CAPS BIV NFO n 03 4 Hane (K) GIP SE*Fursterikets Double Trouble LO322323 Risander Matilda DÄK
Bästa vuxen hona: 83 CACIB NFO n 09 7 Hona CH S*Eternitgården's Isowyn LO339758 Wejland Suzanne JKK
IC S*KungsgardenCats Labradoodle, Hona, BEN n 24 84 EX2 NFO a 09 9 Hane S*Capsicum's Garrus Vakarian LO352380 Setterwall Eva JKK
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 85 CAC NFO a 02 64 9 Hane SE*Björksund's Daquino LO354099 Mörrby Rosie BIRKA
Bästa junior: 86 CAP NFO a 09 10 Hane (K) S*Capsicum's Thane Krios LO352379 Aronsson Caroline JKK
UA*Oktarin Zephyra, Hona, BUR c 87 EX1 BIV NOM NFO a 09 11 Hane SE*Lisselbacks Kenzo LO359172 Ramstedt Birgitta DÄK
Äg: Holmgren Kickie, JKK 88 CACS NOM NFO n 24 3 Hona GIC S*Dalkullans Diva D DVM LO311638 Bäcklund Ann-Kristin DÄK
Bästa ungdjur: 89 CAC NFO n 22 9 Hona S*Segersjös Vimsa LO357686 Bergström Birgitta CK
SE*Alsmarks Ancestral Grace, Hane, OCI n 24 90 CAP NOM NFO n 22 10 Hane (K) GIC S*Segersjös Scooter LO334268 Bergström Birgitta CK
Äg: Alsmark Cecilia, FRÄS 91 EX1 BIV NOM NFO n 23 11 Hona S*Räserråttan's Sally LO358079 Berntsson Carina DÄK
Bästa kastrat hane: 92 EX1 BIV NFO n 22 12 Hane SE*Victory Lake's  Carl XVI Gustaf LO363649 Jangerstedt Malin SK
WW'18 IP Dreamer Dorado Bonibrit*LT, Hane (K), BSH a 93 EX2 NFO n 22 12 Hane SE*Victory Lake's  Carl Philip LO363650 Jangerstedt Malin SK
Äg: Wijbrands Anna,  94 EX2 NFO n 23 12 Hona SE*Silvertäppan's Freja LO361318 Stålnacke Stina SK
Bästa kastrat hona: 95 EX1 NFO n 22 12 Hona SE*Victory Lake's  Estelle LO363652 Jangerstedt Malin SK
SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM, Hona (K), BUR a 96 HP NFO n 03 22 1 Hane SC S*Vildhjärtas CuteIsWhat WeAimFor DSM LO247555 Holgersson Malin CK
Äg: Ferm Anneli, VÄK 97 HP NFO n 09 22 1 Hane SC SE*Björksund's Adrian LO305205 Jonsson Göran BIRKA
Bästa senior: 98 ABS NFO n 09 24 1 Hona SC SE*For Keeps Pat Benatar DVM LO290709 Roshage Ann JKK
SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM, Hona (K), BUR a 99 HP NOM BIS NFO n 01 21 62 2 Hane (K) SP SC S*Pax' Galileo JW DVM LO321121 Nilsson Eleonor ELK
Äg: Ferm Anneli, VÄK 100 CACS NFO n 09 23 3 Hane GIC S*Viento's Snorlax LO340338 Reise Theresa BIRKA
Bästa veteran: 101 CACS NFO a 09 22 3 Hona IC SE*Björksund's Bizzarrini LO327871 Mörrby Rosie BIRKA
SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, Hona (K), BSH ns 11 102 CAGCIB NOM NFO n 09 22 5 Hona IC SE*Kurragömmas Barbotine LO346891 Lindgren Christina UK
Äg: Nilsson Anne-Maj, TCC 103 EX2 NFO n 09 24 9 Hane S*Derja's Nemo LO322801 Libenhed Tigerlilja SVISS
Bästa avelshona: 104 CAC BIV NOM BIS NFO n 03 22 9 Hane SW S*Rockringen's Underdog JW LO357119 Åberg Barbro NERK
CH SE*Alsmarks Diessa, OCI n 24 : 33,3 p 105 ABS NFO n 03 24 9 Hona S*Segersjös Vickie LO357687 Selander Christina SK
Äg: Alsmark Cecilia, FRÄS 106 EX2 NFO n 09 24 11 Hane SE*Ängaby Norton LO358736 Olsson Stephanie DÄK
Bästa uppfödning: 107 EX1 NOM NFO n 09 24 11 Hane SE*Ängaby Newton LO358739 Olsson Stephanie DÄK
S*KungsgardenCats,  : 62 p 108 ABS NFO n 09 24 11 Hona SE*Ängaby Nova LO358740 Falk Emelie BIRKA
Äg: Lindblom Granlid Ulrica, SYDK 109 EX1 NFO n 09 24 11 Hona S*Uncut Diamond Mickan LO359392 Reise Theresa BIRKA
110 EX2 NFO n 09 23 11 Hona S*Gracelin's Anni LO360277 Lektorp Stina VRK
KATEGORI 4 111 ABS NFO n 03 22 12 Hane S*Dalkullans Nimbo LO362180 Jansson Ewa DÄK
Bästa vuxen hane: 112 EX1 BIV NOM NFO n 09 24 12 Hona S*Rockringen's Waka Waka LO363603 Åberg Barbro ELK
Venessi AnchieSK, Hane, OSH b 22 113 HP NFO d 2 Hane (K) SP S*Myselisia's Curry DVM LO249826 Nilsson Eleonor ELK
Äg: Back Jill, SK 114 CAGCIB NFO f 24 5 Hona CH S*Milda ma Tildes Katja Mare LO338379 Pontén Beata BIRKA
Bästa vuxen hona: 115 CACIB NFO f 24 7 Hona SE*Tomtebackens Opp Amaryllis LO348819 Utterström Ingela JKK
GIC SE*Recce Pod Militsiya, Hona, DRX g 03 24 116 ABS NFO g 22 9 Hona SE*Björnönstasseri Bellona LO346749 Lydig Anna ÖSTK
Äg: Lassarp Vanessa, DK 117 EX1 BIV NFO d 24 11 Hona SE*Ängaby Pandora LO359530 Svart Mikaela DÄK
Bästa junior: 118 CACS NFO d 02 21 62 3 Hane IC S*Hemligheten's Bacchus LO326569 Jansson Emelie BIRKA
Marilljos Mercedes, Hona, SIA n 21 119 CAGPIB NFO f 02 21 62 6 Hona (K) IP S*Poo Nai's AnnaBelle LO339609 Utterström Ingela JKK
Äg: Schmidt Birgitta, VK 120 ABS NFO d 09 22 9 Hona S*Just Catnap's Heida LO340567 Svensson Sara VRK
Bästa ungdjur: 121 CAC NFO f 09 23 9 Hona SE*LousieLoou's Akira LO345876 Jansson Emelie BIRKA
SE*Amor Regis Sgt Pepper, Hane, DRX bs 24 122 EX2 NFO f 09 22 10 Hona (K) SC Honey Lollipop de Sigriou DSM DVM LO290055 Franklin Anna BJK
Äg: Karlsson Birgitta, SYDK 123 Premier BIV NFO f 03 10 Hona (K) IC S*Utblicken's Indra LO301359 Rugner Madeleine NERK
Bästa kastrat hane: 124 EX1 BIV NOM NFO f 03 22 11 Hona S*Räserråttan's Tindra LO358081 Berntsson Carina DÄK
IP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM, Hane (K), OSH b 125 EX2 NFO g 09 24 11 Hona S*Uncut Diamond Kajsa LO359437 Reise Theresa BIRKA
Äg: Eklund Jessica, NERK 126 EX4 NFO d 03 22 12 Hona S*Dalkullans Mimikry LO361470 Bäcklund Ann-Kristin DÄK
Bästa kastrat hona: 127 EX NFO f 09 22 12 Hona S*Drakborgens Kyllikki Kukka LO361396 Örnstad Angelike JKK
IC La Bell Xtra Estelle, Hona (K), OSH a 03 128 EX1 BIV NOM NFO d 03 22 12 Hona S*Dalkullans Oasis LO362174 Wester Camilla ELK
Äg: Back Jill, SK 129 EX2 NFO f 09 22 12 Hona SE*Gryttjens Cherry LO362505 Karlsson Inger JKK
Bästa senior: 130 EX NFO f 09 24 12 Hona SE*Gryttjens Sharon LO362502 Svensk Britt JKK
SP S*Fairycoons Miss April fool DSM, Hona (K), DRX f 131 EX3 NFO f 09 22 12 Hona S*Viento's Wongalee LO361882 Wester Camilla ELK
Äg: Järlefalk Cathrine, JKK 132 CAPS BIV NOM NFO ns 24 4 Hane (K) GIP GIC S*Uncut Diamond Norton DVM LO292430 Wennhag Janson Maria SK
Bästa veteran: 133 CAGCIB NOM NFO as 24 5 Hane IC SE*Backstugans Ragnar LO342327 Öhman Frida SK
SP IC S*Tjejringens Medora, Hona (K), BAL a 21 134 EX3 NFO ns 22 5 Hona IC S*Lothloriens Thintin LO333094 Ramstedt Birgitta DÄK
Äg: Walström Marina, VRK 135 EX2 NFO as 24 5 Hona CH S*Segersjös Skilla LO334266 Ekberg Malin BIRKA
Bästa avelshona: 136 CAGCIB BIV NFO fs 22 5 Hona IC S*Dalkullans Jamazon LO349238 Axelsson Lena DÄK
S*Rufu's Tellus, SIA b : 46,7 p 137 CAGPIB NFO ns 24 6 Hona (K) IP CH SE*Dear Johns Miss Mistofeles LO326654 Öhman Ina FRÄS
Äg: Hällgren Linda, SL 138 ABS NFO ns 22 9 Hona S*Poo Nai's Bangalore LO347476 Petrini Jessica JKK
Bästa uppfödning: 139 CAC NFO fs 22 9 Hona S*Marmor's Ella Fitzgerald LO354208 Appelsved Lena BIRKA
S*Rufu's,  : 36 p 140 CAP NFO ns 23 10 Hane (K) SP SC S*Kronängens Triton LO298254 Appelsved Lena BIRKA
Äg: Hällgren Linda, SL 141 EX1 NFO ns 22 11 Hane (K) SE*Yvsvansens Milo LO360409 Karlsson Pernilla HÄK
142 EX1 NOM NFO ns 22 12 Hona SE*Silvertäppan's Idun LO361320 Stålnacke Stina SK
HUSKATT 143 ABS NFO as 09 24 1 Hona SC S*Segersjös Qickan DSM DVM LO317257 Selander Christina SK
Bästa korthår: 144 HP NFO fs 01 21 64 2 Hona (K) SP S*Glömstaskogens Yppiga Yvette LO266125 Örnstad Angelike JKK
Simba, Hane (K), HCS d 03 22 145 CAGCIB NFO ns 09 22 5 Hane IC SE*Gryttjens Zacapa LO339382 Svensk Britt JKK
Äg: Forslund Sarah, GEK 146 EX2 NFO ns 02 21 62 5 Hane IC S*Pax' Kaligula LO350355 Risander Matilda DÄK
147 CAGCIB NFO ds 09 23 5 Hona IC S*Capsicum's Riwaka LO330224 Myhrberg Annika JKK
148 Champion NFO as 09 23 9 Hane SE*Husbys Braveheart LO353462 Hoving Kerstin UK
149 EX2 NFO ns 09 24 9 Hona S*Segersjös Uriel LO349609 Pontén Beata BIRKA
150 EX3 NFO ns 09 9 Hona SE*Backstugans Vendela LO354663 Öhman Ina FRÄS
151 ABS NFO ns 09 24 9 Hona SE*Backstugans Vivan LO354664 Malmqvist Lisa SK
152 CAC BIV NOM BIS NFO fs 09 24 9 Hona S*Hemligheten's Decibel LO356264 Gotthardsson Sofia BIRKA
153 EX1 NFO ds 09 23 11 Hane SE*Black Precious Benz LO359382 Aterius Linnea DÄK
154 ABS NFO fs 09 23 11 Hona SE*Kvitterdalens Kuga LO359192 Falk Emelie BIRKA
155 EX1 NFO ns 09 24 12 Hane SE*Gryttjens Tamarind LO362503 Svensk Britt JKK
156 EX2 NFO ns 09 24 12 Hane SE*Gryttjens Maracuja LO362507 Svensk Britt JKK
157 EX1 BIV NFO ds 03 22 12 Hona S*Dalkullans Nirvana LO362181 Jansson Ewa DÄK
158 EX2 NFO fs 09 22 12 Hona SE*Gryttjens Peach LO362506 Myhrberg Annika JKK
159 EX3 NFO ns 03 23 12 Hona S*Vildhjärtas Nebula LO365246 Holgersson Malin CK
160 HP NFO w 64 2 Hona (K) WW'18 BW SW NW SP Vendellek*PL Ingrid LO108312 Laskowska Karolina
161 EX1 NFO w 64 11 Hona S*NC's Miss Snowflake LO359632 Zobell Susanne NERK
162 HP NOM SIB n 03 2 Hona (K) SP SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi DSM LO316389 Torstensson Eva ÖSTK
163 CAC SIB n 09 9 Hona SE*Voyakas Edisseya LO357664 Hedrén Amanda UK
164 HP SIB ny 24 1 Hane SC S*Maollich's I (am) Igor LO328804 Björk Marie UK
165 EX2 SIB n 22 7 Hane CH SE*Tsarhegens Van Gogh LO349488 Boije Camilla NERK
166 CACIB SIB n 22 7 Hane CH FI*Amurin Paulos LO355390 Stenberg Ann-Christine DÄK
167 CACIB SIB n 24 7 Hona CH S*Maollich's U are U2 LO355138 Björk Marie UK
168 EX2 SIB ny 24 7 Hona CH SE*Edalunds Revolution is my name LO354618 Kårwik Jenna UK
169 CAC NOM SIB n 24 9 Hane FI*Lumikissan Lumimies LO360861 Askett Mats UK
170 CAPIB BIV NOM SIB ny 22 8 Hona (K) PR CH SE*Edalunds Fairytale LO329926 Kedert Sören UK
171 EX2 SIB ny 24 10 Hona (K) SE*Edalunds Domination LO354617 Andersson Stefan SK
172 CAP SIB ny 24 10 Hona (K) SE*Edalunds This Love LO354619 Gyllenberg Johanna UK
173 EX1 BIV SIB n 24 11 Hona SE*Edalunds Born to Raise Hell LO359059 Houdi Jeanette UK
174 EX1 SIB n 24 12 Hona S*AceroRamos Xinxin RX361547 Lönnqvist Kerstin ÖSTK
175 HP BIV NOM SIB n 09 22 2 Hane (K) SP SC S*Klintgården's Pjotr Timf DVM LO301894 Blomquist Annette GEK
176 HP NOM BIS SIB n 09 24 2 Hona (K) SP CH SE*Edalunds Elsie DSM DVM LO315157 Blomquist Annette GEK
177 CACS BIV NOM SIB n 09 22 3 Hona GIC S*Solberga Zafirs Sofia LO347546 Danielsson Helén UK
178 CACIB SIB ny 03 24 7 Hane CH S*Maollich's What a Wictor LO355076 Björk Marie UK
179 Champion NOM SIB ny 09 24 9 Hane SE*Edalunds Cowboy(s) from Hell LO354616 Olsson Madelene UK
180 CAP SIB n 09 24 10 Hane (K) SE*Himmines Rusty Nail LO343319 Andersson Stefan SK
181 EX1 BIV NOM SIB n 09 24 11 Hane SE*Edalunds Bomber LO359058 Askett Mats UK
182 EX1 SIB n 02 21 64 11 Hona S*Solberga Zafirs Tanya LO360348 Danielsson Helén UK
183 EX2 SIB n 09 24 12 Hane SE*Edalunds NightCrawler LO360826 Frisk Marie GEK
184 EX1 NOM SIB n 09 24 12 Hane FI*Lumikissan Mick Mars LO363360 Lönnqvist Kerstin ÖSTK
185 EX3 SIB n 09 24 12 Hane S*Anel's Kittens Fancy-Ice Ninos LO364398 Stenberg Ann-Christine DÄK
186 EX2 SIB g 24 9 Hona SE*Mygohr's Gaiah LO344026 Wennberg Linn JKK
187 CAC BIV SIB f 22 9 Hona SE*Snow Buddies Lucky Destiny LO356526 Stenberg Ann-Christine DÄK
188 EX1 SIB e 11 Hane SE*Sealioness Gemi LO358454 Johansson Mikaela JKK
189 HP BIV NOM SIB fy 09 24 1 Hona SW SC S*AmiliiSibiri's Valentina DVM LO305031 Kedert Sören UK
190 HP SIB d 09 2 Hane (K) SP SE*Ghost Parade's Perfect Pitch LO302252 Johansson Mikaela JKK
191 EX2 SIB d 09 23 9 Hona SE*Hökhöjdens Skitty LO334313 Bornestrand Susanne BIRKA
192 CAC SIB d 03 24 9 Hona SE*Wira's Leandra Xanderova LO355549 Zetterström Birgitta SK
193 ABS SIB e 03 10 Hona (K) CH SE*Sealioness M/S Arcona LO328210 Johansson Mikaela JKK
194 EX1 BIV SIB d 09 22 11 Hona SE*Wira's Sankta Elin Xanderova LO357425 Bertram Ewa UK
195 EX2 SIB f 09 11 Hona Malina Grasiona RX362788 Hedrén Amanda UK
196 EX1 SIB d 09 22 12 Hane S*AmiliiSibiri's  Marlon Brando LO363759 Kårwik Jenna UK
197 HP SIB ns 2 Hane (K) SP SE*Ghost Parade's Pianissimo LO302255 Johansson Mikaela JKK
198 EX1 SIB ns 11 11 Hona S*Klockarbackens Flinga LO359522 Kirt Maarja NOS
199 EX2 SIB fs 22 11 Hona S*AceroRamos Charlotte RX360577 Lönnqvist Kerstin ÖSTK
200 EX1 BIV SIB ns 12 Hane FI*Cherrytail's  Mordor LO365664 Olsson Madelene UK
201 HP SIB ds 09 2 Hane (K) SP CH SE*Ghost Parade's Loudness LO302254 Johansson Mikaela JKK
202 CACS SIB ns 09 24 3 Hane GIC S*Maollich's N.N Notetur Nomen LO342379 Björk Marie UK
203 CAC NOM TUA a 9 Hona S*Lejongapet's Doris Docetaxel LO356805 Dahlström Ida DÄK
204 Champion TUA ns 03 9 Hane IDP*Marsta James Bond RX357523 Bane Gunilla SK
205 Premier TUA ns 03 10 Hane (K) IDP*Marsta Q RX357524 Bane Gunilla SK
206 EX BEN ns 24 9 Hona Silverstorm Sweetspots RX338568 Svensson Lillemor SK
207 CACS NOM BEN n 22 3 Hane GIC SE*Out n About Jaxs JW RX350361 Carlsson Anneli JKK
208 CAPS NOM BEN n 22 4 Hane (K) GIP S*KungsgardenCats Wilmer RX337608 Schütt Susanne SK
209 CAPIB BEN n 22 8 Hona (K) PR SC S*Leopardettes Doreen Defender JW DVM RX262281 Larsson Denice SUK
210 EX1 BEN n 22 12 Hane SE*Out n About Lucky Luke LO360782 Carlsson Anneli JKK
211 ABS BEN n 22 12 Hona SE*Out n About Krumble RX360262 Carlsson Anneli JKK
212 HP BEN n 24 1 Hane SW SC S*KungsgardenCats UnderDog JW RX335793 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
213 HP NOM BEN n 24 2 Hane (K) BW SW SP S*KungsgardenCats Rhapsody In Groove DSM DVM RX289795 Förhammar Hillevi SK
214 HP BEN n 24 2 Hane (K) SP S*KungsgardenCats Ocean Treasure DVM RX1611260 Långström Linda
215 CACS NOM BEN n 24 3 Hane GIC S*KungsgardenCats Panda Whale RX348832 Förhammar Hillevi SK
216 CAGCIB BIV NOM BIS BEN n 24 5 Hona IC S*KungsgardenCats Labradoodle RX355833 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
217 CACIB BEN n 24 7 Hona CH IDP*Glitterdash Zieselle LO360037 Sandström Ida VRK
218 ABS BEN n 24 11 Hona S*KungsgardenCats Pony Play RX359904 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
219 EX3 BEN n 24 12 Hane (K) S*SoFo Cat's Hulk's Pee RX361652 Ek Roger JKK
220 EX1 BEN n 24 12 Hane S*SoFo Cat's Hot Scotch RX361651 Ek Roger JKK
221 EX2 BEN n 24 12 Hane S*KungsgardenCats Drop Of Rain RX364350 Schütt Susanne SK
222 EX2 BEN n 24 12 Hona S*SoFo Cat's Hot Georgia Peach RX361653 Ek Roger JKK
223 EX1 BIV NOM BEN n 24 12 Hona S*KungsgardenCats Sweet Rain RX364351 Lindblom Granlid Ulrica SYDK
224 CAPS BEN n 24 32 4 Hane (K) GIP S*Leopardettes Giant RX335976 Larsson Denice SUK
225 EX1 BEN n 24 33 11 Hona S*Bengal Klockans She's Cool RX357207 Bärgård Päivi VRK
226 CAGCIB BLH f 24 5 Hona IC S*Trollvippan's Indra of Islay LO342684 Davidsson Caroline SK
227 ABS BLH e 02 62 9 Hona S*Tovkatten Bonita LO345784 Everett Tova TCC
228 ABS BLH n 21 33 7 Hona CH S*Baltimore's Noblezza RX352361 Råberg Caroline NERK
229 ABS BML bs 12 31 1 Hona SC SE*Miss World's Chitzen Itzá LO298714 Cederlilja Lisa SK
230 HP BIV BML bs 11 2 Hona (K) SP GIC S*Kikirikis Makena Mikica RX282646 Lindholm Monica MSK
231 CACS BML ns 11 31 3 Hane GIC SE*Tevala's Tiwaz LO341161 Jones Therese VRK
232 CACS BML ns 12 3 Hona IC Lumena Felis City*LT RX321625 Magnusson Sandra SK
233 EX2 BML ns 11 5 Hona CH SE*Miss World's Havanna RX333996 Magnusson Sandra SK
234 CAGCIB BIV NOM BML ns 12 31 5 Hona IC Baheras Snövit LO343096 Jones Therese VRK
235 Internationell Champion BML ns 11 7 Hona CH SE*Miss World's Kisolanza RX345706 Magnusson Sandra SK
236 CAPIB BML ns 11 8 Hane (K) PR SE*Miss World's Kizemkazi RX345708 Lundgren Evelina SK
237 CAP BML bs 11 10 Hona (K) SE*Miss World's Lake Louise RX346327 Lundgren Evelina SK
238 CAP BML ns 11 10 Hane (K) Ian Silver PiccolloCZ LO340478 Ekberg Flemsäter Eva SK
239 EX2 BML ns 11 11 Hona SE*Miss World's Paris RX358342 Ekberg Flemsäter Eva SK
240 EX1 BIV NOM BML ns 11 11 Hona SE*Miss World's Pretoria RX358341 Magnusson Sandra SK
241 EX1 NOM BML ns 11 31 12 Hona SE*Mishipeshu's 'Ekolu LO361388 Asp Elisabeth JKK
242 CACS BML hs 11 31 3 Hona GIC SE*Miss World's Cotacachi LO298711 Magnusson Sandra SK
243 CACS BSH n 3 Hane GIC Björnligans Busige XKalibur LO329556 Hillgren Stefan JKK
244 CACS NOM BIS BSH a 3 Hane GIC Harley Roxera*LT LO345939 Shapovalova Natalia SK
245 CAGPIB NOM BIS BSH a 6 Hane (K) WW'18 IP Dreamer Dorado Bonibrit*LT LO12/108 D Wijbrands Anna
246 CAC BSH a 9 Hane SE*Lindhouse Pen y Fan LO356911 Lindgren Jens MSK
247 EX1 NOM BSH c 11 Hona SE*Trulsbacken Doris LO358786 Ringqvist Lena BIRKA
248 ABS BSH e 8 Hane (K) PR SE*Great News Golden Choice LO349699 Eriksson Camilla NERK
249 Champion BSH e 9 Hane SE*Lindhouse Snowdon LO356910 Andersson Ewa ALFA
250 EX1 BSH e 11 Hane Matador from Bismarck Rings*LV RX362208 Shapovalova Natalia SK
251 EX1 BIV NOM BSH e 11 Hona Calypso of Baltic Breeze RX362209 Shapovalova Natalia SK
252 CACS NOM BSH f 3 Hona GIC S*Javeliner's Islay mist LO327133 Davidsson Caroline SK
253 CACIB BSH o 7 Hane CH SE*My Bastet Brayan RX349878 Karlsson Alf UK
254 OMREG BSH cs 12 Hane Kentauckygårdens  Muffins LO364173 Karlsson Alf UK
255 HP NOM BSH ns 11 2 Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson Anne-Maj TCC
256 EX1 BSH ns 11 11 Hane Roserita  Silver Balthazar RX363704 Nilsson Anne-Maj TCC
257 EX1 BSH ny 11 11 Hane FI* EmeraldCharm  Royal Orange LO1923190 Kankkonen Tina  
258 CACS NOM BSH d 24 3 Hane GIC Coventry's  Vernon LO1716370 Kankkonen Tina  
259 CACIB BSH ns 22 64 7 Hane CH SE*Lindhouse Donald Adams LO354421 Andersson Ewa ALFA
260 EX1 NOM BSH a 03 12 Hona SE*OneWish Princess Grace LO360752 Lindgren Jens MSK
261 ABS BSH e 02 62 10 Hane (K) S*Eddagård Jupiter LO331319 Everett Tova TCC
262 EX1 BSH h 02 62 12 Hona SE*Lindhouse ChocolateStrawberryCream LO363379 Lindgren Jens MSK
263 CACS BUR n 3 Hona GIC Securitazz Uzi RX348759 RR Brandberg Marie BJK
264 CAGPIB NOM BUR n 6 Hane (K) PR SC Shai-San-War's Veikko JW LO322753 Lindén Marie MSK
265 EX1 BUR n 12 Hane S*Activity's Alice Cooper RX361160 Andersson Thomas FRÄS
266 HP NOM BIS BUR a 2 Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm Anneli VÄK
267 EX1 NOM BIS BUR c 11 Hona UA*Oktarin Zephyra LO361752 Holmgren Kickie JKK
268 CACS BUR d 3 Hona GIC S*Activity's Rebecca LO330040 Andersson Thomas FRÄS
269 EX1 BUR d 11 Hane SE*Pulsars Curry RX357698 Axelsson Linda BIRKA
270 ABS BUR f 7 Hona CH S*Alcantes MM Princess Blinka LO334049 Axelsson Linda BIRKA
271 EX1 BUR f 11 Hona SE*Pulsars Cayenne RX357699 Brandberg Marie BJK
272 EX1 BUR f 12 Hona S*Activity's Lita Ford RX361156 Andersson Thomas FRÄS
273 Internationell Champion CYM a 03 52 7 Hane CH FI*Touchant  Excellent Chance RX1821951 Lehtonen Tia
274 Internationell Premier NOM CYM fs 02 52 62 8 Hona (K) PR SC FI*Touchant  Sans la Queue RX41626 Lehtonen Tia
275 EX1 CYM g 02 52 62 11 Hona FI*Touchant  Goutte d'Espérance RX1923998 Lehtonen Tia
276 ABS EUR n 22 4 Hona (K) GIP IC S*Hafvets Qvarn Jakaranda LO253239 Wirefors Aurora JKK
277 EX1 EUR n 22 11 Hona SE*Ooo Zebra Stripe What a Super Hype RX359993 Dahl Louise GEK
278 CAGCIB OCI n 24 5 Hane IC SE*Alsmarks Ascalon RX335839 Alsmark Cecilia FRÄS
279 CAGCIB OCI n 24 5 Hona IC SE*Alsmarks Ezoola RX351507 Alsmark Cecilia FRÄS
280 CACIB OCI n 24 7 Hona CH SE*Alsmarks Diessa RX335842 Alsmark Cecilia FRÄS
281 CAC OCI n 24 9 Hane SE*Alsmarks Flareon LO342992 Alsmark Cecilia FRÄS
282 CAC NOM OCI n 24 9 Hona SE*Alsmarks Dajkah JW RX357497 Alsmark Cecilia FRÄS
283 EX2 OCI n 24 9 Hona SE*Alsmarks Vehtendi RX357499 Granath Karin FRÄS
284 EX1 BIV NOM BIS OCI n 24 12 Hane SE*Alsmarks Ancestral Grace RX362195 Alsmark Cecilia FRÄS
285 EX2 OCI n 24 12 Hane SE*Alsmarks Dash RX362196 Alsmark Cecilia FRÄS
286 CAGCIB OCI a 24 5 Hona IC SE*Alsmarks Elona RX335843 Thorén Maria FRÄS
287 EX1 OCI a 24 12 Hona SE*Alsmarks Solar Beam RX362197 Alsmark Cecilia FRÄS
288 ABS OCI b 24 5 Hane IC SE*Meavita's Crazy Gixxer LO325130 Blomqvist Erika BJK
289 CAC OCI ns 24 9 Hona SE*Singers Star Girl LO356663 Singer Aleksandra JKK
290 CACS OCI bs 24 3 Hona GIC S*Vargagården's Kitty Miriam LO333965 Singer Aleksandra JKK
291 CAGCIB SIN 5 Hona IC S*Kustens Follia d'Amore LO341507 Hansson Jenny SK
292 EX1 SRL ns 12 Hane NO*Chibinichi Milo RX364557 Wilhelmsson Lena VRK
293 HP SRL a 03 22 1 Hona SC Subaru of Juras Perle RX333057 Edling Birgitta UK
294 CACS BIV ABY n 3 Hona GIC S*Cat Claw's Master-Class JW LO349281 Wallebo Susanna FRÄS
295 ABS ABY n 7 Hane CH Terra Cotta's  Fifth Element LO231895 Barlach  Gitte
296 EX1 ABY n 12 Hane S*Cat Claw's Purr-fect Peacock LO362052 Wallebo Susanna FRÄS
297 EX1 ABY n 12 Hona S*Primuz-Zezam Kriztin LO364169 Persdotter Jenny FRÄS
298 CACS ABY a 3 Hona GIC S*Aloysius Ming's Blue bell LO328961 Sahlén Tobias RYSS
299 EX1 ABY a 12 Hona S*Cat Claw's Purr-fect Paradise LO362050 Wallebo Susanna FRÄS
300 EX1 BAL b 12 Hona S*Rufu's  Elleonora LO364359 Hällgren Linda SL
301 HP BAL a 21 2 Hona (K) SP IC S*Tjejringens Medora RX258625 Walström Marina VRK
302 CAGCIB NOM CRX b 5 Hane IC FI*Saca's Iggy Bliss LO355699 Pedersen Berit BIRKA
303 HP CRX n 03 1 Hane SC SE*Arextocats Jake Sully DSM DVM LO307175 Karlsson Helena BIK
304 CAGCIB NOM CRX a 01 64 5 Hane WW'18 IC FI*Sweetpurr's Pleasure Zone JW LO353584 Dreifaldt Christina FRÄS
305 EX1 CRX f 11 Hona SE*Xiu's Hell's Kitchen LO359277 Sandell Anette FRÄS
306 EX1 NOM CRX d 03 11 Hona SE*Xiu's Harlem Girl LO359279 Sandell Anette FRÄS
307 HP NOM CRX n 03 33 1 Hona SC SE*Lepidus Lykke to Arextocats LO341997 Karlsson Helena BIK
308 Premier DRX n 10 Hane (K) IDP*Vintermånen's Now or Never LO360595 Höckert Anna SK
309 EX1 DRX a 12 Hona Rococo Style  Queen of the Seven Kingdom LO364179 Rosén Caroline JKK
310 DRAGEN DRX n 03 5 Hona IC SE*Tinica's Heavenly Hummingbird LO332150 Nilsson Christina JKK
311 Champion DRX n 03 9 Hane Vi-Za-Vi*UA Yarold LO361666 Rosén Caroline JKK
312 EX1 BIV DRX n 03 12 Hane Iskra's Half Kiss LO22222222 Lifsten Caroline UK
313 EX1 DRX n 09 12 Hona S*Fairycoons Eleanor Rigby LO362599 Tvinne Maria SK
314 HP NOM DRX f 2 Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
315 EX1 DRX d 11 Hane (K) SE*Knyttet's Busan RX357779 Olsson Elin JKK
316 ABS DRX d 24 11 Hona S*British Dream's Nefele LO357237 Höckert Anna SK
317 EX1 DRX f 12 Hona SE*Tinica's Named Nelly RX363154 Nilsson Christina JKK
318 CACS NOM BIS DRX g 03 24 3 Hona GIC SE*Recce Pod Militsiya LO349798 Lassarp Vanessa DK
319 CAPIB NOM DRX ds 03 8 Hane (K) PR S*Fairycoons Lovely Leo LO339723 Kantberg Jane UK
320 EX1 DRX d 09 11 Hane SE*Knyttet's Hungran RX357778 Hornstrand Johanna JKK
321 CAGCIB DRX n 24 5 Hona IC Phu-Quoc's Cinderella.II LO360551 Lifsten Caroline UK
322 Premier NOM DRX n 24 10 Hona (K) SE*Recce Pod Sherian Grace Cadoria LO356044 Långström Linda
323 EX1 NOM BIS DRX bs 24 12 Hane SE*Amor Regis Sgt Pepper LO364736 Karlsson Birgitta SYDK
324 ABS DRX n 03 24 8 Hona (K) PR SE*Recce Pod Sisu XA-185 LO349799 Söderbäck Catarina SK
325 Champion NOM DRX as 03 24 9 Hona Rexperiment Malvina LO357285 Lassarp Vanessa DK
326 EX1 DRX n 31 12 Hona SE*Tinica's Molly of the Millenium LO360762 Nilsson Christina JKK
327 Grand Internationell Champion DRX f 09 21 33 5 Hona IC SE*Recce Pod Lalunia JW LO338626 Lassarp Vanessa DK
328 ABS DRX w 64 9 Hona IDP*Vintermånen's Umbrella LO360596 Höckert Anna SK
329 EX1 NOM DRX w 64 11 Hona SE*Recce Pod Siberian Seagull Snack LO359200 Lassarp Vanessa DK
330 CAC OLH d 9 Hane SE*Kissetantens Pyro LO355346 Frisén Yvonne SL
331 CAC OSH w 63 9 Hane S*Rufu's Hunden Prick RX357668 Mårdholt Birgitte BJK
332 CAC OSH n 9 Hona Zosimka Sol Gebo RX360730 Gustavsson Katarina UK
333 EX1 OSH a 12 Hona SE*Staypawsitive Paw Patrol Everest LO364107 Gustavsson Katarina UK
334 CAPS NOM BIS OSH b 4 Hane (K) IP SC S*Jean Dark Abra Kadrabra JW DSM DVM LO314840 Eklund Jessica NERK
335 CAC OSH b 9 Hona S*Rufu's Tant Brun RX357670 Fjellander Ann SC
336 CAGCIB NOM BIS OSH b 22 5 Hane Venessi AnchieSK LO353983 Back Jill SK
337 EX1 OSH b 24 12 Hane Bazilevs Oriclis LO365666 Schmidt Birgitta VK
338 EX1 OSH b 24 12 Hona SE*Torparkattens Verdana RX362273 Holmberg Örtengren Anna-Lena SL
339 CAGCIB OSH c 24 5 Hane IC NO*Ennakeem's Tokyo LO355982 Frölén Jenny FRÄS
340 EX1 OSH n 03 12 Hane SE*Torparkattens Excalibur RX362278 Holmberg Örtengren Anna-Lena SL
341 CAP NOM BIS OSH a 03 10 Hona (K) IC La Bell Xtra Estelle LO317938 Back Jill SK
342 EX1 RUS 11 Hona DK*Malevitch Peacekeeper Angel Eyes LO361580 Bredberg Charlotte RYSS
343 CAC SIA b 9 Hona S*Rufu's Tellus RX350315 Hällgren Linda SL
344 EX1 NOM SIA c 12 Hona S*Rufu's  Aurora LO364362 Hällgren Linda SL
345 EX1 NOM BIS SIA n 21 11 Hona Marilljos Mercedes LO359620 Schmidt Birgitta VK
346 EX1 NOM SIA b 21 12 Hona S*Rufu's  Pandora LO364361 Hällgren Linda SL
347 HP SIA d 21 2 Hane (K) SP S*Yzing's Santoz RX342364 Hagström Kicki SL
348 HP SIA f 21 2 Hona (K) SP S*Yzing's Prizla RX325441 Hagström Kicki SL
349 CACIB NOM SOM n 7 Hane CH Tilsim dan Al Pacino LO354023 Zidar Josefina FRÄS
350 EX1 BIV SOM n 12 Hane SE*Whiskers'nPaws Amaroo LO364625 Zidar Josefina FRÄS
351 EX1 SOM n 12 Hona SE*At Heart Bez LO362781 Ringholm Pia ASK
352 CAGCIB SOM o 5 Hane IC SE*At Heart Ace LO353279 Ringholm Pia ASK
353 ABS SOM o 9 Hona S*All Inclusive Narnia LO355818 Malmeström Eva  
354 EX1 SOM o 12 Hane S*All Inclusive Chicago O'Hair LO361977 Pålsson Katinka ASK
355 Internationell Champion SOM ns 7 Hona CH S*Saivokattens Hopea Fina-Anselmina LO1819522 Tuomaala Sinikka  
356 EX1 SPH n 11 Hane Polarlys Xavier LO362241 Johansson Linda GEK
357 CAC SPH a 03 9 Hona Love First  Abigél RX363705 Johansson Linda GEK
358 EX1 NOM SPH f 12 Hona Av Ljusalfheim  Marcela LO366494 Veretennikova Tatiana JKK
359 CACIB SPH e 03 33 7 Hane SE*Yoda Star Serafin LO346296 Veretennikova Tatiana JKK
360 CAC NOM SPH g 03 33 9 Hona SE*Yoda Star Sonja RX331764 Veretennikova Tatiana JKK
361 1 NOM BIS HCS d 03 22 14 Hane (K) Simba LO1855 Forslund Sarah GEK
362 2 HCS n 09 14 Hane (K) Bamse LO1761 Johansson Madelene NERK
363 ABS HCS n 03 14 Hona (K) Wilma LO993 Råberg Caroline NERK
A1 2:a 333 p NFO ns 09 24 16 Hane CH S*Silent Hill's Quentin Tarantino LO334373 Gotthardsson Sofia BIRKA
A2 UTGÅR NFO n 09 23 16 Hane GIC S*Viento's Snorlax LO340338 Reise Theresa BIRKA
A3 4:a 167 p NFO fs 03 22 16 Hona SC S*Aborgatos Juni LO329790 Svensk Stefan JKK
A4 2:a 30 p NFO as 09 24 16 Hona SC S*Segersjös Qickan DSM DVM LO317257 Selander Christina SK
A5 1:a 533 p SIB fy 09 24 16 Hona SW SC S*AmiliiSibiri's Valentina DVM LO305031 Kedert Sören UK
A6 UTGÅR NFO a 09 22 16 Hona IC SE*Björksund's Bizzarrini LO327871 Mörrby Rosie BIRKA
A7 1:a 333 p OCI n 24 16 Hona CH SE*Alsmarks Diessa RX335842 Alsmark Cecilia FRÄS
A8 2:a 167 p BML ns 12 16 Hona IC Lumena Felis City*LT RX321625 Magnusson Sandra SK
A9 1:a 467 p SIA b 16 Hona S*Rufu's Tellus RX350315 Hällgren Linda SL
F1 ABS LPL d 21 32 13c Hane SE*Iceblue's Lactic Lacan BC LO359856 Sjömark Josefin FRÄS
F2 ABS LPL b 09 31 13c Hona SE*Kelinges BC Mirage RX356990 Sjömark Josefin FRÄS
F3 ABS NFO fs 09 23 13c Hona SE*Kvitterdalens Kuga LO359192 Falk Emelie BIRKA
F1004 n 09 24 SIB n 09 24 13c Hane S*Anel's Kittens Fancy-Ice Ninos LO364398 Stenberg Ann-Christine DÄK
F4 ABS BSH e 13c Hane (K) PR SE*Great News Golden Choice LO349699 Eriksson Camilla NERK
K1 1 NFO 18   SC S*Aborgatos Juni (2019-03-04) SE*Gryttjens Svensk Britt JKK
K2 2 NFO 18   CH S*Cederskogens Åska (2019-04-16) SE*Victory Lake's  Jangerstedt Malin SK
K3 2 BEN 18   CH S*SoFo Cat's Grand Apple (2019-02-09) S*SoFo Cat's Ek Roger JKK
K4 1 OCI 18   CH SE*Alsmarks Diessa (2019-03-04) S*Alsmarks Alsmark Cecilia FRÄS
K5 1 SIA 18   S*Rufu's Tellus (2019-04-18) S*Rufu's  Hällgren Linda SL
S1 1 BIS EXO ns 15a Hona (K) IC S*Subwoofer Evita JW LO284104 Falck Eva GRK
S2 1 PER d 15a Hane (K) SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack JW DSM LO288786 Jacobsson Siv KKOJ
S3 2 SBI n 15a Hona (K) GIP CH S*Liljebrand's Veni LO272568 Liljebrand Annika VRK
S4 ABS SBI n 21 15a Hona (K) SW SP IC S*Moviken's Chiquitita DSM DVM RX279064 Hellström Marianne SK
S5 3 NFO a 03 15a Hona (K) SP S*Luddhögens Stjärna LO262764 Ekberg Malin BIRKA
S6 1 BIS NFO f 09 22 15a Hona (K) SC Honey Lollipop de Sigriou DSM DVM LO290055 Franklin Anna BJK
S7 2 NFO fs 01 21 64 15a Hona (K) SP S*Glömstaskogens Yppiga Yvette LO266125 Örnstad Angelike JKK
S8 1 BEN n 24 15a Hane (K) BW SW SP S*KungsgardenCats Rhapsody In Groove DSM DVM RX289795 Förhammar Hillevi SK
S9 2 BML bs 11 15a Hona (K) SP GIC S*Kikirikis Makena Mikica RX282646 Lindholm Monica MSK
S10 1 BIS BUR a 15a Hona (K) SW SP IC S*Piapizzi's Early Dawn DSM DVM LO262217 Ferm Anneli VÄK
S11 1 BIS DRX f 15a Hona (K) SP S*Fairycoons Miss April fool DSM RX286215 Järlefalk Cathrine JKK
U1 1:a 36 p 17   SE*Hippolyte's u reg Sellgren Agneta SUK
U2 UTGÅR 17   SE*Björksund's u reg Mörrby Rosie BIRKA
U3 2:a 42 p 17   S*Dalkullans u reg Jansson Ewa DÄK
U4 1:a 58 p 17   SE*Edalunds u reg Kedert Sören UK
U5 3:a 14 p 17   SE*Gryttjens u reg Svensk Britt JKK
U6 UTGÅR 17   S*Maollich's u reg Björk Marie UK
U7 UTGÅR 17   S*Räserråttan's u reg Berntsson Carina DÄK
U8 UTGÅR 17   S*Solberga Zafirs u reg Danielsson Helén UK
U9 UTGÅR 17   S*Uncut Diamond u reg Reise Theresa BIRKA
U10 2:a 38 p 17   SE*Alsmarks u reg Alsmark Cecilia FRÄS
U11 1:a 62 p 17   S*KungsgardenCats u reg Lindblom Granlid Ulrica SYDK
U12 3:a 28 p 17   SE*Miss World's u reg Magnusson Sandra SK
U13 UTGÅR 17   SE*Recce Pod u reg Lassarp Vanessa DK
U14 1:a 36 p 17   S*Rufu's u reg Hällgren Linda SL
V1 1 BIS SBI b 15b Hona (K) SP IC S*Everglow's Naomi LO255319 Silén Maria TCC
V2 3 MCO as 03 23 15b Hane (K) SP SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow LO257164 Johansson Eva SUK
V3 1 BIS NFO n 03 22 15b Hane SC S*Vildhjärtas CuteIsWhat WeAimFor DSM LO247555 Holgersson Malin CK
V4 2 NFO d 15b Hane (K) SP S*Myselisia's Curry DVM LO249826 Nilsson Eleonor ELK
V5 2 BML ns 11 15b Hona (K) SP CH FIN*Hämynhäivän Misteli RX261908 Lindholm Monica MSK
V6 1 BIS BSH ns 11 15b Hona (K) SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM LO211387 Nilsson Anne-Maj TCC
V7 ABS EUR n 22 15b Hona (K) GIP IC S*Hafvets Qvarn Jakaranda LO253239 Wirefors Aurora JKK
V8 1 BIS BAL a 21 15b Hona (K) SP IC S*Tjejringens Medora RX258625 Walström Marina VRK
V9 ABS HCS n 03 15b Hona (K) Wilma LO993 Råberg Caroline NERK